BEVEZETÉS ÉS SZÁNDÉK

A legnehezebb út az, amit egyedül jársz.

De azon a hídon, amit a saját kezeddel építesz, a legélvezetesebb haladni.

Ez egy útikönyv azoknak, akik a saját, csapdából kivezető útjukat meg szeretnék találni.

Ez bevezető könyv abban az értelemben, hogy nem tételezi fel, hogy az olvasó már valamilyen tanfolyamon részt vett, de nem igazán a kezdők könyve. Sokat követel az olvasótól, és az erőteljes és haladó elképzelések bemutatása során nem bánik vele kesztyűs kézzel.

Ellentétben a legtöbb metafizikai könyvvel, nagy mennyiségű szellemi gyakorlatot és technikát tartalmaz. Az elméletek azokkal a gyakorlatokkal fonódnak egybe, amelyek a személyt megszabadítják a szellemi korlátaitól és aberrációitól és visszakapja a képességeit, tudatosságát és a múltbeli létezés felidézését.

Ezért köszönetet kell mondanom L. Ron Hubbardnak, aki megmutatta az utat. Az 1950-es években, a korai szcientológiai kutatásokban rengeteg metafizikai gondolathoz nyúlt hozzá és alakította azokat absztrakt elmélkedésekből olyan egzakt eljárásokká, amelyeket gyakorolni és amelyekkel erősödni lehet. A megközelítés helyes volt, a jelenlegi szcientológiai gyakorlatok is helyesek, ugyanakkor a korábban használtak árnyékává fokozódtak le, és a rögzült gondolatok (egy olyan korlátozott alkalmazás, amelyre a szcientológia "standard tech"-ként hivatkozik), valamint merev és gyalázkodó irányelvek alá temetődtek.

Ez a könyv a következő lépés Hubbard azon kiváló korai munkái után, amelyeket még a szcientológia kőbe vésése előtt hozott létre. A csapdából a kivezető utat megtalálni képes öntisztítóknak ajánlom e könyvet.

Nincs meg minden válaszunk. Nincs teljes térképünk.

Viszont a metafizika most megy keresztül az ipari forradalom megfelelőjén. Tekintsd ezt a forradalom előszobájába történő meghívásnak.

Szellemi irányultság

Ha a halandó porhüvelyünk öregedése és halála után tovább élünk, a legértelmesebb következtetés az lehetne, hogy több életet élünk. Egy életet élni, és utána változatlannak és mozdulatlannak lenni az örökkévalóságig nem csak kegyetlenség, hanem abszurd és életerőt pazarló is lenne.

Ha valaki újra él a jövőben, akkor a logikus következtetés az, hogy ezelőtt is élt, csupán valamilyen mechanizmus meggátolja a visszaemlékezést.

Ha halhatatlan lelkek vagyunk, akkor csak két lehetőség van, mégpedig hogy teremtmények vagyunk, egy hatalmasabb lény által elindított óraművek, vagy pedig a teremtő részei vagyunk.

A teremtő erő azon árnyékai, amik megmaradtak nekünk, legyenek azok a szimfóniák, festmények vagy elbeszélések, azt mutatják, hogy megvan a képességünk a teremtésre. Emellett a saját valóságunk kivetítése az álmainkban azt mutatja, hogy ez a kreativitás kiterjeszthető az anyagi formának a semmiből történő létrehozására.

Ha teremtünk, akkor inkább teremtők vagyunk, mint teremtmények. Ez magába foglalja azt, hogy mi a töredékei vagy tükörképei vagyunk Istennek, részei az Ő tudatának, ami viszont a létrehozott univerzumokban esett csapdába.

Ha Isten az embert a saját képmására teremtette, ez a kép test nélküli lenne, hiszen hogy is lehetne Istent egy testbe zárni. Ez a kép pedig képes lenne a teremtésre, mert az univerzumokban található anyag és energia önmagában nem képes a teremtésre.

Ezentúl, ha Isten részei vagyunk, akkor egy isteni állapotból hanyatlottunk le, mivel Isten eredetileg nem egy csapdába esett állapotban létezett. Ez azt is jelenti, hogy a probléma a hozzáadódott gátak miatt van, nem pedig a képesség belső hiánya miatt. Tehát az aberrációk (torzulások) és a képességek hiánya inkább hozzáadott, nem pedig hiányzó dolgok.

Minden teremtés előtt csak a semmi létezhetett. Ezért Istennek semminek kell lennie, a kigondolás és a teremtés hatalmával. Ez azt is magába foglalja, hogy kezdetben nincs személyiség, mivel kezdetben nincs környezet, amiben a személyiség megjelenhetne. Tehát tegyük félre Isten minden megszemélyesítését, és ehelyett hivatkozzunk egy végtelen semmire a végtelen teremtés lehetőségével.

A teremtés a semminek a valamivel történő egyensúlyba hozása végett jön létre. Így Isten lenne a mindent elfogadás és a mindent felölelés, azaz azt is mondhatjuk, hogy Isten a szeretet. Nem csak a jóság szeretete, hanem minden szeretete. És az egyetlen gonosztett valaki valódi természetének – annak, hogy része a végtelen és teremtő semminek – a megtagadása lenne.

Így mint Isten árnyékai, töredékei vagy gyermekei, mi is semmik lennénk végtelen teremtő erővel, versengenénk a teremtésért és a teremtések cseréjével foglalkoznánk.

Hanyatlásunk kezdetben abban állhatott, hogy megtagadtuk az igazi természetünket. Döntésekből, hogy ne teremtsünk, ne tapasztaljunk, ne észleljünk, ne kommunikáljunk. A felelősség és az okozás megtagadásából. A valódi természetünkből következően pedig semmilyen gát nem lehet sikeres, hacsak nem mi magunk állítjuk fel azokat.

Döntések

A könnyebb út kedvéért megkérlek, hogy hozz néhány döntést és fogadj el néhány olyan viselkedési formát, amelyek segítik az előrehaladásodat.

Ezek nem előzetes követelmények. Akkor is nyugodtan haladj tovább, ha ezek közül néhányat nem tudsz elfogadni.

Ezek olyan dolgok, amelyekre hitem szerint egy haladó tanuló végül magától is rájön, és ha már elég messzire haladtál, ezek természetesnek és racionálisnak fognak tűnni. Ha pedig már most el tudod fogadni, akkor meg fogja könnyíteni az utadat.

Ezek nem végső igazságok, és egy haladó tanuló inkább megértéssel használná, mint vakhittel. De a teljes tudatosság hiányában neked inkább akkor lesz igazad, ha ezeket használod, nem pedig akkor, ha az ellentéteiket.

1. Kommunikáció

Minden jel arra vall, hogy a szándékos döntéseink, hogy ne kommunikáljunk, jelentős részt vállaltak azokból az eredeti tényezőkből, amelyek miatt idáig süllyedtünk.

Minden helyzetben, amikor bizonytalan vagy abban, hogy mondjál-e valamit vagy se, (egyéb okok hiányában) a legjobb, amit tehetsz, a kommunikáció, ahelyett, hogy zárva tartod a szádat. Hubbardtól az egyik leghíresebb idézet: "Ha kétséged van, kommunikálj". Ha pedig a kommunikációval bajba kerülsz, a megoldás gyakran a még több kommunikáció, nem pedig a visszakozás.

2. Konfrontáció1

A dolgoktól meghátrálás és a visszakozás azokat olyan állapotban hagyja, hogy szabadon dolgozhatnak ellened. A nem konfrontált dolgok hajlamosak fennmaradni. A teljes egészében megtekintett dolgok vissza tudnak kerülni a személy irányítása alá és megszűnnek hátrányosan hatni rá.

Ezentúl általánosságban is jobb szembenézni a dolgokkal ahelyett, hogy elnyomnánk azokat vagy elrejtőznénk előlük.

3. Megbocsátás

Már elég régóta marakodunk egymással egy kölcsönösen pusztító szemet-szemért, fogat-fogért harcban. Elég sok életet töltöttünk el jófiút és rosszfiút játszva. Mind Jézus, mind Buddha látta ezt, és ez a kifelé vezető út egyik fontos része.

Ha több bátorításra van szükséged, akkor kérlek, ismerd fel, hogy a másnak megbocsátás csökkenti a saját karmád súlyát, ugyanis a másnak megbocsátással magadnak is megbocsátasz. Mi pedig már elég régóta itt vagyunk, hogy minden lehetséges szerepet kipróbáljunk és minden gonosztettet legalább néhányszor elkövessünk. Az egyetlen kivezető út a kölcsönös megbocsátás, valamint a bosszúállás és a kiegyenlítésre törekvés befejezése.

4. Felelősség

Legfelső szinten a felelősség inkább okozást és irányítást jelent, mint szégyent. Ha felelős vagy valamiért, akkor az a teremtésed része, ha pedig visszautasítod a felelősséget és mást vádolsz, akkor az saját magad megtagadása és az irányítás átengedése.

A modern időkben az emberek a felelősség elhagyásáért harcolnak, de a eleinte azért küzdöttünk, hogy mi legyünk felelősek valamiért, mivel a felelősséggel hatalom jár.

5. Szeretet

A szeretet az elfogadás legmagasabb formája. Itt van az út, hogy átöleljük az univerzumot és áthatoljunk rajta, és feloldódásra ugyanúgy lehet használni, mint bátorításra. Szeretettel egy gonosz dolgot el lehet juttatni a beteljesülésig és meg lehet változtatni, hogy ne legyen szüksége a gonoszságának fenntartására. Újra Jézushoz fordulva, azt találjuk, hogy "szeresd felebarátodat, mint tenmagad", "szeresd az ellenséged", és "Isten a Szeretet".

6. Bölcsesség

A tudás hatalom. Ne félj tanulni semmit. Ne hátrálj meg a bonyolultságtól vagy a nehézségtől. Tanulj meg mindent, amit lehet, és ne elégedj meg a puszta adatgyűjteménnyel, hanem a megértésre és a gyakorlati alkalmazásra törekedj. Mindig keresd a dolgok mögött rejlő okokat.

7. Igazság

Az igazságot azok érdemlik meg, és azokhoz jön el legtöbbször, akik hajlandóak tévedni. Soha ne ragaszkodj vakon a saját igazadhoz és mindig legyél hajlandó újra megvizsgálni a feltevéseidet. Az utunk hosszú és bonyolult, és közben rengetegszer kell módosítani a gondolkodásod. Legyél rugalmas, és hagyd magad fejlődni.

8. Nézőpontok

Kezdetben mindannyian össze voltunk kötve abban a végtelen semmiben, amelynek a részei vagyunk. Mindenki fel tudott és fel is vett mindenféle szerepet. Legfelső szinten kölcsönösen kizáró és ellentmondó nézőpontokat lehet egyszerre fenntartani. Vegyük például azt, hogy egyszerre játszunk a sakk mindkét színével. Sötétként az a cél, hogy a sötét győzzön, és világosként pont fordítva. Egy személy képes mind a két gondolatot fenntartani. Ez a kulcs ahhoz, hogy kilépjünk abból a játszmából, amelyben csapdába estünk.

Továbbá a kommunikációs törekvéseid inkább a többiek nézőpontjába helyezve lesznek hatékonyak, nem pedig a sajátodban.

9. Élet

Ne utasítsd vissza az életet. Ne nyomj el minden vágyat. Ne próbálj megállítani minden mozgást.

Ahogy fejlődsz, úgy leszel mind inkább élő, úgy leszel mind inkább mozgásban. Több dolgot birtokolhatsz és több dolgot élvezhetsz. Legfelül a végtelen teremtés és mozgás található, valamint azok a dolgaid, amelyekből végtelen van, mert tetszés szerint hozhatod létre őket.

Viszont ne hagyd magad szenvedélyek és vágyak által uralni. Ne hagyd, hogy elemésszen a mohóság és a vágy. Ne engedd magad annyira a fizikai valósághoz kötődni, hogy beleesel a csapdájába.

A tágabb, fényesebb vágyak kifelé vezetnek. A szűk, rögzült vágyak pedig a csapdába.

Élvezd a szenvedélyt és a vágyakat, mint a teremtésed gazdagságát, de mindig a saját akaratod szerint. Ne engedd, hogy az uralkodjanak rajtad. Te vagy a nagyobb, és azok árnyékok, amelyeket tetszés szerint hozol létre azért, hogy érdeklődést és változatosságot hozz az életedbe.

10. Segítség

A legjobb segítség az, amely megszünteti a szükséget a segítségre. Sokkal jobb valakit megtanítani arra, hogy pénzt keressen, mint pénzt adni neki, ugyanis az utóbbiból függőség származik, az előbbiből pedig a képesség és a szabadság növekedése.

Ebben együtt vagyunk, és nagy szükségünk van arra, hogy segítsük egymást. De "segíts magadon, Isten is megsegít", és bölcsen teszed, ha ugyanígy cselekszel.

Adj szabadon segítséget. Ne használd azt úgy, mint az uralkodás eszközét. Ezentúl ha te is el szeretnéd érni a szabadságot és a megvilágosodást, akkor az a a legfontosabb, hogy másokat is irányíts ugyanerre az ösvényre. A tanulás legjobb útja a tanítás, és a legjobb módja annak, hogy megszerezz valamit az, hogy megosztod másokkal.

11. Ellenfelek

Ha arra törekszel, hogy te legyél a legjobb valamiben, mindig úgy csináld, hogy a saját képességeidet növeld és nem úgy, hogy a versenytársaid képességét csökkented. A leggyorsabban úgy tudsz futni, hogy van előtted valaki, aki diktálja az iramot. Mindig örülj az erős versenytársnak, mivel új magasságokba emel fel.

Nem vagyunk igazán versenyben. Ez csak egy játszma. Hosszú távon mindannyian a csapdából menekülés játszmájának csapattársai vagyunk.

Ne zúzd össze az ellenfeleidet. Később még szükséged lesz rájuk.

12. Célok

Mindannyian képesek vagyunk a végtelen teremtésre. A legfelső szinten nincs erőforráshiány. Hiába tűnik ellenkezőleg, nem vagyunk egymással versenyben. Az a gondolat, hogy csak egyvalaki maradhat életben, hamis.

Egy halhatatlan isteni lénynek a legnagyobb szüksége a magához hasonlóakra van, akik a teremtés gazdagságához és változatosságához hozzájárulnak, ugyanis ez egyetlen útja, hogy elkerülje az unalmat és az önhittséget.

Dolgozz úgy, hogy mind magad, mind mások számára jobb képességeket és nagyobb kreativitást érj el.

A könyv nem nyújt teljes választ, inkább egy hosszú és nehéz, de a legnagyobb jutalommal kecsegtető út kezdetét jelenti.

A célom az, hogy a tanulót jobban felkészítsem, mint bármely régi metafizikai iskola tanulóját. A legfelsőbb igazságok és a legfejlettebb technika felé irányítva a tanuló inkább beavatottként indul el, nem pedig újoncként.

Amikor a gyerekeknek bemutatjuk a tudományt, nem rejtjük el a kémia, a fizika vagy a nukleáris energia létezését. Az egész keretet egyszerre mutatjuk be. Viszont ez nem helyettesíti a hosszú és részletes tanulmányokat, amelyektől valaki ezeknek a területeknek a mestere lesz. Ismerik a gravitáció törvényeit és a belefoglalt alapvető elveket, de messze vannak attól, hogy föld körüli pályára állításokat számoljanak.

Ennek a könyvnek a tanulmányozása inkább a kezdet, mint a vég.

Azáltal, hogy inkább egyedül dolgozol, mint egy, a területet jól ismerő tapasztalt szakemberrel, arra vagy rákényszerítve, hogy egyszerű és szabályos lépésekkel haladjál, hogy minden egyes feladatot a tőled telhető legtökéletesebben végrehajts. Amíg ezt teszed, növelni fogod a képességeidet és az energiádat, még ha nem is érsz el tökéletes eredményt minden lépésben, amikor először haladsz végig a könyvön.

Ezután abban a helyzetben leszel, hogy még egyszer végig kell haladnod a könyvön, minden feladatot szükség szerint még tovább végezve. Ez a második menet az, amely erőt és stabilitást ad.

Ez azt jelenti, hogy miközben végighaladsz a könyvön, nem számíthatsz arra,hogy egy bizonyos nehézségedet kezelni fogod. Ehelyett egy általános képességnövekedésért dolgozol abban bízva, hogy végül minden téged zavaró dolgot megoldasz.

Tehát a haladásodat semmilyen olyan mérték szerint ne ítéld meg, mint hogy egy általad érzett problémát vagy alkalmatlanságot hogyan kellene kezelnie. Ez csak leértékeli az általad megtett igazi haladást. Az egyetlen érvényes kritérium ezen az úton a haladás megítéléséhez csak a képességek növekedése lehet, azzal a felismeréssel, hogy lehetnek olyan vakfoltok vagy problémás területek, amelyek addig nem oldódnak meg, amíg nagyon messzire el nem jutsz.

Tehát ez a könyv nem egy gyógymód, ami egy bizonyos állapotot kezel.

Egy másik hasznos anyag a Szuper Szció című könyv, amit 1997 elején tettem fel az internetre. Az a könyv már feltételezi azt, hogy az olvasó ismeri a szcientológiát. L. Ron Hubbard munkái szintén igen értékesek, különösen az 1952-es Philadelphiai Doktorátusi Tanfolyam (angolul Philadelphia Doctorate Course) előadásai. A sok elérhető könyv közül A gondolkodás alapjai és az Emberi képességek teremtése különösen ajánlott.

Vannak még mások is, akik előreviszik a kutatásokat. Sokat kell még tanulni és felfedezni. Az internet jó hely arra, hogy megkeresd őket, különösen az alt.clearing.technology hírcsoportban.

Ezen kívül nagy mennyiségű metafizikai munka létezik, amelyek a nagyobb könyvesboltokban könnyen elérhetők. Különösen Evans különböző tibeti fordításait szeretem, beleértve a Tibeti halottaskönyv-et (a tibetiek életek közti területre vonatkozó útikönyvét).

Könyvünk önmagában nem teljes megoldás, de ez nyújtja a jelenleg elérhető legfejlettebb eszközöket.

A könyv olvasásakor ne ragadj le az első menetnél.

Dolgozz minden lépésen annyit, amennyit csak bírsz, és haladj előre. Az első feladatban található gyakorlatok bizonyos szempontból a leghaladóbbakat is figyelembe veszik és magasabb szinten is hasznosak. Tehát tervezd azt, hogy kétszer haladsz végig a könyvön, egyszer könnyebb stílusban, egyszer pedig mélyrehatóbban.

Ha egy gyakorlat túl nehéznek tűnik az első menetben, átugorhatod és a második menetre hagyhatod. De ne ugorj át túl sokat, mert a későbbi fejezeteket túl nehéznek vagy lassúnak fogod találni.

Egy gyakorlatot akkor se futtass, ha nagyon kellemetlennek tűnik. A legegyszerűbb ok arra, hogy így érzel az, hogy ez nem a legmegfelelőbb időpont a gyakorlat futtatásához, előbb más (a könyvben előrébb vagy hátrább található) dolgokat kellene futtatnod. Az is lehetséges, hogy az adott eljárás egy szükségtelen lépés, mindannyiunknak megvan a saját erősségünk ugyanúgy, mint a gyengeségünk. Ezeken felül mivel ez a kiadás még új és kísérleti, lehetséges, hogy az eljárás gyengén van megszövegezve, elégtelenül van megmagyarázva vagy más hibája van.

Hajtsd magad, hogy legyűrj minden lustaságot vagy vonakodást, hogy szembenézz a dolgokkal, de ne erőltesd magad a jobb meggyőződésed ellenére.

Előszó Az új könyv bemutatása Tanácsok és figyelmeztetés


1 konfrontáció: a szót a könyvben a "szembenézni valamivel" jelentésben használjuk (a fordító)