HCS-2 – Szent tehén-e a KSW?

1986-ig világos volt, hogy Hubbard a szabályok felett állt. Amikor befejezte a kutatást, a KSW idejétmúlttá vált.

A szent tehenek felkutatása nem nem új elképzelés, a filozófiával magával egyidős. Szókratész, Platón, Spinoza és és Hubbard örökségében is megjelenik. A csoportengramokról szóló második fejezetben a Szcientológia Működésben Tartása (Keeping Scientology Working, KSW) kiadványt, a Szcientológia Egyház™ minden ellenőrzőlapján első helyen szereplő tételt vizsgáljuk meg, és feltesszük a kérdést: ez szent tehén?

A filozófusok és a tudósok arról ismertek, hogy a peremen élnek, azokat a kérdéseket teszik fel, amelyek a fővonal számára tiltottak.

Ennek Szókratésztól, Platótól és Spinozától Hubbardig régi hagyománya van. Nehéz kérdéseket tettek fel és azokat a szent teheneket vizsgálták, amely az egyik oldalról a filozófia és a tudomány, másik oldalról a vallás és a néphit határvonalán álltak. Szerettek kotnyeles, mélyen ülő kérdésekkel vadászni ezekre a tehenekre. Hubbard ezeket többek között mindenki tudjá-nak hívta. Mit értünk szent tehén alatt? Valamit, amit mindenki tud, vagy olyasmit, amit nem szabad megérinteni – hiszen szent!

Ez egy témakör leginkább vallásos dogmához hasonlítható elképzelése. Végső igazságnak tartják. Nem szükségszerűen rossz vagy hibás, de saját életet él, mely túl van a megkérdőjelezhetőségen, ez pedig adalékká és aberráló tényezővé változtatja.

Minden témakört kritikus szemmel kell megvizsgálni, ez ugyanis része a témakör elsajátításának és az igazsághoz vezető út megtalálásának. A filozófia ezt az elvet folyamatos kételkedés-nek nevezi. Most a Szcientológia Működésben Tartásá-ra összpontosítunk, egy irányelvre, amely egykor sokat hibázó szervezeteket hozott helyre, embereket vett rá a keményebb tanulásra és a jobb auditálásra. Hogyan állja ki ma az alapos vizsgálatot?

KSW

Ezt a híres irányelvet eredetileg 1965-ben írták, akkortájt, amikor az első clear elvégezte a Clearing Tanfolyamot. 1965 a szcientológia™ történelmében diadalmas időszaknak számított. Ezt az irányelvet csupán kisebb változtatásokkal később számos alkalommal kiadták. 10 olyan pontot írt le, amelyek betartásával a témakört működésben tudtad tartani. A tíz pont a következő:

 1. Rendelkezni a helyes technológiával.
 2. Tudni a technológiát.
 3. Tudni, hogy az helyes.
 4. Helyesen tanítani a helyes technológiát.
 5. Alkalmazni a technológiát.
 6. Gondoskodni arról, hogy a technológiát helyesen alkalmazzák.
 7. Kiirtani a helytelen technológiát.
 8. Kiütni a helytelen alkalmazást.
 9. Kizárni a helytelen technológia minden lehetőségét.
 10. Kizárni a helytelen alkalmazást.

Az irányelv arra az elképzelésre épül, hogy a Híd és a szcientológia™ az egyetlen ismert és egyetemlegesen működő út, amely a clear állapothoz és azon túl elvezet, így semmit sem szabad megváltoztatni. Pontosan tartsd be és másokkal is kegyetlenül tartasd be. Hubbard 1986-os halála volt az utolsó dolog, ami a Techről szólt, utána csak az alkalmazásnak lehet szerepe.

Az irányelv az igazságot állítja, amikor kijelenti, hogy az általunk ismert szcientológiát Hubbard fedezte fel és írta le. A téma a zsenialitása és a határtalan energiája nélkül nem létezne. De most, amikor a kezdeti állapotokon jócskán túl vagyunk és Hubbard utolsó szavai is meg lettek írva, még mindig igaz-e?

Számítógépek

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, vizsgáljunk meg egy másik, a szcientológiával nagyjából egyidős területet: a számítógépeket.

Ezzel a területtel nagyszerűen össze lehet hasonlítani. Valamennyire hasonlítanak, ugyanis mindkettő alkalmazott témakör, amelyek eljárásokat és programokat tartalmaznak. A szcientológia™ clear szava valójában a számítástechnikából ered, és a számológépeknek vagy számítógépeknek azt a gombját jelöli, amely azokat a régi, már nem használható adatoktól megtisztítja. Az auditálás során ez úgy jelenik meg, hogy a pc-t az engramoktól és az aberrációktól addig tisztítod megfelé, amíg teljesen ésszerűen nem kezd el viselkedni és teljesen jelen időbe nem kerül. Ebben a hasonlatban a reaktív elme a régi, használhatatlan és túlélés-ellenes adatok gyűjteménye.

A számítástechnikában olyan programjaink vannak, amelyeknek csak egy számítógépen futtatva van értelme. Ugyanezt a szcientológia™ eljárásairól is el lehet mondani, azokat ugyanis egy személyen kell alkalmazni vagy futtatni. Más szavakkal kifejezve mind a kettő olyan technológia, amely pontosságot és gyakorlat alkalmazást kíván meg.

Ha egy számítógépes programban csak a legkisebb hiba is jelen van, az használhatatlanná válik, mert vagy hibás eredményeket ad, vagy egyáltalán nem fog lefutni. Ezt a területet mégsem nyilvánították elkészült-nek.

Hogy tetszett volna, ha a számítógépeket és a programokat például 1986-ban tökéletesnek nyilvánítják? Ha semmilyen 1986 utáni fejlesztés sem engedélyezett?

Igaz, hogy a számítástechnika összes alapvető technikáját 1986 előtt kifejlesztették, de a régi szoftvereket és hardvereket bagóért vesztegetik, és az, hogy a legtöbb fejlesztés sehova sem vezet és sokkal több bugyuta program és kütyü van, mint amit el tudnál képzelni vagy fel tudnál fogni.

Ellenben az is igaz, hogy minden új fejlesztést először a szakemberek, később pedig a vásárlók gyorsan letesztelnek. A sok régi program és szerkezet csupán az iparág tanulási folyamatának a részét képezi, a nap végére pedig csak kevés fejlesztés marad talpon.

Ezek közé tartozik az internet. A 60-as évek végén alapozták meg. Eredetileg arra használták, hogy az egyetemek és a kormányzat gyorsan tudjon információt továbbítani. A felhasználók számára nagyjából 1995-ig többé-kevésbé ismeretlen volt, amikor az új áttörések az egész világ számára elérhetővé tették.

Az internet fellendülése, a mindenki számára elérhető számítógépek (personal computer, azaz amelyet különös módon szintén pc-nek hívtak) és a számítógépek megnövekedett sebessége mint az 1986 utáni korszak folyamatos erőfeszítéseiből és kreativitásából eredt.

Nagyon jól emlékszem a 80-as évek számítógépes kézikönyveire. Szinte érthetetlen szintű technikai szöveget tartalmaztak. Számítógépes szakbarbárok írták számítógépes szakbarbároknak. Lelkesen írták le a hardver és a szoftver működésének titkait, de gyakorlati kérdésekben nem nagyon lehetett rájuk számítani. A kézikönyvek azóta rengeteget változtak. Nyilvánvalóan rengeteg tesztelési, reklámozási és írási tapasztalatra volt szükség ahhoz, hogy ezt rendbe hozzák, de nagyobb piacokat csak így lehetett elérni. A számítástechnika népszerűségének növekedésében és a számítógép-használatra való ösztönzésben viszont nagyon fontos szerepet játszott. Azok, akik számára egy időben a számítógép birtoklása vagy működtetése elérhetetlen volt vagy túl sok szakmai ismeretet igényelt, hirtelen azt találták, hogy elérhetővé, hasznossá, sőt szükségessé vált.

1986-ban egy olyan számítógép-iparral rendelkeztünk, amely működő, de messze nem tökéletes rendszereket állított elő és szállított le. Az iparág fáradozásai viszont azóta többszörösen is megtérültek. A folyamatos fejlesztések, a semmibe sem vezető fejlesztések elviselése az egész társadalmat gyökeresen megváltoztatta, ez pedig az 1986-ban fennálló állapotok között nem volt lehetséges. Az alapelvük a szabad piacra alapuló megközelítés volt, azaz megmutatni – miután a saját ellenőrzéseiket elvégezték – majd meglátni, hogy a vásárlóknak tetszik-e és elég hasznosnak találják-e ahhoz, hogy pénzt fizessenek érte.

Hubbard és a szcientológia

Amikor Hubbard 1965-ben megírta a KSW-t, a diadal pillanatát élte át. A Clearré tételi tanfolyam majdnem készen állt, a tanulók szorgosan auditáltak, hogy a clear állapotot, a Hubbard és a szcientológusok által oly régóta áhított célt elérjék. A kiadványaiban és a reklámjaiban a kutatásait befejezettnek tekintette. Ezután nem sokkal elhagyta a Saint Hillben található lakóhelyét, hogy új kihívásokat és kalandokat keressen.

A mindehhez szükséges fegyelem és szorgalom a következő években lehanyatlott. A főnök távoztával hiányzott az irányítás. Elterjedt az igénytelenség és egyfajta tunya hozzáállás vált népszerűvé. A 70-es években egy kiértékelés mutatott rá erre, és a KSW-t boszzúsan újra bevezették. Még ha csak az irányelvek lapjain is, de a főnök visszatért. A munkatársak megint pengék lettek. A statisztikák szárnyaltak, a tanulók és a pc-k nagyobb nyereségeket értek el. Nyilvánvaló, hogy ezt kellett tenni. Hubbard még mindig kutatott és még mindig felülvizsgálta a technológiát, kiadta a C/S-sorozatot, azt Int RD-t, az Új Korszak Dianetiká™-t, és így tovább. Mindenki nagyon lelkes volt és türelmetlenül várta a fényes jövőt. Lehet, hogy ekkor ez még nem volt egy tökéletes rendszer, de egy olyan területen volt igen működőképes, amelyen eddig csak a kétségbeesés és a reménykedés uralkodott. Folyamatosan új fejlesztések és áttörések jelentek meg. Senkinek sem volt oka másfelé nézelődni ugyanis itt rejlett az emberiség legígéretesebb reménysége.

Amikor Hubbard 1980-ban eltűnt a színről, a helyzet alapvetően más lett. Nem jött ki több technológia, csupán néhány korábban megírt darabka és részlet került elő.

Hatalmas mennyiségű mű létezett, de úgy tűnt, hogy a haladóbb tanulók még mindig nem érték el az OT állapotát. A mai napig számos OT-nyereség-ről hallhatsz, de kevés bizonyíték létezik arra, hogy a felsőbb szintek tényleg képesek a létezés végső állapotát (ahogy azokat az előadásokban írták és ahogy azt a reklámozták) létrehozni. Mivel ezen OT nyereségeket sokunk megtapasztalta, nem alaptalanul hiszünk abban, hogy létezik egy elérhető OT állapot. Így a nyolcvanas évek számítógépeivel összehasonlítható állapotban leledzünk. Az egészet magunk elé tudtuk képzelni, az alapvető technológia pedig már létezett. Nem volt olyan könnyű megtanulni, mint amennyire lehetett volna. Ez csak a (szerzőhöz hasonló) OT kockákat vonzotta — de még nekik is voltak nehézségeik. De semmi okunk nincs arra, hogy feladjuk, hiszen ez egy világraszóló kaland!

A KSW ma

Tekintsük végig a KSW tíz pontját:

Egy: Rendelkezni a helyes technológiával.

Mivel a Hubbard által posztulált OT képességeket a Szcientológia Egyház™-ban nem érik el, a technológia nem teljes és a kutatás még nem fejeződött be. Ennek ellenkezőjét állítva csupán az időt kívánják megállítani és a célt próbálják meg tőlünk megtagadni. Lehet, hogy az összes alapvető építőkockát már szép rendben összeszedtük és készen állnak arra, hogy felhasználhassuk, de ha még ez is lenne a helyzet, rengeteg tervezésre és munkára van szükségünk, ha ki szeretnénk jelenteni, hogy az OT állapothoz vezető híd felépült.

Az OT3-ig vezető fokozatokat és szinteket tekintve egy működő útvonalat találhatunk, de ez drága és időigényes. Nincs okunk azt hinni, hogy a tehetséges és elszánt kutatók ezen ne lennének képesek segíteni. Pilot rengeteg munkát és kutatást végzett ezen a területen. Ő a munkáját béta változatnak tartja. Ez szoftveres kifejezéssel élve azt jelenti, hogy tesztelés céljából hozta nyilvánosságra és nem szükségszerűen végleges. Tanulóként emiatt nem kell aggódnod, csupán használd a Techet úgy, ahogy van, de használhatod Pilot techjét is, béta kiadásnak tekintve, ami azt jelenti, hogy ez még nem teljes, de ha valamennyi alapvető képzettséggel rendelkezel, akkor biztonságban érezheted magad.

Kettő: Tudni a technológiát.

Ez mind a tanulóknak, mind a kutatóknak fontos. A tanulóknak elég, ha a jelenlegi fokozati táblázatban és az esetfelügyelői sorozatokban található anyagokra összpontosítanak.

A kutatók számára viszont még egy nagy feladat létezik. Pilot szerint a Hídon és a fokozati táblázaton csupán Hubbard technológiájának mintegy 10%-át használják. Ahhoz, hogy megtudjuk, valójában mely technológiák is léteznek, nem elég tanulmányoznunk azokat. Az utólagos ismeretek fényében újra le kell azokat tesztelni és finomítani kell rajtuk. A kutatások korai időszakában Hubbard az ülésre fel nem készített preclearek miatt különböző problémákba szaladt bele. A túl meredek gradienst, az exteriorizációs vagy az entitásokból fakadó problémákat nem kezelték megfelelően, mivel az ülésre felkészítés témakörét akkor még nem kutatták. Ha a technikákat összegyűjtenék és az eddigi tudásunk alapján újra letesztelnék, az eredményeket pedig kiadnák, biztos vagyok abban, hogy az egy új reneszánszot indítana el. Keresve azokat a kifejezéseket, amelyeket még nem használtak el, merem javasolni a Tech Új Reneszánszá-t

Három: Tudni, hogy az helyes.

Ez a tapasztalatokból következik.

Négy: Helyesen tanítani a helyes technológiát.

A Szcientológia Egyház™-ban oktatott HCOB-k némi hasonlóságot mutatnak a 80-as évek számítógépes kézikönyveivel. Tudom, hogy ez borzalmasan hangzik, így jobb, ha ezt részletesen kifejtem. Nekem úgy tűnik, hogy a 60-as években a dokumentációjának minősége miatt siklott ki a technológia. Mindenféle kutatási darabkád és részleted megvolt, de nem volt tankönyv. A hírlevelek egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaztak. Nem mindig lehetett tudni, hogy mi van érvényben és mi nincs. Ez zűrzavart és ezt biztonságosan ki lehet hagyni-kat eredményezett. Az úgynevezett elsietett fokozatok-at kaptuk eredményül: fokozatonként egy eljárás és egy lebegő tű. A szavak tisztázása önmagában nem oldja meg ezt a gondot. A Techet jól elrendezett és működőképes tankönyvekként kellene megírni. Ennek példájaként a Dianetika ma! című könyvet tudnám felhozni. Ez a standard dianetika teljes tankönyve volt. Jól ismert (és egy rövid időszak alatt megírt) hírlevelek alapján állították össze. Észrevehetetlenül igazították össze őket egymáshoz és minden ellentmondást eltávolítottak belőlük. Egy ehhez hasonlatos tankönyv képes minden megválaszolatlan kérdésre választ adni. A könyvet soha nem frissítették, hogy az Új Korszak Dianetiká-t is magába foglalja, noha ez egy könnyű feladat lenne. El lehet gondolkodni azon, hogy ez miért is van így.

Öt: Alkalmazni a technológiát.

Ez nyilvánvalóan egy olyan pont, amelyben a Szcientológia Egyház™ és a szabad zóna elválik egymástól. A Szcientológia Egyház™ megpróbálja fenntartani a Tech feletti monopóliumát és megpróbálja megakadályozni azt, hogy a terepen alkalmazzák. A Tech alkalmazása számukra azt jelenti, hogy azt csak az irányításuk alatt szabad alkalmazni. A megjegyzésem csak a következő: a dzsinn kiszabadult a palackból. A Techet inkább a közös cél, a népesség clearré tétele érdekében kellene használnunk.

Hat: Gondoskodni arról, hogy a technológiát helyesen alkalmazzák.

Ez mindig gond szokott lenni. A szabad zónában segít, ha csoportban dolgozunk és a legképzettebb személyekkel vagyunk kapcsolatban. A Szcientológia Egyház™-ban minden auditálás jobb, mint a semmilyen auditálás.

Hét: Kiirtani a helytelen technológiát.

Nyolc: Kiütni a helytelen alkalmazást.

Kilenc: Kizárni a helytelen technológia minden lehetőségét.

Tíz: Kizárni a helytelen alkalmazást.

Ezzel a négy ponttal egyszerre foglalkozok, mivel annyira szoros kapcsolatban állnak egymással.

Mint minden más technológia esetében, itt is lehet a dolgokat jól és rosszul is csinálni. A Szcientológia Egyház™ számára ez azt jelenti, hogy szabadon vadászhatsz a szabad zónára. A szakembereket első lépésként nem standard-nak és mókus-nak bélyegezi, majd zaklatja őket, így kényszerítve ki a Tech feletti monopóliumot. Mivel ez a megközelítés drága, valamint mivel erőn és nem thetán alapul, az erőfeszítéseiket nem fogja örökké siker koronázni.

Ezen pontok másik elnyomó használata a kutatások leállítása.

A Szcientológia Egyház™-nak semmilyen jogon nem uralkodhatna az új kutatások felett, így azt az utat választja, amelyet a legtöbb monopólium: a fekete PR-t, a pereket, a zaklatást, stb. Minden technológia végső próbája az, hogy működik-e és a célközönség hasznára válik-e. A nap végén valójában semmi más nem számít.

A Szcientológia Egyház™-ban és a szabad zónában létezik egy bizonyos méretű bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a Szcientológia™ technológia-e, vagy vallás. A témakör jövője szempontjából a különbség rengeteget számít. A vallásos nézet, amely az anyagokat az Írás-nak tekinti, úgy tűnik, hogy a KSW-re,azon belül is leginkább az utolsó négy pontra alapul.

A Szcientológia Egyház™ nagy hangsúlyt fektet az Írás megváltoztathatatlan voltára. A tanulóknak csak egyetlen baja lehet, ez pedig a félreértett szó. Amikor ezeket kitisztítják, meg fogják érteni az Írás-t, a kérdéseik és problémáik pedig megszűnnek. Mivel sokunkat képezték a Szcientológia Egyház™-ban, ez a nézőpont a szabad zónában is elterjedt. A kutatásra fogékony elmének viszont ez nem elégséges. Az emberiség mint faj sikerének egyik titka az, hogy mindig új ismereteket és új technológiákat kíván elsajátítani. Amikor a tekintélyelvű könyvekben minden szépen elrendeződik, akkor itt az ideje, hogy elővegyék a felszerelésüket, ugyanis szent tehenekre akarnak vadászni, hogy az emberiséget és a technológiáját továbbvigyék.

Következtetés

Rossz-e a KSW? Nem igazán. Intelligensen alkalmazva még most, negyven évvel a megírása után is van érvényessége. Sajnálatos módon viszont felül kell vizsgálni ahhoz, hogy a kutatást továbbvihessük és a témakörről igazi tankönyveket írhassunk. A legnagyobb hibája, ha van ilyen, az, hogy a megírásától egészen 1986-ig mindenki tisztában volt azzal, hogy Hubbard a szabályok felett áll. A kutatást és a felülvizsgálatokat ő végezte. Nem követte az irányelveket és a hírleveleket, hanem írta és felülvizsgálta azokat. Hubbard, Filbert és mások szerint is léteztek tervek arra, hogy az egész témakört újraírják. Ma az az igazi probléma, hogy Hubbard különleges kalap-jai, úgy mint kutató, célkitűző, írányelv- és tech-író, soha nem lettek senkinek sem átadva. Nincs olyan követhető irányelv, amely engedélyezné, hogy a kutatásokat mások befejezzék és ezeket a létfontosságú szerepeket betöltsék.

Ideális esetben minden szintre kellene léteznie egy minden igényt kielégítő tankönyvnek. A piros köteteknek és az előadásoknak viszont elsőbbsége lenne és az Eligazító Tanfolyam-on azt kellene tanulni.

Szent tehén-e a KSW? Igen, azzá vált. Azon a napon történt, amikor Hubbard felhagyott a kutatással. Eredetileg a diadal pillanatában íródott, amikor Hubbard a munkáját befejezettnek találta. Sajnálatos módon ez mégsem volt igaz. Amikor meghalt, a KSW valami más lett. Az OT-k végső képességei legtöbbünket még mindig elkerülnek.

Ahelyett, hogy a KSW mindannyiunk számára útmutatással szolgálna arról, hogy hogyan kelhetünk át a másik oldalra, az elnyomó egyházi vezetés vezérelvként a saját zászlajára tűzte ki.

A jelen hadjáratnak mottója úgy tűnik az, hogy a Szcientológia™ vallását tisztának kell megőrizni és a hitetlenekkel kell háborúzni. Néhány tekintetben az eredmény pontosan az ellenkezője annak, mint amit eredetileg elképzeltek. Ebben a tekintetben a kereszténységet követik, amely a szeresd felebarátodat üzenettel kezdte, majd mindenféle kegyetlenségig, boszorkányégetésig és háborúkig jutott. A Szcientológia Egyház™ most megy keresztül a saját Sötét középkor-án. A KSW-t használja arra, hogy a Tech fejlődését megakadályozza, a képzett auditorokat pedig nem engedi, hogy szakmájukat a tökélesen kontrolljukon kívül gyakorolhassák. Arra használja a KSW-t, hogy egy monopóliumot védelmezzen és a szolgáltatások árait a maximális profithoz állítja be, de így a legtöbbek számára elérhetetlenné teszi. Röviden annak az igazolására használja, hogy monopóliumát fenntartsa, nem pedig arra, hogy a népességet minél nagyobb számban clearré tegye.

Szent Tehén Rundown (1)

A Szent Tehén Rundown is hozzátartozik a sorozathoz, és arra kell használni, hogy a témával kapcsolatos saját töltéseket eltávolítsa. Használd a standard 20 nyomógombos prepchecket. A PC elolvassa a részt és demókat készít. Ülés közben az auditor felbecsli a lenti fogalmakat és prepcheckeli a töltött tételeket. Az esetfelügyelő adhat hozzá tételeket, de egyet sem távolíthat el.

 • Az OT állapot
 • OT nyereségek
 • Szcientológia kutatás
 • Ellentmondások az anyagokban
 • Fegyelmezve, mert nem volt bent a KSW
 • Félelem a fegyelmezéstől, mert nem volt bent a KSW
 • Elnyomásra használni a KSW-t
 • Nem használni a KSW-t
 • Nincs kutatás
 • Nem készül irányelv
 • Nincs LRH-vezetés
 • Ron eltávozott
 • A nem standard tech engedélyezése
 • A jó tech szétzúzása, mert mókus-nak lett tartva.
 • Szabad zóna és KSW

(Ez még csak egy kísérleti lista, képesített felülvizsgálat lehet szükséges)

HCS-1 - A csoportengram és a szent tehenek Szent Tehén Sorozat HCS-3 - Ne beszélj a techről!