ARK és a skálák

ARK:
Affinitás, Realitás, Kommunikáció = ARK = Megértés
skála:
Egy fokozatokkal, sok kis lépéssel rendelkező dolog.

Ez a fejezet néhány olyan alapvető adatot tanít meg neked, amelyek segítségével a precleared és annak állapotát jobban megfigyelheted. Egy jobb kapcsolat, valamint az auditálás működéséhez elégséges megértés felépítését segíti elő. Ez az információ a saját életedben is nagyon hasznos lesz.

Ezeknek az adatoknak a nagy részét R. Hubbard könyveiben – mint például A gondolkodás alapjai-ban, az Önelemzés-ben vagy a Dianetika™55!-ben – is megtalálhatod.

Ha azokat a dolgokat, amelyeken most végigmegyünk, már ismered, akkor azt nézd el nekünk. A kézikönyvben most bemutatott dolgoknak rengeteg közük van a TR-ekhez, az auditáláshoz és a preclearek kezeléséhez.

Amikor a TR-ekkel végzett kommunikációs gyakorlatokról beszélünk, akkor valójában az ARK-háromszög-nek nevezett háromszög egyik csúcsát emlegetjük.

A következőkben az ARK háromszöget mélyebben elmagyarázzuk és (ebben és a következő fejezetben) néhány olyan skálán megyünk végig, amelyek a preclear értelmi és érzelmi állapotát jelzik, valami olyasmit, amelynek a megértését és az amelyre való fogékonyságot auditorként magadban ki kell fejlesztened.

Mi a preclear?

Amikor a preclearról beszélünk, akkor gondolhatunk Józsira vagy Ancsára vagy bárkire, aki a preclear székében ül. Ha közelről megvizsgáljuk, akkor az illető személyiségére gondolunk, ami a testi megjelenésétől független.

Ha még közelebbről megvizsgáljuk, akkor saját magára gondolunk, nem pedig arról, hogy hogyan reagál a bankján keresztül vagy akkor, amikor az élet dolgai felzaklatják. Az illető szellemi létezőjéről, azaz a thetán-ról beszélünk.

A thetánt úgy határozzuk meg, mint a szellemet, az én-t, a egyén személyiségnek a magját.

A thetán

A thetán se nem a test, se nem az agy

Thetán:
A theta (életstatikum) szóból, amely a görög theta szóra vagy szimbólumra (Θ) utal, mely hagyományosan a gondolat vagy a szellem szimbóluma. A thetán az egyén maga – nem a test vagy az elme. A thetán az én, valakinek nem thetánja van, hanem ő maga a thetán. Ez a valódi én.
Theta:
A thetán egyfajta energiát termel. Ezt az energiát thetá-nak hívjuk. A thetát a thetán által termelt gondolatként vagy gondolati energiaként lehet meghatározni.

R Hubbard az írásaiban arról, hogy a theta miből áll, ezeken túl még a következő meghatározást adja meg.

A theta összetevői az affinitás, a realitás és a kommunikáció.

Ugyanez igaz a megértésre is:

A megértés összetevői az affinitás, a realitás és a kommunikáció.

Így amikor az ARK-ról és az ARK-háromszögről beszélünk, akkor valójában magáról az életerőről és annak megnyilvánulásáról van szó.

A theta és a megértés ugyanaz a dolog!

Ezt valójában könnyen be lehet bizonyítani.

Minden alkalommal, amikor valaki más megért téged, akkor a szabad thetád mennyisége megnövekszik és a tónusskálán feljebb kerülsz.

A megnövekedett megértés és a megnövekedett theta ugyanazt eredményezi, a tónusskálán történő emelkedést.

Azért, hogy érezd, hogy mások megértettek, tudnod kell, hogy

 • meghallgatta azt, amit mondtál (ez a kommunikáció)
 • majd szükséged van egy jelre, hogy felfogta azt, ami az elmédben van (a realitásod sikeresen átment)
 • valamint vele kapcsolatban kényelmesen és kellemesen kell érezned magad (ez az affinitás)

Amikor ilyen beszélgetésben veszel részt, akkor megkönnyebbültnek és boldognak érezheted magad.

Az is lehet, hogy a téged bántó dologgal kapcsolatos tónusod a bánat szintjéről a haragig növekedett (ami elég nagy fejlődés!)

Azért, hogy a rendelkezésedre álló theta mennyiségét megnöveld, valami számodra szépet és megnyugtatót tehetsz.

Tegyük fel, hogy az irodában borzalmas napod volt és még mindig ideges vagy miatta. Hazafelé úgy döntesz, hogy egy kis kikapcsolódásra van szükséged.

Sétálsz a parkban egyet. Ez a szellemedet vagy tónusodat megnöveli. A fákkal és a növényekkel kommunikálsz, egyetértesz velük és megcsodálod őket. Ez általános értelemben is megnöveli az ARK-dat.

Eredmény: az iroda elveszítette fullánkját, érdektelenné és hétköznapivá vált.

Következtetés: nem kell másokkal kapcsolatba kerülnöd ahhoz, hogy a belső egyensúlyod visszanyerd. Nem fontos, hogy a thetád hogyan építed fel. A természet megtekintése érvényes (ezt szabadban végzett tevékenységgel, mások megsegítésével, stb. is elérheted). Amíg a kommunikáció, realitás és affinitás mértéke egyre növekszik, úgy érzed magad egyre jobban.

Egy megértő személyt a tele van thetával kifejezéssel lehet jellemezni. Rengeteg ARK. Sok szeretetet tud adni, sok elkölthető szabad thetája van, rengeteg figyelme, amelyből másokra tud fordítani. Egy ilyen személynek az életben nincs sok gondja. Lehet, hogy rang vagy társadalmi helyzet tekintetében nem lesz sikeres, de kedvelni fogják és az elméje békés lesz.

Ezt az állapotot nem a születése jogán nyerte el, hanem affinitás, realitás és kommunikáció használatával azt okozó módon megteremti.

Az affinitás, a realitás és a kommunikáció egymással közeli kapcsolatban áll. A másik kettő megnövekedése nélkül egyik sem nő meg és a másik kettő csökkenése nélkül egyik sem csökken le.

Egy háromszög jellegű kapcsolatban állnak egymás mellett. Mindig három van belőlük. Hatással vannak egymásra, nem számít, hogy ezek közül melyiken dolgozol.

Valakivel az időjárásról beszélgetsz (kommunikáció), egyetértesz vele abban, hogy ez a nyár felejthető (realitás) és arra gondolsz, hogy ez egy barátságos fickó.

Vagy a szomszéd félénk kisfiát az új biciklijéről kérdezgeted (realitás). Büszkén és lelkesen mesél róla (kommunikáció). Elmondod neki, hogy te is szerettél volna egy ilyen biciklit akkor, amikor ennyi idős voltál (egyetértés/realitás). Ezentúl téged jobban fog kedvelni és kevésbé lesz félénk (affinitás).

Vagy megpaskolod a kutyád (affinitás). Ő felugrik és játékosan rádugat (kommunikáció). Megérted, mit szeretne és elviszed sétálni (realitás).

Ez az ARK-háromszög Az ARK növelésével vagy csökkentésével a megértést is növelheted vagy csökkentheted. Minden a szándékaidon múlik.

Ahogy az végül kiderül, az ARK, a megértés és a theta mind ugyanazt jelenti.

A thetán (a szellem vagy az én) nélkül ezek egyike sem létezik. Ebből következik, hogy a thetán maga hozza létre azt a thetát, amellyel dolgozik.

Most az A, az R és K meghatározásait egyenként és egy kicsit mélyebben tekintsük át.

Affinitás

Affinitás

R. Hubbard az affinitás-t a kinyúlás vagy a távolság mértékével határozza meg. Valaki kinyúl azért, hogy valami a közelében legyen. Az affinitás hiányát visszahúzódásként lehetne jellemezni.

A kedvelés vagy szeretet, illetve ennek hiányának mértéke. Az affinitás a térrel kapcsolatos olyan értelemben, hogy azt fejezi ki, hogy hajlandóak vagyunk ugyanabban a térben lenni, mint ahol a szeretett vagy kedvelt dolog is van. Az ellentéte a taszítás, "nem tetszés", vagy elutasítás, ami pedig azt jelenti, hogy nem szeretnénk ugyanabban a térben lenni, vagy nem szeretnénk közeledni valakihez, valamihez.

Ebből az következik, hogy valakinek a mentális tere az általa kedvelt személyekkel vagy dolgokkal együtt nő. Ebből ugyanúgy következik, hogy aki a tónusskálán magasan van, rengeteg affinitással rendelkezik, az könnyűnek találja azt, hogy a saját terébe sok tárgyat vagy személyt fogadjon be. Eléri, hogy az életet más nézőpontokból ugyanúgy megtekintse, mint a sajátjából. Ez az affinitás igazi jele. Képes más bőrébe bújni és a dolgokat az ő nézőpontjából nézni.

Technikai kifejezéssel élve képes valaki más létezőség-ét (angolul beingness), azaz a másik személy szerepét vagy azonosságát felvenni.

Ez nem csak másokra, hanem minden élő vagy halott dologra, például növényekre vagy kövekre is vonatkozik. Elég affinitással eggyé válhatsz velük. Ez azért lehetséges, mert a thetán nem része a fizikai univerzumnak, hanem magát oda helyezi benne, ahová azt hasznosnak vagy kellemesnek gondolja (44. és 45. axióma).

A nézőpontod általában szilárdan a fejedben rögzül.

Néhányan mégis képesek arra, hogy a nézőpontjukat az asztalon hervadozó virágba helyezzék, és a belsejét körüljárják, így találva ki, hogy mi baja is lehet. A személy egy pillanatra a növény létezőségét vette fel.

A tér és a létezőség teljes egybeesése (azonossága) a tökéletes affinitás.

Egy létezőséget számos módon fel lehet venni, más terébe el lehet helyezkedni vagy valaki más foglalhatja az illető terét.

A tónusskálával párhuzamosan ennek is egy teljes skálája létezik:

Tudás-rejtély skála

Ez a skála alapvetően az affinitás skálája. Az affinitás, a tér és a létezőség egymással kapcsolatban álló fogalmak. Valaki más létezőségének a felvétele vagy a terének megosztása az affinitás mértékét is kifejezi. Ez a mérték egy skálát alkot. Ezt meg lehet tenni:

 • tudással
 • nézéssel
 • érzelmi ráhangolódással
 • a létezőséget fel lehet venni erőfeszítéssel
 • gondolkodással
 • szimbólumokon keresztül
 • evéssel
 • szexszel
 • rejtélyes rítusokkal

(ezek a skála különböző fokozatai)

Például egy művész átérzi a dolgok lényegét és az tánccal, festéssel vagy zenével fejezi ki (tudás, nézés, érzelem). A vadász rálő az oroszlánra, hogy ugyanazt a teret foglalja el, a kannibál megeszi az áldozata agyát, hogy a létezőségét felvehesse. A szexuális orgiák arra szolgálnak, hogy – legalábbis testi értelemben – közelebb kerüljenek egymáshoz. Minél lentebb haladunk a skálán, annál szilárdabb módszereket használunk arra, hogy másra ráhangolódjunk és hogy a létezőségét felvegyük. A theta helyett fizikai tárgyakat használunk.

Realitás

Realitás

A realitást R. Hubbard nem tartja objektívnek.

Minden bizonnyal megfigyelhető, de nem szükségszerűen objektív.

Minden megfigyelőnek – a szó mindkét jelentésében – megvan a maga nézőpontja:

 1. Mentális értelemben a dolgokat a saját viselkedésén és elképzelésein keresztül látja, azzal az affinitásmennyiséggel, amellyel abban a pillanatban éppen rendelkezik (így egy szomorú és bánatos személyből rossz megfigyelő válik).
 2. Fizikai értelemben minden megfigyelő a másiktól elkülönült helyet foglalt el, ezért a dolgokat más szögből látja. Így már a megfigyelők számára eleve minden egyes megfigyelés egyedi. Ez a megfigyelés valójában az elméjében található. Ez hívjuk ténylegesség-nek vagy aktualitás-nak.

Amint a megfigyelők megfigyeléseiket megosztják és egymással egyetértenek, jön létre a szó legteljesebb értelmében vett realitás:

Egy ténylegesség létezhet valaki számára egyénileg, de ha mások is egyetértenek vele, akkor realitásnak mondható.

Ez nem zárja ki azt, hogy önmagaddal néha nem értesz egyet. Néha előfordulhat, hogy valaki a saját szemének sem hisz. Szóval néha még önmagad számára is ki kell bogoznod, hogy mi valóságos és mi nem.

A realitás megváltozását kábítószerekkel és hipnózissal, sőt még fenyegetéssel és testi erőszakkal is el lehet érni. Valakiből kiverheted a saját realitását és ráveheted, hogy a tiéddel értsen egyet. Ezt azért teszi, mert életben akar maradni. Így lehet robotokat létrehozni. Viszont minden esetben amikor a realitásról beszélünk, akkor az egyetértésről is beszélünk.

A realitás a fizikai univerzum érzékletének és annak adataiban történő megegyezés. (Csak annak a valóságosságában lehetünk biztosak, amivel kapcsolatban megegyeztünk, hogy az valóságos. A realitás lényege a megegyezés. 0-8).

Azért viszont, mert néhányan valamiben megegyeztek, az még nem jelenti, azt, hogy az tényleg úgy is van. Ezt viszont ki is dönthetné el?

Kérdezz meg néhány más embert és azt találhatod, hogy ugyanazzal kapcsolatban ők más egyetértésre juthattak. A realitás tehát A realitás a létezés megegyezésen alapuló látszólagossága. (26. axióma)

Ez csupán látszólagosság. Lehet, hogy egyik nap teljesen szilárd, másikon pedig megváltozik. Soha nem lehetsz benne biztos. A fizikai univerzum tudományos leírása is csupán az egyik módszer arra, hogy vele kapcsolatban egyetértésre jussunk.

A kultúrák közti tanulmányok (főleg az orvoslás területén) azt mutatják, hogy másfajta egyetértések is lehetségesek és amikor ezek alapján cselekszenek, akkor úgy is lehet eredményt elérni.

Kommunikáció

A kommunikáció az érzékletek cseréje az organizmusok között az anyagi univerzumon keresztül, illetve az anyagi univerzum érzékelése az érzékelési csatornák segítségével. (0-8)

Egyszerűen fogalmazva csupán már azzal, hogy valamit felfogsz és érzékelsz, akkor máris a kommunikációval – és ennek következtében – az ARK háromszöggel kerülsz kapcsolatba.

Az érzékletek, mint a látás, a hallás, a szag, a tapintás, olyan mértékben valóságosak, amilyen mértékben valaki egyetért velük.

Azok az érzékletek, amelyekkel egyet tudsz érteni és amelyek létét valamennyire elfogadod, valamint amelyek a tevékenységed vagy túléléssel kapcsolatos erőfeszítéseiden belül találhatóak, rendelkeznek az affinitásoddal. Más érzékleteket, amelyek a túlélésed körén kívül vagy az ellen hatnak, talán nehezebb valóságosnak elfogadnod, az viszont biztos, hogy azokat nem fogod szeretni. Amikor a dolgok eldurvulnak, lehet, hogy azokat még csak nem is látod, nincs kommunikáció, amely apátiát jelent.

A fenti idézetben található csere kifejezésből az következik, hogy egy kommunikációs ciklusban két terminál szerepel. A terminál kifejezés a szcientológus szlengben egyszerűen a kommunikáció végpontját jelenti.

A kommunikációban a két terminál (jellemzően személyek) a forrás-pont és a fogadás-pont.

Így a kommunikáció meghatározása így alakul:

A kommunikáció egy gondolat vagy részecske egy eredetpontból egy fogadópontba valamilyen távolságon át történő mozgatásának konsziderációja és tevékenysége azzal a szándékkal, hogy a fogadópontban létrehozza annak a duplikálását és megértését, ami az eredetpontból eredt.

A duplikáció (megkettőződés, másolat) a fenti idézetben azt jelenti, hogy a dolgokat úgy látjuk, ahogy azok vannak – torzítás nélkül, anélkül, hogy adnánk hozzá vagy hogy elvennénk belőle. A duplikáció az ARK-háromszög kommunikáció részére vonatkozik. A kommunikáció tökéletes eredménye az, amikor a fogadott részecske az elküldöttnek a tökéletes másolata.

A megértés azt jelenti, hogy a fogadott dolgot összehasonlítás, stb. segítségével a már ismert adatok közé beilleszted.

A fenti meghatározásokból a kommunikációs formulá-t lehet leszármaztatni:

A kommunikációs képlet: ok, távolság, okozat szándékkal, figyelemmel, valamint megértéssel párosuló duplikációval.

Ez egy recept értelemben vett formula. Amikor az alkotóelemeket összekevered, akkor kommunikációt kapsz eredményül. Ha egy alkotóelemet kihagysz, akkor az nem lesz valódi kommunikáció.

A fentiek segítségével az auditáló ülés egyik fontos jellemzőjét le lehet írni: a preclear a bankjából vagy mentális falaiból származó energiaimpulzusok és tömeg-részecskék fogadópontjává teszi magát. Azokat egyesével duplikálja és megérti, amíg a képekben található összes információt a saját terében el nem tudja helyezni. A kép ekkor el fog tűnni. A precleart ezek után nem fogja befolyásolni. Az információt, ha szüksége van rá, akkor akármikor újra tudja teremteni (analitikus módon még mindig tud rá emlékezni), de semmilyen kényszer-t nem fog érezni arra, hogy ezt meg is tegye.

Az ülésben megfigyelve észreveheted, hogy a preclear az ARK-háromszöggel fordított sorrendben (K-R-A) dolgozik, ugyanis legmeghatározóbb része ennek a kommunikáció, és a könnyű ut-at is ez biztosítja befelé.

Ennek a kommunikációs formula az oka. A duplikációval párosuló okot, távolságot és hatást az ARK elemeinek is lehet tekinteni. Az affinitás győzi le a távolságot és a realitás határozza meg az elért duplikáció mértékét. Ezek siker esetén a megértés növekedését, kudarc esetén a megértés csökkenését eredményezik. A kommunikáció egyszerű tevékenysége így okozza az ARK növekedését vagy csökkenését.

Ez a következő módon működik:

 1. A preclear azáltal, hogy hagyja érzékelni, az adott dologgal (egy mentális képpel vagy bankjának más részével) kapcsolatba lép.
 2. Annak realitását addig duplikálja, amíg egyet nem ért azzal, hogy a dolgok így vannak, nem pedig máshogy.
 3. Megcsodálja azt (affinitást biztosít számára), úgy, ahogy az van, nem pedig ellenáll neki – ebben a pillanatban pedig az elveszíti a hatását felette.

A preclear a haladása során az üléseken egyre több és több szabad thetát nyer vissza és így egyre magasabb lesz a tónusa.

Egy hosszabb auditálási program végén képes lesz arra, hogy kizárólag affinitás segítségével dolgozzon. Meglátja a képet, az affinitása segítségével áthatja, és annak realitását így egyből meg tudja szerezni.

Nincs szükség hosszadalmas kommunikációra, nincs szükség arra, hogy azt így meg úgy megnézze, amíg az egésszel szembe nem tudni. Nem! Egy szempillantás és a kép füstté válik. Ezt hívják úgy, hogy a megfigyeléstől elblow-zik (auditorzsargon). Ez azt jelenti, hogy a preclear nincs messze attól, hogy clear legyen.

(Az ARK-ról szóló szakasz L. Kin munkáira alapul)

Mi az auditálás? Clear Bird auditori TR tanfolyama Skálák és a viselkedés