Képes útmutató a TR-ekhez és a gyakorlatok zárójelensége

Képes útmutató a TR-ekhez

Ez a fejezet a TR–0-tól TR–4-ig tartó nyolc gyakorlat képes útmutatója.

A gyakorlatok tényleges utasításait a tankönyv egy későbbi fejezetében fogjuk bemutatni.

Ezen túl ebben a fejezetben határozzuk meg az elérendő célokat, valamint az auditori TR-ek által elérhető és elvárható értékes végterméket és zárójelenséget.

OT TR–0

OT TR 0 Férfi OT TR 0 Nő

Tanuló (csukott szemmel)

Potenciális ok és hatás

< Távolság >

Tanuló (csukott szemmel)

Potenciális ok és hatás

A tanulók azt gyakorolják, hogy potenciális okként vagy kiindulópontként, illetve potenciális hatásként vagy fogadópontként képesek legyenek egyszerűen ott lenni. Ez még a kommunikáció képleténél is alapvetőbb. A legelső lépés OTT LENNI.

Szándék:
A tanulónak egyszerűen kényelmesen konfrontálnia kell tudnia a párját. A tanulót arra képezzük, hogy képes legyen egy másik személy előtt egy méterrel elhelyezkedve OTT LENNI. OTT kell LENNIE, és ezt nyugodtan és kényelmesen kell tudnia megtenni. Csukott szemmel gyakorold.
Utasítások:
Nincsenek.

TR–0, konfrontálás (szembenézés)

TR 0 Férfi

Mindkét tanuló:

-------->

<--------

 • Megfigyelés
 • Távolság
 • Figyelem
 • Konfrontálás (szembenézés)
TR 0 Nő

Tanuló (nyitott szemmel)

Potenciális ok és hatás

< Távolság >

Tanuló (nyitott szemmel)

Potenciális ok és hatás

Ebben az esetben is az OT TR–0-hoz hasonlóan azt gyakorolják, hogy potenciális okként vagy potenciális hatásként képesek legyenek ott lenni

Ebben a gyakorlatban a tanulók a kommunikációs ciklus következő elemeit gyakorolják: megfigyelés, távolság, konszideráció, figyelem és konfrontálás.

Szándék:
A tanulónak képesnek kell lennie egy preclearrel auditálás közben vagy csak úgy egyáltalán konfrontálnia. Az alapvető elképzelés az, hogy a tanulónak képesnek kell lennie a preclear előtt egy méterrel a helyzetét megtartania, és ezt nyugodtan és kényelmesen kell tudnia megtenni. Egyszerűen anélkül kell OTT lennie, hogy a figyelme elterelődne vagy hogy a preclear által mondott vagy tett dolgokra bármiféle reakciót adna.
Utasítások:
Nincsenek.

TR–0, heccelés

TR 0 Férfi

Tanuló:

-------->

 • Megfigyelés
 • Távolság
 • Figyelem

  <--------

 • Konfrontálás (szembenézés)
 • Figyelem
TR Nő edző

Tanuló, hatásként konfrontál

Fogadópont duplikálással

< Távolság >

Edző, okként heccel

A tanuló potenciális okként vagy kiindulópontként, valamint a duplikációval együtt történő hatásként vagy fogadópontként felvett szerepét gyakorolja. A megfigyelést, a távolságot, a konsziderációt és a figyelmet gyakorolja. Egy okként vagy kiindulópontként viselkedő precleart konfrontál. Nem számít, hogy a preclear mit mond vagy tesz, neki konfrontálnia kell a precleart.

Szándék:
A tanulónak képesnek kell lennie egy preclearrel auditálás közben vagy csak úgy egyáltalán konfrontálnia. Az alapvető elképzelés az, hogy a tanulónak képesnek kell lennie a preclear előtt egy méterrel a helyzetét megtartania, és ezt nyugodtan és kényelmesen kell tudnia megtenni. Egyszerűen anélkül kell OTT lennie, hogy a figyelme elterelődne vagy hogy a preclear által mondott vagy tett dolgokra bármiféle reakciót adna.
Utasítások:
Az edző által használt az ülés irányítására használt utasítások: Start, Ennyi, Flunk.
Az edző megkeresi a tanuló nyomógombjait és keményen megnyomkodja azokat.
(nyomógomb: Olyan mások által használt szavak, kifejezések, témakörök vagy cselekedetek, amelyek az illető bankjában kényelmetlenséget, szégyenérzetet vagy zaklatottságot eredményező reakciót okoznak, vagy amelyek hatására megállíthatatlanul nevetni kezd.)

TR–1, Auditálási utasítás kiadása

TR Férfi beszél

Tanuló:

-------->

 • Szándék
 • Behatás
 • Érdeklődés
 • Irányítás
 • Irány
 • Időzítés
 • Sebesség

  <--------

 • Megfigyelés
 • Figyelem
TR Nő edző

Tanuló, utasítást ad ki, kiindulópont

Megbizonyosodik arról, hogy megérkezik.

< Távolság >

Edző, meghallgat, fogadópont

A tanulónak kiindulópontként tudatában kell lennie a fogadópontnak, és okként az üzenetet a távolságon keresztül át kell juttatnia a fogadópontnak. Figyelmet, szándékot, irányítást (kontrollt), megfelelő irányt, megfelelő távolságfelmérést, időt és megfelelő időzítést, megfelelő sebességet, megfelelő hangerőt, tisztaságot és hatóerőt (amelyet a fenti ábrán behatás-ként) alkalmaz. A szándéka az, hogy az üzenetét fogadják és azt a fogadópontban megértsék.

Szándék:
Annak begyakorlása és tökéletesítése, hogy egy auditálási utasítást hogyan kell a preclearnek kiadni – minden utasítást újként kell kiadni, a saját időegységében, és azt rándulás és feszültség nélkül, természetesen és közvetlenül az auditortól a preclearnek kell eljuttatni.
Utasítások:
A tanuló egy könyvet használ. Egy mondatot felolvas magának (és a sajátjává teszi), majd a mondatot továbbítja az edzőnek.

TR–2, Nyugtázás

TR Férfi edző

Tanuló:

-------->

Kommunikáció fogadása

<--------

Nyugtázás

TR Nő tanuló

Edző, mondatokat ad át

Nyugtázást fogad

< Távolság >

Tanuló, meghallgat, megért, nyugtáz (teljes megállítás)

Hatásból okká változik.

A tanuló kifejezetten a fogadópontból kiindulópontba váltást gyakorolja. A preclear válaszát fogadnia és duplikálnia kell, valamint meg kell értenie, majd okká változva nyugtázást kell adnia.

Szándék:
A tanuló auditort megtanítani arra, hogy a nyugtázás egy olyan eszköz, amellyel a preclear kommunikációját az ülésben irányítani lehet. Egy nyugtázás teljes megállítás, amely lezárja a kommunikációs ciklust. A tanulónak ahhoz, hogy a kommunikációs ciklust lezárja, azt meg kell értenie és azt megfelelő módon nyugtáznia kell.
Utasítások:
A tanuló egy könyvet használ. Kiválaszt egy mondatot és azt felolvassa a tanulónak. A tanulónak bármivel, amely a preclear kijelentésével összhangban van, azt nyugtáznia kell. A nyugtázásnak meg kell győznie az edzőt arról, hogy meghallgatták és megértették. Az edző megismétel minden mondatot, amellyel kapcsolatban úgy érzi, hogy nem megfelelően nyugtázták.

TR–2 ½, Félnyugtázás

TR Férfi edző

Tanuló:

-------->

Kommunikáció fogadása …

<--------

Félnyugtázás (bátorítás)

-------->

… További kommunikáció fogadása

TR Nő tanuló

Edző, félnyugtázást fogad

Tovább beszél

< Távolság >

Tanuló, meghallgat, megért, félnyugtáz (bátorít)

A hangsúly a nyugtázás és az irányítás olyan módon történő gyakorlásán van, hogy az az irányítási ciklus folytatás (vagy változás) részét hozza létre. Egyébként ugyanaz, mint az előző gyakorlat.

Szándék:
A tanulót megtanítani arra, hogy a félnyugtázással hogyan kell egy precleart arra bátorítania, hogy valamiről tovább beszéljen.
Utasítások:
Az edző felolvas egy sort egy könyvből, a tanulónak pedig azt félnyugtáznia kell, majd az edző a következő sorra tér át. Az edző minden egyes sort megismétel, amellyel kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt félnyugtázva.

TR–3 Duplikálandó kérdések

TR Férfi beszél
 • -------->
 • Repülnek a madarak?
 • <--------
 • Ostoba vagy
 • -------->
 • (Ismételve) Repülnek a madarak?
 • <--------
 • A nyakkendőd!!!
 • -------->
 • (Ismételve) Repülnek a madarak?
 • <--------
 • Igen, repülnek
 • -------->
 • Köszönöm!
TR Nő edző

Tanuló. Eléri, hogy a kérdését megválaszolják

zöld, kék és piros új időegységet jelent.

Edző ezt megnehezíti és megpróbálja a figyelmét elterelni.

A hangsúly a kommunikáció duplikálásán és lezárásán van. A tanulónak a kommunikációs ciklus minden elemét használnia kell.

Szándék:
A tanulónak megtanítani az auditálási kérdés (szavakbeli) megváltoztatása nélküli, saját időegységében történő duplikálását, valamint a válasz nyugtázását. Továbbá megtanítani az auditort arra, hogy soha ne tegyen fel egy második kérdést mindaddig, amíg az elsőre választ nem kapott.
Utasítások:
Úsznak a halak?, illetve Repülnek a madarak?

TR–4 Originációk

TR Férfi beszél
 • <--------
 • Repülnek a madarak?
 • -------->
 • Szeretem az autókat!!!
 • <--------
 • Tényleg? Mesélj róla …
 • -------->
 • Elszállok tőlük!
 • <--------
 • Köszönöm!
 • <--------
 • (Ismételve) Repülnek a madarak?
TR Nő edző

Edző saját magával kapcsolatban originál valamit

(Váratlan ok)

Tanuló

 1. Megérti
 2. Nyugtázza
 3. Visszatéríti a precleart az üléshez

Egy origináció valami olyasmi, ami a preclear számára jelentőséggel bír és amit ő maga hoz fel. A preclear váratlanul okká válik. A tanuló ezt fennakadás nélkül kezeli és a precleart visszatereli az eljáráshoz.

Szándék:
A tanulónak megtanítani, hogy a preclear originálása során képes legyen ARK-t fenntartani. Miközben ezt teszi, nem kell csendben maradnia, meglepődnie vagy aggódnia, ehelyett az origináció során a preclearrel fent kell tartania a kommunikációt és ARK-t.
Utasítások:
A tanuló az Úsznak a halak?-at és a Repülnek a madarak?-at futtatja az edzőn. Az edző válaszol, de néha váratlan kijelentéseket tesz. A tanuló auditornak képesnek kell lennie sebességet váltani és az edző originációit fennakadás nélkül és annak megelégedésére képesnek kell lennie kezelni.

A TR-ek értékes végterméke és zárójelensége

A TR-ek gyakorlatok. Ez azt jelenti, hogy olyan objektív tevékenységek, amelyek célja a tanulónál bizonyos képességek elsajátítása. A gyakorlatok nem arról szólnak, hogy a tanuló egy adott témával kapcsolatban hogyan érzi magát, hanem hogy a tevékenységeket mennyire jól képes végrehajtani.

Így amikor lentebb a zárójelenség kifejezést használjuk, nem az eljárásoknál használt értelemben alkalmazzuk, hanem a hozzáértésnek azt a szintjét jelezzük, amellyel a vizsgán át lehet menni.

Akár edző, akár tanuló valaki, a gyakorlatok során mindig fontos tudnia, hogy mely célokat kívánja elérni. Ez a szakasz ezt tisztázza le és már a gyakorlatok végzésének kezdetétől ismerni kell őket. Az oktatás és az edzés nem véleménytől, hanem a gyakorlatok értékes végtermékének létrehozásától és a zárójelenség elérésétől függ.

A TR-ek elsődleges értékes végterméke:
Olyan professzionális auditor, aki pusztán a kommunikáció kezelésével fenn tudja tartani a preclear érdeklődését a saját esete iránt, és a hajlandóságát, hogy beszéljen az auditorhoz (az ülésben meghatározása).
A TR-ek másodlagos értékes végterméke:
Olyan személy, aki egy professzionális auditor ülésbeli és társadalmi fellépésével rendelkezik. Ez a fellépés úgy foglalható össze, mint egy olyan személy, aki képes bárkit pusztán kommunikációval kezelni, és akinek a kommunikációja bármilyen ülésbeli vagy szociális helyzetben helytálló – függetlenül attól, hogy az mennyire kemény.
A TR-ek zárójelensége
Olyan személy, aki a fenti két végterméket tökéletesen meg képes tenni és aki tudja, hogy mostantól kezdve ezeket mindig képes megtenni.

Az előzetes követelményekkel kapcsolatos megjegyzés

Azoknak a személyeknek, akiknek komolyabb kábítószeres előtörténetük van, az auditori TR-ek végzése komoly nehézséget okozhat.

Ezeknek a tanulóknak először a kábítószerrel kapcsolatos problémájukat és a kábítószer hatásait kell kezelnie. R. Hubbard tervezett egy szaunás eljárásfuttatást, amelyet Megtisztító eljárásfuttatás-nak nevezett el. Ezt arra tervezte, hogy a testet a kábítószer hatásaitól megtisztítsa. A komolyabb kábítószeres előtörténettel rendelkező tanulóknak ez az előkövetelménye.

Miközben auditálást kapsz, nem végezhetsz TR-eket. Köztudott, hogy az Auditori TR-tanfolyam az eseteken képes változtatni és azokon fejleszteni. Noha a cél a képesség és nem a szubjektív nyereségek elérése, a különböző komoly esetállapot-változtatást eredményező tevékenységet nem jó ötlet keverni vagy egyszerre végezni. Így a szabály az, hogy a TR-tanfolyamot csak akkor szabad végezni, amikor ezek mellett a preclear nem végez auditálási tevékenységet. Auditálás előtt vagy akár egy teljes Fokozat lezárása után szabad végezni, de auditálási tevékenység közben soha.

Kommunikációs formula &ndash; A 28. axióma elemzése Clear Bird auditori TR tanfolyama TR-ek oktatása 1: A TR-ek és a konfrontálás