TR-ek és kommunikáció

A professzionális auditorrá válás fontos lépése a TR-ek elsajátítása. A TR-ek olyan gyakorlatok, melyek célja a kommunikációs formula helyes használatának elsajátítása. Emellett viszont a gyakorlatoknak a teljes képben található helyének megértése is fontos. Először az ARK-val és a TR-ekkel, majd később a fő axiómával (a 28. axiómával), azaz a kommunikációs formulával fogunk foglalkozni.

Ha kommunikáció és a realitás, a kommunikáció és az affinitás, valamint a kommunikáció és a megértés közötti kapcsolatot nem értjük alaposan, akkor a TR-ek egész témaköre téves irányba kanyarodhat el. A TR-ek célja a személy élő kommunikációjának fejlesztése.

Ahogy az az 51. axiómában ki van jelentve:

A posztulátumok és az élő kommunikáció – mivel nem MEST-ből vannak, hanem fölötte állnak annak – változást hozhatnak létre a MEST-ben anélkül, hogy a MEST fennmaradását hoznák létre. Így megvalósulhat az auditálás.

Azaz ahhoz, hogy az auditálás létrejöhessen, élő kommunikációra van szükség.

A korábbi fejezetekben már láthattuk, hogy amikor a kommunikáció fejlődik, akkor az affinitás és a realitás vele együtt fejlődik. Az A és az R nélküli kommunikáció valójában nem kommunikáció.

Az a fejlettebb kommunikáció, amely nem fejleszti az A-t és az R-et, nem élő kommunikáció és a TR-ekben nincs helye.

Gyorsan ismételjük át, hogy az A, az R és a K mit is jelent:

  • Affinitás alatt az érzelmi választ értjük. Ez a vonzódás vagy annak hiánya, a pozitív és a negatív érzelmek teljes tónusskálája.
  • Realitás alatt a szilárd dolgokat és tárgyakat értjük. Az az, ami valóságos. Ezen túl viszont az egyetértés és a realitás között is határozott kapcsolat van. A dolgok olyan mértékben valóságosak, amilyen mértékben megegyezünk abban, hogy valóságosak. Azok a dolgok nem valóságosak, amelyek esetében megegyezünk abban, hogy nem valóságosak. Azok a dolgok, amelyekben nem értünk egyet, nagyon csekély mértékben valóságosak.
  • Kommunikáció alatt a gondolatok két személy vagy két terminál közötti cseréjét értjük. Az kommunikáció legegyszerűbb formája: ok – távolság – hatás.

Az A, az R és a K ezen három pontjának működését a következő néhány példán keresztül lehet megtekinteni.

Dühös ember

Egy dühös személy pusztító módon utasítja vissza mások véleményét

Példa: tegyük fel, hogy egy igazán dühös személlyel próbálsz meg beszélgetni. Egy dühös személy kommunikációs- vagy affinitásán-szintjén mindenkit és minden terminált eltaszít magától. A kommunikációs tényezője elég alacsony. Tűnhet hangosnak, de nem kommunikál túl jól. Dühében tárgyakat vagy személyeket próbál elpusztítani, amelyből az következik, hogy a realitása is alacsony szinten található. Nem törődik a tárgyakkal, azokat nem látja tisztán és valóságosan. Nem az dühítette fel, amit támad, hanem valami más. Nehéz lehet követni, ugyanis a realitás általa kifejtett szintje szegényes.

Ahhoz, hogy két személy egymás számára igazán valóságos legyen, jó affinitásnak, azaz némi vonzalomnak kell lennie közöttük. Az általunk tárgyalt értelemben a személyek közötti valóságosság fokozati skálát mutat – egy skálát, amelyben néhány dolog a többinél valóságosabb. Ahhoz, hogy két személy egymással bizalommal és őszintén beszélgethessen, közöttük jó affinitásnak kell léteznie. Ezt eleinte egy kevés affinitással kezdik, majd azt építik felfelé.

Mielőtt két személy egymás számára valóságossá válik, közöttük kommunikációnak is léteznie kell. Legalább látniuk vagy hallaniuk kell egymást ahhoz, hogy közöttük élő kommunikáció jöjjön létre. Egyébként csupán már az is a kommunikáció egy fajtája, hogy látják, azaz érzékelik egymást.

Így e között a három tényező között, azaz az A, az R és a K között létezik egy kölcsönös függőségi kapcsolat. Amikor az egyik szintje lecsökken, akkor a másik kettő is lecsökken. Viszont amikor az egyik szintje emelkedik, akkor a másik kettő is emelkedik.

Ez azt jelenti, hogy amikor a háromszög egyik sarkán dolgozol, akkor a másik két sarkának szintje is emelkedik. Ha két sarkon dolgozol, akkor a harmadik is automatikusan követi azokat.

Idegenek találkoznak

Az ARK-háromszöget közvetlenül a hétköznapi társas kapcsolatokban is alkalmazhatod

Példa: tegyük fel, hogy egy idegennel kapcsolatba szeretnél lépni. Elkezdesz vele beszélgetni (kommunikáció). Megdicséred (ezzel affinitást fejezel ki). Kiválasztotok egy témát, amellyel kapcsolatban egyet tudtok érteni (realitás). A kölcsönös tisztelet és affinitás ezek alapján magától létrejön.

Ez a három pont a másik irányban is együtt mozog. Ha az egyik szintje leesik, a másik kettő is követi.

Példa: a fenti idegennel beszélgetsz. Beszélgetés közben egy ember egy kutyával a közeletekbe jön. Tegyük fel, hogy utálod a kutyákat (azaz valamely okból alacsony affinitást mutatsz irántuk), és arról sem tudsz semmit, hogy az illető kutyatenyésztő. Ő erre ideges lesz, mert neki a kutyák az élete. Leesik az affinitása (érdeklődőből visszafogott, sőt akár ellenséges is lesz). A realitása megsérült (ő a kutyákból él), a társalgásnak pedig vége (a kommunikációnak lőttek).

Kék az ég és zöld a fű

(Lásd még az Út a clearhez Standard Technológia 4-es szint Viselkedések című fejezetét)

Példa: Tekintsünk még egy példát arra, hogy az társas kapcsolatokban hogyan is működik ez a háromszög.

Ez egy igaz történet. Egy fiatal lány elszökött otthonról, ugyanis a szüleivel való kapcsolata annyira megromlott, hogy már nem is beszéltek hozzá. A lány egy irodában vállalt munkát. Elég boldogtalannak és rosszkedvűnek látszott és a munkájában nem volt túl sikeres.

Az iroda vezetője egy auditort kért meg arra, hogy a helyzeten próbáljon meg segíteni. Az auditor meginterjúzta a lányt és rájött, hogy a szülei nagyon mérgesek rá és visszautasították, hogy vele kommunikáljanak.

Azért haragudtak rá, mert a lány nem akart az általuk elképzelt karrierbe kezdeni és versenyzongorista lenni. Valójában ez a pálya túlnőtt a képességein.

A tanulmányaira rengeteg pénzt költöttek, amellyel semmit nem értek el. Így vele kapcsolatban mosták a kezüket, ez a boldogtalan helyzet pedig arra késztette a lányt, hogy otthonról elmeneküljön és hogy egy másik városban telepedjen le.

Mivel a szülei az eljövetele óta a lánnyal egyáltalán nem kommunikáltak, ő a szomszédaitól tudta meg, hogy a szülei benne csalódtak és hogy megkeseredtek. Mivel a lány a szüleihez erősen kötődött, az elválásnak rá jelentős hatása volt. A munkáját nem volt képes megfelelően végezni. A kudarcai hatására az iroda kommunikációs vonalai összezavarodtak és az irodavezető pedig ez elkezdte aggasztani. Kedvelte a lányt, de a gyenge teljesítménye miatt vagy változtatnia kellett, különben az irodavezető arra kényszerül, hogy őt kirúgja.

A lányt a legtöbb esetben kirúgták volna, de nehéz volt segítséget találni és az irodavezetőnek jobb ötlete támadt. Egy auditort kért meg, hogy segítsen.

Az auditor jól ismerte az ARK-háromszöget és pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Ez nagyon egyszerűnek tűnt, de varázslatos hatása volt.

A lánynak egyszerűen azt mondta, hogy – akár kap választ, akár nem – írjon a szüleinek, ő pedig így tett.

Természetesen nem kapott választ. A szülei miért nem válaszoltak? Ez egyszerű. A lány nem engedelmeskedett nekik, visszautasította a tanácsukat és az irányításukat, ők pedig minden kapcsolatot megszakítottak. A szülők számára ekkorra a lány már nem igazán volt valóságos. Többé-kevésbé már a létezését is tagadták. A hatalmas csalódásuk miatt megpróbálták őt elfelejteni és az életükből kitörölni. Ezért a vele kapcsolatos érzelmük az apátia szintjére süllyedt, azaz mivel őt nem voltak képesek irányítani, ennek a kudarcnak a hatására a lány irányában apatikusak lettek. Ezzel együtt a lány valótlanná vált a számukra.

Valójában mivel egy olyan pályát választottak a számára, amelyhez nem volt tehetsége, számukra már eleve sem lehetett túl valóságos.

Az auditor megíratott vele egy levelet. Ez egy kék az ég és zöld a fű levél volt, amelyben a lány csupán néhány magával kapcsolatos egyszerű és jó hírt közölt. Megírta, hogy egy másik városban dolgozik, hogy jó az idő és hogy jó dolga van, remélte, hogy mind a ketten jól vannak és a szeretetét küldte.

Az auditor arra figyelmeztette, hogy az otthonról eljövetele előtti dolgokat vagy bármi mást, ami régi sebeket nyitna fel, ne említsen meg.

Az affinitás, a levél A-ja elég magas volt. A K természetesen adott volt.

Ebben helyzetben az auditor az R-et, a realitást akarta megalapozni. A szülőket hozzá akarta szoktatni ahhoz, hogy a lányuk tényleg létezik, hogy egy másik városban él és hogy képes a saját életéről gondoskodni.

Számos ilyen levelet írt nekik anélkül, hogy tőlük választ kapott volna. Az auditor arra utasította, hogy maradjon az egyszerű kék az ég és zöld a fű témáknál és tónusnál.

Az auditor csupán csak az R-et akarta megalapozni. Mivel a lány az élete korábbi időszakában nagymértékben a szüleitől függött, a jelen helyzetében az egész létezését valótlannak és légiesnek találta.

Miután ebben a stílusban négy levelet küldött el, amelyek mindegyikét gondosan optimistának és pozitív tónusban írt meg, és amely során nem fordított sok figyelmet arra, hogy nem fog választ kapni, az anyjától hirtelen egy levelet kapott vissza. Az anya a dühét fejezte ki, de nem a lánya, hanem a lányának az egyik régi barátnője felé. Az auditor arra utasította, hogy a válaszában semmiképpen ne mutasson haragot, hanem ehelyett arról írjon, hogy mennyire kellemesen meglepődött, hogy az anyjáról hallott.

A levele után kettő másik jött, egy az apjától és egy az anyjától. Ezekben már mind a ketten kedvesen viselkedtek és remélték, hogy a lányuk jól van.

A lány ezekre a jó hangvételű levelekre természetesen válaszolni akart, az auditor pedig természetesen megengedte ezt neki. A beavatkozása nélkül a lány levelei viszont kiengesztelőek lettek volna, így arra utasította, hogy két boldog levelet írjon, egyet az apjának és egyet az anyjának, amelyekben továbbra is könnyed és jókedvű.

Ezen a módon, kommunikációt és az ARK-háromszöget használva hozta helyre az auditor a lány és a szülei közötti törést.

Mire a kapcsolatuk megfelelő mértékben helyrejött, a lány sokkal jobban érezte magát és jobb kedvvel dolgozott. A szülei megértették, hogy egy olyan munkát választott, amellyel képes elboldogulni, az áldásukat (azaz a realitást) megkapva pedig büszkék (affinitás) lehettek a teljesítményére. Ennek következtében a munkatársaival is szívesebben kommunikált, a feladataiban is jobb teljesítményt nyújtott, és így tényleg az iroda hasznára vált.

Így az ARK-t és a tónusskálát a fenti példákban működés közben és az élet szinte minden területén láthattuk.

Az auditornak a lánnyal való esetében pedig a lánynak a szüleihez vezető kommunikációs vonalának az irányítását láthattuk, aki tudta, hogy ha sikerrel akar járni, akkor az ARK-háromszög másik két pontjára is figyelmet kell fordítania.

A tónusskála és a kommunikáció

Egy korábbi fejezetben már részletesen foglalkoztunk a tónusskálával, és az nyilvánvaló, hogy a tónusskála az affinitással és az érzelmekkel foglalkozik. Ezen túl viszont a skála minden egyes szintjéhez egy kommunikációs tényező is tartozik.

A tónusskála legalsó szintjein az egyén egyáltalán nem kommunikál, a megfigyelhető tónusskálán őt nehéz megtalálni. Csupán egy színfalat látsz, ugyanis egy tanult válasz, vagy betanított mintázat, esetleg egy mentális áramkör vagy gépezet kommunikál helyette. A skála alapján nyilvánvaló, hogy az affinitás a mélyben van. Ez viszont az ARK-háromszög másik két tényezőjére is – beleértve a kommunikációt is – igaz.

A TR-ekben létezik egy robotikus TR-ek-nek nevezett jelenség.

Ez egy olyan borzalmas állapot, amelyben a tanulóból hiányzik az ARK és a TR-ek alapvető elméletének megértése, és a hibás edzés hatására olyan TR-eket fejlesztett ki, amelyek leginkább egy telefonautomatára emlékeztetnek:

Nyomd meg az egyes gombot, ha az auditálási utasítást meg szeretnéd ismételtetni. Nyomd meg a kettes gombot, ha nyugtázást szeretnél. Nyomd meg a hármas gombot, ha az originációdat kezeltetni szeretnéd.

Robot

Az auditálást az élő kommunikáció működteti. Robotok nem felelnek meg.

Úgy tűnik, hogy a személy maga nem igazán van ott és nem igazán beszél. Ezért a kommunikációja legalábbis idegenül hangzik. A hiányzó dolog az élő kommunikáció. Nincs semmi ARK.

Amikor egy személy a tónusskála egy sávjában van leragadva, minden kommunikációja a tónusskálának azon a szintjén hangzik.

Az a személy, aki mindig talál valami szomorú beszélgetési témát, a bánat szintjén van megrekedve. Az a személy, aki mindig valami ijesztő dologról beszél, a félelem szintjén rekedt meg. Aki mindig talál valamit, amin feldühödhet, a düh szintjén ragadt meg.

Ők egy robotszerű állapotban lévő személynél kicsit jobban vannak, de a közelükben még mindig elég kellemetlen tartózkodni.

Egy okozni jobban képes állapotból hogyan beszélnél az emberekhez? Az elég egyértelmű, hogy egy apátia alatti sávban senkihez sem lennél képes beszélni. Több affinitásra van szükséged ahhoz, hogy bárkivel bármit is meg tudj beszélni.

Az a képességed, hogy valakinek valamit elmondhass, a személyre adott érzelmi válaszoddal áll kapcsolatban. Az egyértelmű, hogy ha valaki nem törődik másokkal (alacsony affinitás), akkor nehezére esik, hogy velük beszéljen. Másokkal úgy kell beszélgetni, hogy keresel valamit, ami neked benne tetszik, majd megpróbálsz valami olyasmiről beszélgetni vele, amiben egymással egyet tudtok érteni. Azok a dolgok, amelyekben egyetértetek, valóságosabbak. Az ARK fogalmai szerint vett realitás és ARK egymáshoz szorosan kapcsolódik. Három személy esetében ha valaki a másik kettővel nem ért egyet, akkor számukra hamarosan valótlanná válik és az affinitása le fog csökkenni.

Van még egy dolog, amelyet az ARK-val és a kommunikációval kapcsolatban fel kell ismerned. Ha valaki feléd apátiával nyit, akkor a félelmen (fél tőled) és a haragon (rád haragszik) kell keresztülmennie ahhoz, hogy haladást érhess el. A képzetlen személyek számára leginkább a harag megjelenése lehet rejtélyes, neked viszont fel kell ismerned, hogy hatalmas lépést tettél egy jobb kapcsolat felépítése érdekében. Az ellenségességen és az unalmon viszont még keresztül kell menned ahhoz, mielőtt a valódi érdeklődés megjelenhet.

Ahhoz, hogy jól kommunikálj, ténylegesen meg kell hallgatnod mások mondandóját és az általuk elmondottakat nyugtáznod kell. A nyugtázás segít megalapozni a realitást. A nyugtázás nem feltétlenül az egyetértés kifejezése, de az illető felismeri, hogy meghallgatták és megértették, hogy a mondanivalója átment és hogy a realitását a másik befogadta. Így a nyugtázásnak affinitást és megértést kell sugároznia.

Ha van egy részecskénk vagy egy impulzusunk. Ez lehet egy levél, egy e-mail, egy ajándék, vagy akár egy ütés vagy egy lövedék is, vagy egyszerűen kimondott szavak. Amikor egy személytől a megértés valaki máshoz egy részecske közvetítésével átkerül, akkor kommunikációról beszélhetünk.

Az ellenséges kommunikáció esetén (mint egy golyó kilövése) lehet, hogy nem kapsz megértést, de valamilyen fajta duplikáció (vagy hatás) jön létre. Ezért a részecske, azaz a lövedék átjuttatása akár kommunikáció-nak is hívható.

Kommunikáció és auditálás Clear Bird auditori TR tanfolyama Kommunikációs formula – A 28. axióma elemzése