3. EZEN UNIVERZUM SZEMÉLYES GPM-JEIAz auditorok a szcientológia befejezetlen kutatási vonalai közül ennek vannak a leginkább tudatában.

Azok számára, akik a témakörben még nem képzettek, inkább a 4. fejezet elolvasását ajánlanám először, ugyanis az az auditálással kapcsolatban sokkal alapvetőbb anyagokat mutat be.

Ez az anyag a sok aberráló tényező közül csak egyet tárgyal. Azért ezt mutatom be először, mert a képzett auditorok számára ezt a legkönnyebb megérteni (ugyanis a GPM-ekkel kapcsolatosan már rengeteg olyan anyag létezik, amelyet Ron felkutatott) és mivel azt remélem, hogy be tudom mutatni, hogy a kutatás valójában befejezetlen (az itt vázolt anyagokat a 60-as évek során fel kellett volna fedezni) és hogy a kutatásokat LRH-n kívül valaki másnak kell folytatni.

3.1. Háttér

Az egész 1959-ben kezdődött, amikor Ron az emberek céljait kezdte el megvizsgálni, amely arra a megfigyelésre vezetett, hogy a személy problémáinak, ártó tetteinek és zaklatottságának nagy része az általa elérni kívánt célokkal volt kapcsolatos. Az SHSBC (Saint Hill Special Briefing Course, azaz Saint Hill-i Különleges Eligazító Tanfolyam) eredetileg azért jött létre, hogy megfigyeléseket tegyen és olyan auditorokat képezzenek, akik képesek a célokat kezelni. Az alacsonyabb fokozatok csupán ennek a kutatásnak a melléktermékei voltak, amelyek a célok auditálását akadályozó tényezők eltávolítására jöttek létre.

Hamarosan rájöttek, hogy a gondok igazi forrása több, mint csak egy cél (lehetnek egyszerű céljaid anélkül, hogy problémáid lennének). Ez olyan, egy cél és az ellentéte köré felépült mentális tömeg volt, amely két oldala összetapadva egyfajta szuperproblémát alkotott. Ezek után erre a dologra GPM-ként (Goal Problem Mass, azaz Cél Probléma Tömeg) hivatkoztak azért, hogy elkerüljék azt, hogy az egyszerű, mindennapi célokkal, amelyek nem tűntek az aberráció forrásának, összekeverjék azokat (hacsak ezek egy GPM tetejére épült lockok nem voltak).

Rengeteg kutatást folytattak ezen dolgok felépítésének felderítésére. Úgy találták, hogy a célokhoz egy terminál (végpont) tartozik, ami az a létezőség (vagy szerep), amely a cél eléréséhez szükséges. Például a "dolgokat tisztán tartani" célhoz a "takarító" terminál tartozhat. Ezentúl azt is észrevették, hogy egy ellenkező terminálnak (opposing terminal), azaz egy optermnek is léteznie kell.

Ebben a példában ez lehet egy "trehány". Ezt a kutatást az SHSBC szalagokra vett előadásaiban jegyezték fel.

Hamarosan olyan terminálok és optermek mintáját rakták össze, amelyek megmutatták, hogy a személy hogyan próbált a cél szerint élni. Először az egyik terminál volt, majd szembeszálltak vele és elbukott, majd egy másik terminál lett és újra elbukott, és így tovább, amíg a cél maga is teljesen kifacsarodott és a saját súlya alatt összeomlott, amikor is a személy egy új GPM cél kipróbálásába kezdett bele, hogy megpróbálja megoldani azokat a gondokat, amelyekbe az első céllal került.

Ezekre a terminálokra és optermekre "megbízható tétel"-ekként (Reliable Items) vagy RI-kként hivatkoztak, ugyanis az E-métereken megbízhatóan újra és újra reagáltak, valamint talán azért is, mert a személy ezekben a dolgokban megbízott, ezekre támaszkodott. Ezeknek az megbízható tételeknek a mintáját, miközben az egyik a másikkal szembenállt, egy olyan mintaként ábrázolták, amelyen tételektől tételekig vezettek a nyilak, és ezt végül egy céltervnek (Line Plot) keresztelték el.

1963-ban azt találták, hogy néha különböző embereknél ugyanaz a cél- és megbízhatótétel-minta jött elő, és hogy ezek a bizonyos minták más embereken reakciókat váltottak ki. Ebből arra következtettek, hogy ezeket a mintákat hipnotikusan, elektronika segítségével ültették be. Ezekre később "implant GPM"-ekként hivatkoztak.

Ez a kutatási vonal végül oda vezetett, hogy számos implantált mintát fedeztek fel, amelyek közé a jelenleg az OT szinteken használtak is tartoznak (és még néhány másik is, amelyek némelyike a tech kötetekben is megtalálható).

Párhuzamosan az implantált GPM-ek kutatásával az emberek személyes GPM-jeit is megpróbálták megtalálni. Ezekre a saját aberrált céljaikként hivatkoztak, nem pedig mint implantáltakra. Az implantáltak az erejüket látszólag az igaziakból nyerték. Ha egy személyt elektronikusan egy hosszú célsorozattal orrbavágsz, akkor ezek némelyike össze fog illeni a saját igazi céljaival és az implantot rögzülésre készteti. Az implantált GPM-eknek – a személy maga által posztulált személyes GPM-ekkel összehasonlítva – csak kisebb jelentőséget és aberráló erőt tulajdonítottak.

Viszont személyes GPM-ek utáni hosszú és vesződséges kutatás csupán egy még mélyebben található implant megtalálását eredményezte, azét, amelyet jelenleg a clearré tételi tanfolyamon alkalmaznak. Ezen a ponton Ron láthatóan úgy határozott, hogy az összes GPM implantált volt és felhagyott a kutatási vonallal. Talán végül vissza akart ide térni, de ha megtette, akkor ezt semmiképpen sem publikálta.

A személyes GPM-eknek ez az elmélete már évtizedek óta érdekelt, de mindig elérhetetlennek tűnt. Nem csak az elektronikus implantok álltak az útban, hanem a NOTS hatására is rossz dolgok reagálnak. Mielőtt ezen dolgok közelébe kerülhettem volna, sokkal távolabbra kellett menni, például a korai büntetőuniverzumokhoz (amelyeket egy másik fejezetben tárgyalok) hasonló dolgokat kellett kezelni. Csak ezek után voltam képes azokat az igazi célokat kezelni, amelyek alapján valójában cselekedtem. A cél az "okosnak lenni" volt, és ez nem az volt, amit tettem, hanem az, amit AKARTAM TENNI. Azóta rengeteget tanultam a személyes GPM-ekről és ez az, amit most továbbadok.

3.2. Szembenálló célok

Ezeket a dolgokat a sötétben dolgozva nehéz megtalálni és szétszedni. Viszont ha egyszer már elég messzire eljutok abban, hogy lássam, hogyan illik össze az egész, minden könnyűvé válik. Így ez után a dolog után nem tudsz valamilyen gépies módszerrel kutatni. Először megértést kell nyerned róla. A jó hír az, hogy amint felismered ezeknek a dolgoknak a mintáját, magát a célt elég könnyű lesz megtalálni.

A személyes GPM-ben ez a szerkezet nem nyilvánvaló, ugyanis még befejezetlen és még éled azt. Így a jelenlegi előtt befejezett teljes GPM-en végig kellett jutnom, mielőtt tényleg láthattam, hogy hogyan is működik ez az egész.

Számomra az előző GPM a "szentnek lenni" cél volt, és a jelenlegi GPM ("okosnak lenni") szembenállt vele. Csak gondolj arra, ahogy egy értelmiségi szemben áll egy szenttel, vagy egy tudós egy pappal, és meglátod, hogy mire gondolok.

Figyeld meg, hogy ezek mind "jó" célok. A személyes GPM-en soha nem lesz rossz cél. A "gonosznak lenni"-t soha nem használnák személyes GPM-ként, ez csak implantokban létezik.

Viszont volt egy rövid szünet a "szentnek lenni" cél után, amikor megpróbáltam megszabadulni a célomtól, és ekkor a célom a "nem lenni szentnek" volt. A személyes GPM ezen szakaszában azt gondolhatnád, hogy ez egy gonosz cél volt, de ez nem helyes. A létezésem azon időszakában (sok élettel ezelőtt) sok gonosz dolgot elkövettem, de nem elégítettek ki. Nem olyan volt, mint amikor egy célomhoz hozzájárultam és nem éreztem úgy, mintha bármit is elérnék.

Egy ellentett nem működik célként. Nem élhetsz úgy, hogy az összes célod "nem lenni szentnek". Elkeseredsz. Vadul elkezdesz egy kivezető utat keresni és végül rájössz, hogy volt egy dolog, ami sikerrel szembenállt veled, és ez az értelmiség volt. így az "okosnak lenni" célt választod ki, ugyanis ez megoldja a szentekkel szembeni ellenállás problémáját. Így egy új GPM-et kezdesz el.

Van még egy oka annak, hogy a következő GPM-be csúszol (és amiért az előző annyira lehanyatlik és elfajul), és ez az, hogy végül borzalmas ártó tettek elkövetéséhez folyamodsz a következő GPM ellen, ugyanis ők sikeresen szembeszállnak veled. Más szavakkal miközben a "szentnek lenni" célt éled, olyan értelmiségiekbe futsz, akik megnehezítik az életed, kinevetik a hited, stb., és végül megpróbálod elintézni őket. Végül ezzel kapcsolatban minden ítélőképességed elveszíted és eljutsz arra a pontra, amikor minden értelmiségit kinyírsz, még ha a saját oldaladon áll is. Ezután emiatt a barátaidat és a szövetségeseidet is elintézed csak azért, mert egy nap ravaszak voltak és túl okosnak tűntek. Ezentúl ezeknek a bűnöknek nem volt valódi igazolása, és ez az alapvető forrása annak a vad E-méter reakciónak, amelyet rockslamnek neveznek. Végül miután valami ellen túl sok ártó tettet követtél el, hajlamos vagy átváltani és azzá válni.

Amíg ezt meg nem találtam, undorodtam a papoktól és a szentektől. Ez amiatt a borzalmam történt, amivé annak a GPM-nek a végén váltam. Amint ezt rendbehoztam, azt találtam, hogy a "szentnek lenni" céllal együtt az összes olyan képességemről lemondtam, amely az emberekkel törődéssel és a gyógyítással kapcsolatos. Viszont csak a GPM vége volt borzasztó. Ezek a dolgok sok életen át tartottak és a korábbiak, amelyekkel a célt először elkezdtem, csodálatosak voltak.

Talán a legnagyobb nyereség, amelyet ennek a megtalálásából szereztem az volt, hogy képes voltam a szentség és az okosság gondolatát anélkül együtt tartani, hogy ösztönösen azt éreztem volna, hogy valamilyen belső ellentét van közöttük. Természetesen lehet, hogy te egy egész más célt futtatsz és csodálkozol, hogy miért volt gondom ezeknek az együtt tartásával, de hadd biztosítalak arról, hogy neked is az utadban áll egy ehhez hasonló dolgod (talán például a szabadság és a felelősség közötti ellentét).

Látva, hogy a "szentnek lenni" céllal mi történt, meg tudom jósolni, hogy a mostani "okosnak lenni" cél hogyan végződött volna, ha ezt nem találom meg. Már látom azt, hogy az erős emberek (vagy a régebbi napjaimban úgy mondtam volna, hogy az "ostoba erős emberek") sikeresen zaklatják és sikeresen szembenállnak az értelmiségiekkel. Még néhány élet ebből a célból és eljutottam volna arra a pontra, amikor minden erős, kemény fickót ki akarok nyírni, valószínűleg értelmes módon kezdve, a bandák embereivel, de végül a cirkuszi erőművészeket is megpróbáltam volna elintézni. Amikor végül minden tönkrement, megpróbáltam volna nem okosnak lenni, megláttam volna, hogy ennek az egyetlen módja az, hogy erős legyek és egy új GPM-re váltottam volna át, amelynek a célja "erősnek lenni".

3.3. Célterv

Nyilvánvaló, hogy az "okosnak lenni" célhoz tartozó alapvető szerep vagy terminál egy "okos személy". Az is nyilvánvaló, hogy ennek az optermje a "buta személy". De az ellentét igazából az előző ("buta pap") és a következő ("buta erős ember") GPM-re ágazik el. Ezentúl az alapvető szerepek valójában túl általánosak ahhoz, hogy az életet ezek alapján lehessen élni. Noha ezek az alapvető szerepek alkotják a célterv (a szerepek mintájának) alapját, sokkal leszűkítettebb tételeket használtál arra, hogy a célt megpróbáld elérni.

Terminálként olyan dolgokat fogsz használni (ebben a példában), mint a "szabadgondolkodó" vagy egy "eszes gépkezelő". Az optermek olyan dolgok lesznek, mint a "makacs bolond" vagy "ostoba vakbuzgó". A cél elején az opterm általában (de nem mindig) kapcsolatban áll az előző GPM-mel (mint a korlátolt elméjű hittérítő). A vége felé inkább a következő GPM-mel kapcsolatos, mint az ostoba verőlegény. A közepén (a tételek legnagyobb részében) valamilyen közeli dolog (mint az ostoba bürokrata), amelyeknek csak az a közös jellemzője, hogy a butasággal való kapcsolat (ebben a példában) mindig jelen van.

Eleinte sok dolog van ,amit a saját oldaladon lévőnek gondolsz, mint a tanárokat (ebben a példában). Így ezeket a dolgokat termináloknak használod (mint például a "ragyogó tanár"-t). De ezek fokozatosan elbuknak. Így végül felhagysz velük és az ellentét részei lesznek. Én már arra a pontra is eljutottam, amikor az "ostoba tanár" számomra egy opterm volt, amikor a célom az "okosnak lenni" volt. Ebből látnod kell azt, hogy eljutottam volna arra a pontra, amikor mindennek, amit ennek a célnak az elérésére használtam, hátat fordítottam volna és ellentétté változtattam volna. Ez az, ahogy egy cél lehanyatlik.

Ahogy visszanézek a "szentnek lenni" célra, azt látom, hogy az teljesen lehanyatlott. Végül arra a pontra jutottam el, amikor a "gonosz pap" és az "álszent hittérítő volt az optermem és nem maradt olyan cél, amelyet sikeresen élhettem volna.

Itt a Földön ezek a célok általában egy teljes életen át kitartanak és a meghalás sokkja és az életek közti terület az, ami azt okozza, hogy felhagysz velük és egy új létezőséget (szerepet) alakítasz ki, amely ezt a célt próbálja elérni. Ez az egyik oka annak, hogy elfelejted az előző életeidet hogy és a jelenlegi személyes GPM-ed céltervének összerakása segítségével valamennyire emlékezel arra, hogy ki voltál ezelőtt.

Ez alól létezik néhány kivétel. Nem hagysz fel a céllal, ha nagyon korán (gyermekkorodban) meghalsz, vagy pedig olyan jól élted az életed, hogy győztesnek érezted magad és ragaszkodsz ugyanahhoz a tételhez. Még az is lehetséges, hogy ha a dolgok igazán rosszul mentek, egy életen belül többször is tételt válthattál és ezek eredményeként amnéziát vagy nagyobb személyiségváltást is megtapasztalhattál.

A Föld előtt azt tapasztalhattad, hogy egy tételt általában sokkal gondosabban kidolgoztál és sok életen át megtarthattad, mielőtt felhagytál volna vele. A GPM-ek is általában sokkal lassabban hanyatlottak. Az életek közti terület hatása az, ami miatt ennyivel könnyebben feladod.

3.4. Hogyan áll össze a célterv

Értened kell, hogy a célterv hogy áll össze, de ezzel addig nem szabad megpróbálkoznod, amíg a célról elég nagy töltést el nem távolítottál. Az SHSBC kutatási anyagainak egyik legnagyobb hibája az volt, hogy a célterv tételeit azelőtt próbálták meg megtalálni, mielőtt a célt kikapcsolták volna.

A célról addig futtathatsz le problémákat, ártó tetteket, stb., amíg jobban nem érzed magad velük kapcsolatban. A célt így az E-méteren F/N-ig is elviheted és eljuthatsz arra a pontra, amikor már anélkül felismered a tételeket, hogy keresnéd őket. Így a célterv felrajzolása elég egyszerű dolog lesz.

Nem tudom, hogy egy céltervet E-méter használata nélkül meg tudsz-e találni. A problémákat és az ártó tetteket nélkülük is meg tudod találni (és képesnek kell lenned rá, ha egy test nélküli állapotban is tovább szeretnél haladni). Viszont a méter hatalmas segítséget jelent abban, hogy tudd, melyik tétel a helyes. Most felteszem, hogy birtokolsz egyet és tudsz valamit a szcientológia "listázás és nullázás" (L&N) technológiájáról. Ha nem, akkor még mindig megtalálhatod őket úgy, hogy a későbbiekben bemutatandó általános eljárások segítségével elég sok töltést leszedhetsz róluk ahhoz, hogy a tételeket nagyon könnyű legyen megtalálni. A méter nélküli listázásnak is vannak technikái (amelyeket egy másik fejezetben tárgyalok), de ezek nem biztonságosak, ha túl sok töltés található egy területen.

Még a céltervek futtatása nélkül is hatalmas nyereségeket tudsz elérni és egy GPM-sorozat minden elemét egy felszabadulási állapotig futtathatod, de így is látnod kell azt, hogy a célterv hogyan működik, hogy tudd, mikor hanyatlik le egy cél és hogy fel tudd ismerni a cél futtatásakor esetenként megjelenő célterv tételét.

Az eljárás a következő lenne:

 1. Találd meg a jelenleg használt személyes GPM-edet (majd később tárgyaljuk, ennek a fejezetnek az elolvasása után tudni fogod).
 2. Futtass általános eljárásokat a céllal kapcsolatban (később tárgyaljuk), amíg felismerésed (hirtelen rá nem jössz valamire) nem lesz azzal a tétellel kapcsolatban, ami most vagy.
 3. Most elkészítheted a céltervet, de a céllal kapcsolatban további általános eljárásokat is futtathatsz.
 4. A jelenlegi tételt kiválasztva (amelyet már megtaláltál), elkezdhetsz a célterven időben visszafelé haladni, hogy megtaláld azt a pontot, amikor ezt a célt posztuláltad.

Mivel így futtatod, a lap tetején található tétel a legújabb és lap alján található a legrégebbi. Ez pont ellentétes azzal, ahogy egy implant platen megíródna, ugyanis először az első (legkorábban) implantált tételt írnád fel a lap tetejére és az időbe előrehaladnál, ahogy a lapon lefelé tartasz.

Más szavakkal felülről lefelé haladva a lapon a tételek megtalálási sorrendben helyezkednek el, míg alulról felfelé haladva olyan sorrendben látod őket, ahogy megélted.

Azokat a dolgokat, amelyek voltál, (a terminálokat) a bal oldalra írjuk, míg a velük ellenkező dolgokat (az optermeket) a jobb oldalra. A nyíl iránya a sikeres szembenállásnak felel meg.

Itt található egy példa, amelyeknél az "A"-k a terminálok és a "B"-k az optermek, a magasabb szám pedig későbbi időszakot jelöli. A nyíl iránya a sikeres szembenállásnak felel meg.

A4  
'–->B3
A3 <-–'  
'–->B2
A2 <-–'  
'–->B1
A1 <-–'  

Először az A4 tételt találod meg, amelyről elmondhatjuk, hogy jelenleg ez vagy. Azért lettél ez, mert így sikerült a B3 által létrehozott problémákat megoldani, amely viszont sikeresen szembeszállt veled, amikor A3 voltál.

Amint ez megvan, alulról elindulva láthatod, hogy az A1 tétellel kezdted, ezután egy B1 tűnt fel és orrbavágott. Így A2 lettél, hogy ezt megoldd és ez működött is, de megjelent a B2, sikeresen szembeszállt veled, így felhagytál az A2-vel és A3 lettél, stb. Ez a jelenlegi létezésed mintája.

Hogy ezt kicsit nyilvánvalóbbá tegyem, bemutatom az "okosnak lenni"-vel kapcsolatban kidolgozott céltervem egy részét. De ne felejtsd el, hogy ez egy személyes GPM és a tételek mindenki más esetében különbözőek, még ha ugyanazon célért is küzdünk.

AGYAFÚRT  
'–––->ERKÖLCSÖS
SZABADGONDOLKODÓ <-–––'  
'–––->FÖLDHÖZRAGADTAN GONDOLKODÓ
TANULT EMBER <-–––'  
'–––->TUDATLAN BUNKÓ
GYORS GONDOLKODÓ <-–––'  
'–––->

Ez csak egy körülbelül 16000 évnyire visszanyúló, 50 tételből álló sorozat közepéből kivett kis részlet (végül sikerült megállapítanom az időpontokat és az életek leírását is sikerült összeraknom) és ennek a GPM-nek még a felső részénél tartok, ugyanis az oda hanyatlana le, hogy megpróbálnám az erős embereket összezúzni és minden más értelmiségit túl butának tartanék ahhoz, hogy éljen.

Miközben az időben visszafelé haladsz, listázd azt, hogy "Kivel vagy mivel állna szemben egy …". Használhatod a "Ki vagy mi oldana meg egy …", a "sikeresen szállna szemben" vagy talán még a "sikeresen kezelné" kérdéseket is.

Számomra (mivel ezek az én tételeim) nyilvánvaló, hogy egy "agyafúrt" sikeresen szállna szembe egy "erkölcsös"-sel, hogy egy "erkölcsös" sikeresen szállna szembe egy "szabadgondolkodó"-val, stb.

Ezután indulj el a legkorábbitól (a lap aljáról) és nézd meg, hogy minden egyes tétellel sikeresen szembeszáll vagy sikeresen megállítja azt a felette lévő. Ha felfelé haladva a következő tételt listáznod kell, akkor a "Ki vagy mi szállna egy …-vel szembe" vagy "Ki vagy mi állítana meg egy …-t" kérdéseket használd.

Háttérinformációként megemlítem, hogy ezeket az életeket én hogyan éltem meg.

Gyors gondolkodóként egy Amerikába küldött spanyol katona voltam (a konkvisztádorokhoz tartoztam), és úgy éreztem, hogy a körülöttem található tudatlan bunkók miatt haltam meg. Így a következő életemben a tudás embere lettem, egy kolostorhoz csatlakoztam és szerzetesként éltem, de a földhözragadtan gondolkodó papok (az inkvizíció) elkapott. Így fellázadtam az erkölcsök ellen és szabadgondolkodó lettem. Ezt az életemet nőként töltöttem, spanyol táncosként és néha kurvaként. Természetesen az erkölcsös emberek elkaptak így a következő életemben egy ravasz kereskedő lettem, így előnybe kerültem velük szemben és elkaphattam őket, stb. Természetesen rengeteg ártó tettet követtem el. Tanult szerzetesként rengeteget szónokoltam és tomboltam a parasztok (a tudatlan bunkók) ellen. Szabadgondolkodóként (táncos, stb.) az ujjam köré csavartam a földhözragadt nemeseket és a kanos papokat, stb.

Ha addig tartózkodsz a célterv összerakásától, amíg a célról elég sok töltést el nem távolítasz, azt fogod észrevenni, hogy a tételeket egyszerűen szépen sorban észreveszed. Ritkán kell egy pár tételnél többet listáznod ahhoz, hogy a megfelelőt (amely F/N-ezik a méteren) megtaláld. Az egyik dolog, ami megtörténhet az, hogy néha egy tételpárt kihagysz (mivel az, amelyikben vagy, általában majdnem annyira sikeresen szembenáll a korábbi optermekkel, mint amennyire azzal, amelyik ellen valójában használtad, és a korábbiak eléggé felkavarodtak ahhoz, hogy a méteren reagáljanak). Más szavakkal, ahogy a fenti célterven a szabadgondolkodótól visszafelé haladtam, a tudatlan bunkó is előjöhetett optermként, ugyanis az is sikeresen szembeszállt a tudatlan bunkókkal és így véletlenül kimaradhat a földhözragadtan gondolkodó és a tanult ember.

Ezt úgy kell kezelni, hogy néha felmondod a célterv tételeit, megnézed, hogy a méteren mindegyik F/N-el-e, és ha az F/N megszűnik, akkor valami gond van, általában egy kihagyott tételpár (vagy a tételek vannak rossz sorrendben). Általában az összes tétel helyes, ugyanis korábban már F/N-eltek, de a tételek mintája néha elcsúszhat.

Felolvasásnál a következőket mondhatod:

Egy agyafúrt szembenállna egy erkölcsössel. Egy erkölcsös szembenállna egy szabadgondolkodóval. Egy szabadgondolkodó szembenállna egy földhözragadt gondolkodásúval, stb., végig a lap aljáig.

Ezután menj alulról felfelé, így mondva őket:

Egy gyors gondolkodóval szembenállna (vagy megállítaná) egy tudatlan bunkó. Egy tudatlan bunkóval szembenállna (vagy megállítaná) egy tanult ember. Egy tanult emberrel szembenállna (vagy megállítaná) egy földhözragadt gondolkodású, stb.

A célterv minden részét felolvashatod így és egy kisebb területen előre-hátra mozoghatsz, ha valamiben bizonytalan vagy. Ahogy a személyes GPM-ed tételeit így felidézed, teljesen értelmesnek és tökéletesen nyilvánvalónak kell számodra lennie, ugyanis ez annak a szerkezete, ahogy cselekedtél és ahogy az életed élted. Természetesen valaki más tételei (például az enyéim) kicsit tévesnek tűnnek, mert azok nem a te tételeid.

Ha rossz napod van vagy valami más hiba történt, esetleg a cél még feltöltött állapotban van, a tételeken rocket read ("rakétajel", egy hirtelen jobbra leeső jel, amely a lendületét mintha csak az első pillanatból szerezné) jelentkezhet az F/N-ek helyett. Ez rendben van. De ha F/N-eket kapsz és egy tétel R/R-ezik, akkor valószínűleg valamilyen hiba lépett fel (általában egy hiányzó vagy rossz sorrendben lévő pár).

A végső célod egy célterv F/N-elése (a tételek egy teljes sorozata, amelyek folyamatosan F/N-elnek, miközben a cél elejéig lemész és onnan visszajössz, egyenként felmondva őket).

Ez az eljárás kicsit más, mint a különböző R3M eljárások, amelyeket Ron a céltervek megtalálására kifejlesztett. A pontos R3M listázó kérdések és eljárások az implantált GPM-ek megtalálásához vezetnek és nem működnek túl jól a személyes GPM-ekkel kapcsolatban.

3.5. Más, a célhoz kapcsolódó dolgok

A célterv tételei mellett rengeteg más olyan dolog kapcsolódik szorosan a célhoz, amelyet a GPM létezése során felhasználtál.

Létezik egy alapvető mérlegelés, amelyet "kiszolgáló fakszimile" néven ismerünk. (eredetileg egy mentális fakszimilének, azaz képmásnak gondolták, de most már tudjuk, hogy ez egy mérlegelés és a személy azt hiszi róla, hogy a túlélésének elősegítésére szolgál). Ez az, amit a személy arra használ, hogy másokat hibáztasson.

Az egész GPM egy alapvető kiszolgáló fakszimilét tartalmaz. Ez a másokat hibáztató optermek alapvető jellemzőjéből származik. Számomra az "okosnak lenni" célhoz az "ők buták" kiszolgáló fakszimile tartozott. Az előző "szentnek lenni" GPM-ben az "ők gonoszok" tartozott. Ez nem egy, a céltervhez tartozó tétel, hanem az egész GPM-re kiterjed.

A 4-es fokozat kérdésein a kiszolgáló fakszimilét úgy próbáljuk megtalálni, hogy az "ebben az életben mit használsz mások hibáztatására" kérdést listázzuk. Néhány esetben azt az alapvető kiszolgáló fakszimilét kapod meg, amely a GPM-hez tartozik. Más esetekben egy rá épülő lockot kapsz (talán a "bolondságukat", "más emberek tudatlanságát", stb.).

Ha a 4-es fokozat kérdéseivel az alapvető kiszolgáló fakszimilét sikerült megtalálnod,akkor ebből az alapvető terminált leszármaztathatod és ebből a célt kitalálhatod. Viszont néha csak egy lockot kapsz és nem jutsz el az alapokig. Ezentúl egy korábbi GPM alapvető kiszolgáló fakszimiléje (amely a jelenlegihez hasonlít) néha összekapcsolódik a jelenlegivel és a 4-es fokozaton ez jelenik meg. Az implant GPM-ek egyik legfőbb dolga az volt, hogy megpróbálja összeomlasztani a személyes GPM-edet, hogy számodra minden összekuszálódjon.

GPM-ekhez ezeken kívül még egy olyan egyszerű tárgy is kapcsolódik, amely a GPM létezőségét szimbolizálja. Az "okosnak lenni" célhoz egy szemüveg kapcsolódhat. A "szentnek lenni"-hez egy kereszt. Ez egy mentális tömeg és a GPM tartama alatt a személy ezt használja az igazi nézőpontjaként és szellemi testeként. Ez az a jelkép, amelyet a játszmában arra használ, hogy a Monopolyban használt bábokhoz hasonlóan hogy saját magát jelölje. Ezt életről életre magával viszi és a fizikai univerzumban is megpróbálja megjeleníteni, még ha ez nem is mindig lehetséges.

A személy számára ez a tárgy olyan szilárd, mint a szikla, és hihetetlen elégedettséget okoz neki. Ron ebbe az 1950-es évek végén akadt bele és a "Sziklá"-nak ("The Rock") nevezte, de ekkoriban még nem ismerte a GPM-ek felépítését és ezért az auditálására tett összes próbálkozás sikertelen maradt. Ezután ennek a kutatásával javarészt felhagytak, de a személyes GPM-ek felépítésének kapcsán most megjelenik. Egy kis érdekesség az, hogy ez volt az első pillanat, amikor a rockslamnek nevezett tűmozgást felfedezték. A jelenlegi GPM sziklája nem fog R/S-et létrehozni, csak ha már borzasztó, igazolatlan ártó tetteket követsz el a következő GPM ellen. Viszont az előző GPM (amellyel már szembefordultál) sziklája általában vad R/S-t hoz létre a méteren.

Addig nem fogod tudni szerencsésen auditálni a sziklát, amíg a GPM-et eléggé szét nem szedted.

Ne gondold tévesen azt, hogy mindenki, aki szemüveget visel, azért teszi, mert az "okosnak lenni" célt követi. Mindig tévedtünk, amikor egyfajta állapothoz bizonyos forrásokat kívántunk társítani. Mindig rengeteg lehetséges ok létezik és a személytől függ, hogy melyik is a helyes. Valaki viselheti őket egy engram miatt (amelytől dianetikával szabadulhat meg), valaki más egy ártó tett miatt (és valószínűleg a 2-es fokozaton megszabadul tőlük), még másvalaki egy implant miatt, stb. Még az is lehet, hogy nem rendelkezünk az összes okkal. Minden, amit biztosan állítok az, hogy ha valaki a személyes GPM sziklája miatt viseli, akkor nagyon nem fog neki sikerülni az, hogy dianetikával vagy más, alacsony szintű eljárással meggyógyítsa. Ezentúl valószínűleg arra sem tudod rávenni, hogy helyette kontaktlencsét viseljen.

Ez az oka annak, hogy auditálás segítségével soha nem szabad megpróbálni meggyógyítani valamit vagy egy bizonyos eredmény elérését megígérni. Nem tudhatod, hogy a betegségének oka honnan származik és nagyobb esélye van annak, hogy nem a következő szinten fogod megoldani. Az valószínű, hogy valamit helyrehozol, de előre soha nem tudod kitalálni, hogy mi lesz az.

3.6. A célok eredete

Amikor ezeket elkezdtem futtatni, azt hittem, hogy ezek a célok személyenként változnak. Nyilvánvaló volt, hogy a tételeket én választottam és nem implantálták. Azt feltételeztem, hogy ez magukra a célokra is igaz.

Viszont miután visszamentem a "szentnek lenni" célhoz és a "hatalmasnak lenni" célt közvetlenül előtte megtaláltam, elhatároztam, hogy megnézem, hova vezet vissza ez az egész úgy, hogy az egyik célról a másikra ugráltam, a célokkal szembenálló dolgok listázához hasonló eljárással. Mivel az utolsó két GPM-et szétszedtem és a személyes GPM-ek témája már eléggé lecsillapodott, ennek elvégzése lehetségesnek tűnt (ezt nem ajánlom az előtt, hogy az utolsó kettőt szét nem szedted volna).

A használt listázó kérdés a "Kivel vagy mivel szállna sikeresen szembe (vagy oldaná meg sikeresen) a cél (vagy az alapvető terminál)". A kérdés mind a négy változata működőképesnek tűnt és általában leellenőriztem azt, hogy a többi ugyanahhoz az eredményhez vezet, így erősítve meg azt, hogy igazam van. Amint a következő korábbi GPM-et megtaláltam, csak egy kis "milyen ártó tettet követhetne el a (korábbi terminál) a (későbbi terminállal) szemben", hogy a töltés legrosszabb részét leszedhessem, ezután a következő célra tértem rá. Ez nem volt elég ahhoz, hogy a GPM-et ténylegesen töröljem, a képességeimet helyreállítsam vagy hogy annak az időszaknak az emlékeit helyreállítsam, de arra elég volt, hogy korábbra mehessek anélkül, hogy a dolgok súlya alatt összeomoljak. Ezt a módszert esetnyereség elérésére nem ajánlom, ezeket a dolgokat alaposan ki kell futtatni. Viszont így is tudtam haladni és kutatási tevékenységként nagyon hasznos volt.

Végül visszajutottam a "szabadnak lenni" célhoz, amely szembenállt az "istennek lenni" céllal, ami viszont a sorozat legmagasabb céljának tűnt. Ezután ez még tovább ment vissza, az "isteninek lenni" szemben állt a "kitartónak lenni"-vel, amelyik cél a sorozat aljának tűnt, és a innen a korábbiakhoz hasonlóan dolgoztam felfelé. Végül ez visszajutott az "erős"-ön keresztül, amely szembenállt az "okos"-sel, amely szembenállt a "szent"-tel és végül visszajutottam az "isteni"-hez. Ez a minta ismétlődött újra meg újra. Így megpróbáltam az "isteninek lenni" első időpontját meghatározni és 86 billió évvel ezelőttöt kaptam (ami lehet, hogy egy implantált és nem egy igazi időpont). Majd itt megtaláltam ennek az univerzumnak a kezdetét és az I-es eseményt a maga teljességében.

Még mindig helytelen lenne azt állítani, hogy ezeket a célokat implantálták, ugyanis az implant futtatása látszólag nem törli ki ezeket. Talán helyesebb azt állítani, hogy ezek "ajánlott" célok, ennek az univerzumnak a játékába beleépültek és mi azért követjük őket, mert az alapvető felépítés arra csábít minket, hogy ezt tegyük.

Ez valahogy így működik: Ennek az univerzumnak a játszmája a "TÚLÉLNI". Az aberráló, implantált gondolat az, hogy "CSAK EGYVALAKI FOG TÚLÉLNI, MINDENKI MÁS A SÁRBA SÜLLYED". Ennek a pusztító következménye, amit megmutatnak neked az, hogy "AHHOZ, HOGY VALAKI TÚLÉLJEN, MAGASABBRENDŰNEK KELL LENNIE A TÖBBIEKNÉL". Ezután megmutatják, hogy hogyan lehetsz magasabbrendű a többieknél. Ez pedig úgy megy, ha isteni, szent, okos, erős, stb. vagy, vagy legalább kitartó ahelyett, hogy a sárba süllyednél.

Ezután a célok sorozatát úgy mutatják be, hogy különböző alakok (amelyeknek az előző univerzumban jelentőségük volt) előjönnek, megállapítják a célt és annak viszonyát a többihez. Ez az OT3-ban található I-es esemény igazi felépítése. Ha ezt a szintet futtatod, csak keresd meg azt, amikor a szekérhajtó az mondja, hogy "TÚLÉLNI HATALMASNAK LENNI" és ismerd fel azt, hogy egy sokkal hatalmasabb esemény egy kicsiny részét találtad meg.

Nem szívesen mondom ezt, de az OT3-at nagyon hanyagul kutatták. Szerencsére az I-es esemény kicsiny részletének felismerésével is elég jól elboldogulunk, ugyanis az esemény nem tartalmaz túl sok erőfeszítést vagy töltést. Nem is igazán lehet erőteljes implantnak tekinteni. Igazából egyfajta üdvözlő ceremónia vagy egy beteges bevezető, amelyen az emberek keresztülmennek, hogy megmutassák, hogyan is áll össze itt a játszma.

Most egy kis részlet következik az általam legbiztosabbnak tartott részből:

Sötétséghullám, csattanások, stb. A kerub megfúj egy kürtöt. Kijön egy pap és azt mondja, hogy "TÚLÉLNI SZENTNEK LENNI". A pap arra az oldalra néz, amerre az előző alak elment és azt mondja, hogy "SZENTNEK LENNI MEGOLDÁS A HATALMASOK ELNYOMÁSÁRA". A pap a másik irányba néz és azt mondja, hogy "SZENTNEK LENNI AZ OKOSOK ÁLTAL ELNYOMVA LENNI". A pap elmegy.

Sötétséghullám, csattanások, stb. A kerub megfúj egy kürtöt. Kijön egy tudós és azt mondja, hogy "TÚLÉLNI OKOSNAK LENNI". A tudós arra az oldalra néz, amerre a pap elment és azt mondja, hogy "OKOSNAK LENNI MEGOLDÁS A SZENTEK ELNYOMÁSÁRA". A tudós a másik irányba néz és azt mondja, hogy "OKOSNAK LENNI AZ ERŐSEK ÁLTAL ELNYOMVA LENNI". A tudós elmegy.

Sötétséghullám, csattanások, stb. A kerub megfúj egy kürtöt. Kijön egy sportoló és azt mondja, hogy "TÚLÉLNI ERŐSNEK LENNI". A sportoló arra az oldalra néz, amerre a tudós elment és azt mondja, hogy "ERŐSNEK LENNI MEGOLDÁS AZ OKOSOK ELNYOMÁSÁRA". A sportoló a másik irányba néz és azt mondja, hogy "ERŐSNEK LENNI A RAVASZAK ÁLTAL ELNYOMVA LENNI". A sportoló elmegy.

Megjegyzendő, hogy az erős után a következő a "ravasznak lenni", de ezt nem venném biztosra. Lehet, hogy a szekérhajtóval kapcsolatban is tévedek és a "hatalmasnak lenni" nem közvetlenül a "szentnek lenni" cél előtt következik, ugyanis azt a célt sem futtattam. Abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy a szentet az okos, azt pedig az erős követi.

Nem próbálom meg az egészet leírni, ugyanis a teljes sorozaton nagyon hanyagul mentem végig és nem vagyok teljesen biztos abban, hogy helyesen kaptam meg. Megadom az általam megtalált célok hozzávetőleges listáját, de rajtad áll, hogy kifuttasd azt a személyes GPM-et, amelybe beleragadtál, valamint az eggyel előtte találhatót és ez alapján szükség esetén kijavíts.

Minden implant platen kutatást valójában egy csoportnak kellene végeznie. A különböző személyek számára a minta különböző részei lesznek igazán valóságosak és amikor ezt összerakod, akkor az egész képet meg kell kapnod. Amennyire én tudom, a szcientológiában használt clearré tételi tanfolyam néhány tucat ember együttes erőfeszítései alapján rakták össze. Itt is ugyanennek az elvégzésére lenne szükség. Egy teljes és pontos platen a minket követők számára könnyebbé teszik az utat.

Viszont ennek az eseménynek a futtatása nem szabadít meg a céloktól, csak egy könnyű módszert nyújt arra, hogy megtaláld azt a személyes GPM-edet, amelynek a közepén vagy és valamennyire eligazít abban, hogy mi is történik. A személyes GPM-en található töltés nem az implantból származik és nem tűnik el, amikor az implanttal szembenézel. A töltés az ártó tetteidből és ehhez hasonló dolgokból származik, amelyeket a mások elleni küzdelmedben ezen minta alapján követtél el.

Arra is rá fogsz jönni, hogy ezeket a célokat nem adod fel, amikor kifuttatod őket. Ehelyett egyszerre több dologra is képes leszel. Amikor az összes dolog kitörlődik, képesnek kell lenned egyszerre szentnek, okosnak, erősnek, szabadnak, felelősségteljesnek, kitartónak és isteninek lenni egyszerre. Ezek jó célok. Nem azért implantáltak, hogy ezek a céljaid legyenek, hanem azért, hogy ezeket a célokat egymással szembeállítsák és téged megosszanak.

Létezik néhány gond a célok teljes listájával kapcsolatban. Először is ez egy fordítás, ugyanis az implantot nem magyarul (sem angolul) adták és lehet, hogy különböző szavakat használunk ugyanarra a dologra. Másodszor ezeket személyes GPM-ként éltük meg és a cél pontos megfogalmazása egy kicsit mindig megváltozhat, amikor körbemész rajtuk, így a pontos mintától esetleg eltérhetett. Ezentúl természetesen hibákat is elkövethettem, különösen úgy, hogy bizonyos célokat kihagytam vagy rossz sorrendbe raktam, ugyanis csak átsiklottam rajtuk, nem pedig ténylegesen töröltem őket.

A KÖVETKEZŐ LISTA CSAK A KEZDET, NE HAGYATKOZZ MEG A PONTOSSÁGÁRA.

Minden egyes céllal szembenáll (vagy elnyomja) a következő sorban található cél és szembenáll (vagy elnyomja vagy megoldja) az eggyel felette találhatót. Az első ("isteninek lenni") elnyomja az utolsót, így az egész egy teljes kört alkot. Minden egyes cél nagy, igazolatlan ártó tettei az eggyel alatta található ellen lettek elkövetve.

 • ISTENINEK LENNI
 • SZABADNAK LENNI
 • FELELŐSSÉGTELJESNEK LENNI
 • ALKOTÓNAK LENNI
 • FONTOSNAK LENNI
 • HOZZÁÉRTŐNEK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • HÍRESNEK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • JÓ MEGFIGYELŐNEK LENNI
 • HATÁROZOTTNAK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • APRÓLÉKOSNAK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • SIKERESNEK LENNI
 • IGAZSÁGOSNAK LENNI
 • NÉPSZERŰNEK LENNI
 • ÜGYESNEK LENNI
 • BÖLCSNEK LENNI
 • SZÉPNEK LENNI
 • TERMELÉKENYNEK LENNI
 • HATALMASNAK LENNI
 • SZENTNEK LENNI
 • OKOSNAK LENNI
 • ERŐSNEK LENNI
 • RAVASZNAK LENNI
 • BÁTORNAK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • GAZDAGNAK LENNI [az Öntisztításból – a fordító]
 • FÜGGETLENNEK LENNI
 • JÓNAK LENNI
 • KALANDOSNAK LENNI
 • RENDSZERETŐNEK LENNI
 • KÜLÖNBÖZŐNEK LENNI
 • TISZTELTNEK LENNI
 • BOLDOGNAK LENNI
 • KAPZSINAK LENNI
 • ÉRZÉKINEK LENNI
 • PARANCSOLÓNAK LENNI
 • ERŐSZAKOSNAK LENNI
 • KITARTÓNAK LENNI

Más lehetséges célok: okozónak, kívánatosnak, hozzáértőnek, elevennek, határozottnak, értékesnek, etikusnak, esztétikusnak, híresnek, büszkének vagy gazdagnak lenni.

Azok a ritka esetek, akik a GPM megfordított végén találhatók, ezeket úgy is futtathatod, hogy "nem …-nak lenni".

3.7. Futtatható eljárások

Arról, hogy hogyan kell auditálni, a következő fejezetben írok. Most csak annyit jegyeznék meg, hogy az eljárások parancsait ismételve kell futtatnod, fokozatosan egyre mélyebbre hatolva, amíg valami fel nem szabadul.

Egy komolyan aberrált területen nem elég csak egy eljárást futtatni, egy fontos választ megtalálni vagy egy új felismerésre szert tenni. Általában több irányból közelíted meg és rengeteg dolgot bontasz le ahhoz, hogy egy nagyobb mentális töltést megszüntess. Amikor ezekhez a GPM-ekhez hasonló dologgal kerülsz szembe, akkor ezek hajlamosak összegyűlni és rengeteg kisebb dolog épül rájuk. Ezeket addig kell különböző eljárásokkal csapkodni, amíg végül az egész porrá nem omlik.

Amikor az "okosnak lenni" célomat elkezdtem megtisztítani, a Ron által ezen a területen kipróbált különböző eljárások egyvelegét alkalmaztam, ezentúl más, alacsonyabb fokozat jellegű eljárásokat is bedobtam, amikor a cél valamely részét (általában a cél terminálját, ebben az esetben az okos személyt) egy utasításba bele lehetett illeszteni. Végül, miközben így próbálkoztam, felismertem, hogy mi volt az előző cél, milyen célterv-tételt dramatizálok jelenleg és egy csomó más dolgot, majd végül a cél F/N-ezett a méteren és elég jól kikapcsolt. Csak ekkor próbáltam meg a céltervet kilistázni.

Általános használatra, és ezt az utólagos bölcsesség mondatja velem, olyan eljárásokat kellett volna megpróbálnom értelmesen összerakni, amelyek könnyebbek és gyorsabbak, mint az eredetileg követett lépések. Viszont hadd emlékeztesselek arra, hogy ezt másokon futtatott alapos kutatással nem lett ellenőrizve.

Valamilyen mértékben ez olyan alacsonyabb szintű fokozati eljárások egymásutánja, amelyek egy bizonyos területre irányulnak. Ez messze nem olyan alapos, mint a kiterjesztett alacsonyabb fokozatok, ugyanis sokkal szűkebb célpontunk van és nem akarjuk, hogy a túl sokáig tartson.

Egy képzett szóló auditornak képesnek kell lennie arra, hogy ezt magán futtassa. Még meg kell tudni, hogy egy képzetlen személy ezeket tudja-e saját magán auditálni. Úgy gondolom, hogy meg lehet tenni, ha eléggé határozott és vágyik arra, hogy keresztüljusson rajta. A figyelembe veendő tényező az, hogy mennyire célzott a parancs és hogy mennyi mindennel tud a személy szembenézni. Az Önelemzés jól meghatározott kérdéseivel szinte bárki auditálhatja magát és még a leghanyagabb módon végezve is eredményeket érhet el. A néhány homályosabb alacsonyabb fokozatú eljárást még csak nem is lehet szóló auditálni, hacsak nem vagy magasan fent a skálán. Most azzal az előnnyel rendelkezünk, hogy a cél jól meghatározott (ha a helyes célt megtaláltad) és a személy érdeklődésének a középpontjában áll.

Általában az eljárás közted, egy másik személy (azaz egy bizonyos személy) és mások (csoportok vagy a társadalom) között váltogat. Ez hajlamos kiragadni az önközpontú nézőpontból, kikerülsz annak a terminálnak a cselekedeteiből, amelybe beleragadhattál és megtisztítja az áramlataidat, amelyek egynél több irányban folyhatnak (létezik a befelé áramlás, amelyet fogadsz, a kifelé áramlás, amelyet kibocsátasz és a mások egymás közti kapcsolataiban megfigyelt keresztirányú áramlás). Én ezeket csak a korai auditálásban szokásos felváltva használandó utasításokba helyeztem bele és nem futtattam minden egyes ismétlődő parancsot az enyhülési pontig. Azt gondoltam, hogy ez túl sok vesződséggel járna és ebben az esetben nem lenne igazán szükséges. Mind a két módon kipróbáltam és ez tűnt a jobb választásnak.

Ezek az eljárások igen fontosak, amikor a korábbi GPM-ekre visszatérsz. Azt találtam, hogy céltervet egyenesen a "szentnek lenni"-ig (az ezt közvetlenül megelőző GPM-emig) vissza tudtam listázni és lehet, hogy szükséged lesz erre ahhoz, hogy a cél hanyatló végén keresztül visszakerülj, de csak a céltervet futtatva nem tudtam korábbra visszakerülni. A cél túl hosszú volt és a jelen életemtől túl távol esett. Szükséged lesz ezeknek az általános eljárásoknak a futtatására ahhoz, hogy elég jól fel tudd idézni és meg tudd érteni azt, hogy ki és mi voltál akkor, amikor ez volt a célod, mielőtt a GPM-et igazán törölni nem tudod.

3.7.1 Objektív eljárások

Az objektív eljárásokat a környezeten futnak.

A cél lehanyatlásának az egyik oka az, hogy amíg azt éled, az opterm jellemzőit fokozatosan másokba helyezed. Ha a cél az "okosnak lenni", akkor másokat hajlamos vagy butává tenni. Ezek az eljárások ezt próbálják megfordítani.

Két eljárás létezik, ezeket egymástól külön kell futtatni. Ezt addig ismételd újra meg újra, amíg valami megtörténik, felismersz valamit, hirtelen nagyon jól érzed magad, stb.

3.7.1 a) Keress egy népes helyet, válassz ki egyes embereket és a cél terminálját posztuláld beléjük. Ha a cél "okosnak lenni", akkor észt posztulálj az emberekbe.

3.7.1 b) Keress egy népes helyet, válassz ki egyes embereket és mindegyikükben vedd észre a cél még bennük található képességét (például az okosságot), fogadd el és bátorítsd azt. Ezt telepatikusan végezd. Nem számít, hogy tényleg eljut-e hozzájuk a kommunikáció vagy csak képzeled ezt. A fontos a feléjük irányított szándékod és az a felismerésed, hogy legalább a képesség egy kicsiny megmaradt szikrája mindenkiben megtalálható, nem számít, hogy milyen mélyre temetődött (azaz még a legbutábbakban is megmaradt az intelligencia parányi darabkája).

3.7.2 Egyszerű felidézés

Egy dolog pozitív vagy kellemes oldalának felidézése hajlamos lecsillapítani a negatív oldallal kapcsolatos zaklatottságot és kudarcokat. Mielőtt lehanyatlottak volna, egy cél megélésének legkorábbi és leghatalmasabb megnyilvánulásai nagyon csodálatosak voltak (de ezek a jelenlegi életedben nem biztos, hogy nagyon jól láthatóak). Ennek az erőnek egy részét szeretnénk újra feléleszteni, mielőtt a hátrányosan ható tényezők bármelyikével elkezdünk foglalkozni.

Ezentúl ennek futtatása során azt is el szeretnénk érni, hogy tudatában legyél azoknak az embereknek, akik ugyanezt a célt futtatják. Ez nem csak az énközpontú nézőponttól szabadítja meg a személyt, hanem abban is segít, hogy egy külső nézőpontból tekintsen rá a célra.

Ez egy egyszerű eljárás, az utasításokat felváltva kell futtatni. Az üres helyet a cél képességével, például okossal, szenttel, stb. helyettesítsd.

3.7.2 a) Idézd fel azt, amikor ________ voltál

3.7.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ________

3.7.2 c) Idézd fel azt, amikor mások ________ voltak

3.7.3 ARK felidézés

Az affinitás (szeretet), a realitás (egyetértés) és a kommunikáció az élet fontos alapját alkotják. Ezeket együtt ARK háromszögnek hívjuk és amikor mind a három tényező jelen van, akkor ott találjuk a megértést is. Ezeket arra lehet használni, hogy az emberek emlékezetét kicsit hozzáférhetőbbé tegye és egy kicsit kihúzza azokból a hátrányosan ható tényezőkből, amelyekbe belesüllyedt.

Négy eljárás létezik, mindegyiket a többitől elkülönülten kell futtatni és mindegyik hat olyan parancsot tartalmaz, amelyet váltogatva kell futtatni.

Az üres helyet a GPM termináljával (például okos személlyel, szenttel, stb.) helyettesítsd be.

3.7.3.1 Kommunikáció felidézése

3.7.3.1 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor jó kommunikációban voltál egy ________-val

3.7.3.1 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ jó kommunikációban volt veled

3.7.3.1 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más jó kommunikációban volt egy ________-val

3.7.3.1 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ jó kommunikációban volt valaki mással

3.7.3.1 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások jó kommunikációban voltak egy ________-val

3.7.3.1 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ jó kommunikációban volt másokkal

3.7.3.2 Egyetértés felidézése

3.7.3.2 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egyetértettél egy ________-val

3.7.3.2 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ egyetértett veled

3.7.3.2 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más egyetértett egy ________-val

3.7.3.2 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ egyetértett valaki mással

3.7.3.2 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások egyetértettek egy ________-val

3.7.3.2 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ egyetértett másokkal

3.7.3.3 Affinitás felidézése

3.7.3.3 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor affinitást éreztél egy ________ felé

3.7.3.3 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ affinitást érzett feléd

3.7.3.3 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más affinitást érzett egy ________ felé

3.7.3.3 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ affinitást érzett valaki más felé

3.7.3.3 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások affinitást éreztek egy ________ felé

3.7.3.3 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ affinitást érzett mások felé

3.7.3.4 Megértés felidézése

3.7.3.4 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor megértettél egy ________-t

3.7.3.4 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megértett téged

3.7.3.4 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más megértett egy ________-t

3.7.3.4 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megértett valaki mást

3.7.3.4 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások megértettek egy ________-t

3.7.3.4 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megértett másokat

3.7.4 Kommunikációs eljárás

A megrekedt kommunikációs áramlatokat gyakorlással és a gátak feszegetésével érdemes kiszabadítani. Most is inkább a pozitív cselekedetek érdekelnek minket, nem pedig a negatívakat keresünk.

A legjobb azt elképzelni, hogy valakihez ténylegesen beszélsz és rengeteg dolgot részletesen elmondasz neki. A hangsúly az áramlás mennyiségén van, ugyanis ezek segítségével átküzdheted magad az általad felállított korlátokon. Képzeletben mindenféle különös dolgot elmondhatsz, csak tarts fent az áramlást. Sok mindent kiáramoltathatsz egy parancsnál és ha végeztél, akkor válts át a következő parancsra.

3.7.4 a) Képzeld el azt, hogy bizonyos dolgokat mondasz egy ________-nak

3.7.4 b) Képzeld el azt, hogy egy ________ bizonyos dolgokat mond neked

3.7.4 c) Képzeld el azt, hogy valaki más bizonyos dolgokat mond egy ________-nak

3.7.4 d) Képzeld el azt, hogy egy ________ bizonyos dolgokat mond valaki másnak

3.7.4 e) Képzeld el azt, hogy mások bizonyos dolgokat mondanak egy ________-nak

3.7.4 f) Képzeld el azt, hogy egy ________ bizonyos dolgokat mond másoknak

3.7.5 Segítség eljárás

A cél lehanyatlásának egyik oka a másoknak sikertelenül nyújtott segítség összegyülemlett súlyából áll. A csapda felépítése olyan, hogy a személy minden egyes hibáját nagyon komolyan veszi, ragaszkodik hozzájuk és soha nem egyensúlyozza ki azzal az időszakkal, amikor sikerült másokon segíteni. Így ezt úgy kezeled, hogy olyan időszakokat keresel, amikor sikeresen segítettél.

Amikor egy személy teljesen összeomlik és a kudarcok látszólag messze túlhaladják a sikereket, akkor egy hosszú ciklus végét látod. Mindig a hatalom állapotából hanyatlott le és elég sok sikert fogsz találni, ha elég messzire visszatérsz. Ha tudsz találni egy olyan korábbi életet, amelyben sokszor értél el sikert, akkor könnyű dolgod van. Ha nem, akkor még mindig folytathatod azzal, hogy ebben az életben még a legkisebb sikereket is felkutatod, ugyanis ezek újra megerősítik azokat a nagyobb pozitív cselekedeteket, amelyek korábban a látótávolságon kívül helyezkedtek el.

3.7.5 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor segítettél egy ________-nak

3.7.5 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ segített neked

3.7.5 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más segített egy ________-nak

3.7.5 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ segített valaki másnak

3.7.5 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások segítettek egy ________-nak

3.7.5 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ segített másoknak

3.7.6 Megvédés eljárás

A megvédés kudarcai hasonlóak, de általában sokkal hevesebbek, mint a segítés kudarcai. Ezen a területen a szeretet és a veszteség, a bizalom és az árulás, stb. tömegeit találod. Ha egy gyermek elveszíti a szülőjét, nem számít, hogy milyen gyenge és kicsi, hajlamos lesz azt érezni, hogy nem sikerült a szülőt az ártalomtól megvédeni.

Megismétlem, hogy a kudarcokat egyszerű felidézéssel nem lehet futtatni. Ezáltal a személy egyszerűen összeomlana a veszteség súlya alatt. Ehelyett a hatalmas méretű pozitív oldallal kell kapcsolatba lépned. Még ha a jelenlegi életek kilátástalannak is tűnnek, emlékezz arra, hogy már nagyon régóta itt vagyunk és mindenkinek ugyanúgy voltak jobb, mint rosszabb időszakai.

A többi eljáráshoz hasonlóan a parancsokat felváltva, egy nagyobb nyereségig futtasd.

3.7.6 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor megvédtél egy ________-t

3.7.6 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megvédett téged

3.7.6 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más megvédett egy ________-t

3.7.6 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megvédett valaki mást

3.7.6 e) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor mások megvédtek egy ________-t

3.7.6 f) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor egy ________ megvédett másokat

3.7.7 Probléma eljárás

Most már készen állunk arra, hogy megvizsgáljuk az egyik olyan módszert, amelynek segítségével a személy tönkreteszi magát. Az történik, hogy problémái lesznek és ezután megoldja ezt, a megoldást kőbe vési, ami további bajba sodorja és ez még több problémához vezet. Végül ezekből a dolgokból egy csomót összeszed és a régebbi megoldások már semmire sem alkalmazhatók, de még mindig a helyükön tartja őket.

Ez nagyon közeli kapcsolatban áll a GPM-ek hanyatlásával. A megbízható tételeket (azokat a dolgokat, amelyekké megpróbál válni) úgy is lehet tekinteni, mint az optermek (a vele szembenálló dolgok) megoldásának sorozata. Most nem tételeket vagy optermeket keresünk, de néha egy előkerülhet és ebben az esetben figyelmesen le kell jegyezni.

Az eljárás abból áll, hogy megfigyelünk egy problémát, megfigyelünk hozzá egy vagy több megoldást (annyit, amennyi kényelmesen előjön), majd megfigyelünk még egy problémát és annak a megoldásait, stb. Általában egyre korábbi problémákat fogsz megfigyelni (de az is rendben van, ha néhány későbbi) és olyan megoldások fognak feltűnni és megszűnni, amelyek még érvényben vannak és ennek hatására a későbbi problémák (amelyek a korábbi megoldások miatt jöttek létre) szétesnek és hirtelen az egész szét fog esni.

Ez elég bonyolult ahhoz, hogy az áramlás minden irányát különálló eljárásként futtassuk. Minden egyes eljárás két utasítást fog tartalmazni. Ha saját magadon futtatod, akkor a megoldás parancsot annyiszor futtasd, amennyiszer az szükséges. Ha ezt valaki máson futtatod, akkor az utasítások egyszerű váltogatása elég jól fog működni és elkerülöd azt a döntést, hogy a pc-nek több megoldása van-e arra a problémára (egyszerűen még egyszer előjön neki ugyanaz a probléma, ha több is létezik).

Az üres helyeket a cél termináljával (egy okos személlyel, egy szent személlyel, stb.) töltsd ki.

3.7.7.1 a) Milyen problémája lehetne egy ________-nak valaki mással vagy másokkal?

3.7.7.1 b) Milyen megoldása lehetne egy ________-nak erre a problémára?

3.7.7.2 a) Milyen problémája lehetne valaki másnak vagy másoknak egy ________-val?

3.7.7.2 b) Milyen megoldásuk lehetne erre a problémára?

3.7.7.3 a) Milyen problémát figyelhetne meg egy ________ mások között?

3.7.7.3 b) Milyen megoldása lehetne egy ________-nak erre a problémára?

3.7.7.4 a) Milyen problémát hozhatna létre magának egy ________?

3.7.7.4 b) Milyen megoldása lehetne egy ________-nak erre a problémára?

Megjegyzendő, hogy ezeket a kérdéseket számos módon fel lehet tenni (lásd a szcientológia 1-es fokozatának eljárásait). Én az általam legerőteljesebbnek tartott változatot választottam ki.

3.7.8 Ártó tettek és visszatartások

Most egy igazán okozati oldallal foglalkozunk. A személy ártó tetteket követ el, elrejti őket és visszahúzódik attól, hogy cselekedjen. Lehet, hogy ártani akart, lehet, hogy elszökött valami elől vagy talán csak jó szándékai voltak és valami rosszul sikerült. Az emberek gyakran süllyednek le arra szintre, amikor mindentől visszatartják magukat, ugyanis ezzel másoknak árthatnának.

Így a személyt arról kérdezgetjük, hogy mit tett, ugyanis így a felelősségét fokozatosan megnövelhetjük. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a "tett" egy ártalmas cselekedet legyen, ugyanis bármely cselekvés bevallása hasznos lépésnek tekinthető. Az ártalmas tetteknek elő kell jönniük és elő is fognak jönni ezekre a kérdésekre, de ne erőltesd ezt. Ezentúl a tettekre utaló kérdéseket visszatartásos jellegűekkel is váltogathatjuk, hogy fellazítsuk azt a folyamatosan beragadt visszatartást, amellyel a legtöbb ember együtt él.

Az áramlás minden egyes irányát most is külön eljárásként fogjuk futtatni.

A GPM megélése közben felgyülemlett dolgok közül az ártó tettek a legjelentősebbek közé tartoznak és az ezekkel való szembenézés képességének megnövelése komoly mennyiségű töltés felszabadítását okozhatják. Ezek segítségével lehetővé válik az, hogy a GPM-ből egy kicsit jobban kikerülj, így segítségképpen a végére egy új áramlást illesztettünk.

3.7.8.1 a) Mit tehetne egy ________ valaki mással?

3.7.8.1 b) Mit rejthetne el egy ________ valaki más elől?

3.7.8.2 a) Mit tehetne valaki más egy ________-val?

3.7.8.2 b) Mit rejthetne el valaki más egy ________ elől?

3.7.8.3 a) Mit tehetne egy ________ másokkal?

3.7.8.3 b) Mit rejthetne el egy ________ mások elől?

3.7.8.4 a) Mit tehetne egy ________ saját magával?

3.7.8.4 b) Mit rejthetne el egy ________ saját maga elől?

3.7.8.5 a) Mit tehetnél egy ________-val?

3.7.8.5 b) Mit rejthetnél el egy ________ elől?

Megjegyzendő, hogy egy az utolsó rendkívül fontos, ha a célod már jelentősen lehanyatlott.

3.7.9 Változás

A változás fontos nyomógomb. Ha valaki nem tud változni, akkor nem lehet jobban.

A változáshoz ragaszkodás és az annak ellenállás az ártó tettek fontos forrásának számít és az emberek közötti indulatok egyik általános forrása.

A GPM-ben használt személyazonosságok az életre nyújtott rögzült megoldások és akkor is hajlamosak ellenállni a változásnak, amikor a változás hasznosabb lenne.

3.7.9.1 a) Mit akarhatna egy ________ valaki másban megváltoztatni?

3.7.9.1 b) Minek a megváltoztatását akarhatná egy ________ valaki másban megakadályozni?

3.7.9.2 a) Mit akarhatna valaki más egy ________-ban megváltoztatni?

3.7.9.2 b) Minek a megváltoztatását akarhatná valaki más egy ________-ban megakadályozni?

3.7.9.3 a) Mit akarhatna egy ________ másokban megváltoztatni?

3.7.9.3 b) Minek a megváltoztatását akarhatná egy ________ másokban megakadályozni?

3.7.9.4 a) Mit akarhatna egy ________ saját magában megváltoztatni?

3.7.9.4 b) Minek a megváltoztatását akarhatná egy ________ saját magában megakadályozni?

3.7.9.5 a) Mit akarhatnál egy ________-ban megváltoztatni?

3.7.9.5 b) Minek a megváltoztatását akarhatnád egy ________-ban megakadályozni?

3.7.10 Zaklatottság

Az emberek között zaklatottság általában azért lép fel, mert az affinitás, a realitás, a kommunikáció vagy a megértés áramlatát gátolják vagy pedig erőltetik. Az emberek közti zaklatottság (amelyet ARK törésnek vagy ARKX-nek hívunk) kezelésének szcientológia auditálásban használt alapvető technikája az, hogy megfigyeljük, pontosan mi is történik ezekkel az áramlásokkal. Egy ARKX létrejöttéhez egy áramlással a következő okok valamelyike történhet meg: kíváncsiság, vágy, erőltetés, gátlás, nincs (azaz az áramlás hiánya) és visszautasítás.

Amikor egy ARK törés történik, a reakció általában egyáltalán nincs arányban a ténylegesen megtörténtekkel. Amikor sikerül elérned azt, hogy a személy mondjuk amiatt zaklatott, mert a kommunikációját visszautasították, akkor egy kicsit lenyugszik. Ezután ha korábbi hasonló zaklatottságokat keresel (ugyanis ezek a dolgok idővel hajlamosak felhalmozódni), akkor akár egy nagyobb megkönnyebbülést is elérhetsz nála.

Ebben az esetben nem egy bizonyos zaklatott állapotot próbálunk meg kezelni, hanem ehelyett egy bizonyos terminállal kapcsolatos zaklatottságokat próbáljuk meg kezelni.

Azért, hogy ne kóboroljunk el túl messzire, a három leggyakoribb nyomógombra, a gátlásra, az erőltetésre és a vágyra korlátozzuk magunkat, ugyanis ezek elég sok dolgot összeszednek ahhoz, hogy boldoguljunk (csak egy terminált próbálunk meg kezelni és nem a teljes 3-as fokozatot kívánjuk elvégezni).

Ebben az esetben az áramlás különböző irányait különálló eljárások helyett inkább felváltva használt parancsokkal érdemes kezelni. Egy bizonyos nyomógombon (mint például a gátolt kommunikáción) egy bizonyos eljárással dolgozva a személynek hamar el kell jutnia egy adott fajta zaklatottság alapjához és szét kell tudnia szedni azt.

Mellékesen megjegyzem, hogy ez az eljárás jelenleg nem része a szcientológia 3-as fokozatú auditálásának. Valóban nagy szükség lenne arra, hogy ennek egy általánosított változatát (mind a hat nyomógombbal) hozzáadják ahhoz a fokozathoz. Ezentúl az igazán korai ARKX-ek (az Otthon Univerzum előttiek) a "nemtudás" nyomógomb hozzáadását is igénylik.

3.7.10.1 Gátolt kommunikáció

3.7.10.1 a) Más milyen kommunikációját gátolná egy ________?

3.7.10.1 b) Egy ________ milyen kommunikációját gátolná valaki más?

3.7.10.1 c) Mások milyen kommunikációját gátolná egy ________?

3.7.10.1 d) Egy ________ mely saját kommunikációját gátolná?

3.7.10.1 e) Egy ________ milyen kommunikációját gátolnád?

3.7.10.2 Erőltetett kommunikáció

3.7.10.2 a) Egy ________ milyen kommunikációját erőltetné valaki másra?

3.7.10.2 b) Más milyen kommunikációját erőltetné egy ________-ra?

3.7.10.2 c) Egy ________ milyen kommunikációját erőltetné másokra?

3.7.10.2 d) Egy ________ mely kommunikációját erőltetné saját magára?

3.7.10.2 e) Milyen kommunikációt erőltetnél egy ________-ra?

3.7.10.3 Vágyott kommunikáció

3.7.10.3 a) Egy ________ milyen kommunikációra vágyna mástól?

3.7.10.3 b) Valaki más milyen kommunikációra vágyna egy ________-tól?

3.7.10.3 c) Egy ________ milyen kommunikációra vágyna másoktól?

3.7.10.3 d) Milyen kommunikáció vágyására venné rá magát egy ________?

3.7.10.3 e) Milyen kommunikációra vágynál egy ________-tól?

3.7.10.4 Visszautasított egyetértés

Erre az egyre a visszautasítás jobbnak tűnik, mint a gátlás.

3.7.10.4 a) Egy ________ milyen egyetértést utasítana vissza valaki mástól?

3.7.10.4 b) Valaki más milyen egyetértést utasítana vissza egy ________-tól?

3.7.10.4 c) Egy ________ milyen egyetértést utasítana vissza másoktól?

3.7.10.4 d) Milyen egyetértés visszautasítására venné rá magát egy ________ ?

3.7.10.4 e) Milyen egyetértést utasítanál vissza egy ________-tól?

3.7.10.5 Erőltetett egyetértés

3.7.10.5 a) Egy ________ milyen egyetértést erőltetne valaki másra?

3.7.10.5 b) Valaki milyen egyetértést erőltetne egy ________-ra?

3.7.10.5 c) Egy ________ milyen egyetértést erőltetne másokra?

3.7.10.5 d) Egy ________ milyen egyetértést erőltetne saját magára?

3.7.10.5 e) Milyen egyetértést erőltetnél egy ________-ra?

3.7.10.6 Vágyott egyetértés

3.7.10.6 a) Egy ________ milyen egyetértésre vágyna mástól?

3.7.10.6 b) Valaki más milyen egyetértésre vágyna egy ________-tól?

3.7.10.6 c) Egy ________ milyen egyetértésre vágyna másoktól?

3.7.10.6 d) Milyen egyetértésre vágyására venné rá magát egy ________?

3.7.10.6 e) Milyen egyetértésre vágynál egy ________-tól?

3.7.10.7 Gátolt affinitás

3.7.10.7 a) Más milyen affinitását gátolná egy ________?

3.7.10.7 b) Egy ________ milyen affinitását gátolná valaki más?

3.7.10.7 c) Mások milyen affinitását gátolná egy ________?

3.7.10.7 d) Egy ________ mely saját affinitását gátolná?

3.7.10.7 e) Egy ________ milyen affinitását gátolnád?

3.7.10.8 Erőltetett affinitás

3.7.10.8 a) Egy ________ milyen affinitását erőltetné valaki másra?

3.7.10.8 b) Valaki milyen affinitását erőltetné egy ________-ra?

3.7.10.8 c) Egy ________ milyen affinitását erőltetné másokra?

3.7.10.8 d) Egy ________ milyen affinitását erőltetné saját magára?

3.7.10.8 e) Milyen affinitást erőltetnél egy ________-ra?

3.7.10.9 Vágyott affinitás

3.7.10.9 a) Egy ________ milyen affinitásra vágyna mástól?

3.7.10.9 b) Valaki más milyen affinitásra vágyna egy ________-tól?

3.7.10.9 c) Egy ________ milyen affinitásra vágyna másoktól?

3.7.10.9 d) Milyen affinitásra vágyására venné rá magát egy ________?

3.7.10.9 e) Milyen affinitásra vágynál egy ________-tól?

Ennek a kilenc eljárásnak elégnek kell lennie. Ha szükséges, akkor ezeket a nyomógombokat még a megértésen is, ezentúl az egyetértés helyett vagy mellett a realitáson is futtathatod. Ráadásul, ahogy azt korábban említettem, háromnál több eljárást lehet a nyomógombokon futtatni. Az ARK háromszög ezen eljárását a létezőség-cselekvőség-birtoklóság háromszögön is lehet futtatni.

3.7.11 Igazolások

Ebben az univerzumban a személy a túlélésért küzd és erre alapozva követi el a legborzalmasabb ártó tetteit. Ezután ezt igazolások vastag leple alá rejti el. Az a) és a c) kérdések mindegyikére több b) és d) választ kaphatsz.

3.7.11 a) Mit tenne egy ________ azért, hogy biztosítsa a túlélését?

3.7.11 b) Milyen igazolásai lennének erre?

3.7.11 c) Mások milyen cselekedetét állítaná meg egy ________ azért, hogy biztosítsa a túlélését?

3.7.11 d) Milyen igazolásai lennének erre?

3.7.12 Igaza van és mások hibásak

Most a "kiszolgáló fakszimilé"-t (azt a mérlegelést, amely segítségével másokat hibáztat) szeretnénk eltakarítani.

3.7.12.1

Ez egy ismétlendő eljárás. Azért futtatjuk ezt először, hogy egy kis töltést távolítsunk el.

3.7.12.1 a) Hogyan érheti el egy ________ azt, hogy igaza legyen?

3.7.12.1 b) Hogyan érheti el egy ________ azt, hogy mások legyenek a hibásak?

3.7.12.2

Most a válasz listázására van szükségünk. Gyakran az "ők egy …" alakú mérlegelés jön elő, de fogadj el mindent, ami megjelenik. A listázásos technikákkal kapcsolatban olvasd el a következő fejezetet, ha ebben még nem vagy elég képzett.

A listázó kérdés a következő:

3.7.12.2 Mit használna egy ________ arra, hogy másokat hibáztasson?

Megjegyzendő, hogy a válaszokat nem korlátozzuk erre az életre (ahogy azt a 4-es fokozaton általában teszik). A korlátozás azért szükséges, hogy a személyt meggátolják abban, hogy egyszerre több GPM-be belecsússzon (amelyek mindegyike más választ ad erre a kérdésre). Most ugyanezt a hatást úgy érjük el, hogy egy bizonyos GPM terminálra hivatkozunk.

3.7.12.3

Ha az előző listázás nem eredményezett egy "ők egy …" alakú egyszerű választ, akkor listázd a következőt:

3.7.12.3 Egy ________ nézőpontjából tekintve mi az, ami őket annyira rosszá teszi?

3.7.12.4

A fenti listázó kérdések legalapvetőbb válaszát véve futtasd a következőt:

3.7.12.4 a) Hogyan tehetne (a válasz) másokat hibássá?

3.7.12.4 b) Hogyan érhetné el (a válasz) azt, hogy egy ________-nak igaza legyen?

3.7.13 Nézőpontok

Noha ez az eljárás általában a szcientológián belül a 0-ás fokozaton szerepel, valójában egy nagyon haladó eljárás és a GPM terminál kezelése során az utolsó simításokra kiválóan használható. Ez segít exteriorizálódni belőle.

3.7.13 a) Honnan tudnál egy ________-hoz kommunikálni?

3.7.13 b) Honnan tudna egy ________ hozzád kommunikálni?

3.7.13 c) Honnan tudna egy ________ másokhoz kommunikálni?

3.7.13 d) Honnan tudna egy ________ saját magához kommunikálni?

3.8. Az optermek haladó eljárásai

Mostanra a terminált már elég jól rendbehoztuk és rengeteg töltés távozott el az optermekről, így ezeket már könnyedén lehet közvetlenül futtatni.

3.8.1 Az alapvető opterm

Lesz egy alapvető szembenálló terminál, amely a terminál ellentéte. Az okossághoz ez a "buta személy" vagy "ostoba emberek".

Mi inkább az alapjául szolgáló jellemzőket keressük, nem pedig egy bizonyos optermet, ezért a listázó kérdés a következőképpen néz ki:

3.8.1 a) Milyen fajta emberekkel állna egy ________ szemben?

Ennek ki kell adnia az alapvető optermet. Viszont arra is van esély, hogy az ezt közvetlenül megelőző opterm jön elő (az előző cél terminálja, például az "ostoba szent emberek").

Ha szükséges, akkor a következőt is listázhatod:

3.8.1 b) Milyen fajta emberek állnának egy ________-val szemben?

Erre az az alapvető optermnek kell előjönnie, de lehet, hogy az ezután következő optermet (a következő cél terminálját, például az "ostoba erős emberek"-et) kapod meg.

Ha egyik lista sem eredményezi az alapvető optermek, akkor keresd meg a két válasz alapjául szolgáló közös jellemzőt.

3.8.2 Opterm eljárás

Ezt a fent megtalált optermen futtasd.

3.8.2 a) Mit cselekedne vagy hogyan állna hozzá egy (opterm) egy (terminálhoz)?

3.8.2 b) Mit cselekedne vagy hogyan állna hozzá egy (terminál) egy (optermhez)?

3.8.2 c) Mit cselekedne vagy hogyan állna hozzá egy (terminál) másokhoz?

3.8.2 d) Mit cselekednének vagy hogyan állnának hozzá mások egy (terminálhoz)?

3.8.2 e) Mit cselekedne vagy hogyan állna hozzá egy (opterm) másokhoz?

3.8.2 f) Mit cselekednének vagy hogyan állnának hozzá mások egy (optermhez)?

3.8.2 g) Mit cselekedetet vagy hozzáállást tartana vissza egy (opterm) egy (termináltól)?

3.8.2 h) Mit cselekedetet vagy hozzáállást tartana vissza egy (terminál) egy (optermtől)?

(Ez LRH teljes időnyomos R3D O/W (ártó tett/visszatartás) eljárására alapul).

3.8.3 A következő cél megtalálása

Ahogy a jelenlegi előtti GPM-eket futtatod, akkor az időben az után következőt már kezelted (ugyanis visszafelé haladsz) és tudni fogod, hogy az micsoda.

Viszont azzal a GPM-mel kapcsolatban, amelyet jelenleg élsz, nem mindig tudhatod, hogy mi lesz a következő. Lehet, hogy a céllal kapcsolatos eljárások futtatásából vagy a korábban ismertetett I-es incidens sugallta mintából ez nyilvánvaló lett, de ezt nem lehet teljesen biztosra venni, ugyanis ezeket a célokat csak ajánlották és a célokkal kapcsolatos posztulátumaid kicsit eltérhetnek a mintától.

Ezentúl ott van annak a kérdése is, hogy milyen mélyen süllyedtél bele a jelenlegi GPM-edbe. Az elején még lehet, hogy semmilyen kapcsolatod nincs a sorozatban következővel és lehet, hogy ki kell hagynod a kezelését, ugyanis semmi futtatható nincs ott. Ha viszont a cél aljánál helyezkedsz el, akkor lehet, hogy komoly ártó tettek és töltések vannak a következő GPM-en.

A következő listázó kérdést lehet arra használni, hogy a következő célt megtaláljuk:

3.8.3 a) Milyen cél szállna sikeresen szemben a (jelenlegi céllal)?

Ezt úgy is megkaphatod, hogy az eljövendő optermeket listázol:

3.8.3 b) Milyen fajta személy állna sikeresen szemben egy ________-val?

vagy akár

3.8.3 c) Milyen fajta személy lenne veszélyes egy ________-ra?

Amint megvan a cél, annak terminálját a következő listázásával kaphatod meg:

3.8.3 d) Ki vagy mi szeretné a (célt)?

Amint megvan a terminál (az eljövendő opterm esetén a következő cél terminálja lesz az), a célt a következő listázásával lehet megkapni:

3.8.3 e) Milyen célja lehet egy (terminálnak)?

Eljátszogathatsz ezekkel a kérdésekkel, amíg elégedett nem leszel azzal, hogy a válaszok összeillenek és értelmesek. Amikor ezzel végeztél, akkor vagy tudnod kell, hogy mi a következő cél és annak a terminálja (ami a jelenlegi célod eljövendő optermje), vagy pedig elégedetten meg kell állapítanod, hogy a látóteredben nincs eljövendő opterm.

A korábbi GPM-ek esetében már tudod a választ erre kérdésre, így csak ellenőrizd le őket, hogy biztos legyél abban, mindent jól csináltál.

3.8.4 Az eljövendő opterm futtatása

Most a fenti 3.8.2 eljárást használd, de az eljövendő optermet használd a közvetlen opterm helyett.

Ezen lehet, hogy nem lesz sok töltés, amikor a jelenlegi GPM-edet futtatod. Viszont ha a hanyatlás vége felé jársz, akkor borzalmas igazolatlan ártó tetteket követtél el az elkövetkezendő GPM-mel szemben és még az is lehet, hogy ezzel az eljárással egy R/S tűreakciót is bekapcsolhatsz.

Ha szükségesnek tűnik, akkor több eljárást is futtathatsz az eljövendő opterm ellen elkövetett ártó tettekkel kapcsolatban.

Ezentúl ha egy R/S bekapcsol vagy (a méter használata nélkül futtatva) nagyon gyűlölködővé és gonosszá válsz az eljövendő optermmel kapcsolatban, akkor keresd meg és takarítsd el a korábbi hamis szándékokat. Emellett ha még szükséges, akkor figyeld meg az I-es esemény eredeti képét, amely alapján ezt az egészet lejátszod.

Ha korábbi GPM-eket futtatsz, akkor ezt a területet már futtattad, ugyanis az eljövendő célt már feldolgoztad. Viszont ellenőrizned kell azt, hogy létezik-e az eljövendő opterm ellen elkövetett ártó tettekkel kapcsolatban valamennyi töltés. Ha igen, akkor olyan O/W eljárásokat futtathatsz, mint hogy "mit tenne egy (terminál) egy (eljövendő optermmel)" vagy "mit tartana vissza egy (terminál) egy (eljövendő optermtől)".

3.8.5 Az előző cél megtalálása

Most az általunk kezelt előtti célt szeretnénk megtalálni. A jelenlegi megoldja a korábbit.

A következő szerint listázd a célt:

3.8.5 a) Milyen céllal szállna sikeresen szembe a (jelenlegi cél)?

Ezt úgy is megkaphatod, hogy a korábbi optermet listázod:

3.8.5 b) Milyen fajta személlyel szállna szembe sikeresen egy (terminál)?

A "sikeresen szembeszállna vele" helyett a "megoldja" kérdést is használhatod.

Ez a fenti 3.8.3-hoz hasonlóan működik, kivéve hogy most visszafelé keresel.

3.8.6 A megelőző opterm futtatása

Most a 3.8.2 eljárását használjuk, de a megelőző optermre és nem a következőre.

Lehet, hogy ennek futtatása során hirtelen borzalmas mennyiségű, az előző cél élése közben általad elkövetett igazolatlan ártó tettet derítesz fel. Ha ez történik, akkor a lehető legtöbbet szedj össze ezekről, ugyanis ez az, ami ténylegesen helyreállítja a képességeidet és lehetővé teszi a korábbi cél felidézését.

Korábbi GPM-eken ez egy nagyon érzékeny terület lehet, ezért előfordulhat, hogy a következő eljárást is kell futtatnod.

3.8.6 a) Milyen ártó tettet követhet el egy (korábbi opterm) egy (terminál) ellen?

3.8.6 b) Hogyan igazolná ezt?

Ezentúl ha egy R/S bekapcsol, akkor keresd meg és szüntesd meg a korábbi hamis célt. Emellett ha még szükséges, akkor figyeld meg az I-es esemény eredeti képét, amely alapján ezt az egészet lejátszod.

3.8.7 Következő teendők

Mostanra a jelenlegi GPM-ednek már szét kellett esnie és az általad korábban felhagyott GPM-ekkel kapcsolatban valamekkora tudatossággal kell rendelkezned.

Így már könnyedén fel kell tudnod rajzolni a fentebb említett céltervet.

Amikor a céltervet elkészíted, akkor azt egészen az előző cél lehanyatló végéig futtasd vissza (lásd a fenti 3.8.5) és próbálj meg visszakerülni arra a pontra, amikor azt a posztulátumot hoztad, hogy többé nem követed azt a célt.

Miután a céltervet futtattad, megteheted, hogy az egészen újra végigmész és megpróbálod beazonosítani a tételekhez kapcsolódó életeket és meghatározni azok időpontját. A célterv elkészítése alapján már valamilyen fogalmadnak kell lennie erről, de az emlékeid visszaszerzésében az az időpontok megtalálása is segít.

Végső lépésként keresd meg azt az időpontot, amikor a célt posztuláltad. Ezután keresd meg és írj le bármely más olyan posztulátumot, amelyet a céllal kapcsolatban tettél.

Miután ezzel végeztél, kifuttathatod a Sziklát, de az eggyel előző GPM-et is (amelyet fentebb már be kellett, hogy azonosíts) elkezdheted futtatni.

3.9. A Szikla auditálása

A Szikla az az alapvető tárgy, amely az egész GPM-et szimbolizálja.

A személy a sziklát saját maga helyettesítésére használja.

Gyakran a szikla egy kezdetlegesebb változatát hordja magával (egy okos személy például szemüveget viselhet).

A thetán a szikla képét valamilyen, a fizikai univerzumon kívül létrehozott térben tartja és a testéhez vezető összes kommunikációját azon irányítja át. Ezt szándékos elfelejti és elrejti azért, mert attól fél, hogy valaki kiolvassa a gondolatát, szétzúzza a sziklát és megsemmisíti őt. Valamilyen mértékben ezt egy magasabb szintű szellemi testként használja és az élettartama a GPM egészére kiterjed.

Az auditálás elején nem fogsz megszabadulni a sziklától. A személy túlzottan kötődik hozzá és azt hiszi, hogy elveszíti az önazonosságát és az emlékeit, ha az eltűnik. Ezentúl a céloknak ezt a listáját sokszor végigjártuk, így lehetnek olyan korábbi hasonló sziklák, amelyek hatására az még a jelenlegi GPM kifuttatása után is hajlamos megmaradni.

Most csupán egy kis töltést próbálunk meg leszedni róla és megpróbáljuk megtisztítani. Ezt csak a GPM és a céltervének auditálása után szabad megpróbálni.

A korábbi GPM-ek esetében a személy már nem használja azt a sziklát, amelyet azok kedvéért létrehozott, de mégis fontos ezekkel is foglalkozni, ugyanis a személy hajlamos kényszeresen mindent létrehozni, ami az általa használt sziklák bármelyikéhez hasonlít. Ennek hatására a fizikai univerzum hajlamos nagyon szilárd és kezelhetetlen lenni.

A szikláról a 20. és a 21. ACC (Advanced Clinical Course – Haladó Klinikai Tanfolyam) anyagában sok korai elmélet található. Ezek az ACC-k nem sikerültek túl jól. A hírek szerint miután kijöttek, a tanulók úgy néztek ki, mint a sziklák. A gond az volt, hogy a GPM-ek felépítését még nem dolgozták ki és ezeket a dolgokat addig nem lehet sikeresen futtatni, amíg a GPM-eket előtte nem kezelték.

Az még kérdéses, hogy ugyanazzal a céllal kapcsolatban ezek a sziklák minden személynél ugyanazok-e.

3.9.1 A Szikla megtalálása

A célt is és a terminált is listázhatod. A kérdés a következő:

3.9.1 Milyen tárgy jelképezné a ________-t?

A "szentnek lenni" cél esetében az üres helyet vagy egy "szent ember"-rel, vagy pedig a "szentnek lenni cél"-lal helyettesítsd be.

A megtalált sziklát használd az ezután következő eljárások üres helyének betöltésére.

3.9.2 Emberek elégedetté tétele

Az ACC-k során Ron azt találta, hogy a személy arra használja a sziklát, hogy az embereknek örömet okozzon. Ezt helyezi ki maga helyett, hogy csodálatot vonzzon magára, stb. Természetesen lesznek olyanok, akik nem csodálják meg és ennek hatására ez rögzül.

3.9.2.1 a) Milyen fajta ________ okozna örömet az embereknek?

3.9.2.1 b) Mondj egy személyt, akinek örömet okozna

3.9.2.2 a) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más csodálta a ________-dat

3.9.2.2 b) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor valaki más leértékelte a ________-dat

3.9.2.2 c) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor csodáltad valaki más ________-ját

3.9.2.2 d) Idézz fel egy olyan időszakot, amikor leértékelted valaki más ________-ját

3.9.2.3 Képzelj el egy tömeget, akik megdicsérik és csodálják a szikládat. Addig folytasd, amíg nagyon jól nem érzed magad.

3.9.3 Segítség a Sziklán

A szikla valószínűleg segít túlélni.

3.9.3 a) Hogyan tudna egy ________ segíteni neked?

3.9.3 b) Hogyan tudnál segíteni egy ________-nak?

3.9.3 c) Hogyan tudna egy ________ segíteni valaki másnak?

3.9.3 d) Hogyan tudna valaki más egy ________-nak segíteni?

3.9.3 e) Hogyan egy ________ saját magának segíteni?

3.9.4 A Szikla megvédése

A szikla elveszhet vagy megsérülhet, és ez állandó ok az aggódásra és félelemre.

3.9.4 a) Hogyan tudna egy ________ megvédeni téged?

3.9.4 b) Hogyan tudnál egy ________-t megvédeni?

3.9.4 c) Hogyan tudna egy ________ megvédeni valaki mást?

3.9.4 d) Hogyan tudna valaki más egy ________-t megvédeni?

3.9.4 e) Hogyan tudná egy ________ saját magának megvédeni?

3.9.5 Megállított mozgás

A szikla hajlamos megállítani a mozgást és így tömeget gyűjteni össze.

3.9.5 a) Milyen mozgásodat állította meg egy ________?

3.9.5 b) Valaki más milyen mozgását állította meg egy ________?

3.9.5 c) Mások milyen mozgását állította meg egy ________?

3.9.6 Ellenállás

3.9.6 a) Milyen létezőség állna ellen egy ________-nak?

3.9.6 b) Milyen létezőségnek állna ellen egy ________?

3.9.7 A Sziklából történő objektív exteriorizáció

Erre egy tényleges anyagi tárgyat használj. Lehet, hogy már rendelkezel a jelenlegi sziklád egy másolatával (szemüveg, kereszt vagy bármi más, ami a jelenlegi célodat jelképezi). Szinte teljesen biztos, hogy az ezt közvetlenül megelőző GPM-ével nem rendelkezel (ugyanis valószínűleg nagyon határozott voltál, amikor felhagytál vele), így keríts egyet vagy gyurmából készítsd el. A legfontosabb az, hogy legyen egy anyagi tárgy, amivel dolgozhatsz.

Helyezd a tárgyat elérhető közelségben egy asztalra. A gyakorlat egyik része az, hogy tényleges kinyúlsz érte, megmarkolod, majd visszahúzod tőle a kezed. Legalább harminc centiméternyit tudd oda és vissza mozgatni a kezed.

3.9.7 a) Markold meg a tárgyat és ne hagyd elmenni

3.9.7 b) Engedd el

3.9.7 c) Markold meg a tárgyat és tartsd teljesen nyugodtan

3.9.7 d) Engedd el

3.9.7 e) Markold meg a tárgyat és (az elméddel kivetítve) tedd szilárdabbá

3.9.7 f) Engedd el

3.9.8 A Szikla elveszítése

3.9.8.1 Képzelj el egy módot arra, ahogy elveszíted a ________-t

3.9.8.2 Képzelj el egy módot arra, ahogy valaki más elveszíti a ________-t

3.9.8.3 Képzelj el egy módot arra, ahogy mások elveszíti a ________-t

3.9.9 Birtoklóság képzetek

Ez a Ron által az 1950-es évek végén használt PDC-re (Philadelphia Doctorate Course, azaz Philadelphiai Doktori Tanfolyam) és a Birtoklóság helyrehozatala eljárásra épül.

A szikla nagy mennyiségű másolatait kell elképzelned egy téged körülvevő gömbbe. A másolatokat folyamatosan egyre korhadtabbra és silányabbra teremtsd, változtatgasd a színét és egyre többet és többet hozz létre belőlük, amíg el nem tudod érni, hogy lavinaként zuhanjanak a testedbe.

Folyamatosan egyre többet képzelj el belőlük és vedd rá őket arra, hogy befelé áramoljanak, amíg elégedettnek nem érzed magad és hajlandó vagy néhányat elveszíteni.

Ezután még többet képzelj el és robbanásszerűen repítsd őket kifelé a távolba.

Amikor úgy tűnik, hogy ez lenyugodott, akkor menj vissza az első lépésre, de most szebb másolatokat hozz létre és addig áramoltasd be őket lavinaszerűen, amíg elég nem lesz belőlük.

Egyre jobb és jobb másolatokkal folyamatosan váltogasd a be- és a kiáramlást, amíg a csodálatosan gyönyörű (aranyszínű, stb.) másolatokat is könnyedén kezelni nem tudod.

3.9.10 Nézőpont eljárás

3.9.10 a) Honnan tudnál egy ________-hoz kommunikálni?

3.9.10 b) Honnan tudna egy ________ hozzád kommunikálni?

3.9.10 c) Honnan tudna valaki más egy ________-hoz kommunikálni?

3.9.10 d) Honnan tudna egy ________ valaki máshoz kommunikálni?

3.9.10 e) Honnan tudna egy ________ saját magához kommunikálni?

3.9.11 Emlékezet

A thetán gyakran használ tárgyakat az emlékei megőrzésére. A szikla esetében egész életeket tárolhat bennük, ugyanis így anélkül elfelejtheti őket, hogy teljesen elveszítené azokat.

3.9.11 a) Milyen emlékeket tárolhatna számodra egy ________?

3.9.11 b) Milyen emlékeket tárolhatna valaki más számára egy ________?

3.9.11 c) Milyen emlékeket tárolhatna mások számára egy ________?

3.9.11 d) Minek az elfelejtését engednéd meg egy ________ számára?

3.9.12 Gondolat

A thetánnak az az ostoba hajlama is megvan, hogy tárgyakat használ arra, hogy helyette gondolkodjanak.

3.9.12 a) Miket gondolhat ki helyetted egy ________?

3.9.12 b) Milyen gondolataid lehetnek egy ________ hiányában?

3.9.13 Megszállott teremtés

3.9.13.1 a) Honnan tudnál létrehozni egy ________-t?

3.9.13.1 b) Honnan tudna egy ________ téged létrehozni?

Ezt addig futtasd felváltva, amíg a b) utasítás hirtelen nevetségesnek tűnik és szétesik. Ezután az eredmény stabilizálása érdekében néhányszor futtasd le az a) utasítást. Hihetetlennek tűnhet, de valószínűleg valamilyen mértékben inkább a sziklával hozatod létre magad és nem pedig fordítva.

Ezután futtasd:

3.9.13.2 a) Honnan tudna valaki más egy ________-t létrehozni?

3.9.13.2 b) Honnan tudna egy ________ valaki mást létrehozni?

3.9.14 OT eljárás

Tartsd a tárgyat a kezedben.

Csukd be a szemed.

3.9.14 a) Vegyél észre három pontot a tárgyban

3.9.14 b) Vegyél észre három pontot a szobában

Ezt felváltva végezd. Az érzékleteidnek nem kell túl jónak vagy valóságosnak lennie. Csak folytasd az észrevételezést.

Ha hirtelen azt érzed, hogy a szikla még egy másolata valahol, valamilyen különös helyen megtalálható, akkor azt is add hozzá az eljáráshoz és és abban is vegyél észre három pontot(azaz a kezedben lévő tárgy, a szoba és eközött a távoli tárgy között váltogass).

Eleinte ennek a futtatása során a kezedben lévő tárgy sokkal valóságosabb és szilárdabb lesz, mint a szoba többi része. Addig folytasd, amíg vagy megszűnik ez a hatás (a tárgyat és a szobát egyformán nem érzékeled), vagy pedig bizonyos nem leszel abban, hogy a sziklából exteriorizáltál.

3.10. Utószó

Egy érdekes dolog az, hogy a minta tetején található isteni lények visszaütnek a kitartó lényekre. Ez a Biblia korai könyveiben is megtalálható, ahol Isten mindig azt mondja, hogy Izrael gyermekei makacsok és folyamatosan az akarata alá kívánja hajlítani őket.

A kitartó lények elnyomása azt jelenti, hogy amikor isteni voltál, nem tudtál kitartani és ez azt biztosította, hogy a cél lehanyatlik. Ezentúl azok a szabad lények is folyamatosan zavartak, akik nem estek az irányításod alá, így végül borzalmas ártó tetteket követtél el ellenük. A körforgás így kezdődött el.

Megjegyzendő, hogy azoknak a lényeknek, akiket kitartónak vagy szabadnak gondolsz, nem mindig ezek a célok a személyes GPM-jei. Ha isteni vagy és valaki más nagyon sok gondot okoz neked, akkor hajlamos vagy feltenni azt, hogy ő szabad lény (mivel az implant ezt sugallja), még ha ez a valaki lehet, hogy mondjuk a "népszerűnek lenni", vagy akár az "isteninek lenni" célon is dolgozik (de ők a te nézőpontodból szabadnak tűnnek).

Léteznek ezelőtti univerzumok (lásd a "Kozmikus történelem" című fejezetet). Az utolsó néhány univerzumnak megvolt a maga személyes GPM sorozata, amelyek azon univerzum játékának felépítését alkották.

Ennek univerzumnak a célja a túlélés és ebbe az a kifacsart téves gondolat is beletartozik, hogy csak egy valaki fog túlélni, így magasabbrendűnek kell lenned a többieknél.

Az előző a Mágia Univerzuma volt. Az alapvető cél az "élvezni" volt. Ez egy élvhajhász univerzum volt. A kifacsart téves gondolat az volt, hogy a gyönyörhöz mások kárára jutottál hozzá. Más szavakkal jó dolog volt, ha elkaptál valakit egy körre, de rossz, ha ezt veled tették meg. Ez a gondolat még akkor is megtalálható itt körülöttünk, ha nyilvánvalóan hibás. Mindenfajta nemkívánatos késztetés, a szexuális őrültségektől kezdve mások rabszolgasorba taszításáig származik ebből az univerzumból.

Amikor ebbe az univerzumba léptél, akkor elfogadtad a jelenlegi célok sorozatát és ez lett a téged elsődlegesen motiváló tényező. Viszont csak azért, mert ezeket a GPM-eket éled, még nem jelenti azt, hogy a Mágia Univerzuma céljainak sorozatával felhagytál. Azokat ugyanúgy éled tovább, de ezek másodlagos tényezővé süllyedtek vissza, így a tételeken hajlamos vagy lassan és rájuk kevés hangsúlyt fektetve végighaladni. Ezentúl ezek a korai célok nagyon visszahanyatlottak, ugyanis már nagyon sokszor megélted őket és a sorozaton végighaladva minden egyes alkalommal egyre tovább pusztultak.

A Mágia Univerzuma céljainak sorozatain még nem sikerült jó fogást találnom. Ezeket a személyes GPM-ek jelenlegi sorozata elfedi. Ezekről tudnod kell, ugyanis néha egy olyan kilógó szálat találsz,amely onnan ered (a PC a "felelősnek lenni" célt éli, de borzalmasan vágyik arra, hogy ma este berúgjon, stb.). Ne kezdj el egy olyan korábbi GPM eltévedt darabjaira vadászni, amelyek az éppen futtatott személyes GPM-be nem illeszkednek logikusan bele.

A személy saját maga által okozott viselkedése (szemben azzal, amelyet mások erőltettek rá) a következő forrásból táplálkozik:

 1. A jelenlegi személyes GPM-je.
 2. A korábbi univerzumokból származó, jelenleg élt más GPM-jei.
 3. Azok a korábbi posztulátumai, amelyeket szerinte élnie kell.
 4. Szabad akarat.

Soha ne kövesd el azt a hibát, hogy azt gondolod, minden viselkedést aberráció okoz. A személyt is elkezdheti érdekelni valami. Mindenféle előzetes ok nélkül elhatározhat valamit. A különbség az, hogy ezeken a dolgokon el tud gondolkozni és meggondolhatja magát, ha így kívánja.

2. Kozmikus történelem Szuper Szció 4. Auditálási tippek és technikák