1. MI IGAZ ÉS MI NEM A SZCIENTOLÓGIÁVAL KAPCSOLATBAN?


Ez a dokumentum a szcientológiával kapcsolatos helytelen dolgokat próbálja meg bemutatni, viszont ez nem üres locsogás vagy indokolatlan, rosszindulatú támadás. Hiszek a témakör által felállított célokban és szeretném látni azok valóra válását. Bizonyos mértékben a témakör a saját legrosszabb ellenségévé vált és ezt kezelni kell ahhoz, hogy további haladás jöhessen létre. Viszont részemről helytelen dolog lenne, ha a nélkül puffogtatnék, hogy valami pozitívat is felmutatnék, ezért kérek mindenkit, aki ezt a dokumentumot mások számára elérhetővé teszi, hogy ezen sorozat többi, pozitívabb tartalmú részét is mutassa be.


IGAZ: Hogy Hubbard egy autodidakta módon képzett, intuitív, hatalmas induktív logikai ugrásokra képes zseni volt.

NEM IGAZ: Az alapos kutatás feltételezése. Ez nem így történt. LRH azt feltételezte, hogy ha valami egyszer működött, akkor az újra működni fog. A dologból meg akarta tanulni azt, amit lehetett, hogy ezután más dologgal folytassa. Amint a dianetika korai fellendülése elenyészett, általában csak kis, 10-20 fős haladó tanulókból álló osztályokban tanított, miközben gumilabda módjára pattogtak az egyik technikáról a másikra. Az egyik hónap technikái a következőben már elavultak voltak. Ennek az anyagnak az összegyűjtését és lejegyzését másokra hagyta. Később, amikor ezernyi követője volt, nem maradt hely a szavai kritizálására. A külső területekről kevés visszajelzést fogadott el. A későbbiekben a kiforratlan eljárások még évekig is használatban lehettek, mielőtt a hiba bármely jele visszaszűrődött volna.

IGAZ: A szcientológia az elme és a lélek tudománya.

NEM IGAZ: A szcientológia még nem igazán érdemelte ki a tudomány titulust. Leginkább az alkímiával lehet egy szintre sorolni, mivel a babona és az igazi megértés határmezsgyéjén található. A szcientológia gyakran működik, de nem mindig. Az eltéréseket a "csináld úgy, hogy működjön" kategóriába erőltetik be, és a hibákat az etikátlanságra vezetik vissza és a szőnyeg alá söprik, hogy a témakör jó hírét kevésbé feketítsék be, így az egész emberiségtől megtagadják a szabadságot. Ez inkább egy fanatikus, mint egy tudományos megközelítés.

IGAZ: Egy tudomány sok, egymástól függetlenül dolgozó egyén munkája. Remélhetőleg létrejön a gondolatok szabad cseréje, de akkor is történhet haladás, amikor ez hiányzik. Például Tesla és Edison hírhedt ellenségek voltak, és mégis, az otthonunkban található elektromosság nagymértékben mindkettejük felfedezéseitől függ. (Edisonnak köszönhetjük a világítást és a motorokat, Teslának a generátorokat és az átviteli rendszert.)

A haladást nem bizottságok hozzák létre. A gondolatok, találmányok, technikák és felfedezések tényleg egy és egyedi forrásból eredeznek. Én már vettem részt olyan szoftvertervezési bizottságban, amely kevesebbet ért el, mint amennyit az egyes tagok bármelyike egyedül elérhetett volna. De ez nem azt jelenti, hogy minden egy forrásból származik.

NEM IGAZ: Egy teljes tudományt soha nem kizárólag egyvalaki hozott létre. Hubbard azon próbálkozásai, amelyek más kutatók lehetőségét megtagadja, sokkal jobban gátolták a haladást, mint bármely szűklátókörű személy, aki a lélek puszta létezését is visszautasította.

IGAZ: A dianetika eredetileg a regressziós terápián alapult. Noha Ron sikerrel eszközölt fejlesztéseket, az értékesebb újítások csak a többévnyi engramfuttatás eredményeként, a későbbi években jelentek meg.

NEM IGAZ: A regressziós terápia kutatási vonalát a pszichoterapeuta szakemberek soha nem követték rendesen. A probléma az volt, hogy a regressziós terápia gyorsan eljut az előző életekhez, viszont ez mindenkinek egyértelműen téves, aki az átlagos tudósok vallásellenes előítéletével rendelkezik. A modern időkben ez az előítélet elhalványult és azt láthatod, hogy a pszichoterapeuták regressziós terápiát alkalmaznak és erre szinte mindig előző élet regresszióként hivatkoznak, mivel ez elkerülhetetlenül ehhez vezet.

Én személy szerint kétlem, hogy a DMSMH (Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya) írása közben Ron tudott volna a regressziós terápia ezen hibájáról. Ezt biztosan nem említi meg a könyvében, valamint a korai leckéiben és hangszalagra vett bemutatóiban (1950-ben) a PC-it (preclear), amikor a jelenlegi életük alapvető eseményeit nem tudják megtalálni, megoldásként a születés előtti eseményekbe kényszeríti. Ezek a születés előtti események a modern dianetikában szinte soha nem jelennek meg és ezeket a legtöbb esetben nyugodtan jelentéktelennek és elhanyagolhatónak lehet tekinteni. Viszont ez az egész Dianetika könyvet rossz megvilágításba helyezi, amennyiben azt állítja, hogy igazi eredményeket hoz létre vagy alapos kutatás eredményeként jön létre.

Tulajdonképpen egy szerencsés baklövés volt számunkra (kivéve azokat, akik utálják a témát) az, hogy Ron nem végzett alapos kutatásokat a népszerű könyv megírása előtt és egy látszólag alkalmatlan technika elkövetésével találta magát szemközt. Kinyitotta a szemét, elfogadta az előző életeket és ezekkel folytatta tovább.

IGAZ: A szcientológia sok gondolata és technikája korábbi forrásokból származik. Ron a korai időkben ezt elég nyíltan hangoztathatta. A Dianetika előző életekbe történő áttörése (amely az összes szokásos bolondságot lecsupaszította, mint például azt a misztikus körökben megjelenő hiedelmet, amelyben mindenki Kleopátrának hitte magát) egy olyan szerveződési pontot (biztos adatot) nyújtott, amely köré az összes metafizikai és filozófiai adatot el lehetett helyezni. A szcientológia eredetileg egy olyan rendszerként szolgált, amely segítségével az ocsút el lehetett választani a búzától. (lásd az 1952-es Scientology: Milestone One leckét).

Ron mindenből szedegetett, az általános szemantikától és a mágiától Krisnamurtiig és a tibeti anyagokig. Lepárolta az általa igaznak tartott dolgok lényegét, kiszűrte a hozzákeveredett babonát és egy általa egységesnek tartott egésszé rakta össze. Még 1955-ben is csak mint egy nagy szervezőként, nem pedig forrásként beszélt magáról.

A mágiából és Crowleytól azt következtette ki, hogy az egyetlen általuk végzett működőképes dolog a varázslat hatása tiszta elképzelésének begyakorlása, mivel így a varázslat félresikerülését és visszafelé elsülését el lehet kerülni. Ron felismerte, hogy amikor a varázslat működött, akkor az elképzelés és az akarat hozta létre a sikert, nem pedig a különböző hókusz-pókusz rituálék. Ezt azokra az elképzelés eljárásokra (mockup-processing) sűrítette le, amelyek a Philadelphia Doctorate Course alapját alkotják, és Crowley akaratát egy sokkal finomabban meghatározott szándék fogalommá finomítja.

A század elején az önhipnózis és az önszuggeszció nagyon divatos volt és a nemhivatalos önéletrajzai szerint Ron a "megerősítéseivel" csatlakozott a mozgalomhoz. Ez teljesen igaz lehet, mert ha kidobjuk a hipnózist (amelynek Ron már elég korán hátat fordított) és a fogalmat az elképzelhető legmagasabb szintre emeled, akkor a szcientológia posztulátum fogalmával fogsz összetalálkozni. És ez magasan a pozitív gondolkodás felett helyezkedik el (amely szintén az önszuggeszcióból fejlődött ki).

Az Emberi Képességek Teremtésé-ben található 1-es Útvonal (Route 1) gyakorlatai között a szellemi hő jógája (lásd Evan Tibetian Yoga and Secret Doctrines című könyvét) nagymértékben fejlesztett változatait találhatod meg, és egy lélegző tárgyon meditálás pedig a TR0 előfutára. De a fejlődések hatalmasak és igazi éleselméjűségről tanúskodnak. Ebben az évek során nagyon jó lett.

NEM IGAZ: A szcientológia nem a puszta levegőből pattant elő. Hubbard nem valami fejlett galaktikus civilizációból jött ide, hogy minket, mucsai parasztokat tanítgasson. Ez a különös gondolat a témakör pletykavonalain nagy népszerűséget szerzett magának. Természetesen viccelve mondta azt, hogy ő nem erről a bolygóról származik, de a szcientológia elméletei szerint ez mindenkire igaz. Ő biztos soha nem mondott olyat, hogy a szcientológia a bolygón kívülről származik, sőt valójában pont az ellenkezőjét hangoztatta.

A témakör kifejlődött, és folytatnia kell a fejlődést.


IGAZ: Az elme önvédelme. Ha valamit olvasol, valamiről beszélgetsz vagy akár tudatosságnövelő technikákat vagy eljárásokat használsz, szinte lehetetlen, hogy maradandó károsodást szenvedj. Ha egy gondolat a személy szellemi állapotához képest túl veszélyes, akkor azt kikapcsolja, félreérti vagy egyszerűen nevetségesnek tartja. A "van fülük, de nem hallanak" alapvetően egy védekező mechanizmus, és működik. LRH erősen támogatta ezt a gondolatot.

NEM IGAZ: Az elme önvédelme megterhelés vagy elnyomó technikák jelenlétében nem működik. Az agymosás, hipnotizálás, sőt még a szcientológia szakirodalomban leírt implantálás (hipnotikus parancsok elektronikus beültetése, ahogy azt az előző életbeli eseményekben talált fejlett űrutazó kultúrák végezték) példája is ezt mutatja.

A Sea Org oktatási technikák szándékosan áttörik az elme önvédelmét és robotokat készítenek. Például vizsgáljuk meg a korai FEBC (Flag Executive Briefing Course, Flag Ügyvezető Eligazító Tanfolyam) tanulókat, akik tanulás közben szegényesen táplálkoztak és pihentek, egy veszélyes környezetben (etika, stb.), nehéz időszakban és ezzel egyenrangú kicsinyes oktatók nyomása alatt éltek, és esetenként fizikai megterhelésre is kényszerítették őket ("fusd körbe tízszer a fedélzetet!"). Ha egy elfogadható környezetben hallgatod a tanfolyami szalagokat, akkor valamit tényleg meg is tanulhatsz belőle. De a legtöbb eredeti tanuló tiszta őrülten jött vissza és dramatizáló pszichopatákként viselkedtek.

A legtöbb auditálás elég könnyed ahhoz, hogy az elme önvédelme hatásos legyen és emiatt nem tudsz maradandó károsodást okozni. Az a szabály, hogy a PC-t nem szabad kiértékelni és megmondani neki, hogy mit gondoljon, rengeteg olyan veszélyes lehetőséget kirekeszt, amellyel valakire túlzott nyomást lehet gyakorolni. De vannak kivételek. A legfontosabbal a listázó technikák, ahol a PC azzal a szándékkal ad egy listázó kérdésre válaszokat (mint "mit használsz arra, hogy másokat hibáztass?"), hogy megtalálja az "igazi" választ. Amikor a PC megtalálja a helyes választ, akkor az auditor visszaadja neki, megmutatva, hogy az a helyes válasz. A technika nagyon erőteljes és fantasztikus eredményeket lehet elérni, de az auditor tévedhet is és egy rossz választ is leerőltethet a PC torkán. A kérdések általában annyira érzékeny dolgokat érintenek és a válaszok annyira jelentőségteljesek, hogy ez jelentős nyomást terhel a PC-re és az elme önvédelme tovább már nem működik. Ezt elrontva a PC rosszabb állapotba kerül. Valaha létezett egy HCOB (Hubbard Communication Office Bulletin) erről a hatásról, de ez már eltűnt a süllyesztőben és a Tech kötetekben most már nem található meg.

IGAZ: Az alacsonyabb szintű release fokozatok bámulatos eredményeket hozhatnak létre. A 0-tól 4-ig terjedő fokozatok a kommunikációval, a problémákkal, az ártó tettekkel, a zaklatottsággal és a rögzült gondolatokkal foglalkoznak. Talán ez volt a témakör legtisztábban és legalaposabban kidolgozott része.

NEM IGAZ: Ezeket a fokozatok nem voltak jól kigondolva és megtervezve, ehelyett vaktában fejlődtek ki, ugyanis olyan eljárások egyvelegeként kezdték, amelyeket a Hubbard által igazán érdekesnek talált területek kutatása során felbukkanó dolgokat kezelték. Végül ezeket 1965-ben a fokozatokká rakta össze. de olyan hibákat és téves hipotéziseket tartalmazott, amelyeket csak az 1970-es években szabtak át egy igazán működő formába. A szerkesztés nagy részét, sőt még az eljárások megszövegezését is mások végezték el, és Ron valószínűleg soha nem tekintette át ezeket, ugyanis évekkel később az egyik eljárás (egy bizonyos 4. fokozatba tartozó technika) használatától teljesen megdöbbent és egy olyan jelentést tett közzé, amely ezt egy nagyon buta dolognak tartotta.

IGAZ: Ezek a fokozatok tényleg működnek (hacsak nagymértékben félre nem alkalmazzák azokat) és képesek létrehozni a címük által meghatározott release-t, és így a személy az adott dologgal kapcsolatban nem csak jobban érzi magát, hanem a fokozat területén összegyűjtött teher alól is megszabadul. Például a problémákat addig a szintig kezelik, ahol a múltbeli problémák még mindig cipelt terhe hirtelen lehull, és a személy megkönnyebbül.

NEM IGAZ: Ezek a fokozat release-ek közismerten nem stabilak. Amit kezeltek, az általában kezelt marad, de az a további hatás, hogy a személy az egész problémakör terhétől megszabadul (például akaratától függően megszüntetheti a problémákat, stb.), csak ideiglenes. Ez a terület nem törlődött, csak kikulcsolódott, és ha valamikor később újra bekulcsolódik, akkor még több eljárás futtatására van szükség ahhoz, hogy a release állapotot helyreállítsák.

IGAZ: Ron azt hitte, hogy a fokozatok a reaktív elmére épülnek, és amikor ezt a clearré válás során kitörlik, a fokozatok forrása is eltűnik és ennek következtében azok automatikusan kitörlődnek.

NEM IGAZ: Ez nyilvánvalóan nem igaz. Minden auditálási ülés az újonnan keletkezett problémák, zaklatottságok, stb. kezelésével kezdődik. Ezt még a cleareken és az OT-ken is végrehajtják. A fokozatok elvégzésének hatását abban is láthatod, hogy egy a PC a problémák fokozata után egy darabig nem mutat be új problémákat, de azok végül még akkor is megjelennek, ha a személy clear vagy a felsőbb OT szinteken található

IGAZ: A legutolsó próbálkozás szerint a clearek problémáinak létét az OT III-mal vagy a NOTS-sal magyarázzák.

NEM IGAZ: Ez is egy tévedés, mégpedig a nagyobbak közül való. A személy saját maga a problémáinak forrása. A felsőbb szinteken semmi nincs, ami bemutatná, hogy ők a forrás, a fokozatokon magukon viszont rengeteg olyan anyag található, amelyet logikusan nézve azokat az aberráció elsődleges okának lehet tekinteni. A személy a problémáktól az I. Fokozat futtatásával szabadul meg, nem pedig az OT III-mal.

IGAZ: A fokozatok elmélete teljesen különálló és semmit nem tartalmaz, ami az engramok, implantok, entitások vagy bármi más előzetes létezését feltételezné. A fokozatok olyan tényezőket tartalmaznak, amelyek egy sérthetetlen istenszerű thetánra is hatnak, miközben az implantokhoz és engramokhoz egy mélyre süllyedt, könnyen bántható lényre van szükség. A vadul dühöngő haragos isten gondolata elég általános és valószínűleg tényleges eltemetett emlékekre épül.

NEM IGAZ: Ezek visszafelé vannak meg. A fokozatok a végső OT szintek. Elsősorban ezekkel van gond. Ezen fokozatok alapvető anyagait a szcientológiában még soha senki nem törölte ki. A kommunikáció feletti teljes okozás egy kilőtt puskagolyó nyugtázásának és eltüntetésének a képességét is magába foglalná.

IGAZ: A felsőbb szintek anyaga létezik, és ki kell auditálni. De ez csak egy kevésbé fontos rész, puszta figyelemelterelés, amely a fokozatok alapjai megtalálásának az útjába áll.

NEM IGAZ: Alacsonyabb szinteken a fokozatokat értelmetlen megpróbálni kitörölni. Az emberek távolról sem képesek azokat az eredeti problémákat, ártó tetteket, stb. elérni, amelyekben a korai istenszerű létük során részük volt, és amelyek által a saját hanyatlásukat megteremtették. Azokat a többdimenziós valóságokat még csak el sem tudják képzelni, amelyekben valaha jelen voltak. Egy Földszerű háromdimenziós létezéshez kötődnek és csak ennyit várhatsz el tőlük. Tehát a megfelelő megközelítés az lenne, ha a fokozatokon (az alapvető aberrációkon) release-ek lennének, ezután a többi anyaggal annak eltüntetése és a tudatosság megnövelése céljából eljátszadoznának, majd a fokozatok anyagához visszatérve azokat a múltbeli létük alapvető területein ténylegesen kitörölnék.

IGAZ: A clear állapot létezik. Ezt leginkább a fájdalmas mentális képek feletti uralom visszanyerésével lehet leírni. Még a pszichiáterek is felismerik, hogy egy erőszakos esemény valakire gyakran visszahathat. Ezt az állapotot vagy a PC-nek a fájdalmas események felidézéséhez szoktatásával (mint a dianetikában), vagy egy korszakokkal ezelőtt nagy erővel beültetett parancssorozat ismételt megfigyelésével (ahogy azt a Clearing Course-on végzik) addig végzik, amíg a személy a mentális képekben található erővel aggodalom és nyugtalanság nélkül szembe nem tud nézni.

NEM IGAZ: A szcientológiának a clear állapotról szóló vad elképzelései és reklámszövegei csak hirdetések és kívánatos gondolatok. A Dianetika könyvben leírt clear állapot egy lehetetlen feltétel, mivel ez a szellemi tudatosság vagy a korábbi életek ismeretének hiányában várja el az egy életen belüli tökéletes felidézést és a többi dolgot. Ez soha nem volt lehetséges. Ha a meghatározást a szcientológia birodalmába is kiterjeszted és a tökéletes felidézést a személy létének egész időtartalmára elvárod, akkor egy végső, hatalmas OT állapotról beszélünk, amely elérésétől a szcientológia még nagyon távol van, de amely egy olyan végső állapot lehet, mely eléréséért dolgozunk.

IGAZ: Létezik egy olyan egyházbeli irányelv, amely a clear állapot invalidálását elnyomó tettnek bélyegzi.

NEM IGAZ: A clear meghatározásának hiányosságairól a szcientológusok egymás között általában nem beszélnek és senki semmit nem mer mondani azért hogy a gátlástalan reklámszövegeket enyhítsék, mivel ezzel akár ki is rúgathatják magukat. Azok, akik clearek lettek, tudják, hogy ezzel mit nyertek és mit nem, de hallgatnak, mivel ez a korlátai ellenére is egy csodálatos állapot. A sajnálatos mellékhatás az, hogy ezen állapot elérői közül sokan a meghatározásra tekintve invalidálják magukat, mivel a könyv által leírt dolgok nem illenek rájuk. Ezenkívül egy egész eljárássorozat (a Clear Certainty Rundown – Clear Bizonyosság Eljárássorozat) létezik ezen hamis információ okozta károk kijavítására.

IGAZ: A clear felismerés (clear cognition) az a tudatosság, hogy a személy maga hozza létre a bankját (a reaktív elméjét) és a mentális képeit.

NEM IGAZ: Ezt elméletileg tudni nem ugyanaz, mint a tudatában lenni és azt irányítani. Ez a felismerés nem bizalmas és Ron szalagjain gyakran megemlítik. Egy nem clear számára gyakran hasznos lehet ezt tudni, mivel arra bátorítja, hogy a reaktív elméje felett átvegye az uralmat. Az 1960-as években a szcientológusok között ez egy általánosan ismert dolog volt. Amikor a dianetika clearek hitelesítését elkezdték, létezett egy technikai hírlevél arról, hogy az embereket a clear felismerésről szóló információk rájuk erőltetésével nem szabad arra kényszeríteni, hogy állapot elérését tévedésből félreismerjék. Ezt általában (de nem mindig) úgy értették félre, hogy a felismerés bizalmas, és így a szcientológia alacsonyabb szintű közönsége számára ez megszűnt általánosan ismert lenni.

IGAZ: Az egyház magasabb szintű anyagainak bizalmasságáról szóló irányelvei elég drasztikusak. Csak veszíts el egy darabka bizalmas papírt, és a felsőbb szintektől akár egész életedre eltilthatnak. Egy társalgás során csak egy szót szólj, még a szintet teljesítettek körében is, vagy felejts el bezárni egy aktatáskát, és máris egy jelentősebb jóvátételi munka közepén találod magad.

NEM IGAZ: Az irányelv csak a hűséges tagokat megfélemlítésében és a ködösítés létrehozásában volt sikeres. Az 1950-es években Ron tréfálkozva szokott azokról a szektákról beszélni, amelyek azért tartották a belső szentélyben elrejtve a nagyobb titkokat, hogy a pénz folyamatos befelé áramlását biztosítsák. Erre példaként ellenőrizd a Dianetika 55! bevezetőjét (Titkok, titkok, titkok). Annak ellenére, hogy az anyagoknak az ellenfél kezétől távoltartására szánták, a bizalmasság az illegális másolatok elterjedésének a robbanásához vezetett.

IGAZ: A korai napokban, amikor Ron előbányászta az implantokról szóló anyagot, kibocsátotta az OT gyakorlatokat és még a NOTS korai változataival is előjött (1952-53), néhány tanuló megkérdezte, hogy ezeket az anyagokat nem kellene-e bizalmassá tenni, ő pedig azt válaszolta, hogy nem szabad még elrejteni sem, mivel ekkor rossz kezekbe kerül és olyan emberek ellen használják, akik erről nem tudnak. Azt mondta, hogy az egyetlen biztonságos dolog az, ha ezt az anyagot világgá kürtölik és széles körben elérhetővé teszik. Az egyetlen igazi veszély a titokban tartásában van.

NEM IGAZ: Az a rettenetes veszély, amely a bizalmas anyagok megfelelő előkészület nélküli megtekintésében van. Ez egyszerűen nem így működik. Az elme önvédelme akkor a leghatásosabb, amikor valaki valamit biztonságban, magában olvas. Lehet, hogy valakit megbetegíthetsz azzal, hogy erőszakkal lenyomod a torkán, de ez a szcientológia eljárások leerőltetésére, vagy ha már itt tartunk, akkor más gyakorlatok technikáira is ugyanúgy igaz.

IGAZ: Az egyház magasabb szintjein jelenleg abban hisznek, hogy a bank, az aberrációk és a szomatikák forrásai az entitások. Ron tényleg rengeteget lelkendezett és rajongott erről a VIII. Osztályú tanfolyam (Class VIII Course) előadásain, és ezt, mint a szomatikák forrását, ő foglalta elméletbe.

NEM IGAZ: Ez minden alapvető szcientológia elmélettel szemben áll. Az auditálások működésének az egyetlen oka az, hogy a személy maga hozza létre az összes betegségét.

IGAZ: A NOTS futtatásának vannak előnyei. A BT-k (body thetan, testi thetán vagy entitás) zavarják a haladást. Egy kicsit úgy viselkednek, mint a hajóhorgony, és megnehezítik azt, hogy lendületet nyerj. Felerősítik a fájdalmaidat és az aberrációidat. De soha nem ők a forrás. Addig nem érdemlik meg, hogy törődj velük, amíg az okok közelében lévő kezelendő dolgaid is vannak (mint a problémák, zaklatottság, stb.) de végül ezeket is el kell távolítanod az útból. Ezeknek a különböző dolgok miatti vádolása az igazi oka annak, hogy az egyháznak problémái vannak, ha egy PC egy alacsonyabb szinten tudomást szerez róluk. Ez csak arra ürügy, hogy másokat vádolj az ártó tetteid és a problémáid miatt, és az pedig egy közismert tény (legalábbis a szcientológiában), hogy ettől biztosan rosszabbul leszel.

NEM IGAZ: A BT-k legtöbbje nem független lény. Ez egy téves gondolat. Saját magunk darabjait rakjuk másokra. Joe maga egy részét Billre helyezi azért, hogy őt kordában tartsa. A szülők ösztönösen beleássák magukat a gyermekeikbe azért, hogy így az irányításuk alatt tudják őket tartani. A gyerek ezeket BT-knek találná. A nagy tömegimplantálások arra vettek rá minket, hogy ezt egymás engedelmessé és emberivé tétele érdekében ezt kényszeredetten és tudat alatt végezzük. Az implantok egyáltalán nem csökkentették a népességet.

IGAZ: A szóló NOTS technikák egyszerűek és hatásosak. Mindenkinek tudnia kellene azt, hogy "Ki vagy?" és "Mi vagy?" kérdéseket kell feltenni, ha valamilyen entitás jelenik meg, és addig kell őket az "én" válasz megtételére bátorítani, amíg ezt a választ vissza nem kapod és felhagynak azzal, hogy démonnak vagy ilyesminek képzelik magukat. Ez az anyag néha alacsonyabb szinteken is megjelenik, és a szervezet hagyja, hogy egyedül botladozz a sötétben, miközben a helyzetet egy ilyen egyszerű trükk is képes kezelni.

NEM IGAZ: Az a gondolat, hogy a bírósági eseteket az ellenfél BT-inek a távolból történő megpiszkálásával kezelni lehet, nevetséges. Ez a dolog lehet, hogy működne, ha az összes aberráció forrásai a BT-k lennének, de azoknak csak csekély a szerepük. Az auditorok több sikerrel járnának, ha az ellenfelüket alvás közben meglátogatva próbálnának rémálmokat okozni. De még Ron is viccelődött azon, hogy a hallgatói ezt teszik vele, mivel azt gondolta, hogy ez a dolog szórakoztató és nem valami hatásos.

Hogy egy kicsit eltérjek a témától, a démonok kezelésére létezik egy ősi tibeti technika. Ez a Halottak könyvéből származik. Ha egy démon megjelenik és meg akar ijeszteni, akkor képzeld azt, hogy te egy még nagyobb és félelmetesebb démon vagy és ijeszd vissza. Ha valamilyen téged kísértő entitással nehézséged adódik, akkor végső esetben ez is működik, de ez nem szép dolog, tehát szükségtelenül ne használd.

IGAZ: Az a gondolat, hogy ha az implantok bizonyos részeit nem bizalmasan kezelnék, akkor azokat a hirdetésekben, stb. használnák fel. A titkolózás egyik okaként ezt terjesztették.

NEM IGAZ: Ennek semmi jelentősége nincs. A reklámszakma már az emberek összes fontosabb nyomógombját megtalálta. A szcientológia anyagok erre történő használatán csak nevetnének. Ha valami igazán korai implantot találsz, akkor azokban gorillákat, tigriseket, medvéket, repülőgépeket, vonatokat, autókat, stb. találnál. Ezek a legfontosabb nyomógombok. Ez az oka annak, hogy ez az univerzum miért olyan szilárd. Ezek a dolgok mind itt vannak körülöttünk. A reklámszakma lehet, hogy nem tud az implantokról, de az biztos, hogy tudnak az alapvető nyomógombokról és igen erőteljesen nyomkodják azokat. Viszont ezek iránt mostanra már annyira érzéketlenek lettünk, hogy őket egy könnyed vállrándítással el tudjuk intézni.

Egyébként a jobb tévéreklámok alapján az implantált nyomógombokat könnyen fel lehet ismerni. A hirdetők minden felmérést elvégeznek helyetted, és csak észre kell venned, hogy a reklámozás működéséhez mely parancsokat kellhetett implantálni. A "mindenkinek lenni" nem egy túl erős nyomógomb, de az "olyannak lenni, mint mindenki más" már elég jó és ez a hirdetések alapjául szolgáló egyik népszerű nyomógomb. Találd ki, hogy melyik szól nagyobbat az E-méteren. Természetesen ennek az ellentétét is implantálták (az implantok gyakran pozitív-negatív párokat használnak), tehát a "különbözőnek lenni" szintén egy fontos implant parancs és hirdetési nyomógomb.

IGAZ: Xenu (vagy Xemu) egy, a bizalmas anyagokban említett bűnöző. Ő egy Hitlerhez mérhető gonosztevő. csak mások bántalmazására neki magasabb szintű technológia állt a rendelkezésére.

NEM IGAZ: Az OT III-at végzett szcientológusok nem különösebb félnek Xenutól. Ez nem olyan, mint amikor a Sátánról vagy valamilyen olyan gonosz istenről beszélsz, aki érted tud nyúlni és aki meg tud kaparintani. Ő csak egy bűnöző volt. Az a rémület, ami a "rettegett" név említésekor megjelenik, az nem a Xenutól való félelem. Ez az etikától való félelem. Nem lennék meglepve, ha a neve említésére OT-ket láttál volna elzöldülni, viszont a több ezer órás jóvátételi munkák és a felső szintekről történő örökös kitiltás az, ami megrémíti őket.

IGAZ: Ron nagyon lelkesedett azért, hogy egy Xenuról szóló népszerű filmet megírjon és annak leforgasson. Ez őt (Xenut) úgy mutatta be, mint aki az elégedetlenkedőket és a kisebbségeket a Földre hajózza, majd a vulkánokat lebombázza, és végül a hűséges tisztviselők bátor harcával Xenut igazság elé állítják. Ez egy bizonyos hűséges tisztviselő és (hogy egy szexi hősnő is legyen) egy ifjú filmcsillag köré épül, akik tudomást szereznek a tervről, de azt már túl késő megállítani, viszont egy forradalmat vezetve megdöntik Xenut. A BT-kről és az előző életekről egy szó sem esik. A történetet úgy mutatják be, mintha a Föld eljövendő civilizációi számára itt hagyott feljegyzés lenne, mivel így megtudhatják, mi történt, amikor a dinoszauruszok kipusztultak. Ezt régészek vagy hasonlók találják meg és megmutatják az USA elnökének, aki viszont ezt haladéktalanul megsemmisíti.

NEM IGAZ: Ezt a filmet, amelynek címe Lázadás a csillagok közt (Revolt in the Stars), kétségtelenül nem készítették el. A '70-es évek végén ezt megpróbálták leforgatni, de nem jártak sikerrel sem akkor, sem a '80-as évek elején (amikor is szerintem soha nem jutottak túl a pénzügyi terveken). A forgatókönyv elég széles körben körbejárt, mindenkinek odaadták, akit a film finanszírozásának részvételére rá akartak beszélni. A '80-as évek végén a SO (Sea Org) nagyon megijedt ettől a filmtől (nem nagyon tudom elképzelni, miért), elkezdték összegyűjteni a másolatokat és mindenkire rávetették magukat, akinek a forgatókönyv valaha is a kezében volt.

Talán a hozzáállásuk valamikor meg fog változni. Az nem volt egy rossz forgatókönyv. Messze nem volt olyan jó, mint a Total Recall – Az emlékmás, de jobb, mint a Fekete Lyuk. Talán az ARS (az internet alt.religion.scientology hírcsoportja) által nyert nyilvánosság alapján jobb lenne, ha Xenu – a film címére keresztelnék át. Azt hiszem, ez LRH-nak tetszett volna.

IGAZ: Xenu és az OT szintek mindenféle paródiája megtalálható a hálózaton.

NEM IGAZ: Én ebben semmi ártalmasat nem látok. Nem csak vicces, hanem abban is segít, hogy az egész problémán kívülre tudj kerülni. Azáltal, hogy ilyen hihetetlen fontosságot tulajdonítunk néhány eseménynek és ezeket bizalmassá tesszük, ezenfelül egy nagy rakás reklámszöveggel öntjük le az egészet, azzal ezen az anyagon sokkal nagyobb mentális töltést hoztunk létre és sokkal több hatalmat adtunk neki, mint amennyit az ténylegesen birtokolt. Ezt a mesterségesen felépített töltést néhány vicc képes lerombolni és a megfelelő megvilágításba helyezni.

Én az I. esemény azon paródiáját kedvelem a legjobban, amelyikben egy Ford Mustang előjön, először jobbra fordul, majd balra miközben csattanás, reccsenés és pukkanás hallatszik, végül a személyt az átázott rizspehely hullámai borítják el.

IGAZ: A viccelődők és a gúnyolódók (Jokers and Degraders) ellen létezik egy, 1969-ben vagy 1970-ben kibocsátott szcientológia irányelv. Ez alapvetően elnyomó cselekedetként értelmezi, ha témakörön viccelődsz.

NEM IGAZ: Ez nem egy jó irányelv. A humor sokkal több, mint csupán szórakozás. Az önmagunkon nevetés képessége a társadalom megváltoztatásának egyik eszköze. Ez egyike azon kevés dolgoknak, amelyek az auditáláson kívül is csökkentik a töltést. Ez még csoportokon is működik, és a csoport töltésének csökkentése a szcientológián belül mindig az egyik legnagyobb problémánk volt.

IGAZ: Régebben rengeteget viccelődtünk a szervezeten belül. Szerettünk magunkon nevetni. Hány OT kell egy villanykörte kicseréléséhez? Hét. Egy tartja a körtét és hat körbefordítja körülötte az univerzumot. Az egyik grafikusunk egyszer egy reklámot készített arról, hogy az R6 auditálás hogyan növeli meg a melleket, amelyet előtte és utána képekkel tett teljessé. Ezt egy női magazinba illesztette be nagyon profi módon, és ezt gyakran adtuk a gyanútlan tanulók és munkatársak kezébe azzal, hogy nézzék az új és érdekes St. Hill-i (angliai magasabb szintű képzési központ) hirdetéseket.

Egyszer egy szcientológia bordély szervezeti tábláját rajzoltunk fel. A felügyelőnek ellenőriznie kellett, hogy az "ülés" jól sikerült-e. Voltak sikerbeszámolók, stb. Úgy gondoltuk, hogy fényévekkel a konkurencia elé kerülhetnénk. Még olyan jelmondatok is voltak, mint a "Standard Kefélés Aranykora".

NEM IGAZ: Ez most már tiltott. Ezt már önmagában is egy elnyomó csoport alapvető jellemzőjének lehet tekinteni.

IGAZ: A korai technológiában említett csoportengramok léteznek. Ron úgy találta, hogy a csoportok az egyéni lények rengeteg jellemzőjével rendelkeznek, és egy külső behatásra ezeket aberrálni lehet (vagy ami azt illeti, ártó tettek elkövetésével, stb. is).

NEM IGAZ: A csoportengramok futtatásának minden kísérlete sikertelen volt. Ron végül úgy gondolta, hogy ezt a jelenlegi technológiával nem lehet elvégezni. Erre a témára soha nem tért vissza és ez még mindig egy olyan terület, amelynek égetően szüksége van a kutatásra. Hézagpótlóként az őszinte történetek írását tartotta a csoporttöltés eloszlatása legjobb módjának. Egy időben ezt a csoport józannak és az eredeti céljaihoz hűnek tartásában hatalmas fontosságúnak tartotta. Sajnálatos módon most a valóban megesett történetek a PR hullámai alá temetődtek.

IGAZ: Ahhoz, hogy a szcientológiával kapcsolatban nyilvánosan bármit is mondjon vagy megjelenítsen, a szcientológusnak először egy Kibocsátási Engedélyt (Issue Authority) kell kapnia. Ezt a barátokkal beszélgetésre nem igaz, mivel az terjesztés, de igaz mindenre, amely a nyilvánossághoz nagymértékben el tud jutni. Ez a hatvanas és a hetvenes években így működött. Ezt lehet, hogy ma már másképp nevezik. Az egyik ismerős fickó a szcientológiával kapcsolatban egyszer annyira belelkesedett, hogy egy számítógépes konferencián a bemutatója részeként egy kis beszédet szeretett volna mondani a témáról, de a Guardian Office (GO, az OSA elődje) leállította. Egy Travoltához hasonló személynek, mielőtt a tévében bármit is állítana, sokszor el kell ismételnie és le kell tisztáznia azt, amit a témáról mondani fog. De néha, ha az adott fickóban megbíznak (és talán valamilyen képzésen is részt vetettek vele) és látatlanban is beleegyeznek abba, amit mondani fog, egy etika tiszt akkor is a háta mögé fog állni csak azért, hogy semmi etikátlan dolog ne történjen, és minden, ami a témát rossz megvilágításba helyezi, etikátlan.

NEM IGAZ: A szcientológusoktól nem sok igazi kommunikáció érkezik. Az ártatlan kezdőket természetesen hagyják fecsegni arról, hogy ez az egész milyen csodálatos, és léteznek olyan jólképzett szakemberek is, akiket az internet kezelésére képeztek ki, de mindenki más jobban teszi, ha figyel arra, amit mond, különben hamar az etikán találja magát. Azért még lehet, hogy egy merészebb és kockáztató OT-vel találkozol, de ez ritka. És mivel a NOTS anyagok fent találhatók az interneten, bárki, aki még nem kezdte el a NOTS-ot, az ARS olvasásával jóvátételi munkálatokat vagy kirekesztést kockáztat.

IGAZ: A Mi a Szcientológia és a többi, az egyház honlapjára feltett anyagnak természetesen van kibocsátási engedélye. Ezért ezt bármely tag szabadon lemásolhatja és körbeküldheti. Most inkább az egyház irányelveiről, nem pedig a szerzői jogi törvényekről beszélek.

NEM IGAZ: Tulajdonképpen semmi mást nem mondhatnak. Valakit még egy technikai közlemény egyik ártalmatlan sorának idézése is nagy bajba taszíthat. Egy kibocsátási engedély megszerzése hónapokat, szóváltások és vitatkozások végtelenjét is igénybe vehet, és ez nagyon megállítja a kommunikációt. A spammelésük (a hírcsoportok levelekkel történő elárasztása azért, hogy elnyomják az ellenfeleiket és megtörjék a kommunikációs vonalat) még akár érdekes is lehetne és néhány embernek hasznára is válhatna, ha igazi anyagok megabyte-jait (például hangszalag-átiratokat) töltenének fel az internetre. Körülbelül 3000 órányi szalagra vett előadás létezik, és a legtöbbjét átírták. Ezeket akár hetekig lehetne folytatni anélkül, hogy önmagukat ismételnék. Ehelyett érdemben semmit sem tudnak mondani és azon könyv sekélyes idézeteit kell ismételniük, amelyet még csak nem is Ron írt és ami alig több, mint egy reklámszöveg-gyűjtemény.

IGAZ: LRH leghíresebb mondásai a közé tartozik az "amikor kétséged van, kommunikálj" és "a kommunikáció az egyetemes megoldás".

NEM IGAZ: A jelenlegi irányelvek elítélik ennek az alkalmazását. De ahogy az gyakran előfordult, Ron korai megállapítási voltak helyesek, a későbbiek pedig önpusztítóak. Az interneten már megpróbálták megállítani a kommunikációt, de ez nagyon csúnyán visszaütött.

De nem mindenki buta, és néhányan még ismerik a korai technológiát. Azt hiszem, néhány hónapja belülről nyomást gyakoroltak azért, hogy néhány megbízható OT látatlanba engedélyt kapjon arra, hogy igazán beszélgethessen az interneten. A hálózat jelenlegi, spammeléssel kezelésének teljesen elhibázott szándéka (amely olyan "szörnyű" következményekhez vezetett, mint Xenu nevének az üzenetek fejlécében történő szerepeltetése, stb.) valószínűleg akkora belső felfordulást okozhatott, hogy ezeket az engedélyeket kibocsátották.

Azt hiszem, hogy Clear Babynek, aki mostanában jelent meg a hálózaton, pontosan ilyen státusza van. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy látszik, hogy anélkül kommunikál igen szabadon, hogy egy etika tiszt áll a háta mögött. A hozzá hasonló emberek valószínűleg addig kommunikálnak őszintén, amíg zaftosabb témákat nem erőltetsz rájuk vagy az egyház visszatartásait meg nem próbálod kicsalni belőlük. Még az is lehet, hogy a Flag parancsokról vagy az egyház belső műveleteiről semmit sem tudnak. Ha az OSA okos volt, akkor ezt az engedélyt elkötelezett külső embereknek adta, nem pedig SO-osoknak, és megbíztak a személy témakör iránti szeretetében ahelyett, hogy a kommunikációját irányítanák.

(Helyesbítés: Clear Baby személyazonossága napvilágra került, és most úgy tűnik, hogy ő is a szabad zóna felé tart).

Szükségtelen mondanom, hogy nekem nincs ilyen engedélyem. Ha az egyházon belül elismételnéd azokat a dolgokat, amelyeket itt mondtam, másnap már az etikán találnád magad. Ez még akkor is megtörténhet, ha ezt gyónásként mondod, arról nem is beszélve, ha ezt az interneten fecseged ki.

IGAZ: A korai napokban a tanfolyamok hallgatóihoz LRH alapvetően kedves volt. Esetenként túlzásokba esett, elragadtatta magát vagy leszólt valamit, de nem talált ki egyfolytában hazugságokat és történeteket.

NEM IGAZ: A könyvekben található életrajzok nagyon pontatlanok és nem Ron írta őket. Az ő hibája az volt, hogy figyelmen kívül hagyta azokat a dolgokat, amelyeket a munkatársai kiadtak. Egyáltalán nem törődött azzal, hogy ők mit mondanak a nyilvánosságnak. Felbosszantotta az, hogy a társadalom figyelmen kívül hagyta a hatalmas felfedezéseit és az, hogy a felső üzleti világ hamis reklámainak özönével találta magát versenyben.

A szcientológia honlapon található Story of Dianetics and Scientology szalag csak az egyik példája annak, hogy mit mondana a igazából a tanulóknak. Természetesen jó fényben mutatja be magát, de nem bizonygat olyan valótlanságokat, mint hogy nukleáris fizikából egyetemi végzettsége van, hanem pont az ellenkezőjét teszi.

Ami azt a szerencsétlen nukleáris fizika végzettséget illeti, a szervezet PR részlegénél valaki rávette a Szcientológia Akadémiát arra, hogy Ronnak a sugárzásról szóló könyve megjelenésének alkalmából egy tiszteletbeli címet adományozzanak.

"Kígyó" Thompsonról (akit egyes nemhivatalos életrajzok Ron által kitalált személynek írnak le) meg kell említeni, hogy tényleg létezett és ő írta a A pszichoanalízis haditengerészeti műveleti kézikönyvét. Ezt a második világháború során a haditengerészetnél használták és ez a mű szolgál a kedélyes és érzékeny katonai freudi analitikus népszerű ábrázolásának alapjául, amelyet a MASH-hez hasonló történetekben láthatunk. Ez egy nagyon jó és gyakorlatias könyv volt, és az 1950-es végén népszerű papírkötéses formában újranyomták. Azt hiszem, még olyan kifejezéseket is használ, mint "ez az emberi elme működésének kézikönyve", regressziós terápiás gyakorlatokat is tartalmaz, stb. 1963 körül nekem is volt belőle egy példányom és ez volt az egyik legjobb pszichoanalízisről szóló könyv, amit valaha olvastam. Sajnálatos módon az összes pszichológiás könyvemmel együtt kidobtam, amikor néhány évvel később LRH technológiájától fanatikus lettem. Ha tudtam volna, ragaszkodtam volna hozzá.

Ebben a könyvben a parancsnok a Freuddal Bécsben lefolytatott tanulmányait tárgyalja, és később különböző ázsiai katonai bázisokat keresett fel azért, hogy a technikákkal kísérletezzen. Azt hiszem, hogy ez pont a megfelelő időszak volt Ronnak arra, hogy az USA-ba visszatérésekor összeakadjon vele.

A szervezet nem nagyon hajlandó ezt a könyvet előásni és Ron történetének bizonyítékaként felmutatni. Talán egy kicsit túl sok korai dianetika található benne. Vagy ami valószínűbb, a személy nevét rosszul tudta. Már több, mint harminc év telt el azóta, hogy olvastam a könyvet, és noha nem vagyok biztos benne, de az író akár Thomas valamilyen parancsnok is lehetett (a "Kígyó" természetesen becenév). A szervezet nem mer vele előállni akkor, ha Ron rosszul emlékezett a személy nevére, mivel egy clearnek tökéletes emlékezete van és mivel Ron vele tanult, nem pedig csak egy kicsit elbeszélgetett vele (és talán megkapta a könyv egyik példányát) a hosszú tengeri úton.

IGAZ: Noha LRH nemhivatalos életrajzai az ellenőrizhető tények tekintetében pontosak, az általuk tartalmazott történetek megfogalmazása tekintetében viszont nagyon elferdítettek. Ezen anyagok legtöbbje olyan emberektől származik, akik nagyon feldühödtek és otthagyták Ront és a szcientológiát. Őket gyakran félrevezették és rosszul bántak velük, de emiatt nagyon elfogult forrásnak számítanak és hajlamosak túlzásokba esni, kitalálni dolgokat vagy a történetnek csak az egyik oldalát elmesélni.

NEM IGAZ: A SO nem igazán tudja kijavítani a pontatlanságokat vagy elmondani a történetek másik oldalát, mivel akkor az összes ténylegesen megtörtént rossz dolgot be kellene vallaniuk.

Példaként tekintsük meg Otto Roos történetét arról, hogy Ron a saját PC iratainak megtekintését követelte. Ez nem pont így történt. Ron elrendelte, hogy a PC iratait vegyék el Ottotól és vigyék át a minőségellenőrző részleg vezetőjéhez, hogy helyette (Ron helyett) ő tekintse át azokat. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ez nem nagy dolog, de az egyház tagjai számára ennek mégis nagy jelentősége van, mivel a pontatlan történet Ront álszentnek mutatja (a PC-k nem tekinthetik meg a róluk készült iratokat).

Viszont Ron tényleg megütötte Ottot és neki tényleg voltak rockslam típusú megkérdőjelezhető E-méter jelzései (erről a korai Briefing Course szalagokon elég szabadon beszél), és a szervezet ezek egyikét sem akarja megerősíteni.

IGAZ: A későbbi időszakban (az 1970-es években) Ron hírhedt volt a dühkitöréseiről.

NEM IGAZ: Ez nem tisztán reaktív volt, ugyanis ezt biztosan az irányítása alatt tartotta. Sok történet létezik arról, hogy valaki elsétált, Ron pedig az üvöltözést megszakítva egy lágy és kedves "Helló, hogy vagy?"-gyal köszönt neki, mielőtt a decibeleket visszatekerve tovább folytatta a támadást.

Nem hinném, hogy ez az emberek kezelésének egy jó módszere lenne. Ez ugyanis azon a téves elképzelésen alapul, hogy mások bankját (azaz a reaktív bankot vagy reaktív elmét) úgy kezeled, hogy nagyobb erőt fejtesz ki rájuk, mint amekkorával a bank rendelkezik. Ezt a korai napokban soha nem mondta volna. Az erő erőt szül és a célpont még erőteljesebb bekulcsolódását okozza. Ha az erő segítene az embereken, akkor a rendőrállamok gyógyhatásúak lennének. Csupán ezen téves gondolata segítségével igazolta azt, hogy helyesen cselekszik, amikor ilyen szóáradatokat indít el.

Itt látjuk az igazi különbséget a clear és a nem clear között. A clearré válás előtt ez a dühkitörés egy irányíthatatlan inger-reakció jellegű vak dühöngés lett volna. A clearré válás után ez az egész tudatos, jól átgondolt és tényleg a személy irányítása alatt áll. Mindazonáltal az üvöltőrohamok kiadásának vágya a clearré válás során egyáltalán nem kezelődik, és a késztetés eléggé aberrált. Ebben az esetben az aberráció eredetét a kutatás során elkövetett hibák által figyelmen kívül hagyott mentális töltéseknek tulajdonítom, amely hibák végül is a legnehezebben megtalálhatók közé tartoznak.

IGAZ: Az első, az 1960-az évek közepén a Clearing Course elvégzése által clearré vált személy John MacMasters volt (akit szeretetteljesen csak John Macnak hívtak). Rákos volt, a gyomrát eltávolították és 1960 körül azt mondták neki, hogy már csak egy éve van hátra. Erre válaszul kapcsolatba lépett a szcientológiával, olyan keményen auditált és képezte magát, ahogy csak tudta, és a '60-as évek végére már sokkal jobb állapotban lett és a kása helyett már rendes ételeket is meg tudott enni. A szcientológiát és a Clearing Course-ot hirdetve gyakran járt világkörüli úton

NEM IGAZ: Nem szerette a Sea Orgot. Ők rosszul bántak vele. Neki más céljai voltak. Ezt ők más-szándékúságnak hívták és alacsonyabb etikai kondícióba próbálták helyezni. Ekkor kisétált. Elnyomóvá nyilvánították. Ismert homoszexuális volt, de akkor ezt közvetlenül nem használhatták ellene, ugyanis a szcientológiában sok homoszexuális volt. Tehát ehelyett azért nyilvánították elnyomónak, mert egy olyan helyzetbe került, amelyben meg lehetett őt zsarolni (valószínűleg azért, mert titokban homoszexuális volt, noha ez egy "ezt mindenki tudja" helyzet volt), és mert a távozásának igazi okairól nem akartak beszélni. Ez valamikor a '70-es évek elején történt.

Később nagyon megkeseredett és a korábbi Hubbarddal kapcsolatos tapasztalatairól csúnya dolgokat mondott, de az 1965-68-ig terjedő időszakban nagyon szerette a témakört és bármit megtett volna Ronért. A szeretet gyűlöletbe fordult, miután túl sokszor lépett kapcsolatba a Sea Org későbbi őrültségeivel és ez az, amit a későbbi nyilatkozataiban hallunk. Az eltávozása után egy darabig még jól volt, de végül elhunyt. Gyakran beszélt arról, hogy mennyire ott szeretné hagyni a műtétek által szétszabdalt testét és egy kórházban kómában fekvő tizenéves testet keresni (mivel a thetán már valószínűleg otthagyta azt), és azt felvenni, elkerülve a kisbabaként újjászületés minden gondját és baját.

IGAZ: Az egyház jelenleg homoszexualitás-ellenes. A gyakorló homoszexuálisok elől a felsőbb szintek jelenleg el vannak zárva.

NEM IGAZ: Ez valamikor az 1980-as évekig nem így volt. A Rontól származó egyetlen korai referencia az, hogy a thetánoknak nincs nemük (nincs női és férfi thetán). Azt hitték, hogy az emberek valamilyen mentális töltés (mint például egy kifuttatandó kellemetlen esemény) miatt homoszexuálisok, de amikor a töltést eltávolítják, akkor inkább biszexuális hajlamúak lesznek (azaz tovább már nincsenek elzárva a heteroszexuális kapcsolatoktól), nem pedig felhagynak a homoszexualitásukkal.

Az 1960-as években a munkatársak között még egy olyan gondolat is keringett, hogy a homoszexualitást egyszer mindenkinek meg kellene tapasztalnia, csak hogy a TR-ja rendben legyen (más szavakkal, hogy szembe tudj nézni vele). Ismertem néhány embert, aki ezt ezen az alapon kipróbálta, sőt egy lány még úgy is döntött, hogy jobb szeret leszbikus lenni. Viszont a legtöbbünk (magamat is beleértve) úgy érezte, hogy csak mert még nem dugtál meg egy gorillát, ez még nem azt jelenti, hogy rendbe kell tenni a TR-odat. De ennek ellenére ez egy liberális és alternatív életmódok számára is biztonságos hely volt. A mentális töltés eltávolításának gondolata az volt, hogy amíg senki sem sérül meg, addig senkit sem ítélnek el, és nem törődnek vele túlzottan.

IGAZ: A Sea Org jelenleg nagyon konzervatív szexuális erkölcsöket erőltet a tagjaira. A SO tagokat teherbe (egy jóvátételi munkákat követelő alacsonyabb etikai állapotba) lehet helyezni azért, mert a házasságukon kívül valakivel lefekszenek.

NEM IGAZ: Ez is a korai hozzáállás ellentéte, amely szerfelett liberális volt. Az 1965-ös Elfogadható viselkedés tanulók számára (Student's guide to acceptable behavior) irányelvig alapvetően nem léteztek szabályok, és az ebben található szexuális szabályokat 1967-ben az Új második dinamikás szabályok (New Second Dynamic Rules) irányelv (az első dinamika önmagad, a második a szex, a család és a gyerekek, a harmadik a csoportok, stb.) törölte el, amely kimondta, hogy semmilyen szabály nem létezik, kivéve az, hogy etikailag felelőssé lehet tenni azért, ha ha valakinek az esetét felkavarod.

Valamikor az 1970-es években egy Flag rendelet jelent meg, amely a SO tagoknak megtiltotta a házasságon kívüli szexet. Ezt eredetileg valószínűleg PR okok miatt jelentették meg, de mivel ők ezen a rendelkezés hatálya alatt álltak, ezt a Flag rendeletet nem szcientológusokon is megpróbálták alkalmazni, mégpedig sikerrel. A végeredmény a Flag rendelet, az 1965-ös és az 1967-es (amelyet soha nem töröltek, de amelyet a tagság elől hajlamosak elrejteni) irányelv zavaró egyvelege lett.

Elég érdekes módon amikor ezeket a szigorú erkölcsöket bevezették, egy Fájdalom és szex (Pain and Sex) című LRH technikai hírlevél jelent meg. Ez valójában az 1952-es szalagokról származik (lásd a Technika 88 leckéket), és nem illik bele ebbe a környezetbe. A fájdalmat és a szexet implantokkal valóban összekötötték és a thetánok rengeteg ártó tettet követtek el ezen a területen, de Ron tanácsa ebben az időben nem a szexszel felhagyás, hanem csupán az események kifuttatása volt.

IGAZ: Az E-métert (egyfajta hazugságérzékelőt) használják a szcientológusok biztonsági ellenőrzésére. Ezek a biztonsági ellenőrzések elkövethető ártó tettek (bűntettek) listája, amelyeket a műszer figyelése közben olvasnak fel azért, hogy a személy visszatartásait így felfedezzék.

NEM IGAZ: Ezt nem arra tervezték, hogy zsaroláshoz anyagokat szerezzenek, vagy hogy így a személyt rossznak bemutatva a további szolgáltatásoktól eltiltsák. Ezt valójában annak az egyik módszeréül szánták, hogy a fickó ártó tetteit megtalálják, azokat a mentális töltés csökkentése érdekében kifuttassák és az ártó tett-motivátor sorozattól (a karma szcientológia megfelelőjétől) őt megszabadítsák. Még a modern időkben is inkább a töltés eltávolítására használják, nem pedig a személy által elkövetett tettek megtalálására. Ezen az alapon ezt egy pozitív auditálási cselekedetnek lehet tekinteni amelynek a személy jobbítása a célja.

Egyszer én is hatalmas nyereséget értem el, miközben egy biztonsági ellenőrzést futtattak rajtam. A nagy eredményt adó témakör mások implantálása volt. A jelenlegi OT szintek nagyrészt motivátor-jellegűek (motivátor az, ami egy általad elkövetett ártó tett után veled megtörténik, azaz egyfajta karma). Ezek a személlyel megtörtént dolgokkal foglalkoznak ahelyett, amit ő tett, és ez már 1952-ben is egy ismert hiba volt. Egy thetánt soha nem lehet implantálni, hacsak valamikor a múltban másokkal kapcsolatban ilyen szándékai nem voltak (talán másokat jóvá akart tenni vagy irányítani akarta őket). Az okos megoldás az lenne, ha valahol az OT szinteken a PC-ken "idézd fel azt, amikor másokat implantáltál"-hoz hasonló parancsokat futtatnának. Mivel ez nem történik meg, ezt a hiányosságot bizonyos mértékben a biztonsági ellenőrzés bevezetésével teszik jóvá, de ez kerülőút. A 2. Fokozaton a bűnök és az ártó tettek kezelésére sokkal jobb eljárások léteznek. Ehelyett az embereket egyfolytában ezekkel a biztonsági ellenőrzéssel zaklatják.

IGAZ: Az 1960-as években a gyónás szentségét, a PC iratok titkosságát és azt a gondolatot, hogy ami ki lett futtatva, az ennek következtében eltűnt és a személy ellen soha nem lehet felhozni és még csak beszélni sem lehet róla, a végtelenül nagy fontosságuk miatt erőltették. A régi időkben a papok inkább lelövették magukat és felgyújtották a templomukat, mint hogy valaha is feltárjanak vagy felhasználjanak valamit abból, amit gyónás során hallottak. A régebbi időkben ezt sokkal fontosabbnak találtuk, mint bármely szcientológia szervezet túlélését, mivel ez az egész témakör túlélésének volt az egyik kulcspontja. Egy szervezetet inkább hagytál volna összeomlani, mint hogy a PC iratokból bármit is nyilvánosságra hoztál volna, mivel ha ezt megsérted, a PC számára nem lesz biztonságos az ártó tetteinek kifuttatása és ez az egész témakört maradandóan gátolni fogja.

NEM IGAZ: Ezt a szabályt a modern szcientológia durván megsértette. Az első hiba az a gondolat volt, hogy egy elnyomónak nyilvánítás alatt álló személy PC iratait nyereségek találásának céljából áttekintsék (mivel az esetnyereségek hiánya az elnyomók jellegzetessége volt). Ez az elnyomónak nyilvánított személyek iratainak ártó tettek és visszatartások utáni átvizsgálásává fejlődött (amely a Fair Game szabálya alapján elfogadhatónak volt tekinthető). Ez egyre rosszabb lett. Végül a regisztrátorok (a szervezet eladói) is elkezdték átnézni az iratokat, feltételezhetően azzal a mentséggel, újra megnézik, hogy a személy az összes kifizetett auditálási óráját megkapta-e, de valójában azért, hogy olyan nyomógombokat találjanak, amelyek segítségével a személyt a következő szolgáltatás megvételére rá lehet venni. Ha valaki elnyomóvá nyilvánításának valaha is volt igazolható oka, akkor ez az (ezt nem gondolom komolyan, valójában az a véleményem, hogy az embereket inkább rendbe hozni kell, nem pedig kidobni).

IGAZ: A biztonsági ellenőrzéseket gyakran félreauditálják, félrehasználják és egyfolytában túlfuttatják, amikor a PC esetének számára nem ez a megfelelő eljárás. Vannak olyan időszakok, amikor valakinek a hasznára válhatnak, de nem akkor, amikor szükségtelenül (főleg magas árakon) futtatják, sem akkor, amikor őket hibáztató jelleggel futtatják (amely ezekben a napokban nagyon népszerűnek tűnik), és legkevésbé akkor, amikor a személyt a már kitörölt ártó tettek miatt azok "kezelésére" az etikára küldik őket (amely szinte garantálja azt, hogy a személy ártó tetteket fog elkövetni). Emiatt a technika maga népszerűtlen és folyamatosan átnevezik hol Hubbard Gyónásnak (Hubbard Confessional), hol Tisztesség Eljárásfuttatásnak (Integrity Processing), hol Hamis Célok Futtatásnak (False Purpose Rundown) hívják.

NEM IGAZ: Mostanában a PC-knek azt mondják, hogy "nem auditállak téged", azzal a nevetséges próbálkozással, hogy a PC az auditálás biztonságának ne érezze a megsértését. Talán egy "nem igazán vezetek" cetlit fogok kitenni, amikor legközelebb egy rendőr gyorshajtásért próbál meg megbírságolni.

Néha valami olyasmi jön elő, amit igazából az etikán kellene kezelni. Például a PC otthon egy kiló füvet tárol titokban és most, hogy megeskettük arra, hogy lemond a kábítószerről, azt elkezdi az utcán eladni, hogy az auditálásra így szerezzen pénzt. Ebben az esetben én magam vinném át az adott PC iratait és egy előadást tartanék neki az auditálás biztonságának fenntartásáról. A PC-t nem szabad sem hibáztatni, sem jóvátételre kötelezni. Értelmesen kell vele beszélni és hízelgéssel kell a helyes dolog megtételére rávenni. Egy jó etikatiszttől ennek az ismeretét elvárhatod, de auditorként gyakran nem elég képzettek.

IGAZ: A szcientológus adminisztrátorok a szcientológia technológiájában nem képzettek. Ehelyett a szervezeti irányelvekben képzettek. Egy korai, '70-es évekbeli irányelv-levél indította el ezt. Néha találhatsz valakit, aki a kerítés mindkét oldalán járt, de ez a jelenlegi gyakorlattól idegen.

NEM IGAZ: A legtöbb szcientológia alkalmazottnak (csak egy kis százalékuk dolgozik auditorként) néhány kezdő szintű anyagon és a reklámszeméten kívül nem sok elképzelése van arról, hogy valójában mi is a szcientológia. Ők csak a világ megmentésének valamilyen homályos célja érdekében dolgoznak anélkül, hogy tudnák, miről is szól ez az egész.

A régebbi időkben egy szervezet gyakran robbanásszerűen kiterjedt, amikor az összes alkalmazottjukat auditornak is kiképezték. Természetes egy semmi mást nem ismerő auditort nem helyezhetsz vezető beosztásba anélkül, hogy a munkájával kapcsolatban valamilyen képzésben nem részesítenéd. De az elme technológiájának ismerete az, amiről a szcientológia szól. Véleményem szerint az a szcientológia vezető, aki emellett nem képzett szcientológus, nem is igazán szcientológus (a szó legteljesebb értelmében), mivel nincs sok elképzelése arról, hogy mit is tesz és hajlamos összekavarni a dolgokat. Egy új alkalmazott esetében a témakörbeli képzettség hiánya érthető, mivel a dolgok megtanulása időt vesz igénybe. De ha a technológiát nem tanulja őrült módon, akkor mit keres ott? Erre csak az lehet a válasz, hogy vallási fanatikus (nagy Ron az égben minden problémáját meg fogja helyette oldani?), vagy hatalom, pénz vagy valami ehhez hasonló megszerzésében reménykedik.

IGAZ: A szervezet regisztrátorai nagypályás eladók és rosszabb a viselkedésük, mint a legszélsőségesebb használtautó-kereskedőknek. Egyfolytában gombokat nyomkodnak, üldözik az embereket és etikával fenyegetik őket, hamis ígéreteket tesznek és arra próbálják meg az embereket rávenni, hogy mindenüket elzálogosítva még egy drága tanfolyamra fizessenek be. Vannak kivételek, különösen amikor a Flag szervezettől távolabb jutsz (minél közelebb vagy a Forráshoz, annál rosszabb lesz a dolog [lefordíthatatlan szójáték, a Flag hírlapját hívják Source-nak, azaz forrásnak – a fordító]), de mivel ők a jutalékból élnek, ezért az etikus viselkedést alávalónak tartják és az etikátlanságot magasztalják.

NEM IGAZ: Ennek nem kellene így lennie. Egy időben létezett egy olyan irányelv, amely szerint "Csak a számlák beszélnek pénzről" (Only Accounts Talks Money) és a regisztrátoroknak ezt tilos volt megtárgyalni, emellett az eladások után jutalékot sem kaptak, és ez egy kicsit őszintébbé tette őket. A jobbak ragaszkodtak az igazi munkájukhoz, amely az elérhető szolgáltatások bemutatása és az emberek ezek elvégzésére bátorítása volt.

Egyébként szabványos szervezeti üzleti irányelv az, hogy soha ne vegyél fel kölcsönt, hanem mindig fizess készpénzben (kivéve, ha az üzlet vészhelyzetben van és annak megszüntetéséhez a hirdetéshez pénzre van szükséged, de semmi másért ne vegyél fel kölcsönt). Ez egy jó irányelv. Ártalmas dolog az embereket ennek ellenkezőjének a megtételére bíztatni.

IGAZ: Ahhoz, hogy egy szolgáltatást befejezz, sikerbeszámolót kell írnod. Ha ezt visszautasítod vagy valami negatívat írsz, akkor a rosszul sikerült dolgok megjavítása érdekében a standard válasz az etikával vagy egy felülvizsgálattal történő kezelésed. Vannak esetek, amikor ez a javítás valami rosszul sikerült és a standard technek ellentmondó dolgot tényleg rendbe hoz, de olyanokkal is baj lehet, ami a standard tech szerint viszont helyes és ezért megjavíthatatlan, és olyanok is, amelyek esetében a tanfolyam vagy az adott auditálás a személy számára teljesen szükségtelen vagy haszontalan volt. Ezekben az esetekben egy rossz sikerbeszámoló a személynél vég nélküli szükségtelen vagy idegesítő jóvátételi vagy etikai cselekedeteket eredményezhet. Tehát mindig találj valamilyen szép dolgot, amit el tudsz mondani és írj egy lelkendező sikerbeszámolót, kivéve ha eléggé megalapozott érveid vannak ahhoz, hogy az auditort vagy a felügyelőt a standard tech megsértésével vádold.

NEM IGAZ: Ezen kierőszakolt sikerbeszámolók alapján semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a nyújtott szolgáltatás minőségét meghatározzák vagy akár egy tevékenység hasznos vagy káros voltát eldöntsék. Ragyogó sikertörténeteket kapsz még egy hibásan vagy szükségtelenül elvégzett tevékenység után is, hacsak a személy annyira fel nem húzza magát, hogy ezután fütyül az egészre. Léteznek igazi sikertörténetek is, mind kéretlenül adottak, mind olyanok, amelyeket valami olyasmi teljesítése után írtak, aminek tényleg mágikus hatása volt a személyre. De semmilyen lehetőség nincs arra, hogy az ocsút el lehessen választani a búzától.

Nem lenne rossz gondolat az embereket az általuk nyújtott szolgáltatás minőségével és hatékonyságával minősíteni, mint ahogy azt néhány étteremben is végzik. Talán ezt egy sikertiszttől kapott és egy névtelen szavazódobozba továbbított tesztjellegű cédulával lehetne kezelni. A sikertisztnek esetleg erőltetés, követelődzés, stb. nélkül meg kellene kérdeznie a személyt, hogy elégedett volt-e a szolgáltatással vagy szeretne-e valamit kezelni. És ez után megkérdezhetné a személyt, hogy szeretne-e írni egy sikerbeszámolót és mögötte egy nagy táblának kellene lennie a falon, amely kimondja, hogy az embereknek soha nem kötelező sikerbeszámolót írniuk.

Pedig ezzel az általad kapott sikerbeszámolók tényleg jelenthetnének valamit. És ha ezeket a szavazócédulákat hetente összegyűjtenék és az átlagokat kiszámítanák, akkor tényleg számot kaphatnál arról, hogy a nyilvánosság mit gondol a szolgáltatásaidról.


IGAZ: A szcientológia irányelvei szerint az ügyvezetőknek kizárólag a statisztikák alapján irányíthatnak. Ha a tanfolyamterem plafonja beomlik és a tanulók ott véreznek a padlón, a megoldás az, hogy késő estig bent maradsz, így a Szcientológia Akadémia teljesíti a tanulói pontszám és a tanfolyam-befejezés kvótáját. Bár lehet, hogy most egy kicsit túloztam. A legtöbb oktató valójában félretenné a megrögzült gondolatait és vészhelyzetben vadul gondozná a tanulóit. De a statisztika tényleg lejjebb csúszna és valahol a felsőbb vezetés körében lenne egy olyan ügyvezető, aki (az irányelvekhez illeszkedve) az alacsony statisztika mindenfajta megokolását visszautasítaná és emiatt néhány fej is lehullana.

NEM IGAZ: Kizárólag a statisztikák alapján történő vezetés alapvetően őrültség. Ez egy olyan rögzült gondolat, amely megakadályozza azt, hogy meglásd, mi is történt valójában. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad figyelned a statisztikákat, minden sikeres vállalat tudja azt, hogy a termelésről grafikont kell vezetni, bátorítani kell az emelkedő trendet és rendbe kell hozni a csökkenőt. Egy szervezetet tényleg felvirágoztathatsz, ha rájössz, hogy közvetlenül a grafikon gyökeres megváltozása előtt min változtattál. De ez csak egyike azoknak a jellemzőknek, amelyekkel egy szervezet teljesítményét meg lehet ítélni és amellyel hosszú távú kilátásait meg lehet jósolni. Az olyan dolgok, mint a munkamorál, az ügyfél elégedettsége, a meg nem újuló erőforrások kimerülésének lehetősége és a termék fejlesztése mind nagyon fontos.

Munkatársként minden megoldhatatlan probléma és minden konfrontálhatatlan helyzetet a statisztika felfelé erőltetésével kezelnek, arra gondolva, hogy ez majd a szcientológia terjedéséhez vezet, amely viszont végül minden problémát és társadalmi gondot megold. Ezt ezután a nyilvánosság és más munkatársak ellen elkövetett tettek igazolására használják fel, ami végül a gondolat rögzüléséhez vezet, ugyanis ha ezt az elképzelést hagynák tovatűnni, akkor a tetteikkel kellene szembenézniük.

A legnagyobb hiba a statisztika összeomlásának kezdetén annak felfelé erőltetése, mivel ez a statisztika összeomlásának okát elrejti és végül lehetetlenné teszi az elrontott dolog megtalálását. Például amikor azt az eszement gondolatot bevezették, hogy a tanulókat a teremben tanulás közben minden megtett lépésnél meg nem értett szavak keresésével kell zaklatni, a statisztikák összeomlottak. Ha az alacsony statisztikával szembe tudtak volna nézni és megpróbálták volna megtalálni azt, hogy mi változott meg, a hibát könnyen észrevehették és kijavíthatták volna. Ehelyett a felügyelők a statisztikát a tanulók későig benttartásával növelték vissza. Természetesen a statisztika lassan így is összeomlott, tehát ez hosszú távon nem működött.

Széljegyzetként idekívánkozik az, hogy Ron tanulás közben a lábával kopogni szokott, tehát a Flag tanfolyamtermekben ez az egyetlen olyan ismert mozgás, amelyet anélkül tehetsz, hogy a tanfolyam-felügyelők halálra zaklatnának.

IGAZ: A felügyelőnek nem az a dolga, hogy a tananyagot a tanuló számára kiértékelje, értelmezze vagy megmagyarázza. Ez egy értelmes gondolat. A tanulónak erre magának kell rájönnie.

NEM IGAZ: A jelenlegi irányelvek alapján a felügyelőnek a felügyelt anyagokban nem kell képzettnek lennie. Gyakran sejtelme sincs arról, hogy a tanuló mit tanul. Ha a tanulónak segítségre van szüksége, akkor gépiesen félreértett szavak után kutat, gyakran olyanok után, amelyeknek a jelentését ő maga sem érti. Ez tiszta ostobaság.

A régi időkben olyan oktatóink voltak, akik az anyagot oda-vissza betéve tudták és akik törődtek a tanulókkal. A szabályok visszatartották őket attól, hogy szónoklatokat tartsanak és a tanulót a túl sok kiértékeléssel túlterheljék, de ezeket nem vették véresen komolyan és a felügyelő rengeteget tudott segíteni, más, erről szóló anyagokat is tudott találni, a tapasztalatai alapján példákat tudott mondani, felszínesen bemutatta a tanuló tanfolyamán nem szereplő dolgokat, stb. Ha a tanuló például az I. Szintet (probléma auditálás) tanulta, akkor az oktatónak a szint elméletét vagy az eljárások futtatásának a mikéntjét nem volt szabad elmondania. Ez a tananyagban benne van és a személynek erre magának kell rájönnie. De a problémák anyaga a GPM-eket (Goal Problem Mass azaz Cél Probléma Tömeg) is megemlíti, és ez a személy tanulási szintjén nem szerepel és ezt csak még rengeteg tanulás után fogja majd auditálni, de néhány szóra és egy vállveregetésre lehet, hogy szüksége van ahhoz, hogy a szintjéhez tényleg hozzátartozó anyagokkal tovább tudjon haladni.

IGAZ: A jelenlegi szcientológia tanulási technológia hajlamos a félreértett szavak és az agyagdemonstrációk készítésére szorítkozni. Ezek hasznos technikák. Néha ez elég, különösen azoknak a felnőtteknek, akik már nagy tudásanyaggal rendelkeznek és egy tanfolyamot nagyon lelkesen végeznek.

NEM IGAZ: Ez az iskolai használatra teljesen alkalmatlan. Az 1950-es nézet sokkal tágasabb volt és rávilágít arra, hogy a jelenlegi megközelítés mennyire helytelen. A megértés teljes témakörének alapvető szcientológia gondolata az affinitásból, realitásból és kommunikációból (ARK) származik. Ezt még tudják, de az alkalmazás mikéntjét már teljesen elfelejtették. Az első és legfontosabb az, hogy a tanulót rá kell venned a tárgy szeretetére. Egy érdeklődő tanuló a tárgyat egy rossz tanár ellenére is megtanulja. A tárgynak szabad és nyitott kommunikációt kell biztosítani, különösen a tanulók között (amelyet az egyház jelenleg nagyon helytelenít). Látnod, vizsgálgatnod és próbálgatnod kell a dolgokat ahhoz, hogy realitást építhess fel. Az anyagot inkább többször át kell nézned, mint hogy gépiesen végighaladj az ellenőrzőlapon. A tapasztalat helyettesítőjeként le kell ülnöd és el kell képzelned, hogy mit fogsz csinálni és hogyan fogod kezelni azt, ha valami rosszul sikerül. És úgy kell döntened, hogy a tárgyat te találtad ki azért, hogy az a tiéd legyen és teljesen az univerzumodba kerüljön (igen, Ron az egyik 1954-es szalagon tényleg ezt mondta).

IGAZ: Az emberek erőszakkal történő képzése olyan robotokat hoz létre, akik a megtanult adatokkal nem tudnak gondolkodni. Ezt az 1950-es években nagyon jól tudták. Az adatoknak a tanulók fejébe verése a szcientológia alapjaival teljesen ellentétben áll. De az eredeti VIII osztályú auditor tanfolyamot úgy tartották, hogy a tanulókat a hajó oldaláról a vízbe dobták, ha valamit eltoltak. "Az auditor megpróbálja megölni a PC-t, háromszor áthajítani a fedélzeten" egy általános esetfelügyelői utasítás volt (amelyet az auditor ülésének az átnézésekor adtak).

NEM IGAZ: Ezeknek a túlterhelt és gondolkodásra képtelen VIII osztályú auditoroknak a hatására a témakör néhány hónapon belül összeomlott. A témakör a képzett auditorokból és a veteránokból álló magja megsemmisült. Az egyik szervezetnek körülbelül ötven képzett auditor munkatársa volt (két váltásban, azokat is beleértve, akik más posztokon dolgoztak), mielőtt ezek megérkeztek (1968 őszén) és csak 1969 közepére ebből csak egy maroknyi maradt.

Ezek az eredeti VIII osztályúak egyébként nem voltak gonosz emberek. Mindegyiküknek az volt a szándéka, hogy a világot megsegítse és megmentse. Csupán egy időre dramatizáló őrültekké változtak. A legtöbbjük ezt később megbánta. Néhányuk azzal van elfoglalva, hogy egy elhibázott jóvátételi szándékkal magát a szcientológia kedvéért feláldozza (erre példa Artie Maren). Mások szabadzónás lehasadt csoportokat irányítanak. Nagy részük viszont soha többé nem auditál.

IGAZ: A Standard Techet (mindenki változtatás nélkül ugyanazt, ugyanúgy csinálja) a VIII osztályú tanfolyamon mutatták be. Egyfolytában a technológia tökéletesítésének végső állomásaként reklámozzák.

NEM IGAZ: A Standard Tech nem egyenlő a helyes vagy a nagyon jó minőségű technológiával. Amit a Standard Tech igazából jelent az az, hogy ugyanazt a hibát következetesen mindenkin elkövetik. Ez a kutatást megkönnyíti, ugyanis így a technológia problémáit könnyebb meglátni. Sajnálatos módon ez a kutatási nyereség igencsak pocsékba megy, ha egy olyan rögzült gondolatod van, hogy a technológia már tökéletes.

A Standard Tech 1969-es bemutatása a szcientológia teljes összeomlását eredményezte. Szerencsért az alapvető hibák nagy részét láthatóvá tette és végül, amikor zűrzavart tovább már nem lehetett elviselni (1970 végén), a legnagyobb hibákat kijavították és a témakör sikeresen újjáéledt.

A Standard Techet óvatosan, sasszemmel figyelve kellett volna bevezetni. Ha a fanatizmusunk, az igazunk bizonygatása és az erőszakos képzés nem lett volna, akkor a technológia hibáit néhány hónapon belül észrevettük volna és a józan és tapasztalt auditorok és vezetők magját néhány hónapon belül visszaszerezhettük volna. Ehelyett a témakör (nagyrészt) a fanatikusok és a hozzá nem értők kezébe hullott.

Még ha az auditálás elmélete a hetvenes évek elején rendbe is jött és javítottak is rajta, az auditorok képzettségi szintje a veteránok eltűnése, a tanfolyamok vezetésének nagyobb hibái, a tanulókat és az auditorokat sújtó súlyos fenyegetések és invalidálás miatt hatalmasat zuhant. Egy régi IV-es osztályú auditor TR és méterező képességét sehol sem lehet már megtalálni, kivéve (talán) a modern szcientológia XII osztályán.

Emlékszem, hogy a hetvenes évek végén egy időpontkérő gyakorlatot csináltam. Ennek a lányok felszedéséhez semmi köze nincs. Abból állt, hogy az edző egy szelet papírra egy bonyolult dátumot írt fel, azt elrejtette és ezután a pontos dátumot kizárólag az E-méter válaszai alapján kellett megtalálni. Az edzőt beleültettem egy székbe és az időpontot igen gyorsan, egy percen belül tökéletes pontossággal leolvastam. A Sea Org oktatónak ez nagyon nem tetszett. Inkább a PC-t néztem, mint az E-métert. A kérdéseimet inkább kedvesen tettem fel, nem pedig a PC-re vakkantva. Barátságosan és magabiztosan néztem rá, nem pedig halálosan merev tekintettel néztem. Ezek mind súlyos hibák voltak. Hetekig tartott, mire a képességeim kiheverték azt, hogy egy ilyen hozzá nem értő állt a hátam mögött.


IGAZ: A Sea Org egy katonai szervezet mintájára épül fel. Ez nem meglepő, mivel ebben az életben Hubbard összes vezetési tapasztalata a haditengerészetnél töltött rövid időszakra korlátozódik. Emlékezzünk arra, hogy ő író volt, valamint eléggé magányos farkas. Amennyire tudom, fix fizetésű állásban soha nem dolgozott. A haditengerészeten kívül csoportokkal kapcsolatos tapasztalatot csak a Felderítők Klubjához és tudományos-fantasztikus írók összejöveteléhez hasonló társadalmi egyesületekben szerzett.

NEM IGAZ: A tapasztalata hiányának ellenére az emberi elme kutatásában szerzett eredményei Ront a csoportokkal és szervezetekkel kapcsolatban sok hasznos gondolat megfogalmazására ösztönözték. Legtöbbünkhöz hasonlóan a katonai megközelítést az egyik legbutábbnak tartották. Az 1950-es években azt az elképzelést támogatta, hogy a csoportoknak igazi egyéniségekből kell állniuk, és azt gondolta, hogy néhány szabad és független lény együttműködve egy olyan nagyobb hadsereghez hasonlítható, amely csak néhány, a parancsnoki hierarchia csúcsán elhelyezkedő és az összes gondolkodást végző nem gépies egyént tartalmaz

IGAZ: A Sea Org megalapítása előtt a szervezetben egy olyan híresztelés kapott lábra, amely szerint a Mr. Roberts című könyv Ronról íródott, mégpedig olyan valaki által, aki vele a haditengerészetnél szolgált együtt. Természetesen mindannyian azt gondoltuk, hogy Ron valószínűleg az a csodálatos fiatal tiszt volt, aki a történetben mindenkin segített.

NEM IGAZ: Amennyit most tudunk, annak alapján Ron volt annak a tengeralattjáró-vadásznak a parancsnoka, és a könyv őt tiszta őrültnek ábrázolja. Nem tudom megmondani, hogy a könyv egy pontos leírás vagy csupán a szőlő volt savanyú, de még azt sem, hogy tényleg Ronról írták-e, de tényleg megmutatja azt, hogy a katonai szervezeteknek mi a baja. Egyszer nézd meg a filmet, nagyon szórakoztató.

IGAZ: A SO (Sea Org) Ron 1950-es elméleteivel szöges ellentétben áll.

NEM IGAZ: A korai szcientológia szervezeteknek nincs igazán jelentős örököse. Ez nem ahhoz a területhez tartozott, amely Ront érdekelte vagy amelyen szakértő volt, és a korai anyagok egy igazi vezetéstudománynak csupán a legalapvetőbb kezdetét jelentik. A korai szervezetek inkább csak valahogy létrejöttek, nem pedig egy OT szervezeti rendszer nagyhatású bemutatkozásai voltak. De ezt az emberek szétzúzása nélkül érték el és rengeteg jó eredmény született.

Néhány ragyogó szcientológia szervezeti elmélet később is keletkezett, de ezt a robotokat és fanatikusokat termelő, nagymértékben összezavart alapvető elméletek hulláma gyűrte maga alá és mosta el. Ez nagyon szomorú dolog, mivel az 1950-es években már ismerte a helyes alapokat és hátat fordított nekik. Például úgy gondolta, hogy a sokaságért az egyént feláldozni elnyomó cselekedet, sőt még később is rámutatott arra, hogy egy SP (supressive personelnyomó személy) az egyének ellen elkövetett tetteit azzal igazolná, hogy a közjó érdekében cselekedett. És általános igazolásképpen mégis ezt az emberiség érdekében munkálkodás a felhatalmazás az egyházban elkövetett tettekre.

IGAZ: A szcientológiában az alacsonyabb etikai állapotokban jóvátételi kötelezettségeket és a rossz bánásmódot alkalmaznak. Az állapotok képletei (hogy egy adott állapotban mit kell tenned) valószínűleg helyesek vagy legalábbis működőképesek akkor, ha tényleg abban az állapotban tartózkodsz és valamit szeretnél ezzel kezdeni.

NEM IGAZ: Az a gondolat, hogy valakit, aki az elmúlt évben 20.000 dollár értékű munkát végzett az elmúlt évben és közben 200 dollár fizetést kapott, kötelezettségek terhelhetnek, ha véletlenül egy csupán néhány ezer dolláros E-métert eltör, semmi más, csak kizsákmányolás. Ez most nem egy igazi példa. Az okozott kár sokkal csekélyebb és jelentéktelenebb.

Az alacsonyabb etikai állapotok hozzák helyre azt a jelenséget, hogy egyes emberek tehertételnek tekintik a szcientológiát és az ellenségei lesznek. Ehelyett az életüket a szervezetnek áldozókat ellenségekké változtatják. Azt a szcientológia elképzelést, mely szerint mindenki maga hozza létre az ellenfeleit, a legjobban annak a megvizsgálásával lehet bemutatni, hogy az egyház a saját ellenségeit milyen lelkesedéssel hozza létre.

IGAZ: Az RPF (Rehabilitation Project ForceRehabilitációs Munkatábor) létezik a Sea Orgon belül. Ez az egyik módszer arra, hogy az embereket megalázzák és egyetértést verjenek beléjük. Most inkább hallomásból és észrevételekből beszélek, nem pedig tényleges tapasztalatból. Amikor először egy szcientológia szervezetben dolgoztam, akkor ezt a cselekedetet inkább nemség-nek (not-isness) hívták, nem pedig rehabilitációnak, és erről tudtuk azt, hogy ez a kudarchoz vezető biztos út, mivel hosszú távon a valamiből semmit csinálás soha nem működött.

NEM IGAZ: Az RPF-et soha nem arra szánták, hogy másokat rehabilitáljanak. Nekem mindig úgy tűnt, hogy az általam látott legtöbbre képes és legindividualistább SO tagokat sorozták be oda (noha biztos vagyok abban, hogy néhány kivétel is akadt). A tényleges szándék minden kétséget kizáróan a kényszeres egyetértés létrehozása volt (ez az én elképzelésem, ezt egy irányelvben vagy Flag rendeletben soha nem láttam leírva) és mint olyan, ez az emberek implantálása mögött meghúzódó szándék dramatizálása.

IGAZ: Az egyik utolsó írásában Hubbard az elnyomók befolyásolását az egész időnyomon a pszichiáterekkel és a papokkal magyarázta. Ha a szcientológia auditor és a szcientológia egyház lelkésze címeket magyarra fordítjuk, akkor azt találjuk, hogy ténylegesen ők a pszichiáterek és papok legutóbbi nemzedéke. Milyen szomorú!

NEM IGAZ: Ez a késői hírlevél, mint az későbbi napokból származó összes dolog, nem igazán helyes. A pszichiáterek (vagy auditorok) és a papok (vagy lelkészek) alkotják az egyetlen olyan csoportot, amelynek lehetősége van az emberiségen segíteni. Ezek azok a csoportok, amelyekhez az emberek akkor csatlakoznak, ha a felebarátaikon segíteni szeretnének. Az ezekkel a csoportokkal kapcsolatos igazság viszont az, hogy az elnyomó irányításra és a tömegbefolyásolásra annyira veszélyesek, hogy folyamatosan beszivárognak és a céljaik ellen fordítják őket. Biztosan létezik néhány rossz pszichiáter és pap, de rengeteg jó is létezik, olyanok, akik törődnek másokkal és segíteni próbálnak. Viszont úgy tűnik, hogy valamilyen rejtett befolyásolás hatására a technikáikat és az adataikat folyamatosan eltorzítják és kifacsarják azért, hogy így biztosítsák a kudarcukat. Ugyanezt a szcientológiáról is el lehet mondani.

Az elefántcsonttoronyban élő embereknek soha nem lenne szabad hidrogénbombákat dobálniuk.

Megjegyzésként hozzátenném, hogy létezésünk egész sorának olyanok elnyomó befolyásolása szegélyezi, akik vagy azért akarták implantálni az embereket, hogy rabszolgává tegyék őket, vagy azért, hogy jóvá tegyék őket. Ez a két csoport szöges ellentétben áll egymással, de minket többieket mind a kettő engedelmes robotokká akar változtatni. A rabszolgakészítők közé néhány olyan pszichiáterek is tartozik, mint Pavlov, de ide nem tartoznak az olyan jó szándékú emberek, mint Freud vagy Jung. Ez a csoport a gyárosok, az uralkodók, a fasiszták, stb. bizonyos százalékát is tartalmazza, de az általánosítás hibáját nem szabad elkövetni. Nem mindenki akar rabszolgákat. A másik oldalon azokat a "papokat" találjuk, akik valamilyen önkényes erkölcsi kódexhez igazodva agymosással "jóvá" akarják tenni az embereket, (ebbe leginkább a poklot emlegető demagógok tartoznak), de ők csak egy csekély (noha nagyon feltűnő) százalékot alkotnak. Őket a jó szándékú többséggel nem szabad összekeverni. És megjegyzendő, hogy ezekbe a "cselekedj jót" agymosók közé a kommunisták egy bizonyos része, sőt a tanárok, jogászok, politikusok, stb. is beletartozik.

Egyértelmű, hogy legalább bizonyos százalékban a jelenlegi Sea Org vezetési hierarchiában is léteznek robotkészítők.

IGAZ: A különböző szervezetek titkosügynökeinek a Szcientológia Egyházba történő folyamatos, rejtett beszivárgása. A korai napokban (1966-68) egy nagyobb szervezetben egy újságírót, egy FDA (Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatal) és egy IRS (APEH) ügynököt fedeztünk fel. Egy másik riporterrel, aki később egy leleplező riportot írt, kudarcot vallottunk, és egy maffiás kémmel is lassúak voltunk, ugyanis igazgatói pozícióba emelkedett, mielőtt megtalálták. Hírhedetten hiányoztak a CIA, az FBI és a KGB ügynökei, de mivel az E-méter csak az ártó tetteket olvassa ki és egy hűséges ügynök akár úgy is gondolhatja, hogy inkább a hazájának tesz szolgálatot, nem pedig ártó tettet követ el, ezért a műszer nem biztos, hogy jelez. Ezenkívül ezeket az embereket gyakran a hazugságvizsgáló megtévesztésére is kiképzik. Tehát én azt gondolom, hogy ezen ügynökök közül néhány a szervezetbe is beépült és mi soha nem vettük észre őket. A későbbi napokban sikerült néhány FBI ügynököt felfedni. A felismert ügynökök általában bevallották azt, hogy őket megfigyelésre küldték ide, de a csodálatos technológia "megtérítette" őket, így kettős ügynökként munkatársak maradhattak. Viszont ez egy elég szabványos hírszerzési technika akkor, amikor olyan szektásokkal foglalkoznak, akik bármit bevesznek, ha a szekta dicsőségét kezded el magasztalni. Minden valószínűség szerint a legtöbbjük hármas ügynök volt, akik sokkal nyíltabban tevékenykedtek tovább. Nem tudom, hogy egy jól megtervezett csapdaállítás (a törvény megszegésére csábítás) volt-e az, hogy az egyház néhány olyan kettős ügynökhöz jutott hozzá, akik az FBI belső dolgait is ismerték.

NEM IGAZ: Az ítélőképesség hatalmas hibája volt a Hófehérke (Snow White) elindítása. Az egyház minden bizonnyal úgy érezhette, hogy ez egy igazolt szemet szemért, fogat fogért harc, és a hamis önteltségük azt gondoltatta, hogy a Flag képzés és az OT képességek segítségével sértetlenül megúszhatják. De most a nagyfiúkkal, az igazi profikkal játszottak. De a Guardian Intelligence (Oltalmazó Hírszerzés, a GO (Guardian Office, azaz az Oltalmazó Hivatal) kémkedési ágazata) még így is elég szép eredményt ért el és távolabbra és mélyebbre hatoltak, mint amire bármely amatőr szervezetnek joga volt, de végül megégették magukat és a végeredmény elég ártalmas volt. Ron elbujdoklása és Mary Sue bebörtönzése egy olyan hatalmi űrt hozott létre, amelyről mások már sokat írtak.

Ebben az időben halt meg Quentin Hubbard, aki Ron pozíciójának legvalószínűbb örököse volt. Ő nemcsak Mary Sue legidősebb fia volt, hanem a technológiához is jó érzéke volt. Gyakran járt beszédeket tartani és szeretett teljes időnyomos (elmúlt életekbeli) civilizációkról előadást tartani. Vele nagyon kevés személyes kapcsolatom volt és tényleg nem ismerem az egész történetet, de úgy egészében inkább lelkesnek látszott, mint levertnek. Az "öngyilkosság" inkább egy gengszterszerű hamisítványnak tűnik. Valószínűleg valaki eltávolította az útból, és talán így biztosította a hatalmi űr létrejöttét.

Becsületére legyen mondva, hogy az 1980-as évek elején Diane Hubbard a SO őrültségeit megpróbálta megzabolázni, de kudarcot vallott és az általa okozott problémák miatt lecsaptak rá. Amennyire tudom, azóta visszafogottan viselkedik és nem nagyon avatkozik bele a vezetésbe. A szervezetben a többi gyerek egyike sem zavart sok vizet.

Ez ugyanaz az időszak, amikor David Mayot más magas pozíciójú emberekkel egyetemben elkergették. A hatalmi űr annyira teljes volt, hogy azt a feltételezést veti fel, mely szerint megtervezték. Hogy ki tette ezt és miért, arról fogalmam sincs. Talán a cél az volt, hogy most már legyőzött és hűséges (noha félrevezetett) fanatikusok őrizzék a témakört. Talán a rossz fiúk nyertek és most ők vannak hatalmon. Ez lehet a maffia (rengeteg pénz folyik ott keresztül), a CIA (ez egy csodálatos terep az agymosási kísérletekre) vagy akár csupán egy kis csoport küldönc, akik fanatikus imádatot akartak kapni. Amennyit tudok, az alapján akár űrlények is lehetnek (csak viccelek – remélem).

IGAZ: Az egyház az ellenségeit elnyomó személyeknek nyilvánítja. A családjaiknak és a barátaiknak minden kapcsolatot meg kell velük szüntetniük. Fair Game (Szabad préda, valószínűleg eltörölték, de a szellemében még mindig követik) szabályok léteznek a zaklatásukra. És az egyház tagjaival el akarják hitetni, hogy ezek az emberek velejükig rothadt rossz fiúk.

NEM IGAZ: A mások elnyomásának témakörében létezik szcientológia technológia. Az elnyomó személyek jellemzőinek azonosítására még egy vizsgálat is létezik. Viszont ha az egyház valakit elnyomónak nyilvánít, akkor ezek mindegyikét figyelmen kívül hagyják. Számukra az elnyomásnak csak egyetlen jellemzője van, miszerint a személy nem ért gépiesen egyet vagy nem engedelmeskedik a Sea Orgnak.

Csak mellékesen megemlíteném, hogy az egész elnyomó személy (supressive person, SP) és lehetséges bajforrás (potential trouble source, PTS) technológia kicsit megkérdőjelezhető, mivel elvárják, hogy a személy maga legyen felelős azért az állapotért, amelyben van. Néha az elnyomó befolyásolás alól el kell távolítanod valakit azért, hogy le tudjon csillapodni annyira, hogy auditálni lehessen. Ezt mindig ideiglenes intézkedésnek kell tekinteni. Már léteznek olyan szcientológia eljárások, amelyekkel az adott helyzetet ki lehet auditálni (Elnyomó Személy Futtatás vagy Suppressed Person Rundown), melynek hatására az elnyomott személynek megszűnnek problémái lenni az SP-vel és kényelmesen tud vele kommunikálni.

Így vagy úgy ez a hasznos technológia (azon személy kezelése, aki folyamatosan összeomlik, mivel a környezetében valaki folyton kikészíti) az inkvizícióval és a boszorkányüldözéssel keveredett össze. És Ron minden ez ellen irányuló figyelmeztetése ellenére boszorkányüldözést tényleg tartanak. A szervezetben rendszeresen történik tömeges SP-vé nyilvánítás. Ez majdnem olyan, mint az időnként a képlékenyebb kormányzatokban látható tisztogatások.

IGAZ: Ron azt mondta, hogy a legnagyobb ártó tett az, ha másokat ártó tettek elkövetésére bírással teszel bűnössé.

NEM IGAZ: Nem ez a legrosszabb. A tényleges legrosszabb az, ha egy magasabb cél érdekében másokat olyan tettek elkövetésére bírsz rá, amelyet maguktól nem tennének meg. Ez a szcientológián belül viszont gyakorlattá vált. A sokféle példa közül csak egy: ha valakit egy olyan régi barátja ellen fordítanak, akit (gyakran valós ok nélkül) az egyház ellenségévé nyilvánítottak.

IGAZ: Egy alapvető szcientológia gondolat az, hogy te vagy a felelős azért az állapotért, amelyben vagy. Én ezt egy kicsit elferdíteném és azt mondanám, hogy valamennyire felelősnek kell lenned azért az állapotért, amelyben vagy, azért, hogy az állapot megváltoztatására bármilyen reményed legyen.

NEM IGAZ: Ez nem azt jelenti, hogy mások nem segíthetnek vagy akadályozhatnak téged. Ez csak azt jelenti, hogy végső soron át kell venned az uralmat az életed felett és nem sok haladást fogsz mutatni, ha csak lapulsz és másokat hibáztatsz, még ha sokat is dolgoztak azért, hogy a jelenlegi helyzetedbe kerültél.

De az egyház ezt a tényt folyamatosan elferdíti és a vétket mindig a személyre hárítja és soha nem a szervezetre. Ha a személy életét egy kívülálló összezavarja, akkor a kívülálló egy SP és ez a kívülálló hibája, de ha a személy életét a szervezet zavarja össze, akkor a személy maga felelős azért az állapotért, amelyben van és a szervezetet semmivel sem lehet vádolni. Ez alól az álszent képmutatás alól voltak ritka kivételek, mivel a robotok közé néha jó szándékú ember is vegyül, de a szervezetet szinte soha nem találod felelősnek az általa elkövetett tettekért.


IGAZ: LRH a már létező vallásokkal soha nem törődött. Úgy gondolta, hogy valamilyen kikulcsolódott OT megjelenésén alapulnak és a körülötte lakókat megfélemlítve a saját imádásukra kényszerítette őket. Az egyik előadásában Mózesről mint egy nagyhatalmú OT-ről beszél. Az volt a feltételezése, hogy Mózes úgy tett, mintha "Isten" cselekedett volna, így Izráel gyermekei nem vádolták különböző dolgokkal. Ebben az esetben a Teremtés könyve az implantoknak és az elmúlt életeknek egy olyan homályos vázlata, amelyeket Mózes a hegyen tartózkodása közben kifuttatott (azaz szembenézett vele és kitörölte) és amely az kikulcsolódott OT-vá válását eredményezte.

NEM IGAZ: Az a buta idézet, amely szerint Jézus pederaszta, nyilvánvalóan nem Rontól származik. Szinte biztos, hogy Captain Bill írta. Ő jelentette be azt, hogy Ron thetánja elhagyta a testét (odahagyta a BT-knek?), Bill testébe költözött és ő ezen az alapon új hírleveleket, stb. bocsátott ki. Természetesen az egyház ezért Captain Billt elnyomónak nyilvánította.

Néha ehhez a hamisított hírlevélhez egy futtatandó eljárást csatolnak, amikor az interneten megjelentetik. Ez lehet, hogy az egyház hivatalos OT8 szintje (egy téves bemutatóhoz csatlakoztatva) vagy Bill találmánya, de sokkal valószínűbb, hogy valamilyen régebbi eljárás (talán a 1st Melbourne Advanced Clinical Course-ról), amit Bill OT8-ként hozott nyilvánosságra.

IGAZ: Ron toleranciát tanított azon szegény keresztények felé, akik egy rég meghalt OT-t imádtak szorgosan. Azt mondta, hogy lehet, hogy nehezen tudod visszafogni magad attól, hogy hangosan felnevess, amikor egy templomban vagy, de a hitét tisztelned kell és csak tovább kell auditálnod. Azt várta, hogy valamikor majd felismerik az állapotukat.

Sokunk gyengéd érzelmeket táplált Jézus iránt, őt egy olyan régi OT-nek tartottuk, aki az emberiség szomorú állapotával megpróbált valamit kezdeni. John MacMasters (amíg az egyház hűséges tagja volt) gyakran idézte Jézus mondásait, mint például a "nálam nagyobb dolgokat cselekedjetek"-et.

NEM IGAZ: Amikor az OT III 2-es eseményét megtalálta és az egészet bekulcsolta, Hubbard "Krisztus a kereszten" képeket is talált benne. Ezeken nagyon felhúzta magát, túlzottan restimulálódott és úgy döntött, hogy az egész kereszténység egy R6-os dramatizáció volt (itt az R6 a 6-os típusú auditálásban talált implant-anyagokra vonatkozik, amelyekről azt tartják, hogy a reaktív elme alapjait képezik). Némely erről szóló megjegyzése az interneten is kering.

Ez nyilvánvalóan csak a félig kifuttatott és rosszul auditált régi esemény által felkavart mentális töltése. Egy implantban egy képen lát valakit a kereszten, erre feldühödik és elkezdi a kereszténységet átkozni. Az igazság az, hogy léteznek olyan nagyon korai implantok (a 2-es eseménynél sokkal korábbiak), amelyek abban a gondolatban gyökereznek, hogy a legjobbjainknak másokért mindig fel kell áldozniuk magukat. Ezek azt mutatják, hogy a dolgod az, hogy felkerülj a keresztre és milyen csodálatos is ezt csinálni, de az igazi szándék az, hogy minden kikulcsolódott OT-től tömegesen megszabaduljanak. Ez az implant létünk során mind ebben, mind az előző univerzumokban sok OT végzetét okozta. Ezen a bolygón mások is voltak (mint például Krisna) akikkel ez megtörtént. Amikor Jézus a keresztre került, akkor egy hatalmas tanítót veszítettünk el, és végül a legtöbb csodálatos tanítása elveszett vagy elferdítették, amikor a rómaiak a kereszténységet egy politikailag elfogadható vallássá változtatták.

IGAZ: A szcientológiában létezik egy szabály a különböző gyakorlatok keverése ellen. Ezt az egyházban arra használják, hogy az etika elleni támadásnak minősítsenek bármely olyan dolog végzését vagy akár csak olvasását, ami más metafizikai dolgokkal kapcsolatos, legyen az zen, asztrológia vagy az elme tudománya. Más különböző csoportokat, mint például az objektivistákat és az Edgar Cayce csoportot (már elfelejtettem, hogy hívják őket) elnyomó csoportnak nyilvánítottak. Ezt a nagy vallásokkal nem merik megtenni, , de biztos vagyok abban, hogy arra vágynak, hogy ezt is megtehessék.

NEM IGAZ: Ez nem a szcientológia auditálási technológia része. Egészen más dolgot jelent, ahol is két különböző dolgot nem szabad összekeverned, mivel egymást akadályozhatják és ha a két dolgot egyszerre csinálod, akkor semmilyen módot nem tudsz találni arra, hogy eldöntsd, melyik változást melyik okozta. Ezen az alapon egy időben a dianetika és a szcientológia eljárások keverését hivatalosan is gyakorlatok keverésének nyilvánították, és még most is úgy tartják, hogy a szcientológia TR gyakorlatokat nem szabad a személy auditálásával egy időben végezni.

Ron természetesen úgy gondolta, hogy a korábbi metafizikai iskolákban számos kifinomult csapda és hátrányos hatású gondolat található elrejtve. Például a "semmi vagyok"-on meditálást hibának tartotta (néhány ezen alapuló eljárást tényleg kipróbált és azok nem futottak jól). Azt ajánlja, hogy először az ő anyagát tanulmányozd át és csak utána kezdj metafizikai tanulmányokba. De az soha nem mondja, hogy ne nézz. Végül is (legalábbis a korai napokban) ő is tonnányi anyagot olvasott át. Néhány veterán akkor is küldött neki könyveket és anyagokat, amikor úgy gondolták, hogy egy másik gyakorlat valamilyen használható dologba botlott.

A jelenlegi szabályok a szcientológia hátterének bármely fokú megértését gátolják, mivel a kerek egésznek tartott szellemi növekedést gátolják, és ehelyett merev gondolkodást ajánlanak, valamint minden olyan csoportot megtámadnak, akiket céljaikban és gondolataikban a szcientológiához legközelebbieknek tartanak. Ennek csak akkor lenne értelme, ha a szervezet a metafizikai gondolkodás területén egyeduralmat szándékozna létrehozni. És valószínűleg tényleg ez az oka annak, hogy miért teszik ezt.


IGAZ: Az OT (Operating Thetan, működtető thetán) képességek. Elme az anyag felett. Telekinézis és telepátia, sőt a teleportáció is (és Hubbard sem azt mondja, hogy ez lehetetlen, inkább csak azt, hogy úgy megy végbe, hogy az egyik helyen lebontódik és a másik helyen újraépítődik, nem pedig az egyik helyről a másikra kerül át). Ezeket a dolgokat magam is láttam és megcselekedtem. Még ha az egyházat el is hagyták, szinte mindegyik veterán (1968 előtti) auditor megesküszik arra, hogy ezek a dolgok valóságosak.

NEM IGAZ: Stabil OT képességek. Az OT állapotok stabil elérése. Az OT állapotok akaratlagos bemutatásának képessége. A jelenlegi OT szinteket PreOT (OT előtti) szinteknek nevezték át, mivel ezeket a dolgokat nem hozzák létre. Ha az egyháznál lenne valaki, aki a hamutartókat akaratlagosan tudná emelgetni, akkor őt a következő napon már a tévében mutogatnák. Ezeket a dolgokat soha nem mutatták be, még az OT-knak szóló bizalmas bemutatókon sem. Hamutartókat emeltek fel, de a szcientológia soha nem hozott létre olyan személyt, aki ezt kérésre is meg tudta csinálni.

IGAZ: A kikulcsolódott OT állapot. Kikulcsolódás alatt azt az állapotot értjük amikor a személyt a mentális gátjainak egy része ideiglenesen nem akadályozza. A témakörben megfigyelt legtöbb OT megnyilvánulásnak ez volt az oka. Ez a kikulcsolódás sokkal kevésbé stabil, mint amit az alacsonyabb szintű szcientológia eljárások hoznak létre. Gyakran csak órákig vagy napokig tart. Az enyém három hónapig tartott. A ritka kevesek (talán még Ron is) ezt az állapotot talán sokkal tovább is fent tudták tartani, de ez egy hírhedetten instabil állapot. A tanulmányozására, a kísérletezésére, az erősítésre vagy a bemutatására tett kísérletek juttatnak el a leggyorsabban arra a pontra, ahol valami olyasmivel akadsz össze, ami ezt kikapcsolja és ennek hatására egy rettenetes, mennydörgő robajjal újra az emberi szintre zuhansz vissza. Ez az állapot nálam valószínűleg azért tartott tovább a többieknél, mert fiatal voltam, ártatlan és nem erőltettem ezt. Akaratlagosan nem tudtam dolgokat megtenni. Ezek a képességek az elme szándékainak és az erőltetésnek nem engedtek. Csak néha gondoltam valamit, például meg akartam fogni egy csésze kávét, és az asztalon keresztül hozzám csúszott. Valamely dolog megtételének a szándéka, könnyedén és erőltetés nélkül kivetítve néha a fizikai törvények átlépését vonta maga után. Az egyetlen dolog, ami működött, az volt, hogy amikor valamit meg akartál tenni, akkor a gondolat és a tett ugyanaz volt. Valaminek a megtételével próbálkozás soha nem működött.

NEM IGAZ: A modern szcientológiában az esetenként kikulcsolódott OT állapotot létrehozó eljárásokat szinte soha nem alkalmazzák. Ezek:

a) az 1952-54-es eljárások (ezek közül néhány az Emberi képességek teremtése című könyvben található)

b) a Power eljárások (amelyeket dianetika cleareken soha nem futtatnak) és

c) a régi (NOTS előtti) OT4-től OT7-ig terjedő szintek.

Úgy tűnik, hogy minden OT képességeket bekapcsoló dolgot gondosan használaton kívül helyeztek. Ezeket az eljárásokat az interneten nyilvánosságra hozták és úgy tűnik, hogy az egyház ezek miatt nagyon felidegesedett. Talán több OT megnyilvánulást fogunk látni, ahogy az emberek ezeket a dolgokat is kipróbálják.

Megjegyzendő, hogy a szcientológiában soha nem létezett olyan eljárás, ami mindig kikulcsolódott OT állapotot hozott volna létre. Ez mindig egy véletlen változó volt, alaposan soha nem kutatták ki és soha nem határozták meg. Az egyik Briefing Course szalagon (talán a Classification and Gradation Chart volt az) Ron maga is elismerte, hogy semmilyen ötlete nincs, hogy a Power eljárások futtatása esetenként miért hoz létre ilyet.

A kikulcsolódott OT létrehozásának az igazi megközelítése egy zsáknyi technika kipróbálása, miközben reméled, hogy szerencséd volt. Gyakran lesz is, ha a készleted elég nagy.

IGAZ: Noha a nagyobb OT erőket stabilan soha nem hozták létre, legalább is a korai napokban kisebb eredményeket elértek. Erre jó példa Ingo Swann. Keresd fel a helyi okkult könyvesboltodat olyan adatokért, amelyeket laboratóriumi körülmények között igazoltak. Ő körülbelül annyira képes, amennyire a többi stabil OT. Nem emelget hamutartókat, de laboratóriumi körülmények között képes tárgyak hőmérsékletét megnövelni.

NEM IGAZ: Ingo nem beszél arról, hogy szcientológus lett volna vagy hogy az 1960-as évek végén elvégezte volna az OT szinteket. Az egyház soha nem említi meg Ingót és soha nem állítja azt, hogy valaha a tagja volt. Azt hiszem, hogy kölcsönösen egyetértenek abban, hogy egymást békén hagyják és csendben maradnak.

Azt hiszem, hogy elnyomónak nyilvánították, de ez már nagyon régen történt. Hányféleképp tudjátok magatok alatt a fát vágni?

IGAZ: Ron valószínűleg 1952-ben lett kikulcsolódott OT. 1952-től 1954-ig hihetetlen mennyiségű ragyogó ötletet termelt. Ekkoriban nagyon sok ihletet kapott. Később gyakran követett el hibákat és a már megtalált nyilvánvaló dolgokat elfelejtette. Például 1952-ben azt mondta, hogy a személynek az engram alatt hozott posztulátumát elő kell hozni. Ez elfelejtődött és egy évtizedig futtatták az eredeti dianetikát, mielőtt az Új Kor Dianetikát (New Era Dianetics vagy NED) a posztulátumok kérésével együtt (amely nagyon gyorsan cleareket hoz létre) létrehozták volna. Nem tudom eldönteni, hogy tényleg emlékezett-e rá vagy pedig csak valaki a régi szalagokat meghallgatva annak megtételét ajánlotta.

NEM IGAZ: Ron nem maradt az OT állapotban. A kikulcsolódás hírhedetten instabil. Azt hiszem, hogy nála ez az állapot akkor omlott össze, amikor a rendőrség 1954-ben betört az előadótermébe és a rendőrőrsre kísérték. A következő előadásában az osztályának beszámol a letartóztatásáról és arról, hogy hogyan beszélte ki magát onnan anélkül, hogy lecsukták volna, de egy kicsit nyilvánvalóan megrendült és az országot nagyon gyorsan elhagyva Angliába ment. Még a 10. ACC-t (Advanced Clinical Course) is félbehagyta és ezt a 9. ACC-ről származó szalagok lejátszásával pótolták ki.

Ha az 1950-51-es szalagokat az 1952-54-esekkel összehasonlítod, akkor egy hatalmas sebességi és intelligenciabeli ugrást tapasztalhatsz. A lelkesedése nem ismer határokat és tényleg érdemes meghallgatni. Ha ezután az 1955 utáni szalagokkal hasonlítod össze, akkor azt láthatod, hogy lelassult és már a közelébe se ér annak, aki volt, de még mindig jobb, mint amilyen az 1950-51-es időszakban volt.

Megjegyzendő, hogy ez a különös szóhasználat [az angol eredetiben "kikulcsolódott OT lett" helyett inkább a "kikulcsolódott OT-ba ment" kifejezést használja – a fordító] tökéletesen megfelel a szcientológia szóhasználatnak és ezt a zsargont várhatóan az ARS olvasói is elkezdik használni.

IGAZ: Ron a kutatást az '50-es évek végén és a '60-as években is folytatta, gyakran megpróbálva visszatérni azokhoz a dolgokhoz, amelyek azokban a korai napokban már a kezében voltak és a korábban megtalált helyes válaszok is hiányoztak. Az OT III a hatvanas évek végén vesződségesen kikutatott zűrzavar, míg az egyszerű NOTS kezelés 1952-ből származik!(lásd a HCL előadásokat, főleg azt a két különböző előadást, amelyek mindegyike a Theta testek címet viseli). És azok az 1953-54-es eljárások teljesen hiányoznak, amelyek a thetánok elképzelését és eltávolítását, valamint ehhez hasonló dolgokat tartalmaznak (lásd a 3. ACC-t).

NEM IGAZ: A 3. ACC-ben található csúcspont fölé soha nem jutott, és a modern szcientológia talán a 10-20%-át birtokolja annak, amivel egykor rendelkeztünk. És még ez a csúcs se volt elég ahhoz, hogy a clearek tömegesen vagy a stabil emberfeletti OT-k létrejöhessenek.

IGAZ: 1967-ben Ron Észak-Afrikába utazott és megpróbálta kikutatni az OT III-at. Viszont ez rosszul sült el és majdnem belehalt. Az OT III eseményről egy dolog csak úgy mellékesen olvasni és egy teljesen más dolog belemenni, hónapokig kavarogni benne és ezután teljesen elszúrni. Nagyon valószínű, hogy pánikba esett és a halálfélelemtől hajtva mindenféle gyógyszert kezdett el szedni, még ha ez az általános szcientológia gyakorlattal teljesen szemben áll, és szinte teljesen bizonyossá teszi az auditálás félresikerülését. Tony Dunlevy a szcientológia eseményein gyakran mesélt arról, hogy Ron hogyan jött vissza egy szobányi anyaggal és mondta neki azt, hogy ha ő (mármint Ron) meghalna, miközben befejezné azt, hogy az anyagon keresztüljusson, akkor Tonynak fognia kell az anyagokat, a legjobb embereit és néhány orvost és orvosi segítséggel valakit keresztül kell juttatni rajta azért, hogy lehetővé tegyék a futtatásának a túlélését. Ron elment, majd végül visszatért és azt mondta Tonynak, hogy felejtse el a szobányi anyagot, mivel egy könnyebb módot talált arra, hogy a szinten keresztüljusson, mivel amelyet egy kis csomagnyi anyaggal meg lehetett csinálni.

NEM IGAZ: Az ezután létrehozott dolgok, úgy mint a Sea Org, az etika és az eladások összeomlása valamint a rosszul sikerült túlgyorsított standard tech, amely azzal a következménnyel járt, hogy a legtöbb tapasztalt auditorunkat elveszítettük és a maradékból gépeket csináltunk, nem egy szörny művei voltak. Ez egy olyan szenvedélyes kutató utolsó próbálkozása volt, aki a halál közelébe jutott és attól félt, hogy az általa felfedezett és összeszedett dolgok az ő elmúlásával együtt elvesznének. És így az egészet betonba öntötte, rettenthetetlen rohamosztagosokat és Gestapo-ügynököket állított fel azért, hogy az életük árán is megőrizzék és soha ne hagyják megváltozni azért, hogy valami bolond az egészet megsemmisítse. Azt ugye nem szükséges megemlíteni, hogy ez nem egy magas tónusú hozzáállás.

A meglepő mellékhatás az volt, hogy ez a szervezetben eluralkodó őrület az embereket végül a szcientológia berkeibe terelte és az egyház pénzesládáit megtömte. Ez a nyilvánosság átlagos szellemi képességéről igencsak meglepő képet fest. A balekokat úgy nem vonhatod magadhoz, hogy egyenlő esélyeket biztosítasz nekik. A balekok olyan helyre fognak menni, ahol balekként viselkedhetnek.

IGAZ: A kisebb OT képességek. Az esélyek és a valószínűségek megváltoztatása. A véletlen egybeesések és a személy ártó tettei motivátorának a megteremtése.

A jövő folyamatosan mozgásban van, a fizika rendezett mozgásai által előre meghatározva, de a részecskék kölcsönhatása és a véletlen változók által meghatározhatatlanságra ítélve. A mozgás válaszol a gondolatra, különösen a erős elképzelésekre, legyen az szándékos vagy reaktív, mivel ezek azt a megfigyelést utánozzák, amely a valószínűséghullámokat a tényleges valósággá omlasztják össze. A jövőt akár tudatosan, akár tudat alatt, de mindenki a jelenre vezeti vissza.

Az események valószínűségét befolyásoló rejtett hatást soha nem lehet bebizonyítani, mivel természete szerint a fizikai törvényeknek soha nem mond ellent és a véletlen megjelenéseként lehet csak kimutatni. A matematikai analízis és a statisztikai valószínűség lehetőséget teremt, sőt igényli a hosszabb szerencsesorozatokat. És mégis vannak született vesztesek és olyanok, akikre a szerencse mindig mosolyog.

Ez mind megfelel a modern kvantummechanikai elméleteknek (noha nem állítják vagy bizonyítják ezt), amelyek szerint minden létező dolog a megfigyelés által valósággá összeomló valószínűséghullámokból áll.

NEM IGAZ: A valószínűség munkájába beleszólás nem a szcientológia OT-k előjoga. A pozitív gondolkodástól az "isten majd gondoskodik rólunk"-ig sokféle módszer képes arra, hogy megnövelje a dolgok menetébe beleszólási képességet.

A mély hit az ezt legjobban erősítő dolgok között szerepel. Nem számít, hogy miben hiszel, hit nyers ereje maga az, ami az események folyását megváltoztatja. Ez egy jó ok arra, hogy a különböző meggyőződésű szenteket tiszteljük. Még az üzletemberek önmagába vagy a kézművesek képességeibe vetett hitének is van ilyen hatása. Az önbizalom gyakran tűnik a hatalomhoz vezető út nyitjának.

Viszont a beavatkozás megnövekedésének negatív hatásai is vannak. A tudatalatti reaktív gondolataid a végzetedet is megteremthetik, nem csak a kívánságaidat. Az önző üzletember mindig azt veszélyezteti, hogy a tettei visszaháramlanak rá, amikor különböző cselekkel és trükkökkel kezd el több eredményt elérni. A szentek sokkal nagyobb biztonságban vannak, amíg nem lesznek képmutatók vagy a hitüknek és az erkölcsi rendszerüknek a hibáit nem fedezik fel. Elméletben a szcientológusok vannak a legjobb helyzetben, mivel ők az ártó tettek kezelésére és a felelősségre összpontosítanak, de a gyakorlatban ők is veszélyben vannak, amikor hagyják, hogy a fanatizmus aláássa a józan eszüket és az ítélőképességüket.

IGAZ: Ha egy érmét feldobnak de az eredményt még nem tekintik meg, akkor az a valószínűségi manipulációknak még tárgya lehet. Erős vizualizációval, mély imával, erős elhatározással, a végeredmény véletlenszerűsége iránti makacs elhatározással vagy a veszítés következményeitől történő reaktív rettegéssel (amely természetesen vesztést eredményez) az eredményt még meg lehet változtatni.

NEM IGAZ: Amikor az eredményt megtekintették, akkor az a fizikai univerzum szerkezetébe belerögzül. A megfigyelt eredményt az világ összes bánkódása sem fogja megváltoztatni. Ebben az állapotban bárminek a megváltoztatása a fizika törvényeinek áthágását igényli, és ez inkább egy nagyobb OT képesség.

IGAZ: Az az OT képesség, amelyet a szcientológiában gyakran elérnek, tulajdonképpen a személynek a valószínűségi áramlásba történő nagyobb beleszólása. Néha hihetetlenül valószínű dolgok történnek meg.

NEM IGAZ: Ez nem egy új képesség. A valószínűségeket valamennyire mindenki tudja befolyásolni. Hihetetlen egybeesések mindenkivel történnek. A nyereség csupán az egybeesések gyakoriságában és fokában különbözik.

De ahogy azt korábban is megjegyeztem, ezzel kapcsolatban könnyen semmit nem lehet bebizonyítani és ennek következtében ez az ábrándozás és a megalapozatlan állítások területe. Talán Rhine néhány munkája itt segíthetne. Különböző eljárások futtatására akár nagyobb kontroll és tesztcsoportokat is használhatnánk, akiknek tíz dolcsit adva és őket vegasi pénznyerőgépek ellen küldve a győztesek statisztikai eloszlását is vizsgálhatnánk.

A kisebb OT képességek fenti tárgyalása a korai anyagokban található elképzelések és homályos gondolatok általam történt lejegyzése. Az ártó tetteid motivátorának beindítására vagy a posztulátumaid beragadásának menetéről Ron soha nem adott tiszta és tömör leírást, de azt hiszem, hogy a fentiek összhangban vannak azzal, amit a témával kapcsolatban ő mondott.


IGAZ: Az egyház és a Sea Org nyílt célja az, hogy a bolygót clearré tegyék. Ezért a célért már harminc éve küzdenek.

NEM IGAZ: Rengeteg oka van annak, hogy a jelenlegi működési módszerük alapján ezt miért nem tudják belátható időn belül teljesíteni.

Ha a bolygót clearré akarják tenni (amit egy jó dolognak tartok), akkor ezt csak háromféle módon lehet megtenni. Ezek:

a) Tömeges auditálás. Ez a tömeges implantálás ellentéte. Ez olyan auditálási technológiák kifejlesztését igényelné, amelyeket a csoportauditáláshoz hasonlóan tévéműsorokon keresztül lehetne alkalmazni. Viszont ez olyan forradalmi áttöréseket igényelne, amelyeket nem kutatnak és amelyekről úgy tartják, hogy nekik tilos kikutatni. Ezen kívül ez a technológia nyilvánosságra hozására való hajlandóságot is igényelné, amely a jelenlegi irányelvekkel szemben áll.

b) Elég egyéni auditálást kellene nyújtaniuk ahhoz, hogy megelőzzék a születési arányokat. Ez szintén a technológia nyilvánosságra hozását igényelné. Ezt iskolákban és önsegélyező csoportokban lehetne végezni. A szervezet jelenlegi áraival és a nagyközönség jövedelmével ez semmiképpen nem jöhet létre.

c) A szcientológián belül létezik egy gondolat arra, hogy egy csoportot anélkül is clearré lehet tenni, hogy minden tagja az lenne, és ezt hasonlóképpen egy bolygóval is meg lehet tenni. Ez várhatóan a gazdaság robbanásszerű fejlődéséhez vezet, így az egyéni clearré auditálásnak is létjogosultsága lehet, viszont még mérföldekre vagyunk attól, hogy kitaláljuk, hogyan tegyünk clearré egy csoportot. A Sea Org nyivánvalóan nem így viselkedik, hiszen valójában igen csúnyán dramatizál és hajlamos a cleareket rávenni arra, hogy aberráltként viselkedjenek, ami pontosan az ellentéte annak, ahogy egy clear csoport cselekedne. Csak ha rájönnek arra, hogy a saját csoportjukat hogyan tudják clearré tenni, jön el az idő számukra arra, hogy ezt az egész bolygóval is megtegyék.

IGAZ: Mindkét oldalnak sok peres ügye van a bíróságokon.

NEM IGAZ: Ez nem túl jó dolog. Állapítottak meg olyan jogi precedenseket, amelyek az összes mentális gyakorlat eltörléséért küzdők kivételével mindenkinek ártanak. Még a pszichiáterek is úgy találhatják, hogy néhány győzelmüket később a saját területükön ellenük is felhasználhatják.

Természetesen minden beperelt személynek erős védelemre van szüksége. Viszont az egyház részéről az a merő ostobaság, hogy annak bebizonyításáért harcolnak, hogy ők egy kereskedelmi titkokkal rendelkező üzleti vállalkozás, nem pedig egy vallás, nehezen hihető.

És ha a kártérítési követeléseket nézzük, akkor a Szcientológia Egyháznak, a szabadzónának, sőt még a pszichiátereknek is össze kellene fogniuk, mielőtt azon veszik észre magukat, hogy az összes jövedelmüket műhibák elleni biztosításra fizetik ki.

A jogi szakma alapvető célja a bosszúra vagy biztonságra vágyó embereken meggazdagodás.

Hogy Samuel Clemmenst félreidézzem, "a bolygó nem tenné clearré, ha az összes jogászt elnyomóvá nyílvánítanánk, de biztos mókás lenne". És az RPF-nek végül talán tényleg lenne valami haszna (csak vicceltem).

IGAZ: A Ron munkáinak szerzői jogát birtoklók tényleg megérdemlik, hogy azokért az anyagokért egy ésszerű díjat számoljanak fel.

NEM IGAZ: Mivel ezek vallásos anyagok, részükről alkotmányellenes visszautasítani azt, hogy ezeket az anyagokat (természetesen valamilyen ésszerű díjért) bárki olyan ember számára elérhetővé tegyék, aki vallási okokból ezt tanulmányozni szeretné, még ha őket az egyház ellenségeinek is nyilvánították.

Mi lenne, ha a katolikusok szerzői jogi védelem alá helyeznék a Bibliát és visszautasítanák azt, hogy a baptistáknak eladjanak belőle, és bíróság elé citálnák őket, ha ezeket az anyagokat maguknak le szeretnék másolni? Ez az oka annak, hogy az emberek Európából ide menekültek és ez az alapja a vallási szabadság hagyományainak.

Nekem személy szerint előítéleteim vannak azokkal a testületekkel szemben, akik a találmányok elnyomásának céljából vásárolnak fel szabadalmakat, nem pedig azért, hogy használatba vegyék azokat. A szabadalmi rendszer célja alapvetően a feltalálás bátorítása volt, nem pedig az elnyomása. Ez egy írott művel kapcsolatban általában nem történik meg, de most azzal a helyzettel szembesülünk, hogy a tudást elrejtik és elnyomják, nem pedig felhasználják.

Általában a szerzői jogi és a kereskedelmi titkokról szóló törvényeket támogatom, de nem azokban az esetekben, amikor a tudás elnyomására vagy a vallási szabadság eltaposására használják. Ezért Scam-iz-datot vállonveregetném azért, mert az interneten bizalmas anyagokat tett közzé (ezenkívül nem lenne rossz ötlet a szavakat különbözőféle módokon széttördelni, mivel ezzel a kulcsszavakat figyelő programokat át lehet verni).

IGAZ: Egy vallástól nem szokatlan dolog az, ha egy ortodox és egy liberális szárnyra válik szét. Az ortodoxok gyakran úgy érzik, hogy a liberálisok elferdítik a vallásukat és közismert, hogy ezért támadják és üldözik őket. A liberálisok még több részre válnak és néhány esetben egymással ellen is ugyanúgy harcolnak, mint azokkal az ortodoxokkal, akik őket üldözik.

NEM IGAZ: Nem helyes dolog szent háborút vívni. Nem ismerek semmi jót, ami ezekből származna. Nem számít, kinek van igaza és kinek nem, a háború maga a gonosz dolog. Ezek a háborúk egy időben a keresztények átka volt, és az üldözések, amelyek a háborúk kisebb változatai, sokak lelkiismeretére ránehezedtek. Amikor a fanatizmust félretették és tanítani és gyógyítani próbáltak, akkor a keresztények sok jót tettek a világgal.

Ha L. Ron Hubbard ma egy szcientológia szervezetbe besétálna, akkor őt rövid úton mókusnak (a szabadzónások szcientológiás neve, angolul a "sqirrels gather nuts", azaz a "mókusok diót gyűjtenek"-ből a nuts dió és őrült kettős jelentéséből származik) nyilvánítanák.

IGAZ: A szcientológia eseményeken néha tüntetni is szoktak.

NEM IGAZ: Az utolsó dolog, amit egy rakás vallási fanatikussal tenni akarsz, az az, hogy ellenséges táblákkal zaklatod őket. Ez őket tényleg megerősíti a szándékaikban.

Mivel az emberek ezt valószínűleg figyelmen kívül hagyják és folytatják a tüntetést, akkor legalább olyan jelmondatokat kellene használniuk, amelyek néhány dolgot jobbra változtatnak.

Az alapvető elgondolásnak inkább a mentális birkózásnak kellene lennie, nem pedig az ellenfél megerősítésének. Próbáld ki következő jelmondatokat. A szcientológusok el fogják nyomni a reakcióikat, de később lehet, hogy visszaemlékeznek ezekre a dolgokra és végül akár még a tábláidat is segíteni fogják cipelni.

a) Az embereket a statisztika emelése kedvéért feláldozni ártó tett.

b) Ti lettetek azok a papok és pszichók, akikkel szembenálltok.

c) A bűnös vádol a leghangosabban.

d) Ti hozzátok létre a saját ellenfeleiteket.

e) Ne legyetek többé PTS-ek, szakítsátok meg a kapcsolatot a Sea Orggal.

Ha azt mondod, hogy a témakör nem működik vagy hogy az egész csalás, akkor tökéletes ellenállásra fogsz találni. A saját nyomógombjaid másokon soha nem működnek. Az ő nyomógombjaikat kell eltalálnod, mivel nekik is van. Sokan úgy gondolják, hogy az árak túl magasak. Utálják a regisztrátorokat, a nyomtatványokat és a biztonsági ellenőrzéseket. Félnek az etikától. Gyakran rossz vagy szükségtelen eljárásokat futtatnak rajtuk. Néhányan úgy érzik, hogy a kapcsolatok megszakításával elárulják a barátjukat.

A tagok tudják, hogy ezek rossz dolgok, viszont lenyelik, mivel a témakör elég jól működik ahhoz, hogy a legtöbb embernek legalább egy nagyobb nyeresége legyen.


IGAZ: Ne hagyd, hogy téves benyomást keltsek benned, ugyanis a dolgok a korai napokban sem mentek tökéletesen. Az 1950-es években nem voltam ott, hogy magam láthassam, mik történnek (csupán az ezen időszakban készült ezernyi szalag nagy részét hallgattam meg), de biztos vagyok abban, hogy az őrültségekből akkorra is kijutott. Az 1960-as évek közepétől annak végéig (a VIII osztályúak, a Sea Org és az 1969-es összeomlás előtt) sok olyan ostoba elképzelést találtam, amelyek egy rövid ideig divatban voltak.

Volt olyan, hogy sok auditor nem engedte, hogy a PC múlt életbeli eseményt futtasson, mivel ez túlzottan restimulatív (!!!). Máskor egy olyan hírlevél jött ki, amely szerint "minden betegség egyenlő a PTS-séggel" (a PTS azt jelenti, hogy a személy egy Potential Trouble Source azaz egy Lehetséges bajforrás, mivel egy elnyomó személlyel áll kapcsolatban) és ekkor a szervezet mindenkit megszállottan rá akart venni arra, hogy a feltételezett elnyomó személyekkel szakítson meg minden kapcsolatot, amikor csak egy kicsit náthásak lettek. Emlékszek egy olyan esetfelügyelőre, aki úgy döntött, hogy elnyomó az asztalára nézve, és a kedvéért azt az előtérbe kellett kivinni. Ezek csak példák, még rengeteg ilyen létezik.

NEM IGAZ: Az ostoba gondolatokkal általában felhagytunk és a témakör tovább fejlődött. Mindig megvárhattad a következő évet, találhattál egy másik olyan auditort vagy elmehettél egy másik olyan szervezetet, amelyik nem ugyanazon a vesszőparipán lovagolt. A témakört nem rögzítették keretek közé és a korlátok kikerülésére, végső esetben a következő évi technológiai áttörésre mindig volt lehetőség.

Most valószínűleg az összes válasszal rendelkezünk (micsoda vicc), a technológia tökéletes (még ha néha hibázik is) és a szervezet egy olyan állapotban van, amit "ellenállni a változásnak" néven ismerünk és ami az elnyomó személy egyik ismertető jele.

IGAZ: Amikor a 2001 Űrodüsszeia filmet bemutatták, az egyik szervezetben egy ostoba etikatiszt egy olyan rendeletet bocsátott ki, amely az embereknek megtiltotta, hogy a filmet megnézzék, mivel az "túlzottan restimulatív" volt.

NEM IGAZ: A hülyék egyedi cselekedeteit soha ne keverd össze a csoport mint egész viselkedésével. Ez egy helyi rendelet volt, nem egy általános. Abban a szervezetben, ahol én voltam, megcsóváltuk a fejünket, sajnáltuk azokat, akikre ez a rendelet vonatkozott és mindenkit tovább bátorítottunk arra, hogy nézzék meg ezt a csodálatos filmet.

IGAZ: A szcientológiát valaha a magas IQ-júak vallásának hívták. Ron kivételesen okos és tekintélyellenes volt, így minden olyan géniuszt rokonszenvesnek talált, akinek olyan tanároktól kellett mindenféle szemetet lenyelni, aki butább volt nála.  Közülünk sokan voltak tagjai a MENSA-nak. Még egy National Merit Scholar tagunk is volt (ez nem én voltam, én a maradék 99.3%-hoz tartoztam). És ez csak egy kis szervezet volt 1966-ban.

A szcientológia esetenként megnövelik az IQ-t. Ezt sem a folyamatos haladás, sem egy meghatározható dolog okozta. Csupán esetenként a személy gondolkodási képességeibe beleavatkozó mentális gátlás vagy kezelődik, és az IQ-ban egy drámai ugrás lép fel. A régebbi időkben a szervezet a California Capacity Questioner-t (Kaliforniai képesség-teszt) használta, amely egy köztiszteletben álló nem szcientológia IQ-teszt (a MENSA is ezt használja).

NEM IGAZ: Noha még mindig intellektuálisabb a hozzáállása, mint a rituális imádságok néhány értelmetlen formája, a szervezett szcientológia egy ideje egyre inkább erre a területre csúszik át.

Először is a tekintélyellenesség légkörét LRH-ba vetett hit helyettesíti, mint egy új és feltételnélkülibb tekintély.

Lehet, hogy az eljárások futtatása még mindig egy hirtelen IQ-növekedést hoz létre, de ezt már nem tudják eldönteni, ugyanis felhagytak a szabályos IQ-tesztek használatával és egy Ron által tervezettet használnak. Még ha fel is tesszük azt, hogy pontosan szerkesztették össze és kalibrálták be, csupán 150-ig mér, ami azt jelenti, hogy 135 felett már pontatlan (bármely IQ-teszt felső határát bizonytalannak tartják, mivel azt a tesztelő kedve, tapasztalatai és a véletlen hibák jobban befolyásolják, mint az IQ tényleges különbsége). Csak nagyon nehezen tudod eldönteni, hogy egy ilyen teszt során az IQ-d növekedett vagy csökkent, és ennek oka van.

Amikor 1969-ben a technológiával kapcsolatban a Class VIII auditorok és a Standard Tech bemutatása miatt különböző problémák léptek fel, akkor a szcientológusok valódi, rendesen tesztelt IQ pontjaiban drámai összeomlás mutatkozott. Sok más munkatárstól hallottam azt, hogy az akkoriban még homályosan létező gyorsított Standard Tech futtatása miatt az IQ pontszámuk lecsökkent, általában 10-20 ponttal is. Egy rendelet jött ki akkor, amely megtiltotta azt, hogy az embereknek az IQ-pontszámukat megmondják (addig ezt nyilvánosság előtt szabadon emlegették és még eladási adatként is felhasználták, mivel ez néha jelentősen megugrott és szinte soha nem csökkent többel, mint a szokásos mindennapi néhány pontos változás). Az ezután következő dolog a CCQ és a többi "wog" IQ-teszt elnyomóvá nyilvánítása (mivel ezek azt mutatták, hogy az IQ-t csökkentettük), valamint ezeknek a Ronéval történő helyettesítése volt.

Azt hiszem, hogy az 1970-es évek elején kijött technológiai javítások ezt az IQ-csökkenést rendbehozták és az esetenkénti jelentős növekedésekhez visszatértünk, de elveszítettük azt a képességet, hogy nyomon kövessük, mi is történik.

A legrosszabb helyzetben a jelenlegi munkatársak állnak. Ritkán jutnak hozzá ahhoz az eljárásfuttatáshoz, amelyek jelentős IQ-növekedést hoznának létre náluk. Folyamatosan olyan tekintélyelvű parancsokkal bombázzák őket, amelyek megakadályozzák azt a képességüket, hogy szabadon gondolkozzanak (és ez hatályon kívül helyezte azokat az anyagokat, amelyek az IQ-t növelték), és folyamatosan "Tanulási gyakorlatok"-ként hívott anyagokat használnak a munkatársakon, (mint például a "kínai iskolá"-nak nevezett közös szavalás, stb.). Ezeket a tanulási gyakorlatokat az 1960-as évek elején fejlesztették és próbálták ki. Ron jelenlegi álláspontja szerint (a Briefing Course szalagjain) ezekről tényleges próbák alapján tudni lehet, hogy csökkentik az IQ-t (miközben a kívülről megtanult szabályok felmondását elősegíti) és ekkor ezeket emiatt elvetették. Így a munkatársak olyan gondolkodásra képtelen nemzedékeit hozták létre, akik leginkább a szcientológiával kapcsolatban nem tudtak gondolkodni.

IGAZ: A legtöbb szcientológia munkatárs tényleg az emberek megsegítéséért van ott és borzalmas állapotot kell elviselniük az emberiség kedvéért. Nem fognak meggazdagodni. Általában még szcientológia eljárásokat se sokat futtatnak rajtuk. Néhány hatalomhoz juthat, de ez csak a felső vezetés számára elérhető.

NEM IGAZ: Rengeteg pénz folyik be a Sea Orghoz, de kevesen látnak ebből bármit is. A legtöbbje a szervezet fanatikus védelmére fenntartott tartalékban tűnik el, vagy pedig különböző butaságokra szórják el. Egy kis maroknyi csoport úgy él, mint a királyok, és néhányan a pénz egy részét a saját pénzesládájukba dugják el, de a munkatársak 99.9%-a önfeláldozó módon él. Ez az, amiért hibázol, hogy ha őket támadod meg, ugyanis a legtöbbjük már az ügy mártírja.

Annyira rosszul bántak velük, hogy akármit is csinálnak, számukra nem tűnik bántónak, mivel a szervezet velük sokkal rosszabbul bánik, és ezt az emberiség érdekében elfogadják.

Én rengeteg bíráló dolgot mondtam a szervezetről, de ők tényleg megpróbálni segíteni az embereken. És az eljárások futtatása tényleg segít az embereken, még ha a reklámszövegek eredményeit nem is nyújtják érte cserébe. Ezen az alapon inkább segíteni kellene nekik, nem pedig pusztítani őket. Én a Sea Orggal és az egyházzal nem állok szemben és őket nem tartom ellenségnek (noha ők valószínűleg engem annak tartanak). Csupán azt gondolom, hogy nagyívű és mélyreható reformokra van szükségük, de leginkább igazságra, tisztességre és szabad kommunikációra van szükségük. Egy társadalmat nem tudsz clearré tenni anélkül, hogy ha visszatartásokkal vagy tele.

Mint ahogy egy csökönyös gyereket kezelnél, a határokat élesen meg kell húzni és az ártó tetteit nem szabad eltűrni, miközben minden helyes és értelmes vonásukat bátorítani kell.


IGAZ: Az egyház magas árakat állapított meg, bizalmasnak címkézett anyagokat tart vissza, a többi adatot túl meredek grádiensűnek tartva megpróbálja korlátozni, egyfolytában korlátokat és előkövetelményeket ír elő és az uralmuk alatt nem lévő anyagokat gyakran megtámadja. Úgy viselkednek, mint egy szigorú monopóliumot létrehozni kívánó vállalat, akik csak szoros irányítás alatt csepegtetik a kevéske szolgáltatásukat.

NEM IGAZ: Valójában nem ez a meggazdagodás módja. Az egészben igazán az a vicces, hogy ha mindent ingyenessé és szabadon elérhetővé tennének (természetesen ésszerű könyvárakkal), támogatnák az önsegélyező csoportokat, a koauditáló csoportokat, a csináld-magad magazinokat és televíziós különkiadásokon ingyenes csoportauditálást tartanának, akkor akkora üzletük lenne, hogy nem is tudnák kezelni.


IGAZ: Az ember történetében leírt állításokat az evolúciós történetünk részének mutatja be.

NEM IGAZ: Ez nem egy tényleg létező esemény. A könyvben bemutatott evolúciós képek egészét, amelyet a genetikus vonal történetével foglalkozó rész mutatott be, később implantnak találták. Hubbard erre darwini implant néven hivatkozott (lásd az 1963-as Hibák az időben-t).

A könyvet 1952-ben írta, előző életbeli események csupán néhány hónapnyi futtatása után. Ahogy a legtöbb korai kutatás esetében történt, az adott területen Ron gyorsan körültekintett, kielégítette, hogy néhány ember megtalálta azt a dolgot, amiről beszélt és valami másra tért át. A dianetikát és az előző életbeli események futtatását 1957-58-ig nem használták (lásd az Éltél-e ezen életed előtt-et) és 1963-ig újra ejtették, amikor az implantok és az előző életek területén újabb kutatásokat végeztek. Tehát ezen a területen tulajdonképpen összesen három rövid, de intenzív kutatási időszakot találunk.

Csupán 1966-ban kezdtek el rendszeresen dianetika auditorokat képezni. Az 1966-os a kezdők technikája volt, olyan embereknek szánva, akik semmilyen auditorképzésen nem vettek részt, és akiknek a Clearing Course (Clearré tevő tanfolyam) elvégzése előtt engramfuttatási tapasztalatot szerettek volna nyújtani. Az alapján valójában az 1950-es Dianetika könyvnél sokkal jobb csináld-magad jellegű könyvet lehetett volna írni, de kétlem, hogy egy ilyen célkitűzést a SO eltűrne.

A professzionális dianetika technikák igazi használata 1969-ig nem kezdődött el. Az 1970-es években összegyűjtött hatalmas mennyiségű adathalmaz segítségével talán tényleg el lehetne kezdeni az ember igaz történetének összeállítását, de az újabb válaszok utáni kutatás miatt ez a terület elhanyagolódott.

A saját tapasztalataim alapján megpróbáltam a létezésünk történetének a térképét összeállítani (lásd a következő, Kozmikus történelem című fejezetet), de újra azt kell mondanom, hogy ez csak egy ember munkáján (az enyémen) alapszik. A legjobb esetben is (ha nem áltatom magam) ez csak még több adat gyűjtéséhez szolgál keretként és kiindulópontként. Ez nem volt alapos kutatás.

Ron gyakran mondta azt, hogy még mindig a kutatási fázisban vagyunk. Ezt az állítást soha nem törölték el. Ez még most is igaz.


IGAZ: Szekták léteznek és mindaddig létezni fognak, amíg a társadalom és a család nem tökéletes és amíg a tizenéveseknek (vagy bárki másnak) egy kitöltendő fájdalmas űr jut osztályrészül.

NEM IGAZ: Ami a szektákat illeti, a szcientológia nem olyan rossz dolog. Lehet, hogy rájuk agymosó, pénzéhes, veszélyes fanatikusokként gondolsz, de a gyerekedet legalább távol tartják a kábítószertől, a veszélyes bandáktól, és talán egy olyan jó munkást csinálnak is belőle, aki bárhol el tud helyezkedni, ha otthagyja őket. És ha a legrosszabbat vesszük, akkor mindig jobb, mint ha a hadsereghez csatlakoznának. Néhány élet tönkrement és néhány még el is veszett, de egyáltalán nem olyan rosszak, mint a versenytársai, ahol a halál gyakran számolatlanul szedi az áldozatait.

IGAZ: Az embernek létezik szellemi oldala.

NEM IGAZ: Még nem rendelkezünk az összes válasszal. Most Kolombusz helyzetében vagyunk, aki Amerikát felfedezve azt hitte, hogy Indiát találta meg. Viszont az új világ érintetlen erőforrásai sokkal hatalmasabbak voltak, mint bármi, amit el tudott képzelni. Emiatt a felfedezőút bőven megtérült.


UTÓSZÓ:

Én nem tartom magam az emberi elme egyik igazi tudósának. Még mindig az alkímia sötétjében élünk és az igazság fényét keressük. De abban reménykedek, hogy talán én leszek az utolsó alkimista. Ha másokat a távolabbtekintésre és a témakör igazi tudománnyá fejlesztésére ösztönzök, akkor elvégeztem a munkámat.

Az igazság legyen veletek,

Pilot

1996 ősze

Szuper Szció Szuper Szció 2. Kozmikus történelem