A könyv utolsó módosításának dátuma: 2004. január 18.

ÖNTISZTÍTÁS

A megvilágosodás kézikönyve

Írta: The Pilot, © 1997-1999

A szerzőnek minden jog fenntartva, aki jelenleg anonim akar maradni, és ezért a "The Pilot" álnév alatt ír. Ezeket a fájlokat az interneten saját használatra minden személy szabadon lemásolhatja, és bármely olyan hálózati szerveren elérhetővé teheti, amely nem számít fel érte díjat és nem változtatja meg a tartalmát. Ezentúl a saját használatára minden internet-felhasználó kinyomtathat és beköttethet egy példányt. Ezek a jogok visszavonhatatlanok. Minden más jog a másolás országa törvényeinek hatálya alá esik.

[Ez egy nyilvánosságra hozott mű, amelyet az USA törvényei hatálya alatt hoztak létre, így a létrehozás pillanatától kezdve szerzői jogi védelem alatt áll.]TartalomAZ ÚJ KÖNYV BEMUTATÁSA

Azok számára, akik nem ismernék az írásaimat, el szeretném mondani, hogy a Szcientológia Egyház egyik reformere vagyok, aki a technológia széles körben ismertté tétele és az emberi elme és lélek kutatásának további kiterjesztése mellett kötelezte el magát.

Mivel e könyv publikálása az egyház jelenlegi vezetésével és a jelenleg hatályban lévő irányelveivel engem szembehelyez, és mivel ki szokták közösíteni és meg szokták támadni azokat, akik nem értenek egyet velük, ezeket az anyagokat névtelenül postázom az internetre azért, hogy a reformokat bátorítsam és hogy az előbb említett célok megvalósulását elérjem.

Ez a könyv nem csak egy puszta ismertető. Teljesen figyelmen kívül hagyja a szervezetben uralkodó jelenlegi helytelen viselkedést és téves felfogásokat.

Ehelyett az a célja, hogy a technológia mindenki számára elérhető legyen, szcientológusnak és nem szcientológusnak egyaránt. Ellentétben az előző könyvemmel (a Szuper Szció-val, ami az internet különböző helyein megtalálható), ez nem igényel előzetes szcientológiai ismereteket.

Ez egy "csináld magad" jellegű könyv, amit akárki képes otthon tanulmányozni és használni, nem csak azért, hogy megszabadítsa magát az aberrációktól, hanem azért is, hogy magasabb szellemi képességeket érjen el.

A könyv egyaránt tartalmazza a saját munkáimat és Hubbard olyan korai munkáit, amelyet már nem használnak a szcientológiában, és messze túlhalad mindent, ami ma az ortodox szervezetben elérhető.

Emellett ingyen van. Részedről csupán kemény munkára van hozzá szükség. Nincsenek benne hűségfogadalmak vagy rejtett csalások.

Ezen túl mivel ez egy tankönyv, a végére érve a téma szakértőjévé válsz.

A könyv az új embereknek szól. Megnyitja számukra az elme és a szellem ajtajait.

A könyv a képzett szcientológusoknak szól. Megszabadítja őket a szűklátókörűségtől, és eloszlatja azokat a félelmeiket, amelyek megakadályozzák, hogy a technológiát valóban használják.

A könyv a képzetlen szcientológusoknak szól. Most először azok a munkatársak és azok az érdeklődők is hozzájuthatnak, akik a technológiát még soha nem ismerték meg.

A könyv a szabad zónásoknak szól, rengeteg elveszett technológiát helyreállít és a jól bevált utak mentén további felderítésre ösztönzi őket.

A könyv az elidegenedetteknek szól, végül elvezeti őket az ígért, de soha meg nem kapott és ehelyett ellenük használt technológiához.

A könyv a kritikusoknak szól, ugyanis ez olyan valami, amit szabadon és őszintén kipróbálhatnak és amely segítségével egy olyan szervezet szorításából szabadíthatnak ki másokat, amely az elme és a lélek feletti egyeduralomra tör.

Végül ez a könyv az igazság minden keresőjének szól. Nem tagadja vagy támadja meg egyik metafizikai gyakorlatot sem. Egyszerűen csak kiszélesíti a határokat, és egy kevés gyakorlati technikát ad ahhoz a területhez, amely olyan széles, mint az emberi elme és szellem egésze.ELŐSZÓ

"Az igazság szabaddá tesz" – Názáreti Jézus

Az igazság nem keres téged, hanem neked kell előre menned és megkeresned. És amikor megszerzed, le kell fújnod a port a drágakőről, el kell választanod az bölcsességet a rárakódott hamisságtól. A halandók, amikor megtalálják az istenit, ritkán szárnyalnak tőle magasra, ehelyett azt a hatalom és gazdagság utáni vágyaikkal és az önelégültségükkel veszik körül.

Ehhez eszközökre van szükséged.

Ez a könyv ezeket nyújtja az igazság keresőinek.BEVEZETÉS ÉS SZÁNDÉK

A legnehezebb út az, amit egyedül jársz.

De azon a hídon, amit a saját kezeddel építesz, a legélvezetesebb haladni.

Ez egy útikönyv azoknak, akik a saját, csapdából kivezető útjukat meg szeretnék találni.

Ez bevezető könyv abban az értelemben, hogy nem tételezi fel, hogy az olvasó már valamilyen tanfolyamon részt vett, de nem igazán a kezdők könyve. Sokat követel az olvasótól, és az erőteljes és haladó elképzelések bemutatása során nem bánik vele kesztyűs kézzel.

Ellentétben a legtöbb metafizikai könyvvel, nagy mennyiségű szellemi gyakorlatot és technikát tartalmaz. Az elméletek azokkal a gyakorlatokkal fonódnak egybe, amelyek a személyt megszabadítják a szellemi korlátaitól és aberrációitól és visszakapja a képességeit, tudatosságát és a múltbeli létezés felidézését.

Ezért köszönetet kell mondanom L. Ron Hubbardnak, aki megmutatta az utat. Az 1950-es években, a korai szcientológiai kutatásokban rengeteg metafizikai gondolathoz nyúlt hozzá és alakította azokat absztrakt elmélkedésekből olyan egzakt eljárásokká, amelyeket gyakorolni és amelyekkel erősödni lehet. A megközelítés helyes volt, a jelenlegi szcientológiai gyakorlatok is helyesek, ugyanakkor a korábban használtak árnyékává fokozódtak le, és a rögzült gondolatok (egy olyan korlátozott alkalmazás, amelyre a szcientológia "standard tech"-ként hivatkozik), valamint merev és gyalázkodó irányelvek alá temetődtek.

Ez a könyv a következő lépés Hubbard azon kiváló korai munkái után, amelyeket még a szcientológia kőbe vésése előtt hozott létre. A csapdából a kivezető utat megtalálni képes öntisztítóknak ajánlom e könyvet.

Nincs meg minden válaszunk. Nincs teljes térképünk.

Viszont a metafizika most megy keresztül az ipari forradalom megfelelőjén. Tekintsd ezt a forradalom előszobájába történő meghívásnak.

Szellemi irányultság

Ha a halandó porhüvelyünk öregedése és halála után tovább élünk, a legértelmesebb következtetés az lehetne, hogy több életet élünk. Egy életet élni, és utána változatlannak és mozdulatlannak lenni az örökkévalóságig nem csak kegyetlenség, hanem abszurd és életerőt pazarló is lenne.

Ha valaki újra él a jövőben, akkor a logikus következtetés az, hogy ezelőtt is élt, csupán valamilyen mechanizmus meggátolja a visszaemlékezést.

Ha halhatatlan lelkek vagyunk, akkor csak két lehetőség van, mégpedig hogy teremtmények vagyunk, egy hatalmasabb lény által elindított óraművek, vagy pedig a teremtő részei vagyunk.

A teremtő erő azon árnyékai, amik megmaradtak nekünk, legyenek azok a szimfóniák, festmények vagy elbeszélések, azt mutatják, hogy megvan a képességünk a teremtésre. Emellett a saját valóságunk kivetítése az álmainkban azt mutatja, hogy ez a kreativitás kiterjeszthető az anyagi formának a semmiből történő létrehozására.

Ha teremtünk, akkor inkább teremtők vagyunk, mint teremtmények. Ez magába foglalja azt, hogy mi a töredékei vagy tükörképei vagyunk Istennek, részei az Ő tudatának, ami viszont a létrehozott univerzumokban esett csapdába.

Ha Isten az embert a saját képmására teremtette, ez a kép test nélküli lenne, hiszen hogy is lehetne Istent egy testbe zárni. Ez a kép pedig képes lenne a teremtésre, mert az univerzumokban található anyag és energia önmagában nem képes a teremtésre.

Ezentúl, ha Isten részei vagyunk, akkor egy isteni állapotból hanyatlottunk le, mivel Isten eredetileg nem egy csapdába esett állapotban létezett. Ez azt is jelenti, hogy a probléma a hozzáadódott gátak miatt van, nem pedig a képesség belső hiánya miatt. Tehát az aberrációk (torzulások) és a képességek hiánya inkább hozzáadott, nem pedig hiányzó dolgok.

Minden teremtés előtt csak a semmi létezhetett. Ezért Istennek semminek kell lennie, a kigondolás és a teremtés hatalmával. Ez azt is magába foglalja, hogy kezdetben nincs személyiség, mivel kezdetben nincs környezet, amiben a személyiség megjelenhetne. Tehát tegyük félre Isten minden megszemélyesítését, és ehelyett hivatkozzunk egy végtelen semmire a végtelen teremtés lehetőségével.

A teremtés a semminek a valamivel történő egyensúlyba hozása végett jön létre. Így Isten lenne a mindent elfogadás és a mindent felölelés, azaz azt is mondhatjuk, hogy Isten a szeretet. Nem csak a jóság szeretete, hanem minden szeretete. És az egyetlen gonosztett valaki valódi természetének – annak, hogy része a végtelen és teremtő semminek – a megtagadása lenne.

Így mint Isten árnyékai, töredékei vagy gyermekei, mi is semmik lennénk végtelen teremtő erővel, versengenénk a teremtésért és a teremtések cseréjével foglalkoznánk.

Hanyatlásunk kezdetben abban állhatott, hogy megtagadtuk az igazi természetünket. Döntésekből, hogy ne teremtsünk, ne tapasztaljunk, ne észleljünk, ne kommunikáljunk. A felelősség és az okozás megtagadásából. A valódi természetünkből következően pedig semmilyen gát nem lehet sikeres, hacsak nem mi magunk állítjuk fel azokat.

Döntések

A könnyebb út kedvéért megkérlek, hogy hozz néhány döntést és fogadj el néhány olyan viselkedési formát, amelyek segítik az előrehaladásodat.

Ezek nem előzetes követelmények. Akkor is nyugodtan haladj tovább, ha ezek közül néhányat nem tudsz elfogadni.

Ezek olyan dolgok, amelyekre hitem szerint egy haladó tanuló végül magától is rájön, és ha már elég messzire haladtál, ezek természetesnek és racionálisnak fognak tűnni. Ha pedig már most el tudod fogadni, akkor meg fogja könnyíteni az utadat.

Ezek nem végső igazságok, és egy haladó tanuló inkább megértéssel használná, mint vakhittel. De a teljes tudatosság hiányában neked inkább akkor lesz igazad, ha ezeket használod, nem pedig akkor, ha az ellentéteiket.

1. Kommunikáció

Minden jel arra vall, hogy a szándékos döntéseink, hogy ne kommunikáljunk, jelentős részt vállaltak azokból az eredeti tényezőkből, amelyek miatt idáig süllyedtünk.

Minden helyzetben, amikor bizonytalan vagy abban, hogy mondjál-e valamit vagy se, (egyéb okok hiányában) a legjobb, amit tehetsz, a kommunikáció, ahelyett, hogy zárva tartod a szádat. Hubbardtól az egyik leghíresebb idézet: "Ha kétséged van, kommunikálj". Ha pedig a kommunikációval bajba kerülsz, a megoldás gyakran a még több kommunikáció, nem pedig a visszakozás.

2. Konfrontáció1

A dolgoktól meghátrálás és a visszakozás azokat olyan állapotban hagyja, hogy szabadon dolgozhatnak ellened. A nem konfrontált dolgok hajlamosak fennmaradni. A teljes egészében megtekintett dolgok vissza tudnak kerülni a személy irányítása alá és megszűnnek hátrányosan hatni rá.

Ezentúl általánosságban is jobb szembenézni a dolgokkal ahelyett, hogy elnyomnánk azokat vagy elrejtőznénk előlük.

3. Megbocsátás

Már elég régóta marakodunk egymással egy kölcsönösen pusztító szemet-szemért, fogat-fogért harcban. Elég sok életet töltöttünk el jófiút és rosszfiút játszva. Mind Jézus, mind Buddha látta ezt, és ez a kifelé vezető út egyik fontos része.

Ha több bátorításra van szükséged, akkor kérlek, ismerd fel, hogy a másnak megbocsátás csökkenti a saját karmád súlyát, ugyanis a másnak megbocsátással magadnak is megbocsátasz. Mi pedig már elég régóta itt vagyunk, hogy minden lehetséges szerepet kipróbáljunk és minden gonosztettet legalább néhányszor elkövessünk. Az egyetlen kivezető út a kölcsönös megbocsátás, valamint a bosszúállás és a kiegyenlítésre törekvés befejezése.

4. Felelősség

Legfelső szinten a felelősség inkább okozást és irányítást jelent, mint szégyent. Ha felelős vagy valamiért, akkor az a teremtésed része, ha pedig visszautasítod a felelősséget és mást vádolsz, akkor az saját magad megtagadása és az irányítás átengedése.

A modern időkben az emberek a felelősség elhagyásáért harcolnak, de a eleinte azért küzdöttünk, hogy mi legyünk felelősek valamiért, mivel a felelősséggel hatalom jár.

5. Szeretet

A szeretet az elfogadás legmagasabb formája. Itt van az út, hogy átöleljük az univerzumot és áthatoljunk rajta, és feloldódásra ugyanúgy lehet használni, mint bátorításra. Szeretettel egy gonosz dolgot el lehet juttatni a beteljesülésig és meg lehet változtatni, hogy ne legyen szüksége a gonoszságának fenntartására. Újra Jézushoz fordulva, azt találjuk, hogy "szeresd felebarátodat, mint tenmagad", "szeresd az ellenséged", és "Isten a Szeretet".

6. Bölcsesség

A tudás hatalom. Ne félj tanulni semmit. Ne hátrálj meg a bonyolultságtól vagy a nehézségtől. Tanulj meg mindent, amit lehet, és ne elégedj meg a puszta adatgyűjteménnyel, hanem a megértésre és a gyakorlati alkalmazásra törekedj. Mindig keresd a dolgok mögött rejlő okokat.

7. Igazság

Az igazságot azok érdemlik meg, és azokhoz jön el legtöbbször, akik hajlandóak tévedni. Soha ne ragaszkodj vakon a saját igazadhoz és mindig legyél hajlandó újra megvizsgálni a feltevéseidet. Az utunk hosszú és bonyolult, és közben rengetegszer kell módosítani a gondolkodásod. Legyél rugalmas, és hagyd magad fejlődni.

8. Nézőpontok

Kezdetben mindannyian össze voltunk kötve abban a végtelen semmiben, amelynek a részei vagyunk. Mindenki fel tudott és fel is vett mindenféle szerepet. Legfelső szinten kölcsönösen kizáró és ellentmondó nézőpontokat lehet egyszerre fenntartani. Vegyük például azt, hogy egyszerre játszunk a sakk mindkét színével. Sötétként az a cél, hogy a sötét győzzön, és világosként pont fordítva. Egy személy képes mind a két gondolatot fenntartani. Ez a kulcs ahhoz, hogy kilépjünk abból a játszmából, amelyben csapdába estünk.

Továbbá a kommunikációs törekvéseid inkább a többiek nézőpontjába helyezve lesznek hatékonyak, nem pedig a sajátodban.

9. Élet

Ne utasítsd vissza az életet. Ne nyomj el minden vágyat. Ne próbálj megállítani minden mozgást.

Ahogy fejlődsz, úgy leszel mind inkább élő, úgy leszel mind inkább mozgásban. Több dolgot birtokolhatsz és több dolgot élvezhetsz. Legfelül a végtelen teremtés és mozgás található, valamint azok a dolgaid, amelyekből végtelen van, mert tetszés szerint hozhatod létre őket.

Viszont ne hagyd magad szenvedélyek és vágyak által uralni. Ne hagyd, hogy elemésszen a mohóság és a vágy. Ne engedd magad annyira a fizikai valósághoz kötődni, hogy beleesel a csapdájába.

A tágabb, fényesebb vágyak kifelé vezetnek. A szűk, rögzült vágyak pedig a csapdába.

Élvezd a szenvedélyt és a vágyakat, mint a teremtésed gazdagságát, de mindig a saját akaratod szerint. Ne engedd, hogy az uralkodjanak rajtad. Te vagy a nagyobb, és azok árnyékok, amelyeket tetszés szerint hozol létre azért, hogy érdeklődést és változatosságot hozz az életedbe.

10. Segítség

A legjobb segítség az, amely megszünteti a szükséget a segítségre. Sokkal jobb valakit megtanítani arra, hogy pénzt keressen, mint pénzt adni neki, ugyanis az utóbbiból függőség származik, az előbbiből pedig a képesség és a szabadság növekedése.

Ebben együtt vagyunk, és nagy szükségünk van arra, hogy segítsük egymást. De "segíts magadon, Isten is megsegít", és bölcsen teszed, ha ugyanígy cselekszel.

Adj szabadon segítséget. Ne használd azt úgy, mint az uralkodás eszközét. Ezentúl ha te is el szeretnéd érni a szabadságot és a megvilágosodást, akkor az a a legfontosabb, hogy másokat is irányíts ugyanerre az ösvényre. A tanulás legjobb útja a tanítás, és a legjobb módja annak, hogy megszerezz valamit az, hogy megosztod másokkal.

11. Ellenfelek

Ha arra törekszel, hogy te legyél a legjobb valamiben, mindig úgy csináld, hogy a saját képességeidet növeld és nem úgy, hogy a versenytársaid képességét csökkented. A leggyorsabban úgy tudsz futni, hogy van előtted valaki, aki diktálja az iramot. Mindig örülj az erős versenytársnak, mivel új magasságokba emel fel.

Nem vagyunk igazán versenyben. Ez csak egy játszma. Hosszú távon mindannyian a csapdából menekülés játszmájának csapattársai vagyunk.

Ne zúzd össze az ellenfeleidet. Később még szükséged lesz rájuk.

12. Célok

Mindannyian képesek vagyunk a végtelen teremtésre. A legfelső szinten nincs erőforráshiány. Hiába tűnik ellenkezőleg, nem vagyunk egymással versenyben. Az a gondolat, hogy csak egyvalaki maradhat életben, hamis.

Egy halhatatlan isteni lénynek a legnagyobb szüksége a magához hasonlóakra van, akik a teremtés gazdagságához és változatosságához hozzájárulnak, ugyanis ez egyetlen útja, hogy elkerülje az unalmat és az önhittséget.

Dolgozz úgy, hogy mind magad, mind mások számára jobb képességeket és nagyobb kreativitást érj el.

A könyv nem nyújt teljes választ, inkább egy hosszú és nehéz, de a legnagyobb jutalommal kecsegtető út kezdetét jelenti.

A célom az, hogy a tanulót jobban felkészítsem, mint bármely régi metafizikai iskola tanulóját. A legfelsőbb igazságok és a legfejlettebb technika felé irányítva a tanuló inkább beavatottként indul el, nem pedig újoncként.

Amikor a gyerekeknek bemutatjuk a tudományt, nem rejtjük el a kémia, a fizika vagy a nukleáris energia létezését. Az egész keretet egyszerre mutatjuk be. Viszont ez nem helyettesíti a hosszú és részletes tanulmányokat, amelyektől valaki ezeknek a területeknek a mestere lesz. Ismerik a gravitáció törvényeit és a belefoglalt alapvető elveket, de messze vannak attól, hogy föld körüli pályára állításokat számoljanak.

Ennek a könyvnek a tanulmányozása inkább a kezdet, mint a vég.

Azáltal, hogy inkább egyedül dolgozol, mint egy, a területet jól ismerő tapasztalt szakemberrel, arra vagy rákényszerítve, hogy egyszerű és szabályos lépésekkel haladjál, hogy minden egyes feladatot a tőled telhető legtökéletesebben végrehajts. Amíg ezt teszed, növelni fogod a képességeidet és az energiádat, még ha nem is érsz el tökéletes eredményt minden lépésben, amikor először haladsz végig a könyvön.

Ezután abban a helyzetben leszel, hogy még egyszer végig kell haladnod a könyvön, minden feladatot szükség szerint még tovább végezve. Ez a második menet az, amely erőt és stabilitást ad.

Ez azt jelenti, hogy miközben végighaladsz a könyvön, nem számíthatsz arra,hogy egy bizonyos nehézségedet kezelni fogod. Ehelyett egy általános képességnövekedésért dolgozol abban bízva, hogy végül minden téged zavaró dolgot megoldasz.

Tehát a haladásodat semmilyen olyan mérték szerint ne ítéld meg, mint hogy egy általad érzett problémát vagy alkalmatlanságot hogyan kellene kezelnie. Ez csak leértékeli az általad megtett igazi haladást. Az egyetlen érvényes kritérium ezen az úton a haladás megítéléséhez csak a képességek növekedése lehet, azzal a felismeréssel, hogy lehetnek olyan vakfoltok vagy problémás területek, amelyek addig nem oldódnak meg, amíg nagyon messzire el nem jutsz.

Tehát ez a könyv nem egy gyógymód, ami egy bizonyos állapotot kezel.

Egy másik hasznos anyag a Szuper Szció című könyv, amit 1997 elején tettem fel az internetre. Az a könyv már feltételezi azt, hogy az olvasó ismeri a szcientológiát. L. Ron Hubbard munkái szintén igen értékesek, különösen az 1952-es Philadelphiai Doktorátusi Tanfolyam (angolul Philadelphia Doctorate Course) előadásai. A sok elérhető könyv közül A gondolkodás alapjai és az Emberi képességek teremtése különösen ajánlott.

Vannak még mások is, akik előreviszik a kutatásokat. Sokat kell még tanulni és felfedezni. Az internet jó hely arra, hogy megkeresd őket, különösen az alt.clearing.technology hírcsoportban.

Ezen kívül nagy mennyiségű metafizikai munka létezik, amelyek a nagyobb könyvesboltokban könnyen elérhetők. Különösen Evans különböző tibeti fordításait szeretem, beleértve a Tibeti halottaskönyv-et (a tibetiek életek közti területre vonatkozó útikönyvét).

Könyvünk önmagában nem teljes megoldás, de ez nyújtja a jelenleg elérhető legfejlettebb eszközöket.

A könyv olvasásakor ne ragadj le az első menetnél.

Dolgozz minden lépésen annyit, amennyit csak bírsz, és haladj előre. Az első feladatban található gyakorlatok bizonyos szempontból a leghaladóbbakat is figyelembe veszik és magasabb szinten is hasznosak. Tehát tervezd azt, hogy kétszer haladsz végig a könyvön, egyszer könnyebb stílusban, egyszer pedig mélyrehatóbban.

Ha egy gyakorlat túl nehéznek tűnik az első menetben, átugorhatod és a második menetre hagyhatod. De ne ugorj át túl sokat, mert a későbbi fejezeteket túl nehéznek vagy lassúnak fogod találni.

Egy gyakorlatot akkor se futtass, ha nagyon kellemetlennek tűnik. A legegyszerűbb ok arra, hogy így érzel az, hogy ez nem a legmegfelelőbb időpont a gyakorlat futtatásához, előbb más (a könyvben előrébb vagy hátrább található) dolgokat kellene futtatnod. Az is lehetséges, hogy az adott eljárás egy szükségtelen lépés, mindannyiunknak megvan a saját erősségünk ugyanúgy, mint a gyengeségünk. Ezeken felül mivel ez a kiadás még új és kísérleti, lehetséges, hogy az eljárás gyengén van megszövegezve, elégtelenül van megmagyarázva vagy más hibája van.

Hajtsd magad, hogy legyűrj minden lustaságot vagy vonakodást, hogy szembenézz a dolgokkal, de ne erőltesd magad a jobb meggyőződésed ellenére.1 konfrontáció: a szót a könyvben a "szembenézni valamivel" jelentésben használjuk (a fordító)TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉS

Ez egy "béta"1 kiadás. Rengeteg ismereten és tapasztalaton alapul, jó eredmények várhatók tőle, de valószínűleg nem tökéletes.

Olvasd el, értsd meg, és próbáld ki, de ne imádd istenként. És írd meg másoknak a tapasztalataidat.

Az emberek különbözőek. Ami az egyiknek könnyű, az a másiknak nehéz lehet, és fordítva. Az első menetben a néhány dolog nehéznek tűnhet és át lehet ugrani. Más dolgok nem futnak elég ideig ahhoz, hogy tartós eredményt adjanak.

A legfontosabb az, hogy előrehaladj, ne várj el túl sokat és ne legyél túl pedáns. Számíts arra, hogy egy második menetben ezt az anyagot teljesen újrafuttatod.

Viszont ha egy eljárás egyszer elkezd futni, ne szakítsd félbe. Rengeteg elméletet elolvashatsz, és kötelezettségek nélkül ki is próbálhatod azokat. Ellenben ha valami igazán elkezd történni az eljárás alatt, be kell fejezned azt, különben a félig futtatott dolgok fogva tartják a figyelmedet és horgonyként húznak vissza. Ha néhányat ezek közül összegyűjtesz, valószínűleg megfeneklesz és megoldásként vissza kell menned és be kell fejezned azt, amit elkezdtél.

Az általános szabály az, hogy ha egy eljárás változást okoz (azaz ha valami történik), futtasd azt, mivel még több minden érhető el vele. És ami még fontosabb, ahogy elkezdesz valamit kiásni és csak részben nézed meg, akkor félrevezető információkat kaphatsz.

Például tegyük fel, hogy egyszer, amikor kisgyerek voltál, attól féltél, hogy egy szörny van a szekrényben. Emellett borzasztó részletesen elképzelted a szörnyet, és utána elnyomtad azt, mert annyira rettenetes volt.

Miközben az eljárást futtatod, elkezdesz félig emlékezni erre a dologra, mert a mentális korlát, amivel azt elzártad, elkezdett lebomlani. Az első kép, ami látható válik, az a borzalmas szörny lesz, amit kitaláltál, valamint a félelem érzete. Ha ebben a pillanatban leállsz, egy kicsit a félelem állapotában maradsz, és úgy érzed, hogy a gyermekkori otthonod szörnyekkel volt tele.

Mivel te voltál az, aki felkavarta a régi félelmeket, elég gyorsan elhalványodnak. Képes vagy jobban érezni magad attól, hogy egy kicsit körülnézel a szobában. De megmaradhat az a különös emléktöredék, hogy egy szörny volt a szobában, amikor kicsi voltál.

Ha még néhánnyal több utasítást futtatsz az eljárásból, észreveszed, hogy a szörnyet a gyerekkorodban te teremtetted, és egy jót nevethetsz az egészen.

Tehát ha az eljárás során valami bekapcsol, futtasd az eljárást addig, amíg keresztül nem jutsz rajta. Jól kell érezned magad, amikor befejezed az eljárást.

A könyvön sorrendben kell végighaladnod. Az első fejezetek olyan eljárásokat tartalmaznak, amelyeknek majd biztonsági hálóként veszed hasznát, amikor a fejlettebbekhez érsz, és azt várom, hogy képességeket és megértést építs fel magadban, ahogy előrehaladsz. Ez nem azt jelenti, hogy minden eljárást tökéletesen el kell végezned, de azt igen, hogy hogy meg kell értened a bemutatott dolgokat és legalább néhány bemutatott eljárásban sikert kell elérned.

Ideális esetben elérhető közelségedben van egy tapasztalt személy, aki a haladásodban segíteni tud és egy-egy üléssel, amelyeken megszabadít a tévedésektől és a nehézségektől, távol tart téged a problémáktól.

Sajnálatos módon a könyv írásának pillanatában (1997) az ortodox Szcientológia Egyház háborúban áll a különböző lehasadt csoportokkal (Knowledgism, Dynamism, Dianasis, Ability Centers, Clearing Centers, Avatar, Ron's Org, Identics, TROM, és még sok mással), amelyeket közösen szabad zónának hívnak.

Ezen csoportok mindegyikének (beleértve a Szcientológia Egyházat is) rengeteg képzett embere van, akik képesek általános nagytakarítást és helyreállítást (vagy ahogy gyakran hívják, felülvizsgálatot) tartani, ami a könyvbéli haladását bárkinek nagyban segítheti.

Viszont az önauditálás ellen és arról, hogy milyen eljárásokat és hogyan kell futtatni, létezik néhány előítélet. Ezeket leginkább maga a Szcientológia Egyház tartja fent, amely még jelenleg is csak a "standard tech"-ben hisz, ami az 1960-as évek végén fejlődött ki és ami Hubbard munkáinak hozzávetőleg csak a tíz százalékét reprezentálja, és nem engedélyez semmilyen további kutatást vagy kiterjesztést.

A szabad zónás gyakorlatok aszerint változnak, hogy mennyit vettek át a Szcientológia Egyházból és milyen további kiterjesztéseket vagy átdolgozásokat alkalmaztak, és milyen előítéleteket tartottak meg.

Tehát most el kell döntened, hogy ki az, aki hajlandó segíteni neked ezen az úton és ki az, aki más ösvényekre akar terelni téged.

Ha már képzett vagy, akkor azt hiszem, hogy a könyvvel képes vagy gyorsan haladni és képes vagy sok eredményt elérni. A könyv nem korlátozódik a szcientológia által "alacsonyszintű"-nek nevezett gyakorlatokra. Ez egy új, sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítés, amely a haladóbb eljárások gyengébb verzióit is már a kezdetektől tartalmazza.

A szcientológia technikáiban már képzetteknek először az első függeléket kellene elolvasniuk, hogy az öntisztítás terén a standard technikák alkalmazására tanácsokat kapjanak.

A kezdő egyik problémája maguknak az öntisztítás során alkalmazott képességek a megtanulása, beleértve magát a gyakorlatot is. Ez tulajdonképpen nem túl bonyolult, de valamilyen szintű ítélőképesség és megértés szükséges hozzá. Ahogy ezt begyakorlod, bizonyos érzéseket fogsz észlelni (mint például meddig kell folytatnod egy eljárást), amelyeket csak tapasztalattal lehet fejleszteni.

Azért, hogy gyorsan el tudj kezdeni dolgozni és egy kis tapasztalatod tudj szerezni, az első fejezetek csak azt a minimális mennyiségű technikai szaktudást tartalmazzák, ami az eljárás futtatásához kell.

Ez azt jelenti, hogy a későbbi fejezetekben tanultak segítségével jobb munkát tudsz elérni az első fejezeteken. Ez még egy ok arra, hogy másodjára is végighaladj a könyvön. Azok, amelyek az első menetben nem hoztak létre jelentős változást, sokkal hatásosabbak lehetnek, amikor jobb képességekkel és nagyobb rálátással rendelkezel.

Természetesen a képzettek az összes általuk jól ismert technikát használhatják.

Egy másik nehézség, amellyel egy kezdő szembekerülhet az, hogy egy sorozatban egy bizonyos elemet nem tud kezelni, még ha az problémát is okoz neki. Egy képzett személy például el tud bánni egy bizonyos, őt zavaró zaklatott állapottal, mielőtt valaki más általánosan is képes kezelni az ilyen állapotok területét.

Ez azt jelenti, hogy néha félre kell tenned azokat a dolgokat, amelyek az adott pillanatban zavarnak, vagy olyan időszakot kell felidézned, amikor kevesebb problémával kellett foglalkoznod. Végül mindent képes leszel kezelni, de ekkor már lehet, hogy nagyon messzire jutottál az úton. Tehát tegyél meg mindent, amit tudsz.

Még egyszer azt tanácsolom, hogy először könnyedén haladj végig a könyvön. Ezáltal meg tudod találni a téged zavaró dolgokat és csökkenteni tudod a rád nehezedő terhet. Erre úgy is gondolhatsz, hogy lekaparod a felszíni réteget. Ezután a második menetben sokkal mélyebbre le tudsz hatolni.

Ha már futtattak rajtad szcientológia eljárásokat, a fejezetek közül néhány olyannal is találkozhatsz, amelyet már végigvettél. Ezekben az esetekben megtekintheted a fejezetet háttérinformációkért, de át is ugorhatod azokat, hacsak úgy nem érzed, hogy még foglalkoznod kell a területtel.

Ezzel ellentétben nem szabad kihagynod a kezdő fejezeteket vagy ahhoz a fejezethez ugranod, amely a legutolsó sikeresen elvégzett szcientológia futtatásodhoz illeszkedik, ugyanis ez a könyv nem ugyanabban a sorrendben épül fel, mint az ortodox standard tech.

Mivel először lendületet kell szerezni ahhoz, hogy egyedül futtassuk az ún. "alacsonyabbszintű eljárásokat",az első fejezetek néhány könnyebb "magasabbszintű eljárást" is bemutatnak, ugyanúgy, mint néhány, az öntisztítás szempontjából alapvető elgondolást és technikát. Ezekből az eljárásokból sok felette áll bármely, az ortodox szcientológiában használatos eljárásnak, és az 1952-54-ben használt eredeti kutatási vonalból származnak, amelyekre soha nem tértek vissza teljesen.

A könyvben nem szabad ugrálni és egymás után gyorsan és véletlenszerűen bekezdéseket elolvasni, mert egyszerre túl sok különböző dolgot kavarhat fel.

A könyv elég tömör, a hosszadalmas fejtegetések helyett inkább csak a minimálisan szükségeset mutatja meg. Minden fejezet önmagában egy nagyobb tanulmány is lehetne. Ez azt jelenti, hogy kevés az ismétlés és nem ismertetem sokáig a gondolatokat csak azért, hogy valaki lassan szokjon hozzájuk.

Nem szabad attól félned, hogy előretekints, de ne nézz meg egyszerre több új fejezetet. Legalább tarts egy kis szünetet közöttük.

Ez a figyelmeztetés még a haladókra is vonatkozik, amikor először nézik végig a könyvet. Mivel a könyvben lefedett területek körülbelül harmadát az ortodox szcientológiában is kezelik ("standard tech"), tudni szeretnék, hogy milyen új anyag került a könyvbe, és lelkesedésből vagy bátorságból körbenéznek.

Egy jól képzett személy tényleg minden fejezetet elolvashat vagy bármelyiket soron kívül kipróbálhatja, de még ők se kavarjanak fel egyszerre több dolgot, mert ez egy jó módszer arra, hogy megbetegítsék magukat.

Minden esetben azt tudom tanácsolni, hogy ne siesd el és ne próbálj ki túl sok mindent egy alkalommal.

Ha mégis gondba kerülsz, kövesd a következő fejezetben található tanácsokat.

Természetesen ezekkel a figyelmeztetésekkel nem kell törődnöd, ha egy fejezetet alaposan áttanulmányoztál.1 béta: számítástechnikai környezetben egy program olyan változatát jelenti, amelyet a végleges kiadás előtt még a szélesebb közönségnek tesztelés számára kibocsátanak, szemben az "alfa" változattal, amelyet még csak a fejlesztők tesztelnek (a fordító)HA BAJBA KERÜLSZ

Ahogy az öntisztítás technológiájában egyre jobban fejleszted a képességeidet, elérsz arra a pontra, amikor egyértelmű lesz a számodra az, hogy az egyik feladatban vagy gyakorlatban mikor rontottál el valamit. Amikor ez történik, tarts szünetet és hagyd egy kicsit lecsillapodni a dolgokat. Azután tekints vissza és próbáld meg kitalálni, hogy mi romlott el és javítsd meg, általában úgy, hogy helyesen végzed el a feladatot és befejezed azt.

Egy kezdő ellenben sokkal hajlamosabb arra, hogy hibákat kövessen el és lehet, hogy nem tud eleget ahhoz, hogy kitalálja, mi ment rosszul. Ennek hatására nyugtalan, zavart vagy valamiféle "feltöltött" állapotba kerülsz.

A legfontosabb dolog, amiről tudnod kell az, hogy nem számít, mennyire rontottad el, le fog csillapodni és el fog tűnni. Még a legszélsőségesebb esetekben is néhány nap vagy egy hét múlva minden jobb lesz.

Amikor a saját elméddel dolgozol, te vagy az, aki felkavarja a dolgokat, és ha félbehagyod a munkát és másra irányítod a figyelmedet, a töltés el fog tűnni. Ez nem ugyanaz, mint az "igazi" világ, ahol más taszigálja az orrod elé a dolgokat.

Tehát ha bajba kerülsz, adj a dolgoknak egy kis időt, hogy lecsillapodjanak. Nézz körbe és vegyél észre szép dolgokat, gondolj kellemesebb pillanatokra, vagy csinálj valamit, amit élvezel. Amikor jobban érzed magad, menj vissza és olvasd el újra a fejezetet, és talán néhány korábbi fejezetet is.

Az első fejezetek arra összpontosítanak, hogy olyan technikát nyújtsanak, amely a nehézségek felmerülése esetén is hasznosak és fokozatosan olyan alapvető készségeket és eljárásokat mutatnak be, amelyekkel távol tarthatod magad a bajtól és segítenek rájönni, hogy mit rontottál el. Ha úgy találod, hogy megfeneklettél és nem tudod, hogy mihez kezdjél, menj vissza, és még egyszer végezd el az első néhány fejezetet.

A leggyakrabban előforduló hibák:

 1. Nem értetted meg az eljárást és valami mást csináltál. A megoldás az, hogy újra áttanulmányozod és jól csinálod.
 2. Az eljárás számodra egyszerűen túl nehéz és soha nem kezdett el igazán futni. Csak vedd észre azt, hogy ez történt és hagyd ki azt, amíg legközelebb végig nem haladsz a könyvön.
 3. Már egyszer jó eredményt értél el, de utána tovább erőszakoltad azt. Ezért vedd észre, hogy mikor érezted igazán jól magad az eljárás közben és találd meg azt a pontot, ahol azt befejezted.
 4. Az eljárás egészen jól kezdett el futni, de valami elvonta a figyelmedet vagy valami más miatt abbahagytad azt anélkül, hogy befejezted volna. Néha ez problémát okoz a következő eljárásban, ezért menj vissza az előzőleg futtatott eljárásokhoz, és fejezz be mindent, amit félbehagytál.
 5. Akkor próbáltál meg egy eljárást futtatni, amikor más módon zavartak meg, fáradt, éhes, zaklatott, kábult voltál, vagy valamely más okból képtelen voltál a koncentrálásra. Néhány eljárás ilyen körülmények között is működik, mások nem. A megoldás az, hogy akkor futtasd újra az eljárást, amikor már jobban vagy, vagy használj olyan eljárásokat, amelyek a közvetlenül a helyzetet kezelik.

Általában akkor kell a legjobban érezned magad, amikor új dolgokat tanulsz és ezekkel előre akarsz haladni. Ezek közül a technikák közül sok akkor is segít, amikor nem vagy formában, de ebben az esetben inkább ragaszkodj a már megtanult és jól bevált anyagokhoz.

Néhány dolog neked könnyebb lehet, mint másoknak, és ha a képességeid vagy a koncentrációd a normális szint alatt van, a legkönnyebbek működnek a legjobban. Tehát ne értékeld le a túl könnyű vagy egyszerű dolgokat. Ezek azok, amelyek akkor is működhetnek, amikor beteg, erőtlen vagy félig eszméletlen vagy.

Ha a könyv óvatlan lapozgatásától mégis túlságosan felkavarodnál, adj egy kis időt a dolgoknak, hogy lecsillapodjanak, utána gyere vissza és csináld rendesen, egyszerre egy fejezettel foglalkozva ahelyett, hogy mindent egyszerre próbálsz meg megcsinálni.1. KEZDŐ LÉPÉSEK

A rengeteg elmélet helyett inkább néhány gyakorlati feladattal kezdjük.

Az itt megadottak elég könnyűek, de ezeket nagyon jól be kell gyakorolnod, ugyanis az egész úton hasznodra válnak és baj esetén az életedet is megmenthetik, mivel segítenek lerázni a túlterheltséget és a mentális ködöt.

Ezek eljárások, ami azt jelenti, hogy ezeket a cselekvéseket többször is el kell végezni a kívánt cél eléréséhez.

Később több elméletet ismertetek az eljárásokról, de az alapvető elmélet az, hogy sokkal gyorsabban érhetsz el eredményeket a feladatok egymás után ismétlődő elvégzésével, mint egyvalamivel erőlködve. Egy szöget is inkább ütögetve versz be, mint egyszerűen betolva.

Lehet, hogy az utasítás végrehajtásakor a kívánt eredmény nem következik be. Az utasítást újra és újra meg kell ismételned, esélyt kell neki adnod ahhoz, hogy bemelegedjen, majd utána keresztül kell menned rajta és akkor valami történik. Ez lehet egy magától értetődő dolog, lehet valami fantasztikus, de valamilyen eredményt mindenképpen elértél.

A gyakorlatok ebben a könyvben #.# formában lesznek számozva, ahol az első szám a fejezet száma lesz a könnyebb hivatkozás kedvéért. Más szavakkal, az 1.1 az ebben a fejezetben található első gyakorlat. Később többszintű számozást fogunk használni (pl. 5.1.1), amikor több gyakorlatot kell csoportosítanunk, és betűket használunk az egymással felváltva használandó utasításokhoz.

A könyv ezen és a többi fejezetében található gyakorlatok némelyike azoknak a fejlettebb verziói, amelyeket valaha a szcientológiában használtak. Mások eredetiek és vagy Hubbard korai elméletein alapulnak, vagy a saját arra irányuló törekvéseimen, hogy a munkát előrevigyem.

1.1 A Figyelem gyakorlat

Ez egy szinte gyerekesen egyszerű, és mégis hatásos technika arra, hogy a figyelmünk kifelé irányításával átküzdjük magunkat a mentális ködön és gátakon. Ugyanakkor az érzékelésünket is megnöveli. Sok változat lehetséges.

A legegyszerűbb formájában az utasítás a következő:

1.1 Nézz körül, vegyél észre dolgokat, precízen pontokat kiválasztva és a tekinteteddel az egyik pontról a másikra határozottan mozogva.

Természetesen az emberek ezt gyakran végzik, amikor egy új vagy érdekes helyre kerülnek, de legtöbbször az érzékelésüket gépiesen működtetik és hajlamosak befelé fordulni, az érzékelésük pedig ennek következtében eltompul.

Ha ezt akkor gyakorlod, amikor könnyen megy, akkor a kisujjad hegyében lesz akkor, amikor súlyosan befelé fordulsz, és azokban az esetekben hatalmas segítség lehet, hogy összeszedd magad.

Egyebek mellett ez a gyakorlat is biztonsági hálóként szolgálhat számodra, amikor saját magadon alkalmazol eljárásokat. Ha bajba kerülsz, le tudja csillapítani a felkavart mentális töltést.

Rendkívül hasznos abban, hogy legyűrd a kábítószerek mentális hatásait. Ha például túl sokat iszol, segít kijózanodni. Ebben az esetben viszont azt találhatod, hogy addig kell ismételned az eljárást, amíg a vegyszerek a szervezetedben maradnak.

Ennek egy fontos része az, hogy a pontokat precízen válaszd ki és nem csak határozatlanul körülnézel. Ha egy szobában vagy, akkor az észrevételezésbe vedd be a szoba sarkait (általában 8-at) is.

Még amikor ébren vagy, éberen és jól érzed magad, a gyakorlat egy kicsit akkor is javíthatja az érzékelésedet. A szoba egy kicsit tisztább lesz, egy kicsit jobban el tudod helyezni magad benne és egy kicsit tisztább fejűnek érzed magad. Amikor eléred ezt a fejleményt, akkor nyugtáznod kell, hogy a feladatot elvégezted.

Ha akkor végzed, amikor fáradt vagy ködös vagy, a hatás drámai lehet. Tegyük fel, például, hogy félig alszol és meg kell erőltetned magad ahhoz, hogy ébren maradj. Tehát elkezdesz a szobában bizonyos pontokat észrevenni és hirtelen teljesen felébredsz. Vagy rosszul érzed magad, elkezdesz körbenézni, pontosan észrevenni dolgokat, majd hirtelen kihúzod magad a bajból és úgy érzed, hogy az erőid megújultak.

Ez a gyakorlat azért fontos, mert bebizonyítja, hogy a mentális állapotod felett képes vagy átvenni az irányítást.

Ezt addig kell gyakorolnod, amíg második természeteddé nem válik az, hogy ködös állapotban ezt csinálod, ugyanis ez biztosítja azt, hogy használni fogod, ha félig ájult vagy, vagy alszol és nem emlékszel az eljárásra, de mégis csinálni fogod, hiszen annyira a viselkedésed részévé vált.

Néha előfordult, hogy olyat álmodtam, hogy az érzékelésem ködös volt. Végül ez a technika annyira a részemmé vált, hogy még ilyen esetekben is használtam, noha nem tudtam arról, hogy álmodom. Néha nagyon rémisztő hatása volt, az álom elpattant, mint egy buborék, és legnagyobb meglepetésemre a hálószobám falára meredve találtam magam.

Ahhoz, hogy ezt hatásosan megtanuld, valójában inkább csinálni kell, mint olvasni róla. Tehát az első dolgod az legyen, hogy most elkezded csinálni, még ha nagyon magától értetődőnek tűnik is. Csak nézz körül a szobában, vegyél észre precízen pontokat, amíg az érzékelésed egy kicsit kitisztul. Ez nem egy nagy dolog akkor, ha már jól vagy és ébernek érzed magad.

Ahhoz, hogy igazán jó legyél benne, használd sokszor az elkövetkező néhány napban, futtasd otthon vagy a munkahelyeden, bevásárlás, sétálás vagy utazás közben a tétlen pillanataidban.

Amikor jól végzed, akkor megtévesztően gyors és egyszerű, de meg fogsz lepődni, hogy mennyi akaraterőt igényel, ha kábult vagy. Tanuld meg most használni, mielőtt egy veszélyes vagy kritikus helyzetben szükséged lesz rá.

Ezt néha "lokalizációs assziszt"-nak hívják az ortodox szcientológiában, és abban segíti az embereket, hogy megállapítsák a saját helyüket vagy hogy tájékozódjanak.

1.2 Szellemi változat

Ez az első lépés a test nélküli cselekvés felé, testen kívüli nézőpontból dolgok észlelése, amelyet a pszichológusok távoli nézésnek hívnak.

Ez igazából a fenti 1.1-es gyakorlat, de ezt csukott szemmel végzed.

Kezdd el a hagyományod figyelem gyakorlatot a szobán, amíg egy kényelmes pozícióban ülsz. Amikor az érzékelésed kitisztul, csukd be a szemed, és a szoba képzeletbeli képével végezd el újra.

Ne nyisd ki egyfolytában a szemed és ne értékeld le a képességeidet, csak mert nem mindig az igazi dolgokat látod. Eleinte rengeteg képzelődés keveredik az igazi észleléssel. Ezenkívül lesz néhány "igazi" érzékleted is, amelyek különböznek a test által látottaktól, például ráhangolódhatsz a szoba régebbi képének az árnyékaira is.

Viszont fokozatosan, ahogy folyamatosan használod az gyakorlatot, alkalmanként az érzékelés igazi villanásait kapod meg. Eleinte ne erőltesd túl keményen ezt a gyakorlatot. Csak esetenként végezd, fogadj el bármilyen csekély nyereséget és ne csinálj belőle túl nagy ügyet.

Ez tulajdonképpen egy "végső" gyakorlat a skála legtetején. Csak körülnézni és észrevenni dolgokat, nem számít, hogy mi van közben. Valaki például nem lát mást, csak ködöt, utána észrevehet dolgokat a ködben, végül a ködön túl igazi dolgokat kezd el látni.

1.3 A Figyelem gyakorlat a testen használva

Ez segít meggyorsítani a gyógyulást, csökkenteni a fájdalmat, és általában növelni a tested feletti kontrollt.

Ez a testen belüli pontok észrevételezésének egyszerű gyakorlata. Csak csukd be a szemed és érints meg a testedben pontokat az elméddel, próbálj meg a területekre nézni, de ne értelmezz túl sokat abból, hogy van-e vagy nincs valamilyen vizuális észlelésed. Az is elég jó, ha egy kicsit érzed az adott területet, de próbálj meg arra hajtani, hogy egy kis képet kapj a tested belsejéről.

Ez a legjobban akkor működik, ha váltogatod a test bal és jobb oldalát, és fel-le dolgozol a fejtől a végtagokig az idegcsatornák mentén. Ha a fejjel, a háttal vagy a gyomorral kapcsolatos problémákat próbálsz meg kezelni, akkor szintén felváltva válassz ki pontokat a fejben és a gyomorban (a napfonadék olyan, mint egy kis agy), mivel ezek egy erőteljes idegcsatorna két végén helyezkednek el.

Megjegyzendő, hogy te nem az agyad vagy. Az agy nem öntudatos, ez neked, mint gondolkodásra képes szellemnek a tulajdonsága. Az agy inkább egy nagy kapcsolótábla és egy kicsit a lélek által használt számoló- vagy számítógépre hasonlít.

Általában úgy cselekszel, hogy irányítod az agyad (mint ahogy parancsokat gépelsz be egy számítógépbe) és hagyod, hogy az agyad irányítsa számodra a testedet. Viszont képes vagy közbeavatkozni és a testedet közvetlenül irányítani. Ez a gyakorlat ezt a képességedet fejleszti. Olyan, mintha kikapcsolnád az robotpilótát és magad irányítanád a repülőgépet. Egy bölcs ember mindig meggyőződik róla, hogy nehézség vagy vész esetén felül tudja bírálni a robotpilótát.

Az ujjaddal vagy egy toll hegyével is megérintheted a testedet (váltakozó oldalakon), hogy segítsd fókuszálni a figyelmedet, és utána nézz rá a pontra (csukott szemmel) belülről.

Fájdalom vagy sérülés esetén néhány utasítás erejéig a sérült terület környékén dolgozz, utána a munkádat a végtagok (kéz-, lábujjak, stb.) felé folytasd ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyod a sérült területet, vagy túlságosan odarögzülsz.

A fájdalommal szembenézés, annak elfogadása és tudomásul vétele gyakran egy kicsit lecsillapítja azt. A mentálisan a területre nyúlás pedig arra bátorítja a testet, hogy a gyógyító erőivel inkább odarohanjon, ne pedig visszahúzódjon a fájdalomtól.

Most akkor azt az egyszerű gyakorlatot végezd, hogy a test bal és a jobb oldalán felváltva pontokat választasz ki. Kezdd a fej tetején és dolgozz lefelé az idegcsatornák mentén a kezek és az ujjak felé, beleértve az ujjak hegyét is. Utána kezdd el megint a fejed tetején, és a hátgerincen és a lábadon keresztül dolgozz le egészen a lábujjadig. Utána dolgozd végig a testedet elől a fejedtől kezdve egészen a nemi szervekig. Utána dolgozz meg bármilyen érdekes területet. Utána ismételd meg, addig folytatva, amíg a tested jól nem érzi magát.

1.4 Többet az alapul szolgáló elméletről

A lélekre gondoljunk úgy, mint egy olyan lényre, aki bizonyos mennyiségű figyelmet képes a dolgok felé irányítani. A "figyelem" viszont a fájdalom, a veszély, a problémák vagy más nehézségek felé irányul és rögzül.

Ahogy a lény hanyatlik, a lehetséges figyelméből egyre több és több rögzül azokon a dolgokon, amelyekkel nem akar szembenézni, és fokozatosan lezárja ezeket a területeket anélkül, hogy visszavonná róluk a figyelmét. Ehelyett a "figyelem" egységei "elzáródnak" vagy "eltemetődnek", és a személynek kevesebb szabad figyelme és öntudata marad.

Ahogy begyakorlod a figyelmed pontos irányítását, fokozatosan "figyelmi egységeket" vonsz ki ezekből a beragadt pontokról és visszanyered felettük az irányítást. Ennek hatására fejlődik az érzékelésed és az öntudatod, és a gondolkodási képességed is felszabadul.

Ez valamennyire túlegyszerűsítés, mivel az egyén képes új figyelmi egységeket létrehozni, amikor az érdeklődése valami felé elég nagy. Vedd észre, mennyivel jobban érzed magad, ha valamilyen érdekes dologra tekintesz.

Az irányításod alatt álló szabad figyelem a fő tényezője a sikeres gondolkodási, észlelési és működési képességeidnek.

1.5 A Figyelem gyakorlat alkalmazása egy képesség megtanulásában

Egy olyan képzettség megtanulásának a részeként, ahol eszközöket, felszerelést vagy valamiféle létesítményt tartalmaz a terület, a szokásos tanulási tevékenységed mellett a figyelem gyakorlat egy változatát is használhatod.

Válassz ki néhány különlegesebb pontot a készülék vagy az eszköz felszínén a szemeddel rájuk tekintve, majd mentálisan válassz ki néhány különlegesebb pontot a készülék belsejében (ne törődj azzal, hogy becsukod a szemedet), utána válassz ki megint néhány pontot a készülék külsején a szemeddel, majd néhányat belül, stb.

Megjegyzendő, hogy ez nem helyettesíti egy gép működtetésének a megtanulását, mielőtt elkezded azt működtetni. Abban viszont segít, hogy tanulmányozás közben közelebbi viszonyba kerüljél a géppel és megnöveli az azzal kapcsolatos érzékelésedet és éberségedet.

Ez a sportban is segíthet. Például egy kicsit egy kosárlabdával és a kosárral gyakorolva javíthatja a célzásodat.

1.6 Sokkal fejlettebb változatok

Figyelj meg olyan dolgokat, amelyeket kedvelsz.

Figyelj meg dolgokat, amelyekre biztonságos ránézni.

Sok más változat lehetséges.

Ezek közül bármelyiket csinálhatod objektíven, a test szemeivel, vagy mentálisan, csukott szemmel.

Ráadásul ezekkel nem kell a a tested környékére szorítkoznod. Például csukd be a szemed és képzeld el, hogy egy városra vagy egy vidéki tájra tekintesz le és olyan dolgokat veszel észre, amelyekre biztonságos ránézni, stb. Ebből egy későbbi fejezetben kicsit többet fogunk csinálni.

A pontok helyett nagyobb tereket és áthatolható dolgokat is használhatsz. A nagyobb térfogat viszont könnyedén valótlanná válhat, így koncentrálj a pontokkal történő munkára. Ha ezt nagyobb terekkel kipróbálod és ez valótlannak vagy eredménytelennek mutatkozik, akkor kezdj el megint pontokat keresni.

Ahogy egyre előrébb haladsz, természetesen módon a nagyobb térfogatok felé fogsz fordulni, amikor a tárgyakra irányítod a figyelmed. Amikor a figyelmedet bizonyos pontokra irányítod, haladj tovább és a pontokat növeld akkorára, amekkorákat még kényelmesnek érzel, de azért ezeknek a gyakorlatoknak a lényege az összpontosítás erősségén és pontosságán van.

1.7 A vakokról

Annak, aki vak, a fenti első lépés nem használható. Viszont az első lépés mögött rejlő gondolat az, hogy a fizikai univerzumban olyan módon kell pontok kiválasztani, hogy azáltal bizonyosságot nyerj és eligazodj benne.

Tehát egy vak személynek az ennek megfelelő cselekedeteket kell megtennie, amelyek valószínűleg bizonyos pontok érzékelése egy tárgyon addig, amíg fizikai bizonyosságot nem szerez. Utána visszaléphet és csinálhatja a második eljárást.

Más szavakkal a pontokat először fizikailag, utána mentálisan kell megfigyelnie. A megfigyelésnek nem igazán kell a látás szerint történnie. Azért a látás köré épült, mivel a legtöbb ember számára a ez a legkönnyebb, de gyakran sok más út is van, ami ugyanazt az eredményt éri el.

Komoly fogyatékossággal küzdő emberek, akik megpróbálják végigcsinálni ezt a könyvet, néha olyan gyakorlatba futnak, amelyet a hátrányaik miatt nem tudnak végrehajtani. Ezekben az esetekben az eljárást úgy kell átállítani (mint a fenti példában), hogy ugyanazt a területet célozza meg egy olyan változat felhasználásával, amely segít megkerülni a hátrányuk okozta problémát.

Csak azért, mert valakinek testi fogyatékossága van, még nem jelenti azt, hogy szellemileg is fogyatékos. Néhány esetben jobb eredményt mutathatnak fel, mivel több ösztönző erejük van, hogy legyűrjék a test korlátait.

1.8 Összegzés

A figyelem eljárások egész családja kiválóan használható arra, hogy elhelyezd magad a térben, kiterjeszd a mentális teredet és nyugodtan összeszedd magad, amikor valami megrázó történik veled.

Ezek nem csak kezdőknek szóló eljárások, egészen a legfelsőbb szintig elmennek, haladás közben egyre tisztább és szélesebb érzékleteket adnak.

Ezen a ponton nem a tökéletességet hajszoljuk. Tanuld meg a technikákat, játszadozz el velük, foglalkozz velük annyira, hogy hogy vészhelyzetben tudd használni azokat és térj át a következő fejezetre. Ahogy haladsz előre, gyere vissza néha erre a fejezetre és egy kicsit mindig tágítsd tovább az érzékelésedet.2. KINYÚLÁS ÉS VISSZAHÚZÓDÁS

Most folytassuk azzal, hogy inkább kinyúlunk a dolgok felé és visszahúzódunk tőlük ahelyett, hogy egyszerűen csak megnéznénk őket.

Előtte viszont ez egy jó pillanatnak tűnik arra, hogy többet mutassunk be az eljárások alapjairól.

Egy gyakorlat futtatásának egyik legnagyobb kérdése az, hogy azt meddig kell futtatni.

Ha nem futtatsz elég sokáig egy gyakorlatot, nem csak nem szerzed meg azokat a nyereségeket, amelyeket elérhetnél, hanem valamilyen félig feldolgozott dologra rögzülhet a figyelmed. Ezen túl néhány gyakorlat felkavarhat valamit, amikor rájuk nézel, és ha a közepénél abbahagyod, akkor ez felkavarva és kezeletlenül maradhat, és ez kellemetlen lehet.

Másrészt ha túl sokáig futtatsz egy gyakorlatot, akkor valami olyasmi történhet veled, amit a szcientológia túlfuttatás-nak nevez.

Amikor egy gyakorlattal valamit megcélzol és hirtelen eljutsz a gyakorlat befejezéséhez, a cél eltűnik. Ha a gyakorlatot továbbfolytatod, számos nem kívánt hatás léphet fel.

Először is létezik egy hajlam arra, hogy leértékeld magad és a nyereséget, amit elértél, és ez meggyengít és nehezebbé teszi az eljárás futtatását. Másodszor is az ember hajlamos újra létrehozni az így kezelt valamit, hogy az eljárás utasítását újra végre tudja hajtani. Harmadszor, hogy most olyasmit céloz meg, ami már eltűnt, hajlamos leszel egy másik, a céltól egy kicsit különböző dolgot felkavarni, így az eljárással nem fogsz jól haladni.

Összegezve az eredmény az, hogy a gyakorlatot nehezebben lehet csinálni, így fáradtnak és kimerültnek fogod érezni magad a felkavart és ki nem sütött töltések miatt.

Ahhoz, hogy kijavíts egy túlfuttatást, rá kell jönnöd és tudomásul kell venned azt, hogy az túlfutott, meg kell keresned azt a pillanatot, amikor az eljárást befejezted, és fel kell idézned azt az érzést, amit akkor éreztél. Felismerhető, hogy az ennek következtében létrejövő zavarodottság, nehézségek, tehetetlenség és leértékelés abból fakadt, hogy valaki nem ismerte fel azt a pontot, ahol a gyakorlat befejeződött.

Természetesen ha egy eljárást alulfuttatsz, csak futtasd tovább, amíg be nem fejezed.

Azok a gyakorlatok, amelyek a fizikai univerzumot célozzák meg, nem túl érzékenyek a túlfuttatás vagy az alulfuttatás jelenségére. A testedzések esetén normálisnak nevezhető az, hogy a gyakorlattal túlmegyünk a "siker" pontján, és jól érezzük magunkat ezekkel kapcsolatban.

Viszont ha egy órán át úgy gyakorlatoznál, hogy minden feladatot csak addig csinálsz, amíg igazán jól nem érzed magad, azt vennéd észre, hogy javult az erőnléted és gyorsabban fejlődik a teherbírásod, mintha ugyanezt az időt azzal töltenéd, hogy egy állandó minta szerint döntöd el, hogy hányszor hajtod végre ezeket a feladatokat.

Valamilyen mértékben a fizikai univerzummal foglalkozó feladatok korlátlanok abban az értelemben, hogy újra és újra elvégezheted azokat. Viszont ez a túlfuttatási és leértékelési tényező, amely mentális tömeget épít fel ahelyett, hogy elengedné azt, akkor lép fel, amikor túl sokáig küszködsz valamivel. Tehát váltogasd a gyakorlatokat, csinálj meg más gyakorlatokat is, mielőtt visszatérsz oda, ahol sikered volt. Ez a haladás leggyorsabb útja.

A túlfuttatás és alulfuttatás ezen jelenségét akkor a legjobb megtapasztalni és megismerni, amikor az objektív gyakorlatokkal foglalkozunk, ugyanis ezen a területen nem tudunk sok hibát elkövetni.

Később a szubjektív eljárásokat is fogunk végezni, ahol a túlfuttatás és az alulfuttatás hatása sokkal szembetűnőbb.

Most van itt az ideje annak, hogy megtanuld észrevenni, mikor fejeztél be egy eljárást, és megtanuld visszaállítani a teljesítés pillanatát, ha felfedezed, hogy túl sokáig futtattad.

Az első eljárásunk valaminek az ismételt megérintése és elengedése lesz. Hogy megfigyeljük a jelenséget és megtanuljunk róla valamit, futtassuk túl szándékosan ezt, mert ezzel az eljárással ezt könnyű megcsinálni, és a hatása nagyon enyhe.

Vegyél elő a közeledből valamilyen tárgyat. A számítógép billentyűzete tökéletes lesz, ha a könyvet előtte olvasod. Válassz ki a tárgyon egy pontot. Nyúlj ki, és precízen érintsd meg a pontot. Érezd egy pillanatig és utána engedd el, elemelve attól a kezed. Ezt tisztán és pontosan végezd.

Néhányszor újra és újra ismételd meg. Ha nem változtatod meg a pontot és nem adódik bonyodalom, a legtöbben néhány ismétléssel teljesíteni tudják az eljárást.

Csak egy kicsit kell erőltetned magad, hogy elkezdd ezt az eljárást és csak egy kevés határozottság kell ahhoz, hogy néhányszor megcsináld. Az első gondolatod az lehet, hogy "megérintettem, mi van ebben nagy dolog, mindig szoktam tárgyakat megérinteni". Viszont előfordulht, hogy egy kis ellenállás lép fel, miközben újra és újra megérinted. Valószínűleg ez nagyon gyenge lesz, mert nem foglalkozik semmi olyasmivel, amihez nagy mentális stressz társul. Ezeket viszont még akkor kell megtapasztalnod, amikor még semmilyen mentális tűzijátékot nem robbantasz be.

Néhány (vagy sok) ismétlés után eljön az a pillanat, amikor a pont, amit megérintesz, hirtelen valóságosabb lesz, egy kicsivel jobban érzed azt. A tárgy egy kicsit világosabb lesz, és egy kicsivel jobb érzésed lesz vele kapcsolatban.

Ez az a pillanat, amikor az eljárás befejeződik.

Most csinálj még egy-két tucat ismétlést. Egy darabig jól fog menni, utána kicsit unalmas lesz, és ahogy folytatod, egy kicsit nehézkesebb lesz, és nem lesz meg a tárgy felé az a kellemes érzésed.

Most idézd fel azt a pontos pillanatot, amikor az eljárás teljesítetted. Hozd vissza azt a kellemes érzést. Emlékezz, hogy hogyan éreztél a tárgy iránt, és hogy nézett ki abban a pillanatban.

Azt a pillanatot, amikor kellemesen érezted magad, hívjuk a kiengedés, felszabadulás vagy enyhülés (angolul release) pontjának vagy pillanatának. Ebben az esetben nem jelentős mennyiségű mentális töltéssel foglalkozunk, de amikor igen, akkor ez lenne az a pont, amikor a töltés feloszlik vagy szétesik, és az enyhülésnek ez a pillanata elég jól felismerhető. Ha egy jelentős enyhülési pontot túlfuttatsz, akkor annak a hatása is elég jól felismerhető lesz. Amint ezt egy eljárás futtatása során felismered, a fentebb tárgyalt enyhülési pontot helyreállítod.

Általánosságban egy eljárást addig kell folytatnod, amíg valamit okoz. Az eljárások változást hozhatnak és engedned kell a változást ahhoz, hogy befejeződjön az esemény. Amíg meghátrálsz, gondjaid vannak vagy az eljárás valamit felkavar, tovább kell haladnod, mert az eljárás eltalált valamit, és azt folytatva át tudsz menni rajta, bármi is legyen az, amibe belefutottál. Tehát ne hátrálj meg a nehézségek miatt. Soha nem ez a megállás pillanata. A megállás pillanata az, amikor hirtelen minden könnyű lesz.

Tehát ezeket az eljárásokat határozottan végezd és ne hátrálj meg, ha eldurvulnak a dolgok. Viszont megzavarodhatsz, mert ha az enyhülés pontján túlfutsz, nehezebb dolgod lesz és a folytatás iránti elkötelezettséged ellened dolgozik. Tehát keresd ennek a hatásnak a felbukkanását. Az eljárás először kemény, utána hirtelen könnyű lesz, majd ismét nehéz. Ez az a pillanat, amikor vissza kell térned és az enyhülési pontot helyre kell állítanod.

Azt viszont jegyezd meg, hogy a fizikai és objektív eljárásoknak nincs annyi köze ehhez a területhez, mint azoknak a szubjektív eljárásoknak, amelyeket majd később használunk. Ezeket a dolgokat túlfuttathatod, és mivel itt van a fizikai univerzum, hogy a helyes irányban tartson téged, továbbhaladva és áthatolva a túlfuttatás jelenségen még egy enyhülési ponthoz juthatsz el.

A fizikai eljárásoknál sok enyhülési ponthoz juthatsz el, mindig egy kicsit tovább jutva el, de a legnagyobb nyereség az első pontnál lesz, a többi pontot már tovább tart elérni és nem is hoznak akkora nyereséget. Tehát a leggyorsabb út mindig az abbahagyás, inkább később kell visszatérni ahelyett, hogy az első menetben halálra dolgoznád magad.

Most akkor alkalmazzuk ezt a kinyúlás és visszahúzódás eljárást, amely nagyon hasznos és értékes.

2.1 Objektív kinyúlás és visszahúzódás

Vegyél fel egy tárgyat. Precízen válassz ki egy pontot a tárgyon. Érintsd meg és engedd el, amíg kellemes érzésed nem lesz a ponttal kapcsolatban. Válassz ki egy másik pontot a tárgyon, és csináld ugyanezt. Addig folytasd, amíg kellemes érzésed nem lesz a tárggyal kapcsolatban.

Ezután véletlenszerűen vegyél fel pontokat a tárgyon, érintsd meg és engedd el, amíg úgy nem érzed, hogy képes vagy birtokolni és körülfogni a tárgyat, és képességet érzel a kezelésére és az irányítására.

Ezt végezd el néha, különösen olyan tárgyakkal, amelyeket használni vagy amelyekkel dolgozni szoktál. Ha vezetsz, próbáld meg az autódon elvégezni.

Mint egy nagy előnyöket nyújtó gyakorlat egyik változatát, a szoba sok különböző tárgyával és a falakkal is végezd el addig, amíg a szoba hirtelen nagyon valóságos lesz és a szoba egésze nagyon kellemes érzést nem nyújt.

Arra is használhatod, hogy az első fejezet eljárásaihoz hasonlóan a kábult vagy levert állapotból kihúzd magad.

Ezt sokszor végezd el. Kifelé irányít és megnöveli a kommunikációdat a fizikai univerzummal. A későbbiekben következő szubjektív eljárások kiegyensúlyozására nélkülözhetetlen, ugyanis az ehhez hasonlók nélkül a szubjektív eljárások túlságosan befelé fordítóak lennének.

A gyakorlat a birtoklási és irányítási képességeidet is megnöveli.

2.2 Szellemi kinyúlás és visszahúzódás

Ennek az eljárásnak egy mentális változata is létezik, amikor az elméddel nyúlsz ki, mintha kivetítenél egy sugarat, és az elméddel érintesz meg és engedsz el dolgokat.

A fizikai változatot többet kell használnod, mint a szellemit.

Amikor ezt először végzed, kezdd azzal, hogy fizikailag nyúlsz ki és húzódsz vissza egy tárgytól, és csak amikor ez készen van, folytasd ugyanezzel a tárggyal a szellemi változatot.

Ezt általában nyitott szemmel szokás végezni, a test szemeit használva nézésre és az elmét kinyúlásra, de csukott szemmel is lehet végezni. Ebben az esetben először mindenképpen a fizikai verziót kell használni.

Csukott szemmel végezve a kinyúlás és visszahúzódás eljárás segíti a nem fizikai érzékelésed kifejlődését.

Fokozatosan azt fogod találni, hogy hogy mentálisan is érzed a tárgyakat, sőt kezdesz áthatolni rajtuk és kezded érezni, hogy mi megy végbe bennük.

Most még ne várj csodákat, hosszú még az út.

Viszont te mint lélek képes vagy áthatni, érezni és irányítani a körülötted található univerzumot és ez az egyik első lépés ebbe az irányba.

2.3 Az Érintés assziszt vagy Visszaérintés

Ezt hivatalosan "érintés assziszt"-nak hívják a szcientológiában. Nagyon egyszerű és hasznos, és egyedül is könnyen el lehet végezni. Ha megsérted magad, akkor az elméddel hajlandó leszel az adott területről visszahúzódni, és mivel a test hajlamos engedelmeskedni az elmének, a test áramlatai és gyógyító erői is gátlódnak, mivel visszavontad azokat.

Ha a sérülést okozó cselekvést néhányszor leutánozod, néhányszor ugyanott, ugyanazzal a tárggyal lassan és biztonságosan végrehajtod, akkor ez legyűri a visszahúzódást. Természetesen lehűtheted a forró tárgyakat, eltompíthatod vagy máshogy védekezhetsz az éles dolgoktól, stb.

Tegyük fel, hogy beleütöd valamibe a lábujjadat. A legtöbb esetben ezután még fáj, gyakran meglepően sokáig ahhoz képest, hogy nincs semmilyen jelentős sérülés és úgy tűnik, hogy egy utálatos hajlam lép fel arra, hogy egy kicsit később ugyanazt a lábujjadat még egyszer beleüsd valamibe.

Ahhoz, hogy ezt legyűrd, lassan lóbáld a lábad és könnyedén érintsd meg ugyanazt a pontot néhányszor, ahol beütötted.

Hirtelen egy éles fájdalmat érzel, ahogy az esemény feltűnik, majd megkönnyebbülsz és a fájdalom tényleg eltűnik. Valamint nem fogod rendszeresen újra és újra beütni ugyanazt a lábujjad.

Esetleg például hozzáérsz egy forró felszínhez és megégeted az ujjad. Most akkor lehűtöd a felszínt (kikapcsolod a tűzhelyet, addig törlöd egy nedves ronggyal, amíg le nem hűl, stb.). Utána lassan megismétled azt a cselekvést, amellyel megégetted az ujjadat. Ez gyakran csillapítja a kisebb égés bosszantó fájdalmát, és még a felhólyagosodástól is megóvhatja. (nincs rá semmilyen garancia, de úgy tűnik, hogy segít, és ingyen van).

Természetesen a személyt először részesítsd elsősegélyben. Ne állj ott érintés asszisztot csinálni egy éles késsel, amíg összevérzed a szőnyeget. Valamint ne várj csodákat, de ez tényleg segít. Próbáld ki és meglátod.

Ezt az eljárást "visszaérintés"-nek is hívják a modern szcientológia szlengben, mert visszanyúlsz ahhoz a ponthoz, ahol megsérültél.

2.4 A Fal gyakorlat

Az ortodox szcientológiában létezik egy Irányítás, Kommunikáció és Birtoklóság (angolul Control, Communication and Havingness, vagy röviden CCH) eljárássorozat. Ez a gyakorlat CCH-2 néven ismert.

Hihetetlenül egyszerű, de meglepő hatásai vannak. Kezdetnek keress két falat, és egy tisztán járható utat közöttük.

Az utasítások:

2.4 a) Nézz a falra.

2.4 b) Menj a falhoz.

2.4 c) Érintsd meg a falat.

2.4 d) Fordulj meg.

Ezt a két fal között oda-vissza járkálva újra és újra ismételd meg.

A cselekedeteknek nagyon pontosaknak kell lenniük, mindegyiket tisztán kell csinálni és fel kell ismerni, hogy megtetted. Minden egyes alkalommal úgy végezd, mintha először tennéd, ahelyett, hogy automatikusan hajtanád végre az utasításokat.

Most komolyan ajánlom, hogy kelj ki a székből és végezd el ezt. A hatások meglepőek lehetnek ahhoz képest, hogy szerinted elméletben mi történhet.

Valami ehhez hasonlóan pontosat és ismétlődőt végezve rengeteg eltemetett anyag felkavarodhat, mint például a hipnotikus irányítás vagy a hadseregben menetelés. Ami felkavarodik, az lehet, hogy nem ebben az életben történhetett, és még csak nem is lehet közvetlenül előhívni, mégis enyhítheted a súlyát az eljárás folytatásával, amíg sikeresen át nem küzdöd magad a hatásokon és egyszerűen és könnyedén nem ki nem tudod vitelezni az utasításokat.

Lehet, hogy először nem ás mélyre ez az eljárás. Lehet, hogy néhány környi utasítást végrehajtasz, majd hirtelen kellemesnek érzed a tested irányítását és mozgatását. Ha ez történik, fogadd el a nyereséget és fejezd be. Viszont később térj vissza és próbáld meg újra.

Ennek az eljárásnak egy szellemi változata is létezik, amikor lefekszel, becsukod a szemed és elképzeled magad, ahogy végrehajtod az utasításokat, és mint szellem mozogsz oda-vissza a falak között. Ez viszont kezdőknek általában túl magas szintű. Az eljárás régebbi hipnózist és ehhez hasonlókat kavarhat fel és lefeküdve végezni ahelyett, hogy a testedet mozgatnád körbe (ami arra kényszerít, hogy ébren maradj), szinte garantálja azt, hogy valamilyen hipnotikus anyag kifutásának kezdetekor elalszol. Tehát jobb, ha egy kezdő inkább csak a könyv második menetére hagyja ezt a változatot.

2.5 Pontos irányítás

Egy tárgy pontos mozgatását és irányítását is gyakorolhatod.

Válassz ki egy tárgyat, amit könnyen tudsz mozgatni. Válassz ki két pontot. Mozgasd pontosan a tárgyat a két pont között és figyelj arra, hogy egyforma sebességgel mozgasd és tétovázás nélkül tedd le az adott pontra. Engedd el a tárgyat, majd vedd fel megint.

A pontosság típusú gyakorlatok néha felkavarnak valamit, és ha áthaladsz rajta, a hatás eltűnik.

A gépeknél, mint például az autónál, irányítsd azt újra és újra, pontosan egy megadott módon. A vezetés megtanulásánál például segít gyakorolni az autó pontos megállítását. Zongoratanulás közben kiválaszthatsz két egymástól távoli hangot, pontosan mozogva közöttük előre-hátra, mindig ugyanazt az erőt és sebességet használva. Vagy használhatod a gépelés megtanulásánál.

Ez nem azt jelenti, hogy egy képesség tökéletessé válásához helyettesítheti a tanulást, de felgyorsíthatja annak menetét és a tökéletesség magasabb szintjeire vihet el.

Ezt egy kicsit tovább is viheted, csukott szemmel végezve, amíg a cselekvést biztonságosan végre nem tudod hajtani. (Azért ne vezess csukott szemmel!)

Ez egyik azoknak a kulcsfontosságú technikáknak, amellyel a keleti mesterek megtanulnak valamit, a kung-futól kezdve az asztaliteniszig mindenhol megtalálhatod.3. GONDOLATOK, ÉRZELMEK ÉS VISELKEDÉS

A gondolataidat, az érzelmeidet és a viselkedésedet te uralod.

Ezeknek az irányítását gyakran adjuk át másoknak, ami érdekes is lehet, valamint az élet része.

Viszont mindig hatalmadban áll visszavenni ezek irányítását és úgy érezni és gondolkodni, ahogy kedved tartja, tekintet nélkül arra, hogy mit diktál az élet, a társadalom vagy a fizika.

Az elméd feletti uralom a szellemi fejlődésed egyik szükséges lépése. Ebben a fejezetben a kezdő lépéseket tesszük meg ebbe az irányba.

Emellett ez arra is egy jó pillanat, hogy egy füzetben elkezd feljegyezni azokat az eljárásokat, amelyeket futtatsz. Minden egyes eljárást és minden érdekes dolgot le kellene írnod, ami történt, és mindent, amire később hivatkozni szeretnél.

Egy feljegyzésnek sok haszna van. Ha például összezavarodsz és nem haladsz annyira jól, visszatekinthetsz és újra átnézheted, hogy mi történt. Amikor néha bajba kerülsz, akkor valójában az utolsó, rendben lévőnek talált lépés az, ahol a hibát elkövetted.

Esetleg végső esetben úgy is dönthetsz, hogy segítséget vagy tanácsot kérsz egy hivatásostól, ebben az esetben pedig egy feljegyzés hatalmas értékű segítség abban, hogy a szakértővel tudasd, hogy miket futtattál és azok hogyan sikerültek.

Néhány esetben szintén segít az, hogy a dolgokat az elméden kívülre helyezed és papírra írod, ugyanis ennek segítségével jobban kifelé tudsz fordulni, ez pedig sokkal fontosabb lesz, amikor majd a szubjektív eljárásokkal fogunk dolgozni.

Ahogy jobban előrehaladsz, néha vissza akarhatsz nézni valamire, amit korábban futtattál.

Tehát mostantól váljon szokásoddá az, hogy egy füzetbe feljegyzed a haladásod. Jó néhányat megtöltesz majd, miközben előrehaladsz.

Ezentúl hadd emlékeztesselek még egyszer arra, hogy egy eljárás futtatása be tud kapcsolni egy reakciót, és a megoldás az, hogy tovább futtatod az eljárást, amíg a felkavart hatás el nem tűnik. Amikor a félelemről futtatsz egy gyakorlatot, akkor néhány percig valóban félhetsz. Ha ez történik, makacs határozottsággal folytasd az eljárást, amíg a félelem el nem tűnik. Az eljárás ugyanis valamit felhozott a felszínre, és ezt inkább hagynod kell teljesen kijönni, nem pedig félúton megállítani.

3.1 Viselkedés

Válassz ki a szobában egy semleges tárgyat, amelyet se nem szeretsz, se nem gyűlölsz.

Nézz rá és érezz különböző pozitív dolgokat annak irányában.

Határozz úgy, hogy szereted, hogy gyönyörű, csodálatos, segítőkész, stb. Érezz örömet afelett, hogy ott van. Néhány percig végezd ezt, az érzelmeidet és a viselkedésedet változtasd olyan pozitívra, amilyenre csak tudod.

Ezután válts vissza és érezz különböző negatív dolgokat a tárggyal kapcsolatban. Határozz úgy, hogy utálod, hogy gonosz és csúnya és ártalmas, stb. Ezt megint csináld néhány percig.

Megint fordítsd meg és érezz különböző pozitív dolgokat felé.

Különböző reakcióid lehetnek, amíg ezt végzed. Kezdetben lehet némi nehézséged, amikor az elméddel oda- és visszaváltasz. Az eljárást addig folytasd, amíg minden reakció eltűnik és a tárggyal kapcsolatos gondolataidat könnyedén meg tudod változtatni.

Ezután válassz egy másik semleges tárgyat és ismételd meg az eljárást. Addig folytasd, amíg igazán könnyen nem tudod irányítani a dolgokkal kapcsolatos érzelmeidet. Lehetőleg a pozitív, és ne a negatív érzelmekkel fejezd be.

3.2 Asszociációk

Válassz ki a szobában egy nagy tárgyat, például egy bútordarabot. Gondolj egy jelen nem lévő tárgyra, amelyet a bútordarabbal csak nagyon értelmetlen módon lehet kapcsolatba hozni. Például válassz a szobában egy könyvespolcot, valamint egy csatornafedőt, mint értelmetlen asszociációt.

Nézz a tárgyra és azonnal gondolj arra az értelmetlen dologra, amivel kapcsolatba hoztad, mintha ez egy automatikus asszociáció lenne. Például nézz a könyvespolcra, és azonnal gondolj a csatornafedőre. Ha lehetséges, idézd magad elé a csatornafedő mentális képét, amely eléd pattan, amikor a könyvespolcra nézel. Néhányszor végezd el ezt, nézz a tárgyra és idézd fel az asszociációt, majd nézz félre és hagyd eltűnni a képet.

Amint ezt már képes vagy irányítani, folytasd a következő lépéssel, amikor a tárgyra nézésnél csak minden második alkalommal asszociálsz. A többi alkalommal csak nézz rá a tárgyra, gondolj róla valamit és vegyél észre rajta dolgokat anélkül, hogy értelmetlen asszociációkat hoznál létre.

Amikor ebben már jó vagy, válassz egy másik tárgyat és egy másik asszociációt, és ismételd meg a fentieket.

Ahogy ezt futtatod, egyre inkább képes leszel az automatikus tudatalatti asszociációidat irányítani.

Folytasd, amíg jól nem irányítod ezt.

Ha ezt tökéletesen elsajátítod, akkor képes leszel nem gondolni egy elefántra, amikor azt mondják neked, hogy ne gondolj egy elefántra.

3.3 Érzelmek

Válassz egy tárgyat. Gondolj arra, hogy sajnálod a tárgyat. Azután gondolj arra, hogy a tárgy sajnál téged. Váltogasd oda-vissza néhányszor. Ezután válassz egy másik tárgyat, és csináld ugyanezt.

Addig folytasd, amíg valamennyire már irányítani nem tudod a bánatot és a szimpátiát.

Ezután ugyanezt a félelemmel végezd. Válassz egy tárgyat és gondolj arra, hogy félsz tőle. Utána gondolj arra, hogy az fél tőled, és így tovább.

Ezután a haraggal futtasd. Haragszol a tárgyra, a tárgy haragszik rád.

Ezután jön az unalom és a vidámság (vidám vagy a tárggyal kapcsolatban, és a örülsz, hogy az ott van).

Ennek növelnie kell az érzelmeid irányítását.

Megjegyzendő, hogy nem a tökéletességre próbálunk törekedni, hanem csak az irányítást próbáljuk egy kicsit visszaállítani.

3.4 Automatizmusok

Az elme sok mindent automatikusan csinál.

Az automatikusan működő dolgok feletti irányítás átvételének általános szabálya az, hogy túlzásba viszed, egyre tudatosabban csinálod, amíg irányítani vagy felváltva jobban és kevésbé csinálni nem tudod. Ha például dadogsz, próbálj meg felváltva a normálisnál jobban és kevésbé dadogni, amíg egy kicsit irányítani nem tudod.

Ebben a lépésben azzal foglalkozunk, hogy irányítást nyerjünk azon dolgok felett, amelyeket az elme automatikusan végez.

Csukd be a szemed. Figyeld meg, hogy mit látsz. Néhányan mentális képeket vagy utólagos képzeteket. Néha "energiafoltok" vannak ott. Néha csak feketeség, de ennek a feketeségnek "intenzitása" van.

Akármit is "látsz" csukott szemmel, készíts róla egy mentális másolatot, ugyanolyat, de oldalra elcsúsztatva. Ez lehet egy képernyő a kép másolatával, de lehet az általad látott tér háromdimenziós másolata is. Csak csináld, nem számít, vajon valóság, gyenge utánzat vagy csak egy gondolat az, hogy kivetítesz egy másolatot.

Most készíts több másolatot. Tedd azokat jobbra és balra. Tedd a fejed fölé és alá. Tegyél néhányat magad mögé. Addig másolj, amíg valami fel nem oldódik vagy el nem nyugszik.

Most nyisd ki a szemed. Addig figyelj meg neked tetsző dolgokat a szobában, amíg jól nem érzed magad.

Csukd be megint a szemed. Figyeld meg, hogy mit látsz és újra készíts róla egy másolatot. Most fogd a másolatot és kezdd el változtatni a színeit. Ha valami fehér, színezd kékre. Ha valami szürke, változtasd narancssárgává, stb. Folyamatosan változtasd a színeket, amíg amíg valami fel nem oldódik vagy el nem nyugszik.

Nyisd ki a szemed és vegyél észre dolgokat a szobában.

Ezután csináld harmadjára, néhány másolatot létrehozva és a másolatokat különböző színűre festve.

Egy kicsit mind a három technikát próbáld ki, azaz a több másolat készítését, a színek változtatását és a kettő keverékét. Válaszd ki a számodra legkényelmesebbet és végezd el néhányszor.

Mind a három technikát lehet használni a beragadt mentális képek vagy az automatikusan és kényszeresen létrejövő mentális képzetek kezelésére. Ez nagyon hasznos lehet, amikor az elméd körül csatangolva bajba kerülsz. Még egy biztonsági hálót jelent neked.

A gyakorlatot jól tanuld meg, mert ezt kell használnod, amikor egy képet nem tudsz megkapni vagy az elméden kívül létező dolog miatt aggódsz.

Ha például valami elkövetkező dolog miatt aggódsz és nem tudsz nem rágondolni, akkor képzeld el azt, csinálj sok másolatot a képről, változtasd meg a színeit, amíg irányítani nem tudod azt.

Megjegyzendő, hogy valami miatt aggódni jó módszer arra, hogy magadhoz vond azt. És ha valami valóságos dolog miatt aggódsz, akkor ennek a gyakorlatnak a segítségével jobban képes leszel szembenézni vele és kezelni azt.

3.5 Több automatizmus

Válassz a szobában egy kellemes tárgyat. Ülj és nézd kényelmesen.

Ha gondolatok futnak át a fejeden, válassz egyet, "másold" le, gondolj rá újra meg újra, felváltva változtasd "hangosabbra" és "halkabbra", amíg irányítani nem tudod és már nem kell rágondolnod. Ezután válassz egy másikat és csináld ugyanezt, amíg a gondolataid el nem csendesednek.

Ha bármi más elvonja a figyelmedet a tárgyról, akkor azt sokszor másold le és addig változtasd a tulajdonságait (színét, hangerejét, vagy bármilyen tulajdonságát vagy erősségét), amíg a figyelmed elterelődése megszűnik.

Dolgozz azon, hogy mindent kikapcsolj, amíg csak kényelmesen nem tudsz ülni és a tárgyra figyelni.

3.6 Konfrontálás

Most a dolgokkal szembenézést gyakoroljuk.

Ez egyszerűen csak annyiból áll, hogy ülsz és valamit nézel, a figyelmed a nézett tárgyon van, és a testeden és elméden nincs sem figyelmed, sem ezekkel kapcsolatos bármilyen ténykedésed. Ez azt a képességedet edzi, hogy egy helyzetet tartsál a térben és ott legyél figyelemelterelődés nélkül.

Az ortodox szcientológiában ezt 0-s edzőgyakorlatnak (angolul Training Routine 0 vagy TR0) hívják és mindig egy másik személlyel párban végzik (a két ember egymással szemben ül és egymást nézik). A tibeti iratok ezt "szemtől-szembe-ülés"-nek nevezik, és egy másik személlyel vagy egy tárggyal lehet csinálni, a lényeges az, hogy a figyelmedet kifelé és magadtól elfelé irányítsd.

Most nem az a szándék, hogy (mint ahogy az az előző lépésben történt) a zavaró dologgal kell foglalkoznod, hanem ehelyett egyszerűen valamire vagy valaki másra kell fordítanod a a figyelmedet, és minden zavaró tényezőt figyelmen kívül kell hagynod, megvárva, míg lecsendesednek.

Nem számít, hogy mi történik, képes vagy arra, hogy a figyelmedet ott tartsd, ahol akarod.

Néha fent kell tartanod vagy kezelned kell valamit, és még akkor is képesnek kell lenned összpontosítani és fenntartani, amikor más dolgok is történnek és elvonnák a figyelmedet. Ez egy nagyon hasznos képesség.

Ha van valaki más, akivel együtt tudsz dolgozni, akkor ezt csinálhatjátok ketten együtt, egymással szemben ülve.

Máskülönben válassz ki a szobában egy nagy és kényelmes tárgyat és tereld arra a figyelmedet.

A figyelmedet teljesen az adott személyre vagy tárgyra összpontosítsd. Hagyd, hogy a tested és az elméd elnyugodjon. Ne erőlködve vagy odafigyelve tartsd a tested nyugodtan. Ha a tested reagál, csak tartsd kifelé irányítva a figyelmedet, és hagyd a tested elnyugodni.

Ugyanez igaz a mentális képekre vagy gondolatokra. Ne harcolj, hogy elcsendesítsd a gondolataidat, se ne futtass eljárásokat a kezelésükre, csak tartsd kifelé fókuszálva a figyelmedet, amíg el nem halnak.

A kívánt eredmény nyugodtan és erőlködés nélkül ülni, a figyelmeddel a nézett dologra irányulni. Ez néha órákig tarthat. Amint minden csendes, maradj úgy legalább öt-tíz percig, hátha még valami bekapcsol. Gyakorlatilag órákig képesnek kell lenned így ülnöd, amikor már tökéletesen megtanultad, de most nem kitartásversenyt próbálunk rendezni.

Ilyen és más, ehhez hasonló gyakorlatokat általában a különböző szcientológia kommunikációs gyakorlatok tartalmaznak. Noha néha elkövetik azt a hibát, hogy a tanuló figyelmét a saját testére irányítják, ezek a tanfolyamok hasznosak lehetnek, ha lehetőséged van egyet elvégezni.

Viszont ez a konfrontációs gyakorlat a legalapvetőbb és a legfontosabb. Ha tökéletesen elsajátítod, a könyv hátralevő részében sokkal könnyebb dolgod lesz.

Megjegyzendő, hogy a cél itt nem az, hogy általában ne gondolkozzunk, hanem az, hogy képes legyél csak nézni és nem gondolkozni akkor, amikor nem akarsz.

Ez egy kitűnő képesség, amely megszerzésével nagyon jól jársz. Ha a gondolataid összezavarodtak, kétségbeestél és körbe-körbe jársz, ezzel a konfrontációs gyakorlattal csendesítsd le a gondolataidat és egyszerűen nézd meg, hogy mi van ott. Ezután előrehaladhatsz és értelmesen átgondolhatod a helyzetet ahelyett, hogy csak vég nélkül tépelődsz.

3.7 Sarkok tartása

Ezt egy székben ülve végezd.

Csukd be a szemed.

Tereld a figyelmed a szoba két hátsó felső sarkába.

Tartsd ott a figyelmedet, és hagyj figyelmen kívül minden mást, ahogy azt a fenti konfrontációs gyakorlatban csináltad.

Amint néhány percig kényelmesen tudsz ülni, nyisd ki a szemed, és vegyél észre számodra valóságosnak tűnő dolgokat.

Ezután csukd be a szemed, és ismételd a gyakorlatot, a figyelmedet a szoba mind a négy hátsó sarkára irányítva.

Megint nézz körül és vegyél észre valóságosnak tűnő dolgokat.

Ezután ezt a szoba mind a nyolc sarkával végezd. Ha túl soknak tűnik, akkor először csak hattal, utána nyolccal. Azt kell elérned, hogy képes legyél nyolc pontot tartva kényelmesen ülni.

Úgy fejezd be, hogy körülnézel és valóságosnak tűnő dolgokat veszel észre.

3.8 Mások

Most menj ki egy népes helyre. Ezt lehetőleg egy szép napon, nappal csináld. Ha távol vagy a civilizációtól, kövess el minden tőled telhetőt, ha szükséges, olyan helyet válassz, ahol a lehető legtöbb élőlény található.

Minden egyes lépést annyiszor végezz, amíg jól nem érzed magad azzal kapcsolatban, mielőtt a következőre nem lépsz.

Vegyél észre egyedi embereket. Mindegyiknél egyszerűen nézz rá és határozd el, hogy olyannak akarod őt, amilyen. Tegyél félre minden gondolatot és megfontolást, és csak fogadd el őket olyannak, amilyenek.

Ezután válassz ki embereket és határozz úgy, hogy valahol mélyen ők olyanok mint te, nem számít, mit mutatnak ki a felszínen. És dönts úgy, hogy valahol mélyen te is olyan vagy, mint ők, nem számít, mi jelenik meg a felszínen. Ezt irracionálisan és a logika teljes figyelmen kívül hagyásával végezd, csak döntésekkel és szándékkal, figyelmen kívül hagyva minden felszínes okot, amiért nem lehet az igaz.

Ezután válassz ki embereket, és tekintsd őket végtelen isteni szellemeknek, és tekintsd a testüket, a magatartásukat és a megjelenésüket úgy, mint az általuk ideiglenesen elhelyezett átlátszó kivetítéseket.

Most pedig válassz ki embereket és mentálisan nyugtázd azt, hogy ott vannak.

Ezt addig folytasd, amíg igazán jól nem érzed magad az emberekkel kapcsolatban és el tudod fogadni őket olyannak, amilyenek.4. SZUBJEKTÍV ELJÁRÁSOK

Eddig a pontig főleg olyan technikákkal foglalkoztunk, amelyek a figyelmedet kifelé irányítva tartották. Még amikor "szubjektív" dolgokkal, mint például az érzelmekkel foglalkoztunk, akkor is azt a trükköt használtuk, hogy külső tárgyakba vetítettük azokat.

Viszont arra is szükség van, hogy a szubjektív dolgokkal közvetlenül foglalkozzunk, de ez hajlamossá tesz arra, hogy a figyelmed kívülről befelé forduljon. Ez semmilyen problémát nem jelent, amikor egy képzett szakemberrel dolgozol, de figyelemmel kell lenned néhány dologra, amikor ezt egyedül szeretnéd eredményesen végezni.

Először és elsőként azt szeretném elmondani, hogy semmi jó nem származik abból, ha csak tépelődsz és a fejedet vakarod. Azokra a dolgokat kell összpontosítanod, amelyekben biztos vagy, és meg kell adnod a nyilvánvaló válaszokat is, mert ezek egy olyan előremutató lendületet adnak és a bizonyosságok egy olyan fokát, amelyek a nehezebb pontokon is átsegítenek.

Tekintsünk például egy ártalmatlan gyakorlatot. Az eljárás utasítása legyen az, hogy "gondolj egy gyümölcsre". Most írd le a válaszokat, így azok inkább kívülre kerülnek, mint hogy túlságosan befelé fordítanának. Egy pillanatig gondolkodsz, majd találsz egy nyilvánvaló választ, mint az "alma", és leírod azt. Gondolkodsz még egy kicsit és hirtelen nagyon sok az eszedbe jut, ezek könnyen előjönnek és jól érzed magad attól, hogy a gyümölcsökre gondolsz. Ekkorra alaposan kidolgoztad az eljárást és készen vagy.

Természetesen ez egy mentális töltés nélküli példa, ezért ezt azonnal meg tudod csinálni. Ha lenne rajta mentális töltés, akkor az első néhány alkalommal egy kis nehézséggel és egy kis ellenállással találkoznál, és meg kell tanulnod kitartani addig, amíg túl nem jutsz rajta, mivel továbbhaladáskor a töltés és a mentális korlátok feloldódnak.

De elveszhetsz, ha sokáig gondolkozol valami olyasmin, ami még csak nem is válasz a kérdésre. Elkezdesz gondolkozni, hogy a rebarbara zöldség-e vagy gyümölcs. Ezután megkérdezed magad, szereted-e a rebarbaratortát, és bizonytalan vagy. Ezután elkezdesz úgy általában a tortákról gondolkozni. Hamarosan pedig messzire eltávolodsz a kérdéstől. Ha a kérdésen ráadásul mentális töltés is van, akkor hajlamos leszel eltérülni és valami másra gondolni ahelyett, hogy átküzdenéd magad a töltésen.

Amikor egy eljárást futtatsz, inkább arra kell koncentrálnod, hogy azt mondod, "Ez egy …", ahelyett, hogy túl sokáig mélázol azon, hogy "Mi az?" Kényelemből ezeket ezegy-nek (angolul itsa) és miaz-nak (angolul whatsit) rövidítjük. Mindig több ezegy-et kell fenntartanod, mint miaz-t, amikor egy eljárást futtatsz, különben a túl nagy bizonytalanság alá temetődsz.

Ahelyett, hogy az általad nem ismert dolgok bizonytalanságában úszkálnál, egy szilárd alapzatot építsd fel azokból a dolgokból, amelyekkel szembe tudsz nézni és amelyekben biztos vagy.

Az eljárás kérdése maga is egyfajta bizonytalanságot hoz létre. Adhatsz hozzá még egy keveset, de ne túl sokat. Röviden elgondolkozhatsz azon, hogy a rebarbara gyümölcs-e (miaz), de jobb, ha vagy így, vagy úgy döntesz, vagy egyszerűen csak úgy, hogy nem tudod, és majd később, ha úgy tartja kedved, utánanézel. Csak biztosan tudni azt, hogy mit nem tudsz, már elég biztos megállapítás ahhoz, hogy továbbhaladj.

Néha rájöhetsz később, hogy tévedtél (úgy döntöttél, hogy a rebarbara egy gyümölcs, de mégsem az), de ha egy nagy adag helyességet építesz fel, akkor el tudod viselni az esetenkénti hibákat. Az alapvető gondolat itt nem az abszolút igazság és tökéletesség erőltetése, hanem csak az egyre jobb és jobb alapzat felépítése a haladás közben.

Most a gyakorlás kedvéért vedd elő a füzeted és futtasd magadon a "gondolj egy gyümölcsre" utasítást, leírva a válaszokat. Ez valószínűleg nem ad semmilyen nagy felismerést vagy új tudatosságot, hanem csak egy kicsit begyakorlod a dolgokat, mielőtt egy igazi eljárást hajtasz végre. Addig folytasd, amíg jól nem érzed magad ezzel kapcsolatban.

4.1 Emlékezés és felejtés

Most próbáljunk ki egy igazi eljárást.

4.1 a) Gondolj valamire, amire nem bánnád, ha emlékeznél.

4.1 b) Gondolj valamire, amit nem bánnál, ha elfelejtenéd.

Ezeket a utasításokat felváltva kell használni. Írd fel a füzetedbe a lap tetejére a feladat számával együtt (így vissza tudod keresni, hogy hol találod meg, ha később visszatekintesz). Ezután írj A)-t vagy B)-t a lapra, amikor egy választ kérdezel magadtól, és írd le a válasz rövid összegzését.

Először sokáig tarthat és nehéz lehet a válaszokat megtalálni. Ezután találhatsz néhány könnyű választ, ahogy rájössz hogyan kell futtatni az eljárást. De ezután megint nehéz lesz, ahogy kifogysz a könnyű válaszokból, és mélyebbre kell tekintened. Egy kicsit keményebben hajtod magad, és hirtelen valami enged, és fejlődést érzel az emlékezőképességedben, vagy rájössz, hogy miért felejtesz el dolgokat. Ezen a ponton kell megállnod.

4.2 Egyetértés és egyet nem értés

Szükséged van arra, hogy valamivel szabadon egyet tudj érteni vagy el tudd utasítani, és szükséged van a gondolataid megváltoztatásának szabadságára.

4.2 a) Találj valamit, amivel nem értesz egyet.

4.2 b) Találj valamit, amivel egyetértesz.

4.3 Fontosság

Képesnek kell lenned a dolgoknak nagyobb vagy kisebb fontosságot tulajdonítani. Ez a te szabad döntésedre alapul és meggondolhatod magad.

4.3 a) Határozz úgy, hogy valami fontos.

4.3 b) Határozz úgy, hogy valami nem fontos.

4.4 Affinitás

4.4 a) Gondolj valamire, amit lehet, hogy kedvelnél.

4.4 b) Gondolj valamire, amit lehet, hogy valaki más vagy mások kedvelnének.

4.5 Gondolat

Csak találj valamit, amire ezeknél a dolgoknál felváltva gondolhatsz. Nem kell igaznak, hamisnak, fontosnak, magától értetődőnek vagy akármilyennek lennie. Csak legyen sorjában mindegyikről egy eredeti gondolatod. A hangsúly azon van, hogy képes vagy irányítani azt, hogy mire gondolsz.

4.5 a) Gondolj valamit az anyagról.

4.5 b) Gondolj valamit az energiáról.

4.5 c) Gondolj valamit a térről.

4.5 d) Gondolj valamit az időről.5. TANULÁS

Ennek a könyvnek a tanulmányozása természetesen feltételezi azt, hogy valamekkora tanulási képességgel rendelkezel. Ha ezen a téren fejleszteni lehet a képességeidet, akkor ezután könnyebb dolgod lehet.

5.1 Félreértett szavak

Ha nem vagy tisztában egy szó jelentésével, akkor összezavarodhatsz attól, amit mondanak és problémáid lehetnek annak a megértésével. Ez nagyon egyszerű.

Tehát keríts néhány jó értelmező szótárt és ha még nem tudod, akkor tanuld meg használni azokat.

Nem kell fanatikusan csinálnod. A szavakat a szövegkörnyezetből is ki lehet nyerni. Néha egy új fogalmat bemutató fejezet maga is egy meghatározás.

Viszont ha összezavarodsz, akkor az a legfontosabb dolog, hogy menj vissza és nézd meg, hogy közvetlenül a zavarodottság kezdete előtt található-e egy félreértett szó.

Egy félreértett szó hatására valaki ködösen és fáradtan érezheti magát. Ha hirtelen, ok nélkül így érzed magad, akkor az első dolgod legyen az, hogy félreértett szavakat keresel.

Megjegyzendő, hogy nem a félreértett szavak az egyetlen okai a fáradtságnak vagy a zavarodottságnak, de ezeket nagyon könnyű ellenőrizni és kezelni, tehát ha valami nehézséged van, akkor ez legyen az első dolgod.

A zavarodottság inkább a szavak félre-, mint meg nem értéséből adódik. Amíg tudod követni, hogy mely szavakat nem érted, addig komolyabb összezavarodás nélkül továbbolvashatsz magyarázatért vagy megvizsgálhatod a szövegkörnyezetet. Igazi probléma csak akkor adódik, ha téves jelentést rendelsz egy szóhoz (mert például egy másik jelentését ismered).

Ugyancsak lehetséges, hogy egy szimbólumot értesz félre, azt gondolva, hogy az egy dolgot jelent, miközben egy másikat.

Még egy tárgyat is félreérthetsz, azt gondolva, hogy egy bizonyos tárgy, közben pedig valami más. Ez általában egy csalás vagy egy felültetés eredménye, de néha akkor is megtörténhet, ha nagyon ismeretlen környezetbe kerülsz.

5.2 Látni, hogyan illenek össze a dolgok

Nem elég csak a szavakat tudni, meg kell értened a bemutatott fogalmakat és látnod kell, hogy illenek össze a dolgok.

Ez azt igényli, hogy meg kell fontolnod dolgokat, ki kell próbálnod azokat, el kell játszadoznod a gondolattal, stb.

Igazán el kell gondolkoznod dolgokon, meg kell vizsgálnod a következtetéseket, meg kell fontolnod, mit jelenthetnek a gyakorlatban.

Ezt valaki a képzeletében is megcsinálhatja, de néha valami kézzelfoghatóbb dologra is szükség van.

Lehet úgy is csinálni, hogy tárgyakkal vagy gyurmával jelképezel dolgokat, de olyan messzire is elmehetsz, hogy címkéket raksz a dolgokra és addig mozgatod azokat, amíg nem látod, hogy hogyan állnak össze.

Például az a legjobb módja, hogy egy gyereknek megtanítsd a törteket, hogy fogsz egy papírlapot, darabokra vágod, és jól láthatóan megmutatod neki azokat az alapelveket, amelyek a harmadok és negyedek összeadásához kellenek.

Akár diagramok segítségével is kidolgozhatsz dolgokat.

Az alapelv az, hogy ha túl sokat markolsz az elméddel, használd segítségként a fizikai univerzumot.

5.3 Túl gyorsan haladva

Túl gyorsan is haladhatsz előre, túl sok új kifejezés felett futhatsz át anélkül, hogy azokat megfelelően feldolgoznád. Ettől úgy érezheted magad, mintha szédülnél. Ez csak abból fakad, hogy túl sok új ismeretet tornyoztál fel anélkül, hogy megfelelő talapzatot állítottál volna fel.

A megoldás az, hogy visszatérsz és újra elvégzed azokat a részeket, amelyeket félremagyaráztál, addig, amíg jobban nem érzed magad.

Ezen kívül nincs sebességkorlátozás. Olyan iramban haladj előre, amely számodra kényelmes, csak ne kerülj dugóhúzóba.

5.4 Érdeklődés

Mindig sokkal könnyebb olyasmit tanulni, amit szeretsz és ami érdekel.

Az iskolai gyerektanítás egyik legfontosabb dolga valamekkora érdeklődést létrehozni a tanított tárgy iránt.

Ez már gyakran megvan, ha egy felnőtt valamit a szabad akaratából tanul, de néha valakinek előzetes követelményként valamilyen érdektelen dolgot kell tanulnia ahhoz, hogy egy kívánt tárgyat tanuljon.

Ebben az esetben valami szerethetőt kell találnod abban a tárgyban.

Emellett az az elhatározásod, hogy megtanulsz valamit, természetesen nagy előnyt jelent.

5.5 Tovább haladva

A fentiek nem hoznak létre belőled egy adott területen szakértőt, csupán a belépődíj egy könyv tanulmányozásához és ahhoz, hogy megértsd, mit szeretne a szerző elmondani.

Ez valószínűleg elég ahhoz, hogy az első menetben végigmenj ezen a könyvön és valami hasznosat nyerj ki belőle, de az igazi szaktudáshoz sokkal több kell. A következő szakasz ebbe az irányba indít el.

5.6 Kiértékelés és ítélet

Nem minden dolog azonos értékű vagy fontosságú. Próbáld megkülönböztetni a fontosabb dolgokat a kevésbé fontosaktól.

Ez ítéletet igényel. De az ítélőképességet dolgok kiértékelésével és a kiértékelések kipróbálásával növelheted. Ez egy folyamatos eljárás. Úgy tanulsz ítélkezni, hogy megítélsz dolgokat, megfigyeled az eredményt és egyfajta visszacsatolással kijavítod az ítéleted.

5.7 Gyakorlati alkalmazás

Példákat kell kigondolnod.

Gyakorlatban kell kipróbálnod dolgokat, és meg kell figyelned, mi történik.

Új utakat kell kitalálnod, hogy alkalmazni tudd a különböző ötleteidet az életben.

Ki kell próbálnod dolgokat, és látnod kell, hogy a valóságban mennyire helyesek. Néhány dolog megbízható és néhány csak egy kis mértékben működik. Néhány dolog az öledbe hullik és néhány sok szakértelmet és fortélyt igényel.

5.8 A nézőpontod kitágítása

Nem elég csak egy valaki nyomait követni. Egy területet sok irányból meg kell tekintened.

Minél több adatra és nézőpontra teszel szert, annál jobb lesz a felfogásod.

Ahhoz, hogy egy területet jól megismerj, sok könyvet kell elolvasnod és sok különböző szerző munkáját kell megvizsgáld. Ne félj a mennyiségtől. Minél többet olvasol, annál többet leszel képes olvasni. Minél többet tudsz, annál gyorsabban szerzel új ismereteket, mivel több mindenhez vagy képes viszonyítani.

5.9 Relatív és abszolút igazság

A dolgok csak egy bizonyos mértékben igazak, nem pedig minden esetben.

Az egyik tárgy melegebb lehet, mint a másik, mégis egyik sem abszolút nulla fokos vagy pedig végtelenül magas hőmérsékletű.

Elég nehéz, szinte lehetetlen olyasmit találni, ami kivétel nélkül mindig teljesen és tökéletesen igaz.

A legjobb a dolgokat a relatív igazság folytonos skáláján vizsgálni, mint csak feketét és fehéret megkülönböztetni.

Erre néha végtelen értékű vagy nem-arisztotelészi (azaz nem az arisztotelészi igen-nem) logikaként hivatkoznak, valamint Null-A-ként is ismert, és Korsibsky Általános szemantiká-ja is foglalkozik vele (valamint Hubbard Dianetiká-jában is megemlítik).

5.10 A vonatkoztatás keretei

Nem csak a kiértékeléseket viszonyítjuk egy skálához, hanem a skálák maguk is csak egy bizonyos környezetben vagy vonatkoztatási rendszerben használhatók.

Ha a narancsokat a létartalmuk alapján értékeled, akkor helytelen eredményt kapsz, ha egy almát akarsz ugyanabba a rendszerbe beilleszteni.

Ezért a különböző skálákra mint olyan egyedi vonalakra gondolj, amelyeket egymással nem lehet pontosan megfeleltetni. Valami lehet nagyon magas az egyiken, de nagyon kicsi egy másikon.

Vagy gondolj valamire, ami nagyon jól működik a maga területén, de egy másik környezetben már nem megfelelő. Egy jó példa erre a newtoni fizika, ami a mindennapokban jól működik, de csak egy speciális esete az einsteini relativitáselméletnek.

Tehát valaminek a helyes kiértékelése nem csak a relatív igazság mértékét, hanem a működési körét is tartalmazza. Például a gravitáció törvénye nem túl hasznos szabadesésben.

5.11 Hamis adat észlelése

Nem minden igaz, ami le van írva, és a legtöbb igazság is inkább relatív, mint abszolút.

Ezt nagyon nehéz megítélni egy olyan területen, ahol még nem vagy szakértő, és még a szakemberek is tévedhetnek néha.

Ráadásul még ez a terület is tele van csapdákkal, mert az emberek szeretik nyereségvágyból vagy viccből megtéveszteni egymást.

Így ez önmagában egy egész témakörré növeli a hamis adatok felismerését és ezt egy későbbi fejezetre hagyjuk.

5.12 Az igazság előítéletektől mentes keresése

Ez is egy nehéz dolog.

A saját rejtett érdekeid megpróbálhatnak rávenni a dolgok elferdítésére.

A legjobb megoldás, ha a saját előítéleteidnél is jobban akarod az igazságot.

A másik megoldás az, ha végigcsinálod ezt a könyvet és remélhetőleg eléggé kiemelkedsz a régi rögeszméidből és előítéleteidből ahhoz, hogy mindent új fényben láss.

5.13 Végső simítás

Ez egy egyszerű eljárás.

5.13 a) Gondolj egy időszakra, amikor szerettél valamit tanulni.

5.13 b) Gondolj egy időszakra, amikor valaki más szeretett valamit tanulni.

5.13 c) Gondolj egy időszakra, amikor valakinek sikeresen megtanítottál valamit.

5.14 Utószó

A tanulás témájával kapcsolatban mindez inkább csak a kezdőpont, nem pedig a végszó.

Az egész könyv egyik alapvető témája a megfigyelési, megértési és tudásbeli képességeid fejlesztése.6. SZEMBENÉZÉS A MÚLTTAL

Ebben a fejezetben még több szubjektív eljárást fogunk végezni és ez egy jó pillanatnak tűnik arra, hogy megemlítsünk egy-két hasznos és követendő szabályt.

Sokkal jobban fogsz haladni a gyakorlatokkal, ha eleget ettél, kipihented magad és ha egy csendes, biztonságos, zavartalan helyen tudod azokat végezni.

Ne futtass szubjektív technikákat, ha zaklatott vagy zavart vagy, csak abban az esetben, ha az eljárás közvetlenül a zaklatottságra vonatkozik. Az első pár fejezetben említettekhez hasonló objektív technikák bármilyen körülmények között futtathatók.

Az objektív technikák, amelyek a jelenbeli érzékelést vagy cselekvést célozzák meg, nagyon hasznosak lehetnek olyan esetekben, amikor zaklatott vagy fáradt vagy. Ebben az esetben inkább általad ismert eljárásokat kell használnod ahelyett, hogy amíg még nem vagy optimális állapotban, egy újat próbálnál meg megtanulni.

Általában el kell kerülnöd az eljárások futtatását, ha alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt állsz, kivéve az objektív eljárásokat, amelyek abban segítenek, hogy összeszedd magad.

Ám néha nincs más választásod. A szubjektív eljárások fájdalomcsillapítók vagy más olyan dolgok hatása alatt fognak futni, amelyek hátrányosan befolyásolják a mentális állapotodat, ám ez ahhoz vezet, hogy a dolgok lassan mennek és az eredmények is csekélyek lesznek. Láss neki és használj mindent, amit tudsz ahhoz, hogy abban az esetben is segíteni tudd a gyógyulásod, ha esetleg valamikor a kórházban találod magad, mivel ez inkább csak nehéz, nem pedig lehetetlen vagy tiltott.

Ezen figyelmeztetések tudatában végezzünk el néhány olyan eljárást, amelyben az emlékezetet és a múltaddal való szembenézést fejlesztjük.

Miközben valaki traumát okozó eseményeket él át, az "életereje" – vagy "thetája", ahogy azt a szcientológiában nevezik – a kellemetlen tapasztalatok miatt fokozatosan megragad vagy elzárul.

A legjobb technika ezen dolgok feloldására és arra, hogy energiát nyerjünk vissza nem az, nekiesünk a traumáknak és elkezdünk birkózni velük, hanem hogy kellemes pillanatokat idézünk fel. Ez ki fog ragadni az életed kellemetlen, leragadt részeiből.

Gondolj az életedre úgy, mint egy "időnyomra", egy idővonalra rajta időpontokkal és eseményekkel, mint egy szalagra vagy filmtekercsre. A rajta lévő kellemetlen események ragadósak és mentális töltéseket gyűjtenek, amelyek csapdába ejtik a figyelmedet és az energiádat. Végül a a kellemetlen tapasztalatok emléke miatt az egész elsötétedhet és eltömődhet.

Viszont a kellemetlen pillanatok mellett sok kellemes is létezik. A figyelmed ezekre irányítva enyhítheted a sötétséget és az elzáródást, és energiát nyerhetsz vissza a lezáródott pontokból.

Végül a traumás élmények felszámolására is szükséged lesz, de ezt jobb, ha azután végzed, hogy megnövelted az energiád, legyengítetted az elzáródásokat és tökéletesen tudod használni az egyszerű emlékezéssel kapcsolatos módszereket. A kellemes eseményekre való visszaemlékezés egy alapvető módszer arra, hogy elszakadj egy traumás emléktől, ha az túlzottan eluralkodik rajtad.

Néha az is előfordulhat, hogy egy bizonyos kellemes élményre vonatkozó kérdés ehelyett egy veszteséget tartalmazó pillanatot kavar fel. Általában nem szokásunk meghátrálni a nehézségek elől, de ebben az esetben minket csak a kellemes pillanatok érdekelnek.

Ha ez megtörténik, nézz szembe a veszteséggel és ha tudod, akkor fogadd el, majd ezután azonnal kezdj el kellemes pillanatokat keresni. Ha túl nehezen megy, vagy ha nem tudsz találni egy kellemes pillanatot sem, amely kapcsolatban áll az említett kérdéssel, akkor ejtsd azt a kérdést és keress egy bármilyen kellemes pillanatot, mindegy, mire vonatkozóan. Ha ez sem működik, akkor az első fejezetben leírt figyelem gyakorlatot végezd addig, amíg megnyugszol és kissé jobban érzed magad, majd idézz fel egy kellemes pillanatot az életedből. Ahogy újra visszatértél az útra, ugord át a problémákat okozó kérdést és térj át a következőre.

Ne fejezd be ezt az eljárást, ha a fent említett problémákba ütközöl. Olyan mintha leesnél a lóról: rögtön vissza is kell ülj rá, nehogy problémáid legyenek amiatt, hogy elijedsz. Tehát ne állj le – még ha csak egy szünetről is van szó – addig, amíg fel nem idézel néhány kellemes eseményt

Ezek ismétlendő eljárások. Az utasítássorozatot addig kell újra és újra elvégezned, amíg valamilyen eredményre nem jutsz.

6.1 Egyszerű felidézés – vonzalom

Addig ismételd a következő 3 utasítást, amíg jól nem érzed magad.

Jól meghatározható események és emberek után kutass.

6.1 a) Idézd fel azt, amikor valaki kedvelt téged.

6.1 b) Idézd fel azt, amikor kedveltél valakit.

6.1 c) Idézd fel azt, amikor két ember kedvelte egymást.

6.2 Egyszerű felidézés – egyetértés

6.2 a) Idézd fel azt, amikor valaki egyetértett veled.

6.2 b) Idézd fel azt, amikor egyetértettél valakivel.

6.2 c) Idézd fel azt, amikor két ember egyetértett egymással.

6.3 Egyszerű felidézés – kommunikáció

6.3 a) Idézd fel azt, amikor valaki élvezte azt, hogy veled beszélget.

6.3 b) Idézd fel azt, amikor élvezted azt, hogy valakivel beszélgetsz.

6.3 c) Idézd fel azt, amikor két ember élvezte azt, hogy egymással beszélgetnek.

6.4 Egyszerű felidézés – megértés

6.4 a) Idézd fel azt, amikor úgy érezted, hogy valaki igazán megértett téged.

6.4 b) Idézd fel azt, amikor úgy érezted, hogy valakit igazán megértettél.

6.4 c) Idézd fel azt, amikor két ember igazán megértette egymást.

6.5 Egyszerű felidézés – érzetek

Addig ismételd a következő 5 utasítást, amíg jól nem érzed magad.

Keress konkrét eseményeket és próbáld meg újra megtapasztalni a kívánt észleletet.

6.5 a) Idézd fel azt, amikor valami szépet láttál.

6.5 b) Idézd fel azt, amikor valami olyat élvezeteset hallottál.

6.5 c) Idézd fel azt, amikor valami olyat ízleltél, amit szerettél.

6.5 d) Idézd fel azt, amikor valami jó illatot éreztél.

6.5 e) Idézd fel azt, amikor valami jó érzést éreztél.

6.6 Részletes felidézés

Ebben a részben egy bizonyos típusú élményt fogunk kiválasztani és részletesen fogunk foglalkozni vele. Minden fő kérdés egy különálló eljárás. A legelsőt teljesen megmagyarázzuk. A többit ugyanígy kell használni. Ha nem tudsz a részletes kérdésekre jellegzetes válaszokat adni, akkor adj megközelítőeket.

6.6.1 Idézd fel azt, amikor élveztél egy étkezést.

6.6.1 a) mikor történt?

6.6.1 b) hol történt?

6.6.1 c) ki vett még részt?

6.6.1 d) figyeld meg az eseményben szereplő dolgok színeit.

6.6.1 e) figyeld meg, hogy a dolgok hogyan hangzottak.

6.6.1 f) figyeld meg az ízeket, szagokat, és érzeteket.

6.6.1 g) figyeld meg az eseménybeli testhelyzeted.

6.6.1 h) történt akkor valami érdekes ?

Ezután idézz fel egy másik, lehetőleg korábbi alkalmat, amikor élveztél egy étkezést, és ismételd az fenti részletező kérdéseket. Addig folytasd más ilyen események keresésével, amíg jól nem érzed magad.

6.6.2 Idézd fel egy kellemesen meghitt pillanatot.

Ez lehet nemi intimitás, egy szülő és gyermek között lévő közelségből, egy mély barátságból vagy akár egy kölcsönös segítségnyújtásból származó pillanat.

Használd a fenti részletező kérdéseket és addig keress ilyen meghitt eseményeket, amíg jól nem érzed magad.

6.6.3 Idézd fel egy olyan munka elvégzését, amelyre büszke voltál.

Ugyanúgy futtasd, mint fentebb.

6.6.4 Idézd fel azt, amikor egy csoport tagjaként jól szórakoztál.

Ugyanúgy futtasd, mint fentebb.

6.6.5 Idézd fel azt, amikor egy általad kedvelt helyet kerestél fel.

Ugyanúgy futtasd, mint fentebb.

6.6.6 Idézd fel azt, amikor örültél annak, hogy élsz.

Ugyanúgy futtasd, mint fentebb.

6.7 Más lehetőségek

Mielőtt a fejlettebb témákra, mint például az előző életekre térnénk rá, úgy általában is igazán jól kell érezd magad a dolgok felidézésével kapcsolatban.

Vizsgáld meg, hogy a fenti eljárások futtatásával ezt sikerült-e elérned. Ha nem, akkor még lehetséges, hogy többet hozzál ki belőlük. Vizsgáld meg mindegyiket a 6.1-gyel kezdve és nézd meg, hogy vajon nem futtatható-e még, vagy pedig elért-e egy olyan enyhülési ponthoz, amely túl jó ahhoz, hogy ezen idő alatt tovább tökéletesítsd.

L. Ron Hubbard írt egy Önelemzés című könyvet, amely egy sor olyan felidézési eljárást tartalmaz, amelyeket még ezeken kívül is lehet futtatni, ha úgy tűnik, hogy szükség van rá.

Megjegyzendő, hogy most nem a tökéletes emlékezőképesség elérésére törekszünk, hanem azt szeretnénk, hogy fejlettebbé, magabiztosabbá és képzettebbé válj a dolgok felidézésével kapcsolatban. Haladás közben még rengeteg felidézési eljárással találkozhatsz.

6.8 Előző életekre emlékezés

Halhatatlan lelkek vagyunk, akik már sok életet éltünk. Egyes személyek ezt a dolgot nyilvánvalónak fogják venni, míg mások számára ezt a gondolatot nehéz lehet elfogadni.

Ha ezt nehezedre esik megemészteni, akkor csak annyit kérek, hogy adj neki egy esélyt és próbálj ki néhány dolgot.

A könyv folytatásához nem szükséges az, hogy valóban higgy az előző életekben.

Az eljárások viszont egyes dolgokat felkavarhatnak és előhozhatnak olyanokat, amelyekkel szembe kell nézned, bármit is tartalmazzanak. Néha ezek a dolgok nem illeszkednek bele logikusan a jelenlegi életedbe.

Leginkább nyitott elmére és indokolatlan, előítélet nélküli hajlandóságra van szükséged ahhoz, hogy megvizsgáld azokat a dolgokat, amelyek előjönnek. Emellett egy kevés információra, egy kis eligazításra és egy kis gyakorlatra is szükséged lesz az előző életek fogalmával kapcsolatban ahhoz, hogy amikor előjönnek, akkor megértsd, hogy a dolgok hogyan illenek össze.

Nem muszáj hinned benne. Gondolhatsz ezekre az előző életekre úgy, hogy ezek csak képzeletbeli gyakorlatok vagy hogy ez egy olyan módszer, amelynek segítségével a tudatalattiban található mentális szerkezeteket kezelni lehet.

Tehát végezd ezeket a gyakorlatokat, akár hiszel az előző életekben, akár nem, és készülj fel arra, hogy néha szokatlan dolgok is felbukkanhatnak, miközben a könyvvel dolgozol, de ne kezdd el izgatottan bebizonyítani vagy megcáfolni ezt az anyagot. Ezek a dolgok majd maguktól elrendeződnek.

6.9 Egy-két alapvető információ az előző életekről

Azok a terápiák, amelyek elfogadják az előző életek létezését, gyakran az előző életek nyomasztó emlékeire koncentrálnak és ebbe a halál örökös kellemetlensége is beletartozik. De részben ezek a kellemetlen tapasztalatok az okai annak, amiért az emberek nem akarnak az előző életeikre emlékezni.

Emiatt mi a kellemes eseményekre fogunk koncentrálni és egyelőre átugorjuk a rossz időket. A dolgok felidézésében egyeseknek megvan a hajlamuk, hogy ezt egy megszokott mintába ültessék bele, főleg abban az esetben, amikor a tényleges kép gyökeresen más, mint a már megszokott. Ha valaki pedig egy valós, de homályos képet kap, hajlamos arra, hogy az üres területeket a tévében látott vagy a történelemkönyvekben olvasott képekkel töltse ki. Például azt fogod találni, hogy erős a hajlam arra, hogy valaki inkább a saját nyelvén szinkronizáljon, mint hogy a régi esemény idején használt nyelvet beszélje.

Ezen túl egy kicsit el is ábrándozhatsz. Ha valaki egy töredékre emlékszik a régi római korból, akkor szívesen hiszi azt, hogy ő volt Julius Caesar, mivel ő egy hatalmas és nagyon jól ismert figura volt.

Egy másik általánosan működésbe lépő mechanizmus a szerepek felcserélése és a rosszul emlékezés szokott lenni, azaz hogy a vesztes helyett a győztesnek, vagy hogy az áldozat helyett a bűnösnek gondolod magad. Ez éppenséggel mind a két irányba működik, a szomszéd rétje mindig zöldebb. Mivel nem tapasztaltad meg az ellenfél kellemetlen pillanatait, könnyebb rosszul visszaemlékezni arra, hogy a konfliktus ellentétes oldalán álltál, mint a fájdalommal vagy az akkori bűnösségeddel szembenézni.

Már nagyon régóta itt vagyunk, és bizonyos fokig beleragadtunk a kerékvágásba. Ezért a civilizációs és a kulturális stílusok gyakran ismétlődnek. Már rengeteg földszerű bolygó létezett, és – legalábbis nagy vonalakban – a történelem ismétli önmagát. Tehát ami első pillantásra ókori római életnek tűnik, az lehet, hogy egy másik bolygón történt, sok millió évvel ezelőtt.

Mindez majd fokozatosan magától elrendeződik, és sok mindent, amit eredetileg tévesen helyettesítettél be, a haladásod közben fokozatosan felismersz.

Tehát ne bizonygasd a helyességét és a jogosságát annak, amit bizonytalanul idézel fel, és ezért önhittségből vagy félreértésből ne kötelezd el magad a pontatlan felidézések védelmében vagy a hozzájuk ragaszkodásban.

Ellenben figyelj arra, hogy az összegyűjtött emlékeidet ne értékeld és ne becsüld le mint teljesen kitalált dolgokat, csak mert néhány logikai ellentmondás van benne.

Amikor valamit megpróbálsz megtalálni, akkor a tudatalattid gyakran átenged egy fontos kis darabot, még ha pontatlan helyesbítésekkel is van körülvéve. Ha például egy előző életet egy általad látott film szereplőjeként kell futtatnod, akkor láss neki, és tegyél úgy. Ne ülj ott és mondogasd, hogy például "ez teljesen lehetetlen, én nem lehetek Shakespeare MacBethje".

Ha a teljes eseményt leértékeled, akkor le fogod értékelni azt a kis részt is, ami igaz és ami eléd került. Lehet, hogy egyszer megölted az apádat nyereségvágyból, ahogyan MacBeth csinálta, de a tényleges esemény túl messze van ahhoz, hogy elérhető legyen. A nagyrészt elképzelt eset konfrontálása közben szembe szükséges és szembe kell, hogy nézz azzal a kis igaz emlékkel is, ami felbukkant.

Tehát ne harcolj az összegyűjtött emlékeiddel, és ne erőltesd azt, hogy történelmileg pontosak legyenek. Egyszerűen hagyd, hogy olyanok legyenek, amilyenek. A konfrontálási képességed fokozatosan javulni fog, a mentális töltések mennyisége csökken, végül pedig a kezdetben talált féligazságok mögött a valóságos dolgokat is fel fogod tudni idézni.

6.10 Az első lépés az előző életek felidézésében

A létezésünk folyama több millió életet ölel fel ebben és a korábbi univerzumokban.

Ehhez képest a mostani, Földön töltött életünk csak egy csepp a tengerben. Viszont a Földhöz hasonló képek nagyon régóta itt vannak körülöttünk és ezeket általában könnyebb felidézni, mint a sokkal idegenebbeket. Még ha ezek csak az előző életek egy ezredrészét teszik is ki, ezek jelképezik azokat, amelyek számodra a legismerősebbek és amelyekre állandóan emlékeztetnek.

Ebből mi előnyt kovácsolunk és olyan kellemes életeket keresünk, amelyek számodra valamennyire ismerősek.

Válaszd ki a történelem általad legkedveltebb időszakát, és azon belül is egy olyan civilizációt, amelyhez a legjobban vonzódsz. Esetleg ha jobban érdekel a sci-fi vagy a fantasy, akkor egy olyan űrbirodalomra vagy egy olyan fantasztikus királyságra gondolj, amely igazán jó érzést kelt benned.

Miután választottál, szabadulj meg minden részlettől, különösen a híres nevektől és eseményektől, és ehelyett a civilizáció általános jellegzetességeire koncentrálj. Ha valamely történelmi részlet pedig nagyon oda nem illőnek tűnik, akkor a helyesnek érzettek kedvéért azokat vesd el, mert lehet, hogy inkább valami nagyon régit és nagyon távolit érzel, nem pedig egy olyan földi civilizációt, amelyről olvashattál is.

Mivel egy olyan időszakra összpontosítunk, amely jó érzéseket kelt benned, és egy kellemes életet próbál meg felkavarni, valószínűleg megbízhatsz azokban az érzéseidben, amelyek megmondják, hogy milyen ember voltál és miket tettél. Egy jó életben nincs akkora hajlamod arra, hogy kellemes emlékekkel helyettesítsd az akkor történt kellemetleneket, mert az akkori tapasztalataid tényleg kellemesek voltak.

Most gondolkodj el azon, hogy egy ilyen civilizációban milyen tevékenységet élveznél. Képzelj el egy olyan eseményt, amikor ezt csinálod, próbálj meg színeket, hangokat és minden helyesnek tűnő részletet megkapni. Hozd ezt összhangba azzal, amit helyesnek vagy helytelennek "érzel", amíg ezzel kapcsolatban jól nem érzed magad. Gondolj arra, hogy ez egy igazi emlék megközelítése is lehet.

Néhányszor végezd el ezt, azaz képzelj el olyan tevékenységeket, amelyeket élveztél. Ezután nézd át ezeket az eseményeket és próbáld őket időrendbe rakni.

Fontold meg, hogy milyen munka vagy társadalmi helyzet tűnik számodra megfelelőnek. Képzelj el olyan eseményeket, amelyekben a kérdéses feladatokat végzed el. Ezeket is rendezd a többivel egy időrendbe. Segíteni fog, ha ezeket leírod, de a későbbi kiegészítéseknek is hagyj sok helyet.

Gondolkozz el azon, hogy milyen emberekkel törődsz ilyen körülmények között: barátokkal, szerelmekkel, szülőkkel, gyerekekkel, stb. Ezekkel az emberekkel valamilyen igazán jó eseményt próbálj meg elképzelni és ezt is add hozzá a leíráshoz.

Gondolkozz el azon, hogy milyen igazán jó dolog történhetett veled: személyes sikerek vagy fontos események, amelyek kedvezően hatottak az életedre. Újra képzelj el ilyen eseményeket és ezeket is add hozzá a leíráshoz.

Ha valami rossz dolog történt veled, haladj tovább, vizsgáld meg és add hozzá az események leírásához, de néhány jó dolog megkeresésével egyensúlyozd ki. Ne próbálj meg elkalandozni a veled történt szörnyű dolgok keresése miatt.

Most a fenti 6.6-ban ismertetett felidéző gyakorlatot az általad felépített előző életre összpontosítva ismételd meg.

Most írd le ennek az életnek a rövid összegzését és jegyezz le mindent, aminek a megtörténtében biztos vagy.

Válassz egy másik történelmi korszakot (vagy egy másik űrbirodalmat) és ezt az egész eljárást egy másik életen is ismételd meg.

Egy harmadikkal is végezd el. Legalább háromszor kell elvégezned, ugyanis így az elsőhöz nem fogsz túlzottan ragaszkodni.

Fogadd el azt a gondolatot, hogy amit felidéztél, az lehet, hogy csak félig igaz, az igazi emlékek és a képzeleted keveréke, de még a képzeletbeli rész is segít tágítani a nézőpontodat.

6.11 Végső lépés

Ez nem az előző életek kezelésének a végső lépése. Még rengeteg mindent fogsz megtenni, miközben végighaladsz a könyvön. Ez csak ennek a fejezetnek a végső lépése és az a célja, hogy mindent összeszedjen és stabilizálja az előző életek felidézésében elért nyereségeidet.

Ha az előző életek nagyon homályosnak és bizonytalannak tűnnek, ne keseredj el. Még nem haladtunk túl sokat előre ahhoz, hogy biztos emlékeid legyenek, hacsak már nem foglalkoztál eddig is rengeteget az előző életekkel, vagy nem vagy nagyon kitűnő formában.

Az elgondolás csak az, hogy megnyílj az előző életek felé és ezek a dolgok könnyebben elő tudjanak jönni, ha egy eljárás során szükséged lesz rájuk.

Most viszont, hogy egy kis eligazítást kaptál az előző életek terén, hacsak már az első alkalommal nem futottál bele az előző életekbe, akkor utolsó simításként egy hosszabb időszakon hajtsd végre a 6.1-től a 6.5-ig terjedő gyakorlatokat.

Lehetséges, hogy ezeket az eljárásokat túlfuttatod, mivel ezelőtt már futtattad őket. Ha ez történik, akkor térj vissza a korábbi enyhülési ponthoz, ahogy azt a második fejezetben megbeszéltük, de nagyon valószínű, hogy ezen eljárások legtöbbjét a most megnyílt hosszabb időtartamon is sikeresen lehet futtatni.

Ezeket az eljárásokat ne korlátozd a fentebb részletesen futtatott három élettartamra. Csak fogadj el mindent, ami eléd kerül.

Ez az a lépés, amelyben az előző lépésekben befektetett kemény munka eredményeként nagyon valóságos és élénk emlékeket kaphatsz.7. HAJLANDÓSÁG ÉS ELÉRHETŐSÉG

Túl sok lenne számodra az, ha az elméd eltemetett mélységeibe lehatolnánk és az ottani dolgokat feltárnánk. Egyszerűen túl megrendítő lenne. Ezért az ember gátolja a saját képességeit, ugyanis tudja, hogy összeroppanna, ha kinyitná a zsilipeket.

Az emberek viszont ostoba módon mind több és több nem szembesült réteget adagolnak ehhez anélkül, hogy az elrejtett területekből valaha vissza is nyernének valamit.

Az egyszerű megoldás az, ha egyszerre egyvalamit derítünk fel, majd fokozatos feltárjuk az elrejtett dolgokat, olyan mértékben fedve fel azokat, hogy azt az adott személy még el tudja viselni.

Senki sem tudná kibírni azt, ha minden életének az emléke egyszerre, robbanásszerűen visszatérne. Azt viszont fokozatosan meg tudod tenni, hogy apránként feltárod az emlékeidet és a halhatatlan lélekkel való személyazonosságodat helyreállítod.

Az elme egy része tiszta és nyitott. Ez az a rész, ahol éber vagy és képes vagy tudatosan cselekedni. Emellett létezik egy fekete terület, amely oly mélyen el van temetve, hogy nem tudsz hozzáférni. Közöttük pedig egy szürke sáv található.

Ez a szürke sáv a hozzáférhetőség sávja, amely azokat a dolgokat tartalmazza, amelyek számodra elérhetőek és amelyeket az eljárások futtatása során képes vagy megtalálni és kezelni.

Miközben ebből a szürke sávból dolgokat távolítasz el és teszel rendbe, több, előzőleg fekete terület változik át szürke sávvá. Ez olyan, mint homokrétegeket eltávolítani, ahol nem tudsz túl mélyre leásni, különben ekkor a környező homok elönti a lyukat, de ahol fokozatosan eltávolíthatsz egy egész réteget és felfedheted az alatta lévőt.

A szürke sáv lehet keskeny vagy széles. Ha jól táplált és kipihent vagy, az kiszélesíti a sávot, mivel mind testileg, mind lelkileg jobb állapotban vagy. Ha magabiztos vagy, kiszélesedik a sáv, míg ha félsz ránézni dolgokra, leszűkül.

Minél szélesebb ez a sáv, annál több mindent tudsz adott időben elvégezni.

Ha egy gyakorlott és hozzáértő szakképzett személy dolgozik veled, akkor az megnöveli a sávot, mivel nagyobb biztonságban érzed magad és bízol abban, hogy baj esetén majd kezeli a problémákat.

Ha egyedül dolgozol, a sáv szélessége lecsökken, ami lelassítja a haladásod. Ezért nagyon fontos, hogy néhány olyan eljárást futtass, amelyek egy kicsit ezen sáv szélességének növelését célozzák meg.

Már futtattunk pár olyan eljárást, amelyek célja a konfrontálási képességed növelése volt, és tanultál néhány olyan technikát, amely ki tud segíteni a bajból. Ezek mind olyan tényezők, amelyek az elérhetőség sávját növelik. Most egy harmadik tényezővel fogunk foglalkozni, a hajlandóságoddal arra, hogy megtudj dolgokat.

Tágabb nézőpontból szemlélve egy halhatatlan lelket lehetetlen maradandóan megbántani, ezért nincs olyan tudás, amely igazán árthatna neked. A beszűkült emberi nézőpontból szemlélve viszont a személy félhet bizonyos dolgok kitudódásától. Ezért azt gyakoroljuk be, hogy hogyan nézhetünk szembe képzeletbeli dolgokkal, mivel így könnyebb lesz a valódi dolgokkal szembesülni, amikor erre kerül a sor.

El kell érned azt a szintet, amelyen egyáltalán nem érdekel, hogy egy gondolat mennyire félelmetes vagy rettenetes. Ehelyett csak az igazat akarod. Ahogy Jézus mondta: "Az igazság szabaddá tesz".

7.1 Hajlandóság megtudni

Ezeket a utasításokat váltakozva futtasd. Kitalálhatsz dolgokat. Észrevehetsz olyan dolgokat, amelyek valószínűleg igazak. Észrevehetsz olyan dolgokat, amelyek biztos nem igazak, és felismerhetsz olyanokat, amelyek ha igazzá válnának, hajlandó lennél tudomást venni róluk.

Juss el addig, amíg hajlandó vagy bármit megtudni, nem számít, hogy az mennyire rettenetes vagy bizarr.

7.1 a) Mit lennél hajlandó magadról megtudni?

7.1 b) Mit lennél hajlandó valaki másról megtudni?

7.1 c) Mit lennél hajlandó hagyni valaki másnak, hogy megtudjon?

7.2 Megtudni valamit valamiről

Ez egy másik "hajlandó megtudni" eljárás. Az elsőhöz hasonló módon futtasd.

7.2 a) Mit lennél hajlandó megtudni a testedről?

7.2 b) Mit lennél hajlandó megtudni a barátaidról vagy a szeretteidről?

7.2 c) Mit lennél hajlandó megtudni azokról csoportokról, amelyekbe tartozol?

7.2 d) Mit lennél hajlandó megtudni a társadalomról?

7.3 Fejlettebb változat

7.3 a) Mit lennél hajlandó megtudni a valóságról?

7.3 b) Mit lennél hajlandó hagyni valaki másnak, hogy megtudjon a valóságról?

7.3 c) Mit lennél hajlandó hagyni másoknak, hogy megtudjanak a valóságról?

7.4 Lenni

Most terjeszkedjünk egy kicsit tovább, néhány olyan területre, ahol fontos szabadon gondolkozni. A skála tetején a személy úgy találhatja, hogy képes a választása szerint bármi lenni vagy nem lenni.

7.4 a) Mi vagy hajlandó lenni?

7.4 b) Mit vagy hajlandó hagyni valaki másnak, hogy legyen?

7.4 c) Mit vagy hajlandó hagyni másoknak, hogy legyenek?

7.5 Cselekedni

7.5 a) Mit vagy hajlandó tenni?

7.5 b) Mit vagy hajlandó hagyni valaki másnak, hogy megtegyen?

7.5 c) Mit vagy hajlandó hagyni másoknak, hogy megtegyenek?

7.6 Birtokolni

7.6 a) Mit vagy hajlandó birtokolni?

7.6 b) Mit vagy hajlandó hagyni másnak, hogy birtokoljon?

7.6 c) Mit vagy hajlandó hagyni másoknak, hogy birtokoljanak?

7.7 Egyetértés és egyet nem értés

Fontos, hogy kedved szerint képes legyél egyetérteni és egyet nem érteni, és ne legyél megrögzötten az egyik oldalhoz láncolva. Tehát futtasd a következő utasításokat felváltva.

Megjegyzendő, hogy rendjén való, ha egy dologgal hajlandó vagy mind egyetérteni, mind egyet nem érteni. Hajlandó leszel bármely úton haladni, és ez az a képesség amit megcéloztunk.

7.7 a) Mivel vagy hajlandó egyetérteni?

7.7 b) Mivel vagy hajlandó nem egyetérteni?

7.7 c) Mivel vagy hajlandó valaki mást egyetérteni hagyni?

7.7 d) Mivel vagy hajlandó valaki mást egyet nem érteni hagyni?

7.8 Változás

A változás és a változatlanság iránti türelem is fontos.

7.8 a) Mit lennél hajlandó megváltoztatni?

7.8 b) Mit lennél hajlandó ugyanolyannak hagyni?

7.9 Népes helyen

Ez egy másik utcán, vasútállomáson vagy más, népes helyen végzendő eljárás.

Válassz ki embereket és mindegyikük számára találj ki valamit, amit hajlandó lennél számukra hagyni, hogy megtudjanak.

7.10 Félelem a tudástól

Azt mondják, hogy a legnagyobb félelem a félelem maga.

Az ismeretlentől való félelem sokkal rettenetesebb, mint valamely, a személy által megértett dologtól való félelem.

Attól félve, hogy egy rettenetes igazságot találsz közvetlenül a sarok mögött, azt okozza, hogy félsz körülnézni és emiatt árnyak fognak kísérteni, amelyek csak akkor tűnnek el, ha napfényre kerülnek.

Tehát képzeljünk el néhány olyan dolgot, amelyet megtalálhatsz. Futtasd addig, amíg nevetni nem tudsz rajta és már nem aggódnál annak a következményei miatt, ha valamely rettenetes dologra bukkannál rá.

7.10 a) Gondolj vagy találj ki egy rettenetes "igazságot", amit megtudhatsz.

7.10 b) Mik lennének ennek a következményei?8. KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK

Bármely, erővel vagy potenciállal rendelkező áramlás tömeget, nyomást vagy töltést építhet fel, ha elzáródik vagy meggátlódik.

Egy szellemi lény egyik legbensőbb és legfontosabb áramlata a kommunikáció szabad áramlása.

Ha ez gátlódik vagy erőltetett, akkor tiltakozáshoz, zaklatottsághoz, problémákhoz, megrögzött magatartáshoz és más betegségekhez vezethet.

A kommunikációs gátak viszont alapvetően választás eredményeként jönnek létre, azaz a személy maga dönti el, hogy felhagy a kommunikációval.

Ez azt jelenti, hogy ha úgy döntesz, az okok és a miértek megvizsgálása nélkül átléphetsz a kommunikációs gátakon. Ez egyszerűen mennyiségi alapon is megoldható. Ha eleget beszélsz a szexről, akkor megszűnnek ezek a gátlásaid, persze csak addig, amíg az emberek el nem kezdenek kritizálni, amikor beszélni kezdesz, mert ez egy jó okot ad neked arra, hogy újra elhallgass.

Ez viszont a gátakon áthatolás közbeni biztonságos beszélgetés szükségességének a problémáját veti fel. Miután eltakarítottad azokat, nem kell megrögzötten beszélned, így véleményt alkothatsz és nem kell felzaklatnod valakit akkor, amikor ez helytelen. Ahhoz viszont, hogy a gátlásoktól megszabadítsd magad, elsősorban vad és fékevesztett kitörésre van szükséged, ami egy átlagos társalgásban általában elfogadhatatlan.

Ahol egy személy egy másikat kezel, egyszerűen hagyni kell, hogy a másik személy gátlástalan módon beszélgessen, egyszerűen csak meg kell hallgatnia és bátorítania kell az áramlatot, egészen addig, amíg a gátak eltűnnek.

Önmagad kezeléséhez az egyedüli lehetőség az, hogy elképzeled, hogy emberekkel kommunikálsz és hogy hosszú és gátlástalan leveleket írsz nekik addig, amíg a kommunikációban szabadnak nem érzed magadat. Úgy írd őket, mintha el is akarnád küldeni nekik, de ahogy jobban érzed magad, ezt már nem muszáj megtenned. Ezeket a leveleket egy nagy kötegbe gyűjtsd, amíg hirtelen megkönnyebbülten nem sóhajthatsz fel és úgy érzed, hogy teljesen gátlástalanul tudsz beszélni, ha úgy akarod.

Most ezt oly módon fordítsd meg, hogy ők írjanak neked levelet. Írj a nevükben magadnak levelet és ezeket is annyira vadnak és fékevesztettnek írd meg, amennyire csak tudod. Ahhoz, hogy ezen a területen felszabadítsd magad a gátlások alól ugyanúgy szükséged van arra, hogy hajlandó legyél valaki mást hagyni, hogy neked bármit elmondjon, mint hagyni, hagy bármit bárki másnak elmondjon. Egy átlagos személynek mindkét irányban létezik kommunikációs gátja és másokat is gátol az egymással folytatott kommunikációjukban.

Amikor végeztél, nem lesz többé szükséged arra, hogy más embereket megijessz vagy hogy olyan dolgokkal halmozz el, amelyekkel nem tudnának szembenézni. Ha erre mégis késztetést éreznél, akkor ez azt jelenti, hogy nem futtattad eleget az eljárásokat. Ebben az esetben vissza kell térned és be kell fejezned azokat.

Jegyezd meg, hogy ebben a fejezetben csak az a cél, hogy a kommunikáció felszabadítása érdekében eltüntessük a gátakat és gátlásokat ahhoz. A pozitív képességekkel és gyakorlatias dolgokkal a következő fejezetben foglalkozunk.

8.1 A test

Most egy olyan levelet írj egy képzeletbeli személynek, amely a saját intim testrészeid leírását tartalmazza részletesen. Jobb, ha leírod, mint ha csak elgondolod. Ebben az esetben a mennyiség a fontosabb, mint a minőség.

Most az elképzelt személy helyében írj levelet magadnak, amelyben ez a személy tudomásul veszi a leveled és a saját testrészeit írja le neked.

Folytasd ezt az oda-vissza történő levélírást. Tartalmazzon olyan kényes dolgokat is, amelyeket normális esetben nem mondanál el senkinek. Foglald bele a személyes szokásaidat, beleértve a rossz szokásaidat is, a fürdőszobai részleteket és bármi egyebet, ami az eszedbe jut és a testeddel van kapcsolatban.

Addig folytasd, amíg ezen a téren bárkinek bármit el tudsz mondani és ezen a téren bármit végig tudsz hallgatni anélkül, hogy ez zavarna.

8.2 Szex

Most a szexről írj, általánosságban is, de a saját vágyaidról és tapasztalataidról is.

Újra addig írj oda és vissza leveleket, amíg úgy nem érzed, hogy ezen a téren is szabadon tudsz kommunikálni.

8.3 Társaság

Most a másokkal fenntartott kapcsolataidról írj, beleértve a munkát, a csoportokat, a társadalmat és minden más emberrel létesített kapcsolatodat. Ebbe bele kell foglalnod a kínos tapasztalatokat, olyan általad megtett dolgokat, amelyeket nem szeretnél mások tudomására hozni, olyan dolgokat, amelyeket félsz a nyilvánosság előtt elmondani, bírálatokat, amelyeknek nem mersz hangot adni, stb.

Újra addig írj oda és vissza leveleket, amíg úgy nem érzed, hogy ezen a téren is szabadon tudsz kommunikálni.

8.4 Kívánságok

Most azokról az általad kedvelt és nem kedvelt dolgokról írj, amelyeket nem mersz elmondani, mert népszerűtlen dolgok. Írj a kívánságaidról, az alapvetőekről és a különlegesekről. Írj bármilyen erős hiedelmedről, amit a nyilvánosságnak nem mernél feltárni.

Újra addig írj oda és vissza leveleket, amíg úgy nem érzed, hogy ezen a téren is szabadon tudsz kommunikálni.

8.5 Emberek

Válassz ki olyan személyeket, akikkel bensőséges kapcsolatban vagy vagy voltál és akikkel kapcsolatban kommunikációs gátlásaid lehetnek. Ilyenek például a szüleid, a gyerekeid, a szerelmeid, a házastársad, a közeli barátaid stb.

Írj mindenkinek levelet és a nevükben válaszleveleket, akivel kapcsolatban bármilyen kommunikációs gátlásod van, vagy bármi olyat, amit úgy érzel, hogy el szeretnél mondani, vagy bármi mást a 8.1-től 8.4-ig terjedő fejezetben leírtakig. Addig folytasd, amíg úgy nem érzed, hogy minden kényszer, minden korlátozottság eltűnt az olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeket mondanál nekik vagy amelyeket hallanál tőlük.

8.6 Foglalkozások

Most keress olyan foglalkozásokat, amelyekkel kapcsolatban gátlásod lép fel.

Válassz olyan dolgokat, mint például a főnökök, a tanárok, a rendőrök, a bírók, a papok, az üzletemberek, a politikusok stb.

Mindegyik foglalkozással kapcsolatban írj oda és vissza leveleket. Írj le mindent, amit el kell mondanod, amit magadba tartottál vagy bármit, amit a 8.1-től a 8.4-ig fejezetekben leírtakkal kapcsolatban találsz.

8.7 Egy népes helyen

Most menj egy népes helyre. Ezen lépések mindegyikét addig végezd, amíg jól nem érzed magadat velük kapcsolatban. Ha ezzel problémáid vannak, akkor a megakadás helyett inkább haladj körbe és mindegyikből egy kicsit végezz el.

8.7.1 Válassz ki személyeket és képzelj el valamit, amit mondanál nekik. Ez lehet megbotránkoztató vagy az előzőektől teljesen független dolog.

8.7.2 Válassz ki személyeket és képzelj el valamit, amit hajlandó lennél hallani tőlük. Ezek újra lehetnek megbotránkoztató vagy az előzőektől teljesen független dolgok.

8.7.3 Válassz ki párokat (nem szükséges, hogy társalogjanak vagy kapcsolatban legyenek egymással) és képzelj el valamit, amit egymásnak tudnál mondatni velük.

8.8 Igazi szabadság

Ez az utolsó eljárás ebben a fejezetben. Addig végezd, amíg az utolsó gátlás is eltűnik és úgy érzed, hogy képes vagy szabadon kommunikálni.

A három utasítást körkörösen kell végezni. A hangsúly azon dolgokon kell legyen, amelyekről beszélni szeretnél és ne hagyj ki belőlük semmit.

Mostanra már képesnek kell lenned arra, hogy egy egyszerű döntés alapján átlépj a megmaradt gátakon, de ha valami úgy néz ki, mint egy ottmaradt gátlás és nem akar feloldódni, akkor félre kell tenned ezt az eljárást és a problémás területtel kapcsolatban vissza kell térned a levélíráshoz addig, amíg az nem kezelődik. Ezután térj vissza ide és fejezd be a félbehagyott eljárásokat.

Az utasítások a következők:

8.8 a) Mit lennél hajlandó valaki másnak elmondani?

8.8 b) Mit lennél hajlandó valaki másnak hagyni, hogy neked elmondja?

8.8 c) Mit lennél hajlandó valaki másnak hagyni, hogy másoknak elmondja?9. TÖBBET A KOMMUNIKÁCIÓRÓL

Most, hogy már a szabad kommunikációt akadályozó gát némelyikét eltávolítottuk, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen mechanizmusok játszanak közre a kommunikációban.

A legegyszerűbb formájában a kommunikáció valaminek egy kiindulási ponttól egy fogadó pontig történő kivetítése. Tulajdonképpen a részecskemozgásra vagy az energiaáramlásra is gondolhatunk úgy, mint az egyik helyről a másikra irányuló kommunikációra.

Most viszont minket inkább az élőlények által kezdeményezett kommunikáció érdekel, és ennek megvan az a különleges tulajdonsága, hogy az itt és most keletkezik, az azt kezdeményező személy szándéka szerint. Ez azért különleges, mert rengeteg minden, amit érzékelünk, csupán régebbi holmi, amely még itt ugrál körülöttünk.

Rengeteg hasznos dolgot létezik, amelyet megvizsgálhatunk és amelyekkel egyesével – közben néhány gyakorlatot elvégezve – foglalkozni is fogunk. Ezen a területen még egy kis mennyiségű munka is jelentősen javíthatja egy személy életkörülményeit, mivel annyira fontos részét alkotja az emberek közti kapcsolatoknak a kommunikáció.

9.1 Szándékok kivetítése

A kommunikáció átvitelében közrejátszó legegyszerűbb és a legerősebb tényező a kommunikációnak a távolságon keresztül az általad szándékozott helyre történő kivetítése.

Elég érdekes módon a szavak és a mechanizmusok a szándékhoz képest másodlagosak. Mondhatsz téves szavakat és az emberek mégis megértenek, ha elég erős a szándékod. Keresztülsuttoghatsz egy hangos szobán és meghallja az, akinek szántad. Különös és csodálatos dolgok történhetnek, ahogy ezen a téren a képességeidet fejleszted.

Az itt megadott gyakorlatok csupán elolvasva ostobának vagy jelentéktelennek tűnhetnek. Nem azok, de szükséged lesz a kipróbálásukra ahhoz, hogy megértsd a hatásukat.

9.1.1 Válassz ki egy tárgyat a szobában, és kezdj el hangosan "helló"-t mondani neki. Figyeld meg a térben azt a pontot, ahová minden egyes hellót kivetítesz. Szándékosan irányítsd néhányat a tárgy elé vagy mögé, jobbra vagy balra tőle. Ezután a hellókat pontosan a tárgy közepébe irányítsd.

Válassz egy másik tárgyat és ismételd meg ugyanezt.

Arra összpontosíts, hogy a hellók az irányításod alatt álló pontokba kerüljenek és legyél tudatában azoknak a pontoknak, amelyekbe kivetítesz.

Megjegyzendő, hogy most a szándék inkább aktív, mint passzív definícióját használjuk. Tehát most arról a szándékról beszélünk, hogy valaki valaminek a megtörténésére törekszik, nem pedig egy személy motivációjára vagy indokaira gondolunk.

9.1.2 Most gyorsan nézz körül a szobában, válassz ki tárgyakat és úgy mondj nekik "helló"-t, hogy minden egyes alkalommal a tárgy közepét célzod meg. Ha úgy érzed, hogy az egyik nem igazán talált, akkor ahelyett, hogy a szándékod kijavításával küszködnél, inkább egy másik tárgynak köszönj, majd menj vissza és csak ekkor köszönj az elhibázott tárgynak. Tehát amikor ez szükséges, akkor határozottan, pozitív hozzáállással ugorj vissza egy tárgyra, amíg elégedett nem vagy azzal, hogy mindegyikhez kielégítően ki tudsz nyúlni.

9.1.3 Most egy értelmetlen szóra gondolj és vedd úgy, hogy az "helló"-t jelent. Ezt a szót mondd ki, de egy helló szándéka érkezzen a tárgyakba.

Ezután véletlenszerűen válassz ki szavakat, más-más jelentéssel, de úgy mondd azokat a tárgyaknak, mintha "helló"-t jelentenének.

Addig végezd, amíg a felhasznált hangoktól függetlenül a mentális szándékot külön nem tudod választani a szavakkal történő kifejezéstől.

9.1.4 Most pedig kiáltsd a hellókat, amíg a kivetítő erőt korlátozó gátak nem engednek.

Ezután suttogj hellót, miközben erős szándékot vetítesz ki.

Ha szükséges, felváltva használd a utasításokat, amíg ugyanolyan erős szándékot tudsz fenntartani kiáltva, mint suttogva.

9.1.5 Most a "helló" szándékot csendesen vetítsd ki a tárgyakra. Az az elképzelés, hogy a szándékot inkább a tárgy belsejébe kell helyezned, nem elég csupán az elmédben elgondolnod.

Esetenként mondj egy pár hangos a "helló"-t majd térj vissza a csendes szándékhoz. Ezt addig folytasd, amíg a szándékod erősségét akkor is fent tudod tartani, amikor csendben vagy.

Mint ezen gyakorlatok mindegyikében, a szándékodat most is egyedi tárgyakba, precízen kiválasztott pontokba vetítsd ki.

9.1.6 Csak az egyik irányba haladva fárasztó lehet. A szándékok és a kommunikáció nem muszáj, hogy kétoldalú legyen, de sokkal kényelmesebb, ha mindkét irányba mozog.

Azért, hogy ezt egy kicsit ellensúlyozzuk, gondolj egy "helló"-t csendben mindegyik tárgyba, és képzeld el, hogy "köszönöm"-öt válaszolnak úgy, hogy a szándék a tárgyból hozzád érkezik.

Addig folytasd, amíg kényelmesen nem érzed magad.

Megjegyzendő, hogy voltaképpen te vagy az, aki ebben a visszatérő kommunikációban a szándékot létrehozza.

9.1.7 A mindennapi társalgásban is próbáld ki azt, hogy a dolgokat erős mentális szándékkal mondod, de azzal is kísérletezhetsz, hogy nem adsz a mondanivalód mögé semmilyen szándékot és azzal is, hogy más szándékot helyezel az általad használt szavak mögé. Figyeld meg, hogy az emberek hogyan reagálnak.

Figyeld meg azt is, hogy a nagyon erős szándék hajlamos paranccsá válni.

Emellett azt is figyeld meg, hogy az emberek gyakran megérzik a nem verbális szándékot, de úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják azokat.

Ha már nagyon jó vagy ebben, akkor néha egy pincért vagy egy pincérnőt egy csendes szándékkal rá tudsz venni arra, hogy meginduljon vagy megforduljon, de mivel ők nagyon jók abban, hogy ne vegyék tudomásul a vendégek hangosabb figyelemfelhívó kiáltásait, egy csendes szándék mellőzése nem okoz nekik nehézséget. Még ha látod is őket reagálni, nagy súlyt helyeznek arra, hogy ne válaszoljanak. Viszont észre fogod venni, hogy gyakran egy suttogással el tudod kapni a figyelmüket egy zajos teremben, és erre válaszolnak a legjobban, mivel ez újdonság és mivel megkerüli azt a mentális pajzsot, amelyet a vendégek állandó zaklatásai ellen állítottak fel. Minél finomabb az érintés, annál jobb a reakció.

9.2 Nyugtázás

Ha valaki elhatározta, hogy egy kommunikációt továbbítani fog, akkor azt addig erőlteti és ismétli, amíg azt nem látja, hogy a kommunikációját fogadták.

Ha mások észlelése gyenge, nehezen ismerik fel, hogy a kommunikáció eljutott a befogadó pontig, hacsak a kommunikációra nem adnak valamiféle nyugtázást.

Továbbá sok olyan dolog, amit egy ember megrögzötten vagy automatikusan végez, egy régi kísérlet arra, hogy olyan valamit kommunikáljon, amelyet soha nem nyugtáztak igazán.

Ezentúl a mindennapi beszélgetések során a kommunikáció gyakran simábban folyik, ha a kezdeményezett kommunikáció mellett oda-vissza nyugtáznak is.

Sok mindent mondhatsz egy kommunikáció nyugtázására. Néha csak azt akarod kimutatni, hogy hallottad, máskor az egyetértésedet szeretnéd kifejezni. Jegyezd meg, hogy nem kell egyetértened a nyugtázáshoz, de a személlyel legalább azt éreztetheted, hogy az üzenete eljutott hozzád.

Azért, hogy valamit nyugtázz, olyan dolgokat mondhatsz, mint hogy "jó", "szép", "felfogtam", "köszönöm", "értem", "hallottam", "rendben" stb.

A nyugtázás egy személy érzelmeit vagy csupán a tartalom kiértékelése nélkül a kommunikáció befejezését is továbbíthatja.

Ha bírálatot vagy szarkazmust továbbítasz egy feltételezett nyugtázással, valójában nem nyugtázod, hanem elutasítod a kommunikációt és ez feldúltságot okozhat. Ha muszáj nem egyetértened valamivel, akkor jobb, ha pusztán nyugtázol (így a személy tudja, hogy megértetted azt, amit mondott) majd pedig ez után kifejted a véleményed ahelyett, hogy kritikával félbeszakítod.

Ha valaki mást kezelsz, egyszerűen csak hagyd, hogy átgondoljon dolgokat ahelyett, hogy ráerőltetnéd a saját elképzelésedet, tehát csak nyugtázást használj mindenféle kiértékelés belekeverése nélkül. Egy szokványos társalgásban azonban több visszajelzésre van szükség. Viszont ha valaki meg szeretne könnyebbülni, akkor bölcsen teszed, ha csupán egyszerűen nyugtázod, így meg tudnak szabadulni a mondanivalójuktól.

Egy nyugtázás lehet teljes és végleges befejezés, egy bizonyos kommunikáció egyszerű nyugtázása vagy egy részleges (vagy fél) nyugtázás, amely arra bátorítja a személyt, hogy többet mondjon. Ezek mindegyike gyakorolható.

9.2.1 Képzeld el a szobában levő tárgyakról azt, hogy "helló"-t mondanak, te pedig nyugtázd mindegyiket egy "köszönöm"-mel. A nyugtázásaidat úgy irányítsd pontosan a tárgyakba, mint ahogy azt az előző szakaszban megadott gyakorlatokban végezted.

9.2.2 Túl nagy erővel is nyugtázhatsz, nem csak befejezve a kommunikációs ciklust, hanem egy extra nyomást is kifejtve, amely le is gyűrheti azt a személyt, akihez beszélsz. Túl gyengén is nyugtázhatsz (nem egy bátorító fél nyugtázással, hogy a személy még többet beszéljen, hanem egyszerűen egy túl gyengével). A tárgyakkal mondass magadnak "helló"-t, gyakorold velük a túl- és alulnyugtázást, néhányat túl nagy erővel (kiabálással vagy akármivel), néhányat túl gyengén és néhányat rendesen végezve. Menj végig ezeken néhányszor, amíg tökéletesen el nem sajátítod ezt és néhány jó nyugtázással fejezd ezt be.

9.2.3 Most a tárgyakkal mondass magadnak "helló"-t és csendesen nyugtázd azokat.

9.2.4 A tárgyakkal mondass magadnak "helló"-t és a nyugtázást különféle egyetértő és egyet nem értő módon (hangosan) gyakorold, néha pedig egy-egy egyszerű nyugtázást is iktass be. Addig folytasd, amíg ezt jól nem tudod kezelni, majd egy-két sima nyugtázással fejezd be.

9.2.5 Most a követezőképpen gyakorold a részleges nyugtázást:

Válassz egy tárgyat, amely "helló"-t mond neked. Adj neki egy részleges vagy egy irányító nyugtázást, amely arra bátorítja, hogy többet mondjon. Ez lehet egy rendes, irányító stílusú nyugtázás, vagy akár egy kérdő "hmm …?" is. Majd képzeld el, hogy azt mondja hogy "Szép az idő", és adj neki egy teljes nyugtázást. Válassz egy másik témát, és addig végezd ugyanezt, amíg tökéletesen nem megy.

9.2.6 Most ezeket a mindennapi társalgásban is próbáld ki. Megint kísérletezz egy kicsit és figyeld meg az eredményt

Egy veszélyes helyzetet gyakran egy teljes és tökéletes nyugtázással is hatástalanítani tudsz, miközben magadtól nem mondasz és nem kezdeményezel semmit. Mindent, még a kérdéseket is, határozottan és magabiztosan, valami ilyesmivel kezelj: "köszönöm, tényleg értem, amit mondtál". Minden erős nyugtázás hajlamos befejezni a másik személy által elkezdett kommunikációt, és mindent újra kell kezdenie.

A kezdeményezés nélküli folyamatos nyugtázás trükkje az eladók elleni védelemként is kitűnően működik. Ne ragaszkodj hozzá nagyon veszélyes helyzetekben, de néha működik, használd az ítélőképességed.

Például a rendőröknél egy közlekedési bírság helyett néha egy dorgálással megúszhatod, de ne várd azt, hogy el tudsz téríteni valakit, akinek az a szándéka, hogy a munkáját végezze.

9.3 Mindent egybevéve

Most ezt egy kicsit néhány olyan gyakorlattal bonyolítsuk meg, ahol valamilyen szándékkal felteszünk egy kérdést, kapunk rá egy választ, és nyugtázzuk azt.

Ehhez élő személyekre van szükségünk, valamint egy egyszerű cselre, hogy egy ártalmatlan kérdés feltételére mentséget szolgáltassunk. Ennek a legkönnyebb módja egy felmérés készítése.

Keríts egy csipeszes írótáblát és kapcsolj hozzá lapokat. Ha szükséges, akkor gyakorold az állva írást. Könnyebb dolgod lesz, ha igényesen nézel ki, vagy a feltett kérdésekhez és a helyhez illően vagy öltözve.

Találj ki pár felmérő kérdést. A "melyik filmet láttad utoljára?" és a "tetszett neked?" kérdések általában szépen fognak működni, amíg közük van a felmérés helyéhez.

Amikor a kérdést felteszed, akkor a válasz meghallgatása iránt érdeklődést kell mutatnod, tehát olyan dologgal kapcsolatban próbálj meg kérdezősködni, amely iránt egy kis lelkesedést tudsz mutatni. Ne felejtsd el, hogy ez arra is lehetőség, hogy egy kicsit többet tudj meg az emberekről. A mondanivalójuk meghallgatása iránt erre alapozva is mutathatsz egy kevés igazi érdeklődést. Emellett a gyakorlat arra is jó, hogy a társas összejöveteleken jól el tudj boldogulni, ugyanis az emberek szeretik azt, ha valakit érdekel a mondandójuk.

Végezheted ezt úgy is, mint egy igazi felmérést és ezután ténylegesen összeszámolhatod az eredményeket. Ezt biztosítja az, hogy a válaszokat rendesen felírod (az emberek idegesíti az, ha nem) és így ismerni fogod az eredményeket, valamint abban az esetben is képes leszel okosan válaszolni, amikor egy kikérdezett személlyel később újra találkozol és érdeklődik, valamint egy kicsit szórakoztatóbbá is teheti a dolgokat.

Ha bárki megkérdez, mondhatod, hogy ezt egy általad végzett tanfolyam miatt végzed. Pszichológiát, marketinget és statisztikai analízist tanulók egyfolytában ilyesmit csinálnak. Nincs szükség arra, hogy úgy tégy, mintha egy cég számára végeznél egy hivatalos felmérést.

Menj egy népes helyre. Válassz ki embereket, lépj hozzájuk és kérdezd meg, hogy feltehetsz-e nekik egy-két felmérő kérdést. Nyugtázd a választ és ha hajlandóak rá, akkor tedd fel az első kérdést, nyugtázz, tedd fel a másodikat is és nyugtázd a választ. Írd le a válaszokat. Köszönd meg nekik a szívességet és menj a következő személyhez. Ha sok mondanivalójuk van, akkor részleges nyugtázással bátoríthatod őket.

Ha valakinek túl hamar túl erős nyugtázást próbálsz adni, akkor úgy fogják érezni, hogy vagy a kommunikációjukat próbáltad meg megállítani, vagy nem fogtad fel azt, amit mondtak neked, és hajlamosak lesznek arra, hogy magukat ismételjék és hosszasan beszélgessenek. Ezt korai nyugtázásnak nevezik. Próbáld ezt elkerülni, de ha mégis megtörténik, fogadd el a következményeket. A célod az, hogy tiszta és teljes kommunikációt hallj és azt a kellő pillanatban a megfelelő erővel nyugtázd ahhoz, hogy rendesen be tudd fejezni.

Ha a válasz helyett ők kezdeményeznek valamit, hagyd, hogy elmondják azt, amit akarnak, nyugtázd teljesen, kezeld, ha szükség van rá (lehet, hogy a pontos időt szeretnék megtudni vagy valamilyen helyet keresnek), és ismételd meg a kérdést.

Ha valaki veszélyesnek vagy problémásnak mutatkozik, kezeld nyugtázásokkal és finoman szakítsd meg a társalgást.

9.4 Összefoglalás

Rengeteg olyan dolog van, amelyet itt begyakorolhatsz. A Szcientológia Egyház kommunikációs tanfolyama is ezzel a területtel foglalkozik, de az kizárólag a páronként egymást gyakorlatoztató tanulókra épít. Mi néhány területen továbbhaladtunk, másokkal kapcsolatban viszont a szükségesnél kevesebbet foglalkoztunk, ahogy azt a könyv egyszemélyes természete megköveteli.

Ne feledd, hogy ez a könyv csak a kezdet. Minden fejezet anyagát tovább lehet fejleszteni.10. A DUPLIKÁCIÓS TÉNYEZŐ

Ezen a ponton a duplikáció két fajtáját vizsgáljuk meg.

Az első egy cselekvés duplikálása, tehát az a képesség, hogy újra és újra megcsinálunk vagy végrehajtunk valamit. A második pedig az a képesség, hogy egy kommunikációt vagy valaki más nézőpontját megkettőzzük.

Mind a kettő fontos és általában mindkettő elégtelen működésének hasonlóak az okai.

Ha egy személlyel egy kellemetlen esemény történik, vonakodni fog attól, hogy ezek a dolgok még egyszer megtörténjenek. Esetenként túl sokat általánosít és asszociál, valamint általában is vonakodni fog attól, hogy a dolgok megismétlődjenek.

Ezenkívül már rengeteg életet éltünk, néhányban rabszolgák voltunk és ismétlődő munkákat kellett végeznünk. Ez elég ellenszenves dolog ahhoz, hogy valaki tovább vonakodjon duplikálni vagy megismételni dolgokat.

A létezésünk folyamán ezeken túl azzal is becsaptak minket, hogy valaki más nézőpontjának túlzott duplikálása a személyazonosság és az egyéniség elveszítéséhez vezethet.

A duplikálás viszont valójában egy fontos és szükséges képesség. Mindig az előnyödre válik. Duplikálásra van szükséged a kommunikációhoz és az érzékeléshez. Mások nézőpontjának duplikálására van szükséged ahhoz, hogy elboldogulj velük. A cselekvések duplikálására van szükséged ahhoz, hogy fenntartsd és kiterjeszd azokat a dolgokat, amelyeket magad körül akarsz tartani. Emellett legalább egy kicsit a nem kívánt dolgok duplikálására is szükséged van ahhoz, hogy elfogadd és kiteljesítsd azokat és hogy így el tudd bocsátani őket.

A képesség mindig hasznos, de ahogy a korok folyamán ostoba háborúkat vívtunk, folyamatosan elzáródott és csapdába esett.

10.1 Hajlandóság

Kezdjük egy egyszerű eljárással. Ezeket az utasításokat felváltva futtasd.

10.1 a) Minek az újbóli megtörténtét lennél hajlandó hagyni?

10.1 b) Minek az újbóli megtörténtét lenne hajlandó valaki más hagyni?

10.1 c) Minek az újbóli megtörténtét lennének hajlandóak mások hagyni?

10.2 Könyv és üveg

Válassz két különböző tárgyat. Egy könyv és egy üveg megteszi. Tedd őket egymástól kicsit távolabb egy asztalra vagy egy padra.

Vedd fel a könyvet. Figyeld meg a súlyát, hőmérsékletét és színét. Tedd vissza ugyanarra a helyre. Ezután vedd fel az üveget. Figyeld meg a súlyát, hőmérsékletét és színét. Tedd vissza ugyanarra a helyre.

Ezt ismételd újra és újra, de ne mint egy automatikus akciót. Ehelyett arra próbálj meg törekedni, hogy mindig úgy végezd, mintha az első alkalommal tennéd.

Most azt a szokást próbáljuk meg megtörni, hogy a múltat a jelenre vonatkoztassuk, és azt a késztetést próbáljuk meg legyőzni, hogy az ismétlődő cselekvéseket automatikusan végezzük.

Semmi rossz nincs abban, ha valamit automatikusan csinálsz, amikor azt választod, de ezt ne kényszerből tedd és mindig legyél kész arra, hogy visszavedd az irányítást. Képes vagy valamit újra és újra anélkül végezni, hogy mentálisan elzsibbadnál. Ha pedig egy ismétlődő cselekvés minden egyes ciklusát egy folyamatosan halmozódó teher helyett egy új cselekvésnek tudod tekinteni, akkor képes leszel megtörni a hipnotikus hatásokat.

Az itt szerzett készség nagyon hasznos és egy kevés időt még akkor is megér, ha maga a cselekvés egyszerűnek tűnik. A legjobban akkor működik, ha nem változtatod meg a cselekvést, hanem csupán újra és újra elvégzed. Legalább addig folytasd, amíg mentális zsibbadás, fáradtság vagy kimerülés nélkül meg tudod tenni.

Az alapvető elgondolás nem az, hogy hogyan hipnotizáljuk magunkat, hanem hogyan tegyük ennek az ellenkezőjét, azaz hogyan tanuljuk meg megtörni a hipnotizálási mintát, minden egyes új cselekvést egy új időszakban elvégezve. Ha folyamatosan újabb adag tudatosságot adsz a régiekhez, minden rád irányuló hipnotizálási próbálkozás ellenére éber tudsz maradni.

10.3 Könyv és üveg mentális változata

Ez a gyakorlat lehet, hogy túl nehéz, ebben az esetben nyugodtan átugorhatod és továbbhaladhatsz a következő eljárásra, ezt a gyakorlatot a könyvön való második áthaladásra hagyva.

A hatása annyira érdekes, hogy szégyen lenne kihagyni a könyvből és közvetlenül a fenti fizikai változat elvégzése után lehet a legjobban végezni.

A fizikai változat futtatásával el kell jutnod addig a pontig, ahol semmilyen fáradságot vagy kábultságot nem tapasztalsz a cselekvés újbóli megismétlései miatt. Egyébként túl könnyen elaludhatsz, amikor ezt a mentális változatot kipróbálod.

Csukd be a szemed és mentálisan hozz létre egy szobát, amely nem található meg ebben a fizikai univerzumban és kapcsolatban sincs vele. Ezt csinálhatod úgy, hogy elképzelsz egy, a valósághoz nem kapcsolódó új térben egy pontot. Ezután a pontot terjeszd ki egy vonallá, majd a vonalat egy fallá. Hozz létre hat ilyen falat (beleértve a plafont és a padlót is), amelyek egy szobát alkotnak.

Most két asztalt képzelj el ebbe a szobába. Az egyik asztalra egy könyvet tegyél, a másikra egy üveget.

Lebegtesd fel a könyvet a levegőbe. Figyeld meg a súlyát, a színét és a hőmérsékletét. Ezután ereszd vissza az asztalra. Majd ugyanezt az üveggel is végezd el. Ezt a fizikai változathoz hasonlóan váltogasd oda-vissza.

Ha elég sokáig folytatod ezt, akkor az ezekről a tárgyakról mentálisan létrehozott képzeted némi szilárdságot nyer és érezni fogod a "súlyukat" ahogy felemeled és lesüllyeszted azokat. Ez a kívánt hatás, azaz hogy kívánságod szerint mentálisan tömeget, súlyt és szilárdságot tudj létrehozni.

10.4 Mások nézőpontjának duplikálása

Most annak a meglátását gyakoroljuk, hogy más emberek hogyan tekintenek a dolgokra.

Menj egy népes helyre. Válassz ki embereket, próbáld meg mindegyikük érzelmét és viselkedését duplikálni és gondolj arra, hogy az ő nézőpontjukkal nézel körül, úgy látva a dolgokat, mint ahogy ők látják.

Nem kell tökéletesen duplikálnod őket. Nagyon jó az is, ha feltételezel dolgokat és azokat duplikálod, nem számít, hogy milyennek képzeled a nézőpontjait. Lehet, hogy bizonyos telepatikus érzékenység jön létre és bizonyos pontosságot fejlesztesz ki a mások iránti együttérzés miatt, de ez nem követelmény. Ezen a ponton mások duplikálásának a hajlandóságára van szükséged.

A gyakorlatban a képzelet és a helyes benyomások keverékét fogod kapni. Ha eleget gyakorlod, fejlődni fog az erőd és a pontosságod, hacsak a pontatlan képzeletek miatt folyamatosan le nem értékeled magad.

10.5 Többet mások nézőpontjáról

Ezt ugyanazon a népes területen is lehet el lehet végezni, mint az előző gyakorlatot, de bárhol máshol is, ahol sok megtekinthető dolog van.

Most azokra a személyekre fogunk gondolni, akiket ismersz vagy ismertél és azzal az érzéssel, viselkedéssel vagy nézőponttal nézz körül, amelyet az adott személynek tulajdonítasz. Nézz körül egy pár percig azt tettetve, hogy te vagy ő, amíg azt nem érzed, hogy duplikáltad.

Megjegyzendő, hogy mindenkivel addig kell csinálnod, amíg semmilyen megszállott érzelmed vagy reakciód nem marad vele kapcsolatban.

Az emberek nagy részének nehézségei vannak egymás nézőpontjainak duplikálásával. Néha viszont az ellentéte is megtörténik és az emberek mások nézőpontjaiban ragadnak, egyrészt azokéban, akik uralkodtak rajta, másrészt azokéban, akiket szeretett és akik őt elhagyták.

Ha egyes személyiségek ragadósnak tűnnek és a gyakorlat végén a lerázásukkal problémáid adódnak, akkor gondolj olyan helyekre, ahol ezek az személyek biztonságban lennének addig, amíg kényelmesen meg nem tudsz szabadulni tőlük.

Az eljárás felszabadít, tehát ez után kedved szerint felveheted és leteheted mások nézőpontjait. Ez egy rendkívül hasznos dolog.

A következő emberekkel végezd:

a) Mindegyik szülőddel, vagy bárkivel, aki gyermekkorodban felnevelt vagy intenzíven részt vett a neveltetésedben.

b) Minden tanárral, tanítóval vagy minden tekintéllyel rendelkező személlyel (edzővel, cserkészparancsnokkal, stb.), akinek erős pozitív vagy negatív hatása volt rád, miközben felnőttél.

c) Minden jelentősebb szexuális partnerrel, közelebbi társsal vagy baráttal, akivel az életed egy fontos részét megosztottad.

d) Minden főnökkel, üzlettárssal, bíróval, rendőrrel, pappal, guruval vagy bárkivel, akinek nagy hatása volt az életedre.

e) Bárkivel, aki nagyon közeli állt hozzád és meghalt (Légy biztos abban, hogy ezt addig folytatod, amíg mindenféle bánat- vagy veszteségérzésed eltűnik).

f) Bárkivel, aki különösen fontosnak tűnik, beleértve a történelmi alakokat és a példaképeket is.

10.6 Az érzelmi tónusskála

L. Ron Hubbard felállított egy érzelmi tónusskálát, amelyről részletesen A túlélés tudománya című könyvében írt. Ezt Ruth Minshull könyve, a Hogyan válaszd meg az ismerősöd (How to choose your people) is hosszasan tárgyalja.

Alapvetően ez egy olyan érzelmi minta, amelyet az emberek rajta sorozatosan fel-le mozogva hajlamosak követni. Ez valójában nem a tiszta lélek természete, aki bármilyen hozzárendelt minta nélkül képes bármilyen érzelmet érezni, de ez a skála elég mélyre befészkelte magát és úgy tűnik, hogy már az ezelőtti univerzumokban is mindannyiunkba elég mélyen belénk vésődött. Így az emberek nagy része követi ezt és úgy tűnik, hogy tisztábban tudnak gondolkodni és magasabb energiaszinttel rendelkeznek, amikor a skála felsőbb részeiben tartózkodnak.

A következő a skála egy nagyon leegyszerűsített változata. Ha érdekel, akkor nézd meg a fenti referenciákat, Hubbard és mások további írásait, hogy több információhoz, a skála bővebb és sokkal részletesebb verziójához, különböző gyakorlati alkalmazásokhoz, stb. juthass. Ez viszont a jelenlegi céljainknak megfelelő lesz.

 • Vidámság
 • Megelégedettség
 • Unalom
 • Ellenségeskedés
 • Harag
 • Rejtett ellenségeskedés
 • Félelem
 • Bánat
 • Apátia

Ahhoz, hogy a skálát jobban megismerd és hogy az érzelmeid kezeléséhez szükséges képességeidet fejleszteni tudd, menj egy népes helyre, mint ahogy azt a fenti 10.5 fejezetben is végezted és nézz körül minden egyes felsorolt érzelemmel, kezdve az apátiával egészen a vidámságig. Minden egyes érzelemnél vegyél észre dolgokat azzal az érzelemmel, amíg jól nem érzed magad azzal kapcsolatban.

Tehát kezdj el apatikusan körülnézni és dolgokat észrevenni, miközben apátiát érzel irántuk és apatikusan gondolkodsz róluk. Majd következzen a bánat, stb.

Ha szükségét érzed, akkor a teljes skálát alulról felfelé egy pár alkalommal ismételd meg, amíg ezt kényelmesen nem tudod irányítani.

10.7 Az érzelmi tónusskála használata

Egy értékes módszer arra, hogy valakivel kommunikációt kezdeményezz az, hogy az érzelmi tónusához illeszkedsz. Még érdekesebb dolog az, hogy ha illeszkedsz hozzá és minden egyes érzelmen áthaladva lassan ettől a ponttól felfelé kezdesz mozogni a skálán, akkor őt is fel tudod húzni rajta és egy félénk vagy nyomott hangulatú (apátiás) személyt így egy vidámabb kedélyállapotba húzhatsz fel.

Például illeszkedhetsz egy dühös személy hangulatához, nem úgy, hogy haragszol rá, hanem egy külső célpont ellen társulsz hozzá a haragjában. Majd fokozatosan fellépsz az ellenségeskedésbe, ami egy nyeglébb és gúnyosabb magatartás lehet, mint a felbőszült állapot, majd fokozatosan haladsz feljebb, az egész dologgal kapcsolatban unalmat érezve, és így tovább.

Ám egy személy tónusához nem olyan könnyű illeszkedni, mint ahogy az hangzik. Az emberek egy társadalmi látszatot tartanak fent. Úgy tesznek mintha haragosak lennének akkor, amikor igazából félnek, vagy úgy tesznek mintha vidámak lennének, amikor igazából valahol mélyen mindenkire nagyon dühösek.

Tehát egy kicsit különböző érzelmi tónusokon beszélj és találd meg azt, amelyiken igazán egyetértenek veled. Emiatt, noha könnyed stílusban, de olyan viselkedést kell kifejezned, amelyek mindegyik tónushoz illeszkedik, olyan dolgokat mondva, mint például "mennyire veszélyes éjszaka az utcákon járkálni" (félelem) vagy "mennyire egyhangú az élet" (unalom). Vedd észre, hogy az emberek többsége mindenféle lelkendezés nélkül egyet fog érteni azzal, amivel úgy gondolják, hogy egyet kell érteniük, vagy azzal, ami az általános életszemléletükhöz illeszkedik, még ha nem igazán illeszkedik a tényleges hangulatukhoz. Viszont figyeld meg, hogy mikor ragadtatják el magukat hirtelen a témával kapcsolatban. Ez az a pont, ahol ők az adott pillanatban valójában találhatók.

Emellett ne felejtsd el, hogy az emberek változtatják a helyüket és fel-le csúszkálnak a skálán. A velük történő beszélgetés pillanatában szokatlanul nyomott hangulatúak vagy rendkívül feldobottak is lehetnek. Az emberek gyakran rendelkeznek krónikus érzelmekkel, amelyekbe hajlamosak beleesni, mintha megoldást jelentene nekik az élet problémáira, de ez nem mindig nyilvánvaló.

Most ezt egy mindennapi beszélgetésben kellene kipróbálnod, megpróbálva megtalálni a személy érzelmi szintjét és akár azt is megpróbálhatod, hogy feljebb húzod a skálán.

Ez érdekes és szórakoztató lehet, és egy nagyon gyakorlatias dolog más nézőpontjának duplikálásával kapcsolatban, mivel mások érzelmi viselkedése egy jelentős tényezője annak, hogy hogyan is látják a dolgokat.

Egy kicsit ténylegesen is gyakorold, ugyanis ezzel az utóbbi fejezetekben kezelt különböző dolgokat használod fel, valamint a kommunikációs képességeidet jelentősen fejleszteni fogja.11. EXTERIORIZÁCIÓ

Ez a fejezet lehet, hogy néhány kezdő számára túl magas szintű, viszont a lehető leghamarabb be kell mutatni, ugyanis egyes tanulók már néhány gyakorlat elvégzése után is belefuthatnak ebbe a témába. Ezenkívül ezen a ponton a szellemi tudatosság növelése feléleszti a reményt és elűzi a kétségbeesést. Viszont ha ez túl nehéz, egy időre nyugodtan átugorhatod és a következő fejezetnél folytathatod. Ebben az esetben, miután még néhány fejezetet elvégeztél és késznek érzed magad, vissza kell térned ide.

A legfelső szinten csak tiszta gondolat vagy, egy semmi a teremtés és megfigyelés képességével.

A létezésünk ezen univerzum léte elé nyúlik vissza, ezért alapvetően nem anyagból vagy energiából állunk és nem is függünk tőlük.

Noha sok metafizikai iskola foglalkozik az asztrális vagy energiatestekkel, a haladóbb iskolák felismerik, hogy ezek nem tiszta lelkek, hanem csupán kevésbé fizikai szerkezetek, amelyeket a lélek úgy használ, mint a fizikai testeket.

Még egyszer a végső állapotot megfigyelve senkinek sem lehet fizikai helye, ugyanis mindenki az előtt létezett, hogy univerzumok lettek volna, ahol elfoglalhatták volna a helyüket. A valamely kiválasztott helyen létezés gondolata sokkal inkább egyetértés és megállapodás, mint egy erőltetett tény. A szellem akárhol lehet, ahol akar, és mindenütt jelen lehet, ha úgy kívánja. Az élet játszmáját viszont általában bizonyos nézőpontokból működtetve játszuk.

Valaki a testén belül és azon kívül is lehet. Valaki kívül lehet egy tiszta nézőpontként úgy, hogy nem visz magával semmilyen, a testben lévő "holmit", és valaki magával viheti azokat is. Az asztrális séta típusú gyakorlatok megpróbálják a személyt a holmijukkal együtt kivinni. A korai szcientológia másrészt sokkal inkább magában a lélek exteriorizálásában volt érdekelt úgy, hogy az képes legyen a test energiamezeje nélkül is gondolkozni és cselekedni. Bármilyen asztrális testhez hasonló dolog csak még egy valami, amiből ki kell jutni.

Azokban a korai napokban Hubbard úgy döntött, hogy a "lélek" szónak túl sok jelentése van. Néha egy energiaformát jelöl. Néha úgy gondolják, hogy más, mint a személy maga. Hasonló problémák lépnek fel a "szellem" szóval kapcsolatban, amin a különböző spirituális gyakorlatok is sokat vitáznak. Ezért ő egy új kifejezést vezetett be a tiszta gondolati egységre. A választása a "thetán" szóra esett, ami a görög théta (θ) betűn alapul és ami néha a gondolatot jelképezte.

A korai szcientológia a "thetán" exteriorizálásán dolgozott, ami azt jelentette, hogy a személy mint egyfajta energiamező helyett a személyt mint tiszta gondolati egységet akarták exteriorizálni.

A tiszta lélek vagy thetán te magad vagy és minden cselekedetre és műveletre képes vagy, beleértve a teremtést és az érzékelést is. Viszont már elég régen lesüllyedtünk arra a szintre, hogy az érzékszervi benyomások és a fizikai univerzum működtetésének a kérdésében a fizikai testtől függünk.

A fizikai test nélkül visszaesünk oda, hogy valamilyen energiatestet használunk és attól tesszük függővé az érzékelésünket és a cselekvésünket. Általában ez az állapot lép fel, ha valaki a köztes (életek közötti) létben vagy asztrális sétán tartózkodik, vagy valamilyen más testen kívüli élményben vesz részt. Ezek a nem fizikai testek viszont általában gyengébbek és lepusztultabbak, mint a hús-vér test, az érzékszervi és a cselekvési képességei pedig általában nem kielégítőek.

Ezért a szcientológia a thetán vagy tiszta szellem rehabilitációjának céljául azt a pontot választotta, amikor az bármilyen test vagy ehhez hasonló nélkül képes érzékelni és cselekedni. Ezt a feltételezett végcélt hívják cselekvő vagy "operatív thetán"-nak, azaz OT-nek.

Később a szcientológia mellékvágányra került. Rengeteg egyéb dolog volt, amivel foglalkozni kellett és amit az exteriorizáció és az OT képességek fejlesztése mellett ki kellett dolgozni. Ennek a területnek a korai anyagához nagyobb mértékben soha nem tértek vissza. Mi viszont egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítéssel dolgozunk, a dolgoknak mind az emberi, mind a szellemi oldalával foglalkozva.

11.1 Interiorizáció és exteriorizáció

Az exteriorizációról szóló korai szcientológiai munkákat sújtó legnagyobb problémát csak sokkal később fedezték fel. Ez pedig az, hogy amíg valaki a testén kívül tartózkodik, néha – ha megijed, megrémül vagy más módon meglepődik – valamekkora erővel visszacsapódik. Ez az interiorizáció témakörében növeli mentális töltést és a személy számára egyre nehezebb lesz a testen kívül kerülés.

Természetesen a tiszta szellem semmiből áll, és így nem lenne becsapódás, de a gyakorlatban egy lény mindig magával cipel egy kevés "mentális" anyagot és töltést, ami a test saját energiamezejének nekicsapódhat. Az interiorizáció becsapódása néhány esetben olyan heves lehet, hogy a testnek fejfájást okozhat.

Mivel az eljárások futtatása fokozatosan lebontja azokat a korlátokat, amelyek az embereket csapdában tartják, ezekkel az anyagokkal haladva a személy egyre inkább hajlandó lesz a testéből kifelé terjeszkedni. Ezért lesz fontos valakit bebiztosítani az interiorizációs probléma ellen úgy, hogy elhárítjuk azokat a rossz érzéseket, amelyek exteriorizációnál és az utána történő visszacsapódásnál keletkeznek.

Ezt azzal lehet könnyen begyakorolni, hogy a személy szándékosan nagy tömegbe, mint például közeli hegyekbe interiorizál és exteriorizál, amíg az interiorizálást konfrontálni és irányítani nem tudja.

Ennek gyakorlása során a szokásos nézőpontodat, gépezetedet, energiatestjeidet, stb. a megszokott helyéről nem akarjuk kimozdítani, ehelyett azt a tényt használjuk fel, hogy az igazi én csak a saját elhatározásából foglal el valójában egy helyet, valamint azt, hogy valaki egyszerre egynél több nézőpontból tud cselekedni.

Ez azt jelenti, hogy mindent a helyén hagyhatsz, beleértve a megszokott nézőpontodat is, és egy második nézőpontot használhatsz ehhez a feladathoz.

Hogyan hozunk létre még egy nézőpontot? Ez egyszerű. Csak kiválasztasz egyet és elkezdesz ahhoz képest cselekedni. Nem mozdulsz ki az előző nézőpontból, nem is mozdítasz ki semmit, hanem még egy második nézőpontot is felveszel.

Ezt az első néhány fejezetben található haladóbb gyakorlatban egy csekély mértékben már csináltuk. Megemlítettük a távnézést, noha az elnevezés bizonyos fokig téves. Igazából az nem a tőled, hanem a testedtől van távol. Bizonyos fokig mindig azt a helyet foglalod el, ahonnan nézel, és egyszerre több helyről is képes vagy körültekinteni.

Most pedig következzen maga a gyakorlat.

Válassz egy dombot, egy hegyet vagy valami hasonlóan nagyméretű tárgyat, amely legalább egy kicsit ismerős neked és amely iránt nem érzel ellenszenvet.

Ne használj semmit, ami a testedhez közel van (ne használd azt az épületet, amelyben vagy, vagy a hegyet, ami alattad helyezkedik el), mivel ezen a ponton nem szeretnénk, ha a testedből valamit kivinnél vagy abba visszahúzódnál. Csak egy másik nézőpontot akarunk létrehozni, ezt pedig akkor a legkönnyebb megtenni, ha kellő távolság választja el a nézőpontokat.

Az is segít, ha nagy tömeggel lépünk kapcsolatba, ezért választunk ki egy nagy tárgyat.

Most csukd be a szemed és képzeld azt, hogy egy hegyre vagy valami hasonlóra nézel le. Képzeld azt, hogy először beléhatolsz, majd pedig kilépsz belőle. Tulajdonképpen ezt kell tenned, bemenni és kijönni, újra és újra.

Amikor először elkezded, csupán színtiszta képzelődés lesz. Viszont ahogy a nézést és a mozgást folytatod, fokozatosan egy új nézőpontban hozod létre magad.

Egy bizonyos ponton igazi érzékelést fogsz tapasztalni. Egy kicsit homályos lesz, de igazinak érzed. Ezzel létrehoztad az új nézőpontot és amíg azt használod és mozgatod, addig megmarad. Ezeket akaratod szerint hozhatod létre és szüntetheted meg, mivel ezeknek semmilyen energetikai korlátozása vagy költsége nincs és semmi értelme nincs annak, hogy ezeket megtartsd vagy hogy miattuk aggódj.

Amikor ez először történik, a nyereség elég jelentős lehet ahhoz, hogy az eljárás folytatását ellehetetlenítse. Ebben az esetben fejezd be, tarts egy kis szünetet, vagy pedig a nézőpontodat mozdítsd át egy másik hegyre és folytasd ott az eljárás futtatását.

Végül a gyakorlatot a nézőpont létrehozásán túl is folytatnod kell, mivel egy létrehozott nézőpont interiorizálását és exteriorizálását csak így tudod begyakorolni. Addig folytasd, amíg a dolgokba történő be- és kijutással kapcsolatban kellemesen nem érzed magad.

Megjegyzendő, hogy a megszokott nézőpontod még mindig a testedre vonatkoztatva működik. Több mint elegendő fizikai tömeg és mindenféle mentális szerkezeted van ott és ez nem tűnik el csak azért, mert a figyelmed legnagyobb része máshol van. Viszont így valószínűleg "lecsavarod a hangerőt", ugyanis az érdeklődésed és a figyelmed abban az új nézőpontban lesz, amivel éppen gyakorolsz.

11.2 Még néhány gyakorlat

Most a fentebb leírt módon, egy hegybe vagy valami másba interiorizálással és exteriorizálással hozz létre egy nézőpontot. Amint a második nézőpontot valamennyire valóságosnak érzed haladj a következő lépésre.

Nézz le a hegyre. Képzeld azt, hogy egyfajta gát vagy láthatatlan mentális energialepel, egyfajta állóhullám vagy energiamező van előtted.

Határozz úgy, hogy szilárdan a hegy fölé vagy rögzítve. Ha szükséges, valamilyen téged ott tartó eszközt vagy készüléket is elképzelhetsz .

Most fogd az energiamezőt és nyomd a hegybe, majd húzd vissza, miközben a helyzetedet fenntartod. Ismételd újra és újra, be és ki addig, amíg a mező beletolásakor valamilyen kézzelfogható érzetet nem kapsz a hegyről.

Ezután nyomd a mezőt a hegybe, és hagyd ott, hogy ennek segítségével rögzíteni tudd a nézőpontot.

Miközben ezt a másodlagos nézőpontot a helyéhez rögzítve tartod, válts vissza a tested működtetéséhez használt elsődleges nézőponthoz. Nyisd ki a szemed és anélkül nézz körül, hogy a másodlagos nézőpontot elengednéd.

Most válts vissza a másodlagos nézőponthoz és nézz a hegyre. Utána válts vissza a testre, és nézz annak a szemeivel. Néhányszor válts oda-vissza addig, amíg kellemesen nem érzed magad a váltással kapcsolatban.

Most egyszerre mind a két pontból nézd. Úgy fogod találni, hogy a testnek sokkal nagyobb a térfogata, de ha elég sok figyelmet fordítasz a másodlagos nézőpontodra, képes leszel nem hagyni eltűnni azt (noha kisebbnek tűnik, mint amikor csukva volt a szemed). Tartsd ezt egy kicsit, tapasztald meg a kettősséget. Addig végezd, amíg kényelmes, majd még utána is egy kicsit. Ha komoly gondod van vele, akkor ismételd meg az előző lépés oda-vissza váltását.

11.3 Körülnézve

Az ext/int módszerrel az első szakaszban végzetthez hasonlóan újra hozz létre egy másodlagos nézőpontot.

Most, hogy a nézőpontot létrehoztad, kezdj mozogni és figyelj meg olyan dolgokat, amelyekre kellemes rátekinteni. Mozogj egy ismerős város vagy egy vidéki táj fölé és addig folytasd a kellemes dolgok észrevételét, amíg nagyon jól nem érzed magad.

Megjegyzendő, hogy ebben az esetben az ide-oda teleportálás helyett inkább a téren keresztül kell mozognod, mivel egy ehhez hasonló gyakorlatban ez egy kicsit segíti a nézőpont fenntartását.

Természetesen abból, amit látsz, rengeteg minden képzelődés lesz, de néhány valós elem is keveredik a képzelődések közé. Tehát ne értékeld le magad, ha néhány dolgot egy kicsit másnak találsz. Amíg nem haladtál sokat előre, általában szinte csak az érzékelés vázlatos, apró darabjait és a képzelet által kitöltött üres területeket kapod meg.

11.4 Képzelet

Ez lehet, hogy elsőre túl nehéz lesz, ebben az esetben a könyvön végighaladásod második menetére hagyd.

A keleti misztikusok azt mondják, "minden illúzió", és igazuk van. Viszont ott van a saját és egyéni illúziód, és ott van a nagy közös illúzió, amit valóságnak hívnak.

A valóság azért tűnik ilyennek, mert inkább közöttünk tartjuk, mint a saját személyes kiskertünkben.

Most ezt a gyakorlatot inkább egy magunk létrehozta illúzión végezzük és ne egy igazi hegyen.

Noha egy hegyet csak úgy magában is el tudnál képzelni, sokkal jobban fog menni, ha először tudatosan a teret hozod létre és csak utána a képzeled bele a hegyet.

A szemed becsukásával kezdd és képzelj el egy pontot, amely a fizikai univerzumban sehol nem található meg. Csak dönts úgy, hogy a pont valahol máshol van, mondjuk a saját személyes teredben.

Most a pontot nyújtsd ki egy egyenes szakasszá. Csináld elég hosszúra a szakaszt, hiszen elég helyet akarunk a hegynek. Következőnek a szakaszt terjeszd ki négyzetté. Elképzelheted azt, hogy a vonalból leeresztesz egy függönyféleséget, amíg egy lapot nem kapsz. Most a négyzetet ugyanilyen módon egy hatalmas kockává terjeszd ki.

Dönts úgy, hogy ez a kocka csupán puszta tér. Most képzelj bele egy hegyet. Kezdd el változtatni és módosítgatni a hegyet, változtasd a színeit és a felszínt, amíg úgy nem érzed, hogy az irányításod alatt áll és tetszik az, ahogy ott van.

Az ext/int gyakorlatot most az általad elképzelt hegyen végezd el. Addig folytasd, amíg úgy nem érzed, hogy egy jól meghatározott nézőpontod van az általad teremtett térben.

Amikor ezzel kapcsolatban jól érzed magad, rögzítsd a nézőpontot egy olyan módon, ahogy ezt szükségesnek érzed és egy igazi hegy felett hozz létre még egy nézőpontot (mint fent, az első lépésben).

Most két másodlagos nézőpontod kell, hogy legyen. Egy az elképzelt és egy az igazi hegy felett. A kettő között váltogass oda-vissza és vegyél észre valami kellemeset azon a hegyen, amit éppen nézel.

Ettől egy darabig nagyon különös és zavarodott érzéseid lehetnek. Ezt az oda-vissza váltást addig folytasd, amíg kényelmesen nem megy. Ezután válts még néhányat és vegyél észre különbséget az igazi és az elképzelt hegy között.

Ezt az érzékelés és a tudatosság jelentős megváltozásáig előre lehet vinni.

11.5 Gyógyítás

Ez a gyakorlat abban segíthet, hogy a test jobban érezze magát. Általában nem gyógyítja meg a dolgokat, de jelentősen csökkentheti a fájdalmat és arra bátoríthatja a testet, hogy meggyógyítsa magát.

Kezdd el az ext/int gyakorlatot egy igazi hegyen vagy más nagyméretű tárgyon, amely elég távol van a fizikai testedtől. Amint létrehoztad a másodlagos nézőpontot, a fizikai univerzumon keresztülmozogva sodródj a fölé a hely fölé, ahol a tested van.

A fenti gyakorlatokban jónak kell lenned, mielőtt anélkül a tested közelébe tudnál kerülni, hogy a testedet működtető elsődleges nézőpontba visszacsúsznál. Ekkor úgy fogod találni, hogy egy bizonyos távolságot fent kell tartanod ahhoz, hogy ez ne történjen meg. Ha belecsúszol a testbe, a másodlagos nézőpontot mozgasd hátrább, amíg el nem éred azt a pontot, ahol azt a tested nézése közben stabilan nem tudod tartani.

Lehet, hogy a házad felett kell maradnod és a tetőt átlátszónak kell képzelned ahhoz, hogy a tested nézéséhez elegendő távolságra legyél. Tegyél meg mindent, amire szükséged van, hogy olyan közel kerülj a testedhez, amilyen közel csak lehetséges, miközben a testeden kívül egy stabil pozíciót tartasz fent.

A dolgokat tömörnek, átlátszónak vagy valahol a kettő közöttinek érzékelheted. Ebben az esetben a testednek félig átlátszónak kellene lennie, hogy egy kicsit bele tudj látni. Ez valószínűleg nagyon homályos és egy kicsit valótlan lesz, de ne aggódj és csak szedj össze minden érzetet, amit csak tudsz, mivel ez a gyakorlat a különösen gyenge észlelés ellenére is működik és nagyon jó hatása van.

Most a testen keress fekete, szürke vagy szennyezett területet. Ezek olyan kis sötét felhők lehetnek, amelyek áthatják a test szervein, sőt akár még azokon kívülre vagy azok köré is kiterjedhetnek. Még ha leginkább csak "képzelődsz" és valódi látás nélkül is nézel, csukott szemmel akkor is mindenféle sötétebb és világosabb foltot láthatsz.

Minden ilyen szennyeződést vagy fekete foltot, amit látsz, energia óvatos beleáramoltatásával fokozatosan fehéríts ki vagy változtass világos színűvé (ezt úgy teszed meg, hogy elképzeled ahogy ezt végzed és valahogy a pont vagy felhő irányába bocsátod vagy áramoltatod).

Addig folytasd, amíg testileg jól nem érzed magad. Ha ezt rendesen elvégzed, magad is meglepődsz, hogy mennyivel jobban érzed magad.

11.6 Összegzés

Ebben a témában még rengeteg mindent fogunk később csinálni. Eleinte a testből semmit ne akarj kimozdítani, hacsak nem erőltetés nélkül, természetesen nem történik a dolog. Néha viszont akkor is megtörténhet, ha egy igazán nagy mennyiségű mentális töltést oszlatsz el, és ezen fejezet végrehajtása biztosítja azt, hogy kellemes tapasztalataid legyenek ahelyett, hogy megfélemlítődnél, megzavarodnál vagy fejfájást kapnál.12. SEGÍTSÉG

Ahhoz, hogy megsegítsenek, hajlandónak kell lenned arra, hogy segítséget adj és kapj. A segítséggel viszont gyakran visszaélnek, irányításra és a mások feletti uralomra használják. Még ha a segítséget szabadon, kötelezettségek nélkül is adják, néha kudarcot vall és a szokásos ostoba tendencia az, hogy a hibák anélkül halmozódnak, hogy sikerekkel ellensúlyoznák azokat.

Az igazi segítség önzetlen és emberbaráti természete miatt ez is egy hasznos módszer arra, hogy a másokkal konfliktusba kerülésed során felépített gátakon keresztültörj. Ha megtalálod a módját, hogy segítsd az ellenséged és hogy az ellenséged megsegítsen téged, lebonthatod a téged háborúra rákényszerítő gyűlölet gátjait.

Mi most a pozitív oldalt emeljük ki és használjuk arra, hogy áttörj a kudarcok falán. Már elég régóta együtt vagyunk és nem mindig hibáztunk, még ha a mostani idők néhány esetben zordnak is tűnnek.

Emellett inkább általános, nem pedig közelebbről meghatározott célpontokat használunk, mivel gyakran kerülsz szembe újra és újra ugyanazzal a játszmával, ezért a ténykedésünket nem a jelenlegi helyzetre próbáljuk meg szűkíteni. Tehát olyan dolgokat akarunk csinálni, mint megfontolni, hogyan lehet egy szülőnek segíteni, ahelyett, hogy az ezen életbeli szüleidre korlátoznánk magunkat, mivel az életeid során különböző szülőkkel sokszor kerültél ehhez hasonló helyzetbe.

Ezen túl csak azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudnál másokat segíteni és mások hogyan tudnának téged segíteni. Tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy segíts, hiszen az igazi segítséget szabadon adják, kényszer és kötöttségek nélkül. Ez nem egy szolgálat vagy egy bűn jóvátétele (ugyanis ez a használata az egyik oka annak, hogy gyakran kudarcot vall).

Ha viszont azzal törődsz, hogy hogyan tudnál segíteni, akkor le fogod rombolni a gyűlölet, kudarc és az irányítás gátjait és rengeteg mentális töltéstől és nehézségtől fogsz megszabadulni. Ezután pedig szabadon tudsz gondolkozni és képes leszel a témában magad döntéseket hozni.

Ezek egyszerű ismétlendő eljárások, váltakozva használt utasításokkal. Csak hajtsd végre az utasításokat, keresd azokat a módokat, ahogy segítséget tudnál nyújtani. A válaszoknak nem kell logikusaknak lenniük, csak legyenek olyanok, amilyenek az eszedbe jutnak.

Ahogy az ehhez hasonló eljárásokat futtatod, gyakran olyan akadályokon jutsz keresztül, amelyek az eljárás utasításaiból közvetlenül nem következnek. Ahogy ezek előtérbe kerülnek és szertefoszlanak, gyakran nagyon érdekes dolgokra lehet ráeszmélni.

Ez az eljárás futtatásának a legkívánatosabb eredménye, azaz az, hogy áthaladsz valamilyen erőn vagy ellenálláson, és – mivel az erő eltűnt az útból – ennek eredményként megértesz valamit. Ezeket a hirtelen megértéseket "felismerés"-nek hívják a szcientológiában.

Ha egy felismerésed (hirtelen megértésed) lép fel az eljárás futtatása során, általában azt jelenti, hogy az adott eljárással készen vagy és megveregetheted a vállad. Azt viszont jegyezd meg, hogy ezek relatív igazságok. Valami egy bizonyos esetre vagy egy korlátozott érvényességű dologra igaz lehet, még ha általánosságban nem is helyes. Néhány igazság pedig csak egy lépcsőfok a magasabbak felé. Ezek a dolgok nem abszolútumok, noha gyakran annak tűnnek, amikor felismered azokat. Tehát ne tekintsd érvénytelennek ezeket a dolgokat amikor kivételeket találsz, hanem tekints távolabbra és lásd meg azokat a területeket, amelyekre alkalmazhatóak és amelyekre nem.

12.1 Hajlandóság segíteni

12.1 a) Kinek vagy minek lennél hajlandó segíteni?

12.1 b) Kinek vagy minek lennél hajlandó hagyni, hogy segítsen neked?

12.1 c) Kinek vagy minek lennél hajlandó hagyni, hogy segítsen másoknak?

12.2 Általános segítség

12.2 a) Hogyan tudnál másnak segíteni?

12.2 b) Hogyan tudna valaki más neked segíteni?

12.2 c) Hogyan tudna valaki más másoknak segíteni?

12.2 d) Hogyan tudna valaki más saját magának segíteni?

12.2 e) Hogyan tudnál magadnak segíteni?

12.3 Múltbeli segítség

Ez négy különálló eljárás, mindegyik két, felváltva futtatandó utasításból áll.

12.3.1 a) Milyen segítséget nyújtott neked valaki más?

12.3.1 b) Milyen segítséget nem nyújtott neked valaki más?

12.3.2 a) Milyen segítséget nyújtottál valaki másnak?

12.3.2 b) Milyen segítséget nem nyújtottál valaki másnak?

12.3.3 a) Milyen segítséget nyújtott valaki más másoknak?

12.3.3 b) Milyen segítséget nem nyújtott valaki más másoknak?

12.3.4 a) Milyen segítséget nyújtottál magadnak?

12.3.4 b) Milyen segítséget nem nyújtottál magadnak?

12.4 Közelebbről meghatározott segítség

Elég sok eljárás található itt, mindegyik öt utasításból áll, amelyeket váltakozva kell futtatni.

12.4.1 a) Hogyan tudnál egy szülőnek (vagy nevelőnek) segíteni?

12.4.1 b) Hogyan tudna egy szülő (vagy nevelő) neked segíteni?

12.4.1 c) Hogyan tudna valaki más egy szülőnek (vagy nevelőnek) segíteni?

12.4.1 d) Hogyan tudna egy szülő (vagy nevelő) valaki másnak segíteni?

12.4.1 e) Hogyan tudna egy szülő (vagy nevelő) magának segíteni?

12.4.2 a) Hogyan tudnál egy gyereknek segíteni?

12.4.2 b) Hogyan tudna egy gyerek neked segíteni?

12.4.2 c) Hogyan tudna valaki más egy gyereknek segíteni?

12.4.2 d) Hogyan tudna egy gyerek valaki másnak segíteni?

12.4.2 e) Hogyan tudna egy gyerek magának segíteni?

12.4.3 a) Hogyan tudnál egy tanárnak segíteni?

12.4.3 b) Hogyan tudna egy tanár neked segíteni?

12.4.3 c) Hogyan tudna valaki más egy tanárnak segíteni?

12.4.3 d) Hogyan tudna egy tanár valaki másnak segíteni?

12.4.3 e) Hogyan tudna egy tanár magának segíteni?

12.4.4 a) Hogyan tudnál egy feleségnek vagy élettársnak segíteni?

12.4.4 b) Hogyan tudna egy feleség vagy élettárs neked segíteni?

12.4.4 c) Hogyan tudna valaki más egy feleségnek vagy élettársnak segíteni?

12.4.4 d) Hogyan tudna egy feleség vagy élettárs valaki másnak segíteni?

12.4.4 e) Hogyan tudna egy feleség vagy élettárs magának segíteni?

12.4.5 a) Hogyan tudnál egy főnöknek vagy felettesnek segíteni?

12.4.5 b) Hogyan tudna egy főnök vagy felettes neked segíteni?

12.4.5 c) Hogyan tudna valaki más egy főnöknek vagy felettesnek segíteni?

12.4.5 d) Hogyan tudna egy főnök vagy felettes valaki másnak segíteni?

12.4.5 e) Hogyan tudna egy főnök vagy felettes magának segíteni?

12.4.6 a) Hogyan tudnál egy hivatalnoknak segíteni?

12.4.6 b) Hogyan tudna egy hivatalnok neked segíteni?

12.4.6 c) Hogyan tudna valaki más egy hivatalnoknak segíteni?

12.4.6 d) Hogyan tudna egy hivatalnok valaki másnak segíteni?

12.4.6 e) Hogyan tudna egy hivatalnok magának segíteni?

12.4.7 a) Hogyan tudnál egy szent embernek segíteni?

12.4.7 b) Hogyan tudna egy szent ember neked segíteni?

12.4.7 c) Hogyan tudna valaki más egy szent embernek segíteni?

12.4.7 d) Hogyan tudna egy szent ember valaki másnak segíteni?

12.4.7 e) Hogyan tudna egy szent ember magának segíteni?

12.4.8 a) Hogyan tudnál egy testnek segíteni?

12.4.8 b) Hogyan tudna egy test neked segíteni?

12.4.8 c) Hogyan tudna valaki más egy testnek segíteni?

12.4.8 d) Hogyan tudna egy test valaki másnak segíteni?

12.4.8 e) Hogyan tudna egy test magának segíteni?

12.5 Az érzelmek konfrontálása

Az egyik előző részben már említettük az érzelmi tónusskálát. Noha már dolgoztunk vele, távol tartottuk magunktól az erős érzelmek alatt álló emberek konfrontálásának témájától.

Most ezeket a segítség eljárásokat használjuk arra, hogy leromboljuk azokat a hatalmas korlátokat, amelyeket a legtöbb ember ezek ellen épít, és könnyebbé teszi számodra az erősen érzelmi beállítottságú emberek tudomásul vételét és kezelését.

12.5.1 a) Hogyan tudnál egy apátiás személynek segíteni?

12.4.1 b) Hogyan tudna egy apátiás személy neked segíteni?

12.5.1 c) Hogyan tudna valaki más egy apátiás személynek segíteni?

12.5.1 d) Hogyan tudna egy apátiás személy valaki másnak segíteni?

12.5.1 e) Hogyan tudna egy apátiás személy magának segíteni?

12.5.2 a) Hogyan tudnál egy félénk személynek segíteni?

12.5.2 b) Hogyan tudna egy félénk személy neked segíteni?

12.5.2 c) Hogyan tudna valaki más egy félénk személynek segíteni?

12.5.2 d) Hogyan tudna egy félénk személy valaki másnak segíteni?

12.5.2 e) Hogyan tudna egy félénk személy magának segíteni?

12.5.3 a) Hogyan tudnál egy aggódó személynek segíteni?

12.5.3 b) Hogyan tudna egy aggódó személy neked segíteni?

12.5.3 c) Hogyan tudna valaki más egy aggódó személynek segíteni?

12.5.3 d) Hogyan tudna egy aggódó személy valaki másnak segíteni?

12.5.3 e) Hogyan tudna egy aggódó személy magának segíteni?

12.5.4 a) Hogyan tudnál egy rejtetten ellenségeskedő személynek segíteni?

12.5.4 b) Hogyan tudna egy rejtetten ellenségeskedő személy neked segíteni?

12.5.4 c) Hogyan tudna valaki más egy rejtetten ellenségeskedő személynek segíteni?

12.5.4 d) Hogyan tudna egy rejtetten ellenségeskedő személy valaki másnak segíteni?

12.5.4 e) Hogyan tudna egy rejtetten ellenségeskedő személy magának segíteni?

12.5.5 a) Hogyan tudnál egy dühös személynek segíteni?

12.5.5 b) Hogyan tudna egy dühös személy neked segíteni?

12.5.5 c) Hogyan tudna valaki más egy dühös személynek segíteni?

12.5.5 d) Hogyan tudna egy dühös személy valaki másnak segíteni?

12.5.5 e) Hogyan tudna egy dühös személy magának segíteni?

12.5.6 a) Hogyan tudnál egy ellenségeskedő személynek segíteni?

12.5.6 b) Hogyan tudna egy ellenségeskedő személy neked segíteni?

12.5.6 c) Hogyan tudna valaki más egy ellenségeskedő személynek segíteni?

12.5.6 d) Hogyan tudna egy ellenségeskedő személy valaki másnak segíteni?

12.5.6 e) Hogyan tudna egy ellenségeskedő személy magának segíteni?

12.5.7 a) Hogyan tudnál egy unatkozó személynek segíteni?

12.5.7 b) Hogyan tudna egy unatkozó személy neked segíteni?

12.5.7 c) Hogyan tudna valaki más egy unatkozó személynek segíteni?

12.5.7 d) Hogyan tudna egy unatkozó személy valaki másnak segíteni?

12.5.7 e) Hogyan tudna egy unatkozó személy magának segíteni?

12.5.8 a) Hogyan tudnál egy megelégedett személynek segíteni?

12.5.8 b) Hogyan tudna egy megelégedett személy neked segíteni?

12.5.8 c) Hogyan tudna valaki más egy megelégedett személynek segíteni?

12.5.8 d) Hogyan tudna egy megelégedett személy valaki másnak segíteni?

12.5.8 e) Hogyan tudna egy megelégedett személy magának segíteni?

12.5.9 a) Hogyan tudnál egy vidám személynek segíteni?

12.5.9 b) Hogyan tudna egy vidám személy neked segíteni?

12.5.9 c) Hogyan tudna valaki más egy vidám személynek segíteni?

12.5.9 d) Hogyan tudna egy vidám személy valaki másnak segíteni?

12.5.9 e) Hogyan tudna egy vidám személy magának segíteni?

12.6 Elfogadható segítség

12.6 a) Keress egy elfogadható módot a segítségre!

12.6 b) Keress egy el nem fogadható módot a segítségre!

A fenti gyakorlatok legtöbbje elsődlegesen arra szolgál, hogy lebontsa a falat, amelyet az emberek a világgal való kapcsolatuk megakadályozására építettek fel. De ez az utolsó gyakorlat valóban az olyan segítség nyújtásához és elfogadásához nyitja meg a kaput, amely tényleg segít és nem pedig csapdába zár.13. VÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZATLANSÁG

Ahhoz hogy jobbá és több mindenre képessé váljál, hajlandónak kell lenned változni.

Ám amikor a dolgok rosszul mennek, de leginkább akkor, amikor a test megsérülve vagy ennek felmerül a lehetősége, a személy hajlamos arra, hogy lerögzítse magát és ellenálljon a változtatásnak azért, hogy elkerülje, hogy még rosszabbul legyen. Más szavakkal a dolgokat megpróbálja a helyükön tartani. Ez az adott körülményeknek megfelelhet, de a személy ezt gyakran ezután is folytatja, ami megnehezíti a javulását.

13.1 Objektív változtatás

Egy körben minden utasítást öt alkalommal kell végrehajtani. Az öt ismétlés mindegyikéhez használj különböző tárgyat.

13.1 a) Válassz ki egy tárgyat. Menj oda hozzá. Tedd rá a kezed és tartsd azt teljes nyugalomban. (Ezt ötször végezd el.)

13.1 b) Válassz ki egy tárgyat. Menj oda hozzá. Tedd rá a kezed és ne hagyd elmozdulni. (Ezt ötször végezd el.)

13.1 c) Válassz ki egy tárgyat. Dönts úgy, hogy el akarod mozgatni és válassz ki egy helyet, ahová tenni fogok. Menj oda hozzá. Mozgasd arra a helyre, amelyet előzőleg kiválasztottál. (Ezt ötször végezd el.)

Ismételd.

13.2 A test tartása

Most az előzőhöz hasonló gyakorlatot fogunk elvégezni, a testet tartva stb.

13.2.1 a) Fogd meg a bal lábad és tartsd teljesen nyugodtan. Engedd el. Ezután fogd meg a jobb lábad és tartsd teljesen nyugodtan. Ezeket öt alkalommal hajtsd végre.

13.2.1 b) Fogd meg bal lábad és ne hagyd elmozdulni. Engedd el. Ezután fogd meg a jobb lábad és ne hagyd elmozdulni. Ezeket öt alkalommal hajtsd végre.

13.2.1 c) Fogd meg bal lábad és a kezeddel mozgasd fel és le. Engedd el. Ezután fogd meg a jobb lábad és a kezeddel mozgasd fel és le. Ezeket öt alkalommal hajtsd végre.

Ismételd.

13.2.2.

Most ugyanezt az eljárást a karjaidon hajtsd végre. Ebben az esetben azonban a jobb kezed használd a bal karod megfogásához, majd a bal kezed a jobb karodhoz, oda-vissza váltogatva, miközben teljesen nyugodtan tartod, ezután nem hagyod, hogy elmozduljon, és végül fel-le mozgatod.

13.2.3

Most ugyanezt az eljárást felváltva a fejeden és a gyomrodon vagy a hasadon hajtsd végre. Tehát fogd meg a fejed és a kezed teljesen nyugodtan tartsd rajta, majd fogd meg a gyomrod és a kezed teljesen nyugodtan tartsd rajta, ezt ötször végrehajtva. Ezután ne hagyd, hogy elmozduljon, végül (a kezeddel) a fejed mozgasd előre és hátra, a gyomrodat meg nyomd meg majd engedd ki.

Megjegyzendő, hogy ez az utolsó eljárás néha segíthet lecsillapítani egy fejfájást.

Az általános módszer egy sérült terület meggyógyításához való segítségként is használható. Ebben az esetben a sérült területtel és ennek pontosan az ellentétes oldalával (vagy a fejjel és a gyomorral, mint fentebb) dolgozol. De a "mozgasd" lépésnél ne ártalmas módon mozgasd a területet, hanem egyszerűen találj egy biztonságos és gyengéd dolgot, amellyel az adott területen érvényesítheted az irányításodat.

Általánosságban amikor valaki megsérül, a megsérült területet gyakran teljesen nyugodtan próbálja tartani, de ezt gyakran eltúlozza, mivel jóval a szükség megszűnése után is automatikusan mozdulatlanul tartja a területet.

Ezenkívül a személy arra is hajlamos, hogy a testéhez rögzüljön és azt automatikusan "ne hagyja elmozdulni", mivel a sérülés vagy veszély a test elvesztésének a félelmét okozhatja.

13.3 Az elmével ragaszkodva

Egy magasabb szinten a lény valamilyen mértékben hajlik arra, hogy a sérülések megelőzése és a veszélyek elleni védekezés érdekében mindent automatikusan mozdulatlanul tartson, valamint arra is hajlik, hogy a vesztesség ellenszerének tekintve a dolgokat visszatartsa az elmozdulástól.

A megoldás az, hogy tudatosan hajtsuk végre azt, amit esetleg tudat alatt csinálunk.

Ezt a 13.1-hez hasonló módon kell végezni, de inkább mentálisan, mint fizikai módon. A tárgyak helyének megváltoztatása helyett a harmadik lépés azok szilárdabbá, tömörebbé tétele lesz. Az utasítások tehát a következők:

13.3 a) Nézz körül a szobában és válassz ki egy tárgyat. Mentálisan fogd meg és tarts teljesen mozdulatlanul. (Ezt ötször végezd el.)

13.3 b) Nézz körül a szobában és válassz ki egy tárgyat. Mentálisan fogd meg és ne hagyd elmozdulni (a mozdulatlanul tartásával állj ellen mentálisan azon törekvéseinek, hogy elmozduljon). (Ezt ötször végezd el.)

13.3 c) Nézz körül a szobában és válassz ki egy tárgyat. Mentálisan fogd meg és alakítsd minél szilárdabbá. (Ezt ötször végezd el.)

Ismételd.

13.4 Exteriorizált változat

Először a fenti 13.1-es lépést a testeddel végrehajtva ismételd meg.

Majd feküdj le és csukd be a szemed. Képzeld el, hogy a környező városra vagy tájra tekintesz le.

Figyelj meg olyan tárgyakat, amelyeket hajlandó vagy birtokolni és a 13.3-as gyakorlatot hajtsd végre rajtuk. Nem szükséges, hogy tiszta látásod vagy érzékelésed legyen, csak képzeld vagy érzékeld annyira, amennyire tudod, majd mentálisan fogd meg, tartsd mozdulatlanul, stb.

13.5 Változtatási eljárás

A 7. fejezetben már futtattunk egy nagyon egyszerű változtatási eljárást. Most egy sokkal kidolgozottabb változatot fogunk végrehajtani.

13.5 a) Mit lennél hajlandó egy másik személyben megváltoztatni?

13.5 b) Mit lennél hajlandó hagyni egy másik személynek, hogy benned megváltoztasson?

13.5 c) Mit lennél hajlandó hagyni egy másik személynek, hogy másokban megváltoztasson?

13.5 d) Mit lennél hajlandó hagyni egy másik személynek, hogy magában megváltoztasson?

13.5 e) Mit lennél hajlandó magadban megváltoztatni?

13.6 Változtatás és irányítás

13.6 a) Mit kell megváltoztatni?

13.6 b) Mit nem szabad megváltoztatni?

13.6 c) Mit hagyhatsz irányítás nélkül?

13.6 d) Mit tudsz kényelmesen irányítani?

13.7 Felidézés

Négy eljárás található itt, ezek mindegyike 2 utasítást tartalmaz.

13.7.1 a) Idézd fel azt, amikor megváltoztattál valamit.

13.7.1 b) Idézd fel azt, amikor megállítottad valaminek a megváltozását.

13.7.2 a) Idézd fel azt, amikor valaki más megváltoztatott valamit.

13.7.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más megállította valaminek a megváltozását.

13.7.3 a) Idézz fel azt, amikor a társadalom megváltozott.

13.7.3 b) Idézz fel azt, amikor a társadalom ellenállt a változásnak.

13.7.4 a) Idézd fel azt, amikor megváltoztattad magad.

13.7.4 b) Idézd fel azt, amikor megállítottad önmagad megváltoztatását.

13.8. Változás és változatlanság

13.8.1 a) Mi tudna téged megváltoztatni?

13.8.1 b) Mi hagyna téged változatlanul?

13.8.2 a) Mit tudnál megváltoztatni?

13.8.2 b) Mi hagynál változatlanul?

13.8.3 a) Mi tudna másokat megváltoztatni?

13.8.3 b) Mi hagyna másokat változatlanul?

13.8.4 a) Mit tudnál magadban megváltoztatni?

13.8.4 b) Mit hagynál magadban változatlanul?

13.9 Változtatva a szobát

13.9 a) Találj valamit a szobában, amit szeretnél és amit képes vagy megváltoztatni, majd változtasd meg.

13.9 b) Találj valamit a szobában aminek hajlandó vagy megengedni, hogy változatlanul maradjon, és hagyd változatlanul.14. TILTAKOZÁS

Kezdetben a szabad lélek a saját szabad döntése alapján akkor tudta megszakítani a kommunikációt, amikor csak akarta. Ez a személyazonosság alapja. Bizonyos késleltetéseket, távolságokat és gátakat kényszerít rá a kommunikációjára és az érzékelésére, így nem lesz egyszerre mindenki más puszta visszatükröződése.

Eleinte ezek a gátak választhatóak voltak és a személy a kívánsága szerint helyezhette át azokat. Ám ezek végeredményben gátak, és ennek következtében olyan dolgok kerülhetnek elé és lephetik meg, amelyekre nem volt felkészülve és amelyekről nem volt tudomása.

A korai lényt, mielőtt lehanyatlott volna, nem lehetett bántani vagy befolyásolni, de esztétikai alapon képes volt elutasítani dolgokat, valamilyen okból nem kívánatosnak tartva azokat. Így jön létre az elfogadás és elutasítás áramlata, és a kommunikációs lehetőségek gátlódnak vagy félreértődnek.

Abban az esetben, ha nemkívánt dolgokat erőltetnek rá, vagy ha az általa bemutatott és általa nagyra becsült dolgokat visszautasítják, akkor a személy tiltakozhat az erőltetés vagy az elutasítás ellen.

Ha egy lény tiltakozó kommunikációját elutasítják, akkor valami sokkal kézzelfoghatóbb dolgot hoz létre a kommunikációja továbbításához, amely így nehezebben hagyható figyelmen kívül. Így létrehoz valamit és ragaszkodik ahhoz, hogy mások észre is vegyék ezt, de mivel ezt gyakran visszautasítják, egyre megszállottabban kezdi létrehozni.

Minden megszállottság gyökerében tiltakozás húzódik meg. Elméletben gondolhatod azt, hogy az elfogadás megoldhatná ezt, de ez egy kétirányú dolog és a tiltakozásának fele inkább amiatt következik be, hogy mások nem képesek elfogadni az őáltala létrehozott dolgokat, és nem csak amiatt, hogy ő nem képes elfogadni a mások által létrehozott dolgokat.

Ezért közvetlenül a tiltakozási mechanizmust kell megcélozni.

Habár a személy létében a kommunikációs gátak a kezdeti aberrációs tényezők, ezek magukban nem aberrációk, mert választás alapján jöttek létre. A tiltakozások az első tényleges aberrációk (a lények képességének és tudatosságának csökkentése, ebben az esetben azért, mert valamit megszállott módon csinálnak).

Az alapvető elgondolás az, hogy megkeressük a tiltakozásokat, azonosítjuk azokat a dolgokat, amelyeket a tiltakozás továbbítására hozol létre, valamint azt, hogy a kommunikációt kinek kellett volna megkapnia és nyugtáznia. Ezeket előtérbe hozva képesnek kell lenned arra, hogy visszanyerd az irányítást a megrögzötten létrehozott dolgok felett.

A korlátozás ebben az esetben az, hogy valaki milyen mélyre és régre tud visszanyúlni, mivel a megszállottan létrehozott dolgoknak java része olyan dolgok miatt tiltakozik, amelyek nem csak hogy rég elfeledettek, de annyira távol vannak az emberi létezés szférájától, hogy nem igazán válnak érthetőekké addig, amíg valaki nem fejlődött különlegesen sokat.

Tehát haladj ezzel annyira messzire, amennyire csak ezen a szinten tudsz, és számíts arra, hogy a könyvön való másodszori áthaladáskor több mindent fogsz megtudni.

14.1 Jelen tiltakozások

14.1.1 a) Mi ellen tiltakozol?

14.1.1 b) Mi tettél azért, hogy ezt kommunikáld?

14.2.1 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

Ezután futtasd:

14.1.2 a) Mi ellen tiltakozik veled kapcsolatban valaki más?

14.1.2 b) Mi tettek azért, hogy ezt kommunikálják?

14.1.2 c) Hogyan lehetne ezt nyugtázni?

Majd futtasd:

14.1.3 a) Mi ellen tiltakoznak mások?

14.1.3 b) Mi tettek azért, hogy ezt kommunikálják?

14.1.3 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

14.2 Múltbeli tiltakozások

Ha egy csoport első kérdésére "semmi" a válasz, akkor ugorj át rajta és lépj a következő kérdéscsoportra.

Mindegyik csoport a következőképpen néz ki:

14.2.x a) Keresd meg a tiltakozást

14.2.x b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz ellene?

14.2.x c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

Ezután keress egy ennél korábbi, hasonló tiltakozást, beleértve az előző életedbeli tiltakozásokat is. Ha semmi sem jön elő, akkor ugyanazon a területen válassz egy másik tiltakozást. Például: "Mi ellen tiltakoztál a testeddel kapcsolatban", majd keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, amely ugyancsak a jelenlegi vagy az előző életeid testével kapcsolatos. Ha nem találsz ilyet, akkor keress egy másik fajta, a testeddel vagy az előző életeid testével kapcsolatos tiltakozást.

Ha az adott témával (mint például a testeddel) kapcsolatban találsz valamit, akkor folytasd ezen a téren a tiltakozások futtatását (korábbi hasonlók, stb.) addig, amíg jól nem érzed magad a területtel kapcsolatban.

14.2.1 a) Mi ellen tiltakoztál a testeddel kapcsolatban?

14.2.1 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.1 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.1 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.2 a) Mi ellen tiltakoztál a családoddal kapcsolatban?

14.2.2 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.2 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.2 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.3 a) Mi ellen tiltakoztál a munkáddal és a munkahelyi környezeteddel kapcsolatban?

14.2.3 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.3 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.3 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.4 a) Mi ellen tiltakoztál a társadalommal kapcsolatban?

14.2.4 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.4 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.4 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.5 a) Mi ellen tiltakoztál az élőlényekkel kapcsolatban?

14.2.5 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.5 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.5 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.6 a) Mi ellen tiltakoztál a fizikai univerzummal kapcsolatban?

14.2.6 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.6 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.6 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.7 a) Mi ellen tiltakoztál a lelkekkel vagy szellemekkel kapcsolatban?

14.2.7 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.7 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.7 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.2.8 a) Mi ellen tiltakoztál Istennel vagy egy vallással kapcsolatban?

14.2.8 b) Mit hoztál létre, hogy tiltakozz?

14.2.8 c) Kinek kellett volna nyugtáznia?

14.2.8 d) Keress egy korábbi, hasonló tiltakozást, majd ismételd meg az utasításokat.

14.3 Nyugtázás

A tiltakozás hajlik arra, hogy a nyugtázások hiánya miatt megmaradjon. Tehát közelítsük meg a másik oldalról.

14.3 a) Milyen állapotot nem sikerült nyugtáznod?

14.3 b) Milyen állapotot nem sikerült valaki másnak nyugtáznia?

14.3 c) Milyen állapotot nem sikerült másoknak nyugtázniuk?

14.4 Elfogadás

14.4 a) Mások mely tiltakozását tudnád elfogadni?

14.4 b) Mely tiltakozásodat tudná valaki más elfogadni?

14.4 c) Mások mely tiltakozását tudnák mások elfogadni?

14.5 Kényszer

A kényszeres magatartás általában valami elleni tiltakozással kezdődik. A tényleges tiltakozás már egy korábbi élet során megkezdődhetett, így tehát egy tág kérdéssorozatot kell használnod a "mi ellen tiltakozhatnál ezzel?" sorai mentén. Ezek olyan furcsa válaszokat hozhatnak elő belőled, amelyek nem illenek bele a jelenlegi életedbe, de amelyek a helyes válaszok lehetnek arra az életedre vonatkozóan, amelyben ez a tiltakozás létrejött. Az eljárás futtatása közben nagyon különös válaszok tűnhetnek fel.

Ahogy a kényszeres viselkedés megkezdődik, a személy egyéb mentális töltéseket gyűjt fel az eredeti tiltakozás mellé, tehát ne légy csalódott, ha a tiltakozás megtalálásakor egy hirtelen varázsütésre a kényszeres állapot nem tűnik el teljesen. Ám a kényszeres állapot jelentősen gyengülni fog és azt fogod találni, hogy sokkal több szabad választásod van, mint azelőtt volt, később pedig az idő múlásával a ráépült teher hajlamos lesz lebomlani.

Ebben az eljárásban keress egy kényszert és futtasd rajta a következőt, újra és újra, amíg egy nagyobb felszabadulást nem tapasztalsz.

14.5 a) Mi ellen tiltakozhatsz ezzel?

14.5 b) Mi lehetett a kommunikáció?

14.5 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

14.6 Krónikus testi állapotok

A fenti 14.5-ös eljárást krónikus testi állapotokon is lehet futtatni. Ez olyan betegségre és dolgokra jó, amelyeknek meg kellett volna gyógyulniuk, de ez nem történt meg. Nem mindig alkalmazható balesetekre, noha egyes esetekben a személy a balesetet valami elleni tiltakozásként hozta létre.

Amint a test állapota krónikussá vált, hajlamos arra, hogy más dolgok által igazolja magát (kezdve a rokkantsági bizonyítvány megszerzésétől a szimpátia elnyeréséig). Viszont vannak még más tényezők is, amelyek bekapcsolhatják vagy megerősíthetik a krónikus állapotokat (ezekkel más fejezetekben fogunk foglalkozni). Néha a tiltakozás nyomógombja lehet egy állapot megoldásának a kulcsa, tehát próbáld ki és hozd ki a lehető legtöbbet belőle.

14.7 Alapvető tiltakozás

Alapvetően valaki olyan dolgok ellen tiltakozik, amelyekre rá van kényszerítve vagy akadályoztatva van, hogy legyen, tegyen vagy birtokoljon.

14.7.1 Létezőség

Most olyan szerepekre gondolunk amelyeket egy személy felvehet, mint például rendőr, prostituált, szülő, stb.

14.7.1 a) Milyen létezőség ellen tiltakoznál?

14.7.1 b) Milyen létezőséget tudnál elfogadni?

14.7.2 Cselekvőség

Most olyan dolgokra gondolunk, amelyeket egy személy végezhet, mint például síelés, lopás, futás, stb.

14.7.2 a) Milyen cselekvés ellen tiltakoznál?

14.7.2 b) Milyen cselekvést tudnál elfogadni?

14.7.3 Birtoklóság

Most olyan dolgokra gondolunk, amelyekkel egy személy rendelkezhet, mint például pénz, fegyverek vagy autók.

14.7.3 a) Milyen birtoklás ellen tiltakoznál?

14.7.3 b) Minek a birtoklását tudnád elfogadni?

14.7.4 Gátolt létezőség

14.7.4 a) Milyen létezőségben tartózkodásodat akadályozták meg?

14.7.4 b) Írd le minden, ezzel kapcsolatban létrejöhető tiltakozásodat!

14.7.4 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

14.7.5 Gátolt cselekvőség

14.7.5 a) Milyen cselekvésed végrehajtásában akadályoztak meg?

14.7.5 b) Írd le minden, ezzel kapcsolatban létrejöhető tiltakozásodat!

14.7.5 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

14.7.6 Gátolt birtoklóság

14.7.6 a) Minek a birtoklásában akadályoztak meg?

14.7.6 b) Írd le minden, ezzel kapcsolatban létrejöhető tiltakozásodat!

14.7.6 c) Kinek kellene ezt nyugtáznia?

14.8 Tiltakozások kommunikálása

14.8 a) Milyen tiltakozását engednéd valaki másnak, hogy elmondja neked?

14.8 b) Milyen tiltakozást tudnál elmondani valaki másnak?

14.8 c) Milyen tiltakozást mondhatna valaki más másoknak?

14.9 Elfogadás

Menj egy népes helyre.

Vegyél észre embereket. Mindegyiküket fogadd el és gondolatban nyugtázd annak, aki.14A. INVALIDÁLÁS

Egy személy alapvetően csak a saját döntése alapján veszíthet az erejéből vagy veszítheti el a képességeit.

Mások lekicsinylése és bírálata viszont rá tudta venni arra, hogy leértékelje önmagát. Ez az invalidálás, valaminek a lekicsinylése.

Ha pedig a személy egyszer egyetért az invalidálással, az bizonyos mértékben önbeteljesítő jóslattá válik. Mivel most már csökkent képességűnek hiszi magát, tényleg az lesz, hacsak valami rendkívüli módon meg nem növeli az önbizalmát.

Képességek kifejlesztéséhez invalidálás helyett validálni kell.

A kis lángot hatalmas tűzzé kell élesztened. Ha tüzet szítasz és azt mondod, hogy a láng túl kicsi, értéktelen és hagyod kialudni, akkor nem lesz semmilyen tűz és a hidegben magadra hagyatva maradsz.

A kisgyerekeket az erőfeszítésük bátorításával tanítjuk meg járni, nem pedig minden elesésük kritizálásával.

Egy nagy kosárlabdázó nem értékeli le magát csak azért, mert elhibázott egy dobást. Csak folytatja tovább, megpróbálja a következő dobást jobban csinálni. A profizmus jele az, hogy az invalidálást nem veszi a szívére, ő jobban tudja, ugyanis már rengetegszer sikeres volt.

Ezt viszont nem úgy éri el, hogy elrejtőzködik az invalidálás elől. Ha egy játékos azért nem dob kosárra, mert attól fél, hogy hibázik és invalidálják, akkor már a saját képességeit csökkenti le.

Ehelyett ezekkel a dolgokkal szembe kell nézni. Egy igazi játékos el tudja fogadni azt, hogy rosszul dobott anélkül, hogy kevesebbnek gondolná magát.

A világ minden bírálatát meghallgathatod és sértetlen maradhatsz, amíg miattuk nem gondolod kevesebbnek magad.

Ennek a fényében az emberek hogyan juthatnak el egy olyan állapotba, ahol a legcsekélyebb rosszalló szó vagy gesztus szétzúzhatja az önbizalmukat?

Az invalidálás korai erőfeszítései csak azért tudtak meggyökerezni, mert egymást akartuk invalidálni. Minél keményebben dolgozol azon, hogy valakit egy kívülről jövő invalidálással a mélybe küldj, annál jobban kitárulsz az ilyen hatások előtt. Így pedig mind a két oldallal szembe kell néznünk és ugyanúgy konfrontálnunk kell azt, hogy hogyan invalidáltunk másokat, mint ahogy a másoktól kapott invalidálásokat konfrontáljuk.

14A.1 Invalidálás elkerülése

Az emberek gyakran fogják vissza magukat azért, hogy elkerüljék az invalidálást. Gyakran hallgatnak azért, hogy ne mondjanak valami butaságot. Visszalépnek a rivaldafényből, csak hogy elkerüljék a nevetségessé válást.

Tehát lazítsuk fel ezt egy kicsit.

14A.1.1 a) Hogyan tudnád az invalidálást elkerülni?

14A.1.1 b) Hogyan tudnád az invalidálást magadhoz vonzani?

14A.1.2 a) Hogyan tudná valaki más az invalidálást elkerülni?

14A.1.2 b) Hogyan tudná valaki más az invalidálást magához vonzani?

14A.2 Felidézés

14A.2 a) Idézd fel azt, amikor valaki mást invalidáltál.

14A.2 b) Idézd fel azt, amikor invalidáltak.

14A.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki más mást vagy másokat invalidált.

14A.2 d) Idézd fel azt, amikor saját magadat invalidáltad.

14A.2 e) Idézd fel azt, amikor mások saját magukat invalidálták.

14A.3 Az invalidálás megfordítása

14A.3 a) Mivel lehetne téged invalidálni?

Addig ismételd ezen a következőket, meg nem könnyebbülsz. Ezután válassz egy másik invalidálást és így tovább.

14A.3 b) Képzelj el valakit, aki validálja.

14A.3 c) Válassz ki vagy képzelj el valakit, akinek hasonló hibája van és képzeld el magad, amint őt ezért validálod.

Ez a leggyorsabb önállóan használható és azonnal működő eljárás, és bármikor használhatod, amikor úgy érzed, hogy valami miatt invalidálnak.

14A.4 Elfogadás és visszautasítás

Egy személynek kedve szerint el kell tudnia fogadnia és vissza kell tudnia utasítania az invalidálást.

14A.4.1 a) Milyen invalidálást tudnál elfogadni?

14A.4.2 b) Milyen invalidálást tudnál visszautasítani?

Ugyanez vonatkozik a bírálatra, amely közeli kapcsolatban áll az invalidálással.

14A.4.1 a) Milyen bírálatot tudnál elfogadni?

14A.4.2 b) Milyen bírálatot tudnál visszautasítani?

Sok invalidálás abból származik, hogy más ítéli meg a személy teljesítményét.

14A.4.1 a) Milyen ítéletet tudnál elfogadni?

14A.4.2 b) Milyen ítéletet tudnál visszautasítani?

14A.5 Invalidálások észrevétele

Nézzük meg, hogy mennyi mindent találunk még és nézzünk szembe ezekkel.

14A.5.1 a) Mit validáltál?

14A.5.1 b) Mit invalidáltál?

14A.5.2 a) Mit validált valaki más?

14A.5.2 b) Mit invalidált valaki más?

14A.5.3 a) Mit validált a társadalom?

14A.5.3 b) Mit invalidált a társadalom?

14A.6 Biztonságos helyek

14A.6 a) Keress valamit, amit lehet invalidálni.

Futtasd nyereségig a következő utasításokat, majd újra hajtsd végre az a) utasítást.

14A.6 b) Hol tudnád azt biztonságosan birtokolni?

14A.6 c) Hol tudná valaki más azt biztonságosan birtokolni?

14A.7 Elfogadhatóvá tenni

Gyakran változunk meg azért, hogy kikerüljünk az invalidálás alól.

Futtasd úgy, mint a fenti 14A.6-ot.

14A.7 a) Keress valamit, amit lehet invalidálni.

Futtasd nyereségig a következő utasításokat, majd újra hajtsd végre az a) utasítást.

14A.7 b) Mi tenné számodra elfogadhatóvá azt, hogy így invalidálnak?

14A.7 c) Mi tenné mások számára elfogadhatóvá azt, hogy így invalidálják őket?

14A.8 Legyőzni az invalidálástól visszariadás minden megmaradt darabját

14A.8 a) Mivel kellene téged invalidálni?

Futtasd nyereségig a következő utasítást, majd újra hajtsd végre az a) utasítást.

14A.8 b) Képzelj el egy módot arra, hogy több invalidálást kapsz ezért.

Futtasd addig, amíg az invalidálás puszta gondolata is nevetségesnek tűnik.

14A.9 Önbizalom építése

Ha létezik egy olyan terület, amelyen valamilyen képességet próbálsz fejleszteni, de invalidáltnak érzed magad vele kapcsolatban, végezd el a következőket:

Találj ki a múltadban olyan képzeletbeli eseteket, ahol az adott tevékenységet sikeresen hajtottad végre, és idézd fel ezeket, amíg annyi önbizalmat nem érzel, mint amennyit akkor érzel, amikor sikeresen hajtod végre a tevékenységet.

Amikor ezt végzed, akkor ne úgy tedd, hogy a hibázásokat sikerekké ferdítve idézed fel. Nem működik túl jól, ha úgy teszel, mintha a rossz dolgok nem is történtek volna meg. Ehelyett olyan további (képzeletbeli) dolgokra emlékezz, amelyek esetében sikeres voltál.

Például ha egyszer megpróbáltál biciklizni, de elestél, és invalidáltnak érzed magad emiatt, akkor az egyetlen elesés mellé olyan képzeletbeli eseteket kell felidézned, amikor sikeresen bicikliztél. Ezt most úgy próbáljuk meg ellensúlyozni, hogy a veszteségek elnyomása helyett a nyereségekre emlékszünk.

14A.10 Az invalidált területek kezelésének képlete

Az invalidálás bizonyos fokig egy 22-es csapdája. Mivel egy képességet invalidálnak, nem tudja az adott dolgot megtenni, és mivel nem tudja megtenni, ez invalidálja a képességet.

Ha egy területen valaki már összegyűjtött valamennyi nyereséget, akkor úgy tudja mások invalidálását csupán zajnak tekintve tudja azt kezelni. A személy viszont addig nem tud nyereséget gyűjteni, amíg invalidált és tehetetlen.

Esetenként az is működik, ha a személy mesterségesen önbizalmat és bizonyosságot épít fel magának. Ezzel kitérhet az invalidálás elől és működik, ha semmilyen más oka nincs annak, hogy az adott területen folyamatosan hibázik. Ha viszont más okok is léteznek, akkor újra hibázik és további invalidálást gyűjt a már meglévőek mellé.

Általában azt a bizonyosságot jobb elképzelni, hogy a személy meg tud tanulni autót vezetni vagy a jövőben képes lesz jól vezetni ahelyett, hogy olyan bizonyosságot hozna létre, amely szerint már jól tud vezetni, noha még nem képes erre.

Tehát a mindent vagy semmit hozzáállás helyett olyan fokozatokat kell találni, amelyekkel valaki nyereségekhez tud jutni.

Ez azt jelenti, hogy amikor valaki számtant tanul, kettő meg kettő összeadásának sikeréből kell nyereséget szereznie, nem pedig amiatt kell leértékelődnie hogy nem tud tízjegyű számokat fejben összeszorozni.

Ez azt sugallja, hogy az invalidáltság állapotának kezelésére létezik egy eljárás.

14A.10 a) Idézz fel sikereket a területen.

14A.10 b) Célozd meg a következő elérhető sikert.

14A.10 c) Szedj össze minden elérhető adatot.

14A.10 d) Gyakorolj be minden szükséges készséget.

14A.10 e) Szerezz meg minden elérhető segítséget vagy bátorítást.

14A.10 f) Tegyél meg minden más szükséges előkészületet.

14A.10 g) Ha szükséges, futtasd ki a terület minden invalidálását.

14A.10 h) Ezután hozd létre magadban azt a bizonyosságot, hogy meg lehet csinálni.

14A.10 i) Érd el azt.

Megjegyzendő, hogy ez inkább egy gyakorlatban végzendő tevékenység, nem pedig egy igazi eljárás.15. PROBLÉMÁK

Amikor az eljárások tárgyalása során problémákról beszélünk, nem azokra gondolunk, amelyeket – mint egy matematikai problémát – megoldunk, hanem azokra a tartós nehézségekre, amelyek rögzültek maradtak és amelyek nem tűnnek megoldhatónak.

Például nem annak a problémának a megoldásáról beszélünk, hogy amikor egy szobával bővíteni akarod a házad, akkor egy betonalapzatot hogyan kell kiönteni. Ez olyan valami, amit építészeti tanulmányok után vagy egy szakember szerződtetésével meg lehet oldani. Ehelyett olyan problémákról beszélünk, mint amikor egy új szobát kell építened, de anyagilag ezt nem engedheted meg magadnak. Ebben az esetben két szembenálló dolog, a pénz hiánya és a szoba iránti szükség határoz meg egy konfliktust.

Abban az értelemben, ahogy azt itt használjuk, egy probléma csak akkor "igazi", ha az két, egymással szembenálló dolog által fenntartott maradandó állapotban van.

Ha a két dolog helyett csak egy létezne, akkor az végül eljutna a természetes befejeződéséig. Viszont két, egymással szembenálló dologgal ezek függőben maradnak és a személy figyelmének rögzülését okozzák.

Elméletben a személynek képesnek kell lennie az egyik vagy másik oldalt megoldani. A jelen példában vagy kitalál egy alternatívát egy új szoba hozzáadására vagy a nagyobb helyszükségletének megoldására, vagy egy módszert arra, hogy hogy hogyan tud több pénzt keresni, sokkal olcsóbban megépíti azt, vagy pedig valami mást talál ki. Ez az élet és az egyoldalú problémák megoldásának az általános szerkezete, amelyek nem többek, mint különböző dolgok elvégzésének a gyakorlatai.

Amikor viszont két dolog így összekapcsolódik, akkor nehéz lesz velük szembenézni. Amikor valaki a több hely iránti igényével próbál szembesülni, felkavarja a pénzügyi aggodalmait és arról nem fog tudni tisztán gondolkozni. Amikor pedig a pénzügyi gondokkal próbál szembesülni, akkor a figyelmét a nagyobb helyszükséglet iránt érzett aggodalma fogja elvonni. A probléma pedig a személyt így folyamatosan gyötörve fennmarad és amíg valamely külső erő be nem avatkozik, addig igazából soha nem oldódik meg.

Így bizonyos problémák a szokásává válnak, és még ha egy helyzetet egy hirtelen szerzett vagyonnal kezelni is tud, az első adandó alkalommal ugyanebbe a zűrbe keveredik.

Ezentúl ha minden látszatnak és logikának ellentmondva azt látod, hogy valaki ilyen módon ragad meg valahol, akkor azt fogod találni, hogy ő maga hozza létre a probléma két oldalát. Ő pedig azért ragad meg, mert mindkét szembenálló erőt ő helyezi el és tartja egymással szemben, magát pedig közéjük helyezi. Ez az oka annak, hogy az adott helyzettel kapcsolatban nem tud gondolkozni és nem tud tenni valamit.

Még sok megvitatni való akad ezzel kapcsolatban, de először futtassunk néhány eljárást.

A legtöbb eljárás a "Mi a problémá?"-t használják első kérdésként. Ezek általában egyszerű, felváltva használandó utasítások, ahol egyszer a problémát kell megfigyelned, másszor valamit a problémával kapcsolatban, majd megint a problémát, és így tovább. Azért kell folyamatosan megfigyelned a problémát, mert az meg fog változni és az azzal kapcsolatos tudatosságod meg fog növekedni, sőt egy korábbi, ennek alapját képező probléma is előtérbe kerülhet, tehát ne ragaszkodj ahhoz, hogy mindig ugyanazt a problémát figyeled meg.

15.1 Konfrontálás

Ez nagyon egyszerű. Csak váltogasd a következő két utasítást és hagyd, hogy a probléma megváltozzon, vagy ha szükséges, akkor egy másik kerüljön előtérbe.

15.1 a) Mi a probléma?

15.1 b) A probléma mely részével tudnál szembenézni?

15.2 Játszmák és teremtés

Alapvetően a semmit a teremtés végtelenségével egyensúlyozzuk ki. Ahogy valaki már nem képes a közvetlen teremtésre, a teremtés gazdagságát és változatosságát érdekes játszmákkal próbálja meg tovább növelni. Amikor már egyiket sem tudja megtenni, akkor problémákat kezd el megrögzötten létrehozni, mivel ez legalább valamilyen játszmát és teremtést nyújt a számára.

A problémák és a játszmák kifejlesztésével a személy tudatosan kezd el teremteni, így képes kiszabadulni a problémákat a helyükön tartó megrögzött teremtés alól.

A következő három eljárás mindegyike két, felváltva használandó utasítást tartalmaz.

15.2.1 a) Mi a probléma?

15.2.1 b) Találj ki egy ehhez hasonló méretű problémát

15.2.2 a) Mi a probléma?

15.2.2 b) Találj ki egy ennél a problémánál rosszabb dolgot

15.2.3 a) Mi a probléma?

15.2.3 b) Találj ki egy ennél a problémánál jobb játszmát

15.3 Többet a konfrontálásról

15.3 a) Milyen problémával tudnál szembenézni?

15.3 b) Milyen problémával tudna valaki más szembenézni?

15.3 c) Milyen problémával tudnának mások szembenézni?

15.4 Megoldások

Ha valakinek ilyen (két szembenálló dolog okozta) problémája van, és azt konfrontálás vagy a konfliktus forrásainak szétválasztása nélkül "oldja meg", akkor a megoldás ténylegesen nem szünteti meg a problémát, hanem csak elfedi azt. A példánkban a plusz szoba szükségét (talán a személynek egy gyerek számára szüksége van egy második hálószobára) és a rájutó pénz hiányát valaki úgy is "megoldhatja", hogy pénzt kölcsönöz vagy akár el is válik.

Ez ezért egy rögzült gondolattá válik, mert a megoldást fent kell tartani ahhoz, hogy elkerüljük a problémát. Ezentúl mivel rögződik, egy új problémává válik. Ez egy olyan önfenntartó folyamat, amely még több problémához vezet.

Végezzünk el ezen néhány eljárást.

15.4.1 a) Mi a probléma?

15.4.1 b) Milyen megoldásokat találtál erre a problémára?

15.4.2 a) Valaki másnak milyen problémája volt veled?

15.4.2 b) Milyen megoldásokat találtak erre a problémára?

15.4.3 a) Valaki másnak milyen problémája volt másokkal?

15.4.3 b) Milyen megoldásokat találtak erre a problémára?

15.5 Befejezetlen kommunikáció

A legkorábbi problémák azokból a rögzült gondolatokból jöttek létre, amelyek közvetlenül az előző fejezetben megemlített tiltakozás nyomógombon alapszanak. A tiltakozás viszont maga is a kommunikációs korlátok miatt alakult ki, és így a problémákat a leállított kommunikációkon keresztül is tudjuk kezelni.

15.5.1 a) Mi a probléma?

15.5.1 b) Milyen kommunikációt hagytál befejezetlenül ezzel a problémával kapcsolatban?

15.5.2 a) Valaki másnak milyen problémája volt veled?

15.5.2 b) Milyen kommunikációt hagytak befejezetlenül ezzel a problémával kapcsolatban?

15.5.3 a) Valaki másnak milyen problémája volt másokkal?

15.5.3 b) Milyen kommunikációt hagytak befejezetlenül ezzel a problémával kapcsolatban ?

15.6 Felelősség

Mindenki maga hozza létre a saját problémáit.

Először futtasd ezt:

15.6.1 a) Mi a probléma?

15.6.1 b) A probléma mely részéért lehetnél felelős?

Ezután ezt:

15.6.2 a) Mi a probléma?

15.6.2 b) A probléma mely részének okozását tudnád beismerni?

15.7 Kettősség

Mivel a két szembenálló oldalt tartalmazó problémákkal foglalkozunk, gyakoroljuk két tárgy egyszerre történő megfigyelését.

Nézz körül a szobában és figyelj meg egyszerre két tárgyat, amíg a két dolgot az elmédben kényelmesen nem tudod tartani.

15.8 Mindkét oldal futtatása

Most vizsgáljuk meg a problémák kétoldalú természetét, és fussunk vissza a problémák láncán, mivel a személy mindig ugyanazt a problémát hozza létre, újra és újra.

Ezt többször is lehet futtatni, a problémát minden egyes alkalommal a korábbi hasonló problémák láncán végigfuttatva, amíg a lánc fel nem bomlik. Ezt addig folytasd, amíg úgy nem érzed, hogy felszabadultál a múltbeli problémák súlya alól.

Először figyeld meg vagy idézd fel a problémát. Ezután hajtsd végre a következő lépéseket újra és újra, amíg a probléma fel nem oszlik, szilárdabbá nem válik vagy már nem változik tovább (nem jön elő több új dolog). Ha ez történik (szilárdabbá válik vagy nem oszlik el), akkor keress egy korábbi hasonló problémát és ezeket a lépéseket azon is futtasd. Folytasd korábbi hasonló problémákkal, amíg az egész dolog egy igazi megkönnyebbülés kíséretében szét nem esik.

Az utasítások:

15.8 a) Állapítsd meg (ha kell, újra) a problémát

15.8 b) Figyelj meg valamit a probléma egyik oldalán

15.8 c) Figyelj meg valamit a probléma másik oldalán16. KELL NEKED ÉS NEM LEHET NEKED

Amikor valamit nagyon akarsz, akkor az hajlamos eltávolodni tőled. Amikor valamit túl erősen próbálsz meg elkerülni, akkor az pedig hajlamos megtalálni téged.

Ez olyan, mintha vízben lennél és amikor valamiért túl erősen próbálsz nyúlni, akkor egy olyan hullámot hozol létre, ami azt távolabb taszítja tőled, és amikor túl erősen próbálsz meg valamitől eltávolodni, akkor ez egy olyan szívóhatást vált ki, ami hozzád húzza azt a dolgot.

Ez nem azt jelenti, hogy nem szerethetsz valamit, nem kaphatod meg és nem birtokolhatod, hanem azt, hogy nem vágyakozhatsz túl erősen valami után és nem ragaszkodhatsz hozzá anélkül, hogy bajba kerülnél. Ez ugyanis könnyed érintést, nem pedig reménytelenséget igényel. Minél inkább kétségbe vagy esve, annál nehezebb dolgod lesz.

Azt is mondhatnánk, hogy az energiád fordítva működik. Azon próbálkozásaid, hogy magadhoz húzzál valamit, ami "kell neked" és eltaszítsd azt, ami "nem lehet neked", az a kettő között egyfajta kellemetlen űrt teremt. Ez azokhoz a "torlaszokhoz" hasonlít, amelyeket egy probléma szembenálló erői hoznak létre (azaz amikor két, egymással szembeszegülő dolog egyfajta falat képez), de ez sokkal mozgékonyabb természetű, ennek következtében pedig a szeretet, a hírnév és a vagyon messzire tűnik, és csak a kellemetlen dolgokkal fogsz találkozni.

Ha el tudod érni az elfogadásnak azt a szintjét, hogy képes vagy dolgokat birtokolni és nem birtokolni, ha vágyódás és kényszer nélkül képes vagy dolgokat szeretni és élvezni, ha visszautasítás és visszatetszés nélkül képes vagy dolgoktól eltávolodni és azok iránt érdektelenné válni, akkor képes leszel e mechanizmus fölé emelkedni és azt lebontani. Ez a siker igazi titka. Ez a módja annak, hogy hogyan élj olyan boldog életet, ahol a jó dolgok eléd jönnek ahelyett, hogy buzgón elkerülnének.

Az egyik legjobb módja annak, hogy megszüntess egy "kell nekem"-et az, hogy elképzeled annak elveszítését. Néha azt érezheted, mintha néhány utasításon át az űrt táplálnád. Majd a korlát ledől és azt fogod találni, hogy könnyű birtokolni valamit, ha egy keveset képes vagy belőle elveszíteni.

Ezután folytasd úgy, hogy másoknak adod azt oda és azt mások adják oda neked.

Ezt néhány általános érvényű "nyomógombon" fogjuk futtatni (a nyomógomb olyan dolog, amelyet egy adott reakció elérése érdekében te nyomsz meg máson vagy más nyom meg rajtad, más szavakkal egy érzékeny pont).

Néhány esetben előfordulhat, hogy az adott tétel olyan dolog, amit inkább megpróbálsz elkerülni, nem pedig többet próbálsz meg belőle birtokolni. Ebben az esetben a dolog elveszítése helyett a "többet birtokolni belőlé"-t futtasd első eljárásként (a többi eljárás maradjon ugyanolyan). Ezt a változatot a következő fejezetben jobban meg fogjuk vizsgálni. Most inkább ha valami olyat találsz, amit birtoklás helyett inkább el akarsz kerülni, a terület első eljárásaként használd a "többet birtokolni belőlé"-t az "elveszíteni" helyett.

16.1 Pénz

16.1.1

Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál pénzt elveszíteni vagy elpazarolni, hogyan tudnál megszabadulni tőle. Képzelj el olyan tényleges valós világbeli cselekedeteket, amelyekben azt tényleg elveszíted. Folytasd ezt, egyszerre egyet elképzelve, ahogy csak tudod, amíg valami szét nem esik esik vagy darabjaira nem hullik.

Ha a szükség és a vágyódás nagyon szörnyű, gyakran melegséget és energiát (egy kellemes érzetet) érzékelhetsz, ahogy a korlát ledől.

Természetesen van néhány olyan ember, aki már nagyon jó állapotban van az adott területen, mely esetben az eredmény nem lesz látványos, csupán ennek néhány utasítása után egyszerűen jól fogják érezni magukat.

De megjegyzendő, hogy a pénzzel kapcsolatban még sok gazdag ember sincs elég jó szellemi állapotban, mivel a vagyonuk csapdába ejti őket.

16.1.2

Megjegyzendő, hogy a pénz a társadalom energiája és szüksége van arra, hogy szabadon áramoljon.

Futtasd ezeket felváltva:

16.1.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak pénzt adsz.

16.1.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más pénzt ad neked.

16.1.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más pénzt ad másnak.

16.1.3

A pénz csak a csere helyettesítő közege, csupán a tényleges munka és tárgyak szimbóluma vagy helyettesítője.

Futtasd ezeket felváltva:

16.1.3 a) Mit helyettesíthet a pénz?

16.1.3 b) Mi helyettesítheti a pénzt?

16.1.4

Mind az elfogadás, mind az elutasítás tekintetében szabadnak kell lenned. Tehát futtassuk:

16.1.4 a) Milyen pénzt tudnál elfogadni?

16.1.4 b) Milyen pénzt tudnál visszautasítani?

Megjegyzendő, hogy ugyanazt a dolgot el is tudod fogadni és vissza is tudod utasítani (azaz akármelyiket kényelmesen megteheted).

16.1.5

Ezt a gyakorlatot csukott szemmel kell végezned, miközben pénzfelhőket képzelsz el a tested köré. Ezután ragadd meg a felhőt és told bele a testedbe (ne húzd bele, hanem a tőled telhető legjobban elképzelve próbáld meg kívülről belenyomni). Miután néhány utasítás erejéig ezt végzed, minden alkalommal egy új felhőt elképzelve, taszítsd el a felhőt és robbantsd fel azt a távolban. Ezt szintén végezd el néhányszor. Ezután menj vissza és told a testedbe, a két utasítást oda-vissza váltogasd, minden egyes alkalommal néhányat végrehajtva belőlük.

Ha a pénzfelhő eltaszítása vagy a testbe nyomása nehéznek tűnik, az ellenkező utasítást hajtsd végre néhányszor (a pénzfelhőt nyomd a testbe, amíg el nem tudod taszítani, vagy taszítsd el, amíg a testbe nem tudod nyomni.

Ezt a gyakorlatot mocskos és rossz minőségű pénz elképzelésével kezdd, majd később (amikor ezt már jól tudod kezelni) fokozatosan növeld meg a pénz minőségét, amíg nagyon szép pénzt (aranyat vagy ilyesmit) nem képzelsz el.

A legjobb az, ha ezeket a dolgokat inkább egy magad körüli gömbben, nem pedig csak magad előtt képzeled el.

Folytasd, amíg igazán jól nem érzed magad, a pénzt kényelmesen el tudod fogadni és kényelmesen vissza is tudod utasítani.

16.1.6

Most csukd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagyobb városra tekintesz le. Lehetőleg olyanra, amelyet valamennyire ismersz és amely iránt nem érzel ellenszenvet.

Figyeld meg a pénz városbeli összegyűlését és annak áramlását. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Kezdetben úgy találhatod, hogy ezek a dolgok hajlamosak téged magukhoz vonzani, vagy problémáid lehetnek a hozzájuk kapcsolódással.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

Megjegyzendő, hogy az életek közti területen valamennyi arany eléképzelésével egy "kapzsi lelket" gyakran lehet az orránál fogva vezetni. Ennek az eljárásnak képessé kell tennie arra, hogy ellen tudj állni az ilyen egyszerű trükköknek.

Az egész eljárássorozatot addig kell folytatnod, amíg kényelmesen nem tudsz pénzt birtokolni és nem birtokolni, valamint nem érzel késztetést arra, hogy szerezz vagy elkerüld azt. Ha valamilyen vágyat vagy késztetést mégis érzel, vissza kell menned és a fenti eljárássorozatot újra kell futtatnod.

Ezután úgy fogod találni, hogy sokkal könnyebb a pénzről értelmesen gondolkoznod és kevésbé nehéz többet szerezni belőle, mivel most már nem kergeted el azzal, hogy túl görcsösen próbálsz hozzájutni. Egy kevés még akár az öledbe is pottyanhat. Ezentúl most már nem ejt csapdába a saját kapzsiságod.

16.2 Szex és érzetek

Most a nemi aktusról inkább a élvezetek és az erős érzetek, mint a szeretet és a megbecsülés kapcsán beszélünk, amelyek sokkal magasabb szintű érzelmek és amelyeket a későbbiekben még tárgyalni fogunk.

A nagyobb élvezetet okozó érzeteket általában is itt tárgyaljuk, viszont ha a szex nem megfelelő témakör (túl fiatal vagy, stb.), akkor az utasításokban a szexet helyettesítsd élvezetekkel vagy élvezetes érzékletekkel.

Ha pedig valamely olyan kábítószer vagy gyógyszer függésében élsz, amely erős elégedettség- vagy extázisérzetet okoz, a szex mellett vagy helyett az egész eljárássorozatot azon is futtasd (az extázis vagy ehhez hasonló, megfelelő szót használva).

Ezeket (hacsak máshogy nem jelezzük) a fenti 16.1-hez hasonlóan kell futtatni.

16.2.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál szexet elveszíteni.

16.2.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak szexuális örömöket nyújtasz.

16.2.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más szexuális örömöket nyújt neked.

16.2.2 c) Képzeld el azt, hogy hogyan segíthetnéd a partneredet abban, hogy valaki mással szeretkezzen.

16.2.2 d) Képzeld el azt, hogy hogyan segíthetnél valaki mást abban, hogy a partnereddel szeretkezzen.

Megjegyzendő, hogy a c) és d) pontok nem egy orgiában történő részvételt jelentenek, hanem azt, hogy önzetlennek és segítőkésznek kell lenned, még ha a leendő partnered iránt benned is vágy él.

Valamint az is megjegyzendő, hogy hogy ezt egy kicsit más módon futtattuk, mint a pénzt, mivel a szexet akár adjuk, akár kapjuk (az a) és a b) utasításokban), mindkét esetben valamennyire önös érdekből tesszük. Futtatnunk kell azt is, hogy másnak megengedjük azt, ugyanis csak így lehetsz igazán szabad ezen a téren. Ez az oka a c) és a d) utasításoknak.

16.2.3 a) Mit helyettesíthet a szex?

16.2.3 b) Mi helyettesítheti a szexet?

16.2.4 a) Milyen szexuális dolgot vagy milyen élvezetet tudnál elfogadni?

16.2.4 b) Milyen szexuális dolgot vagy milyen élvezetet tudnál visszautasítani?

16.2.5

Képzelj rengeteg, felöltözött vagy meztelen, szexuálisan kívánatos testet magad köré és erős szexuális érzékleteket sugároztass velük magadra. Kezdd a mocskos és alacsony színvonalú (de még erotikus) testekkel és fokozatosan haladj az ideálisak felé.

Nyomd őket néhányszor a testedbe, majd taszítsd el őket a távolba és robbantsd fel azokat, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

Megjegyzendő, hogy ehhez az eljáráshoz valamilyen tömegre vagy tárgyra van szükség, így ha az eljárást a szex helyett extázison vagy valami hasonlón futtatod, akkor egy olyan, ahhoz illeszkedő tárgyat kell kiválasztanod és elképzelned, amely azt az érzetet tartalmazza és rád sugározza.

16.2.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg neked tetsző szexuális áramlatokat és cselekedeteket. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

16.3 Étel és táplálkozás

Mindannyiunknak van teste, amely működtetéséhez élelemre van szükségünk. Mivel ez a szükség egy állandósult állapot, ezen a területen könnyű "kell"-eket és "nem lehet neked"-et felépíteni.

16.3.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál számodra kívánatos ételt elveszíteni.

16.3.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak kívánatos ételt adsz.

16.3.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos ételt ad neked.

16.3.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos ételt ad másoknak.

16.3.3 a) Mit helyettesíthet a táplálkozás?

16.3.3 b) Mi helyettesítheti a táplálkozást?

16.3.4.1 a) Milyen kívánatos ételt tudnál elfogadni?

16.3.4.1 b) Milyen kívánatos ételt tudnál visszautasítani?

Majd ezután ezt is futtasd:

16.3.4.2 a) Milyen nem kívánatos ételt tudnál elfogadni?

16.3.4.2 b) Milyen nem kívánatos ételt tudnál visszautasítani?

16.3.5

Képzelj rengeteg különlegesen kívánatos ételt. Kezdd finom, de alacsony színvonalú étellel (akármivel, amit ennek gondolsz), majd fokozatosan növeld a minőséget.

Nyomd őket néhányszor a testedbe majd taszítsd őket a távolba, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

16.3.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg neked tetsző ételeket és élvezettel táplálkozó embereket. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

16.4 Munka és állás

Noha lehet, hogy irtózol a munkától, a munka és az állás olyasmi, amire a túléléshez a legtöbb embernek szüksége van.

Az eljárások utasításaiban a "munka" szót fogjuk használni, mivel ez nem mindig egy hivatalos, bért fizető állás. A házvezetés, iskolába járás, a jótékony munka vagy bármilyen olyan feladat vagy tennivaló, amelybe belekezdtél és amelyért felelősséget vállaltál, beletartozik ebbe.

Megjegyzendő viszont, hogy itt inkább a kívánatos munkával foglalkozunk, nem pedig a robotolással vagy a rabszolgamunkával.

16.4.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál számodra kívánatos munkát elveszíteni.

16.4.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak kívánatos munkát adsz.

16.4.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos munkát ad neked.

16.4.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos munkát ad másoknak.

16.4.3 a) Mit helyettesíthet a munka?

16.4.3 b) Mi helyettesítheti a munkát?

16.4.4.1 a) Milyen kívánatos munkát tudnál elfogadni?

16.4.4.1 b) Milyen kívánatos munkát tudnál visszautasítani?

Majd ezután ezt is futtasd:

16.4.4.2 a) Milyen nem kívánatos munkát tudnál elfogadni?

16.4.4.2 b) Milyen nem kívánatos munkát tudnál visszautasítani?

16.4.5

Képzelj el egy, számodra munkát jelképező tárgyakból álló felhőt, kezdve az alacsonyabb színvonalúakkal, majd később fokozatosan növelve a minőséget.

Nyomd őket néhányszor a testedbe majd taszítsd őket a távolba, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

16.4.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg olyan neked tetsző munkákat, amelyeket te is szívesen végeznél. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

16.5 Kívánatos tárgyak

Most olyan dolgokat szeretnénk futtatni, amelyeket igazán birtokolni szeretnél és amelyeket valószínűleg nem fogsz tudni. Ezek lehetnek autók, hifitornyok, különleges porcelánok, ékszerek, stb.

Ha nagyon szeretnél gyerekeket, háziállatokat, növényeket vagy egyéb különleges dolgot, akkor ezt az egész eljárást azokra is ismételd meg.

Ezt "gyönyörű", főleg művészi tárgyakon is lehet futtatni, ahol a hangsúly a tárgyak esztétikáján van.

16.5.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál számodra kívánatos tárgyakat elveszíteni.

16.5.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak kívánatos tárgyakat adsz.

16.5.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos tárgyakat ad neked.

16.5.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más kívánatos tárgyakat ad másoknak.

16.5.3 a) Mit helyettesíthetnek a birtokolt tárgyak?

16.5.3 b) Mi helyettesítheti a birtokolt tárgyakat?

16.5.4.1 a) Milyen kívánatos tárgyakat tudnál elfogadni?

16.5.4.1 b) Milyen kívánatos tárgyakat tudnál visszautasítani?

Majd ezután ezt is futtasd:

16.5.4.2 a) Milyen nem kívánatos tárgyakat fogadnál el?

16.5.4.2 b) Milyen nem kívánatos tárgyakat tudnál visszautasítani?

16.5.5

Képzelj el egy kívánatos tárgyakból álló felhőt, kezdve az alacsonyabb színvonalúakkal, majd később fokozatosan növelve a minőséget.

Nyomd őket néhányszor a testedbe majd taszítsd őket a távolba, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

16.5.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg olyan neked tetsző munkákat, amelyeket te is szívesen csinálnál. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

16.6 Szeretet és csodálat

A szeretet és csodálat utáni vágy mindenki számára nagyon alapvető dolog.

A hírnév és a megbecsülés utáni vágyat ugyanitt lehet futtatni.

16.6.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál szeretetet és csodálatot elveszíteni.

16.6.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak szeretetet és csodálatot adsz.

16.6.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más szeretetet és csodálatot ad neked.

16.6.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más szeretetet és csodálatot ad másoknak.

16.6.3 a) Mit helyettesíthet a szeretet és csodálat?

16.6.3 b) Mi helyettesítheti a szeretetet és a csodálatot?

16.6.4.1 a) Milyen szeretetet tudnál elfogadni?

16.6.4.1 b) Milyen szeretetet tudnál visszautasítani?

Majd ezután ezt is futtasd:

16.6.4.2 a) Milyen csodálatot tudnál elfogadni?

16.6.4.2 b) Milyen csodálatot tudnál visszautasítani?

16.6.5

Képzelj el egy rád szeretetet és csodálatot sugárzó emberekből álló felhőt, kezdve a rossz állapotú emberekkel, később fokozatosan javítva a állapotukat.

Nyomd őket néhányszor a testedbe majd taszítsd őket a távolba, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

16.6.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg szeretetet és csodálatot tartalmazó cselekedeteket. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.

16.7 Más területek

Ha még valamely dolog birtoklása iránt késztetést érzel, de úgy tűnik, hogy nem tudod megszerezni, létrehozhatsz egy, a fentiekhez hasonló eljárást és kezelheted azt.

Az üres helyeket a megfelelő dologgal töltsd ki.

16.7.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál ________-t elveszíteni.

16.7.2 a) Képzeld el azt, hogy másnak ________-t adsz.

16.7.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más ________-t ad neked.

16.7.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más ________-t ad másoknak.

16.7.3 a) Mit helyettesíthet a ________?

16.7.3 b) Mi helyettesítheti a ________-t?

16.7.4 a) Milyen ________-t tudnál elfogadni?

16.7.4 b) Milyen ________-t tudnál visszautasítani?

16.7.5

Képzelj el egy ________-ból vagy ________-t jelképező dolgokból álló felhőt körülötted.

Nyomd őket néhányszor a testedbe majd taszítsd őket a távolba, ahogy azt a fenti 16.1.5-ben tetted.

16.7.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg sok ________-t tartalmazó helyeket vagy olyan cselekedeteket, amelyek ________-t tartalmaznak. Mindegyik esetében nyúlj ki, kapcsolódj hozzá majd távolodj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy nem érzel késztetést arra, hogy hozzájuk csatlakozva maradj.17. EL KELL KERÜLNÖD ÉS NEM SZABADULHATSZ TŐLE

Ez az előző fejezetben tárgyalt "kell neked és nem lehet neked" problémának a másik oldala. Ezek azok a dolgok, amelyekről sok ember úgy érzi, hogy el kell kerülnie, de úgy tűnik, hogy nem tud tőlük szabadulni.

Amikor azt a dolgot kezeltük, amelyről valaki úgy érezte, hogy az "kell neki", annak az elveszítésével kellett kezdenünk azért, hogy a megszerzésére irányuló egyik irányban megrekedt áramlást megfordítsuk. Miután ezt felszabadítottuk, a személy kiegyensúlyozása céljából a dolog elfogadásáról és elutasításáról futtattunk általános eljárásokat, mivel így nem kezdi újból elölről az egészet.

Annak érdekében, hogy valaki megszabaduljon valamitől, amit nem tud lerázni (és ami úgy tűnik, mintha a személy maga vonzaná magához), az első eljárásnak ennek pontosan az ellentétének kell lennie. Mivel a személy kényszeresen kerüli a dolgot, olyan módokat kell elképzelnie, amelyek segítségével (bármi legyen is az) még többhöz tud jutni belőle, addig, amíg a beragadás el nem tűnik. Azután ugyanúgy folytatjuk, ahogy a "kell neked"-nél végeztük, így eljuttatjuk a személyt addig a pontig, ahonnan már kényszer nélkül bármit el tud fogadni vagy el tud utasítani.

Az alábbi eljárások futtatásához általános információkért tekintsd meg az előző fejezet a 16.1-es pontját.

Most is néhány olyan mindennapos dologgal fogunk foglalkozni, amelyeket az emberek gyakran elkerülnek.

17.1 Nem kívánt munka

Most a kedvvel végzett munka ellentétét vesszük szemügyre. Ez az a munka, amit az ember nem akar végezni, nem is érdekli a dolog, de a körülmények rákényszerítik, hogy mégis végezze.

Ráadásul minél jobban el akarja kerülni, annál több találja meg.

17.1.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál több nem kívánt munkához jutni.

17.1.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másra nem kívánt munkát kényszerítesz rá

17.1.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más nem kívánt munkát kényszerít rád

17.1.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más nem kívánt munkát kényszerít másokat

17.1.3 a) Minek a helyettesítője lehet a nem kívánt munka?

17.1.3 b) Mi helyettesítheti a nem kívánt munkát?

17.1.4 a) Milyen nem kívánt munkát tudnál elfogadni?

17.1.4 b) Milyen nem kívánt munkát tudnál visszautasítani?

17.1.5

Most egy nem kívánt munkával járó dolgokból álló felhőt képzelj el magad köré.

Nyomd be ezeket a testedbe, majd szabadulj meg tőlük, ahogy azt a 16.1.5-ös pontban tetted.

17.1.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg nem kívánt munkával járó tevékenységeket. Mindegyikhez nyúlj ki, kapcsolódj hozzá, majd válj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy a hozzájuk csatlakozás során semmi visszarettenést nem érzel.

17.2 Fájdalom

A legtöbb ember nem szereti a fájdalmat. Miközben arra törekszenek, hogy elkerüljék, gyakran még többel találkoznak. Úgyhogy kezeljük ezt is.

17.2.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál több fájdalomhoz jutni.

17.2.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak fájdalmat okozol.

17.2.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más fájdalmat okoz neked.

17.2.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más fájdalmat okoz másoknak.

17.2.3 a) Minek a helyettesítője lehet a fájdalom?

17.2.3 b) Mi helyettesítheti a fájdalmat?

17.2.4 a) Milyen fájdalmat tudnál elfogadni?

17.2.4 b) Milyen fájdalmat tudnál visszautasítani?

17.2.5

Most egy fájdalommal járó dolgokból álló felhőt képzelj el magad köré.

Nyomd be ezeket a testedbe, majd szabadulj meg tőlük, ahogy azt a 16.1.5-ös pontban tetted.

17.2.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg fájdalommal kapcsolatos embereket és dolgokat. Mindegyikhez nyúlj ki, kapcsolódj hozzá, majd válj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy a hozzájuk csatlakozás során semmi visszarettenést nem érzel.

17.3 Bírálat

Egy másik dolog, amit gyakran próbálunk meg elkerülni, de úgy tűnik, hogy nem tudunk megszabadulni tőle, a bírálat.

17.3.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál többet bírálathoz jutni.

17.3.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki mást bírálsz.

17.3.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más bírál téged.

17.3.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más bírál másokat.

17.3.3 a) Minek a helyettesítője lehet a bírálat?

17.3.3 b) Mi helyettesítheti a bírálatot?

17.3.4 a) Milyen bírálatot tudnál elfogadni?

17.3.4 b) Milyen bírálatot tudnál visszautasítani?

17.3.5

Most egy bíráló emberekből álló felhőt képzelj el magad köré.

Nyomd be ezeket a testedbe, majd szabadulj meg tőlük, ahogy azt a 16.1.5-ös pontban tetted.

17.3.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg bírálattal járó tevékenységeket. Mindegyikhez nyúlj ki, kapcsolódj hozzá, majd válj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy a hozzájuk csatlakozás során semmi visszarettenést nem érzel.

17.4 Bosszúság

Egy másik dolog, amit gyakran próbálunk meg elkerülni, de úgy tűnik, hogy nem tudunk megszabadulni tőle, a bosszúság.

17.4.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál több bosszúsághoz jutni.

17.4.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak bosszúságot okozol.

17.4.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más neked bosszúságot okoz.

17.4.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más másoknak bosszúságot okoz.

17.4.3 a) Minek a helyettesítője lehet a bosszúság?

17.4.3 b) Mi helyettesítheti a bosszúságot?

17.4.4 a) Milyen bosszúságot tudnál elfogadni?

17.4.4 b) Milyen bosszúságot tudnál visszautasítani?

17.4.5

Most egy bosszúságot okozó emberekből álló felhőt képzelj el magad köré.

Nyomd be ezeket a testedbe, majd szabadulj meg tőlük, ahogy azt a 16.1.5-ös pontban tetted.

17.4.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg bosszúsággal járó tevékenységeket. Mindegyikhez nyúlj ki, kapcsolódj hozzá, majd válj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy a hozzájuk csatlakozás során semmi visszarettenést nem érzel.

17.5 Más területek

Ezt más dolgokra is lehet alkalmazni, melyeket el próbálsz kerülni. Ezek a dolgok lehetnek például számlák, büntetések, vagy bármi más.

Helyettesítsd be a jelzett helyeket értelemszerűen a kiválasztott dologgal.

17.5.1 Képzeld el azt, hogy hogyan tudnál több ________-hoz jutni (kapni).

17.5.2 a) Képzeld el azt, hogy valaki másnak ________-t adsz.

17.5.2 b) Képzeld el azt, hogy valaki más ________-t ad neked.

17.5.2 c) Képzeld el azt, hogy valaki más ________-t ad másoknak.

17.5.3 a) Minek a helyettesítője lehet a ________?

17.5.3 b) Mi helyettesítheti a ________-t?

17.5.4 a) Milyen ________-t tudnál elfogadni?

17.5.4 b) Milyen ________-t tudnál visszautasítani?

17.5.5

Most egy ________-ból (vagy ________-t képviselő tárgyakból) álló felhőt képzelj el magad köré.

Nyomd be ezeket a testedbe, majd szabadulj meg tőlük, ahogy azt a 16.1.5-ös pontban tetted.

17.5.6

Most hunyd be a szemed és képzeld azt, hogy egy nagy városra tekintesz le, ahogy azt a 16.1.6-ban tetted.

Figyelj meg ________-t vagy ________-val járó tevékenységeket. Mindegyikhez nyúlj ki, kapcsolódj hozzá, majd válj el tőle.

Folytasd, amíg ezekhez minden nehézség nélkül, könnyedén ki nem tudsz nyúlni és tőlük el nem tudsz távolodni úgy, hogy a hozzájuk csatlakozás során semmi visszarettenést nem érzel.18. OKOZÁS

Korai időszakában mindenki képes volt cselekedni és dolgoknak az okozója lenni. Azonban néha megbánta azt, amit tett, és ezért elzárkózott a további cselekvéstől. Néha bűnt követett el vagy a cselekedetei miatt megszégyenült, ezért a többiektől mind magát, mind a kommunikációját elkezdte visszatartani. Ezek miatt a személy végül olyan állapotba került, amelyben már nem tud cselekedni, nem tud kommunikálni és önmagát szoros ellenőrzés alatt tartja.

Ebben a fejezetben nem az etikával, az erkölccsel, a felelősséggel vagy az önigazolással foglalkozunk. Ezek sokkal összetettebb, előrehaladottabb dolgok. Először a cselekedeteiddel kell szembesülnöd és csak azután leszel képes józanul felmérni, hogy mit kellene és mit nem kellene tenned.

Nem csak bűntények vagy gonosztettek azok, amelyeket a személy visszatart. Egy ilyen terület annyira el lehet záródva, hogy valaki minden ezzel a területtel összefüggő dolgot elnyom, így nem csak a rossz dolgokat, hanem a helyeseket is.

Úgyhogy most minden cselekedetet és minden visszatartást szemügyre kell vennünk.

Ahogyan azt az egyszerű kommunikációs akadályokkal tettük, a szándékunk most is az, hogy a cselekvés útjából lebontsuk a "tudatalatti" akadályokat. Azt szeretnénk, ha a személy anélkül lenne képes bármit megtenni, hogy ebben rejtett gátlások akadályoznák. Ez azonban nem a személy felelőtlenségét jelenti, hanem csak azt, hogy a személy választásai és cselekedetei tudatosak, nem pedig rejtettek okok által vezéreltek. Csak azért, mert mindent meg tudsz tenni, még nem jelenti azt, hogy minden tett kívánatos vagy segítő szándékú.

A kétségek eloszlatása végett hadd mutassak rá még egyszer arra, hogy a visszatartás a személy etikai érzékének romlását okozó egyik legerősebb tényező. A megbánás sötét terhe alatt további hibákat követünk el, amelyeket a személy egyre jobban megbán, azaz egy öngerjesztő folyamatnak lehetünk tanúi. A szándékunk az, hogy kitörjünk ebből a lefelé tartó spirális zuhanásból, melynek eredményeképpen a személy egyre kevésbé lesz képes a cselekvésre.

18.1 Hajlandóság a cselekvésre

Kezdjük egy nagyon egyszerű dologgal. Mint mindig, ezeket az utasításokat most is váltogatjuk, újra és újra.

18.1 a) Mi az, amit hajlandó lennél megtenni?

18.1 b) Mi az, amit hajlandó lennél valaki mással megtetetni?

18.1 c) Mi az, amit hajlandó lennél másokkal megtetetni?

18.2 Hajlandóság a dolgok felfedésére

18.2 a) Mi az, amit hajlandó lennél felfedni?

18.2 b) Mi az, amit hajlandó lennél valaki mással felfedetni?

18.2 c) Mi az, amit hajlandó lennél másokkal felfedetni?

18.3 Megismerés

18.3 a) Mit nem szabadna az embereknek megtudniuk rólad?

18.3 b) Kinek lehetne ezt nyugodtan elmondani?

18.3 c) Mit nem szabadna az embereknek valaki másról megtudniuk?

18.3 d) Kinek lehetne ezt nyugodtan elmondani?

18.4 A test

Most néhány sajátos területen fogunk dolgozni, kezdve a testekkel. Mindegyik eljárás két felváltva futtatandó utasításból áll.

18.4.1 a) Mit tettél a testeddel?

18.4.1 b) Milyen, a testeddel kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.4.2 a) Mit tett valaki más vagy mit tettek mások a testükkel?

18.4.2 b) Milyen, a testével kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.4.3 a) Milyen, a testükkel kapcsolatos dolog megtételét engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.4.3 b) Milyen, a testükkel kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.4 4 a) Milyen, a testeddel kapcsolatos dolog megismerését engednéd meg valaki másnak?

18.4.4 b) A testeddel kapcsolatban mit tartottál titokban?

18.4.5 a) Milyen, a testével kapcsolatos dolog megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg nyugodtan mások?

18.4.5 b) A testével kapcsolatban mit tartott titokban valaki más vagy mások?

18.5 Szex

Jegyezd meg, hogy "szexszel kapcsolatos" nem csak magát az aktust jelenti, hanem általában minden szexuális töltésű kapcsolatot is, például ahogy gyermekkorban a kisfiúk heccelik a lányokat, stb.

18.5.1 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tettél?

18.5.1 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.5.2 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.5.2 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.5.3 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.5.3 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.5.4 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.5.4 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.5.5 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.5.5 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.6 Család

Ide tartoznak a szülők, rokonok, házastársak, gyerekek, de még akár egy olyan nagyon erős kötődésű szűk csoport tagjai is, amelynek része vagy. Ha a felsoroltak közül bármelyik különösen feltöltött állapotban van (folyamatosan veszekedés a feleségeddel, a szülőkkel, stb.), akkor először a család helyett azt a tételt futtasd és csak utána a családot általánosságban. Megjegyzendő, hogy inkább a tétel általános megnevezését kell használnod ("egy feleség"), nem pedig a mostani feleséged megnevezését azért, hogy a korábbi hasonló dolgok is felszínre tudjanak kerülni.

18.6.1 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tettél?

18.6.1 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.6.2 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.6.2 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.6.3 a) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.6.3 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.6.4 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.6.4 b) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.6.5 a) Milyen családdal kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.6.5 b) Milyen családdal kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.7 Munka

Ez a munkának, a munkahelyeknek, az állásoknak és azoknak a csoportos tevékenységeknek a területe, ahol valamely dolog elvégzéséért valamekkora felelősséggel tartozol. Ez magába foglalja a házimunkát, a gyerekek felügyeletét, stb. is. Még egyszer megismétlem, hogy ha ennek a területnek valamely konkrét tétele feltöltött állapotban található, akkor először azt kell futtatnod, és csak utána a munkát általánosságban.

18.7.1 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tettél?

18.7.1 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.7.2 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.7.2 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.7.3 a) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.7.3 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.7.4 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.7.4 b) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.7.5 a) Milyen munkával kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.7.5 b) Milyen munkával kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.8 Társadalom

Ez a terület a kormányokat, a bíróságokat, a rendőrséget, a jogászokat, a tüntetőket, a háborút és a hadseregeket, a faji előítéleteket, az ideológiákat, a társadalmi osztályokat és az ehhez hasonlókat foglalja magába. Ha a terület egy bizonyos eleme erősen feltöltött állapotban van, akkor először azt futtasd, és csak utána a társadalmat általánosságban.

18.8.1 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tettél?

18.8.1 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.8.2 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.8.2 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.8.3 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.8.3 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.8.4 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.8.4 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.8.5 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.8.5 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.9 Gondolkodás és kreativitás

Ezzel a területtel mindenkinek nagyon bensőséges kapcsolatban áll. A gondolkodás magába foglalja az ötleteket, eszményeket, valamint az esztétika és a kreativitás területeire vezet el. Ezen kívül még az etika, a tudás és a megértés is idetartozhat.

18.9.1 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tettél?

18.9.1 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.9.2 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.9.2 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.9.3 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.9.3 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.9.4 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.9.4 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.9.5 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.9.5 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.10 Egyéb területek

A problémákat és nehézségeket tartalmazó területeid gyakran ártó tetteket, gátolt cselekedeteket és visszatartott titkokkal is magukba foglalnak.

Így ha egy bizonyos személy, egy dolog vagy egy terület komoly nehézségeket okoz, akkor az üres helyeket értelemszerűen töltsd ki és és az alábbi eljárásokat ezeken futtasd.

Ezt az eljárást más általános területeken is futtathatod, mint az élőlényeken, a birtokláson, a szellemeken, a valláson, de még (haladók esetében, vagy a könyv második menetében) a teremtésen és pusztításon is.

18.10.1 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tettél?

18.10.1 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.10.2 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.10.2 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.10.3 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.10.3 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.10.4 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.10.4 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.10.5 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.10.5 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.11 Az általános változat

Miután már elég körülhatárolt területet futtattál, ezt egy általános (nem csak egy bizonyos területre irányuló) futtatással fejezd be, hogy a véletlenül kihagyott területek se maradjanak el.

18.11.1 a) Mit tettél?

18.11.1 b) Minek a megtételétől tartottad vissza magad?

18.11.2 a) Mit tett valaki más vagy mit tettek mások?

18.11.2 b) Minek a megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.11 3 a) Minek a megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.11.3 b) Minek a megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.11.4 a) Milyen veled kapcsolatos dolog megismerését engednék meg valaki másnak vagy másoknak?

18.11.4 b) Mit tartottál magadról titokban?

18.11.5 a) Milyen vele kapcsolatos dolog megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.11.5 b) Mit tartott magáról valaki más vagy tartottak mások titokban?

18.12 Előző életek megbocsátása

Természetesen a fenti eljárásokat az előző életeid anyagain is futtathatod. Erre nem bátorítalak, de ettől nem is tiltalak el.

Ebben az esetben viszont minket inkább azok a dolgok érdekelnek, amelyeket tudatos visszaemlékezéssel nem tudsz elérni, de amelyek talán ott csücsülnek a háttérben.

Mindannyian nagyon-nagyon régóta létezünk és szinte minden jót és rosszat megcselekedtünk. Ezen emlékek legtöbbje még azoknál is mélyre temetődött, akik jó néhány előző életre vissza tudnak emlékezni.

Ezek feloldásának igazi kulcsa a megbocsátás, mivel a másoknak megbocsátás egyben az önmagunknak megbocsátást is jelenti.

Most nem csak azokra a cselekedetekre korlátozzuk magunkat, amelyekre vissza tudsz emlékezni, sem csak azokra, amelyeket valóban el is követtél. A képzelet és a találgatás is teljesen helyénvaló, sőt még akár az is megtörténhet, hogy a megszabadulás érdekében valami olyasmit is el kell elmondanod, amit igazából soha nem tettél meg.

Íme az eljárás, és ezt egy nagyobb megkönnyebbülés- és szabadságérzet létrejöttéig kell csinálnod.

18.12 a) Milyen szörnyű dolgot követhettél el?

18.12 b) Képzed el, hogy bocsánatot nyersz a tettedért.

18.12 c) Milyen szörnyű dolgot követhetett el ellened valaki más?

18.12 d) Határozd el (amilyen erősen csak tudod), hogy megbocsátasz nekik ezért.

18.12 e) Milyen szörnyű dolgot követhetett el mások ellen valaki más?

18.12 f) Képzeld el, hogy az áldozataik megbocsátottak nekik ezért.

Ha a fenti eljárást az összes általad hallott vagy általad elképzelhető rettenetes dolgon végigviszed, akkor képes lehetsz arra, hogy eljuss a teljes megbocsátás Krisztus-szerű állapotába. Elsőre viszont valószínűleg túl nagy elvárás lehet, úgyhogy ebben az esetben ez a könyv futtatásának második menetére hagyható.19. ÁRTÓ TETTEK, MOTIVÁTOROK ÉS VISSZATARTÁSOK

Létünk ezen késői állapotában gyakran látunk olyan viselkedésmintákat, amelyekben valaki a másiknak próbál ártani.

A viszály és az egymás feletti uralkodás játszmáját már nagyon régóta játsszuk. Még azok is, akik magas szintű erkölcsi kódexet mondhatnak magukénak, gyakran inkább a megbánás ideiglenes szakaszában vannak és nem igazán hagytak fel a küzdelemmel, amit az az elszántság is mutat, amellyel mások megbüntetésére törekszenek.

Egy igazán magas szintű etika viszont mások elfogadását és a másoknak megbocsátást is magába foglalná, amint azt az előző fejezetben is érintettük.

Tehát most egyelőre tegyük félre az emberek erkölcsi igazolásainak célpontjait (amelyeket majd egy másik fejezetben tekintünk meg), és most csak azokat a mechanizmusokat vizsgáljuk meg, amelyek akkor lépnek fel, amikor valaki valaki mást bánt.

Először is ott van magának a cselekedetnek az elkövetése, amely valakire vagy valakikre nyíltan ártalmas. Most nem a tett helyességéről vagy helytelenségéről beszélünk, sem a mögötte álló szándékokról, hanem csak magáról a cselekedetről. Ezeket gyakran ártó tett-eknek (angolul overt-eknek) hívják a szcientológiában.

Ezen kívül létezik egy hajlam arra, hogy a mérleg serpenyőit egyensúlyban tartsuk. Ha valakit megütnek, úgy érzi, hogy visszaüthet. Így a személy jogot formál arra, hogy azt a sérülést, amelyet ő okozott, egy olyan másik motiválta (indokolta), amelyet valaki más követett el ellene. Viszont mivel ragaszkodik ahhoz, hogy az okozott sérülést kiegyensúlyozza, olyan motiválatlan, ártalmas cselekedetei keletkeznek, amelyeket megérdemelten kapottnak tartott sérülések jövőbeli motivátoraival kell kiegyensúlyoznia.

Ez a minta, azaz amikor valaki egy indokolatlan ártalmas tettet követ el, amely után később neki ilyen sérüléseket okozó motivátorokban részesül, ártó tett-motivátor sorozatnak hívunk, szándékait és céljait tekintve pedig megegyezik a keleti gyakorlatokban leírt karma tényleges mechanizmusával. De mi magasabb szinten ismerjük ezt a mechanizmust, mivel a karmát nem kívülről kényszerítik ránk. A személy kényszeríti azt saját magára.

Végül pedig megtalálhatjuk a személy által okozott sérülés visszatartását, a bűntudatot, a titoktartást és a lelki összeomlást, amely az egyén társadalomtól történő visszahúzódását kíséri.

Ezeket a dolgokat ebben a fejezetben még meg fogjuk vizsgálni, de először tekintsük át az alapokat.

19.1 A valóság duplikációja

A valóság alapvetően nem más, mint a lélek által kivetített és megosztott illúzió.

Az elválasztódott töredékek viszont inkább távolságot és kommunikációt tartanak fent egymással, mivel így valósulhat meg az egyéniség és a teremtés.

A kommunikáció ellenben a forrás és a cél között egy másolatot hoz létre. Mindegyik résztvevőről el lehet mondani, hogy a saját univerzumukban hozzák létre a kommunikációt, majd ezeket összehangolásával kerül át az egyikből a másikba a másolat.

A valóság egészét úgy is lehet tekinteni, mint mindegyikünknek a többiekkel történő folyamatos kommunikációját.

Ezen a területen már elvégeztünk néhány eljárást, főleg a duplikációról szóló fejezetben.

A kommunikációban részt vevő felek között mindig létezik valamilyen azonossá válás és duplikáció.

Ez a fizikai kommunikációra is igaz. Amikor valakit átölelsz vagy megütsz, a legmélyebb szinten ott találjuk a valóság elképzelését és a résztvevő felek között a valóság megosztását is. Mind a forrás, mint a hatás szerepe mindkét, egymással kapcsolatba került személy saját univerzumában is megtalálható.

Ez nagyon könnyűvé teszi a kölcsönhatás másik oldalról történő észlelését vagy az ellenkező szerep lemásolását.

Ez egy elég kívánatos dolog, ha a kölcsönhatás mind a két résztvevő fél szempontjából kívánatos, viszont a pokol kapuit nyitja meg, ha a kölcsönhatás ártalmas, mivel az elkövető az áldozat szerepét is létrehozza és fordítva, és az idők során a két szerep között oda-vissza csapódva mind a ketten a mélybe zuhanhatnak.

Így kapjuk meg azt az aranyszabályt, hogy ne tedd azt másokkal, amiről azt szeretnéd, hogy mások ne tegyék meg veled. Viszont nem igazán a cselekedet, hanem a másik nézőpontjából megtapasztalt hatás az, amit a személynek hajlandónak kell lenni elfogadni. Tehát nem az számít, hogy a te nézőpontodból tetszene-e neked a dolog, hanem az, hogy az ő nézőpontjukból tetszene-e neked, minden vele járó következményével egyetemben.

Mindvégig hatással vagyunk egymásra. Ezek a kölcsönhatások nem szükségképpen maradandóak és ezek a másolatok nem mindig kényszeresen jönnek létre.

A meghatározó tényező a konfrontálás hiánya. Amikor valaki nem hajlandó megtapasztalni a létrejött hatást, amikor valaki nem hajlandó a szembenálló szerepével szembenézni, akkor az felfüggesztett állapotban marad arra várva, a személy ezt megtegye.

Első lépésként ennek inkább a pozitív, mint a negatív oldalával fogunk foglalkozni. Ahogy azt a kellemes pillanatok felidézésével is végeztük, a pozitív oldallal végzett munka figyelmi egységeket és energiát von ki a beragadt negatív részekből, meggyengítve azokat és lendületet építve fel, így könnyebb dolgod lesz, amikor az azokkal szembenézésre kerül sor.

Először is futtasd felváltva a következő utasításokat:

19.1 a) Idézz fel egy olyan időszakot amely mind neked, mind valaki másnak kellemes volt.

19.1 b) Fuss végig ezen a tapasztalaton az ő nézőpontjukból is, megpróbálva azt érezni, amit ők érezhettek.

19.2 Mások érzéklete

A feladat az, hogy mások nézőpontjából érezz és tapasztalj meg dolgokat.

Ha másokkal nem kerülsz testi kapcsolatba, akkor lehet, hogy ezen napokon vagy heteken keresztül fokozatosan kell dolgoznod, ahogy alkalom adódik rá. Viszont ragaszkodj ahhoz, hogy ezt megcsináld, még ha gyakorlati okokból a következő fejezetekre is térsz át.

Most a hangsúly a másokkal való kellemes kapcsolatokon és azon van, hogy a nézőpontjukból kapott érzékleteiket és benyomásaikat megpróbálod duplikálni.

Ezt úgy is megteheted, hogy elképzeled, hogyan látszol és hallatszol másoknak, miközben velük beszélsz, de a legjobb eredményt akkor lehet megkapni, amikor közvetlen, érintéses kapcsolat jön létre és ezt a másik oldalról próbálod meg érezni.

A legjobb az, amikor van egy olyan barátod vagy partnered, aki ezt a feladatot gyakorolni fogja veled, így egy bizonyos cselekedetet ismételten végre tudsz hajtani. Csupán újra meg újra rázz vele kezet vagy tedd a karod a válla köré, és közben minden egyes alkalommal próbálod meg megérezni a másik oldal által kapott érzetet.

Ezt egy háziállat, például egy macska dédelgetésével is megteheted, miközben minden általa kapott érzetet megpróbálsz megérezni.

Egy jó masszőr vagy csontkovács ezt gyakran ösztönösen használja, megpróbálja az általa létrehozott hatást megérezni, mivel ezzel a pontosságát és a hatékonyságát fejleszti.

Ezt pedig rejtve is végezheted, egy kézfogás vagy valami ehhez hasonló során, amikor a másik által kapott érzetet próbálod megkapni.

Mások érzékleteinek az észlelése általában szeretkezés közben működik a legjobban. Ha a puszta fizikai vágyon kívül a törődés és az érzelmek is szerepet játszanak, a partnerek gyakran egy kicsit próbálkozás nélkül is érzik azt, amit a másik. Ha alkalom adódik rá, igyekezz ezt tudatosan végezni.

19.3 Karma

Előfordulhatnak olyan időszakok, amikor úgy érzed, hogy valaki másnak ártottál. Ez lehet szándékos ártalom, lehet véletlen, vagy akár mások védelme miatt is megtehetted ezt.

Ha még nem néztél szembe ezzel a dologgal, akkor lehet, hogy a színfalak mögött rejtőzködik és lehet, hogy fel kell készülnöd arra, hogy megtapasztald az általad létrehozott hatást.

A legegyszerűbb megoldás az, ha most azonnal szembenézel vele és elképzelt formában megtapasztalod a hatást. Ha már egyszer szembenéztél vele, tovább már nem lesz szükséged arra, hogy magaddal cipeld vagy hogy valamilyen tudatalatti szinten jövőbeli feladatokat tervezz magadnak.

Természetesen egy adott pillanatban rengeteg dolog nincs "feltöltődve". Sokuk szunnyad a háttérben. Ez az oka annak, hogy ennyi mindennel ilyen sokáig szabadon tudtál maradni.

Valójában ez a mechanizmus egyáltalán nem hasznos és még csak nem is növeli a személy erkölcsi érzékét. A kiegyensúlyozó megtorlás általában az eredeti ártó tettől oly távoli időben következik be, hogy semmilyen okulás vagy viselkedésbeli fejlődés nem jelentkezik.

Ha bármilyen lelkiismeret-furdalásod van amiatt, hogy a büntetés mechanizmusát megszünteted, kérlek, ismerd fel, hogy sokkal jobb viselkedést tapasztalsz attól, aki hajlandó a dolgokat mások nézőpontjából is megtapasztalni, mint amilyet attól kapsz, akit egy olyan mechanizmus félemlített meg, amely soha nem működött rendesen.

Ezt a következőképpen futtasd:

Válassz ki egy olyan élményt, amikor valakit megbántottál. Kezdd a könnyebbekkel, főleg azokkal, amelyeket megbántál, különösen a barátságtalan szavakkal és más érzéseinek a megbántásával. Inkább fokozatosan haladj a nehezebbek felé, minthogy egyből nekiláss azok keresésének.

Az élményt az áldozat nézőpontjából képzeld el, tekintettel arra, amit ők akkor éreztek.

Ha ez egy kis megkönnyebbülés kíséretében nem oszlik fel azonnal, akkor felváltva figyeld meg a saját tetted és figyeld meg azt a másik nézőpontjából is.

Ha a feloszlás helyett inkább tömörebbé válik, keress egy korábbi hasonló eseményt és futtasd a fenti módon.

Ha az ártalom bekövetkeztének pillanatában az áldozat nem volt jelen, mint amikor egy parkoló autót karcolsz meg, képzeld el, hogyan érezhettek akkor, amikor felfedezték a sérülést.

Ha az ártó tett egy csoport vagy a társadalom ellen irányult, képzelj el egyéneket és azt, hogy ez milyen hatással volt rájuk.

Addig fuss végig minden, az elmédben felbukkanó ártó tetten, amíg csak azok meg nem szűnnek jelentkezni. Ezután haladj a következő fejezetre.

19.4 Az áldozat oldala

A dolgokkal szembenézés ezen hiánya és az ellenkező oldal szerepének a végrehajtása az áldozattal is megeshet. Az emberek gyakran dramatizálják a velük tett dolgokat azzal, hogy azt másokon ugyanolyan módon elkövetik.

Szintén a nagyon könnyű eseményekkel kezdj, mint amikor valaki felbosszantott vagy leértékelt, majd fokozatosan haladj a súlyosabb események felé.

Futtasd úgy, mint fent, az elkövető oldalát elképzelve és a nézőpontját teljesen konfrontálva (amely elég kellemetlen lehet).

Amikor az esemény töltése feloszlik, képesnek kell lenned szembenézni a megtételével, miközben nem érzel semmilyen késztetést vagy vágyat arra, hogy meg is tedd azt. Előfordulhatnak olyan időszakok, amikor bántanod kell valakit (például amikor ellen kell állnod a támadódnak), tehát képesnek kell lenned egy ilyen cselekedettel szembenézni, de nem szabad szükséget vagy kényszert érezned a megtételére.

19.5 Többet az ártó tettekről

Most minden olyan területen, ahol komoly nehézségekbe ütközöl vagy ahol bajba kerülsz, ellenőrizd, létezik-e olyan ártalom, amelyet te okoztál másoknak és azt a fenti 19.3-ban megadott eljárással oszlasd fel.

Megjegyzendő, hogy nem ez az egyetlen oka annak, hogy ilyen dolgok történnek veled. Nem minden nem kívánt dolog olyan, amely a karmádon keresztül száll vissza a fejedre. Egy bizonyos területen pedig nem ez a nehézségek egyetlen oka.

Ha viszont a probléma minden konfrontálási és kezelési kísérlet ellenére fennmarad, akkor ez egyike a legfőbb jelölteknek.

Az eljárások futtatása során általánosságban a dolgoknak inkább az ártó oldalát érdemes futtatnod, mivel ekkor inkább okozol, nem pedig hatás vagy. Azzal is szembe kell nézned, amit veled tettek, de ha túl sokat időzöl ezen, hajlamos leszel a környezeted hatása alá kerülni ahelyett, hogy átvennéd annak az irányítását.

Megjegyzendő, hogy a környezeted nagy része magától az élettől származik, nem pedig attól, hogy valamilyen karmikus végzetet teljesítesz be magadon. Ha egy okozó nézőpontot tartasz fent, akkor tiéd lesz az irányítás, ha pedig a hatásét, akkor minden kósza szellőnek áldozatul eshetsz.

19.6 Visszatartások

Amikor valaki valamit visszatart, akkor megzabolázza a saját cselekedeteit és visszafogja a lendületét.

Megjegyzendő, hogy valamit visszatartani más, mint valamit egyszerűen nem mondani el. A visszatartás egy aktív, tevékeny megfékezés. Semmi nem kényszerít arra, hogy az égvilágon mindenkinek mindent elmondjál. Amikor viszont elkezdesz visszatartani dolgokat, úgy saját magad is visszafogod.

Számos oka van annak, hogy valaki valamit visszatart.

Az első a segítő szándék, amely a füllentéshez hasonlítható. Például valaki bátoríthat olyan valakit, aki most kezdett el festeni, és visszatarthatja az első festményéről a véleményét arra számítva, hogy a másodiknál már jobban fog teljesíteni.

A második társadalmi okokra vezethető vissza. Valaki visszatarthat olyan dolgokat, amelyeket nem tart ártalmasaknak, de egy s más okból társadalmilag elfogadhatatlannak tart. Általában ezek csupán szégyenkezésből vagy a társadalmilag helyes viselkedéssel kapcsolatos egyet nem értésből fakadnak, de rendkívüli esetben ezek akár életveszélyes helyzetek is lehetnek, olyan mértékűek, mint a zsidóké Hitler uralma alatt.

A harmadik pedig az a nyilvánvaló ok, amely esetében valaki olyan tettet követett el, amelyet rossznak vagy ártalmasnak tart és amelyről azt tartja, hogy el kell rejtenie. Ennek még a fentebb tárgyalt módon bűnhődés és megtorlás formájában további hatásai is vannak.

Viszont a visszatartás miatt mind a három okból bajba kerülhetsz.

Amikor túl sok mindent tartasz vissza, akkor a kommunikációs vonalaidat megszakítod, és ahogy azt a könyv előző részében tárgyaltuk, a megszakított kommunikáció problémákhoz és más nehézségekhez vezethet.

Mivel ezen túl a visszatartás hajlamos befelé fordítani, a személy inkább a hatás nézőpontjába kerül, nem pedig az okozóéba, azaz a személyt az élete irányítása helyett annak hatása alá helyezi.

Ezen túl a visszatartás visszahúzó tényező és a személyt hajlamos rávenni arra, hogy az ártó tetteinek motivátorait bekapcsolja.

Ezért kívánatos, hogy teljesen felszámoljuk a visszatartásokat. Ha szükséges, akkor a személy képes lesz valamit nem megemlíteni anélkül, hogy azt visszatartaná. Ez szintén nem tökéletes megoldás, mivel bizonyos megkötéseket helyez a kommunikációra, de a visszatartásra való hajlam nélkül, és sok esetben úgy fogod találni, hogy könnyebb a dolgokat tisztába tenni, de a legjobb az, ha először töltést veszünk le a visszatartásról, mivel az ítélőképességed gyenge azokon a területeken, ahol jelentős visszatartásod van.

Ezt a korábbi, kommunikációról szóló fejezetben használt módhoz hasonlóan lehet kezelni.

Vegyél elő egy köteg papírt és kezdj el vallomásokat írni. Legyen nagyon részletes és világos. Címezd azoknak az embereknek vagy csoportoknak, amelyek elől visszatartod a dolgokat.

Fedj le minden olyan dolgot, amelyet valaki elől visszatartasz, főleg a rossz cselekedeteket, de még azokat is, amelyeket igazoltnak érzel vagy amelyeket mások java érdekében cselekedtél.

Folytasd, amíg úgy nem érzed, hogy tényleg mindent elmondtál, és már semmit nem tartasz vissza vagy rejtesz el. Olyan érzésednek kell lennie, hogy teljesen kinyíltál és megtisztítottad magad. A gyónás jót tesz a léleknek.

Ezután égesd el ezeket.

Miután elégtek, újra nézz körül és figyeld meg azokat, akik elől visszatartottál dolgokat.

Fontold meg, hogy most már helyénvaló-e elmondani azokat a dolgokat, amelyeket visszatartottál. Néhány esetben az lesz, és ezt kell tenned, hogy az adott területen nyugtod legyen. Néhány esetben még az is helyénvaló lehet, hogy kárpótlást nyújts vagy bocsánatot kérj, amely esetben ezt tedd is meg.

Ha pedig ez nem tűnik helyesnek és ezzel kapcsolatban kényelmesen érzed magad, valamint képes vagy anélkül ejteni a témát, hogy rárögzülne a figyelmed, akkor tedd ezt és egyszerűen ne kezdj el róla beszélni.

Ha viszont bűnösnek érzed magad vagy úgy gondolod, hogy valamit visszatartasz, esetleg késztetést érzel arra, hogy megtámadj vagy leértékelj valakit, vagy ellenkezőleg, ellenállhatatlan vágyat érzel arra, hogy kikotyogj dolgokat, akkor még több töltés található ezen a területen.

Ebben az esetben vagy a fenti eljárás befejezetlen, vagy pedig a következő szakaszban tárgyalt elvétett visszatartás jelenséget kell kezelni.

Ezért először nézd át a következő fejezetet, és ha ez nem tisztítja meg teljesen a dolgokat, akkor menj vissza, írj le még több vallomást és a fenti módon égesd el azokat. Ezután gyere vissza erre a lépésre.

19.7 Az elvétett visszatartás

Ha egy visszatartást majdnem felfedeztek, akkor felkavarodik. Ha ráadásul nem vagy biztos abban, hogy rájöttek-e vagy sem. akkor az még jobban felkavarodik. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy a visszatartást elvétették. Valaki majdnem megtalálta, de elvétette (vagy megtalálta, de nem vagy biztos benne).

Ez a személy figyelmének a rögzülését okozhatja. Ez az egyik legtöbb bajt okozó jelenség ezen a területen.

A személy lehet, hogy elkezdi kritizálni azt, aki elvétette visszatartást. Ez nem a kritizálás egyetlen oka, de egy általános ok. A személy megpróbálja lecsökkenteni mások ítélőképességét és szavahihetőségét, mivel ők felismerhetik a rossztetteit.

Jegyezd meg, hogy ha valaki valamely nyilvánvaló ok nélkül hirtelen nagyon elkezd kritizálni (pedig nem törted össze a kocsiját vagy ilyesmi), lehet, hogy elvétetted valamely visszatartását. Ha ez történt, a legjobb az, ha másodjára megpróbálod kitalálni azt és megpróbálod számukra elég biztonságossá tenni a helyzetet ahhoz, hogy ténylegesen elmondhassák neked.

A saját elvétett visszatartásaidról annyit, hogy ha egyikük a figyelmed rögzülését okozza vagy ha a felfedezésétől való félelem aggaszt, szükséges kezelned azt. Ha pedig ez az öntisztítás során bármikor fellép, akkor azonnal el kell kezdened foglalkoznod vele és el kell takarítanod az útból, mivel túl sok figyelmedet foglalja le.

Ahhoz, hogy egy elvétett visszatartást eltakaríts, le kell írnod azt, amit tettél, beleértve annak pontos idejét, helyét, mi történt és minden mást, amit azzal kapcsolatban visszatartasz. Ha egy másnak okozott sérülés is jelen volt, a korábban tárgyalt módon konfrontáld az ő nézőpontjukat is.

Ezután figyeld meg az elvétett visszatartást és hogy mások mit csináltak akkor, amikor azt elvétették. Ezt ismételd mindenkire, aki elvétette azt, amíg a töltés fel nem oszlik.

Ha nem érsz el megkönnyebbülést, akkor keress egy korábbi hasonló elvétett visszatartást.

Ahogy a korábbi szakaszban is említettük, amint a töltés eltűnik, nem kell elmondanod azt a többieknek, de az lenne a legjobb, hogy ha ezt megtennéd. Először takarítsd el a töltést, mivel a töltés jelenléte megszünteti az ítélőképességed. Miután eltűnt, figyeld meg mind a te, mind az ő nézőpontjukból és gondold ki, mi lenne a legjobb cselekedet.

Végül az etikát és a erkölcsöt is meg fogjuk beszélni. de most az ökölszabály legyen az, hogy először a töltést kell eltakarítanod, utána pedig bízz az ösztöneidben.20. EGY TOVÁBBI LÉPÉS KIFELÉ

Most azokból a küzdelmekből és konfliktusokból próbálunk meg kilépni, amelyek gyakran magát az életet alkotják.

Az alapvető elképzelés viszont nem az, hogy elszakadj és hátat fordíts a dolgoknak, hanem az, hogy az ingoványból az érdeklődés és szépség magasabb szintjeire kerülj.

20.1 Helyek, ahol nem vagy

Az eljárás az, hogy behunyod a szemed és észreveszel olyan helyeket, amelyeken nem vagy ott. Sok-sok ilyen helyet vegyél észre.

Ez egy bizonyos fokig egy cseles feladat, mivel annak az ellenőrzésében, hogy nem vagy valahol, hajlamos vagy arra, hogy ránézz, és észre fogod venni, hogy a testen kívüli érzékeid fejlődni fognak.

Emellett ugyanakkor ez az igazság gyakorlása, mivel alapvetően soha nem voltál egy bizonyos helyen. Ez csak a lények játszmája, akik azt színlelik, hogy azon a helyen vannak, ahol érzékelnek és cselekednek.

Ezt addig végezd, amíg a testeden kívül nem érzed magad. Ne zavarjon meg az, ha az érzékeid szegényesek vagy pontatlanok.

Ezek közül az eljárások közül sok azt fogja kérni, hogy nézz körül egy városban vagy egy népes területen. Ezt csukott szemmel, testen kívüli szemszögből nézve végezd. Ha ezzel problémáid adódnak, akkor a fenti eljárást vagy a korábbi fejezetben található exteriorizációs eljárásokat megismételheted.

Jegyezd meg, hogy nem várjuk el, hogy az érzékeid jók legyenek, csupán vegyél észre dolgokat.

20.2 Támadás

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen, testen kívüli nézőpontot használva.

Váltogasd ezeket az utasításokat, mindegyikkel néhányt személyt észrevéve, mielőtt rátérnél a következőre.

20.2 a) Vegyél észre néhány olyan embert, aki nem támad téged.

20.2 b) Vegyél észre néhány olyan embert, akit nem támadsz.

20.2 c) Vegyél észre néhány olyan embert, akik nem támadják egymást.

20.3 Gyűlölet

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen testen kívüli nézőpontot használva.

Váltogasd ezeket az utasításokat, mindegyikkel néhányt személyt észrevéve, mielőtt rátérnél a következőre.

20.3 a) Vegyél észre néhány olyan embert, aki nem gyűlöl téged.

20.3 b) Vegyél észre néhány olyan embert, akit nem gyűlölsz.

20.3 c) Vegyél észre néhány olyan embert, akik nem gyűlölik egymást.

20.4 Utasítások

Futtasd úgy mint a 20.2-est.

20.4 a) Vegyél észre néhány olyan embert, aki nem ad neked utasításokat.

20.4 b) Vegyél észre néhány olyan embert, akinek nem adsz utasításokat.

20.4 c) Vegyél észre néhány olyan embert, akik nem adnak egymásnak utasításokat.

20.4 d) Vegyél észre néhány olyan embert, akik nem kapnak másoktól utasításokat.

20.4 e) Vegyél észre néhány olyan embert, akik nem adnak maguknak utasításokat.

20.5 Szép dolgok

Futtasd úgy mint a 20.2-est.

20.5 a) Vegyél észre szép dolgokat.

20.5 b) Vegyél észre olyan dolgokat, amelyeket mások szépnek tartanának.

20.5 c) Vegyél észre olyan embereket, akik szép dolgokat néznek.

20.5 d) Vegyél észre olyan embereket, akik szép dolgokat mutatnak másoknak.

20.6 Biztonság

20.6 a) Vegyél észre olyan helyeket, ahol biztonságban lennél.

20.6 b) Vegyél észre olyan helyeket, ahol valaki más biztonságban lenne.

20.6 c) Vegyél észre olyan helyeket, ahol a tested biztonságban lenne.

20.6 d) Vegyél észre olyan helyeket, ahol mások teste biztonságban lenne.

20.7 Játszmák

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen, testen kívüli nézőpontot használva.

20.7 a) Vegyél észre egy kívánatos játszmát.

20.7 b) Vegyél észre egy nem kívánatos játszmát.

20.8 Játszmák játszása

20.8 a) Milyen játszmát lennél hajlandó játszani?

20.8 b) Milyen játszmát lenne hajlandó valaki más játszani?

20.8 c) Milyen játszmát lennél hajlandó engedni valaki másnak, hogy játsszon?

20.9 Játszmák kitalálása

A játszmákat nem kell részletesen kidolgoznod. Egyszerűen csak találj ki dolgokat és képzeld el azokat. Minél vadabb, annál jobb. Nem kell eredetinek lenniük.

20.9 a) Találj ki egy kívánatos játszmát.

20.9 b) Találj ki egy nem kívánatos játszmát.

20.10 Célok

20.10 a) Gondolj néhány olyan célra, amelyet nem birtokolsz.

20.10 b) Gondolj néhány olyan célra, amelyet mások nem birtokolnak.

20.10 c) Gondolj néhány olyan célra, amelyet nem mások számára birtokolsz.

20.10 d) Gondolj néhány olyan célra, amelyet mások nem a számodra birtokolnak.

20.10 e) Gondolj néhány olyan célra, amelyet valaki más nem mások számára birtokol.

20.11 Többet a célokról

20.11 a) Gondolj egy kívánatos célra.

20.11 b) Gondolj egy nem kívánatos célra.

20.11 c) Gondolj egy olyan célra, amelyet mások kívánatosnak tartanának.

20.11 d) Gondolj egy olyan célra, amelyet mások nem tartanának kívánatosnak.

20.12 Érzelmek

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen, testen kívüli nézőpontot használva.

A következő érzelmek mindegyikére találj egy olyan személyt, aki ezt érzi, kapcsolódj hozzá, majd egy pillanatig osztozz vele. Ezután szakítsd meg a kapcsolatot és lépj át a következő érzelemre.

Haladj végig sorban mindegyiken, újra meg újra. Amint igazán jól érzed magad mások érzelmeinek megtapasztalásától, folytasd az eljárást addig, amíg újra eléred a jókedvet. Az eljárást a jókedvvel fejezd be.

20.12 a) Apátia

20.12 b) Bánat

20.12 c) Félelem

20.12 d) Harag

20.12 e) Ellenségeskedés

20.12 f) Unalom

20.12 g) Megelégedettség

20.12 h) Jókedv vagy lelkesedés

20.13 Irányítás

20.13 a) Mit lennél hajlandó irányítani?

20.13 b) Mit lennél hajlandó irányítás nélkül hagyni?

20.13 c) Mit lennél hajlandó hagyni, hogy valaki más irányítsa?

20.13 d) Mit lennél hajlandó hagyni, hogy valaki más irányítás nélkül hagyja?

20.13 e) Mit lenne hajlandó valaki más irányítani?

20.13 f) Mit lenne hajlandó valaki más irányítás nélkül hagyni?

20.14 Tudatosság

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen testen kívüli nézőpontot használva.

Vegyél észre embereket és posztulálj nagyobb tudatosságot a számukra (azaz legyen az a szándékod, hogy tudatosabbak).

20.15 Jobbnak lenni

Nézz körül egy nagy városban vagy egy népes területen, testen kívüli nézőpontot használva.

Vegyél észre embereket és posztuláld azt, hogy az életben jobbak lesznek, jobban teljesítenek.21. AFFINITÁS, REALITÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Az affinitás (vonzalom), a realitás (egyetértés) és a kommunikáció egy összefüggő háromszöget alkot, amely egységes egészként hajlamos nőni vagy csökkenni. A hatás annyira általános, hogy a szcientológia ARK háromszögként hivatkozik rá.

Ahogy az ARK valami iránt nő, azt fogod találni, hogy ez annak a valaminek a jobb megértésével jár, azaz azt látod, hogy fennáll az ARK=Megértés egyenlet. Egy hasznos módszer a tanárok számára az, hogy megnövelik a tanuló ARK-ját a tananyag iránt, mivel az ennek következtében könnyebben megértheti a tanult anyagot. A tanulás fejezetben tárgyalt technikák tulajdonképpen a tanult terület iránti A, R vagy K növelésére épültek.

Újra megjelenik egy kölcsönösen összefüggő visszacsatolási hatás. Ahogy többet kommunikálsz, hajlamos vagy megkedvelni valakit és ezáltal jobban egyetértesz vele és ennek következtében még inkább hajlamos vagy velük kommunikálni.

Ez nem egy abszolút tény. Nem vagy rákényszerítve arra, hogy egyetérts valakivel csak amiatt, mert kommunikálsz vele. Viszont egy hajlam fellép ebbe az irányba amiatt, hogy több mindent megtudsz és nagyobb megértésre teszel szert.

Az ARK ezen tényezőit egyének közötti áramlásnak vagy cserének is lehet értelmezni. Az emberek kommunikálnak, kedvelik egymást, egyetértenek egymással és így tovább. Vagy pedig megszakítják és visszautasítják ezeket a kapcsolatokat.

Néha ezeknek töréseknek alapos oka van, de általában szükségtelen és nem kívánatos mechanizmusok miatt lép fel.

A probléma ezen tényezők belső kapcsolatából következik. Például a kommunikáció véletlenül megszakad és a személy hirtelen egyet nem értéssel és a vonzalom hiányával találkozik.

Ezen túl azt is kimondhatjuk, hogy ezek a dolgok mentális energiával vannak kapcsolatban. Amikor az ARK hirtelen megtörik, akkor ez az energia hajlamos a személynél elraktározódni. Ez mentálisan érzékeny pontokat hoz létre, ahol a további törések sokkal könnyebben jönnek létre és az erejüket a korábbi hasonló törésekből nyerik.

Például akinek az affinitását (vonzalmát) gyakran visszautasították, az adott témával kapcsolatban eléggé érzékennyé válik és a visszautasítás legcsekélyebb jelére is hajlamos ingerülten reagálni. A megoldást a korábbi visszautasításokkal szembenézés jelenti, mivel ezek azok, ahonnan a ingerültség legnagyobb része származik.

Egy áramlás pedig erőltetéssel ugyanolyan könnyen megtörhető, mint gátlással. Valamiből túl sok pontosan annyira nem kívánt lehet, mint ha hiány van belőle. A kényszerített egyetértés a legtöbb embernél egy nagyon érzékeny nyomógomb és gyakran azonnali ARK törést (rövidítve ARKX-et) okozhat.

Mivel a zaklatottság mértéke általában jóval felülmúlja a kiváltó ok által szükségeltet, ezek az ARK törések nem kívánatosak.

Tegyük fel, hogy a kommunikáción, a realitáson vagy az affinitáson felmerült egy bizonyos tényező, egy szokatlan gátlás vagy visszautasítás. Ha a személy akkor néz vele szembe, amikor felmerül, akkor ezt egy egészséges és elfogadható módon talán lehet kezelni, de mivel a korábbi esetek mentális töltése felkavarodik, a személy ehelyett zaklatott lett.

A zaklatottsággal mind a három tényező együtt csökken le, tehát most megszakad a kommunikáció, a megértés és a vonzalom az iránt a személy, csoport vagy akármi iránt, aki a fenti dolgoknak a résztvevője volt. Most problémáik adódnak a legelőször elromlott dolognak a megkeresésével, mivel más dolgok is elromlottak.

Így egyszerre ők is zaklatottak lesznek, rosszul kezelik a dolgokat, hibákat követnek el és minden a legrosszabbra fordul.

Majdnem elkerülhetetlen, hogy az a tanács, amit egy zaklatott személy kap, nem más, mint hogy hogyha megnyugodna, akkor a dolgok helyrejönnének. A mindennapi életben viszont ez általában a zaklatottság elnyomásával valósul meg ahelyett, hogy szembenéznének a jelen helyzetben szereplő tényezőkkel. Ez eltemetett töltéseket hagy maga után, amelyek azután újra bekapcsolódhatnak.

Ez az eltemetett töltés nehezedik rá az emberre és teszi nyomorúságossá az életét.

Viszont feloldódik, ha a személy megtalálja az ARK gátlásának vagy kényszerítésének azon mélyen rejlő pillanatait, amelyek bekapcsolják a zaklatottságot, különösen ha valaki megtalálja ezen életében vagy akár egy korábbiban azt a legelső időpontot, amikor ezek megjelentek, mivel a későbbi előfordulások ezekre akaszkodnak rá.

Ezek minden területét egyedileg fogjuk kezelni, egyszerű felidéző típusú eljárások segítségével. Mindegyik utasításcsoportot addig kell végrehajtani, ameddig a töltés meg nem szűnik.

Ha bármelyik ezek közül túl sok töltést kavar fel és emiatt problémákat okoz neked, akkor a hangsúlyt a cselekedetek precíz észrevételezésére helyezd és a lehető legkorábbi ilyen esetet keresd meg.

21.1 Kényszerített affinitás

Most olyan pillanatokat keresünk, amelyekben az affinitást vagy a szeretetet kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelődzést vagy bármilyen fajta rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.1.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kedveljen valakit vagy valamit.

21.1.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kedvelj valakit vagy valamit.

21.1.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kedveljen valakit vagy valamit

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.1.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kedveljen téged.

21.1.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kedveld őt.

21.1.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kedvelje őt.

21.2 Gátolt affinitás

Most egy olyan pillanatokat keresünk, amikor az affinitás vagy szeretet gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.2.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne kedveljen valakit vagy valamit.

21.2.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne kedvelj valakit vagy valamit.

21.2.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne kedveljen valakit vagy valamit.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.2.2 a) Idézd fel azt, amikor visszautasítottad valaki más affinitását.

21.2.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más visszautasította az affinitásodat.

21.2.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki visszautasította valaki más affinitását.

21.3 Pozitív affinitás

Most ezt pozitív jellegű affinitás felidézésével fejezzük be.

21.3 a) Idézd fel azt, amikor kedveltél valaki mást.

21.3 b) Idézd fel azt, amikor valaki más kedvelt téged.

21.3 c) Idézd fel azt, amikor valaki kedvelt valaki mást.

21.4 Kényszerített egyetértés

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor az egyetértést vagy a valóságot kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelőzést vagy bármilyen rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.4.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más egyetértsen valakivel vagy valamivel.

21.4.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy egyetérts valakivel vagy valamivel.

21.4.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más egyetértsen valakivel vagy valamivel.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.4.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más egyetértsen veled.

21.4.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy egyetérts vele.

21.4.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más egyetértsen vele.

21.5 Gátolt egyetértés

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor az egyetértés vagy a valóság gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.5.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne értsen egyet valakivel vagy valamivel.

21.5.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne érts egyet valakivel vagy valamivel.

21.5.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne értsen egyet valakivel vagy valamivel.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.5.2 a) Idézd fel azt, amikor elutasítottad valaki más valóságát vagy visszautasítottad azt, hogy egyetérts vele.

21.5.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más elutasította a valóságodat vagy visszautasította azt, hogy egyetértsen veled.

21.5.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki elutasította valaki más valóságát vagy visszautasította azt, hogy egyetértsen vele.

21.6 Pozitív egyetértés

Most ezt pozitív jellegű egyetértés felidézésével fejezzük be.

21.6 a) Idézd fel azt, amikor egyetértettél valaki mással.

21.6 b) Idézd fel azt, amikor valaki más egyetértett veled.

21.6 c) Idézd fel azt, amikor valaki egyetértett valaki mással.

21.7 Kényszerített kommunikáció

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor a kommunikációt kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelőzést vagy bármilyen rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.7.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon valakivel vagy valamivel

21.7.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kommunikálj valakivel vagy valamivel

21.7.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon valakivel vagy valamivel

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.7.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon veled.

21.7.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kommunikálj vele.

21.7.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon vele.

21.8 Gátolt kommunikáció

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor a kommunikáció gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.8.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne kommunikáljon valakivel vagy valamivel.

21.8.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne kommunikálj valakivel vagy valamivel.

21.8.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne kommunikáljon vele.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.8.2 a) Idézd fel azt, amikor visszautasítottad valaki más kommunikációját.

21.8.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más visszautasította a kommunikációdat.

21.8.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki visszautasította valaki más kommunikációját.

21.9 Pozitív kommunikáció

Most ezt pozitív jellegű kommunikáció felidézésével fejezzük be.

21.9 a) Idézd fel azt, amikor jól tudtál kommunikálni valaki mással.

21.9 b) Idézd fel azt, amikor valaki más jól tudott kommunikálni veled.

21.9 c) Idézd fel azt, amikor valaki jól tudott kommunikálni valaki mással.22. TÖBBET A ZAKLATOTTSÁGRÓL

Ebben a fejezetben tovább tárgyaljuk a zaklatottság témakörét, de előtte ez megfelelő alkalomnak tűnik arra, hogy megemlítsük az E-métert, mivel ezen a területen nagyon hasznos eszköznek számít.

Megjegyzendő, hogy az E-méter birtoklása a fejezet gyakorlatainak végrehajtásához nem követelmény, de legalább azt tudnod kell, hogy mi az és hogy hogyan működik, mivel a szakemberek gyakran használnak ilyet, ezen kívül az ARK törés (zaklatottság) kezelésével foglalkozó szcientológia technikai anyagok is gyakran említik.

A következő inkább csak egy rövid bevezető. Az E-méter használatának tényleges elsajátításához általában egy gyakorlati képzést is magába foglaló tanfolyam elvégzésére is szükség van.

22.1 Az E-méter

A Szcientológia Egyházban használt E-méter vagy ennek a szabad zónában használt megfelelői olyan egyszerű mérőeszközök, amelyek az emberi test elektromos ellenállását mérik.

Amikor egy mentális töltés felkavarodik vagy kioldódik, a test elektromos ellenállása visszatükrözi a változásokat.

A változások viszont túl finomak ahhoz, hogy egy egyszerű ohm-mérőn (elektromos ellenállásmérőn) látni lehessen. Egy olyan skálával, amely az emberi testről kapható összes lehetséges értéket lefedné, a minket érdeklő reakció a legtöbb esetben túl kicsi lenne ahhoz, hogy meglássuk.

Ehelyett inkább az adott pillanatban a test körülbelüli elektromos ellenállása körül nagyítjuk ki az észlelési tartományt, a tűmutatós számlap pedig ablakként, pontosan az ellenállás sávjára nyílik. Ez a kis ellenállás-ingadozásokat nagy, könnyebben látható tűmozgássá alakítja.

A korai elméletek egyik hibája miatt az észlelési tartomány szabályozójáról tévesen azt gondolták, hogy a személy érzelmi tónusszintjét tükrözi vissza és ezért ezt "tónuskarnak" (angolul "tone arm"-nak) nevezték. Emiatt ezt önkényesen nullától hétig tartó számokkal látták el, amelyekkel valószínűleg az érzelmi tónust jelölték.

A tónuskar normális vagy aberrálatlan tartománya általában kettő (ami valójában 5kΩ) és három (12,5kΩ) között helyezkedik el.

A magasabb ellenállás (különösen a tónuskar 4-es vagy 5-ös állása felett) általában mentális "tömeg" jelenlétét jelzi. Ha az eljárások futtatása során a tónuskar a normális állásban volt és hirtelen a magasabb tartományokba szárnyal fel, általában az eljárás túlfuttatását jelzi (azaz a célzott dolog kezelését annak megtalálása után is folytatták), és most már anélkül kavarja fel a dolgokat, hogy kezelné azokat. A személy gyakran fáradtnak és elnehezültnek érzi magát. A szokásos kezelés az enyhülés figyelmen kívül hagyott pontjának megtalálása.

A túlzottan alacsony ellenállás általában a személy túlterhelt állapotát jelzi. Túl nagy nyomás hatására a személy a dolgokat valótlanná próbálja meg változtatni (eltávolodik a valóságtól), így próbál meg az elnyomás alól kiszabadulni. Ez a test ellenállásának túlzott mértékű lecsökkenésében nyilvánul meg. Ennek egyik ellenszereként a személy magára találásáig nagyon könnyű dolgokat (az első fejezet első gyakorlatához hasonlóakat) kell futtatni.

A tű reakciói nagyon hasznosak és érdekesek tudnak lenni. Ezek mutatják meg a pillanatról pillanatra történő változásokat, a mentális rezdüléseket vagy a különböző dolgokra adott reakciókat.

Ez különösen a látóhatáron túl lévő, de még elérhető dolgok kifürkészése esetén hasznos.

A műszer a mélyen eltemetett dolgokra nem fog reagálni. Ezen túl azok az időnként megjelenő reakciók, amelyek során a személy valamin elgondolkozik vagy amikor egy kérdést átgondol, nem érdekesek, mivel a személy az adott területen már képes gondolkozni. Viszont a kettő között fekszik az elmének az a része, amely valamelyest rejtve van, de még elérhető. Az eljárások futtatása során ez a terület érdekel minket, mivel ezek azok a dolgok, amelyeket el tudunk érni és amelyeket meg tudunk tisztítani. Ahogy pedig ezeket a területeket kezeljük, több alatta fekvő tárul fel és lesz elérhető.

Ebben a sávban a műszer reakciói azonnaliak, mivel a személy ezeken a dolgokon nem gondolkozik, hanem csak reagál rájuk. Megjegyzendő, hogy ezen ok miatt a tűt nem szabad azokkal a szokásos árnyékoló áramkörökkel védeni, amelyekkel általában az áramlökések ellen védekeznek, mivel a reakciók azonnaliságát azok elrejtik.

A műszert a felkavart mentális töltés megtalálására a legjobb használni.

Például ha valaki zaklatott állapotban van, a műszer segítségével fel lehet mérni, hogy a törés az affinitásban, a realitásban, a kommunikációban vagy a megértésben lépett-e fel. Arra fog reagálni, amelyik az ARK törést beindította, mivel ez az a terület, ahol a töltés fekszik.

Az 1950-es években az E-métereket elsődlegesen az ehhez hasonló dolgokban, a töltés forrásának meghatározására használták. Ebben a tekintetben jól működnek. A mindenségre vonatkozó általános kérdések megválaszolására viszont nem lehet használni, mivel nem reagál azokra a mélyebb területekre, amelyek a személy számára még elérhetetlenek. Ezen túl hazugságvizsgálatra szintén nem lehet használni, mivel a végleges válaszok nyújtása helyett csak a mentális töltések jelenlétére reagálnak.

Ezeket a meghatározásokat egyedül, az E-méter használata nélkül is meg lehet tenni, csupán addig kell vizsgálgatni a lehetséges válaszokat, amíg valamekkora bizonyossággal meg nem állapodsz az egyiknél. Ebben az esetben a műszer viszont időt takaríthat meg és sokkal könnyebb dolgod van vele, mint amikor egy feltöltött területet vizslatsz körbe és közben valamit megpróbálsz kitalálni.

Ennek a könyvnek a kereteit túlhaladja az E-méter részletes használatának a megtanítása. Már most is terjedelmes szakirodalom áll ezen a téren a rendelkezésre és a használatát sokkal könnyebb egy olyan tanfolyamon megtanulni, amely a gyakorlati képzést is magába foglalja.

Ha viszont rendelkezel eggyel és használni is tudod, akkor mindenképpen tedd azt, különösen, ha az eljárás valaminek a felmérését igényli.

Azt viszont ne hagyd, hogy az E-méter hiánya az utadba álljon. Ez inkább csak egy segédeszköz és nem egy nélkülözhetetlen kellék.

22.2 Többet a zaklatottság felépítéséről

Az előző fejezetben a zaklatottság elemzése során azt állapítottuk meg, hogy az affinitásban, realitásban vagy a kommunikációban bekövetkezett törésből jön létre. Ehhez a listához a megértést is hozzáadhatjuk, mivel ez az ARK terméke és néha a törés közelebbről meghatározott forrásaként ez kerül elő.

Tehát amikor valaki az ARK töréssel akar foglalkozni, mindenekelőtt az érdekli, hogy a törést az A, R, K és M melyike okozta. Ennek a megtalálása segít a törés pontos okára összpontosítani.

A törés okának meghatározásához viszont gyakran sokkal pontosabban be kell határolni azt, hogy az affinitás, kommunikáció, stb. tekintetében mi is történt.

Ezért hasznos ismerni azt a gyakorlatban megfigyelt skálát, amely feltérképezi az ARK áramlatainak ezen viselkedését.

Amikor valaki először lép kapcsolatba valamivel, lehet, hogy a mindentudás isteni állapotában van, tökéletesen érzékeli és áthatja azt a dolgot. Általában viszont nem ez a helyzet. Ezért a személy a nemtudás állapotából indul és ez lesz a skálánk legfelső szintje.

Amikor valaki valamit nem tud, dönthet úgy, hogy kíváncsi vagy érdeklődő lesz. Ez az ARK áramlás kezdete. Innen a személy elindulhat a jó kommunikáció, affinitás, stb. irányába, és ezen esetben nem lesz semmilyen nehézsége és nem lesz zaklatott sem.

Gyakran viszont nem tud teljesen összekapcsolódni az adott dologgal és ehelyett valamekkora ellenállással találkozik. Ha ennek ellenére azt választja, hogy fenntartja az érdeklődését, az áramlás erősségét fel kell erősítenie ahhoz, hogy legyűrje az ellenállást, ezzel pedig a személy elkezd vágyakozni az adott dolog vagy személy iránt. Most pedig már bajba is kerülhet, mivel erő, ellenállás és egy lehetséges játszmaállapot1 jön létre.

Ha a személy nem tud továbbmenni és nem tudja beteljesíteni a vágyát, sem pedig felhagyni nem tud vele, a hatás sávjába süllyed és elkezdeni erőltetni az ARK-t. Ettől a ponttól kezdve gépiesen kezd el viselkedni és nagy nehézségekkel találkozhat.

Amikor az erőltetés sem hoz eredményt, elkezdi elfojtani azt annak érdekében hogy egy túlzottan feltöltött dologtól eltávolodjon. Ez viszont ritkán sikeres, mivel az adott dologhoz most már kényszeresen kapcsolódik. Tehát megpróbálja semmibe venni az adott dolgot, semennyit sem akar birtokolni belőle. Amikor pedig már ez sem sikerül, azt elkezdi bosszúsan visszautasítani.

Ez a következő skálát hozza létre:

 • Nemtudás
 • Kíváncsiság (érdeklődés)
 • Vágyakozás
 • Erőltetés
 • Gátlás
 • Nincs …
 • Visszautasítás

Egy ARK törés ezek bármelyikén bekövetkezhet, akár az affinitáson, akár a realitáson, akár a kommunikáción vagy a megértésen, akár te teszed ezt mással, akár más teszi ezt veled. Ez a vágyakozás alatti szinteken történik meg, mivel ezek kisebb-nagyobb mértékben az ARK áramlását erősítik vagy gyengítik (még egy kicsit a vágyakozás is erőlteti azt). Esetenként a magasabb szinteken (a nemtudáson vagy a kíváncsiságon) is bekövetkezhet a törés, ugyanis ez a személyt a korábbi ARK törésekre emlékeztetheti.

Más, egymással összefüggő dolgokból álló háromszögek is léteznek (mint a lenni, tenni, cselekedni), vannak másfajta áramlatok is (energia, stb.), amelyek megtörhetnek vagy problémát okozhatnak, de messze az ARK a legjelentősebb és ezt a leghasznosabb kezelni.

Ennek a használatát fogjuk a következő szakaszban megvizsgálni.

22.3 A zaklatottság kezelése2

A zaklatottságot legkönnyebben ARK töréssel (ARKX) lehet leírni. Az öntisztítás során az eseményt nagyon óvatosan kell áttekinteni, a megtörtént dolgokkal szembe kell nézni és azokat részletesen meg kell figyelni. A lényeg a dolgok felismerésén (ezegy) van, és nem az összezavarodott és feloldatlan részek miatti aggódáson (amelyet ezek után kezelünk). Ez egy kicsit fellazítja az eseményt. Mondanom se kell, hogy ezt lehetőleg az ARK törés forrásától messze kell végezni.

Ha különösképp zaklatott vagy, dühöngsz, hisztérikusan viselkedsz, stb., akkor felváltva figyeld meg a szobát és az eseményt, amíg egy kicsit le nem nyugszanak a dolgok.

Amikor kész vagy, vizsgáld meg az affinitást, realitást, kommunikációt és megértést, és határozd meg, hogy a zaklatottságban melyik volt a legjelentősebb tényező. Ezt a lépést még egyszer megteheted, ha egynél több ilyen van. Ez az a felmérés, amelyet a korábbiakban beszéltünk meg. E-méter nélkül egyszerűen válaszd ki a neked legjobban tetszőt, és ha a következő lépés nem hoz megkönnyebbülést, próbálkozz újra.

Ezután ellenőrizd le, hogy a fent kiválasztott pontot erőltették vagy gátolták. Ha egyiket se érzed igazán helyesnek, használj egy szélesebb körű felmérést, amely a következő pontokból áll:

 • Nem ismert
 • Kívánt
 • Vágyott
 • Erőltetett
 • Gátolt
 • Nincs …
 • Visszautasított

Megjegyzendő, hogy a standard tech ARKX felmérésébe a Nem ismert pont nem tartozik bele, de az általános elméletből következik, és ahogy a skálán magasabbra kerülsz, egyre gyakrabban tűnik fel.

Amikor ezt megtalálod, például a zaklatottság elsődleges oka az erőltetett realitás vagy a gátolt kommunikáció volt, akkor megkönnyebbülést kell érezned. Ha nem, akkor rosszat választottál és a fentieket újra végre kell hajtanod.

A megkönnyebbülés lehet részleges vagy teljes. Ha teljes, akkor végeztél. Ha nem, akkor a következők szerint folytasd.

Először az áramlat elsődleges irányát figyeld meg, például te gátoltad-e valaki más kommunikációját vagy valaki más gátolta a tiédet. Még az is lehet, hogy valaki más mások kommunikációját gátolta, vagy valaki (te vagy valaki más) a saját kommunikációjával (vagy affinitásával, vagy realitásával, azaz az adott ponttal) tette ezt.

Ezután figyeld meg, hogy például pontosan milyen kommunikáció került gátlás alá, és ezt minden kétséget kizáróan állapítsd meg.

22.3 a) Figyeld meg, hogy az esemény során mit tettél.

22.3 b) Figyeld meg, hogy az esemény során mit döntöttél.

22.3 c) Figyeld meg, hogy az eseményben milyen posztulátumokat hoztál.

Megjegyzendő, hogy a szakképzett személyek nem kifejezetten ezeket a plusz kérdéseket használják, viszont a személyt az eseménnyel kapcsolatban az ezegy használatára veszik rá. Az öntisztítás során sokkal pontosabban fogalmazott kérdésekre van szükséged és a fentiek a több ezegy megszerzését célozzák meg.

Ha az eseménnyel kapcsolatban valami megoldhatatlannak vagy reménytelennek tűnik, keress egy korábban bekövetkezett zaklatott állapotot és ismételd meg a fentieket.

A túlfuttatásra pedig figyelj. Ha jobb lesz, majd hirtelen sokkal szilárdabb, túlmentél az enyhülés pontján és a folytatás helyett azt kell helyreállítanod.

22.4 Nagyobb méretű zaklatottság rendbetétele

Most minden téged zavaró nagyobb méretű zaklatottságra a fenti ARK törés kezelést fogjuk használni.

Először vizsgáld meg, hogy kik azok, akik miatt zaklatottságot érzel. Mindegyikük esetében találd meg a zaklatottság első pillanatát és alkalmazd rá a fentieket, ellenőrizve, hogy a törés az affinitás, a realitás, a kommunikáció vagy a megértés területén történt-e, és így tovább.

Ezután azokat a helyzeteket vizsgáld meg, amelyek miatt zaklatottságot érzel és kezeld azokat.

Majd nézd meg, létezik-e olyan személy, aki miatt folyamatosan ingerült vagy és amelyet az előbb nem kezeltél. Keresd meg a velük legkorábban létrejött zaklatott állapotot és futtasd ezen az ARK törés kezelését.

Ezt tedd meg csoportokra, a társadalomra, stb. Ha valami nem oldódik meg, keress korábban, mivel egy későbbi zaklatottság a korábbi hasonlókra akaszkodik.

Ezután tekintsd át az életedben általad elhatározott nagyobb változásokat. Például az olyanokat, amikor úgy döntöttél, hogy egy másik környékre költözöl. Most nem azokról beszélünk, amikor valamely csodálatos alkalom miatt változtattál valamit, hanem azokról, amelyekkel a dolgok rossz állása miatt kellett valamit tenned. Ezek mindegyikére futtasd le az ARK törés kezelését, meghatározva és kezelve azt a bizonyos töltést, amely akkoriban nyomást gyakorolt rád.

Most pedig fordítsuk meg a helyzetet, és tekintsük meg, hogy kit zaklattál fel és a fenti ARK törés kezelést futtasd a zaklatás elkezdésén. Futtasd ezeket (bármely fentebb felsoroltat), amíg úgy nem érzed, hogy mások felzaklatását vagy fel nem zaklatását képes vagy irányítani.

Végezetül vizsgáld meg azt, amikor mások másokat zaklattak fel és a fenti módon futtasd ezt, és ha szükséges, keress olyan korábbi, hasonló eseményt, amikor ugyanezt a fajta zaklatottságot láttad.

22.5 Az aberráció mintája

Kezdetben mindenki a saját döntése alapján hagyott fel a kommunikációval. Ez szabad választás dolga, de ezt mindenki kárára tovább ösztönözték, mivel amikor valaki már túlságosan felhagy a kommunikációval, akkor őt könnyebb irányítani.

Amikor már kevesebbet kommunikál (még ha a saját választása alapján is), néha olyan dolgokba futhat, amelyek nem tetszenek neki és ahelyett, hogy szembenézne velük, elkezd tiltakozni.

Ezután a tiltakozás miatt kényszeresen kezd el létrehozni dolgokat (azért, hogy a tiltakozást kikommunikálja), és ez végül a problémákhoz vezet.

Ezután ártó tetteket követ el annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldja.

Mivel ártó tetteket követett el, visszatartásai lesznek és hajlamos lesz felhagyni az ARK-val. Ez pedig az ARK törés előtt tárja ki az ajtót, ahogy ezt már fentebb megbeszéltük.

Csak a játszma végén fordul elő az, hogy ténylegesen meg is lehet sebezni őt. Először elég aberrációt kell összeszednie ezekből a dolgokból ahhoz, hogy a saját teremtményeinek a hatása alá kerüljön. Amíg nem jut el eddig a pontig, addig ez igazából csak a félistenek sok ártalmat nem okozó, egymást zaklató és bosszantó játszmája. A legtöbb, amit tudnak csinálni az, hogy egymás teremtett dolgait elrontják, mint ahogy a kisgyerekek játszanak a homokozóban.

Mi mindannyian ezeknek a korai istenszerű lényeknek a szétzúzott maradványai vagyunk, akik önmaguk és mások teremtett dolgaiba ragadtak bele.

Emberi nézőpontból úgy tűnhet, hogy jó okod van zaklatottnak lenni, mivel a jelenkori történelmünk tartalmazza a legtöbb fájdalmat és pusztítást. A látszólagos állapot szerint az ARK törés a különböző rettenetes dolgok megcselekvése következményeképp léteznek.

Az ARK törés viszont ténylegesen sokkal korábbra nyúlik vissza, abba az időbe, amikor még igazi ártalmat nem tudtunk elszenvedni, de amikor az affinitás és a kommunikáció visszautasításával még meg lehetett minket bántani. Ez volt először és ez az, amiért állandóan apró darabokra robbantjuk egymást.

Az ARK törés volt először. Ezután jöttek a háborúk.

Amikor másodszor haladsz végig a könyvön, próbálj meg igazán koránra visszanyúlni, és nézd meg, hogy tudsz-e találni vagy el tudsz-e képzelni olyan zaklatottságokat, amelyeket az istenszerű lények érezhetnek egymás iránt.

22.7 Az alapul szolgáló szerkezet

Mindenkiben felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan fejlődik ki a fenti minta. Végül is az ízlések zaklatottság nélkül is különbözhetnek és mindenesetre rengeteg olyan ember van, akivel mindenféle következmény nélkül nem beszélsz. Azaz pusztán a kevés ARK nem ugyanaz, mintha ARK törésed lenne, az előbbi ugyanis nem tartalmaz töltést és hozzárendelődött zaklatottságot.

Az ARK törés egy már létező töltés miatt jön létre. Az ARK elég erős tényező ahhoz, hogy a mindennapi élet során keletkező töltéseket eloszlassa (a meghallgatás, a törődés és a megértés megkönnyebbüléshez vezet). Amikor az ARK vonal erőltetés vagy gátlás miatt megszakad, hirtelen minden feloszlott töltés visszatér és ez az igazi oka annak, hogy a reagálások gyakran aránytalanok.

Viszont azt is vegyük észre, hogy az ARK magában nem hoz létre töltést. A töltés a személy saját gátlásaiból és kényszereiből származik. Olyan dolgokból, amelyeknek lennie, amelyeket tennie vagy amelyeket birtokolnia kell vagy amelyeknek lennie, amelyeket tennie vagy amelyeket birtokolnia tilos.

A kell neked és a nem lehet neked területével valamely mértékben már foglalkoztunk. Szintén foglalkoztunk azzal, hogy valaki hajlandó lenni és cselekedni. Ez a töltések alapvető oka, és a továbbiakban is foglalkozni fogunk ezekkel a területekkel.

Amikor hajlandó vagy bármi lenni, bármit cselekedni és bármit birtokolni, nincs kényszered vagy gátlásod, akkor minden mentális töltéstől és zaklatottságól mentes leszel. Ekkor pedig azt fogod találni, hogy a saját szabad választásodnak fantasztikus ereje van, mivel többé nem vonzanak és nem taszítanak az élet körülötted található tényezői. Az, hogy lehetsz rabszolga, nem jelenti azt, hogy annak is kell lenned. Pont az ellenkezőjét jelenti, mégpedig azt, hogy ebben a dologban választhatsz, és egyre jobban értesz ahhoz, hogy ha éppen azt kívánod, elkerüld az ilyen szerepeket, mivel szembe tudsz nézni vele és már nem vonzódsz hozzájuk.

22.8 Egy ARK eljárás

Ezt azután végezd el, hogy minden jelenlegi zaklatottságodat kezelted.

Hogy most az egészet teljessé tegyük, menj el egy népes helyre és véletlenszerűen kiválasztott emberekre áramoltass ARK-t.

Ezután nézz körül és figyeld meg az emberek közötti ARK áramlásokat.

Ezután vetíts az emberek közé ARK áramlásokat.

Ezután még egy kevés ARK-t áramoltass az emberekre. Gondolj arra, hogy ők is visszaáramoltatják azt rád, még ha nem is mutatják ki.

Ha bármi rosszul sikerül, áramoltass több ARK-t.

Végezetül az emberekkel kapcsolatban nagyon jól kell érezned magad.1 A játszmaállapotokról többet a A gondolkodás alapjai című könyvben lehet olvasni (a fordító)

2 Ez a szakasz eredetileg a Szuper Szció című könyvben jelent meg és pontosan ideillik23. BECSAPÁS ÉS HAMIS ADAT

A kezdetek óta mesterkedünk egymás átverésén. Egy istenszerű állapotban létező személlyel valójában ez az egyetlen amit megtehetünk.

A korai időszakban ezt leginkább viccből vagy játékból tettük. Később komolyra fordult a dolog és a becsapás a csapdába ejtés és a szolgaságba taszítás eszközévé vált.

Ez nem egyoldalú dolog volt. Mindannyian ezt tettük másokkal, mások ezt tették velünk, és láttuk, ahogy mások ezt tették másokkal.

Nem könnyen kezelhető terület ez, mivel ebben mindannyian nagyon jókká váltunk. Nem mindig könnyű különbséget tenni az igaz és a hamis között vagy átlátni az illúzión. Még a telepátia használata során is bolonddá lehet tenni bárkit, hamis felszín alá rejtve a valódi szándékokat.

Viszont azt sem szabad elfelejtenünk, hogy néha még élvezzük is, ha becsapnak bennünket. Egy bűvészmutatvány is a kívánatos és élvezetet nyújtó becsapáson alapul. A bűvész elterelve a figyelmünket elrejti, hogy mi is történik valójában, és ha elég jól csinálja, akkor rendszerint élvezzük is.

23.1 Becsapás

Ez egy felidéző eljárás.

23.1 a) Idézd fel azt, amikor becsapással vettek rá a küzdelemre.

23.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki mást becsapva vettél rá a küzdelemre.

23.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki más másokat becsapva vette rá őket a küzdelemre.

23.2 Elterelés

Ha valóban tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, akár észrevettük, akár megtanultuk, nem tudnak bolonddá tenni bennünket. Amikor a bűvész eltereli a hallgatóság figyelmét, azok azt nézik, amit a bűvész akar hogy nézzenek, ahelyett, hogy észrevennék azt, amin ezalatt ügyködik. Gyakran irányítjuk úgy a gyermekeket, hogy eltereljük a figyelmét arról, amivel nem szeretnénk, hogy foglalkozzon. Persze rengeteg más ok létezik még a figyelemelterelésre. A következőkben egyszerű módon fejlesztjük a tudásunkat e területen.

23.2 a) Idézd fel azt, amikor valaki más elterelte a figyelmedet.

23.2 b) Idézd fel azt, amikor szándékosan elterelted valaki más figyelmét.

23.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki elterelte valaki más figyelmét.

23.3 Zűrzavar

Egy összezavarodott személy olyan biztos adatokra éhezik, amelyekbe belekapaszkodhat, amelyekkel a zűrzavarban rendet teremthet és amelyekkel megszüntetheti azt. Ha nagyon rá van szorulva, akkor a téves elgondolásokat is elfogadja és mindaddig ragaszkodik hozzájuk, amíg azok a zűrzavar érzését enyhítik anélkül, hogy ezen elgondolások helyességéről kellőképpen meggyőződne. Ezért azután a hamis adatok zűrzavarba helyezése az emberek manipulálásának általános módszerévé lett. Ha pedig nincs zűrzavar, az éleseszű manipulátor majd létrehozza. Kezdjük tehát azzal, hogy figyeljük meg magát a zűrzavart.

23.3 a) Idézd fel azt, amikor zűrzavart keltettél valaki másban.

23.3 b) Idézd fel azt, amikor valaki más vagy mások zűrzavart keltettek benned.

23.3 c) Idézd fel azt, amikor valaki más zűrzavart keltett másokban.

23.4 Elgondolások helyezése a zűrzavarokba

Tegyük fel, hogy egy társadalomban nagy a zűrzavar. Nagy a szociális feszültség, esetleg gazdasági válság van, küszöbön egy forradalom, stb. Ekkor megjelenik egy elképzelés, hogy a társadalmat támadás fenyegeti. A zűrzavar megszűnik és mindenki felsorakozik, hogy ellenálljon a támadásnak.

A támadás lehet valóságos, ebben az esetben az adat igaz, és lehet kitalált, az emberek manipulálásának szándékával kigondolva, ekkor az adat hamis.

A zűrzavar következtében a megoldást jelentő elgondolást az emberek anélkül szívják magukba, hogy azt alaposan megvizsgálnák. Példa erre az, ahogy Hitler a németeket a II. világháború előtt manipulálta. Kitalált egy ellenséget (a zsidókat), ezt az elképzelést a zűrzavarba (a gazdasági válságba) dobta be és elérte, hogy higgyenek neki.

Most nézzük meg, hogy mely elképzelések szüntették meg vagy enyhítették a zűrzavart. Az elgondolások lehettek jók is, rosszak is, de valószínűleg alapos átgondolás nélkül lettek elfogadva, így ezeket újra tekintsük át.

23.4 a) Idézz fel egy zűrzavart.

23.4 b) Milyen elgondolás csökkentette vagy szüntette meg a zűrzavart?

23.5 Konfliktusok szítása

Az emberek gyakran mesterkednek az egymás közti konfliktusok szításán. Teszik ezt a haszon reményében, hogy megszabaduljanak ellenfeleiktől, vagy esetleg viccből, szórakozásból. A felbujtó általában a háttérben próbál maradni, így csak a konfliktusban résztvevők láthatók. Az egyik nyomravezető dolog annak a vizsgálata, hogy a konfliktusból ki húz hasznot.

A gyakorlatban ez nagyon jó ítélőképességet kíván, hiszen a konfliktus megjelenése után a körülmények több ember számára is előnyt jelenthetnek, de ennek tudatában ezt is mint egy lehetőséget kell figyelembe venni.

Ez az eljárás ezen a területen inkább az észlelést és tudatosságot fejleszti, nem pedig konkrét válaszokat próbál adni. Megfigyelve azt, hogy ki húz hasznot, csupán az első lépés a konfliktus forrásának nyomonkövetésére tett próbálkozásban.

Konfliktus lehet bármi, a fellángoló vitától a háborúig és lázadásig.

23.5 a) Idézz fel egy konfliktust.

23.5 b) Ki húzhatott hasznot belőle?

23.6 Felelősség áthárítása

Az emberek inkább a felelősség valaki másra hárításán mesterkednek ahelyett, hogy magukra vállalnák azt. Ez is a hamis információk gazdag forrása lehet.

23.6 a) Idézd fel azt, amikor valaki másra próbáltad hárítani a felelősséget.

23.6 b) Idézd fel azt, amikor valaki más rád próbálta hárítani a felelősséget.

23.6 c) Idézd fel azt, amikor valaki más másokra próbálta meg hárítani a felelősséget.

23.7 Megtévesztő idő

Az igazság ködösítésének vagy megmásításának egy mindennapos módja a megtörtént dolog időpontjának elcsúsztatása vagy elhomályosítása. Joe megüti Billt, Bill visszaüt, majd Joe azt állítja, hogy Bill ütött először.

Az időpont megváltoztatásának másik általános módja azt állítani, hogy valami nagyon régen történt, nem mostanában, így a jelentőségét le lehet kicsinyíteni.

Ez a hazugság észrevételét nehézzé teszi, mivel az esemény tartalma helyett annak csak az időpontja lett megváltoztatva.

Az emberek elég gyakran teszik ezt ahhoz, hogy nagyban hozzájáruljon a szegényes emlékezethez.

Ha egy személy túl sok esemény időpontját változtatja meg, ő maga is egyre kevésbé fog emlékezni.

23.7 a) Idézd fel azt, amikor valaki mást egy esemény időpontjával kapcsolatban félrevezettél.

23.7 b) Idézd fel azt, amikor valaki más egy esemény időpontjával kapcsolatban téged félrevezetett.

23.7 c) Idézd fel azt, amikor valaki más egy esemény időpontjával kapcsolatban másokat félrevezetett.

23.8 Jelentőség megmásítása

Egy másik általánosan használt cselfogás az, ha valami jelentőségét megváltoztatják, akár egy fontos dolog jelentőségét kicsinyítik le, akár valami kicsinységnek tulajdonítanak félelmetes jelentőségét.

23.8 a) Idézd fel azt, amikor valaminek a fontosságát eltúloztad.

23.8 b) Idézd fel azt, amikor valaminek a fontosságát lekicsinyítetted.

23.8 c) Idézd fel azt, amikor valaminek a fontosságát valaki más eltúlozta.

23.8 d) Idézd fel azt, amikor valaminek a fontosságát valaki más lekicsinyítette.

23.9 Invalidálás

Amikor valakit a hazugságának leleplezése fenyeget, akkor gyakran invalidálja a másik személyt azért, hogy a tényeivel kapcsolatban kételyt próbáljon ébreszteni.

Ez nem az invalidálás egyetlen oka, így nem ragaszkodhatunk hozzá, mint biztos jelhez, ellenben képesnek kell lenned egy vállrándítással elintézni az invalidálást és nem szabad kibillenned az egyensúlyodból, hogy látni tudd, hogy mi történik valójában.

23.9 a) Idézd fel azt, amikor valaki mást invalidáltál.

23.9 b) Idézd fel azt, amikor valaki más téged invalidált.

23.9 c) Idézd fel azt, amikor valaki más mást vagy másokat invalidált.

23.9 d) Idézd fel azt, amikor magadat invalidáltad.

23.9 e) Idézd fel azt, amikor mások magukat invalidálták.

23.10 Szégyen és zavarba hozás

Egy személy megszégyenítését és zavarba hozását meglepő mértékben fel lehet használni a manipulálására. Az emberek gyakran használják ezt egymás irányítására vagy egymás figyelmének elterelésére.

Az ARK kínzó ígéretét nyújtja, miközben változásra ösztönzi a személyt.

23.10 a) Idézd fel azt, amikor zavarba hoztak.

23.10 b) Idézd fel azt, amikor valaki mást zavarba hoztál.

23.10 c) Idézd fel azt, amikor valaki más mást vagy másokat zavarba hozott.

23.10 d) Idézd fel azt, amikor zavarba hoztad magad.

23.11 Hamis vádaskodás

Ez a dolog sokféle módon jelentkezhet.

Azok az emberek, akiket becsaptak, és azután túlságosan aggódnak azon, hogy ismét becsapják majd őket, gyakran terjesztenek hamis vádakat.

Azok pedig, akik becsapnak másokat, szintén hamis vádakat terjesztenek, erőfeszítést téve ellenfeleik térdre kényszerítésére. Majd pedig az így félrevezettek is hamisan fognak vádaskodni.

Most szándékos és nem szándékos hamis vádakat fogunk keresni.

23.11 a) Idézd fel azt, amikor hamisan vádoltak valamivel.

23.11 b) Idézd fel azt, amikor valaki mást hamisan vádoltál.

23.11 c) Idézd fel azt, amikor valaki más hamisan vádolt másokat.

23.12 Még többet a konfliktusok szításáról

Most is az ítélőképességünkre van szükség. Nem csak a manipulálásra való törekvés lehetett az oka annak, hogy valakit vagy valamit rossz színben tüntettünk fel, de nagyon sokszor előfordult. Tekintsük át ezeket.

23.12 a) Keress valakit vagy valamit, amit rossz színben tüntettek fel.

23.12 b) Ki mondta?

23.12 c) Fűzte-e rejtett érdeke ahhoz, hogy ezt mondja?

23.13 Igaz és hamis

Vizsgáld felül a tapasztalataidat!

23.13 a) Keress valamit, amit neked mondtak és amiről azt találtad, hogy igaz.

23.13 b) Keress valamit, amit neked mondtak és amiről azt találtad, hogy nem igaz.

23.14 Félrevezetve

23.14 a) Hogyan vezettél félre valaki mást?

23.14 b) Hogyan vezetett félre téged valaki más?

23.14 c) Hogyan vezetett félre valaki más másokat?

23.15 Manipuláció

23.15 a) Hogyan manipuláltál valaki mást?

23.15 b) Hogyan manipulált téged valaki más?

23.15 c) Hogyan manipulált valaki más másokat?

23.16 Kiértékelés

Most nem a kiértékelés hétköznapi jelentésével foglalkozunk, ahol ez egy vizsgálódás vagy vita eredménye. Ebben az értelemben minden oktatási forma tartalmaz kiértékelést.

Viszont a személyre erőszakkal rákényszerített értékítélet más. Ebben az esetben nem engedik meg a személynek gondolkozást, ezzel butává és pedánssá teszik.

Más esetben, ha valamit valakire a szabad rátekintés és belátás helyett erőszakolnak rá, akkor benne magával a tárggyal és a közlő szándékaival kapcsolatban is gyanakvást ébresztenek. Olykor egy szegény tanár teszi ezt, aki maga is erőszakos és gondolkodás nélküli oktatás áldozata volt. Olykor egyszerűen önigazolás vagy fanatizmus áll a háttérben.

Sokszor a közölt adat maga is hamis, vagy az irányításra és az uralkodásra törekvés áll a háttérben.

23.16 a) Keress egy értékítéletet, amelyet rád erőszakoltak.

23.16 b) Keress egy értékítéletet, amelyet valakire ráerőszakoltál.

23.16 c) Keress egy értékítéletet, amelyet valaki más másokra erőszakolt rá.

23.17 Ítélőképesség

Végül persze mindent az ítélőképességre vezethetünk vissza, amely alapján eldöntheted, hogy minek van értelme és mi az, ami bűzlik. Sok tényező kiértékelése alapján kell ítéletet mondani a dolgokról, nem pedig egy egyszerű fekete-fehér szabály alapján.

Gondolj olyan neked mondott dolgokra, amelyekben még most is bizonytalan vagy. Írj két listát, az egyiket azokról a dolgokról, amelyek arra utalnak, hogy igaz volt, és egy másikat azokról, amelyek arra utalnak, hogy hamis volt. Ezeket dolgozd fel, miközben a lista mindkét oldalához az összes lényeges összetevőt előítéletmentesen hozzáírod. Tedd mindezt úgy, hogy nem próbálod meg közben eldönteni, hogy igaz vagy hamis. Ha a végére értél, akkor értékeld ki, melyik oldal az erősebb. Amennyiben elég sok összetevőt szedsz össze és azok az egyik oldalra húznak, el tudod dönteni.

Ellenben ha a két oldal egyensúlyban lenne, több lehetőség is fennállhat. Az egyik lehetőség az, hogy nem rendelkezel elég adattal, így a kérdés megoldatlanul maradhat. De létezik három ellenőrizni való dolog, mielőtt a kérdést további vizsgálódásra félretennéd.

A két oldal egyensúlyban lehet attól, hogy valaki egy rakás hamis adattal látott el az egyik vagy másik oldalra vonatkozóan. Más szóval az egyik oldal hamis. Ezért ellenőrizd le mindkét oldal összetevőit lehetséges átverés után kutatva.

A két oldalt te is egyensúlyban tarthatod. Például erős vágy élhet benned arra, hogy az egyik oldal legyen a igaz, ezért elkezded csűrni-csavarni a dolgot. Ezért ellenőrizd le, hogy a dologgal kapcsolatban létezik-e előítéleted, nem voltál-e részrehajló a listákkal kapcsolatban.

Az egyik legáltalánosabb ok viszont az is lehet, hogy összekeverted a narancsokat és az almákat, és a lista arra szolgál, hogy szétválogasd azokat. Lehet, hogy két, egymással kapcsolatban nem álló dolgot keversz össze. Vizsgáld meg a két listát és nézd meg, hogy létezik-e egy olyan közös elképzelés, amely így rendezi el azokat. Ezután újra vizsgáld meg az eredeti kérdésed, és nézd meg, hogy nem tudod-e két különálló tényezőre bontani azt és nem tudsz-e két különálló kiértékelést készíteni. Majd próbáld meg kielemezni azt, hogy ez a két dolog igazából hogyan illeszkedik össze és hogyan keveredtek össze egymással. Lehet, hogy az egyiket a másik nélkül akarod és lehet, hogy ezt valahogy meg is lehet csinálni.

Ezt a gyakorlatot több különböző, mind személyes, mind társadalmi kérdésen hajtsd végre. Nézd meg, hogy legalább egy illúzión vagy átverésen keresztül tudsz-e látni.

Elégtelen adatok hiányában ne cselekedj elhamarkodottan. Emlékezz arra, hogy a hamis vádaskodás dönti romlásba a létünket.

A manipuláció és a félrevezetés ellen viszont talán be tudod magad biztosítani.24. ELNYOMÁS

Esetenként olyan emberekkel is találkozhatsz, akik megpróbálják tönkretenni az életedet.

Ha jó formában vagy, akkor a személyt vagy az általa létrehozott helyzetet képes vagy kezelni. Néha meg tudod győzni az ellenfeleidet, el tudod őket távolítani vagy addig tartasz ki az állításod mellett, amíg végül elejtik a témát.

Ám néha a támadó legyűrhet, akár nyílt a támadás, akár rejtett. Ebben az esetben a legbiztosabb eljárás gyakran a visszahúzódás és az erőforrásaid egy biztonságos helyen, minden nyomasztó hatástól távol történő összegyűjtése. Ez nem menekülésre bátorítást jelent, mivel hosszú távon szembe kell nézned a dologgal. Ám néha rövid távon ez a megfelelő megoldás arra, hogy egy kis lélegzethez juss.

A támadásnak sok oka lehet. Vannak emberek, akik mindenkit elnyomni és uralni akarnak és vannak, akik olyan múltbeli eseményekben ragadtak le, amelyek miatt mindenkit az ellenségüknek tekintenek. A leggyakrabban viszont rejtett szándékok és olyan emberek állnak a háttérben, akik magukat egy könyörtelenül önző világban versenyezni látják.

A nyílt támadások láthatóak és valószínűleg rendelkezel bizonyos képességekkel ahhoz, hogy ezeket kezelni tudd.

A rejtett támadások viszont nem annyira nyilvánvalóak. Uralni és irányítani vágyásból, valamint finoman kidolgozott lekicsinylési szándékból állnak, ezt pedig gyakran mosolyogva, a hátuk mögé rejtett késsel teszik.

Ennek a legfeltűnőbb megnyilvánulása az, hogy amikor valamit jobban kezdesz el csinálni, akkor az ellenfél arra fog törekedni, hogy megpróbáljon lehúzni téged. Erről a személyről mondhatjuk azt, hogy számodra "elnyomó", mivel megpróbálja elnyomni a fejlődésed és a képességekből származó nyereséged.

Úgy fogod találni, hogy egy ilyen személy az invalidálásodon, a kisebbítéseden, a megállításodon és az önbizalmad aláásásán, valamint az elcsüggesztéseden és az elkedvetlenítéseden munkálkodik. Ugyanekkor gyakran még azt is megfigyelheted, hogy megpróbál az irányítása alatt tartani és magától függővé tenni téged.

Sajnálatos módon a versengés és az uralkodás világában élünk. Az emberek gyakran úgy tartják, hogy joguk van téged irányítani és elkezdenek aláaknázni, ha úgy látják, hogy kikerülsz az uralmuk alól.

Egyes szülők is ezt csinálják, amikor a gyerekeik látszólag túl gyorsan nőnek és kezdenek túl függetlenné válni.

Némely főnök vagy munkaadó is ezt teszi, amikor szerinte egy kezdő túl gyorsan fejlődik és esetleg versenytársának bizonyulna.

Ezek olyan esetek, amikor valaki veled szemben elnyomóan kezdhet el viselkedni, még ha általánosságban nem is teszi ezt. Néha egyszerűen félnek attól, hogy elveszíthetnek valakit, akitől függnek.

A legjobb megoldás az, ha egyszerűen annyira jó formába kerülsz, hogy nem tudnak invalidálni vagy visszatartani, és hogy elég jó kommunikációs és hasonló képességekkel rendelkezel ahhoz, hogy az esetet kezelni tudd.

A végső megoldás pedig a visszavonulás, pontosan mint egy nyíltan támadó ellenfél elől. Ez hátrahagy valamit, amivel később szembe kell nézned, de ez még mindig jobb, mint hogy folyamatosan a sárba tapossanak.

A közbenső megoldás pedig az, hogy harcolsz az igazadért és azon dolgozol, hogy szembenézz és kezeld a téged jelenleg elnyomó személyt.

Ez a fejezet pedig néhány olyan eljárást tartalmaz, ami ebben segít.

Megjegyzendő, hogy az ortodox Szcientológia Egyház jelenleg egy kicsit fanatikusan viselkedik az elnyomással és az "elnyomó személyekkel" (angolul Supressive Person, vagy a népszerű rövidítésével SP) kapcsolatban. Ezt figyelmen kívül hagyhatod és azon a gyakorlati alapon is dolgozhatsz, hogy a személy ténylegesen az elnyomásodon dolgozik-e.

Azt viszont ne felejtsd el, hogy sok harc hibás adatokból, félreértett szándékokból vagy indokolatlan előítéletekből származik, ezek a dolgok pedig jó kommunikációval feloldhatók.

Néha mindenki összefut valakivel, aki a szíve mélyén nem a nem a legjobb szándékkal viseltetik iránta, tehát először általánosabb eljárásokkal fogunk kezdeni, amelyek akkor is segítenek, ha jelenleg senki olyannal nincs problémád, akik megpróbálja meggátolni a haladásod.

24.1 Megállítások

Valaki megállítása nem mindig rossz szándékból történik (léteznek elszabadult vonatok), de ez sem szokatlan dolog.

24.1 a) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki megállított téged.

24.1 b) Keress egy olyan alkalmat, amikor valakit megállítottál.

24.1 c) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki valaki mást vagy másokat megállított.

24.1 d) Keress egy olyan alkalmat, amikor megállítottad magad.

24.2 Kritizálás

Létezik építő jellegű kritika is, de az emellett nagymértékű bátorítást is tartalmaz. Sok bírálat pedig csupán zaklatottságból származik, mint ahogy azt az egyik előző fejezetben megismertük, de néha rossz szándékból keletkezik.

24.2 a) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki más téged kritizált.

24.2 b) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki mást kritizáltál.

24.2 c) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki valaki valaki mást vagy másokat kritizált.

24.2 d) Keress egy olyan alkalmat, amikor magadat kritizáltad.

24.3 Semmibe vétel

Egy jó módszer arra, hogy valakit lent tartsunk az, hogy minden igyekezetét semmibe vesszük.

24.3 a) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki más semmibe vett téged.

24.3 b) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki mást semmibe vettél.

24.3 c) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki valaki mást vagy másokat semmibe vett.

24.3 d) Keress egy olyan időszakot, amikor semmibe vetted saját magad.

24.4 Megfigyelés

Most lássuk, hogy van-e valaki, aki elnyom téged.

Az is előfordulhat, hogy miközben felnőttél, valaki nagyon elnyomó volt veled szemben, és még mindig valamekkora befolyást gyakorol rád, még ha már nincs is a közeledben.

Írj válaszokat a következő kérdésekre, egyre akár többet is, ha szükséges, amíg úgy nem érzed, hogy minden kérdésre tökéletesen válaszoltál.

24.4 a) Van valaki, akinek a közelségében vagy röviddel a vele való találkozás után beteg leszel?

24.4 b) Van valaki, aki folyamatosan kritizál?

24.4 c) Van valaki, aki folyamatosan arról beszél, hogy mások milyen rosszak?

24.4 d) Van valaki, aki folyamatosan megállít téged?

24.4 e) Van valaki, aki folyamatosan invalidál téged?

24.4 f) Van valaki, aki folyamatosan hamis információkkal lát el?

24.4 g) Van valaki, aki folyamatosan semmibe veszi az igyekezeted?

Ha ugyanaz a név a lista több helyén is felbukkan, akkor a következő utasításokat a személy nevének behelyettesítésével kell futtatnod.

Ha egynél több név jön elő a lista három vagy több pontjában, akkor sorban mindegyikre futtasd a lentebb található összes gyakorlatot.

Megjegyzendő, hogy most még nem kell döntést hoznod arról, hogy a személy igazából elnyom-e téged.

Az a tény, hogy a személy az előbbi listákon feltűnt, azt jelenti, hogy elég töltés létezik ahhoz, hogy megérje futtatni az eljárásokat. Néha egyébként jó szándékú emberekkel is rossz helyzetekbe is kerülhet valaki. Minden esetben megéri kezelni az elnyomást.

24.5 Segítség

Lehet, hogy különösnek találod egy téged elnyomó személy megsegítését, de tényleg segít lerombolni a gyűlölet korlátait és könnyebben szembe tudsz nézni a személlyel.

A végeredmény nem szükségképpen az, hogy meg fogod segíteni a személyt, mi most csak a szabad választás lehetőségét állítjuk vissza, de mindenképpen könnyebb lesz szembenézned velük.

24.5 a) Hogyan tudnál segíteni ________-n?

24.5 b) Hogyan tudna ________ rajtad segíteni?

24.5 c) Hogyan tudna ________ másokon segíteni?

24.5 d) Hogyan tudnának mások ________-n segíteni?

24.6 Problémák

24.6 a) Milyen problémát jelentett ________ a számodra?

24.6 b) Mit tettél ezzel kapcsolatban?

24.6 c) Milyen problémát jelentettél ________ számára?

24.6 d) Mit tett ezzel kapcsolatban?

24.6 e) Milyen problémát jelentett ________ mások számára?

24.6 f) Mit tettek ezzel kapcsolatban?

24.6 g) Milyen problémát jelentettek mások ________ számára?

24.6 h) Mit tett ezzel kapcsolatban?

24.7 Visszatartások

24.7 a) Mit nem mondtál el ________-nak?

24.7 b) Mit nem mondott el ________ neked?

24.7 c) Mit nem mondott el ________ másoknak?

24.8 Ártó tettek

24.8 a) Mit tettél ________-val?

24.8 b) Mit tett ________ veled?

24.8 c) Mit tettek mások ________-val?

24.8 d) Mit tett ________ másokkal?

24.9 Invalidálás

24.9 a) Hogyan invalidált téged ________?

24.9 b) Hogyan invalidáltad ________-t?

24.9 c) Hogyan invalidált másokat ________?

24.9 d) Hogyan invalidálták mások ________-t?

24.10 Zaklatottság

A következő három eljárás mindegyike hat, felváltva használandó utasítást tartalmaz. Futtasd ugyanúgy, mint a többi felidézéses eljárást, azzal a különbséggel, hogy néhány esetben nem lesz mit felidézni.

24.10.1 Affinitás

24.10.1 a) Volt olyan időszak, amikor visszautasítottad az affinitását?

24.10.1 b) Volt olyan időszak, amikor visszautasította az affinitásodat?

24.10.1 c) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy kedveljen téged?

24.10.1 d) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodott ahhoz, hogy kedveld őt?

24.10.1 e) Volt olyan időszak, amikor igazán kedvelted?

24.10.1 f) Volt olyan időszak, amikor igazán kedvelt téged?

24.10.2 Kommunikáció

24.10.2 a) Volt olyan időszak, amikor visszautasítottad a kommunikációját?

24.10.2 b) Volt olyan időszak, amikor visszautasította a kommunikációdat?

24.10.2 c) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy meghallgasson?

24.10.2 d) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodott ahhoz, hogy meghallgasd őt?

24.10.2 e) Volt olyan időszak, amikor jól tudtál vele kommunikálni?

24.10.2 f) Volt olyan időszak, amikor jól tudott veled kommunikálni?

24.10.3 Egyetértés

24.10.3 a) Volt olyan időszak, amikor visszautasítottad, hogy egyetérts vele?

24.10.3 b) Volt olyan időszak, amikor visszautasította, hogy egyetértsen veled?

24.10.3 c) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy egyetértsen veled?

24.10.3 d) Volt olyan időszak, amikor ragaszkodott ahhoz, hogy egyetérts vele?

24.10.3 e) Volt olyan időszak, amikor tényleg egyetértettél vele?

24.10.3 f) Volt olyan időszak, amikor tényleg egyetértett veled?

Az egyik előző fejezetben megadott zaklatottság (ARK törés) kezelést is használhatod.

24.11 Biztonság

24.11 a) Hol lenne ________ biztonságban?

24.11 b) Hova tennéd ________-t azért, hogy biztonságban lehess?

24.12 Okozás

24.12 a) Mivel tudnál szembenézni ________-val kapcsolatban?

24.12 b) ________ milyen cselekedetéért lehetnél felelős?

24.12 c) Milyen ________-val kapcsolatos dolognak lehetnél okozója?

24.13 Képzelt helyzetek

24.13 Képzelj el vagy írj le olyan helyzeteket, amelyekben sikeresen kezeled ________-t és minden felmerülő nehézségre dolgozd ki, hogy bánnál el azzal.

24.14 Összegzés

A fenti, 24.5-től 24.12-ig terjedő lépéseknek segíteniük kell téged abban, hogy szembenézz és kezeld a személyt, így most már nem nyom el téged akkor, amikor jobbá akarod tenni az életed.

Ha még mindig nem tudod őt kezelni és nagyon elnyom téged, akkor valószínűleg vissza kell vonulnod és ki kell kerülnöd az elnyomó befolyás alól, legalább addig, amíg valamivel több energiát szedsz össze.

Ha viszont így visszavonulsz, nagyon figyelned kell arra, hogy ne az "elnyomó" hatást vádold azzal a helyzettel, amelyben vagy. Ez végzetes, mivel az irányítást egy veled ellenséges viszonyban álló külső hatásnak adod át.

Tulajdonképpen az az igazság, hogy az okozó- és a hatáspontok folyamatosan mozognak, és mások segíthetnek és akadályozhatnak is. Ezeket viszont kedved szerint változtathatod és egy okozó nézőpontot kell felvenned ahhoz, hogy tetszésedre változtasd meg a dolgokat. Ha a hatás nézőpontját veszed fel azért, hogy másokat vádolhass, hajlamos leszel csapdába zárni magad.

Egy segítő kapcsolatban jó dolog a hatás nézőpontját felvenni. Egy ártalmas kapcsolatban viszont tiszta mazochizmus ezt tenni.

Ha még mindig gondjaid vannak a személlyel, vagy csak a könyv második végigdolgozása közben, a tanulás kedvéért olyan korábbi életeket is kereshetsz, amelyekben ezt a személyt ismerted, a fenti eljárások némelyikét pedig erre az időszakra is futtathatod.

24.15 Megjegyzés az ortodoxok helytelen viselkedéséről

Az ortodox Szcientológia Egyház egy boszorkányüldözéses időszakon ment keresztül, és többeket is "elnyomó személy"-nek nyilvánítottak.

Ezt arra használták, hogy külső dolgokat vádoljanak a rosszul működő dolgok forrásaként. Ahogy fentebb is említettem, ez végzetes tud lenni, mivel a felelősséget egy külső forrásnak adja át.

Előfordulhatnak olyan alkalmak, amikor egy szervezetnek nem kívánt személlyé kell nyilvánítania valakit és távol kell tartania őt magától, mert például a személy a szervezet épületét hajlamos lenne felgyújtani.

Ennek a személyes elnyomáshoz vagy annak hiányához semmi köze nincs. Ne keverd össze a két dolgot.

Ezen túl ne bízz semmilyen olyan szervezetben, amely folyamatosan bűnbakokat keres. Egy józan szervezet néha talál valakit, aki problémákat okoz és megtesz néhány dolgot a helyzet kezelésére, de nem ül ölbe tett kézzel, miközben ezeket az embereket vádolja a saját állapotával.25. IGAZOLÁS ÉS FELELŐSSÉG

Most a kényszeres cselekvéssel, illetve a cselekvés kényszeres elkerülésével kapcsolatos dolgokkal fogunk foglalkozni.

Ezen a ponton különösen fontos a felelősségre való hajlandósággal foglalkozni. Ez nem azt jelenti, hogy különböző dolgokkal vádolnak meg, hanem azt, hogy különböző dolgokat okozol.

25.1 Igazolás eljárás

Amikor valaki tévedésből vagy szándékosan olyasmit tesz, amit helytelennek gondol, akkor hajlamos arra, hogy cselekedeteit maga és mások számára megpróbálja igazolni.

Ez nem csak az ártalmat teszi maradandóvá, hanem arra is kényszeríti a személyt, hogy különböző gondolatok rögzüljenek az elméjében, mivel ezek szükségesek ahhoz, hogy az igazolása fennmaradjon. Ez eltorzítja a világnézetét és befolyásolja a gondolatait, valamint olyan nem kívánt cselekedetekre kényszerítik, amelyek az igazolásai alátámasztására vagy bizonyítására kényszerítik.

25.1 a) Mit tett valaki más veled?

25.1 b) Hogyan igazolta ezt?

25.1 c) Mit tettél valaki mással?

25.1 d) Hogyan igazoltad ezt?

25.1 e) Mit tett valaki más másokkal?

25.1 f) Mivel igazolta ezt?

25.2 Mentségek

25.2 a) Mit használsz mentségként?

25.2 b) Mit használnak mások mentségként?

25.2 c) Hogyan tudnál mentségek nélkül túlélni?

25.2 d) Más hogyan tudnának mások mentségek nélkül túlélni?

25.3 Fejlesztés

25.3 a) Mit lennél hajlandó fejleszteni?

25.3 b) Mit lennél hajlandó valaki mással fejlesztetni?

25.3 c) Mit lenne hajlandó valaki más veled fejlesztetni?

25.3 d) Mit lenne hajlandó valaki más másokkal fejlesztetni?

25.4 Felelősség

25.4.1 a) Miért lehetnél felelős?

25.4.1 b) Miért lehetne valaki más felelős?

25.4.1 c) Mivel kapcsolatban lehetne rendben az, hogy felelőtlen legyél?

25.4.1 d) Mivel kapcsolatban lehetne rendben az, hogy valaki más felelőtlen legyen?

Ezután futtasd:

25.4.2 a) Keress egy olyan alkalmat, amikor felelőssé tettek.

25.4.2 b) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki mást felelőssé tettél.

25.4.2 c) Keress egy olyan alkalmat, amikor valaki valaki mást vagy másokat felelőssé tett.

Ezután futtasd:

25.4.3 a) Vedd észre a felelősség örömét.

25.4.3 b) Vedd észre a felelőtlenség örömét.

Ezt az utolsó gyakorlatot addig folytasd, amíg a hisztérikus jókedv minden érzete eltűnik.

25.5 Még több felelősség

Sétálj egyet a szabadban. Figyelj meg olyan dolgokat, amelyekért hajlandó lennél felelősséget vállalni.

Amikor ezzel kapcsolatban már jól érzed magad, olyan dolgokat figyelj meg, amelyek felelősségét hajlandó lennél másokkal megosztani.

25.6 Uralom és túlélés

Már régóta amiatt a téves gondolat miatt marjuk egymás torkát, hogy csak egy győztes lehet, csak egyvalaki élhet túl, miközben mögötte mindenki megsemmisül.

A felebaráti szeretet létezik, de a küzdelem vált mindennapossá.

Most erről vegyünk le egy kis súlyt.

Az alapvető gondolat az, hogy a cselekedeteiddel igazolás vagy sajnálkozás nélkül nézz szembe. Ennek a kiegyensúlyozására ezt pozitív dolgok megkeresésével váltogatjuk.

25.6.1 a) Hogyan uralkodtál mások felett?

25.6.1 b) Hogyan tudnál másokat erősebbé tenni?

25.6.2 a) Hogyan állítottál meg másokat?

25.6.2 b) Hogyan tudnál másokat abban segíteni, hogy nagyobbak legyenek?

25.6.3 a) Hogyan gátoltad mások túlélését?

25.6.3 b) Hogyan tudnád mások túlélését segíteni?

25.7 Felsőbbrendűség

Ennek az univerzumnak a játszmája alapvetően a felsőbbrendűségről és az uralomról szól.

Ez nem az egyetlen lehetséges játszma, sokkal magasabb szintűek is léteznek, de ez egy olyan univerzumnak a szerves alkotórésze, amelyben a fizika és az erő uralkodik az esztétika és az értelem felett.

Mindannyiunknak van valamije, amivel a másokénál magasabbrendűségünket bizonyítjuk. Ez valamilyen alapvető tulajdonság, amin más dolgok kizárásával dolgozunk, és így jó lettél belőle.

Ez olyasmi lesz, mint szentnek, jónak, erősnek, okosnak vagy valami ehhez hasonlónak lenni, amivel magadat másoknál jobbnak tartod.1

Még a megvilágosultak is, akik az uralkodás játszmájából már sikerült kilépniük, rendelkeznek ezzel a tétellel, a különbség csak az, hogy ezeket nem használják mások ellen.

Emellett kérlek, vedd észre, hogy ez egy önpusztító játszma. A mások ellen használt legjobb tulajdonságaid – ha úgy döntesz, hogy belépsz ebbe a játszmába – végül a velük okozott ártalom miatt fognak legyengülni. Végül pedig ezzel fel kell hagynod és egy másik, nem annyira legyengült képességedre kell átváltanod.

Ennek eredményeként ez a tétel csak korlátozott számú életre nyúlik vissza. Ha elég messzire mész vissza, valami olyan más tételt fogunk találni, amelyet valaha használtál, de azóta felhagytál vele.

Ezért ebben a kivételes esetben csak a jelenlegi életeddel foglalkozunk.

A HÁTRALEVŐ LÉPÉSEKET NE VÉGEZD EL, CSAK HA

 1. JÓL ÉRZED MAGAD
 2. A FEJEZET ELŐZŐ LÉPÉSEIVEL JÓL HALADTÁL ÉS
 3. ÉRDEKEL A VÁLASZ ÉS AZT KÉSZ VAGY MEGTALÁLNI

Ha a fentiek bármelyikére a válasz nem, akkor ezt egy jobb alkalomra vagy a könyvön való második áthaladásodra hagyd.

Ebben a lépésben válaszokat fogunk listázni. Ezeket olvashatóan és tisztán írd le. Ha nehézkesnek vagy fáradtnak kezded magad érezni (ezt ne futtasd akkor, amikor már eleve fáradt vagy), akkor már túl sok választ listáztál és az alapvető választ már leírtad. Ha ingerültnek, bosszúsnak vagy feltöltődöttnek érzed magad, akkor ez annak a jele, hogy még több választ kell kilistáznod.

Addig írd le a válaszokat, amíg vagy megkapod a választ, vagy az a kényelmes érzésed nem lesz, hogy elég választ írtál le és emiatt jól érzed magad. Ha megvan a válasz, akkor készen vagy. Ha nincs, akkor minden tételt átvizsgálva nézd át a listát és minden olyan mellé tegyél egy X-et, amelyik most nem tűnik válasznak.

A válaszok megvizsgálása közben egy ponton hirtelen felismerheted, hogy melyik a válasz, és ekkor állj meg. Ha végül két vagy több olyat találsz, amelyek közt nem tudsz választani, akkor valószínűleg még több választ kell adnod.

Ha a lista bármikor befejezetlennek tűnik, adj még hozzá néhány választ.

A lista előreláthatóan nem lesz nagyon hosszú. A helyes választ egyből felismerheted.

Ha a szcientológia listázó technikáiban képzett vagy, akkor ehelyett azokat használd.

A kérdés:

25.7.1 Ebben az életedben mi tesz téged másoknál magasabb rendűvé?

Amikor ez megvan, a füzetedbe még egyszer nagybetűkkel írd le és emeld ki a választ.

Most fogd ezt a tételt és illeszd be a következő eljárásba.

25.7.2

Ez egy egyszerű, váltogatva használandó eljárás.

25.7.2 a) ________ hogyan tesz téged felsőbbrendűvé?

25.7.2 b) Hogyan tudod arra használni, hogy a magad igazát érvényesítsd?

25.7.2 c) Hogyan tudod arra használni, hogy másokat hibáztass?

Mire ez az eljárás lecsillapodik, azt szeretnénk, hogy pontosan ugyanazt kapd másokkal kapcsolatban, mint amit ellenük használsz vagy használnál.

Tehát készítsünk el még egy listát.

25.7.3 Ebben az életedben mi az, ami őket olyan rosszá teszi?

Ez vagy pontosan ahhoz a dologhoz vezet vissza, amelyet a hibáztatásukra használsz, vagy nem. Ha a válasszal kapcsolatban jól érzed magad, de nem tűnik elég alapvetőnek, akkor a következő listát is készítsd el.

25.7.4 Ebben az életedben mit használsz mások hibáztatására?

Mostanra már egy elég egyszerű válasszal kell rendelkezned, mint "buták" vagy "felelőtlenek".

Ezt néha kiszolgáló mérlegelésnek (angolul service computation) hívják, mivel a személy tévesen azt hiszi, hogy ez a segítségére van. De ez csak egy rövidtávú jelenség, a tényleges gyakorlatban a kiszolgáló mérlegelések rendszeres használata a hasznos képességeid meggyengülését okozzák.

Mivel a korai szcientológia erre inkább egy mentális képként gondolt, nem pedig fogalomként, ezt néha kiszolgáló fakszimilének (angolul service facsimile vagy röviden serv fac) is hívják.

Mi a hátrányos oldalt szeretnénk kitörölni. Ez azt jelenti, hogy nem a hasznos képességet (intelligenciát, erőt, stb.), hanem csak a mások ellen elkövetett negatív cselekedeteket (a butává, gyengévé, stb. tevésüket) fogod kitörölni.

Tehát futtasd a következőt, az üres helyre a fenti kiszolgáló mérlegelést beillesztve.

Ezek nem egyszerű, váltogatva használt utasítások. Ehelyett addig maradj egy utasításnál, amíg válaszokat kapsz, ezután válts át egy másikra és abból is nyerd ki az összes választ, majd válts vissza az elsőre és így tovább.

Megjegyzendő, hogy teljesen rendjén való, ha előző életbeli dolgokat találsz, mivel ezt a tételt egy ideje már használod. Csak futtass mindent, ami elő akar kerülni.

25.7.5 a) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan igazolhat téged.

25.7.5 b) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan hibáztathat másokat.

25.7.6 a) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan segíthet megmenekülni attól, hogy uraljanak.

25.7.6 b) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan segíthet abban, hogy másokat uralj.

25.7.7 a) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan támogathatja a túlélésed.

25.7.7 b) Keress módot arra, hogy a ________ hogyan akadályozhatja mások túlélését.

Ezt az eljáráskészletet addig kell folytatni, amíg a kiszolgáló mérlegelés egyértelműsége szét nem esik. Azaz amikor először nyúlsz a témához, ez a dolog tűnik a végső oknak abban, hogy az emberek miért hibásak. Mint ilyen, ez egy olyan rögzült gondolat, amelyik soha nem lehet mindig igaz (az emberek lehetnek hibásak, de sohasem mindenki ugyanazért).

Ha a fenti három eljárást (25.7.5-től 25.7.7-ig) anélkül futtatod, hogy ez megtörténne, futtasd ezt a hármat még egyszer. A másik kettő futtatása miatt az elsőt mélyebben képes vagy futtatni, stb. Folytasd, amíg ettől a dologtól tényleg meg nem szabadulsz, mivel ez az egyik legerősebb tényező, amely a képességeidet meggyengíti.

25.7.8

Most a hasznos képességet erősítsük meg, miközben ugyanakkor az uralni vágyás pusztító játszmájából is kilépünk.

Menj egy népes helyre. Válassz ki embereket és mindegyikük számára posztuláld a fenti 25.7.1-ben beazonosított képesség fejlődését.

25.7.9

Dolgozz azon, hogy a mindennapi élet során ezeket a hasznos képességeket másokban is fejleszd, ne pedig mások hibáztatására használd. Ennek a megtétele a te képességeidet is ugyanúgy növelni fogja, mint a másokét.1 Ezeket a célokat a szakirodalomban a "tétel" szóval szokták jellemezni (a fordító)26. ELFOJTÁS

Néha az embernek vannak olyan dolgai, amelyekkel nem akar szembenézni, dolgok, amelyeket elrejt maga elől és fél ezeket megbolygatni.

Ezt a kérdéskört a kellemesebb oldal felől már korábban megközelítettük, azaz olyan eljárásokat futtattunk, ami megnövelte a személy készségét a dolgok szemügyre vételére. Végső soron azonban a dolgok elfojtásával való közvetlen foglalkozást sem kerülhetjük el.

Most nem azokról a dolgokról van szó, amelyeket mások elől eltitkolsz, hanem azokról, amelyeket magad elől próbálsz elrejteni.

A pszichoanalízis ezt a jelenséget elfojtásnak nevezi. Valaki visszatartja magát attól, hogy bizonyos túlságosan rettenetes dolgokra rágondoljon.

A korai szcientológia a pszichoanalízissel szembenállt, így elnyomásnak hívta ezt a jelenséget, nem pedig elfojtásnak, de ez ugyanazt jelöli: valamit olyan mélyre temetünk, hogy ne is láthassuk, és nem engedjük meg magunknak azt, hogy rágondoljunk vagy reagáljunk rá.

Sajnálatos módon a szcientológia más értelemben is használta az elnyomás szót, méghozzá – ahogy azt egy korábbi fejezetben már említettük – egy elnyomó személynek arra a cselekedetére, amivel egy másik személyt tart elnyomva, így a két dolog egy kicsit összekeveredett.

Visszatérve a gondolatmenetünkhöz, úgy tűnik ki, hogy vannak fokozatok a között, hogy valaki milyen mélyen rejti el maga elől a dolgokat. Az enyhébb esetben csak homályba burkolja, míg szélsőséges esetben teljesen le is tagadja, olybá téve, mintha soha nem is létezett volna.

A rágondolás, a rátekintés és a szembenézés elkerülése az egyik fő tényező, amivel ez a könyv foglalkozik. Most megérett az idő arra, hogy megvizsgáljuk az ezzel kapcsolatos alapvető elméleteket.

A szcientológia alapelméletei közül az egyik azt mondja ki, hogy egy teremtett dolog létezésnek négy állapota van.

Az első ezek között az igazi – vagy tiszta – forma, amelyben egy alkotás megteremtődik. Ez az, amiben egy tárgy, vagy gondolat, vagy bármi pontosan úgy látszik, ahogy van. Ezt az úgy-vanság állapotának hívják.

Mivel az alkotás teljességgel ismert és látható, pillanatról pillanatra létrehozható, vagy a teremtése megszüntethető.

Nagyon valószínű, hogy a mindannyiunk alapját képező istenszerűség az ürességet a teremtés végtelenségével ellensúlyozza.

Ezen az alapon a dolgokat, amelyek az úgy-vanság állapotában vannak, hagyni lehet, hogy szétfoszoljanak, mert tetszés szerint újra lehet őket teremteni. Azokat a dolgokat azonban, amelyek nem ebben az állapotban vannak, meg kell őrizni vagy maradandóvá kell változtatni ahhoz, hogy az elveszítésük lehetőségét megakadályozzuk. A legfelsőbb állapotokban, minden fájdalom és szenvedés fölött, a lény mindent elérhetőnek akar, még akkor is, ha ezek közül jó pár nem volt éppen kívánatos. Több billió éves időszakot tekintve nem hagynál eltűnni semmit – legyen az bármilyen szegényes vagy szégyenteljes – a kincstáradból, mert lehet, hogy a következő néhány milliárd évben egyszer csak szükséged lesz rá.

Más szemszögből vizsgálva egy halhatatlan, végtelen, elpusztíthatatlan istenszerű lénynek a legnagyobb problémája az unalom lehet. Nem engedhet – ennélfogva nem is enged – semmit sem eltűnni a lehetőségek birodalmából, nem számít, hogy milyen szörnyűség az, hacsak kívánsága szerint bármikor újra létre nem tudja hozni.

Ezt lehet, hogy most nehéz elképzelni, de a későbbiekben az összes dologra szükséged lesz, hogy a végtelen és örömteli teremtést fűszerezze és változatossá tegye. Ami rossz, az az, hogy már messze túl sok kellemetlen dolog van jelen egyszerre, mintha egy fogást úgy akarnál megenni, hogy az ujjnyi vastagon le van öntve sóval, borssal és fűszerekkel. Valahol mélyen magadban soha nem hagyhatod, hogy ezek a fűszerek eltűnjenek, mert azután lehet, soha többé nem lesz fűszered. Ezek elvesztése azzal lenne egyenértékű, hogy magasabb isteni szinteken megnyomorítod magad. Úgyhogy e helyett inkább oszlassuk szét a zűrzavart.

Ami máris a létezés állapotaihoz visz vissza bennünket.

Amikor valamit az úgy-vanság állapotában módosítanak, akkor az a megrögzöttség miatt maradandóvá válik, azaz amíg a megváltoztatott dolgot figyeled, addig azt a helyén tartod. Ahhoz hogy valamit elengedj, úgy kell nézned, ahogy éppen van, nem pedig megváltoztatott állapotában. Ezt a módosított állapotot a máshogy-vanság állapotának nevezzük.

Ahelyett viszont, hogy szembesülnénk vele és látnánk, mi is van ott valójában – ami a választás lehetőségét adná számunkra a dolog további létezése tekintetében – az ember inkább megpróbál megszabadulni tőle, megpróbálja kitörölni a létezésből. Erővel próbálja tagadni a létezését. Ezt nem-vanság-nak nevezzük.

Azaz valami van, de a lény azt posztulálja, hogy semmi sincs. Ez azonban csak félig-meddig működik, mert ahhoz eléggé erős vagy, hogy elrejts valamit magad elől – annyira, hogy úgy tűnjön, hogy az a valami nincs többé – de magadban mélyen ugyanakkor nem hagyod, hogy valóban eltűnjön. Ennek az lesz az eredménye, hogy úgy tűnik számodra, hogy az a valami eltűnt, de valójában nagyon is létezik, a helyén van és láthatatlanul továbbra is kifejti a hatását.

A saját elmédre és gondolataidra alkalmazva a fentieket, a nem-vanság az elfojtás cselekedete, azaz valami létezik, de erős elhatározással el akarod tüntetni, hogy ott nincs semmi és soha nem történt meg. Eredményként az a valami továbbra is létezik, csak nincs tudomásod róla, és a rovásodra továbbra is kifejtheti a hatását.

Amíg valami a máshogy-vanság állapotában van – azaz változtatod –, az fennmarad és gondokat okozhat ugyan, de legalább végig tudomásod vagy róla. Amint a nem-vanság állapotába viszed – azaz tagadod –, már nem elég hogy folyamatosan létezik és zavaró hatást fejt ki, de ráadásul nem is tudsz róla és elfojtod. A megoldás mindkét esetben az, hogy ezt a valamit észre kell venned, teljes egészében a látóteredbe kell emelned, így az visszatér az úgy-vanság állapotába, és teljesen az irányításod alá kerül. Azután már elhagyhatod, vagy – most már szórakozásképpen – újra előidézheted.

Ahogy valaki a különféle eljárásokat futtatja, az úgy-vanság, máshogy-vanság és a nem-vanság ezen három állapota bárki gondolatai, emlékei és érzései vonatkozásában meglehetősen kézzelfoghatóakká válnak. Ezek során rájössz, hogy azok a dolgok, amelyekkel teljesen szembenézel, nem okoznak többé gondot. Azokat viszont, amelyeket elfojtasz és amelyek az eljárások futtatása során a felszínre bukkannak, úgy találod majd, hogy elfojtott állapotukban akadályoztak.

Ez az egyén esetében annyira magától értetődik, hogy a következő logikus lépés az, hogy ezeket a gondolatokat az objektív valóság területére is kiterjesszük.

Azonban a fenn tárgyalt három állapot ebben az esetben nem elégséges a terület leírására, más tényezőt is figyelembe kell venni. Ez a tényező a többi lény egymással való kölcsönhatása, melyek mind a fenti három állapotba (úgy-vanság, másképp-vanság, nem-vanság) tudják hozni az egymás között megosztott dolgokat. Ezért a többihez még egy állapotot kell felvennünk, amit vanság-nak, vagy valóságnak hívunk, ami ezt az egész összetett egymásrahatást felöleli.

Egyszerűen egy kalap alá venni és vanságnak elnevezni az összes kölcsönhatást nagyfokú egyszerűsítés, de a jelen fejezet számára megfelel. Habár a valóság természete nagyon érdekes dolog – és amit a fejlődésed során valóban érdemes vizsgálni – ez a kutatás peremterületén helyezkedik el. Sok találgatás, elmélet és szórványos (nem megismételhető) jelenség létezik ezen a területen, és a legbölcsebb az, ha először a magad portáján teszel rendet. A jelen könyvben található eljárások segítségével valóban ebbe a tartományba kerülsz, de a valóság tökéletes kezelése messze a szórványos jelenségek felett helyezkedik el, és ez a könyv csak az első lépés az ehhez vezető úton.

Ennélfogva a legfontosabb dolgunk most az, hogy a magad elől elrejtett dolgokat újra a látóteredbe emeljük, és azután azokat a tudatosság és a konfrontáció helyreállításával rendbe hozzuk.

A fentiekből egy fontos és hasznos ökölszabály vezethető le. Ha egy állapot tartós, akkor van valami azzal kapcsolatban, amit nem látsz vagy amivel nem nézel szembe.

Ez összeköti ezt a tiltakozással foglalkozó korábbi fejezettel (ami szintén a megszállott létrehozáshoz kapcsolódik). A fő ok az, hogy valaki azért helyez a nem-vanság állapotába valamit, mert tiltakozik a létezése ellen. Ha szükségesnek tartod, bevezető lépésként törölheted a tiltakozásodat, de ezen a ponton általában már képesnek kell lenned arra, hogy egyszerűen csak ránézz dolgokra és konfrontáld azokat.

FIGYELMEZTETÉS: ahogy a nem-vanságot eltávolítjuk, az utolsó máshogy-vanság ötlik először a szemünkbe. Ez az állapot valószínűleg teljesen eltér a valódi igazságtól. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy ez az állapot az igazság, és erre alapozzuk további cselekvéseinket!

Például egy férj virágot ad a feleségének. Tegyük fel, hogy a feleség a korábbi rossz tapasztalatai alapján azt gondolja, hogy ez azt jelenti, a férje szeretőt tart. Ahelyett, hogy szembenézne ezzel a területtel, kicsavarja és megváltoztatja, mindenféle jeleneteket elképzel, ahogy a férje elcsábítja a titkárnőjét.

Ahogy a feleség ezt túl sokáig folytatja, az elképzelt jelenetek túl rettenetesekké válnak számára ahhoz, hogy továbbra is rájuk gondoljon, így elfojtja a dolgot. Amikor aztán az elfojtás alól ez a terület felszabadul, akkor először a megcsalatásának elnyomott képei tűnnek a szemébe és ezek nagyon valóságosnak hatnak.

Ezekkel tehát egymás után sorban szembe kell nézni, mielőtt a valódi igazság előbukkanna. Az ezekkel való teljes szembenézéshez pedig szükséges lehet az ezeket megelőző, az egész probléma gyökeréül szolgáló rossz tapasztalattal szembenézni.

26.1 Zavaró gondolatok és félelmek kisöprése

Tegyük fel, hogy valami kellemetlen dolog miatt aggódsz, ami igaznak bizonyulhat, vagy olyan valami miatt, ami lehet hogy megtörtént veled, de ebben egyáltalán nem vagy biztos, sőt teljesen össze vagy zavarodva.

Ha ezzel tisztességesen szembenézel, akkor vagy megláthatod az igazságot, vagy lépéseket tehetsz az igazság kiderítésére, vagy dönthetsz úgy is, hogy egyáltalán nem érdekel az egész, de bármelyiket is választod, a dolog nem fog többet bántani és nem is fogsz tovább aggódni miatta.

Ha a fentieket a dolog egyszerű vizsgálatával és a velük való szembenézéssel nem tudod elérni, akkor valami zavarja azt a képességedet, hogy ránézz az adott területre és tisztán gondolkodj azzal kapcsolatban.

Ilyenkor néha segít, ha kis trükköket vetsz be a konfrontáció növelése érdekében. Például elképzelheted a dolgot, azután gondolatban néhány másolatot készíthetsz róla, amíg könnyen rá nem tudsz nézni és el nem tudod hajítani. Sok ebben a könyvben szereplő eljárás már azonnali eredményt biztosít, mint ez is.

Ám néha még ez sem elég, valami erősebbre van szükség. Ennek a legvalószínűbb oka az lehet, hogy azért van valamivel olyan sok gondod, mert van valami vele kapcsolatban, ami még korábban történt veled, vagy ezt a valamit te követted el valaki más ellen.

Ezért a következőket kell futtatni:

26.1 a) Idézz fel (vagy képzelj el) egy időpontot, amikor valami ilyesmi történt veled (vagy valami ilyesmi igaznak bizonyult)!

26.1 b) Idézz fel (vagy képzelj el) egy időpontot, amikor valaki mással valami ilyesmit tettél (vagy előidézted, hogy mással ez megtörténjen)!

26.1 c) Idézz fel (vagy képzelj el) egy időpontot, amikor valaki más tett valami ilyesmit valaki mással!

Megjegyzendő hogy az időpont felidézése kívánatosabb. Ha ilyet nem találsz, akkor próbálj meg képzeletben közelíteni egyhez.

Lehet hogy erősen elfojtott dologgal is foglalkozol, ilyenkor több, félig-meddig képzelet szülte akadályt is le kell győznöd, amíg el tudsz jutni az igazi felidézéshez.

Az utasítások váltogatásával különböző irányokból meg tudod piszkálni a problémát ahelyett, hogy csak egy irányból erőlködnél.

Ha most van valami, amin a fentieket futtatni akarod, akkor itt az alkalom, tegyél így.

Ez az eljárás az alábbiak futtatása során szükség szerint alkalmazható.

26.2 A rágondolás elkerülése

Futtasd az alábbiakat felváltva.

26.2 a) Mire nem akarhatsz gondolni?

26.2 b) Mire gondolhatsz nyugodtan?

26.2 c) Mire nem akarhat valaki más gondolni?

26.2 d) Mire gondolhat valaki más nyugodtan?

Fejezd be rendesen a fenti eljárást, mielőtt a dolgokat megpróbálod előteremteni.

Bármi, ami felmerül, az eljárás futtatásával részlegesen vagy teljesen eltüntethető. Ha az eljárás futtatása során eléred azt a pontot, amikor valóban jól érzed magad és az eljárás befejezettnek tűnik számodra, akkor az az a pont, ahol abba kell hagynod.

Ha valami rejtett dolog bukkan fel és azt ezzel az eljárással nem sikerül teljesen feloldani, akkor folytasd és futtasd rajta a 26.1-et!

26.3 Soha nem történt meg

Az alábbiakat futtasd úgy, mint a 26.2-est!

26.3 a) Mi az, amivel kapcsolatban úgy tennél, mintha soha nem történt volna meg?

26.3 b) Mi az, aminek megtörténtével egyetértenél?

26.3 c) Mi az, amivel kapcsolatban valaki más úgy tenne, mintha soha nem történt volna meg?

26.3 d) Mi lenne az, aminek megtörténtével valaki más egyetértene?

Ismét használd a 26.1-et, ha valami az eljárás futtatása során megoldatlan maradt.

26.4 Semmibe venni

Futtasd úgy, mint a fentieket.

26.4 a) Mit vehettél semmibe?

26.4 b) Mit nem lenne szükséges semmibe venned?

26.4 c) Mit vehetett valaki más semmibe?

26.4 d) Mit nem lenne szükséges valaki másnak semmibe vennie?

Ismét használd a 26.1-et, ha valami az eljárás futtatása során megoldatlan maradt.27. MOZGÁSBAN TARTANI MAGAD

Mostanára már elég sok technikát elsajátítottál és elég ismerettel rendelkezel ahhoz, hogy úrrá legyél a nehézségeken.

Ahogy a különböző területeken dolgozol, tapasztalhatod, hogy míg egyik közülük gyökerestől megszűnik úgy, hogy a továbbiakban már nem lesz hatással rád, addig a másik csak lecsillapodik és így könnyebben kezelhetővé válik, de a mindennapi életedben továbbra is előbukkan.

Példaként vegyük a problémák területét. Alapvetően az ember maga hozza létre a saját problémáit. Az okok és a működési mechanizmusok meglehetősen szerteágazóak. Ez több univerzumot is érintő milliónyi megélt életre nyúlik vissza. A problémák általános alapja – bizton állíthatjuk – a tudatalatti mélyen eltemetett részéig nyúlik le.

Ha a problémák területén a különböző eljárások futtatásával jó munkát végeztél – például azokkal, amelyek az egyik előző, a problémákról szóló fejezetben szerepeltek –, akkor szét tudod azokat oszlatni és tekintélyes méretű megkönnyebbülést fogsz tapasztalni.

Azok a korai problémák, amelyeket valaki még istenszerű szuperlényként szerzett, a mindennapi létben evilági módon azóta is jelentkeznek.

Néha, amikor ezek egyikét kezeled, vagy az érintett terület alapvető működési mechanizmusának egyikével nézel szembe, akkor nem csak a pillanatnyi problémádat oszlatod el, hanem az olyan mélységekben rejtőző feszültségen is enyhítesz, amely kívül esik az elérhetőségi sávodon. Előfordul, hogy ezek a dolgok egészen az "alapkőzetig" lehatolnak.

Ez néha egy olyan nagyobb enyhülési ponthoz juttathat el téged, amelyen az egész terület szétesik és megszűnik zavaró tényező lenni. Például lehetséges az, hogy valakinek egyszerűen nem lesznek problémái. Ez lehet pillanatnyi állapot, de egészen sokáig is eltarthat, akár évekig, vagy egy egész életen keresztül is.

Ha az adott területen egy nagyobb enyhülési pontot már elértél és az utána bizonytalanná válik, akkor ezt a már egyszer elért állapotot a enyhülés bekövetkezése pillanatának és az akkor történtek felidézésével újra rendbe lehet hozni.

Ha a enyhülés állapota nagyon bizonytalan, akkor a megoldás az, hogy még több eljárást kell futtatni az érintett területen és egy stabilabb, nagyobb enyhülési pontot kell elérni. Ha a stabilitás egészen nagyfokú, akkor a legjobb, amit tehetsz, az, ha a területet békén hagyod és más, még kevésbé érintett területekre koncentrálhatsz.

Töltések és nehézségek sok területen létezhetnek. Ahogy egyre több ilyen nagyobb enyhülési ponthoz jutsz el, úgy fogod azt találni, hogy egyre több mélyebben eltemetett dolgot tudsz elérni. Legvégül le tudsz hatolni az alapokig és teljesen meg tudod szüntetni a problémák forrásait, de ilyen korai időszakban ezt még nem érdemes megcélozni.

Ez azt jelenti, hogy az embernek a mindennapi élet során előbukkanó töltéseket kell kezelnie. Azt viszont jegyezd meg, hogy ezeket a töltéseket a lény maga hozta létre. Alapjaiban a lény maga az alkotó erő és csak ő maga tudja saját magát csapdába ejteni.

Ahogy jelentősebb enyhülési pontokhoz jutsz el, egy időre minden jobbá válik. A fejlődésed arra fog bátorítani, hogy felhagyj a nehézségeid létrehozásával. Az önmagadba vetett hited és az önbizalmad is növekedni fog, ez pedig önmagában is jobbá teszi az életed.

Ez pedig mindaddig így is lesz, amíg sikereket érsz el és előrehaladsz.

Sajnálatos módon azok a nyereségek, amelyek abból fakadnak, hogy a dolgaid jól mennek, azonnal eltűnnek, amint a dolgaid rosszra fordulnak.

Ezzel szemben azok a nyereségek, amelyek a dolgokkal való szembenézésből, a képességeid növekedéséből és a különböző aberratív mechanizmusok megszüntetéséből fakadnak, minden körülmények között veled maradnak. Ezek azok a tartós, stabil nyereségek, amelyek rendíthetetlenül veled maradnak.

Gondolj egy kellemetlen elektromos áramkörre, amit fel lehet tölteni és ki lehet sütni. Amikor ki van sütve, akkor nagyobb szabadságod és több erőd van, amikor fel van töltve, akkor akadályoz. A biztos nyereségek az áramkör alkatrészeinek eltávolításának felelnek meg, mivel ezek akkor nem fognak tudni feltöltődni. Az átmeneti nyereségek a megmaradt áramkör kisütött állapotban tartásának felelnek meg.

A szcientológia a feltöltött állapotot restimulált állapotnak nevezi és azt érti alatta, hogy a különböző dolgok – melyek az elme rejtett, elérhetetlen helyein vannak – felkavarodnak, vagy újra életre kelnek, újra stimulálódnak (azaz "re"-stimulálódnak). Az ezzel ellenkező állapotot, amikor a dolgok lecsillapodnak, lenyugszanak – azaz valaki jobban van – destimulált állapotnak nevezik.

Szubjektív eljárás futtatásával az ember akaratlagosan restimulálja azt a bizonyos dolgot, amire az utasítás irányul. Ez olyan, mint amikor valaki egy kiválasztott áramkörbe vizsgálat céljából gyenge áramot pumpál azért, hogy működését megértve egyszerűen hatástalanítani tudja.

Erősen ajánlott eközben minden egyebet érintetlenül – destimulált állapotban – tartani, hogy az ember minden erejét a kiválasztott dologra tudja összpontosítani. Ez gyorsítja az eljárások futtatását és a kiválasztott területen mélyebbre lehet hatolni.

Egy képzett személy először gyakran különböző dolgok lecsillapításával (destimulálásával) kezdi, mielőtt egy nagyobb eljárást futna. Először a jelenlévő zaklatottságot, problémákat, stb. nyugtatja le, mielőtt az adott mechanizmussal általánosan kezdene el foglalkozni.

Az öntisztítás esetében azonban más megközelítést kell alkalmazni. Ez az oka annak, hogy az első fejezetek olyan eljárásokra összpontosítottak, amelyek nagy töltés jelenlétében is működnek és destimulatív hatással bírnak. A kellemes dolgok észrevétele, szemlélése, vagy boldog pillanatok felidézése csökkenti a restimulációs szintet.

Ezentúl arra számítottam, hogy néhány olyan fejezetet mindenki tudott találni, amely a számára elég könnyű volt és amelyek anyagát már a könyv első menetében egy jelentősebb enyhülési pontig tudta futtatni. Ez a legtöbb embert egy olyan destimulált állapotba hozza, amelyben a megnövekedett biztonság és a szerzett lendület olyan mértékben fokozza a teljesítményét és a haladását, hogy még azokat a területeket is, amelyek sokkal nehezebbnek tűntek a számára, sikeresen tudják kezelni.

Viszont van úgy, hogy az ember elakad és az élet közbeszól. Ilyenkor jelentős mennyiségű időbe és munkába telhet, hogy az elakadás után valaki újra elegendő lendületet gyűjtsön.

A legkönnyebb az, ha mindig jó állapotban tartod magad és az utadba kerülő restimulatív dolgokat röptében kezeled, pont úgy, ahogy azt egy képzett személy végezné. Ha már végigküzdötted magad eddig a könyvön, akkor elég technika van a tarsolyodban ahhoz, hogy ezt sikeresen megtedd.

27.1 Az alapelemek

Az alábbiakat alapelemeknek (angolul rudiments vagy rövidítve ruds) hívják, mivel a gondok alapjául ezek szolgálnak.

Ez az a három fő pont, amelynek elhanyagolása a legtöbb gondot okozza. Már eleget tudsz ahhoz, hogy kezeld ezeket.

27.1.1 Van-e ARK törésed (zaklatottság)?

Használd a 22.3 pontban leírt Zaklatottság kezelése című eljárást.

27.1.2 Van-e Jelen Idejű Problémád?

Az éppen fennálló, téged zavaró problémára használd a 15.8 pontban leírt vagy bármely más, hozzád közel álló problémakezelő eljárást.

27.1.3 Van-e elvétett visszatartásod?

Használd a 19.7 pontban leírt visszatartás-kezelő technikát.

Egy képzett személy általában minden egyes ülés kezdetén ellenőrzi a fentieket.

A fentiek ellenőrzését és a találtak kezelését akár most is elvégezheted. Ha egy ideig semmilyen eljárást nem futtatsz, akkor a szünet után mindig a fentiek ellenőrzése legyen az első. Ha az eljárásokkal folyamatosan haladsz, akkor ezeket nem kell minden egyes alkalommal ellenőrizned, mert úgyis tudni fogod, ha valami történt. Ebben az esetben egyszerűen azt a legközelebbi adandó alkalommal kezeld.

Általában elmondható az, hogy ha a figyelmed valamilyen zaklatottság, probléma vagy elvétett visszatartás köti le, akkor a szubjektív technikák általában nem működnek jól, hacsak nem az adott dolgot veszik célba.

Szerencsére azonban az objektív technikák ilyenkor is működnek és szükséged is lehet rájuk, ha túl dühös vagy ahhoz, hogy megtedd az alapelemek kezeléséhez szükséges lépéseket. Az első fejezet legelső eljárása különösen alkalmas erre (ez is az egyik oka annak, hogy először lett bemutatva).

Például, ha olyan szörnyű ARK törésed van, hogy még a kezelésére sem tudsz koncentrálni, akkor nézz körül és addig vegyél észre különböző tárgyakat a környezetedben, amíg annyira össze nem tudod szedni magad, hogy a törést közvetlenül is kezelni tudod.

27.2 Más alapelemek

Habár a fenti a három a haladásod leggyakoribb zavaró tényezője, más alapelemeket is célszerű lehet tekintetbe venned.

Már most is tudsz "alapelemezni", azaz meg tudsz szabadulni az azokon az aberratív területen éppen bekövetkezett eseményektől, amelyek területéről már elég tudással rendelkezel, és ebbe várhatóan a könyv számos fejezete beletartozik. Sok közülük az aberratív területekkel foglalkozik és általában létezik néhány olyan néhány olyan technika, amelyet a dolgok gyors és egyszerű kezelésére lehet alkalmazni.

Ha egy területet egy tartós enyhülési pontig futtattál, akkor gyakorlatilag minden ezzel a területtel kapcsolatos gondtól mentes leszel, de ha mégis felmerül valami, azt általában egyszerűen konfrontációval és a területre vonatkozó ismereteid segítségével kezelni tudod. Ha mindezek ellenére valami mégis gondot okoz és leköti a figyelmed, csak rajta, alkalmazd bátran rajtuk az alapelemeket.

Ha valamely dolog annak ellenére gyakran jelentkezik, hogy az érintett területre vonatkozó fejezetet már futtattad, akkor lehet, hogy vissza kell térned rá és még többet kell dolgoznod a fejezeten.

Végül ahogy egyre több és több területet kezelsz, néhány korábbi nyereséged meginoghat, mert egyre nagyobb mélységekbe hatolsz le és sok, korábban rejtett terület tárul fel előtted, így rengeteg új dolog válik elérhetővé az előzőleg már "enyhült" területeken.

Például valaki már megszabadult a problémáktól, viszont végül olyan szintre emelkedhet, hogy a sokkal mélyebbre temetett, jobban elfojtott problémák rétege is a látóterébe kerül, és így alig várja, hogy kezelhesse azt.

Amint elérted ezt a szintet, a már elhagyott területeket újra nagy nyereséggel lehet futtatni. Ekkor a szubjektív eljárások – melyekkel már nagy nyereségeket értél el, és egyszerűen túlfuttattad volna az eseteket, ha újra kipróbáltad volna azokat – újra hasznos technikává válnak, mert rengeteg új anyag merült fel, amelyet futtatni lehet.

Ismét a problémák területét használva példaként, lehet, hogy először egy nagyon is emberi, egy élettartamra kiterjedő nézőpontból futtatod ezeket és komoly nyereséget könyvelsz el. Idővel azonban olyan sok minden bukkan fel az múltbeli életekből és annyival jobban tudatában leszel annak, hogy halhatatlan lélek vagy, hogy ez arra késztet, hogy egy új, magasabb nézőpontból tekintsd át újra a problémák területét.

Jegyezd meg, hogy ha nagyobb nyereséget érsz el egy bizonyos területen (ez sokkal valószínűbb a könyv második futtatásakor), magára kell hagynod a területet egészen addig, amíg erős késztetést nem érzel arra, hogy újra visszatérj rá.

Néhány fejezet már első alkalommal nagyobb nyereséghez juttathat. Ha ez bekövetkezik, hagyd békén az érintett területeket a könyv második átolvasásakor, hacsak olyan sokat nem fejlődtél, hogy a terület újra felkelti az érdeklődésedet.

Attól viszont óvakodj, hogy a korábbi nyereségeidet lebecsüld csak azért, mert most már készen állsz arra, hogy tovább haladj.

27.3 Néhány hasznos alapelem

Habár ezek nem bírnak akkora fontossággal, mint az előzőekben tárgyalt három jelentős alapelem, de ezek is ugyanúgy akadályozhatnak az előrejutásban, így alkalmankénti ellenőrzésük hasznosnak bizonyulhat, különösen akkor, amikor egy elakadás után folytatni szeretnéd a munkát.

27.3 a) Tiltakoztál-e valami ellen?

Lásd a 14. fejezetet.

27.3 b) Elkövettél-e ártó tettet?

Lásd a 19.3-at.

27.3 c) Elfojtasz-e valamit?

Lásd a 26.1-et.

27.3 d) Vádoltál-e hamisan?

Lásd a 23.11-et.

27.3 e) Invalidáltál-e valamit?

Lásd a 14A.3-at.

27.3 f) Rád kényszerítettek-e egy kiértékelést?

Lásd a 23.16-at.

27.3 g) Visszatartasz-e valamit?

Lásd a 19.6-ot.

27.3 h) Félreértettél-e valamit?

Találd meg, és tisztázd (lásd az 5. fejezetet).

27.4 Hibás diagnózis

Ez az a terület, amit eddig még nem érintettünk, de nagyon hasznos, főleg ha valami hibát kell kijavítanod.

Az emberek igenis hibáznak, különösen akkor, amikor valaminek a forrását próbálják meg azonosítani, vagy ha ki akarnak javítani valamit.

Mondjuk van egy autód, ami egyszer csak elkezd rosszul húzni. A szerelő megnézi, és úgy találja, hogy a gondot az üzemanyag-szivattyú okozza. Úgyhogy rögtön ki is cserélteted. De a kocsi továbbra is rosszul megy, mert valójában a gondot a porlasztó okozza. Ilyen egy hibás diagnózis.

Néha csak utólag jössz rá a hibás diagnózisra. Rosszul érzed magad, és úgy azonosítod (vagy úgy mutatkozik), hogy X az oka ennek a rossz érzésnek. Azután még rosszabbul érzed magad. Ebből tudhatod, hogy ez a diagnózis hamis volt. Vissza kell menned az elejére, észre kell venned, hogy hibáztál és újra kell próbálkoznod. Ezúttal úgy találod, hogy talán Y a forrás. Most működik a dolog és jobban érzed magad.

Amilyen mértékben javítod az érzékelésed és növeled a tapasztalatod egy területen, olyan mértékben leszel képes azonnal észrevenni a hamis diagnózist, anélkül, hogy ki kellene azt próbálnod. Az előző példára visszatérve, ha elég jól ismernéd az autó szerkezetét, azonnal tudhatnád, hogy az üzemanyag-szivattyú diagnózis helytelen és így nem a probléma forrása. Nem kell tudnod, hogy mi az igazi ok, de már eleget tudsz ahhoz, hogy kiszúrj egy hamisat, már az állítás pillanatában.

Ez a képesség különösen hasznosnak bizonyul, ha az eljárás során elkövetett hibákat kell kijavítani. Nehézségeket tapasztalsz, és azonosítani akarod, hogy mi az oka ennek. Ekkor feltételezel valamit, és ha ezt nem érzed helyesnek, akkor ez hamis diagnózis volt, visszalépsz és újra próbálkozol.

A következő kérdés nagyon hasznos alapelem: "Történt-e hamis diagnózis?" Ha igen, azonosítsd. Ha szükséges, azonosíts korábbi hasonló hamis diagnózisokat vagy találj olyan időpontokat, amikor te adtál hamis diagnózist másnak.

Ezen a területen eljárást is futtathatsz. A hamis diagnózist visszatekintve különösen könnyen be lehet azonosítani és ez segít az ezt kísérő érzésekre összpontosítani.

27.4 a) Idézz fel egy olyan időpontot, amikor valaki más hamis diagnózist adott neked.

27.4 b) Idézz fel egy olyan időpontot, amikor valaki másnak hamis diagnózist adtál.

27.4 c) Idézz fel egy olyan időpontot, amikor valaki más hamis diagnózist adott másnak vagy másoknak.

27.4 d) Idézz fel egy olyan időpontot, amikor magadnak adtál hamis diagnózist.

27.5 Asszisztok

Ha beteg vagy, sebesült vagy, ha fájdalmad van, vagy általában testileg nem érzed jól magad, akkor léteznek olyan eljárások, amelyek segíthetnek. Ezeket nevezzük asszisztoknak.

A leghasznosabbak közül kettő az 1.3-as és 2.3-as pontokban található. Egy másik különösen jó assziszt, ha a fájdalmat vagy érzetet addig tolod bele a falakba, padlóba, mennyezetbe, stb., amíg ki nem tolod azt a testedből.

Ezeken kívül még több assziszt létezik. Ilyeneket a Szuper Szció című könyv 4. fejezetében, a Szcientológia Egyház különböző könyveiben, mint például az Önkéntes Lelkészek Kézikönyvében (Volunteer Minister's Handbook), valamint számos más bevezetőt, bemutatót és asszisztot tartalmazó könyvben találhatsz.

27.6 Hibák a listázásban

Listázásos eljárásoknak azokat az eljárásokat nevezzük, melyek során válaszokat sorolunk fel egy kérdésre, miközben egy bizonyos választ keresünk.

Az egyetlen listázásos eljárás ebben a könyvben a 25. fejezetben található. További információt erről a Szuper Szció 4. fejezete nyújt.

Általában ugyan a listázásos technikák gyorsabbak, de ugyanazt az eredményt az ismétléses eljárásokkal is el lehet érni. Mivel az ismétléses eljárások alkalmazása sokkal könnyebb és mivel sokkal kisebb az esélye annak, hogy bajba kerülsz, a listázásos technikákat elkerültük, mert csak szükségtelenül bonyolítaná helyzetünket.

Azok az emberek viszont, akiken valaki más gyenge minőségben szcientológiai eljárásokat futtatott, listázásos hibákkal rendelkezhetnek.

Néhány olyan haladóbb terület pedig, amellyel ez után a könyv után találkozhatsz, listázásos technikát is alkalmazhat.

Ezért az eszköztárad részeként tudnod kell, hogy hogyan vegyél észre és javíts ki egy listázásos hibát (amelyet félrelistázásnak nevezünk). Ennek a tudásnak is be kell épülnie a többi készséged közé.

Egy listázásos eljárás egy és csakis egy válaszhoz vezet, és ha ez a valódi válasznak bizonyul, a kiválasztás jó érzéssel tölt el.

Ha több válasz merül fel, vagy a választ illetően bizonytalan vagy, felkavarodsz vagy zaklatottságot érzel, a félrelistázás esete következett be.

Ezeket a válaszokat tételeknek nevezzük, és a rossz tétel válaszként értelmezésének jelei ugyanazok, mint a már korábban tárgyalt hamis diagnózisé. Az pedig, hogy egy listázásos eljárás során egy képzett személytől válasznak egy rossz tételt kapsz vissza, általában sokkal hátrányosabb hatással jár, mint az általában létrejövő hamis diagnózisok, ugyanis a listázásos kérdés általában nagy töltéssel rendelkezik és egy képzett személy ítéletét nagyobb bizalommal fogadod el.

Amit a jövőbeni képzett személyektől kapott futtatásokkal kapcsolatban tudnod kell az az, hogy ha egy tételt válaszként kijelölnek és ezzel kapcsolatban nincs jó érzésed, akkor azonnal szólj. A szakember ezt elvárja tőled, mert a tétellel kapcsolatos érzésed egyike a legfontosabb jeleknek, amely alapján a lista helyessége eldönthető.

Tehát ha félrelistáztál, akkor ennek kezelésére két általános megközelítés létezik.

Az első magának a listának a kijavítása. Ez az, amit egy szakember tenne. A listázásos hibáknak valójában csak négy fő osztálya létezik:

 1. A felsorolás túl hosszú volt (azaz túllistáztál). Ilyenkor észre kell venned azt a tényt, hogy a túllistáztál (általában ez elnehezült érzés és fáradtság formájában jelentkezik). Mivel az tétel már szerepelt a felsorolásban, meg kell találnod és azonosítanod kell, mint a keresett választ.
 2. A lista nem teljes. Még több válasz létezik. Vedd észre és folytasd a listázást.
 3. A lista érvénytelen. Nem egy egyetlen válaszhoz vezet. Ezt vedd észre és jelezd. Ha a terület továbbra is zavaró marad, találhatsz még más módot arra, hogy töltést távolíts el róla (lásd lentebb).
 4. Rossz tétel lett kiválasztva. A legfontosabb az, hogy észrevedd, hogy ez az tétel helytelen. Az előzőekben felsorolt módszerek segítségével találd meg a helyes választ.

Ez a téma a Szuper Szció 4. fejezetében mélyebben fel van dolgozva. Olvasd el ezt, ha úgy érzed, hogy egy képzett személytől kapott kezelés után félrelistázásos eseted maradt.

A másik dolog amit tehetsz az az, hogy töltést vezetsz le a listázással célba vett területről. Könnyű valamire egy alapvető választ találni, ha elég töltést távolítasz el az útból. Ezt az ismétléses eljárásokkal tudod megtenni. Az adott területen egy általános ismétléses jellegű utasítást hozhatsz létre a dolgok felidézésére vagy észrevételére és inkább ezt futtasd, és ne a listázásos technikát próbáld meg a válasz megtalálására használni.

Egyébként az ortodox Szcientológia Egyház előszeretettel használja a listázásos technikát a személyt elnyomó személyek megkeresésére. Ez gyakran hamis tételekhez eredményez. A megoldás ilyenkor az, hogy az elfojtásról szóló fejezetben megadott ismétléses eljárásokat kell futtatni azért, hogy a területről eltávolítsuk a töltést. Ezután csak fel kell ismerni a rossz tételeket. Ez a terület széteséséhez kell vezessen, így már azonnal szemet fog szúrni, ha valaki valóban elnyomással él az személlyel szemben.

A másik példa erre a technikára a 25. fejezet, ahol a területet "felpuhítjuk", mielőtt egy bizonyos válasz után kutatnánk.

Ezt minden olyan területtel meg lehet tenni, amelyre korábban már alkalmaztak nálad listázásos eljárásokat, és ezek után mégis gondjaid támadtak vele.

Az önállóan végzett listázás ritkán okoz olyan mértékű gondot, mint a professzionális listázás, mert itt nincs olyan külső forrásod, amelyik a választ rád akarná erőszakolni. Az önállóan végzett listázás viszont zavaró is lehet, ha nem tudod igazán, mit is csinálsz. Végül majd alaposan át kell tanulmányoznod a listázásos technikákat, de addig is az ismétléses technikákhoz és gyakorlatokhoz ragaszkodj, vagy először arra törekedj, hogy mielőtt önállóan listázásos eljárásokat alkalmaznál, velük puhítsd fel az adott területet.

27.7 Más, gondot okozó területek

A fent felsorolt és a Ha bajba kerülsz című kezdeti fejezetben tárgyaltakon kívül van még pár más dolog, ami akadályozhat.

27.7.1 Interiorizációs/exteriorizációs gondok

Ez nem az exterior érzékelés vagy cselekvés problémáit jelenti, ugyanis az fokozatosan gyarapodó tudástól, érzékeléstől és képességtől függ és el kell fogadnod, hogy ez időt és erőfeszítést igényel.

Az interiorizálással kapcsolatban viszont létezik egy sajátságos probléma, amikor a becsapódás vagy valamilyen más ok hatására a a test körüli energiamezők összekuszálódnak és ez fejfájást vagy rosszullétet okozhat.

Később, a haladó eseményfuttatás során meg fogjuk tanulni, hogy ezeket a nem kívánt mellékhatásokat hogyan védhetjük ki.

Addig azonban ha valami ilyesmi történik, ismételd meg az exteriorizálással foglalkozó fejezetben található első egyszerű gyakorlatot. Ha elvonod a figyelmed a testedről és egy közeli heggyel végzel interiorizáló és exteriorizáló gyakorlatot (anélkül, hogy a testedből bármit is megpróbálnál kihúzni vagy abba belenyomni), akkor ezzel le tudod csillapítani a negatív hatásokat és az energia megnyilvánulását, és jobban fogod érezni magad.

27.7.2 Jelen nem lévő dolog keresése

Hibákból, félreértésekből vagy hamis diagnózisokból gyakran nem létező dolgok létére következtethetsz.

Például úgy érzed, hogy ARK törésnek kell lennie egy területen, de nem tudod megfogni, azonosítani, vagy esetleg eltorzíthatsz valamit, hogy ARK törésnek nézzen ki, pedig az nem az volt.

Ebbe azután csakugyan bele tudsz a továbbiakban gabalyodni.

Természetesen lehet, hogy a terület egyszerűen csak túltöltött állapotban van vagy egy nagy baklövést követtél el a kezelése során, de egy nem jelenlévő dolog keresése (vagy egy éppen nem létező dolog erőltetett beillesztése) legyen az elsődleges gyanúsított, amikor a dolgok nehézzé válnak és összezavarodnak.

Ilyenkor ellenőrizheted a következő három pontot és eldöntheted, hogy melyiket érzed közülük helyesnek:

 1. Olyasmit keresel-e, ami nincs jelen?
 2. Hiba történt?
 3. Túl nagy töltéssel rendelkezik-e a terület?

Persze az 1. pont is hiba és túl nagy töltést vonz a dologra, úgyhogy ezt kell elsőnek ellenőrizned (ugyanis a többi kérdés is helytállónak tűnik).

Ha hiba történt, akkor találd ki, hogy mit csináltál rosszul, és ha szükséges, akkor olvasd el újra a megfelelő anyagokat és javítsd ki a hibát.

Ha túl nagy töltés jelenlétét tapasztalod, de valamennyire mégis fut az eljárás (azaz elkezdett futni és nem bizonyult olyan nehéznek, hogy későbbre kelljen hagyni), akkor azt a korábban tárgyalt alapelemek vagy hibák egyike okozhatja. Persze az is lehet hogy egyszerűen csak problémás területről van szó, így némi további küzdelemmel be tudod fejezni a dolgot, vagy az alapvető technikák segítségével (amelyeket az első fejezetekben találhatsz meg) erőt gyűjthetsz, mielőtt újra nekiállnál a futtatásnak.

27.7.3 Kommunikáció

A kommunikáció annyira fontos tényező, hogy egy megszakított vagy figyelmen kívül hagyott kommunikációs ciklus akkor is lekötheti a figyelmedet, ha nem következik be valódi ARK törés.

Ilyenkor például írásba fektetheted a kommunikációt, észrevéve, hogy azt kinek kellett volna fogadnia, és elképzelve azt, hogy nyugtázást kapsz tőle. Ezt addig ismételd, amíg a figyelmed a befejezetlen kommunikációtól el nem szabadul és újra összpontosítani nem tudsz az eljárásra.

27.7.4 Rögzült figyelem

Mindig fennáll a lehetősége annak, hogy olyan valamin ragad le a figyelmed, amely a fentebb tárgyalt kategóriák egyikébe (problémák, felzaklatott állapotok, és így tovább) sem illik igazán bele.

Ilyenkor gyakorolhatod azt, hogy a figyelmedet akaratlagosan ráirányítod és elvonod, vagy váltogatva elképzelheted és eltüntetheted a képzetet. Esetleg bármi egyéb technikát alkalmazhatsz, ami lehetővé teszi számodra azt, hogy akaratlagosan előre-hátra tudj mozogni az adott területen ahelyett, hogy odarögzülj.

Persze az is előfordulhat, hogy egy közeljövőben megtörténő esemény miatt vagy izgatott, ekkor pedig iktass be egy kis szünetet.

27.8 Kiigazító listák

A szakemberek gyakran használnak kiigazító listákat abban az esetben, ha valaki bajba kerül, de csak úgy, általános rendbehozatalra is használhatják.

Ezek a listák az elkövethető hibákat tartalmazzák, amelyeket végig lehet ellenőrizni, hogy vajon valamelyik bekövetkezett-e. Ha bármelyiket észreveszik, akkor azt egyúttal ki is javítják, kivéve akkor, amikor már egyszerűen a hiba felismerésének ténye is megszünteti a hibát.

Ezek általában az alapelemeket és a korábban tárgyalt különböző fajta hibákat foglalják magukba.

Néhány ezek közül egy bizonyos fajta eljáráshoz készült, és néhány általánosan használható.

Egy általános kiigazító lista, amely kifejezetten az öntisztításhoz készült, a függelékben található.

Egyszerűen csak menj végig a lista minden kérdésén, és ha úgy tűnik, hogy valamit a kérdéssel kapcsolatban kezelni kell, tedd azt. Ha például úgy tűnik, hogy egy rossz diagnózist hoztál, akkor használd a jelen fejezetben korábban ismertetett eljárást.

A különböző hibák kezelésében segítő anyagok legnagyobb részét a jelen fejezetben vagy a Ha bajba kerülsz című bemutatkozó részben találod meg.

Ha egy eljárás befejezetlen maradt, azt természetesen be kell fejezned. Ha egy eljárást túlfuttattál (túl sokáig futtattál), vedd észre azt a pillanatot, amikor az befejeződött, mint ahogyan azt a 2. fejezetben tárgyaltuk.

A kiigazító listát egy bizonyos hiba keresése, általános rendbehozatal vagy egy korábbi dolog kijavítása céljából is átnézheted. Néhány esetben hasznos egy bizonyos javítandó területre illetve egy bizonyos javítandó időintervallumra szűkíteni a kérdéseket. Például ha helyre akarod hozni a múlt évben futtatott eljárások során elkövetett hibákat, akkor a "van-e ARK törésed" kérdést módosítanod kell "akkor volt-e ARK törésed"-re.

Ha egy szakembertől részesülsz ilyen kezelésben, akkor lehet, hogy a függelékben található kiigazító listát alkalmazza, lehet, hogy egy másik hivatásos kiigazítólistát, de az is lehet, hogy a kettő keverékét.28. ESEMÉNYFUTTATÁS

A lény gyakran visszaretten a fájdalmas eseményektől. Mivel az esemény tartalmával nem tud szembenézni, az eseményben foglaltakkal kapcsolatban kellemetlen vagy akár irracionális asszociációkat is kifejleszthet. Azért, mert az eseménnyel kapcsolatos dolgokkal vonakodik szembenézni, lesznek olyan dolgok, amelyekké többé nem akar válni, amelyeket többé nem akar tenni vagy birtokolni. Mert pedig nem akarja, hogy az esemény újra bekövetkezzen, egy automatikus, reaktívan működő mentális gépezetet fog felállítani azért, hogy megvédje magát, és ahogy az gyakran megtörténik, végül elveszti az ellenőrzést a mentális gépezete fölött, amely ezek után immár tudat alatt működik tovább.

Ez a mentális töltések, a képességek hiányának és a tudatosság csökkenésének egyik fő forrása.

A nem konfrontált fájdalmas események hajlamosak egymásra telepedni. Amikor valaki nem képes valamivel szembenézni, akkor hajlamos lesz újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerülni, mert nem tud hatékony lépéseket tenni a helyzet elkerülésére vagy kezelésére. A korábbi eseménytől visszarettenő elme okozza azokat a korlátozottabb gondolatokat és cselekedeteket, amelyek az eset megismétlődésének a lehetőségekor felmerülnek.

Az életben bekövetkező helyzetek felkavarhatják ezen régi esetek némelyikét és amint elegendő mennyiségű nem konfrontált tartalommal találkoznak, bekapcsolják azt. Ezt az esemény restimulálásának nevezzük.

Amint egy esemény restimulálódik, a személy hajlamos lesz az egészet a jelenbe helyezni és az eredeti eset kellemetlen hatásainak némelyikét újra érezni.

Ezeknek a régi, eltemetett fájdalmas eseteknek a kifuttatása volt a Dianetika célja. L. Ron Hubbard rengeteget írt erről a témáról. Sok, a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvben leírt jelenséget és mechanizmust lehet megfigyelni a gyakorlatban. Ámbár az is igaz, a "reaktív elme" óramű pontosságú működésének nagy része és a könyvben leírt végletekig menő feltevések pontatlanok és nem állják ki azon fejlettebb elméletek próbáját, amelyek a személyt már mint halhatatlan szellemet kezelik.

A lény maga az, aki a saját mentális állapotát létrehozza, felépíti a saját elméjének automatizmusait és régi fájdalmas képeket magához vonzza. A felsoroltak legtöbbje tudat alatt működik, de a lény ezek fölött vissza tudja nyerni a tudatos ellenőrzését. Sok – e könyvben szereplő – gyakorlat célját a dolgok tudatos ellenőrzés alá visszahelyezése képezi.

A lény azért cipeli magával ezeket a fájdalmas képeket, azért biztosít energiát a restimulációjuk és a (gyakran káros hatással járó) működésük számára, mert nem néz szembe azzal a fájdalommal, amely ezekben az eseményekben megtalálható.

Mivel a megtörténtük idején nem szembesült velük, az érintett területekkel kapcsolatos adatai és tudatossága nem teljes, de nem akarja, hogy az esemény újra megtörténjen. A lény egyrészt attól fél, hogy elfelejti a történteket, másrészt ezzel párhuzamosan nem akar tudatosan visszaemlékezni. Ennek eredményeképpen az esetről alkotott képet maga mellett tartja és anélkül hagyja azt hatni, hogy szembenézne vele vagy a tudatos irányítása alá vonná.

A megoldás nagyon egyszerű. Olyan mértékben kell szembesülnöd ezekkel az elmúlt fájdalmas eseményekkel, hogy a továbbiakban ez az egész már ne zavarjon és az egész mechanizmust el tudd hajítani. Ezt nevezték valaha clear, azaz megtisztult állapotnak, mert ezek a régmúlt fájdalmas események a továbbiakban már nem kerülnek ki a tudatos irányítás alól.

Sajnálatos módon ehhez a clear állapothoz sok reklám csapódott. Valójában a clear nem egy minden aberrációtól mentes állapotot jelent. Sok egyéb tényező is létezik még, és ezek közül nem keveset érintünk ebben a könyvben. Az az állapot viszont, amelyben a személy elméjét a régmúlt fájdalom már nem zavarja meg, elég nagy jelentőséget képvisel ahhoz, hogy nekigyürkőzz és az állapot eléréséhez végezz némi munkát.

Ennek az a módja, hogy a könnyű eseményekkel kezded el a munkát és csak fokozatosan haladj a nehezebbek felé.

A korai Dianetika ennek pontosan az ellenkezőjét tette, megpróbálta megtalálni azokat a mélyben meghúzódó eseményeket, amelyek valamit okozhattak, de ez egy csodaszer kidolgozására irányuló félresikerült próbálkozás volt, ugyanis különböző fortélyok bevetéséhez vezetett, amelyek a kezelhetőségi szintje feletti eseményekbe taszíthatták a személyt. Az ilyen jellegű technikák alkalmazása során még a hivatásosok is számos nehézséggel találkoztak, ráadásul ezek önálló használatra teljesen alkalmatlanok voltak. Az így előállt csodák mindig bizonytalanok voltak és csak szórványosan jelentkeztek, ugyanis a fájdalmas esemény messze nem az aberráció egyetlen forrása.

Úgyhogy ne légy elvakult és ne keresd fanatikusan azt az eseményt, amely mindent megmagyaráz vagy valami ehhez hasonló butaságot. Ehelyett azon dolgozz, hogy lépésről lépésre egyre nagyobb mértékben szembenézel a fájdalmas eseményekkel, egészen addig a pontig, ahonnan az egész már nevetségesnek tűnik számodra.

28.1 Egy eseményfuttatási technika

A következő dolgokat az eset futtatásával egyidejűleg le is kell írnod.

28.1 a) Találj egy eseményt!

Hogy mit, azt majd később fogjuk tárgyalni. Első eseményként a tegnapi reggelizésed vagy ebédelésed válaszd ki.

28.1 b) Azonosítsd vagy határozd meg hogy mikor történt az esemény!

Tegyél meg minden tőled telhetőt. Szükség esetén még a pontos pillanatot is állapítsd meg!Ha úgy gondolod, hogy körülbelül 20 vagy 30 évvel ezelőtt történt, akkor vizsgáld meg, hogy érzed, több, vagy kevesebb mint 25 éve, és ezután vizsgáld meg, pontosan melyik év tűnik helyesnek. Próbáld megtalálni vagy megbecsülni a pontos hónapot, napot és órát.

Azon események esetében, amelyek nagyon régen történtek, próbáld meg az azóta eltelt évek nagyságrendjét eltalálni.

Ha szükséges, úgy határozd meg egy esemény időpontját, hogy valamely ismert dologhoz viszonyítod (például az általános iskola 7. osztálya után, de még az érettségi előtt).

A lényeg az, hogy az esemény bekövetkeztének idejére próbálj meg összpontosítani.

A bemelegítésül szolgáló tegnapi reggelizés eseménye esetében természetesen tudod, hogy tegnap történt, így ebben az esetben a reggeli kezdetének pontos időpontjára próbálj meg koncentrálni.

28.1 c) Azonosítsd vagy határozd meg az esemény időtartamát.

Ebben az esetben is tegyél meg minden tőled telhetőt. Az esemény időtartamával kapcsolatban rendelkezned kell valamilyen elképzeléssel. Ez segíti az esemény felidézését.

28.1 d) Azonosítsd vagy határozd meg az esemény helyszínét.

Tedd ezt olyan pontossággal, amilyenre csak képes vagy. Szükség esetén a helyzetedhez képest érzett pillanatnyi irányt és távolságot is megadhatod.

28.1 e) Azonosítsd vagy határozd meg a tér méretét, amelyben az esemény végbement.

Ez csak annyit jelent, hogy azonosítanod kell: az egész csak egy szobában történt-e, vagy netalán sok kilométeren keresztül tartó autós üldözésről volt szó. Ezek a lépések mind segítenek az eseményre összpontosítani.

28.1 f) Hunyd le a szemed.

28.1 g) Menj az esemény kezdetére.

"Menj" abba az időpontba, amikor az esemény bekövetkezett. Próbáld meg magad körül újraalkotni az eseményt, mintha valóban újra az egész kellős közepében lennél. Figyelj mindarra, amit eközben azonosítani és érzékelni tudsz.

28.1 h) Menj át az eseményen.

Tégy meg mindent, hogy újratapasztald, újraéld az eseményt, és törekedj arra, hogy szembenézz annak minden mozzanatával.

28.1 i) Írd le, hogy mi történt.

Persze ekkor már kinyithatod a szemed. Azért kell leírnod az eseményt, hogy el tudj távolodni tőle.

28.1 j) Ismételd meg a lépéseket 28.1 f)-től 28.1 i)-ig.

Fuss át az egészen még egyszer. A következő két dolog következhet be: vagy kifut az esemény, vagy találsz egy korábbi dolgot, ami miatt nem tud kifutni, ezért ezt a korábbi anyagot is meg kell vizsgálnod.

Ha az esemény jó úton halad a kifutás felé, akkor első alkalommal még nem látott részletek bukkannak elő (például már felismered egy személy ingének a színét), vagy a meglévő részletek helyes sorrendbe rendeződnek át, vagy azok a dolgok, amelyek érzékenyen érintettek, hatásukban gyengülnek, míg végül elvesztik jelentőségüket.

Ha azt tapasztalod, hogy egy eseményt futtatása egyre lassul, a folyamat nehezül és merevvé válik, és egyre rosszabb érzésed van vele kapcsolatban, akkor létezik egy korábbi anyag, amit futtatnod kell.

Ha ez történik, akkor először az éppen futtatott eseménnyel kapcsolatban keress egy korábbi kezdőpontot. Például ha egy műtétet kezdtél el futtatni, akkor ebben az esetben a korábbi kezdőpont az a baleset lehet, ami miatt a kórházba kerültél.

Ha az esemény futtatása nehézzé válik és nem tudsz egy korábbi kezdőpontot találni, akkor egy korábbi hasonló eseményt kell keresned.

Ahogy egy eseménnyel szembesülsz, egyre könnyebb lesz azt konfrontálni, és ha ezt nem tapasztalod, akkor ez azért van, mert az esemény futtatása egy korábbi eseményt kavart föl. Ameddig nem nézel szembe a korábbi eseménnyel, a jelenlegi eseménnyel való foglalkozás csupán anélkül kavarja fel egyre jobban a korábbit, hogy bármilyen nyereségre szert tudnál tenni.

Amíg ez a korábbi esemény fel van kavarodva, addig szinte átviláglik azon az eseményen, amit éppen futtatsz. Könnyen nyerhetsz róla valamilyen fajta érzetet vagy benyomást még akkor is, ha az esemény távol esik a mindennapi tapasztalataidtól, még ha a dolog egyik korábbi életedben történt is.

Amíg legalább kétszer át nem futtattad az eseményt, addig nem szabad korábbiakat keresned. Ha viszont hirtelen ráébredsz, hogy létezik egy korábbi esemény anélkül, hogy kutatnod kellett volna utána, akkor rögtön kezdj bele a futtatásába, mert ez azt jelenti, hogy megérett rá.

Az öntudatlanságban töltött időszakok futtatása és az alatta történtek megtalálása is hasznos. Általában jó párszor át kell futnod egy ilyen időszakon, mielőtt feltisztul és egy keveset elkezdesz felfogni abból, ami ezalatt történt.

Vedd figyelembe, hogy az ezegy (azt mondani, hogy ez egy …) növelése az eseményen (ez azt jelenti, hogy a tartalmából egyre többet érzékelsz és idézel vissza) elsőbbséget élvez az esemény merevebbé válásával és nehezebben futtathatóságával szemben. Egy eseményen mindig újra átfuthatsz és megnézheted, hogy találsz-e még valamit, mielőtt egy korábbi eseményt keresnél.

A másik dolog, aminek tudatában kell lenned az, hogy egy nagyobb töltés jelenléte eltorzítja az eseményt, így álfelidézés történhet, amelynek következtében helytelen adatokhoz juthatsz. Ha a futtatás során az esemény tartalma folyamatosan módosul, akkor valószínűleg az álfelidézések rétegeit láthatod, ahogy sorban eltávolítod őket. Ilyenkor addig kell futtatnod az eseményt, amíg annak tartalma így vagy úgy, de állandóvá nem válik.

Az álfelidézési tényező még azt is jelenti, hogy egészen addig egy esemény tartalmában sem bízhatsz meg teljesen, amíg az a tiszta és tudatos visszaidézhetőség állapotáig el nem jut.

Fontos szabály, hogy bármi bukkan is fel, mindig futtasd, anélkül, hogy a dolog valóságtartalmát megkérdőjeleznéd. Minden megjelenő dologgal szembe kell nézned. Viszont mindaddig, amíg egy területen jelentős töltés van, annak adatai nem mindig lesznek egészen pontosak. Úgyhogy ne fuss el, ha az esemény futtatása során szerzett adatokon felidegesítetted magad. Ha az esemény tartalma fontos számodra, térj vissza rá később, amikor már nincs rajta töltés, és nézd meg, hogy valójában mire is tudsz visszaemlékezni.

A dolgok végül el fognak rendeződni és el fogod kezdeni helyesen felidézni a dolgokat. A figyelmeztetés főleg csak a területtel történő első találkozásodra vonatkozik. A dolgok általában egy kicsit másképp néznek ki, amint továbbhaladsz az úton és látod, hogy mi volt igaz (néhány dolog a kezdettől fogva valódinak fog bizonyulni) és mi nem.

Amikor egy korábbi eseményt kezdesz el futtatni (vagy az adott eseményt egy korábbi kezdéssel), a teljes utasításkészletet a 28.1 a) ponttól kezdve futtasd. Ugyanazon esemény további futtatásánál elég a 28.1 j) pontban leírtakat követni. Magyarul az időt és a helyszínt meghatározó lépéseket mindig el kell végezni, amikor új kezdőponttól kezdesz valamit futtatni.

28.1 k) Törlés

Akkor végeztél, ha az esemény – vagy a korábbi hasonló esemény – már teljesen kifutott. Ezt törlésnek nevezzük. Azt viszont tartsd észben, hogy hogy ami valójában kitörlődött, az a személynek az esettel kapcsolatos mentális töltése. Természetesen az esemény elmebeli képét akaratlagosan újra vissza lehet állítani, de a kép már nem lesz hajlamos megragadni az elmében (mert ez azt mutatná, hogy még mindig van jelen töltés).

Amint egy esemény törlődik, jobban fogod érezni magad vele kapcsolatban és többé nem riadsz vissza tőle.

Egy váratlan új felismerés vagy valami tudatossá válása gyakran azt jelenti, hogy a töltés törlődött, mivel ettől kezdve tisztán tudsz gondolkozni az adott területen.

Lehetséges az is, hogy egy esemény első ránézésre törlődik. Az ember egyszerűen azonnal helyesen látja az egész dolgot, ami ettől szétesik és máris jobban érzi magát.

Amint a törlés megtörtént, a következő lépés megtételével még több nyereséghez juthatsz:

28.1 l) Találj olyan posztulátumot vagy döntést, amelyet az esemény alkalmával hoztál.

Ez az utolsó lépés fokozza igazán a teljesítményt.

28.2 Mit futtass először

A KÖNNYŰ DOLGOKKAL KEZDD!

Addig semmi nehezet ne próbálj meg futtatni, amíg a fenti lépéseket be nem járattad és azokat gyakorlottan nem tudod használni.

Az ártalmatlan dolgokkal kezdd, például egy reggelid elfogyasztásának "eseményét" futtatva. Ezek az ártatlan dolgok nem igazán rendelkeznek töltéssel, így képesnek kell lenned többször átfutni az eseményen úgy, hogy jelentős javulást érsz el a felidézésükben és kellemes érzésed van azzal kapcsolatban, hogy tisztán visszaemlékszel rá.

Egészen addig foglalkozz ilyen, viszonylag töltés nélküli eseményekkel, amíg a technikát jól el nem sajátítod.

Ezután futtass néhány egyszerűbb fájdalmas eseményt, olyat, amelyben a fájdalmat kiváltó hatás egyértelmű és nyilvánvaló. Kezdetben a lábujjad vagy a sípcsontod beütése is jó lesz.

Ide lehet még sorolni a fejed beütését is, de a fejfájáshoz hasonló dolgokkal ne kezdj el dolgozni, mert ehhez nagy valószínűséggel olyan előző eseményekbe kell beleásnod magad, amelyekben valóban megsérült a fejed. Szintén ne kezdj olyan dolgokkal, mint például a betegségek, ahol általában sok különféle fájdalom jelentkezik együttesen.

Megjegyzendő, hogy már sok alkalommal beüthetted a lábujjadat. Az eset megjelenésekor nem kell szőrszálhasogató módon minden egyes alkalommal visszafutnod a korábbi hasonló eseményre. Amikor korábbi eseményhez térsz vissza, térj vissza a felbukkanók közül a lehető legkorábbihoz. Így is ugyanolyan hatékonyan növeled a konfrontációt az összes ilyen eseménnyel.

Mielőtt továbbhaladsz, a könnyű esetek futtatását jól gyakorold be. A valódi cél az, hogy apránként addig növeld a múltbéli fájdalmakkal szembeni konfrontációdat, amíg minden veled megtörtént dologgal különösebb megerőltetés nélkül szembesülni nem tudsz.

28.3 Fájdalmak futtatása

Sok ok nélkül megjelenő fájdalom korábbi, restimulálódott eseményekből ered, és sok állapota súlyosbodik miattuk. Ezentúl a régi, sérüléssel járó eseményekkel konfrontálás a fájdalom kezelését és a vele való szembenézést is megkönnyíti.

Azért, hogy egy bizonyos fájdalmat kifuttassunk vagy rajta enyhítsünk, végig kell követnünk az események azon láncolatát, amelyek ezt a bizonyos fájdalmat tartalmazzák. Ezért amikor egy korábbi hasonló eseményt keresel, próbálj meg olyat keresni, amelyben ugyanaz a fájdalom fordul elő, mint amilyet éppen kezelni próbálsz.

Ha minden közvetlen kiváltó ok nélkül fájdalmat vagy kényelmetlenséget érzel, akkor valószínűleg éppen egy esemény restimulálódott. Egyáltalán nem szokatlan, hogy ilyesmi történjen egy feszült helyzet vagy vitatkozás hatására, amely restimulálja azt az eseményt, amelyben a szóban forgó hatás valóban megtörtént.

Olyan eseményeket kell keresned, amelyek az adott fájdalmat okozhatták, nem pedig olyan időpontokat, amikor a fájdalom restimulálódott. Ha szükséges, kezdheted azzal, hogy egy olyan időpontot választasz ki, amikor az esemény restimulálódott, mert ezáltal jobban szembe tudsz nézni a fájdalommal, de próbálj minél hamarabb eljutni a valódi behatáshoz.

Ha lehetséges, a betegségeket hagyd későbbre és az egyszerű fizikai behatásokra és sérülésekre összpontosíts.

Az agy olyan különleges területnek számít, amely nagyon közel áll a szellemi lényhez, mert általában rajta keresztül irányítja a testet. Vannak egyéb dolgok is (a későbbi fejezetekben fogjuk ezeket tárgyalni) amelyek az egyszerű fejet ért fizikai behatásokon kívül még kapcsolatban vannak a fejfájással.

Most viszont ha fáj a fejed, akkor annak az erősségét a fejet ért fizikai behatásokat tartalmazó események futtatásával csökkentheted, de a fejfájás elmulasztását illetően ne bízd el magad és ne kezdj igazán erős fejfájást tartalmazó esemény futtatásába, mert ez általában tucatnyi különféle és különálló fájdalmat tartalmazhat. Ehelyett csak egy bizonyos fájdalommal foglalkozz (egy bizonyos sérülés egy bizonyos területen), amit a fejfájás alkalmával tapasztalhattál, és keress olyan fizikai behatással járó eseményt, amely ennek a bizonyos fájdalomnak a forrása lehet. Ezt számos egyedi fájdalomra elvégezve nagymértékben csökkentheted a fejfájásaid erősségét és gyakoriságát.

Egy fájdalom futtatásánál gyakran nem elégséges csak olyan eseményekkel foglalkozni, ahol a fájdalom veled történt. Általában olyan időpontok is léteznek, amikor te okoztál másnak ilyen fájdalmat és ezekkel se néztél szembe, így ezek ugyanúgy közrejátszanak a régi fájdalmak tudatalatti újraélesztésében.

Tehát, miután egy bizonyos fájdalommal tartalmazó eseményt törlésig futtattál, keress és futtass olyan eseményláncokat is, amelyekben te okoztál ilyen fájdalmat másnak. Mindezek után olyan eseményeket is kell keresned, amikor valaki valaki másnak vagy másoknak okozott ilyen fájdalmat, mert néha az alapvető ok az is lehet, hogy ennek a szemtanúja voltál, de a látottakkal nem néztél szembe.

A hangsúly mindig a fájdalommal és az erőszakkal szembenézésen van, nem pedig a történetek túlzott fontossággal vagy jelentőséggel felruházásán. Ahogy valóban elkezded felfedezni a múltbeli tapasztalataidat, úgy fogod azt találni, hogy az eseményfuttatás túl lassú technika és ezzel kapcsolatban nem nyújt eleget. Az első fejezetekben már tárgyalt felidézéses technikák az előző életeid feltárásának az igazi eszközei. Ahhoz viszont, hogy a felidézéses technikák teljes hatékonyságúvá váljanak, olyan szinten kell a múlt fájdalmaival szembenézned, hogy egyszerű felidézéssel a súlyos fájdalmakkal járó eseményeket is képes legyél kezelni.

28.4 Balesetek és műtétek

Természetesen egy egyszerű fájdalom futtatása is egy súlyos balesetig vezethet vissza, de az előző szakasz futtatását mindig az egyszerű fájdalmakkal, egyszerre csak egy fájdalomra összpontosítva kell végezned.

Az egyszerű fájdalmak kezelésében nagy jártasságra kell szert tenned és jól kell tudnod bánnod velük, mielőtt a jelen fejezettel kezdenél el foglalkozni.

Amikor közvetlenül egy balesettel vagy operációval kezdesz el foglalkozni, akkor sok különböző fájdalom, gyógyszerhatás, öntudatlanság és szóbeli tartalom keverékével találkozol.

Ebben az esetben lehet, hogy az eseményen sokszor keresztül kell menned. Ha az esemény eszméletvesztést is tartalmaz (ami műtétek esetére különösen igaz), akkor az eszméletvesztés oldódásáig kell az esetet futtatnod, addig, amíg fel nem tudod idézni az eszméletvesztés alatt történteket.

A szellemi lényt sosem lehet valóban "kiütni", csak kábulttá, zsibbadttá és gondolkodásra képtelenné válik. Ahogyan egy eseményen egyre többször futsz át, fokozatosan be fogsz tudni hatolni az eszméletvesztés mögé és meg fogod tudni találni az esettel kapcsolatos élményeidet. Ez gyakran külső (testen kívüli) nézőpontot jelent, ahol éppen szellemként vagy jelen és ebből a nézőpontból figyeled a tested, reménykedve, hogy minden rendben lesz.

Ha lehetséges, mindenképpen futtass egy olyan eseményt is, amely a jelenlegi életedben történt és eszméletvesztéssel járt, mert nem csak konfrontációt és megértést nyersz vele, hanem gyakorlati tapasztalatot is szerzel olyan különböző kifejezések alkalmazása terén, amelyekkel képes leszel leírni, hogy mi is történt veled.

Az a szabály viszont, hogy ha a futtatás nehezebbé válik, akkor még korábbra kell visszamenni, még most is érvényes.

Minél nagyobb a konfrontációs képességed, annál könnyebb lesz egy eseménnyel szembenézned és törölnöd azt anélkül, hogy korábbi eseményeket kavarnál fel. Egy összetett baleset vagy sebesülés valójában sok különböző korábbi esemény láncolatának a végén helyezkedik el, amelyek vegyesen vagy hasonló tartalmúak (például egy korábbi karambol) vagy hasonló fájdalmakat és érzeteket tartalmaznak.

Ha egy korábbi hasonló eseményt kell keresned, akkor egyszerűen válassz bármit, amit jónak érzel, akár hasonló tartalommal, akár hasonló fájdalommal bír.

Ha valami a jelenlegi életed során többször megtörtént, akkor a legkorábbi alkalom lesz a legkönnyebben futtatható.

Egy, a jelen életedben előfordult, eszméletlenséget tartalmazó súlyos esemény esetében, ha az eseményt fel tudod idézni, de az eszméletlenség időszakát nem, akkor ez azt jelenti, hogy az eset nem törlődött teljesen. Ha korábbra mész vissza és a megelőző eseményt kifuttatod, akkor ezzel a későbbi esemény töltését csökkentheted, de ez nem feltétlenül jelenti egyúttal annak a teljes törlését, mert ez utóbbi több láncban is szerepelhet, és mert a jelenlegi testeddel történt eseményekkel való szembenézés alacsonyabb hatásfokú lehet, mint a régmúlt korokban a rég eltűnt testeddel történtek.

Ha egy jelen életbeli baleset vagy műtét nem igazán törlődik (az öntudatlan időszak nem oldódik, amikor kifuttatsz egy megelőző eseményt), akkor később még visszatérhetsz rá és tovább haladhatsz vele. Lehet, hogy az esetet annak teljes törlése előtt sok alkalommal kell futtatnod, hogy a korábbi események láncolatát fel tudd göngyölni. Ha az esemény leköti a figyelmed, azonnal futtasd újra, de ha nem, akkor a konfrontációs képességed növelése érdekében először más eseményeket futtass és csak később térj vissza rá.

Ahogyan az előző részben, most is hasznos olyan események futtatása, amelyben te tettél vagy okoztál hasonló behatásokat másoknak.

28.5 További technikák

Az események futtatásra más módszerek is léteznek.

A leggyorsabb módszer az egyszerű felidézés, ha az eseményt csupán ezzel képes vagy teljesen szétoszlatni. Ahogy a konfrontációs képességed növekszik, azt fogod tapasztalni, hogy egyre több és több esetet vagy képes ilyen módon kezelni anélkül, hogy a komolyabb technikák bevetésére is szükséged lenne.

Ha valami egyszerű felidézéssel eloszlatható, akkor ne alkalmazd rá a fenti technikát, mert egy lassú és aprólékos módszer arra késztethet, hogy az eseményt annak törlése után visszaállítsd.

Végül el fogod érni azt az állapotot, ahol a fájdalmas események nyomása szépen eltűnik. Ezután csak akkor kell foglalkoznod ilyennel, ha valamivel szembe kell nézned és általában az egyszerű felidézés is elegendőnek fog bizonyulni.

Egy másik technika abból áll, hogy egyszerűen azonosítasz valamit az eseményben, majd azonosítasz valamit a jelenlegi környezetedben, és ezt a két utasítást felváltva ismételgeted.

Kezdőként ezt haszonnal alkalmazhatod az eseményfuttatási technika kiegészítéseként, mert segít a beragadt képek kezelésében.

Haladó szinten, amikor általában már csak felidézéssel kezeled az eseményeket, ezt a váltogatva azonosító technikát az alkalmanként jelentkező nehézségek esetében alkalmazhatod, akkor, amikor a dolgok nem válnak teljesen láthatóvá.

Az ötlet, ami alapján a váltogatva azonosítás technikája működik az az, hogy a jelen környezet megfigyelése (mint az 1-es fejezetben használtuk) javítja az érzékelésed és ezáltal jobban tudsz dolgozni, amikor egy eseményre tekintesz vissza. Ugyanúgy, mint az eseményfuttató technikával, az öntudatlan időszakról ezzel is képes vagy az adatokat visszanyerni. A váltogatva azonosító technika ezenkívül megóv attól, hogy "kiüssön" az eset, ha túl nehéznek bizonyul ahhoz, hogy egyszerűen kezelhető legyen.

28.6 Emlékezet

Az a technika, hogy menjünk ahhoz az időponthoz, ahol valami történt és fussunk át rajta, különbözik a közönséges visszaemlékezéstől.

Ez a fogás hatékony lépés a "fotografikus" (fényképszerű) vagy "fonografikus" (magnetofonszerű) emlékezet kialakításához. Ezen mechanizmus használatával, ha visszamész oda, ahol láttál vagy hallottál valamit, azt újra látni vagy hallani fogod.

Az öntudatlanságot tartalmazó események feloldása javítja ezt a képességet.

Ahogy egyre több ilyen eseményt futtatsz, azt fogod találni, hogy ezt a képességed egyre többször tudod használni a mindennapi életben. Ha valamit gondosan és erősen összpontosítva megtekintesz, képesnek fogod találni magad arra, hogy szükség szerint a kérdéses időpontig visszamenj az időben és újra megnézd azt. Ha gondosan odafigyelsz egy találkozón, koncerten vagy előadáson, képesnek találod majd magad arra, hogy visszatérj a kérdéses időpontra és újra meghallgasd azt. Próbáld ki ezeket és dolgozz valamennyit ezen a technikán. A képesség a használattal javul.

A további járulékos tényezők közé tartozik az érdeklődés, a figyelem, az összpontosítás és azon gátló tényezők hiánya, amelyek azzal a dologgal vannak kapcsolatban, amelyre vissza próbálsz emlékezni.

Még olyan dolgok "felvételét" is fel tudod idézni, amelyekre nem fordítottál akkoriban figyelmet, de ez már nehezebb. Ha valaki mond valamit, amire nem figyeltél, gyorsan a felvétel elejére ugorhatsz és "meghallgathatod" hogy mit mondott, annak ellenére, hogy nem figyeltél. De ez gyakorlást feltételez és azt, hogy megfelelő mértékű összpontosításra legyél képes.

Dolgozhatsz olyan hangok "visszajátszásán" is, melyeket alvás közben beszéltek melletted.

Addig a pontig eljutni, hogy egész jelenlegi életedre ezt pontosan és tisztán tudd alkalmazni, jóval több igyekezetet kíván, mint csupán a fájdalmas eseményekkel szembenézni, így például ne várd azt, hogy pontosan visszaemlékezz számokra, ha nem szereted a matematikát.

Azt elérni, hogy az előző életeidből hasznos tudásra és adatokra emlékezz vissza, még nagyobb lépést jelent.

Ezek azok a célok, amelyek felé törekszel és amelyeket az évek folyamán majd fokozatosan el is fogsz érni. Úgyhogy ne számíts ilyen képességekre a könyvön való első áthaladásodkor. Csak nézz szembe a fájdalommal, szerezz némi gyakorlatot az események kezelésében és haladj tovább a többi fejezetre. A későbbiekben még fogunk eseményt futtatni és mindig tovább tudod vinni ezeket a dolgokat, ha úgy érzed, hogy elérkezett az ideje.

Ha viszont kezdetben nem is jutsz el ilyen messzire, akkor is tartsd észben, hogy az elméd teljes felvételeket tartalmaz, amelyekhez hozzá tudsz férni, ha eleget dolgozol rajta.

28.7 Utószó

Az eseményfuttatásokkal kapcsolatban sok anyag létezik. Az ortodox dianetika és szcientológia jókora munkát végzett a területen, a szabad zónás csoportok még többet, sőt a regressziós technikák felhasználásával még a pszichológia is elkezdett visszahatolni az előző életekbe.

Sok hasznos fogás, szokatlan jelenség és általános technika található ezen a területen.

Ha azt itt tárgyalt módon a fájdalmas eseményekkel való konfrontációd növelésébe kezdesz, akkor képes leszel biztonságosan kísérletezni vagy kipróbálni bármi mást, ami ehhez a területhez kötődik.29. VESZTESÉG KEZELÉSE

A korai dianetika elmélete szerint a veszteség eseményei a fájdalom eseményeire telepednek rá, mert először valakinek meg kell tapasztalnia a sebezhetőséget ahhoz, hogy egyáltalán tudomással bírjon arról, hogy más is megsérülhet.

Ám egy halhatatlan lélek szempontjából a sorrendnek éppen fordítottnak kell lennie.

Egy fájdalomra és erőszakra immúnis istenszerű lény csak akkor tud veszteséget elszenvedni, ha addig a pontig lehanyatlott, ahol már nem tud akarata szerint bármit újra létrehozni.

Ilyenek lehetnek például azok a dolgok, amiket a lény még hatalma teljében teremtett, de azóta már nem érzi magát képesnek megteremtésükre, azok, amelyek egy csoport közreműködéseképpen jöttek létre és a lény úgy érzi, hogy egyedül nem képes ezeket létrehozni, vagy ezek közé tartoznak még az olyan elvontabb dolgok, mint a személyes kapcsolatok (például egy barát elvesztése), vagy bensőségesebb fogalmak (tisztelet elvesztése). Ezen területek mindegyike a veszteség lehetőségeként jelenik meg egy olyan majdnem-isten számára, aki ugyan egy keveset már hanyatlott, de még mindig nem lehet neki közvetlenül ártani vagy sérülést okozni.

A fájdalom másrészt valójában egy olyan mechanizmus, amely egy olyan, a testet (vagy más teremtett dolgot) érintő veszteség lehetőségére figyelmezteti a lényt, amelytől függ és nem képes akarata szerint újra létrehozni azt. A fájdalom a veszteséget tartalmazó eseményekre épül.

Ugyanúgy szükséged van a veszteséggel való szembenézésed növelésére, mint ahogyan a fájdalommal való szembenézés képességét is növelted.

A jelenlegi életedben viszont létezhet néhány olyan nagyobb veszteség, amelyet nem kezelhetsz úgy, mint egy eseményt, amíg nem futtatsz pár könnyebb dolgot. Ezért először csökkentened kell a súlyukat, hogy ne zavarjanak a későbbiekben.

29.1. A nagyobb veszteségeken található teher csökkentése

A sírás elősegíti a veszteségen található töltés csökkenését. Amikor a veszteségek kezelésére eljárásokat futtatsz, ne tartsd vissza a sírást, sőt tulajdonképpen még elő kellene segítened azt, ha lehetséges.

Ha súlyos veszteség ér, sírj, ha egy mód van rá. Ha valamilyen férfias okból pillanatnyilag el kell nyomnod a könnyeket, engedd szabadjára azokat, amint egyedül maradsz. Viszont ne érezz bűntudatot, ha egy szeretted elvesztésekor nem tudsz sírni. Ez azért történhet meg, mert egy korábbi hasonló veszteség restimulálódott, méghozzá egy olyan, amikor kikapcsoltad és elnyomtad az érzéseidet. Ezek a dolgok az idők folyamán összegződnek és a személy fokozatosan érzéketlenné és érzelmileg halottá válik.

Bármi, ami a szomorúság áramlását beindítja (még ha csak csekély mértékben is), némi töltést vezethet le erről a területről. Ha egy érzelmes filmen vagy zenén sírni tudsz, nyugodtan tedd azt.

A veszteség kezelése során valaki vagy semmit sem érez, vagy bánatot érez, vagy jobban érzi magát. Ne keverd össze azt, hogy semmit sem érzel azzal, hogy jobban érzed magad.

Amikor súlyos veszteség történik, hajlamosak vagyunk arra, hogy úgymond magunkra öltsük az elveszített személy jellemvonásait, hogy ily módon továbbra is a közelünkben tartsuk őt.

Az alábbiakat minden olyan jelen életbeli főbb veszteségre futtasd, amelyen úgy érzed, hogy töltés van. Ez magába foglalhatja a szeretteidet, a szövetségeseidet, a kedvenc állataidat, sőt még csoportokat is, amennyiben erősen vonzódtál hozzájuk.

Ha lehetséges, akkor a futtatást a legkönnyebb, még fontosnak tűnővel kezdd. Ha viszont ezek között olyan van, amelyik annyira elvonja a figyelmed, hogy emiatt a többit nem tudod futtatni, akkor nincs mit tenni, ezzel kell kezdened a futtatást.

Az eljárásokat váltakozva kell futtatnod. Mindegyiket legalább háromszor futtasd, azután folytasd tovább egészen addig, amíg az bármilyen változást vagy hatást létrehoz.

Ezeket az eljárásokat körkörösen futtasd egymás után (az utolsó befejezése után térj vissza az elsőre) egészen addig, amíg még érzéketlenséget vagy bánatot találsz a területen. Addig folytasd, amíg jobban nem érzed magad és többé semmit nem nyomsz el.

29.1.1. Képzeld el (vizualizáld) magad mellé a személyt (vagy csoportot vagy akármit) különféle helyeken, és robbantsd fel őket. Eközben legalább a hat fő irányt használd (elől, hátul, jobbra, balra, fent, lent). Tedd őket közelebbre és távolabbra is. Minden egyes alkalommal, amikor elképzeled a őket, hevesen robbantsd fel őket.

29.1.2. Találj olyan helyeket, ahol a személy biztonságban lenne, és ezekre a helyekre képzeld oda őket.

29.1.3. Képzeld őket különböző helyekre magad mellé, és minden egyes helyen néhányszor mentálisan kapcsolódj hozzájuk, majd válj el tőlük

29.1.4. Különböző helyekre képzeld őket magad mellé, majd gondolatban ragadd meg őket és ne hagyd, hogy elmenjenek.

A fenti eljárásokat addig végezd, amíg jobban nem érzed magad. Azután a jelenlegi életedből válassz egy másik súlyos veszteséget, és futtasd azt. Addig folytasd, amíg jelenlegi életed minden jelentősebb veszteségét le nem csillapítottad.

29.2. A veszteséget tartalmazó események futtatása

Amint a fentebb megtárgyalt módon lecsillapítottad a súlyos veszteségeidet, hasonló módon kezdheted el a veszteséget tartalmazó események futtatását, mint ahogyan az előző fejezetben a fájdalmas események futtatását végeztük.

Ahogyan a fájdalom esetében, úgy most is a könnyű események futtatásával kezdd és így juss el addig, hogy a veszteségekkel általánosságban is szembenézel.

Kezdetben a kisebb tárgyak elvesztését vagy elromlását tartalmazó eseményeket futtasd.

Ezután folytasd a fontosabb dolgokkal, mint például egy nagyobb pénzösszeg vagy egy értékes vagyontárgy elvesztése. A nagyobb szomorúsággal járó eseményeket hagyd későbbre.

Ugyanúgy, mint a fájdalmas eseményeknél, itt is lépj át egy korábbi időpontra, ha az eset az oldódás helyett beragadna. Az előző életeid veszteségeivel könnyebb szembenézni, mint a mostani életedben bekövetkezettekkel és még a jelenbeli veszteségről is szívnak le töltést.

A veszteség esetében általában az a pont a kulcspont, amikor valaki felfedezi vagy amikor valakinek a tudomására hozzák a veszteséget. Némely veszteség azonban "drámai módon előrevetíti az árnyékát", és ez már az esemény legkorábbi részét képezi, mint amikor valakit rossz érzés tölt el az, hogy egy szeretett személy felszáll egy repülőre, amely ezután lezuhan.

Addig kell minden egyes kategóriából eseményeket futtatnod, amíg jobban nem érzed magad az ilyenfajta veszteségekkel kapcsolatban és kezelni nem tudod az ebbe a nagyságrendbe tartozókat. Most egy sorrendet próbálok javasolni, de későbbre is halaszthatsz egy területet, ha kivételesen nehéznek tűnik.

Olyan eseményláncokat is futtass, amelyekben te okozol másnak veszteséget, és olyanokat is, amelyekben hasonló veszteségek elszenvedését figyeled meg másoknál.

Miután a fenti módon már kezelted a birtokodban lévő tárgyaid elvesztését, futtasd a a játszmák vagy munkahelyek elvesztését, vagy akár az olyan veszteséggel járó helyzeteket is, amelyek érzékenyen érintettek.

Azután futtasd a barátok, a kedvenc háziállatok, a távoli családtagok elvesztését, a kisebb (inkább mint nagyobb) kapcsolatok felbomlását, valamint kevésbé jelentős csoportok elvesztését.

Csak miután a fenti területeken már jól állsz, szabad olyan jelentős veszteségek futtatását elkezdeni, mint például egy közvetlen családtag, hűséges társ, vagy életedben fontos szerepet játszó csoport elvesztése (amely körül, mielőtt elvesztetted volna, évekig forgott az életed).

Addig folytasd mindezt, amíg kiegyensúlyozottan szembe nem tudsz nézni a múltbéli jelentősebb veszteségekkel is.

Ugyanúgy, mint a fájdalmas eseményeknél, itt is létezik egy pont, ahol elég magas szinten leszel képes szembenézni a dolgokkal ahhoz, hogy a továbbiakban az eseményfuttatás technikája helyett már egyszerű felidézéssel is képes legyél kezelni ezeket.

29.3. Fejlettebb lépések

Lehet, hogy jobban teszed, ha ezt a részt a könyvön való második áthaladásra hagyod. Csak ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor hajts végre néhányat a következő lépések közül, egyébként ezeket hagyd a következő alkalomra.

Futtathatsz elmúlt haláleseteket egy testét elveszítő szellem nézőpontjából is. Ily módon a testek elvesztésének a konfrontációját tudod felépíteni.

Futtathatod olyan korábbi civilizációk vagy korábbi univerzumok elvesztését, melyeknek valamikor tagja vagy a része voltál és amelyet őszintén szerettél. Néha száműztek vagy kidobtak, de sokkal gyakrabban fordult elő az az eset, amikor egyszerűen elhagytad azt és jóval később visszatérve azt találtad, hogy eltűnt, elpusztult, vagy már csak az elpusztulásának a hírét hallottad meg. Különösen súlyos, de annyira nem gyakori eset az, ha a lény részese volt a tényleges pusztulásnak (különösen mint annak védője), vagy megtapasztalta azt, hogy minden darabjaira hullik körülötte. A kulcsfontosságú pillanat ilyen esetben gyakran a szerencsétlenség legelső előérzete.

Egy korai hatalmas, istenszerű lény nézőpontját is kipróbálhatod és felveheted, majd átgondolhatod, hogy milyen dolgokat veszthettél el akkor, majd ezeket is futtathatod.30. HELYEK

A lénynek alapvetően nincs térbeli elhelyezkedése, viszont ő ellenkezőleg gondolja, és azt hiszi, hogy csak arról a helyről tevékenykedhet, ahova önmagát elképzeli.

Arra a helyre, ahonnan tevékenykedik, anyagot és energiát helyez el azért, hogy azonosíttassa magát és kinyilvánítsa tulajdonjogát, így azon a helyen sebezhetővé válik. Végül ezt a helyet is összezúzzák és a lény új pozíciót foglal el, ahonnan tovább folytathatja tevékenységét.

Végül a lény történelme elhagyott helyekből és otthagyott dolgokból fog állni. Ez gyengíti őt, mert a helyek birtokba vételének és megteremtésének képessége egyenesen arányos a különböző helyek elérésének képességének.

Ez kétszintű dolog. Létezik egyszer a fizikai univerzum, amely esetében a fájdalmas vagy kellemetlen helyekről visszahúzódva ez a képessége végül fokozatosan annyira összezsugorodik, hogy többé már nem lesz képes a testén kívül tevékenykedni. Emellett létezik a saját "univerzuma", a saját "szellemi" anyaga, energiája, tere és ideje. Ezek viszont nem igazán "szellemi", hanem egyszerűen nem fizikai természetű dolgok, a saját, nem pedig a fizikai univerzum másokkal kölcsönösen megosztott alkotásai.

Általában a lény a saját univerzumában egy meghatározott helyről tevékenykedik és a gépezeteinek irányítórendszere is ott helyezkedik el.

Ahogy azonban a lény a fizikai univerzumban helyeket hagy el, ugyanezt teszi a saját univerzumában is, a tevékenységének helyét pedig a kudarchoz hasonló dolgok miatt változtatja meg. Emiatt a régi mentális gépezetek ellenőrzés nélkül maradnak.

A lény a létezésének ebben a késői állapotában már oly régóta egyetértett a fizikai univerzummal, hogy a különböző univerzumokban végzett tevékenységei egymással párhuzamosan viselkednek.

Ősi metafizikai gondolat (Hermésznek tulajdonítják, annak a mitológiai embernek, akiből görög isten lett) a következő: "ami fent, az lent". Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fizikai és a szellemi síkok kölcsönösen megfelelnek egymásnak, egymás tükörképei.

A következő eljárásokban minden felmerülő vagy ideillőnek tűnő dolgot futtassunk. A helyszín lehet fizikai, nem fizikai, lehet másik univerzumban, más létsíkban, vagy lehet a saját magad által elképzelt térben.

Amint a különböző helyek elfoglalásától már nem riadsz vissza, különböző dolgok kerülhetnek vissza az irányításod alá. Most csak könnyedén végezd az eljárásokat, és hozd elő, amit lehet. A könyv további átolvasásakor jóval messzebbre tudsz majd eljutni.

30.1 Biztonságos helyek

Minden eljárás futtatása során sok helyet találj és hagyd, hogy különös és képtelen helyek is előbukkanjanak.

30.1.1 Találj helyeket, ahol biztonságban lennél.

30.1.2 Találj helyeket, ahol egy szülő vagy gondviselő biztonságban lenne.

30.1.3 Találj helyeket, ahol gyerekek biztonságban lennének.

30.1.4 Találj helyeket, ahol egy társ vagy barát biztonságban lenne.

30.1.5 Találj helyeket, ahol egy tanító vagy szellemi vezető biztonságban lenne.

30.1.6 Találj helyeket, ahol egy főnök vagy vezető biztonságban lenne.

30.1.7 Találj helyeket, ahol egy rendőr vagy egy hivatalos személy biztonságban lenne.

30.1.8 Találj helyeket, ahol az élőlények biztonságban lennének.

30.1.9 Találj helyeket, ahol a kedves tárgyak biztonságban lennének.

30.1.10 Találj helyeket, ahol az energia biztonságban lenne.

30.1.11 Találj helyeket, ahol az elképzelések biztonságban lennének.

30.1.12 Találj helyeket, ahol az esztétika biztonságban lenne.

30.1.13 Találj helyeket, ahol a szellemek biztonságban lennének.

30.1.14 Találj helyeket, ahol egy istent biztonságosan lehetne tartani.

30.2 Kommunikáció a testekkel

A futtatást a fizikai helyekkel kezdd, de próbálj az olyan "saját tered"-beli helyekig eljutni, ahonnan a testeddel kommunikálsz.

30.2.1 Honnan tudnál egy kézzel kommunikálni?

30.2.2 Honnan tudnál egy lábbal kommunikálni?

30.2.3 Honnan tudnál egy gyomorral kommunikálni?

30.2.4 Honnan tudnál egy nemi szervvel kommunikálni?

30.2.5 Honnan tudnál egy fejjel kommunikálni?

30.2.6 Honnan tudnál szemekkel kommunikálni?

30.2.7 Honnan tudnál fülekkel kommunikálni?

30.2.8 Honnan tudnál egy aggyal kommunikálni?

Megjegyzés: a fentieket bármely fájó vagy gondot okozó testrészre asszisztként is lehet használni, ekkor a gondot okozó testrészt illeszd be az utasításba.

30.3 Személyek

30.3.1 Honnan tudnál egy szeretteddel kommunikálni?

30.3.2 Honnan tudnál egy hatósági személlyel kommunikálni?

30.3.3 Honnan tudnál egy dühös személlyel kommunikálni?

30.3.4 Honnan tudnál egy veszélyes állattal vagy szörnnyel kommunikálni?

30.3.5 Honnan tudnál egy áldozattal kommunikálni?

30.3.6 Honnan tudnál egy istennel kommunikálni?

30.4 Viselkedések

30.4.1 Honnan tudnál szeretetet kifejezni?

30.4.2 Honnan tudnál gyűlöletet kifejezni?

30.4.3 Honnan tudnál együttérzést kifejezni?

30.4.4 Honnan tudnál sajnálatot kifejezni?

30.4.5 Honnan tudnál diadalt kifejezni?

30.4.6 Honnan tudnál elégedettséget és derűt kifejezni?

30.5 Létezés

Futtasd felváltva (mindegyikre néhány utasítást, oda-vissza)

30.5 a) Találj néhány olyan helyet, ahol hajlandó vagy lenni

30.5 b) Találj néhány olyan helyet, ahol hajlandó vagy nem lenni

30.6 Teremtés

A "létrehozni" szó itt széles értelemben értendő, a halvány elképzeléstől a fizikai univerzumban való valódi létrehozásig.

30.6.1 Honnan tudnál egy képet létrehozni?

30.6.2 Honnan tudnál egy érzelmet létrehozni?

30.6.3 Honnan tudnál egy szellemi mechanizmust létrehozni?

30.6.4 Honnan tudnál egy automatikus reakciót létrehozni?

30.6.5 Honnan tudnál mentális töltést létrehozni?

30.6.6 Honnan tudnád a fájdalom érzését létrehozni?

30.6.7 Honnan tudnál egy reaktív elmét létrehozni?

30.7 Többet a teremtésről

A következő utasításokból hozd ki a tőled telhető legtöbbet. Ha túl nehéznek bizonyulnának, a könyv második menetére hagyd őket.

30.7.1 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy becsapnak?

30.7.2 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy mást becsapsz?

30.7.3 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy erőszakosan bánnak veled?

30.7.4 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy mással erőszakosan bánsz?

30.7.5 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy elárulnak?

30.7.6 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy mást elárulsz?

30.7.7 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy csapdába esel?

30.7.8 Honnan tudnád létrehozni azt, hogy mást csapdába ejtesz?

30.7.9 Honnan tudnál egy játszmát létrehozni?

30.7.10 Honnan tudnál egy önazonosságot létrehozni?

30.7.11 Honnan tudnál egy tárgyat létrehozni?

30.7.12 Honnan tudnál egy valóságot létrehozni?31. HALADÓ ESEMÉNYFUTTATÁS

Ezek már olyan nehezebb területek, ahol az eseményfuttatás nagyon jól használható. Egy képzett személy lehet, hogy ezt korábban futtatná, de amíg a fájdalmat és veszteséget tartalmazó egyszerűbb eseményeket kezelésében nem érsz el sikereket, addig lehet, hogy túl sok ellenállásba ütközöl.

Ha az események kezelése már nagyon jól megy, a technika pedig csak akadályoz és szükségtelennek tűnik, akkor haladj tovább és a kezelt területen inkább válts át az egyszerű felidézésre ahelyett, hogy egy lassú technikával visszafognád magad. Néhány itt megadott terület viszont elég nehézséget támaszthat még akkor is, ha a könnyebb dolgokon képes vagy keresztüljutni.

Tehát használd az ítélőképességed. Egyrészt keveset használ, ha anélkül ugrálsz eseményről eseményre, hogy rendbe tennéd a dolgokat, ám másrészt nem kívánatos az, hogy a lassú haladást erőltesd, amikor szárnyalhatsz is. Ha a könyvön végighaladva jó munkát végeztél, akkor elég tapasztalattal és megértéssel kell rendelkezned ahhoz, hogy elbíráld, mikor haladsz jól vagy rosszul és eszerint kell sebességet váltanod.

31.1 Drogok kezelése

Mielőtt közvetlenül a drogok bevételének az eseményét kezelnéd, ki kell futtatnod minden, a drogos eseménnyel kapcsolatos fájdalmat, érzetet, érzelmet vagy viselkedést, amelyet a a korábbi eseményfuttatásról szóló fejezetekben nem céloztál meg.

Legfőképpen pedig azokat a fájdalmakat, érzetet, érzelmeket vagy viselkedéseket kell futtatni, amelyek a drogos eseményt megelőzően léteztek és amelyekre a drog megoldás volt.

Ezt mind az orvosi szerekre, mind az utcai kábítószerekre alkalmazni kell, még az alkoholra, a cigarettára és minden, fájdalmat vagy érzetet keltő vagy elnyomó vegyszerekre is.

Készíts listát az általad bevett különböző szerekről.

Egyesével haladj végig rajta, a sorban a legérdekesebbel kezdve, és mindegyik tételre írd le azokat fájdalmakat, érzeteket, érzelmeket vagy viselkedéseket, amelyek kapcsolatba hozhatók vele.

Ezután írd le azokat, amelyek a szer bevételét megelőzően már megvoltak (és amelyek az okai lehetnek annak, hogy beszedted). Ezen is haladj végig egyesével, a sorban a legérdekesebbel kezdve, és mindegyikre futtasd azt az eseményláncot, amely a fájdalmat, az érzetet vagy akármit okozhatta.

A fejfájás esetében (ami az aszpirin szedésének a leggyakoribb oka) a jellegzetes feji fájdalomra futtathatod (pontosan meghatározott fájdalmakra, nem pedig csak az általánosság a fejfájásra), de más tényezők is lehetnek, amelyeket ebben a fejezetben még be fogunk mutatni.

Az idegességre (amely a cigarettázással hozható kapcsolatba) a félelmet vagy a veszélyt tartalmazó eseményeket lehet szükséges futtatni. Próbálj meg olyanokat találni, amelyekben valós fenyegetettség található.

A depresszióra (amely a drogozásnak és az alkoholizmusnak is a közös oka) a veszteséget vagy a kudarcot tartalmazó eseményeket lehet szükséges futtatni.

Ezt pedig olyan események futtatásával egyensúlyozd ki, amelyekben másoknak okozod a fájdalmat vagy a különböző érzeteket.

31.2 Drogos események

Ezután futtasd ki azokat az eseményeket, amikor drogot veszel be, adsz másoknak, vagy mások adnak másoknak.

Ezek esetében válassz ki egy jelentős eseményt, és futtasd ki a korábbi hasonlóakat is. Ezután válassz egy másikat és tedd ugyanezt, amíg el nem jutsz odáig, hogy a drogos állapotaiddal szembe tudsz nézni és az egész témakör széthullik. Néhány régi űrutazó civilizáció a népességük legnagyobb részét elkábítva tartotta, neked pedig észre kell venned és szembe kell nézned azokkal a döntésekkel és elhatározásokkal, amelyeket az ilyen események alatt hoztál.

Az olyan súlyos, elmét befolyásoló kábítószeres utazások (tripek), mint amelyet például az LSD szedése okoz, különleges problémát jelenthet. Egy rossz utazás sok különböző régi eseményt kavarhat fel. Ebben az esetben szükséged lehet arra, hogy minden előjövő dolgot feljegyezz és egyesével futtass.

31.3 Visszamaradt mérgek

A tested olyan visszamaradt mérgekkel lehet telítődve, amelyek a drogoktól és a társadalmunkban hemzsegő különböző toxinoktól származnak.

Most semmit sem akarok ajánlani, csupán azt javaslom, hogy nézd át a témakört, tudj meg többet és vizsgáld meg, hogy szükséges-e tenned valamit azért, hogy a tested jobb állapotba kerüljön.

A homeopátia a szövetekbe zárt mérgek kezelésére szakosodott és sok jó könyvet találhatsz ezen a területen.

Egy intenzív testmozgás- és vitaminprogram nagy segítség lehet. Olvasd el Adele Davis, Linus Pauling és mások táplálkozási ajánlásait.

A testednek viszont ne kezdj el hódolni és ne tulajdoníts magadnak kisebb szerepet. Ha igazán magasra jutottál, képes lehetsz a testedből kiüríttetni a mérgeket csupán azáltal, hogy egyszerűen a testedbe irányítod ezt a szándékot. Őszintén szólva az első néhány fejezetben megadott gyakorlatok a legerősebbek, ha már egyszer képes vagy szándékot észlelni és azt erősen kivetíteni.

Használd az ítélőképességed.

31.4 A tudatosság nyereségei

Néha valaki egy drogos utazásból új szellemi tudatosságra tehet szert. Esetenként feloldhat valamit vagy szembenézhet valamivel..

Ezek tényleges nyereségek.

A drog által a testre kifejtett hatás viszont károsíthatja őt. Néha pedig ezeket valami másnak az elfojtása árán kapod meg.

Ezért az enyhülési ponthoz vagy az új tudatossághoz némi mentális"tömeg" vagy súly is kapcsolódhat, és így a enyhülés nem teljes, nem teljesen nyugtázott és megtapasztalt.

Nem csak az a szép benne, hogy nem jutsz el a teljes tudatossághoz, hanem a tökéletlenség visszavihet téged a drogokhoz.

Ezért az enyhülés vagy az új tudatosságra ébredés pontját rendbe kell hozni és egy drogmentes környezetben kell megtapasztalni.

Ezt ugyanazzal a módszerrel kell végezni, mint amellyel a túlfuttatott (azaz az enyhülési ponton túlvitt) eljárásban a kioldódás vagy befejeződés pontját visszaállítottad.

Ezért ha drog szedése közben ez történt veled, tedd a következőket, amíg nem rehabilitáltad a kioldódást:

31.4 a) Figyeld meg az enyhülés egy pillanatát.

31.4 b) Ha ugyanaz az enyhülés többször előfordul, akkor figyeld meg hogy mennyiszer történt meg.

31.4 c) Figyeld meg, mikor történt vagy mikor történt meg először.

31.4 d) Figyeld meg, hogy mi oldódott ki, illetve milyen új tudatosságot értél el

31.4 e) Nyugtázd a maga teljességében

31.4 f) A jelenben újra hozd létre az enyhülés vagy az új tudatosságra kerülés érzetét.

Megjegyzendő, hogy minden hatás, amelyet drog hozott létre, a drog nélkül tudatosan is létrehozható (lásd lentebb).

31.5 Másfajta drog kezelés

Bármilyen, téged a vonzásában tartó drogtól való megszabadulásnak fontos lépése az, hogy a kívánatos érzetet (vagy érzeteket, ezek mindegyikét egyenként), amelyeket a drog váltott ki, az irányításod alá helyezed.

Ezt úgy végzed, hogy teljes hűséggel elképzeled az érzetet, majd magad körül minden irányban a falba és nagyobb tárgybakba helyezed. Ezt addig folytasd, amíg az érzetet valamennyire fel tudod erősíteni és az adott területen ténylegesen nem érzel valamit. Ezután kezdd el váltakozva a falba és a testedbe helyezni, amíg anélkül, hogy drogot szednél, az érzetet a testedben elő nem tudod idézni.

Tulajdonképpen bármilyen fájdalomra vagy érzetre meg tudod ténylegesen csinálni azt, hogy az irányításod alá helyezed. Szintén ez az egyik legjobb fejfájást kezelő assziszt, vagyis hogy a fejfájás érzetét a falba helyezed.

31.6 A szellemi oldal

Több létezik, mint csupán a test. A lény maga is energiamezőket és a különféle nem-fizikai gépezeteket és tömegeket (asztráltesteket és hasonlókat) működtet, és ezek közül a gépezetek közül sok még a jelenleg is megvan és működik, még ha nem is tud róla.

Ezek a dolgok leginkább a személy agyához kapcsolódnak és ezért halogattuk eddig a fejfájás kezelését. A személy a saját energiamezőivel gyakran valóban létrehoz ilyen behatásokat.

Most viszont azokkal az eseményekkel fogunk foglalkozni, amelyek ilyen dolgokat tartalmaznak.

31.7 Interiorizáció

A lény valójában semmilyen helyet nem foglal el, de azt gondolja, hogy egy bizonyos helyen tartózkodik és különböző helyekről befolyásolja a környezetét.

Optimális esetben a lény a testén kívül található és egyszerűen belenyúl ahhoz, hogy működtesse azt. Normális állapotban ezekből a"gépezetekből" egy jókora mennyiséget tart kívül, sőt egy külső helyzetből jobban tudja ezeket működtetni és könnyebben meg tudja javítani, mivel nem keveredik össze a test saját energiamezőivel.

A személy és a gépezetei viszont különböző okok miatt (beleértve azt, hogy megvédje a veszélytől) a testbe omolhatnak, idővel pedig egyre jobban a testével kezdi el azonosítani magát, míg csak hajlamos nem lesz benne maradni, ugyanis gondolatban azzal azonosítja magát.

A legtöbb ember manapság határozottan a testében található, és a "théta" típusú gépezeteinek nagy részét is benne tartja.

Mielőtt viszont a testébe interiorizálódott volna, odakint volt és interiorizációs események is léteznek, amelyek némelyike tekintélyes erővel rendelkezik. Remélhetőleg a korábbi exteriorizációs fejezetekkel már sok terhet leszedtünk ezekről, de lehet, hogy az eseményekkel is kell foglalkozni.

Ebben az esetben meg kell keresni azt a legvalószínűbb cselekedetet, amely az adott területtel összefüggésben van és kifejezetten azt kell futtatni.

Nézd át a következő listát és válaszd ki közülük a legérdekesebbnek tűnőt. Miután kezelted, válassz egy másikat, és így tovább, amíg el nem jutsz oda, hogy igazán jól érzed magad a témában kapcsolatban.

 1. rávettek arra, hogy belemenj
 2. beletettek
 3. valamibe interiorizáltak
 4. rávettek arra, hogy bele akarj menni
 5. bele kellett jutnod
 6. nem tudtál bejutni
 7. kidobódtál a térből
 8. csapdába estél
 9. beleerőltettek
 10. behúztak
 11. betoltak

A kiválasztott tételt a következő felidézéses eljárás futtatásával kezeld. A megszövegezés az első (rávettek arra, hogy bele akarj menni) tételre van megadva és a többihez ezt kell igazítani. Írd le a megfelelő szöveget (mint például "idézd fel valaki más csapdába ejtését") minden utasításra, mielőtt elkezded futtatni az eljárást

31.7 a) Idézd fel azt, amikor rávettek arra, hogy belemenj

31.7 b) Idézd fel azt, amikor mást rávettek arra, hogy belemenjen

31.7 c) Idézd fel azt, amikor valaki más mást rávett arra, hogy belemenjen

31.7 d) Idézd fel azt, rávetted magad arra, hogy belemenj

A tétel lehet, hogy egy egyszerű felidézés hatására teljesen széthullik. Ha mégsem, akkor kezdd el az eseményfuttatást azzal a lánccal, ahol ez veled történt, majd ezután futtasd azt a láncot, amelyben másokkal teszed ugyanezt.

Ezt a fenti listából több más tétel kiválasztásával addig folytasd, amíg igazán jól nem érzed magad a dolgokba interiorizálódással és a belőlük történő exteriorizálódással kapcsolatban.

Ne aggódj amiatt, hogy a testeden kívül vagy belül vagy-e, mikor végzel. Az igazság az, hogy ez egy viszonylagos dolog, valamennyire mind a kettő igaz (legalábbis a testedben mindig tartasz valamit, hogy fenntartsd a működését, valamint egy kevés dolog mindig odakint is van, hogy el tudj igazodni az univerzumban).

Megjegyzendő, hogy a testen kívüli állapotban történő észlelés egy másik téma és nem tartozik ezen eljárások futtatásához. Egy kicsit már foglalkoztunk ezzel a területtel és még több mindent fogunk tenni, tehát ne aggódj emiatt.

31.8 Összeomlott tér

Az interiorizáció mellett létezik egy hasonló jelenség, amelyben a lény tere és energiamezői a személyre ráomlanak. A horgonypontjai (azok a pontok, amelyekkel meghatározza a terét) messze kint vannak, és a világ fényesnek és ragyogónak tűnik, a személy jól érzi magát és boldog, majd valami rossz történik és a személy összeomlik.

Ez egy testetlen lélekkel ugyanúgy megtörténhet, mint egy testben találhatóval vagy egy testet használóval.

Ez ugyanúgy futtatandó, mint a fenti interiorizáció, de a most következő listát kell használni:

 1. A világ bezárult
 2. A tér összeomlott
 3. Az energiád összeomlott
 4. A horgonypontok összeomlottak
 5. A horgonypontok becsapódtak
 6. Minden összeomlott
 7. A tér fenntartása megszűnik
 8. Az energiád fenntartása megszűnik
 9. A viszonyítási rendszered összedőlt
 10. Betemetődés
 11. Visszahúzódás
 12. Mindentől visszahúzódva
 13. Az egész teljesen valótlanná változtatása

Megjegyzendő hogy mindig te omlasz a saját teredbe. Lehet, hogy mások olyan dolgokat tesznek veled, amivel rávesznek arra, hogy ezt tedd, de csak te tudod összeomlasztani a saját horgonypontjaidat, nem számít, hogy hány kellemetlenkedő ember próbál meg téged megdolgozni.

Ez akkor történik gyakran, amikor rossz hírt kapsz.

31.9 Energiasugarak

Ez a rész az első menetben túl haladó lehet. Ha ez történik, hagyd a második menetre.

Amint valaki a gondolatokkal és posztulátumokkal működtetés szintje alá süllyedt (amikor pusztán a szándék által történnek dolgok), a személy energiát kezd el használni arra, hogy a dolgokat mozgásba hozza.

A személy gyakran irányít energiasugarakat a fejébe, a tarkójába, fel és le a gerincébe és a napfonadékába (a gyomrába). Gyakran (lasszószerűen) a törzse köré hajlít egy sugarat, és ezt használja arra, hogy a testet kirántsa a veszélyből.

Néha pedig ezek a sugarak a testet is befolyásolhatják és fejfájást, gyomorfájást, kisebb görcsöket és a belek felfúvódását okozhatják.

Néha enyhíthetsz ezeken a fájdalmakon úgy, hogy rájössz, mit tesz az energiád és megfordítod az áramlásának az irányát, vagy váltakozva eltúlzod és csökkented vagy megfordítod azt.

Az egyik legközönségesebb esemény az, hogy valami fájdalmat okoz, amely az idegcsatornákon keresztül az agyba fut, azután pedig egy energiasugarat küldesz a fejbe azért, hogy ellenállj és elnyomd a fájdalmat. Ez fejfájást okozhat. Vedd észre, hogy néha a stresszt is fejfájás követi, amint a lény azt visszalöki az agyi területekre (ahonnan az érzetek hozzá áramlanak).

Később még többet fogunk foglalkozni az energiasugarakkal, de lássuk, hogy tudunk-e futtatni néhány eseményt.

Nézz át egy olyan enyhe eseményt, amelyben valami ilyesmi történik. Nézd meg, hogy a saját energiád viselkedését észre tudod-e venni az eseményben. Összpontosíts arra, hogy te mint szellem mit teszel automatikusan (amelyről akkor lehet, hogy nem volt tudomásod) ahelyett, hogy a testeddel mi történik. Amint érzel valamit azzal kapcsolatban, hogy mit tett az energiád abban az időpontban, futtasd eseményláncolatként az energiának ezt viselkedésmódját.

31.10 Testek megvédése

A lény valójában semmilyen helyet nem foglal el. A létezése több univerzumra kiterjed, így a helyét sem lehet egyetlen univerzumra korlátozni.

Korábbi állapotában még tudatában volt ennek és tudta, hogy csak kinyúl a teremtett univerzumokba, amikor dolgokat működtet és tapasztal meg.

Mivel az egész univerzumon kívül helyezkedik el, nincs semmilyen oka arra, hogy a testeket egy mögöttük elhelyezkedő külső pontból irányítsa. Így hát a testeket belülről fogja működtetni (miközben teljesen exteriorizált állapotban van).

Azaz a testen belülre esik az első választása, ahol egy működtetési központot, vagyis egy érzékelő és irányítópontot fenntart.

Ezen a szinten úgy lehet a testre gondolni, mint egy mérhetetlenül nagyobb lény piciny darabjára.

Végül a lény arra a szintre süllyed le, ahol több helyett csupán egyetlen testet képes működtetni, és problémája van azzal, hogy akarata szerint újrateremtse azt. Így veszteségeket szenved el, amint a testei elpusztulnak, és megpróbálja megvédeni azokat.

Végül túl mély összekapcsolódik a testtel, és elkezdi megtapasztalni a fájdalmat.

Ez az a pont, ahol úgy dönt, hogy túl kellemetlen a testben lenni, és elkezd a test mögött egy olyan működtető központot felépíteni, ahol biztonságban van.

Tehát az exterior irányítási pont már egy aberráció. A folyamat a következő:

a) működtetés egy interior irányítópontból

b) működtetés egy exterior irányítópontból és végül

c) az exterior irányítópont beomlik a testbe, ahogy azt már korábban, az interiorizációs eseményben megtárgyaltuk.

Megjegyzendő, hogy ezekben a korai eseményekben, ahol a lény magától értetődően egy interior irányítási pontból működtet dolgokat, egyidejűleg tudatában van annak, hogy más helyeken is létezik, ez egyszerűen egy azok közül a helyek közül, ahol a lény működik.

Ha el tudod érni ezt a korábbi időszakot, akkor futtasd azokat az eseményeket, ahol megvéded a tested.

A legkorábbiakban még valaki – miközben a testében egy pontból működteti dolgokat – néhány ilyen működtetési pontot a teste köré vetít, hogy megvédje azt.

Ha az egész irreálisnak tűnik, akkor most lépd át. Egy későbbi fejezetben többet fogunk foglalkozni a testek működtetésének témakörében, és ezt az eljárást a második menetben is előveheted.

31.11 "Théta" esemény

Gondolkozz el azon, hogy milyen bajba kerülhet egy test nélkül működő szabad szellem (egy gondolkodási egység, vagy thetán).

Nézd meg, hogy tudsz-e néhány ilyen eseményláncot futtatni.

Ennek kapcsán néhány érdekes ötletet fogalmaz meg Hubbard Az ember története című könyve.

Viszont szigorúan csak a könnyű eseményekkel foglalkozz. Ne fuss bele a kemény kondicionáló vagy implantparancsokba. Azokat a későbbi fejezetekben fogjuk megtekinteni.

Még egyszer megemlítem, hogy ez lehet, hogy az első menetben túl nehéz lesz, későbbre kell hagynod.32. AZ ÉRZÉKELÉS ÉS AZ ORIENTÁCIÓ NÖVELÉSE

Az interiorizációs események kifuttatása után biztonságos az exteriorizációs gyakorlatoknak keményebben nekiveselkedni.

A korábbi ilyen gyakorlatokhoz hasonlóan a valódi érzékleteket valószínűleg keverni fogod a képzeltekkel. Ne hasonlítsd össze azt, amit érzékelsz, azzal, amit a testi szemeiddel látsz, és ne kezdd el leértékelni magad a pontatlanságok miatt. A jó érzékelés kifejlesztése fokozatosan történik. Ezek az eljárások egy kicsit továbbvisznek ezen az úton.

32.1 Pozitív exteriorizáció

Feküdj le és csukd be a szemed. Futtasd a következőket felváltva addig, amíg valamennyire meg nem bizonyosodsz arról, hogy valamilyen testen kívüli érzékelés bekapcsolódott.

32.1 a) Válassz ki három pontot a testedben.

32.1 b) Válassz ki három pontot a szobában.

32.2 Távolság (a szabadban)

Sétálj körbe a szabadban.

Válassz ki két tárgyat és figyeld meg a közöttük lévő távolságot, majd érezd a teret közöttük.

Ezt nagyon sokszor végezd el, amíg valóban birtokolni nem tudod a teret.

32.3 Távolság (exterior)

A következőkben feküdj le, csukd be a szemed, és csináld ugyanezt a gyakorlatot (a fenti 32.2-t)

Szemelj ki két tárgyat és figyeld meg a közöttük lévő távolságot, azután érezd a teret közöttük.

Ezt szintén nagyon sokszor csináld, amíg valóban birtokolni tudod a teret.

32.4 A nagy utazás

A következő listában szereplő bolygók mindegyike esetében helyezkedj el felette (vagy gondold el, hogy lenézel rá), tekints rá és szemelj ki pontokat a felszínén, majd interiorizálj a belsejébe (egy nagyobb teret elfoglalva a bolygó közepében), azután exteriorizálj belőle, mindezt háromszor végrehajtva. Azután menj a következő bolygóra.

Amikor végeztél a listával, kezdd megint az elejével. Folytasd, amíg az érzékelésedben, a realitásodban vagy az orientációdban jelentős nyereséget nem érsz el.

Az alábbi bolygólistát használd

32.4 a) Mars

32.4 c) Vénusz

32.4 d) Jupiter

32.4 e) Szaturnusz

32.4 f) Merkúr

32.4 g) Uránusz

32.4 h) Neptunusz

32.4 i) Plútó

32.4 j) Hold

32.4 k) Föld

Hagyj figyelmen kívül minden energiamezőt és furcsa érzékletet, és csak folytasd a gyakorlatot.

32.5 Orientáció

Sétálj körbe a szabadban. Amint így teszel, képzeld el, hogy te vagy mozdulatlan és az univerzumot mozgatod magad körül. Ahogy pedig ezt folytatod, kezdj el tárgyakat észrevenni, és figyeld meg a távolságot közted és a tárgyak között.

Amikor ezt már könnyedén meg tudod csinálni, akkor kezdj el váltakozva mozogni az univerzumban és magad körül mozgatni az univerzumot, mindegyik gondolatot néhány pillanatig megtartva.

32.6 Utcasarkok

Feküdj le és csukd le a szemed.

Menj el (képzeletben) egy nagyváros forgalmas kereszteződésébe, ahol rengeteg ember és mindenféle érdekes dolog van körülötted. Állj meg az egyik utcasarkon és nézz körül. Tedd a következőket:

32.6 a) Vegyél észre néhányt tárgyat.

32.6 b) Vegyél észre néhányt mozgást.

32.6 c) Vegyél észre néhányt embert.

Ezután keress egy másik kereszteződést egy másik városban és ismételd meg. Ezt bevásárlóközponttal vagy hivatalokkal variálhatod.

Ezt sokszor hajtsd végre.

32.7 Testeket elképzelve

Ismételd meg a fenti 32.6-os gyakorlatot, de ezúttal a sarkon állva, egy testben képzeld el magad. Ez egy "asztrál", "energia" vagy "szellem" test is lehet, ami a többiek számára anyagtalan.

Ezt a gyakorlatot (menj az utcasarokra, nézz körül, vegyél észre tárgyakat, mozgásokat, embereket) a jelenlegi testedet elképzelve végezd.

Ezután egy öreg testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután egy fiatal testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután egy ellenkező nemű testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután egy erőteljesnek látszó testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután egy okosnak látszó testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután egy szentnek látszó testet elképzelve magadnak végezd újra.

Ezután önmagadat mint egy energiafelhőt, a szemeidet mint arany korongot végezd csináld újra.

Ezután semmiként végezd újra.

32.8 Többet a testekről

Csukd be a szemed és sok-sok példányban képzeld el a tested.

Préseld össze a másolatokat egy labdába és omlaszd össze úgy, hogy semmi ne maradjon belőle.

Ezután képzelj el még több másolatot és hajítsd el őket.

Váltogasd ezt a két műveletet.

32.9 Tükröt használva

Nézz egy tükörbe és váltakozva lásd a tökéletes önmagad (a tényleges tested helyett) és a semmit (figyelmen kívül hagyva, hogy a szemeid azt mondják, hogy ott vagy).

32.10 Exterior változat

Csukd be a szemed, és mozogj körbe a szabadban. Keress tükröző felületeket és nézz beléjük, váltakozva lásd az ideális önmagad és a semmit.

32.11 Tapintás

Sétálj körül a szabadban.

Érints meg valamit, majd hagyd ott.

Ezután mentálisan érintsd és hagyd ott és próbáld meg ugyanazt az érzést megkapni.

Egy bizonyos tárgyon néhányszor ismételd meg és ezután térj át a következőre.

32.12 Hangok

Csukd be a szemed és nézz körül egy nagyvárosban. Figyelj érdekesnek látszó hangokra, menj oda, ahonnan hallatszanak és nézz körül.

32.13 Ext/int a testen

Feküdj le és csukd be a szemed.

Képzeld el magad, mint egy mindenféle dolgot (mindenféle bigyót, szerkezetet, tetszetősnek és érdekesnek látszó dolgot) tartalmazó energiafelhőt.

Gyengéden csúsztasd az egész holmit ki és be a fizikai testedbe. Szabályozd úgy, hogy ne legyen hatással a testedre, de próbáld megőrizni a kifelé és befelé mozgó tömeg és energia birtoklásának érzetét.

Ezután egy exterior helyzetből itasd át a testedet egy kényelmes fehér vagy arany energiafelhővel. Bármilyen fekete foltot változtass fehér vagy arany színűre.

32.14 A test működtetése

Helyezkedj el a test feje mögött egy méterrel. Terjeszd ki a teredet úgy, hogy elég nagy legyél ahhoz, hogy még ilyen távolságból is körülöleld a testedet.

Menj el egy népes helyre, sétálj körbe a testeddel és használd a testi szemeidet, de tartsd fenn azt a képzetet, hogy nagyobb vagy mint a tested, és azt a fejed mögül vagy az egész körülölelt térből irányítod.

Állj meg (vagy ülj le) egy kényelmes és nem feltűnő helyre.

A testi szemeiddel vegyél észre néhány tárgyat, ezután vegyél észre néhány mozgást, majd néhány embert. Ahogy ezt csinálod, gondold azt, hogy a szemeid képeket vesznek fel és ezt betáplálják az agyadba, majd ezeket egyfajta kommunikációs csatorna továbbítja feléd.

Ezután figyelmen kívül hagyva a testi érzékelést, ismételd meg a kiválasztási gyakorlatot a a fejed mögötti vagy a test környezetében található saját nézőpontodból, újra tárgyakat, mozgásokat, embereket kiszemelve.

Váltogasd ezt a két lépést.33. FORRÁSOK ÉS MÁS FEJLETT MECHANIZMUSOK

A következőkben a valóság megteremtését és más mechanizmusokat fogjuk egy kicsit jobban megvizsgálni .

33.1 Források kiválasztása

Válasz ki egy olyan állapotot vagy helyzetet, amely érdekel, és váltakozva futtasd a következőket:

33.1 a) Vegyél észre valamit, ami az ___________-nak forrása lehet.

33.1 b) Vegyél észre valamit, ami az ___________-nak valószínűleg nem forrása.

Ezután válassz egy másik helyzetet és ismételd meg.

Ennek a futtatását a különböző állapotokra és helyzetekre addig folytasd, amíg egy nagyobb felismerésed nem lesz.

33.2 Források általában

Váltakozva futtasd, amíg az érzékelésedben változás nem áll be:

33.2 a) Vegyél észre egy forrást.

33.2 b) Figyelj meg rajta valamit.

33.2 c) Vegyél észre valamit, ami nem forrás.

33.2 d) Figyelj meg rajta valamit.

33.3 Okozás

Ezt egy népes helyen végezd addig, amíg a tudatosságodban valami változás nem áll be.

33.3 a) Válassz ki valakit.

33.3 b) Vegyél észre valamit, amit ő okoz.

33.3 c) Vegyél észre valamit, amit ő nem okoz.

33.4 Létrehozás

Válaszd ki a fal egy kis részét vagy egy kis tárgyat és nézz rá, majd futtasd a következőket felváltva:

33.4 a) Gondold azt, hogy te hozod létre.

33.4 b) Gondold azt, hogy mások hozzák létre.

33.4 c) Gondold azt, hogy pillanatnyilag senki sem hozza létre.

Ezt addig ismételd, amíg a tudatosságodban növekedést nem tapasztalsz.

Ezután válassz egy másik tárgyat vagy a fal egy másik részletét és futtasd újra.

Futtasd még néhány dolgon. Miközben így teszel, figyeld meg, hogy tudod-e növelni azt a mennyiséget, amit te teremtesz.

33.5 Vanság

Futtasd felváltva:

33.5 a) Mi van?

33.5 b) Mi nincs?

33.6 Valóság

Nyugodtan végezd és mindegyik gondolatot tarts meg egy pillanatig, miközben az utasításokat váltogatod:

Válassz egy falat vagy egy nagyobb tárgyat.

33.6 a) Gondold azt, hogy ott van.

33.6 b) Gondold azt, hogy nincs ott.

33.6 c) Gondold mindkettőt egyidejűleg.

33.7 Teremtés

Egy népes helyen végezd ezt a gyakorlatot:

33.7 a) Figyelj meg valakit.

33.7 b) Mit hoz éppen létre?

33.7 c) Mit nem hoz éppen létre?

33.8 Létezés

33.8.1 a) Mi kell, hogy a létezésed része legyen?

33.8.1 b) Minek nem szabad a létezésed részének lennie?

Majd futtasd:

33.8.2 a) Mi kell, hogy mások létezésének a része legyen?

33.8.2 b) Minek nem szabad mások létezése részének lennie?

33.9 Állapotok

33.9.1 a) Válassz ki egy folyamatosan fennálló állapotot:

33.9.1 b) Mit tettél ezzel kapcsolatban?

Ezután futtasd

33.9.2 a) Válassz ki egy másokra folyamatosan fennálló állapotot.

33.9.2 b) Mit tettek ezzel kapcsolatban?

33.10 Hiedelmek

33.10 a) Válassz ki egy mélyen gyökeredző hiedelmet.

33.10 b) Mit tettél ezzel kapcsolatban?

33.11 Megmaradás

Sétálj körül a szabadban és futtasd a következőket:

33.11 a) Válassz ki valamit, aminek a megmaradását megengednéd.

33.11 b) Válassz ki valamit, aminek az eltűnését megengednéd.

33.12 Szavak

A következőket sok szóra végezd el, amíg úgy nem érzed, hogy a szavakat semmilyen erővel nem kapcsolod össze.

Gondolj egy olyan szóra, amelyikhez erőt társítasz (mint pl. az ütés, törés, robbanás stb.).

Váltakozva mondd ki a szót és képzeld el hozzá az erőt (pl. azt mondod, hogy "üt" és elképzeled, amint valaki megüt valakit), majd azután mondd ki a szót és ne társíts hozzá semmit egészen addig, amíg már semmilyen erőt nem társítasz automatikusan a szóhoz.

Megjegyzendő, hogy nem a szót próbálod a jelentésétől megfosztani, hanem csak azokat az automatikus hajlamokat távolítod el, amelyek erővel ruházzák fel a szavakat.

33.13 Jelentőség

Vedd sorra mindegyik falat és mondasd velük magadnak, hogy "ez azt jelenti, hogy __________", és helyettesíts különböző dolgokat az üres helyre, mint például "Ez azt jelenti, hogy zöld leszel" vagy "Ez azt jelenti, hogy meg fogsz halni".

Sok különböző dolgokra tedd ezt meg, beleértve egészen képtelen és nevetséges dolgokat ugyanúgy, mint amelyeket ebben a formában általában is mondasz. Használhatod ugyanazt a dolgot többször is, de ha lehet, ne közvetlenül egymás után tedd ezt.

33.14 Fontosság

Feküdj le és csukd be a szemed. Exteriorizálj és nézz körül egy nagyobb városban.

33.14 a) Figyelj meg valamit, ami éppen most történik.

33.14 b) Dönts úgy, hogy az fontos.

33.14 c) Dönts úgy, hogy az nem fontos.

33.15 Jelen idő

Képzelj egy állatot, például egy kutyát. Kezdd el a Föld körül körbefuttatni. Határozd el, hogy azon az úton, abban az irányban örökké fog futni.

Nézz a jövőbe. Lásd a kutyát a jövőben, amint folyamatosan fut körbe.

Nézz újra a képzetre a jelenben, lásd, ahogy a kutya fut. Tudd teljes biztonsággal, hogy a jövőben is futni fog, mindazonáltal állítsd meg, fordítsd meg és másfelé futtasd.

Különböző állatokat használva sokszor ismételd meg.

Addig folytasd a gyakorlatot, amíg semmilyen lelkiismeret-furdalásod sincs amiatt, hogy megállítottál valamit, amiről elhatároztad, hogy örökké menni fog.

33.16 Átlátszóság

Ezt egy szobában, nyitott szemmel végezd.

Nézz egy falra és képzeld azt, hogy átlátszó, vagy teremts egy üres teret a fal helyén.

Nézz át a falon arra, ami a másik oldalon van.

Csináld ezt néhányszor különböző falakkal, különböző szobákban, a másik oldalon található dolgokat észrevéve.

Ne aggódj túlságosan a pontosság miatt és az is rendben van, ha az érzékelésed halvány, csak végezd tőled telhetően a legjobban, amíg valamilyen nyereséged nem lesz.

33.17 Testek és átlátszóság

Sétálj egy forgalmas utcában.

Figyeld meg az embereket, lásd őket olyannak, amilyenek.

Most meztelennek látva őket újra nézz körül és figyeld meg az embereket.

A következőben lásd őket csontváznak, lásd, hogyan mozognak a csontok körülötted miközben sétálnak.

Végül kivetített illúzióként lásd őket, amelyet egy olyan lény teremtett, aki nem ebben a térben található.

33.18 Affinitás és konfrontálás

A következőket csukott szemmel végezd, mentálisan látva ezeket a dolgokat. Nézhetsz régi képeket, elképzelhetsz új dolgokat, vagy láthatod a jelenlegi valóságot.

33.18.1 a) Gondolj olyanokra, akiket kedveltél.

33.18.1 b) Nézz rájuk és konfrontáld őket.

33.18.1 c) Gondolj olyanokra, akiket nem szerettél vagy utáltál.

33.18.1 d) Nézz rájuk és konfrontáld őket.

33.18.2 a) Gondolj egy olyan helyre, amelyet kedveltél.

33.18.2 b) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.2 c) Gondolj egy olyan helyre, amelyet nem szerettél vagy utáltál.

33.18.2 d) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.3 a) Gondolj egy olyan tárgyra, amelyet kedveltél.

33.18.3 b) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.3 c) Gondolj egy olyan tárgyra, amelyet nem szerettél vagy utáltál.

33.18.3 d) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.4 a) Gondolj egy olyan cselekedetre, amelyet kedveltél.

33.18.4 b) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.4 c) Gondolj egy olyan cselekedetre, amelyet nem szerettél vagy utáltál.

33.18.4 d) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.5 a) Gondolj egy olyan időszakra, amelyet kedveltél.

33.18.5 b) Nézz rá és konfrontáld.

33.18.5 c) Gondolj egy olyan időszakra, amelyet nem szerettél vagy utáltál.

33.18.5 d) Nézz rá és konfrontáld.

33.19 Először látva

Menj ki a szabadba és nézz rá dolgokra úgy, mintha most először látnád.

Csinálj úgy, mintha sohasem láttad volna ezelőtt és most látnád először.34. IMPLANTOK

Szellemi létünk hosszú történelmében gyakran akartuk egymást irányítani. Gyakran tettünk erőfeszítéseket azért, hogy embereket különböző dolgokat megtételében megállítsunk vagy hogy leigázzuk és munkára fogjuk őket.

Némely fejlett múltbeli civilizáció nagyon hatékony kondicionálással próbálta és tette meg ezeket a dolgokat. Ezt néha azért tették, hogy az emberek jók és hűségesek, néha azért, hogy rabszolgák legyenek.

Ebben az univerzumban általában elektromos hullámokat használtak a beültetendő parancsok foganatosítására.

Az egyszerű hipnotikus parancsoktól túl könnyű megszabadulni ezen célok esetén, ugyanis általában nem tartanak ki több életen át.

Így hát általában ezek az implantok bonyolult mintázatokból, hamis képekből és különböző egyéb trükkökből állnak és gyakran téves adatokkal és félrevezető történetekkel vannak tele.

Ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget ezeknek a dolgoknak. Ezek már régiek és a parancsaik ereje is gyenge, alig több a tévében található reklámokénál.

Ha téged ez nagyon zavar, akkor az a saját erőfeszítésed miatt van, ugyanis más embereket is jóvá vagy engedelmessé akarsz tenni. Ezen egy vagy más alkalommal már mindannyian dolgoztunk, azt gondolva, hogy ez a megoldása egy jobb társadalom felépítésének,vagy ez az út vezet el a gazdagsághoz és a hatalomhoz.

Ezen dolgok miatt viszont az eseményfuttatás során bajba kerülhetsz. Ha egy implantot a beültetett tételek megfigyelése nélkül tapogatsz le, akkor azok felkavarodhatnak és szembe kell nézned a beültetett dolgokat ahhoz, hogy megfelelően törölhesd őket.

Ezek az események tulajdonképpen megnehezítik az előző életek felidézését, és amíg nem néztél velük szembe, addig ezeknek a beültetett dolgok némi megmaradt hatással vannak rád.

A beültetett dolgok gyakran egy ismétlődő mintázatot követnek. Amikor ezeket az 1960-as években kutatták, akkor a mintázatokat olyan papírra írták, amelyen kis lyukak voltak vágva, ahová különböző szavakat lehetett beilleszteni.

Van néhány olyan játék, amelyekben olyan ehhez hasonló, kis ablakokat tartalmazó kártyák vagy korongok vannak, amelyekben a kártya eltolásakor vagy a korong elforgatásakor különböző szavak tűnnek fel. Ezeket a kártyákat angol nyelvterületen platennek hívják.1

Még ha ezeket a lyukas kártyákat már nem is használják, az implant tételeinek mintázatát ezért még mindig platennek nevezik.

Az ortodox szcientológia birtokában nagyszámú, az 1960-as években kikutatott implant platen található. Ezek nagy része annak ellenére megtalálható az interneten, hogy a Szcientológia Egyház bizalmasnak nyilvánította azokat.

Az interneten elérhető Szuper Szció című könyvben még több olyan található, amelyet én fedeztem fel.

Remélem mások is publikálni fogják az ezen a területen végzett kutatásuk eredményét.

Ezen a szinten csak azzal foglalkozunk, hogy egy implantmintát hogyan lehet futtatni és most egy egyszerű, általánosan előforduló és problémákat okozó implant platent fogunk kezelésbe venni. A második menet során már lehet, hogy a hálózaton találhatóak közül akarsz majd néhányat futtatni.

Egy kezdő számára túl nehéz dolog egy új implant után kutatni és ez a könyv keretein is túlmutat.

Hacsak nem vagy nagyon képzett, nem szabad implantok után vadásznod. Ehelyett használd a már meglévő plateneket és fuss át rajtuk, hogy minden minden megmaradt hatást eltakaríthass.

Ha egy olyan implantba ütközöl bele, amelynek nincsen platenje, akkor annak futtatása helyett az odavezető eseményeket futtasd. Ebben az esetben is a legelső megtörtént eseményt keresd, mert ezeket a dolgok "felvételek", eltárolják ezeket és ezt rajtad már egynél többször is használhatták.

Ha pedig igazán bajban vagy, akkor keresd meg azt az időt, amikor ezt mással akartad megtenni vagy meg is tetted vele és különösen az akkori szándékaiddal nézz szembe.

Ha ez az egész túl különösnek vagy lehetetlennek tűnik, akkor lépd át ezt és az ehhez hasonló fejezeteket. Csak a második menetben vizsgáld meg őket.

34.1 Technika

Az implant platenek futtatásának az alapvető módja az, hogy addig figyeled meg vagy képzeled magad elé sorban az összes tételt, amíg a hatásuk meg nem szűnik.

Mivel ezeknek a dolgoknak van egy kis hátulütőjük, a futtatás legkönnyebb módja az, hogy váltakozva kiválasztasz egy tételt, majd megfigyelsz valamit a szobában. Ez ébren és az öntudatodnál tart, és ez adja a maximális hajtóerőt a tételek sorra vételénél.

Amikor egy tételt kiválasztasz, akkor annak az értelmét és a szándékát kell megkapnod. Ezeket nem angolul (vagy az általad használt nyelven) implantálták és inkább a tétel jelentése, mint a megszövegezése az, ami számít.

Néha azt érezheted, hogy a tétel valahol körülötted helyezkedik el, vagy egy bizonyos irányban található, amely esetben ki kell nyúlnod arra a helyre, hogy az adott tételt megfigyelhesd.

Ideális esetben azonban az időben oda nyúlsz vissza, ahol az implantot beültették, és ott figyeled meg azt.

Először lehet, hogy körül kell tapogatóznod ahhoz, hogy ráhangolódj a tételre. Lehet, hogy némi hozzákapcsolódó tömeget, nyomást, tiltakozást vagy energiát érzékelsz.

Addig folytasd a tétel megfigyelését, amíg ez a dolog eltűnik belőle és nem marad semmi, ami hozzá kötődne, semmi nehézség, sem bármely olyan ösztönzés, hogy engedelmeskedned kell neki. Ezt rendszerint a megkönnyebbülés vagy valami eltűnésének az érzete kíséri.

Ha sokszor kiválasztasz egy tételt és úgy tűnik, hogy az nehezebbé vált vagy jobban feltöltődött, akkor próbálj egy olyan korábbi időponthoz visszanyúlni, ahol a tételt beültethették. Ezeket az implantok újra és újra felhasználták és neked a lehető legkorábbit vagy legelsőt kell ezek közül elérned.

Ha a tétel futtatása nehezebbé válik, és nem találsz korábbi eseményt, akkor lehet, hogy a futtatott platen egy korábbi tételén némi töltést hagytál, ezért vissza kell menned néhány tételt és meg kell vizsgálnod, hogy van-e még rajta valamennyi töltés. Ha így van, akkor futtasd még néhányszor a korábbi tételt.

Egy platent addig kell futtatni, amíg már nincs benne több töltés. Nem szabad semmilyen fáradtságnak, tömeg- vagy öntudatlanságérzetnek, legkevésbé pedig hipnotikus érzésnek maradnia. Ezen a ponton képesnek kell lenned a platent reakciók vagy a tételekhez társított jelentőség nélkül végignézni.

34.2 Az öngyilkosság implant

Nyilvánvaló az, hogy egy súlyos implant nagy valószínűséggel tartalmaz olyan parancsokat, amelyek az öngyilkosságba kergetnek, ha rájuk találsz. De az ugyanolyan nyilvánvaló, hogy a legtöbb ember nem igazán engedelmeskedik egy ilyen parancsnak, főleg ha azt nagyon-nagyon régen ültették be.

Ha tudatukban vagy, akkor a gyakorlatban ezeket a dolgokat meglehetősen könnyű egy vállrándítással elintézni.

A legtöbb ember nem szalad le a boltba, amikor a tévéreklám ezt mondja neki. Eléggé érzéketlenné váltunk.

A beültetett öngyilkossági utasítások még akkor sem voltak túl hatásosak, amikor újak voltak.

Ezek más okból kerültek az implantokba. A személynek azt az érzést adja, hogy veszélyes lenne visszaemlékeznie.

Valójában minél jobban emlékszel egy implantra, annál kevesebb hatással van rád. Akkor a leghatásosabbak, amikor egyáltalán nem tudod azokat felidézni.

Ezek a dolgok nem erősödnek, ahogy megtalálod őket, hanem ellenkezőleg, legyengülnek.

A következő platen egy olyan tételsort tartalmaz, amelyet rendszerint különböző, egymással kapcsolatban nem álló implantok elejéhez vagy végéhez (vagy mindkettőhöz) szoktak fűzni. Talán ez a jelenlegi univerzumban használt legáltalánosabb öngyilkossági tételsor.

Ha úgy tűnik, hogy nem tudod megfogni vagy megtalálni a tételeket, akkor nyugodtan halaszd ezt későbbre.

Az implanttételek sohasem voltak túl erőteljesek. Az implantálódás és mások implantálása alatt hozott posztulátumok és döntések voltak azok, amelyek a negatív hatások legtöbbjét létrehozták. Az ehhez hasonló tételeket arra tervezték, hogy rávegyenek annak a posztulálására, hogy önmagad védelme érdekében az implantot el kell felejtened.

A futtatás legjobb módja talán az lenne, hogy a tételeket egy papírral letakarod, és amikor egy tétellel végeztél, egy sorral lejjebb húzod. Ezáltal könnyebben a helyeden tudsz maradni és ez meggátolja, hogy az összes tételt egyszerre tekintsd át.

Vedd sorban mindegyik tételt és váltakozva figyeld meg a tételt és vegyél észre valamit a szobában, amíg jól nem érzed magad ezzel kapcsolatban és semmilyen ösztönzést vagy kényszert nem érzel arra, hogy a tételnek engedelmeskedj, és nincs semmilyen kényelmetlen vagy felkavart reakciód, mialatt ezzel foglalkozol.

Ha igazán jól kezded magad érezni, akkor tarts szünetet.

A szünet után térjél vissza és nézd meg, le tudsz-e még szedni némi töltést. Ha a szünet után megvizsgálva az egész dolog tényleg feloldódott és csupán mulatságosnak tűnik, akkor tekintsd át a maradékot és figyeld meg, hogy valami megmaradt-e (és futtasd ki azt).

Először viszont mindig tarts szünetet, mert egy tétel kezelése során néha annyira megkönnyebbülhetsz, hogy a maradékok eltűntek látszanak, amikor ez nem így van.

 • Ha ismered, akkor nem hiszel benne
 • Ha ismered, akkor elfelejted
 • Ha ismered, akkor elmebeteg leszel
 • Ha ismered, akkor öntudatlan leszel
 • Ha ismered, akkor nem leszel tudatában
 • Ha ismered, akkor beteg leszel
 • Ha ismered, akkor meghalsz
 • Ha ismered, akkor megölöd magad
 • Ha beszélsz róla, akkor nem hiszel benne
 • Ha beszélsz róla, akkor elfelejted
 • Ha beszélsz róla, akkor elmebeteg leszel
 • Ha beszélsz róla, akkor öntudatlan leszel
 • Ha beszélsz róla, akkor nem leszel tudatában
 • Ha beszélsz róla, akkor beteg leszel
 • Ha beszélsz róla, akkor meghalsz
 • Ha beszélsz róla, akkor megölöd magad
 • Ha felfedezed, akkor nem hiszel benne
 • Ha felfedezed, akkor elfelejted
 • Ha felfedezed, akkor elmebeteg leszel
 • Ha felfedezed, akkor öntudatlan leszel
 • Ha felfedezed, akkor nem leszel tudatában
 • Ha felfedezed, akkor beteg leszel
 • Ha felfedezed, akkor meghalsz
 • Ha felfedezed, akkor megölöd magad
 • Ha emlékszel rá, akkor nem hiszel benne
 • Ha emlékszel rá, akkor elfelejted
 • Ha emlékszel rá, akkor elmebeteg leszel
 • Ha emlékszel rá, akkor öntudatlan leszel
 • Ha emlékszel rá, akkor nem leszel tudatában
 • Ha emlékszel rá, akkor beteg leszel
 • Ha emlékszel rá, akkor meghalsz
 • Ha emlékszel rá, akkor megölöd magad
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor nem hiszel benne
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor elfelejted
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor elmebeteg leszel
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor öntudatlan leszel
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor nem leszel tudatában
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor beteg leszel
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor meghalsz
 • Ha gondolkodsz ezen, akkor megölöd magad

34.3 Utolsó lépések

Egy tétel futtatása után tedd a következőket:

34.3 a) Vegyél észre minden posztulátumot és döntést, amit az esemény idején hoztál.

34.3 b) Találj meg minden olyan időszakot, amikor ezt az implantot másoknak adtad vagy azt akartad, hogy másokat ezzel implantáljanak.1Mivel a "lyukrács" szó szerintem magyarul elég zavarosan hangzik, ezért én is a platen szót fogom használni.35. BELÉPÉSI PONTOK

Ha megtalálod azt a pontot, ahol beléptél egy játszmába, valamelyest csökkentheted a játszmában ezután keletkezett események súlyát, különösen ha megtalálod azokat azt az érdeklődést, vágyakat vagy valamilyen esztétikus vagy érdekes dolgot, amely belevont a játszmába.

Ez nem igazán gyógyítja meg azt, ami ezután következett, de lehetőséget nyújt arra, hogy kimozdítsd a későbbi eseményekre ragadt figyelmed és hogy egy kicsit az egész eseménysorozatból kilépj.

35.1 Kapcsolatok

Kiindulásként azokat a kapcsolatokat vizsgáljuk meg, amelyekbe ebben az életben kerültél.

Ezek lehetnek szexuális kapcsolatok vagy csupán erős barátságok, a hangsúly a másokkal létesített hosszú vagy intenzív kapcsolatokon van.

Minden egyes nagyobb kapcsolat esetében vizsgáld meg azt az eseményt, amikor a döntésed alapján vagy attól függetlenül belekerültél egy kapcsolatba.

Ez nem fogja felbontani a kapcsolatodat, csak akkor, ha azért küzdesz, hogy kikerülj belőle.

Megjegyzendő, hogy a boldog házasok gyakran mesélnek arról, hogy hogyan kerültek össze, és ez a kapcsolat megerősítését szolgálja, mivel újra feléleszti azokat a célokat, amelyekért az létezik.

Másrészről azok a kellemetlen szerelem-gyűlölet kapcsolatok, ahol valaki oda-vissza verődik, gyakran már a kezdetektől fogva tévedéseket és félreértéseket tartalmaz.

Ebben az esetben a személy hajlamos a későbbi problémákra figyelni, nem néz vissza és nem értékeli ki újra az eredeti feltevéseit. Néhány esetben az utólagos bölcsesség birtokában visszatekintve a kezdetekre megláthatod a azokat a hibás döntéseket és vágyálmokat, amelyek a rossz útra vezettek.

A hangsúly nem a csalások és a másokat vádolható dolgok keresésén van. Ezek nem szabadítanak ki a jelenlegi helyzetedből, hanem csak állandósítják azt.

Ehelyett vizsgáld meg azokat a vágyaidat és álmaidat és azt a dolgot, amiről úgy gondolod, hogy ott volt. Ez az, ami miatt ragaszkodsz a kapcsolathoz.

Ne add fel az álmaidat csak azért, mert rossz helyre irányultak. Ehelyett ismerd fel, hogy rossz célpontra rögzültek.

Az események futtatásánál szerzett tapasztalatunk azt mutatja, hogy a kritikus pont a legkorábbi rész futtatása, azé a ponté, ahol minden elkezdődött.

Tehát futtasd a kapcsolatok kezdetét úgy, mint mint egy eseményt, ezzel csökkentheted azon dolgoknak a súlyát, amelyek a kapcsolatban később történtek. Ezzel rendbetehetsz egy jó kapcsolatot úgy, hogy az még jobb lesz, és segít befejezni egy rossz kapcsolatot vagy segít kiheverni a múltban történt rossz hatásokat.

Használhatod az egyik korábbi részben megadott eseményfuttatási technikát is. Ha pedig az eseményfuttatás rosszabbá válik ahelyett, hogy rendbe hozná a dolgokat, keress egy korábbi hasonló eseményt, mivel a személy hajlamos újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerülni.

Szentelj különleges figyelmet a céljaidnak, vágyaidnak, szándékaidnak, döntéseidnek és azoknak az elhatározásaidnak, amelyeket a kapcsolat érdekében hoztál.

35.2 Csoportok

Most azokat a csoportokat vizsgáljuk meg, amelyekhez szándékosan csatlakoztál és amelyek az életed fontos részét alkották vagy alkotják.

A belépésedet a fenti módon futtasd újra. Ez nem csak a csoporthoz csatlakozásodat tartalmazza, hanem azokat a döntéseket és eseményeket is, amelyek a csatlakozáshoz vezettek.

Néhány esetben azért csatlakoztál egy csoporthoz, hogy megoldást találj egy korábbi zűrzavaros állapotra. Ebben az esetben a csoporthoz csatlakozás a történet végén található.

Tehát keress egy korábbi zűrzavaros állapotot, amely a csatlakozás előtt létezett és amelyre a csoporthoz csatlakozás megoldás volt.

Ha volt egy előzetes zűrzavaros állapot, akkor futtasd a következőket azon az időszakon:

35.2.1 a) Milyen problémád volt akkor?

35.2.1 b) Milyen, a problémával kapcsolatos kommunikációt hagytál befejezetlenül?

Ezután futtasd:

35.2.2 a) Mit tettél akkor?

35.2.2 b) Mit nem mondtál akkor?

Ha nem érzed magad jobban a zűrzavarral kapcsolatban, akkor kezelj minden zaklatott állapotot (ARK törést), ami akkor történt, a korábbi fejezetben található eljárást felhasználva.

Futtathatsz több probléma eljárást is, (lásd az erre vonatkozó fejezetet), a zűrzavar idejére használva azt, ha még valami szükségesnek látszik.

Miután a zűrzavaros szakasz szétesett, futtasd a belépési pont eseményét, és ebben az esetben kicsit máshogy fogod látni a dolgokat, mint akkor, amikor a csoporthoz csatlakoztál.

Ez segít újraéleszteni a céljaidat és megnöveli a kívánatos csoporttal való kapcsolatodat és segít elválni egy nem kívánatos csoporttól.

35.3 Kényszerített csatlakozás

Vannak olyan csoportok (és néha még kapcsolatok) is, amelyekhez valaki kényszer hatására csatlakozik.

A hadseregbe sorozás egy példa, az iskolába iratkozás egy másik. Ami nem azt jelenti, hogy ezek mindig kényszer hatására történnek, de általában ez a helyzet.

Először a kényszerről kell egy kis töltést levenni. Futtasd a következőt:

35.3 a) Idézd fel azt, amikor valamihez való csatlakozásra kényszerítettek.

35.3 b) Hogyan tiltakoztál akkor?

35.3 c) Idézd fel azt, amikor mást csatlakozásra kényszerítettél.

35.3 d) Hogyan tiltakoztak akkor?

Amint ezzel szembe tudsz nézni, keress olyan jelentős belépési pontot, ahol kényszer hatására csatlakoztál, is futtasd ezt úgy, mint egy eseményt. Ezt azokra az esetekre is végezd el, amelyekben másokat csatlakozásra kényszerítettél. Ha pedig még szükséges, futtasd azokat az eseményeket is, amikor mások másokat csatlakozásra kényszerítettek.

35.4 Meghiúsult célok

Egy erős szándék vagy cél szintén egy kezdet és egyfajta játszmába lépési pont. Néha egy kívánatos cél felé törekvés a későbbi nehézségek és hibák hatására rossz vágányra terelődhet és a kétségbeesés miatt félbeszakadhat ahelyett, hogy a célt valaki csak félretenné, mert valami más kezdi el őt érdekelni.

Ezeket a meghiúsult célokat szintén rendbe kell tenni úgy, hogy megkeresed azt az időszakot, amikor még megvolt az eredeti célod, majd eseményként futtatod, különleges figyelmet fordítva annak a pillanatnak, amelyben eredetileg e mellett a cél mellett elkötelezted magad.

Ugyanúgy, mint a fent belépési pontokban, az első pillanathoz visszatérés csökkenti a későbbi hibák súlyát.

A fentebbiekhez hasonlóan pedig ez sem erőlteti rád azt, hogy a célodat újra el akard érni vagy hogy fel akarj hagyni vele, egyszerűen csak a szabad választás lehetőségét állítja helyre. Amint a hibáid súlya eltűnik, a régi szándékaidat kedved szerint újra felelevenítheted vagy akár el is temetheted és ez csak a jelenbeli kívánságaidtól függ.

35.5 Kívánatos célok

Miután rendbe tettük a meghiúsult célokat, jólesik egy pozitív eljárást futtatni ezen a területen.

35.5 a) Keress egy kívánatos célt.

35.5 b) Keress egy valaki más vagy mások számára kívánatos célt.

35.6 Tanulás

Mivel olyan értékes dolgokat tanulni, lássuk, fel tudjuk-e újra éleszteni a lelkesedésed ezen a területen.

36.6 a) Mit akartál megtanulni?

36.6 b) Mikor volt ez?

36.6 c) Mit akart valaki más megtanulni?

36.6 d) Mikor volt ez?

35.7 Testhez csatlakozás

A haladóbb tanulóknak és a könyvön másodszor áthaladóknak nagyon hasznos lehet a jelenlegi testhez csatlakozás eseményének a futtatása.

Ennek az egyik legfontosabb részét azok a döntések és elhatározások alkotják, amelyeket valaki a jelenlegi élete kezdetekor hozott.

Mivel az idők során mindenki sok testet felvett, lehet, hogy ezt az eseményt egy hosszú lánc végén találod, és korábbi hasonló testhez csatlakozásokat is futtatnod kell.

35.8 Az életek feltérképezése

Ez határozottan egy haladóbb lépés és akkorra kell hagynod, amikor már elég adatot gyűjtöttél már össze közelmúltbeli életeidről az egyszerű, különösen a könyv elején megadott felidéző eljárásokkal.

Amikor már készen állsz erre, kezdd el felvázolni az általad ismert elmúlt néhány ezer évben élt életeidet.

Kezdd a legkorábbival, vizsgáld meg, hogy milyen szándékokkal léptél be abba az életbe és vizsgáld meg, hogy hogyan haladtál. Vedd tekintetbe azt, hogy a következő életed egy megoldás vagy válasz az előzőre, és ismét vizsgáld meg a szándékaidat és hogy mi történt valójában.

Így előrehaladva képesnek kell lenned néhány üres helyet legalább nagyjából kitölteni és látni, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak egymással.

Látni fogsz olyan dolgokat, amelyek most nagyon fontosak vagy régen nagyon fontosak voltak a számodra, olyanokat, amelyeket életről életre állhatatosan fenntartottál és látni fogod, hogy hol vergődtél ide-oda, amikor egy akadályon próbáltál meg átjutni.

Ezt végezve esetenként egy olyan különlegesen jelentős eseménybe ütközhetsz, amelyet ki kell futtatnod.36. BELÉPÉS EBBE AZ UNIVERZUMBA

Lehet, hogy ezt a fejezetet túl megalapozatlannak találod. Ebben az esetben inkább egy megtekintendő ötletként olvasd, ne pedig végső igazságként.

Egy univerzum belépési pontja azért fontos, mert a benne zajló játszmák alapjául szolgál.

A jelen univerzumba lépés pontja – amelyikben most is élünk – emiatt különösen fontos.

Az előző a Mágia Univerzuma volt, amely az annyira népszerű fantasy és horrortörténetekhez hasonlított.

Ez az univerzum eredetileg azért épült, hogy megszabaduljanak a nem kívánatos elemektől, és ebbe nem csak a bűnözők és az elégedetlenkedők tartoztak bele, hanem a hadifoglyok és más legyőzött ellenfelek is. Végül a dolgok itt olyan érdekesek lettek és a mágikus univerzum annyira visszahanyatlott, hogy az emberek szándékosan is idejöttek és csak kevesen maradtak hátra.

Néhány embert többször bezártak ide és megmenekült, tehát ne lepődj meg, ha azt találod, hogy az ebbe az univerzumba belépésed többször történt meg. Mint általában, most is a legelsőt érdemes megtalálni.

A két univerzum között nincs közvetlen térbeli megfeleltetés. Vannak átjárási pontok, de nincs egy-az-egyhez megfeleltetés közöttük. Az átjárási pontok egy kis "konzervált" univerzumhoz kapcsolódnak (állandó "műsorral", mint egy felvétel), amely egyfajta hídként szolgál a kettő között.

Az átjárópontok a mágikus univerzumban általában egy (leginkább görögös jellegű) medenceként vannak felállítva, amelybe valaki lélek formájában kerül be. Általában egy oszlopokból álló spirál van a medence körül. Ezekből 64 darab van, amelyek tetején különböző (fej- vagy mell-)szobrok találhatók.

Azt nem tudom biztosan megmondani, hogy ezek a medencék mindig egyformák-e vagy van-e közöttük valamilyen különbség. Az bizonyos, hogy a táj változhat, és maga a bolygó is különböző lehet (különböző égszín, stb.).

Lehet, hogy egy bíróság ítélt el, és vittek a spirál elejéhez, de az is lehet, hogy a saját akaratodból kerültél oda.

Ezután a személyt valami energiafajta körbejáratja spirálon úgy, hogy a személy szellemként (vagy egy szellemtestben) oszloptól oszlopig lebegve fokozatosan sebességet gyűjt, és a végén belerepül a medencébe. Ha a lényt kényszerítik (azaz nem a saját akaratából megy), akkor különböző lények lesznek a medence felett, akik "betakarnak" (energiamezőkkel körbevesznek), és "belenyomnak" a medencébe, hogy biztosak legyenek benne, hogy belekerülsz.

Amint a medencében vagy, minden nehézkes és bezárt lesz, és úgy tűnik, mintha egy másik helyen lennél. Ez az a "konzerv" univerzum, amit az átvitelre használnak. Noha sok ilyen medence van a mágikus univerzumban, úgy tűnik, hogy az eseményben innentől kezdve mindig ugyanott vagy.

Az esemény nem tartalmaz sok fájdalmat vagy erőt, csak egy kismértékű nyomást és néha erős érzelmeket, mint a veszteség és a száműzöttség érzése. Az esemény legfőbb jellemzője a különlegesen erőteljes esztétika, amely arra hivatott, hogy felkeltse az érdeklődésedet és a jelenlegi univerzumba bevonjon.

A "felvétel" univerzum egy vízalatti világhoz hasonló homályos ürességgel kezdődik. De fokozatosan egy aranyszínű fényforrásszerűséget érzékelsz, és úgy érzed, arrafelé húznak. Majd fokozatosan sebességet gyűjtesz és végül egy aranyszínű, sugárzó nap formájú tárgyhoz érsz (inkább egy jelképhez, emblémához vagy egy ékszerhez, nem egy igazi naphoz). Ahogy belesüllyedsz, az "isteninek lenni" célt hallod (telepatikusan, nem szavakkal).

Áthaladsz rajta, és ahogy tovább mozogsz, sebességet gyűjtesz és néhány arany haranghoz érsz, és ahogy áthaladsz rajtuk, a "szabadnak lenni" célt hallod.

A következő cél a "Felelősnek lenni", és úgy hiszem, hogy néhány arany könyvön vagy törvénytáblán haladsz át.

Ez egy egész sorozat célon keresztül folytatódik.

A sorozat megközelítőleg a következő, de lehetnek benne hibák vagy kihagyások.

 • ISTENINEK LENNI
 • SZABADNAK LENNI
 • FELELŐSSÉGTELJESNEK LENNI
 • ALKOTÓNAK LENNI
 • FONTOSNAK LENNI
 • HOZZÁÉRTŐNEK LENNI
 • HÍRESNEK LENNI
 • JÓ MEGFIGYELŐNEK LENNI
 • HATÁROZOTTNAK LENNI
 • APRÓLÉKOSNAK LENNI
 • SIKERESNEK LENNI
 • IGAZSÁGOSNAK LENNI
 • NÉPSZERŰNEK LENNI
 • ÜGYESNEK LENNI
 • BÖLCSNEK LENNI
 • SZÉPNEK LENNI
 • TERMELÉKENYNEK LENNI
 • HATALMASNAK LENNI
 • SZENTNEK LENNI
 • OKOSNAK LENNI
 • ERŐSNEK LENNI
 • RAVASZNAK LENNI
 • BÁTORNAK LENNI
 • GAZDAGNAK LENNI
 • FÜGGETLENNEK LENNI
 • JÓNAK LENNI
 • KALANDOSNAK LENNI
 • RENDSZERETŐNEK LENNI
 • KÜLÖNBÖZŐNEK LENNI
 • TISZTELTNEK LENNI
 • BOLDOGNAK LENNI
 • KAPZSINAK LENNI
 • ÉRZÉKINEK LENNI
 • PARANCSOLÓNAK LENNI
 • ERŐSZAKOSNAK LENNI
 • KITARTÓNAK LENNI

Az utolsó cél, a "Kitartónak lenni" egy piramis. Belehatolsz és egy másik tájon jelensz meg, egyfajta síkon vagy emelvényen, amit angyalok, démonok és különböző más dolgok vesznek körül, mind nagyon esztétikus, bonyolult és nagyon érdekesnek látszik.

Az ekkor és az ezután megjelenő szereplők és valószínűleg az előzőleg megjelenő tárgyak is minden bizonnyal négydimenziósak, amelyből valaki egy folyamatosan eltolódó háromdimenziós nézőpontot lát úgy, hogy a nézőpontod változásával a kép folyamatosan változik (a negyedik tengely mentén eltolódsz, miközben ugyanazon háromdimenziós koordináták között maradsz, így anélkül mozogsz, hogy a szokásos értelemben mozognál).

Az egésznek olyan légköre van, mint egy felvonulásnak. Kerubok trombitálnak és csattogó hang hallatszik, ahogy különböző szereplők lépnek a színre és elmondanak egy sort. Az egésznek az a jelentősége, hogy fogva tartsa a figyelmedet.

Az előadás a "csak egyvalaki fog túlélni" sorral kezdődik, miközben egy csomóan az emelvényen nyüzsögnek.

Ezután az "ahhoz, hogy a túlélj, mindenkinél jobbnak kell lenned" sor következik.

Ezután a nyüzsgő tömeg visszahátrál és lenyugszik, miközben az első szereplő megjelenik.

Ő lehet "isten", és lehet, hogy egy fehér köpenybe öltözött, szakállas öregemberként jelenik meg (de a megjelenése különböző nézőpontokból szemlélve váltakozik). És megjegyzendő, hogy ez nem több, mint egy szerep, olyan, mint egy misztériumjátékbeli színész, az alakban nincs semmi istenszerűség.

A következő szavakat mondja (megközelítőleg, ez nem magyarul van)

a) (a bal oldaladra nézve (neki jobbra))

Isteninek lenni a megoldás az kitartó (makacs) emberek ellenállására.

b) (előre nézve)

Isteninek lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) (a jobb oldaladra nézve (neki balra))

Isteninek lenni szenvedni a szabad lények (emberek) elnyomásától.

Balra elmegy, majd a "szabad lény" lép jobbról az emelvényre, és ezt mondja:

a) (a bal oldaladra tekint, ahol az isten kiment)

Szabadnak lenni a megoldás az isteni lények ellenállására.

b) (előre nézve)

Szabadnak lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) (a jobb oldaladra tekint, ahol a következő szereplő meg fog jelenni)

Szabadnak lenni szenvedni a felelősségteljes lények elnyomásától.

Ezután ez ugyanazon minta szerint folytatódik, mint a fent bemutatott, célokból álló sorozat. Megjegyzendő, hogy néhány cél hiányozhat a listáról és a megadottakon kívül néhányhoz a fentitől különböző fordítás is elképzelhető.

Az utolsó:

a) Kitartónak a megoldás az erőszakos lények ellenállására.

b) Kitartónak lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) Kitartónak lenni szenvedni az isteni lények elnyomásától.

Ez az egész mintát egy körbe állítja úgy, hogy az isteni lények a kitartókkal szembenállnak.

Az esemény a feketeség hullámaival ér véget.

Ezután a jelenlegi univerzumban találod magad. Több különböző belépési pont volt és van.

A jelenlegi "helybeli" belépési pont az Orionban található Lófej köd.

Az egész eseményt inkább az esztétika tartja össze, mint bármely nagymértékű fájdalom vagy erő.

Azt az elképzelést próbálja belédültetni, hogy hogy ebben az univerzumban a játék célja mindenki más felett állónak lenni és így idézi elő, hogy mindenkivel ellentétbe kerülj.

Ha mindenki ellen elkezdesz harcolni, akkor az természetes, hogy előbb vagy utóbb veszíteni fogsz, így nem tudod tartani az isteni helyzetedet, hanem ehelyett végigsüllyedsz a célok sorozatán, és végül egy végtelenül csökkenő spirálban átlendülsz a "kitartónak lenni" célról egy alacsonyabb szintű "isteninek lenni" célra.

Ahhoz, hogy ebből a mintából kitörj, abba kell hagynod a felsőbbrendűségért folytatott harcodat.

Az alapvető hazugság, ami ezt az egész dolgot előidézi az, hogy csak egyvalaki élhet túl. Ez egy nagyon érzékeny nyomógomb és esetenként a népszerű mozi- és tévéfilmek is felkapják (a Hegylakó a legújabb példa erre). Vedd észre, hogy ez a gondolat mindig a legerőszakosabb és legpusztítóbb játékokhoz vezet.

Ez az oka annak, hogy olyan sokat harcolunk. És ez semmi más, mint egy olyan hazugság, amit hatalmas mennyiségű esztétikával mutattak be.

Az esemény az "idők kezdetén" történik meg. De ez igazából csak az esemény konzervált univerzumára igaz. Azelőtt a mágikus univerzumban voltál, azután pedig a itt lettél, és ezeknek a pillanatoknak megvan mind a két univerzumban a maga dátuma. És ez valószínűleg a léted több különböző pontján többször is megtörtént, ahogy oda-vissza ugráltál az ezen és a mágikus univerzum között.

Ennek az eseménynek még a bizonytalan megtalálása is jó arra, hogy valamennyi töltést leszedjen az ebben az univerzumban ezután keletkezett nehézségeidről.

Hubbard ennek egy kis darabját megtalálta, és 1-es eseménynek keresztelte el. Elég hasznosnak bizonyult ahhoz, hogy a restimulálódott dolgokat lehűtse.

36.1 Néhány tennivaló

A kezdők csak azt tudom mondani, hogy próbálják meg ezt az eseményt az "idők kezdetén" megtalálni.

Ezután nézz előbbre, és keresd meg azt, amikor belelöknek a mágikus univerzumbeli medencébe.

Ezután keress olyan eseményeket, amikor másokat "takarsz be" és löksz bele a medencébe.

Ezután vegyél észre olyan pillanatokat, amikor másokat ebbe az univerzumba akartál száműzni.

Ezután keress olyan korábbi pillanatokat, amikor belehajszoltak ebbe az eseménybe.

Próbálj meg visszajutni a legkorábbi olyan időszakba, amikor belelöktek és a legkorábbiba, amikor te löktél bele másokat.

36.2 Rövidre zárásként használva

Ez az esemény az ezen univerzumban létrehozott későbbi implantok elébe vág.

Ha az implant platenekkel játszadozol, (mint a korábbi fejezetben megadott öngyilkossági mintával, vagy sok olyan másikkal, amely az interneten található) és kényelmetlenül, restimuláltnak vagy betegnek érzed magad, akkor a figyelmedet fordítsd erre az eseményre, és vizsgáld meg néhányszor.

Ennek a megvizsgálása elvonja a figyelmedet a későbbi eseményekről, és lehűti azokat. És ez nem tartalmaz komoly erőhatást, így magában senkit sem tesz beteggé.

Megjegyzendő, hogy ez nem törli a későbbi implantokat, csak lehűti azokat.

36.3 Egy megjegyzés a célsorozatról

A fenti ennek az univerzumnak a célsorozata.

Sokkal több anyag létezik arról, hogyan élünk ezek szerint, és hogyan lehet további töltést eltávolítani róluk.

De ez túl sok lenne a könyvön elsőre áthaladásra.

Ez a Szuper Szció című könyv 3. fejezetében található, és valószínűleg át kell majd tanulmányoznod, ha a második menetben ideérsz.

Megjegyzendő, hogy a fenti célsorozat kicsit bővebb a Szuper Szcióban találhatónál.37. UNIVERZUMOK

Ez az univerzum az erők és a ellentétek játékára épült. Ez lehet vidám, mint ezt a különböző videó- és ügyességi játékok bizonyítják. De abban már nincs semmi vidámság, hogy ezeknek az erőknek a fogadó végén igazi élőlények vannak. És ha ez másoknak árt, akkor az okozó lénynek is árt, mivel ezek a dolgok hajlamosak visszaütni.

Már régóta benne vagyunk ezekben a játékokban. Messze ezen univerzum előttre megy ez vissza. És ez azokra az időkre nyúlik vissza, amikor a saját alkotásaink hatása alá kerültünk, és ezeket a játékokat igaziban játszottuk, megadva magunkat a fájdalomnak, az erőszaknak és a szenvedésnek.

A korai univerzumokban ezeket kivetített képzetekkel játszottuk, a mai videójátékok isteni megfelelőivel. Ennek semmi köze nem volt és nem is akart lenni az élőlények szenvedéséhez.

Ne gondolj arra, hogy hátat fordítasz az erőnek és megtagadod ezt a fajta játékot csak azért, mert túl erőszakos. Az "istenek" szeretnek az erőkkel játszani, és ez nagyon szórakoztató tud lenni.

A sakk is akkor a legérdekesebb, ha egy drámai és jól összehangolt csapással szétzúzod az ellenfél pozícióit. Képzeld el ezt nagyobb méretekben, több cselekménnyel és kifinomultabb grafikával. Ez már olyan valami, amivel érdemes játszani, olyasmi helyett, amit ki kell futtatni és törölni.

Most képzeld el azt a beteges és lealacsonyító borzalmat, hogy élőlényeket teszel a sakkfigurák helyére és a játék részeként összezúzod őket.

Ez az, ami igazán rossz és amit kezelni kell.

Hagyd az erőszakot a tévére. Oda tartozik. Hagyj fel vele a mindennapi életben. Az erők feletti hatalmadat csak a szórakozásra használd, ne pedig mások leigázására és elpusztítására

Végül az erők feletti uralomra is szükséged lesz. Az energia ennek az univerzumnak az egyik alkotóeleme. De azért urald, hogy visszanyerd az irányításodat afelett a világ felett, amelyben csapdába ejtettük magunkat, ahelyett, hogy további bántalmat okoznál és az embertársaid feletti uralomra használnád.

A későbbiekben lesz egy fejezet az energiáról. De ha azért növeled az képességedet, hogy tovább tudd játszani a mások felett uralmasdit, akkor csak azt éred el vele, hogy még gyorsabban süllyedsz bele a csapdába, mint ahogy egy ficánkoló ember is gyorsabban süllyed el, amikor mocsárban kapálódzik.

Tehát bevezető lépésként nézzük meg, hogy egy kicsit jobban ki tudunk-e téged húzni ennek az univerzumnak az elfajzott játékából. Sokkal jobb játékok vannak ennél, és ezek árnyékai még velünk maradtak. Például a művészetek még velünk maradtak, noha nem mindig jár értük a megfelelő "pont" ebben az öldöklő "igazi" világban.

37.1 Hat út a semmibe

Ezt csukott szemmel, egy kényelmes testhelyzetben ülve érdemes elvégezni.

Képzeld azt, hogy átnyúlsz a fizikai univerzum egészén, messze-messze, ameddig csak el tudod képzelni azt, nem számít, milyen nagy, és még egy kicsit kintebb nyúlsz, és a semmit találod ott. Tartsd meg egy pillanatig, vagy addig, ameddig kényelmesnek érzed és közben nem gondolsz semmire.

Csináld ezt egymás után mind a hat irányba:

37.1.1 a) jobbra

37.1.1 b) balra

37.1.1 c) előre

37.1.1 d) hátra

37.1.1 e) fel

37.1.1 f) le

Amikor már néhányszor kényelmesen körbeértél ezen, kezdd el párban csinálni, egyszerre két ellentétes irányban kinyúlva és mind a kettőt tartva.

37.1.2 a) jobbra és balra

37.1.2 b) előre és hátra

37.1.2 c) fel és le

Amikor ez is kényelmesen megy, nyúlj ki egyszerre mind a hat irányba és egyidejűleg mind a hat helyen tartsd meg a semmit. Ezt a szobában körbenézéssel váltogasd.

Egy haladó lépés, ha a negyedik dimenziós irányokat valamennyire el tudod képzelni az, hogy az előzőkhöz egy negyedik – nem fizikai – dimenziós irányt adj hozzá, nyúlj ki ezen tengely mentén is mind a két irányba, és ennek az univerzumnak a negyedik dimenziós vastagságán túl is keress semmit.

Megjegyzendő, hogy más, különálló univerzumok nem ugyanabban a koordinátarendszerben vannak, ez a koordináta-függetlenség teszi őket különálló univerzummá. Például nem fogod a mágikus univerzumot csak úgy megtalálni, hogy elég messzire kinyúlsz a fizikai univerzum terébe, hanem azt a saját terében találod meg.

Egy haladó tanuló maga körül a jelenlegin kívül más univerzumokat is találhat. Gyakorlatilag a különböző régebbi univerzumok egyikét sem hagytad ott teljesen, és egyes részeid még ott vannak. Amikor készen állsz (valószínűleg a második menetben), becsukva a szemed különböző univerzumokat képzelhetsz el, és a fenti gyakorlatokat azokon is megismételheted. De ezt akkor a legjobb csinálni, amikor már tökéletesen elsajátítottad a következő fejezetben megadott technikákat.

37.2 Kilépés az univerzumból

Feküdj le és csukd be a szemed.

37.2 a) Figyelj meg három pontot ebben az univerzumban

37.2 b) Figyelj meg három pontot, ami nincs ebben az univerzumban

37.3 Létezőség

Az ebbe az univerzumba belépés fejezetében bemutatott célsorozatból (az 1-es esemény) épül fel ennek az univerzumnak a játéka, és ez a játék önpusztító.

A listában mindegyik cél úgy van felépítve, hogy a mellette találhatókkal harcban álljon. Isteni lényként mind a kitartó lényekkel, mind a szabadokkal szembenállsz. Ha sikerrel szembeállsz a kitartó emberekkel, és amiatt nem tudsz istenként kitartani, nem fogsz tudni szembenállni a szabad lényekkel és végül egy leszel közülük.

Szabad lényként sikeresen szembeszállsz a isteni lényekkel, ezért nem lehetsz isteni és elbuksz a felelősségteljes lényekkel szembenállva, így végül megint célt cserélsz.

Ahogy a ciklus tovább tart lefelé, és minden feladott céllal és az annak megfelelő személyazonosság feladásával szintén feladsz valamennyit a képességeidből.

Amíg egyetértésben maradsz ezzel a mintával, úgy találod, hogy nehéz egyszerre szabadnak és felelősségteljesnek maradni, mivel a kettőt szembeállították egymással. Vagy egy másik példát használva, nehéz egyszerre erősnek és okosnak lenni.

Ahogy kilépsz ebből a mintából és feladod az uralomra törekvés játékát, nem adod fel ezeket a célokat. Ehelyett miközben kiemelkedsz, fel tudod ölelni és ellentmondás nélkül együtt tudod tartani ezeket.

Esetenként behatóbban akarod kezelni ezt a területet. Ezt a Szuper Szció könyv harmadik fejezetében tárgyaljuk meg, de ezt a második menetre a legjobb hagyni.

Most hajtsunk végre egy könnyebb eljárást és próbáljunk meg visszaállítani egy keveset azokból a képességekből, amelyek feladtál, miközben ebben az univerzumban élve körbehaladtál ezen a mintán. Megjegyzendő, hogy mivel már egy jó ideje itt vagyunk, a legtöbbünk már néhányszor körbement ezen a mintán, minden körben egy kicsivel többet elveszítve.

Az itt megadott eljárás elég egyszerű, de minden egyes célra alaposan végig kell futtatni.

Ezt egy népes helyen végezd:

37.3 a) Sétálj körbe, képzeld magadat az cél jellemvonása hordozójának, mint isteninek, szabadnak vagy felelősségteljesnek

37.3 b) Figyelj meg embereket és képzeld el, hogy bennük is megvan ez a jellemvonás, még ha nem is jelenik meg rajtuk.

37.3 c) Helyezd azt a szándékot az emberekbe, hogy jobban rendelkeznek az adott jellemzővel, azaz isteniebbek, okosabbak, stb.

Futtasd ezt a következő lista mindegyik elemére:

 • ISTENI
 • SZABAD
 • FELELŐSSÉGTELJES
 • ALKOTÓ
 • FONTOS
 • HOZZÁÉRTŐ
 • HÍRES
 • JÓ MEGFIGYELŐ
 • HATÁROZOTT
 • APRÓLÉKOS
 • SIKERES
 • IGAZSÁGOS
 • NÉPSZERŰ
 • ÜGYES
 • BÖLCS
 • SZÉP
 • TERMELÉKENY
 • HATALMAS
 • SZENT
 • OKOS
 • ERŐS
 • RAVASZ
 • BÁTOR
 • GAZDAG
 • FÜGGETLEN
 • KALANDOS
 • RENDSZERETŐ
 • KÜLÖNBÖZŐ
 • TISZTELT
 • BOLDOG
 • KAPZSI
 • ÉRZÉKI
 • PARANCSOLÓ
 • ERŐSZAKOS
 • KITARTÓ

37.4 Semminek lenni

Négyféle módon futtasd

Egyedül, csukott szemmel, kényelmes testhelyzetben.

Egyedül, nyitott szemmel, kényelmes testhelyzetben.

A szabadban, egy csendes és természetes helyen (nyitott szemel).

Egy népes helyen, sok emberrel körülötted (nyitott szemmel).

Az eljárás két különböző elgondolás váltogatásából áll, mindegyiket egy percig vagy addig tartva, amíg az kényelmes.

37.4 a) Gondold azt, hogy semmi vagy, semmi gondolat, semmi viselkedés, semmi jellemző, csak egy passzív mégis végtelen lehetőség.

37.4 b) Gondold azt, hogy egy egyéniség vagy, érzelmekkel, viselkedéssel, gondolatokkal és képekkel.

37.5 Kívánatos célok

37.5.1 Gondolj néhány olyan dologra, amit szeretsz.

37.5.2 Gondolj néhány olyan dologra, ami szívesen lennél.

37.5.3 Gondolj néhány olyan dologra, amit szívesen csinálnál.

37.5.4 Gondolj néhány olyan dologra, amit szívesen birtokolnál.

37.5.5 Gondolj néhány olyan emberre, akivel szívesen beszélgetnél.

37.5.6 Gondolj néhány olyan játékra, amivel szívesen játszanál.38. ENTITÁSOK ÉS SZELLEMI TÖREDÉKEK

Ez egy másik haladó fejezet. Ne csináld ezt azelőtt, hogy az előző fejezeteken végigdolgoztad volna magad, csak ha már foglalkoztál valaha ezekkel a dolgokkal. És ha ez a terület nem tűnik valóságosnak számodra, akkor ne erőltesd, hanem hagyd későbbre.

Te lélekként egyszerre több helyen képes vagy lenni. Képes vagy egyszerre több helyről cselekedni.

Igazából sehol sem vagy és sehol sem voltál.

Ezt már egy bizonyos fokig gyakoroltuk. Ott "helyezkedsz el" , ahova a figyelmedet irányítod, ahova kivetíted a szándékodat és ahonnan cselekszel, és ez valami olyasmi, amit akaratod szerint egyszerre több helyről is képes vagy csinálni.

De van egy probléma. Hagytad, hogy a figyelmed csapdába essen és elzáródjon, és ezután eltemetted ezt a tudást ahelyett, hogy egy adott helyen működtél vagy onnan visszahúzódtál volna.

Erre úgy is gondolhatsz, mint a tudatalattira. Ezek azon részeid, ahol "tudat alatt", de ahol mindazonáltal automatikusan működsz.

De ez a tudatalatti nem az agyban található. Ezt az egész univerzumon szétterjesztetted.

Viszont (mint az összes aberrációfajtánál) létezik egy természetes és hasznos mechanizmus amögött, ami annyira eltorzult és kifacsarodott, hogy már a károdra van.

Mindvégig saját magad apró darabjait hozod létre, a gondolatodat és a figyelmedet, mondhatni a "thetá"-dat. Ezt vetíted ki a magad körüli univerzumba, így hozod létre és érzékeled a falakat, így lépsz kapcsolatba másokkal és így játszod az élet játékát. Akaratod szerint egyszerű szándék- és figyelemösszpontosítással teremted és oszlatod fel ezeket a "theta" darabokat.

De ahogy valaki hanyatlik, elkezdi feladni a dolgokat ahelyett, hogy feloszlatná őket, és a saját darabjait hátrahagyja, tudat alatt, de automatikusan futtatva. És esetenként erős külső hatásra ő maga is elkezd töredezni.

38.1 Az alapvető eljárás

Különböző okok miatt egyszer-másszor azt találhatod, hogy van néhány elválasztott részed és azokat automatikusan, tudat alatt és irányítás nélkül futtatod.

Néha ezek a részek simán visszatérnek az irányításod alá, ha kinyúlsz az adott területre vagy képes vagy szembenézni azzal, amitől meghátráltál, de ha ez nem megy könnyedén végbe, nem fog akkor sem, ha erőlteted.

Egy lehasadt töredék kezelésének a kulcsa az, hogy azt a pillanatot kezeled, amikor az lehasadt vagy elvált. Ezt úgy a legkönnyebb megtenni, hogy a töredékkel észreveheted azt a helyet, ahol az lehasadt. És az egyik legjobb gyakorlati módszer a következő:

Csináltasd a következőt a töredékkel: Mutass arra a lényre, akitől el vagy választva

Ezzel rengeteg, a szellemi töredékek kezelésénél felmerülő problémát elkerülsz.

Az egyik legnagyobb nehézség az, hogy egy bonyolult mintában újra és újra széttöredeztünk, és általában nem tudsz egy darabot közvetlenül visszaszerezni, ha az osztódás pontja után mindketten tovább darabolódtatok. Más eljárásokat használva a közvetlen összekapcsolás erőltetésére néha megbetegíthet téged, mivel megkerülöd a többi úgynevezett köztes darabot. A fenti utasítás használata megszabadít az ezzel kapcsolatos problémáktól.

Továbbá ez az utasítás mások töredékein is segít. Ezért nyugodtan lehetsz hanyag annak a meghatározásában, hogy a saját daraboddal dolgozol vagy sem.

Ez az utasítás még egy teljesen tudatos lény számára is hasznos. Magadra is alkalmazhatod ezt az utasítást, rámutatva arra a lényre, akitől elválasztódtál. Az irány nem fizikai is lehet. Ezt csinálva nem fogsz feloldódni vagy újracsatlakozni. Egy tudatos és különálló egyénnek ez csupán az öntudatát és az önazonosságát erősíti meg. Egy töredék számára viszont feloldja az elválasztódást (nincs semmilyen tudatos ok arra, hogy különmaradjon, nem így egy igazi egyénnél).

Megjegyzendő, hogy amikor egy lény igazán kettéoszlik, mindkét része birtokolni fogja a teljes időnyomát, és egyik sem áll a másik felett. Más szavakkal mind a két egyednek az elválás pillanatáig azonos emlékei lesznek, és mindkettő képes lesz az ősállapotig mindenre visszaemlékezni.

Az igazi egyének nem egyesülnek újra, mivel az csökkentené a teremtés gazdagságát és semmi előnye sem lenne, mert egy végtelen lény már eleve végtelen, és a csatlakozással nem lesz nagyobb. Másrészt a töredékek magukban nem különálló öntudatos egységek és azzal az nagy előnnyel jár a csatlakozása, hogy visszaállítja a azoknak a területeknek a tudatos irányítását, amelyeket a lény ezelőtt tudat alatt kezelt.

38.2 Mások töredékei

Azt fogod találni, hogy mások töredékei szintén hozzád vannak ragadva.

A korai szcientológia már összeakadt ezekkel, és tétlen szellemeknek vagy entitásoknak nevezték őket. Ezek kezelésének a technikája abból állt, hogy átküldték őket azon az eseményen, amibe beleragadtak, és így kiszabadították és hagyták eltávozni azokat.

Még ez is működik. Egy rád, a testedre, másra vagy akármihez ragadt töredéket vagy egy összetettebb entitást megtalálva telepatikusan betakarhatod azt és átküldheted azon az eseményen, amelybe beleragadt. Ezáltal megszabadulhat és eltávozhat.

Egy másik technika az, hogy átfuttatod őket az egyes eseményen (amelyet az egyik előző fejezetben megadtunk), amely arról szól, elsődlegesen hogyan kerültek ebbe az univerzumba. Ez kerülőútként működik, könnyen futtatható, és akkor is működik, ha csak egy nagyon kis részét találod meg. Az ortodox szcientológia már sok éve használja ennek az eseménynek egy töredékét. Talán ez a legjobb technika, ha egy entitás kezelésével komoly nehézségeid támadnak.

38.3 Az ortodox szcientológiáról

Hubbard a a töredezettség elméletén már az 1950-es évek elején dolgozott egy keveset, de ő nem ismerte az első szakaszban megadott "mutass rá" eljárást. Így inkább a jelenség másik oldalára összpontosított, a személyhez ragadt entitások és tétlen szellemek kezelésére. De a kutatási vonalak egyike sem haladt akkor messzire,és a jobb eredményt adó, jobban értelmezhető dolgok kedvéért otthagyta ezt.

Az 1960-as évek közepén visszatért erre a területre, de kizárólag a szellemek általi megszálltság jelenségére összpontosított, amelyeket "test thetán"-oknak ("body thetan"-oknak, BT-nek) nevezett el. A kiegyensúlyozott nézőpont hiánya miatt (csak azzal foglalkozott, hogy mások hogyan ragadnak hozzád, és nem figyelt azokra a thetadarabokra, amelyeket te tettél másokra azért, hogy irányítsd őket) ezeket a öntudatlan és független lényeknek tekintette.

Ennek eredményeként az egész megközelítés kibillent az egyensúlyából és a felső szintű szcientológia elkezdett erre a jelenségre összpontosítani.

Mivel az elmélet kifacsarodott és hajlamos volt az embereket az egyenlet rossz oldalára tenni (szellemek által befolyásoltnak lenni ahelyett, hogy valaki okozó cselekedeteket futtasson), bajba sodorta, néha megbetegítette őket (amelyet a leggyakrabban az okozott, hogy másokat vádoltál meg azzal, hogy a saját betegségeidet ők okozták) és ez nem hangzott túl igaznak a legtöbb ember számára.

Ezért az anyagot bizalmassá tették, mind azért, hogy az embereket távol tartsák a megbetegedéstől, ha ezzel játszadoznak, mind azért, hogy távol tartsanak minden kedvezőtlen hírverést vagy bírálatot, amelyet az elmélet kelthet.

Ezeket inkább az elméletben jelentkező hiányosságok okozták, mint bármilyen valós veszély, ami az ezt az anyagot megismerőkre leselkedett.

Egy súlyos tömegesen implantáló eseményt kutattak fel és használtak ennek a kezelésére, mivel néhány entitásnak ez volt a forrása. De ez az esemény egy hasonló eseményekből álló lánc legvégén volt (ami megnehezítette a futtatását) és ezen kívül nem kutatták ki kielégítően a terület egészét.

Ez az esemény, amelyet 2-es eseménynek neveztek el, igazából egymás implantálásából állt, amikor mindannyian a magunk töredékeit helyeztük egymásra azért, hogy a többieket engedelmesnek és emberinek tartsuk meg.

És valóban megtalálhatod másoknak a saját teredbe ragadt olyan töredékeit, amelyek emberi állapotban akarnak tartani. De a legfontosabb tényező az, hogy neked magadnak is megvannak azok a töredékeid, amelyeket azért tartasz másban, hogy őket emberinek tartsd meg.

Ezek a dolgok még csak nem is hatnának rád, ha nem tennéd te is ugyanezt másokkal. De az ortodox OT III-nak nevezett szint kizárólag azzal foglalkozik, amit veled tettek. Végigelemezve, ezen jelenséget csak egyik oldalán futtatva, ezt egy eseményláncon túl késői esemény futtatásával kombinálva, a szintet hihetetlenül nehézzé tette, és az embereknek rengeteg bajt okozott. Az egyetlen dolog, ami miatt sikerük lehetett, az az előbb említett 1-es esemény egy általuk birtokolt töredéke volt, amelyet kerülőútként használtak arra, hogy az emberek a 2-es eseménytől ne kuszálódjanak túlzottan össze.

Az egyszerű megoldás az, hogy észreveszed, hogyan csinálod ezt másokkal, és a fent megadott "mutass rá" eljárással ezt kezeled. Ahogy kezded abbahagyni mások korlátozását, úgy ők se fognak téged többé korlátozni.

De a legjobb egy könnyebb anyaggal kezdeni, és lendületet felépíteni ahelyett, hogy egy hosszú lánc végén található nehéz eseménnyel foglalkoznál. Megjegyzendő, hogy a 2-es esemény tényleg a játék nagyon késői részén található, mivel az esemény előtt az emberek nagyon humanoidnak tűnnek.

Amikor már képes vagy ezt a fajta eseményt közvetlenül futtatni, azt ajánlanám, hogy a korábbiakkal folytasd. Az fő ok, hogy itt felhozom a 2-es eseményt az, hogy erre az anyagra sok helyen találhatsz utalást az interneten és a nagy részét is feltették.

Végül az ortodox Szcientológia (David Mayo segítségével Ron Hubbard) még egyszer áttekintette a területet és egy jobb, általánosabb entitáskezelő technikával jöttek elő. Noha az egyoldalas megközelítést nem javították ki, az új eljárás (ami tulajdonképpen a korai, 1952-es munkák egy részére alapult) az OT3 technikák egy radikális fejlesztése volt és fokozatos megközelítésre is alkalmazható volt, ahol először a legkönnyebben megtalálható dolgot kezeled.

Erre "New Era Dianetics for OTs" vagy röviden NOTS (Új Korszak Dianetika OT-knek) néven hivatkoznak. Teljes tanfolyamcsomagok is elérhetők az interneten.

Sajnálatos módon nem választották azt, hogy az egész kuszaságot a NOTS technikák egyszerű, fokozatra épülő technikájának használatával helyettesítsék. Ehelyett megtartották első lépésként az OT3-at, majd ezt egy szakszerűen leszállított körülményes NOTS futtatássorozattal folytatták. És tévesen továbbra is ezeket a tétlen szellemeket okolták egy csomó dologgal és más, fontosabb területek kizárásával ezek kezelésére specializálódtak.

Ezek a NOTS technikák hasznosak és végül meg akarhatod tekinteni és használni akarhatod ezeket. De kezdeti megközelítésnek és főleg öntisztításra használva ezek nem igazán alkalmasak.

Ehelyett az ideális megközelítés az, hogy könnyedén és a két oldalt kiegyensúlyozva dolgozol, kezelve a téged elárasztó embereket ugyanúgy, mint az általad elárasztottakat.

Most vessünk egy pillantást az alapvető NOTS technikákra, mivel ezen a területen nagyon hasznosak.

38.4 A NOTS technikák

Az alapvető NOTS technika nagyon egyszerű.

Megkérdezed a lényt, entitást, töredéket, BT-t vagy akármit:

38.4 a) Mi vagy?

38.4 b) Ki vagy?

Lehet, hogy több választ kell kapnod a "mi vagy?" kérdésre ahhoz, hogy eldöntsd, mi az valójában. Nyugtázd ezt.

A "ki vagy?" kérdést azzal a szándékkal kérdezd, hogy az "én" választ várod rá, és visszaállítod a tudatosságát arra a szintre, hogy az semmi más, csupán saját maga.

Ha más válaszokat kapsz a "ki" kérdésre, nyugtázd azokat (lehetnek további válaszok is egy nem teljes "mi" kérdésre) és ismételd a "ki" kérdést, az "én" válasz felé kormányozva őket, ha szükséges.

Például azt válaszolja a "ki" kérdésre, hogy "Bill vagyok", és elmondhatod neki (miután nyugtáztad), hogy "Ez csak egy ideiglenes identitás, ki voltál egész idő alatt?"

Sokkal körülményesebb kezelés is lehetséges, de ez az alapvető. Ha készen állsz, további adatokért a NOTS csomagokat is tanulmányozhatod.

38.5 Mindent összevéve

Három olyan kezelés van amelynek a kisujjad hegyében kell lennie, abban az esetben, ha valamilyen szellembe vagy entitásba botlasz.

1. Mutass arra a lényre, akitől el vagy választva

2. Futtasd át az egyes eseményen (még egy halvány közelítés is megteszi)

3. A NOTS Mi/Ki technika

Megjegyzendő még, hogy a "ki vagy?" kérdés (miközben az "én" kérdésre vársz), azokban az esetekben is hasznos, amikor kezelted az entitást, de még a közeledben van és nem igazán kész arra, hogy eltávozzon.

Még rengeteg olyan eljárás, bonyolultabb technika és más dolog van, amelyet ezen a területen felhasználhatsz. Némelyik a Szuper Szció 6. fejezetében, mások az interneten vagy a NOTS anyagokban találhatók.

De ennek elégnek kell lennie arra, hogy távol tartsd magad a bajtól és kezelni tudd azokat a dolgokat, amelyekbe esetenként beleszaladsz.

38.6 Mire való ez az egész

Ezek a dolgok esetenként felbukkanhatnak, különösen ahogy a haladóbb gyakorlatokat csinálsz és mélyebben kezdesz el futtatni dolgokat.

Amikor ezek a dolgok előjönnek vagy úgy érzed, hogy az utadba állnak, akkor kezelned kell őket.

De egy kezdő számara nem ajánlom, hogy ezeket a dolgokat az első menet során átfogóan kezelje. Hagyd a második körre.

Nem az entitások (töredékek vagy akármik) az okai a bajaidnak, és nem is azok hozzák létre az aberrációidat. A legtöbb, amit tehetnek, hogy az utadba állnak és felerősítik a saját aberrációidat.

Ha dühös leszel, akkor az a te dühöd és nem egy BT-től jön, de ahogy egy élő személy is rá tud venni arra, hogy a dühödet jobban dramatizáld, mint ahogy egyébként tennéd, úgy tud egy BT is jobban bátorítani és táplálni a lángokat.

Ugyanez a saját töredékeidre is igaz. Noha ezek a dolgok igencsak automatikusan futnak, még válaszolnak a benned mélyen meglévő érzésekre. Ahogy a tudatos állapotod fejlődik, ezek a tudatalatti dolgok ennek megfelelően reagálnak.

A hangsúly mindig azon van, hogy az elérhetőség sávjára kell koncentrálnod, és azokat a dolgokat kell futtatnod, amelyek elegendő ezegy-et (tudatosságot és felismerést) produkálnak. Ahogy ezek a dolgok felkerülnek az elérhetőség sávjába, kezelni kell őket, de ne pazarold erre az idődet, amikor más sokkal gyümölcsözőbb területek fekszenek előtted.

Amikor egyre gyakrabban kezdesz el ezekkel a dolgokkal összeakadni, akkor jön el az ideje annak, hogy futtasd azokat a technikákat, amelyek például NOTS-ban találhatók. És ne erőltesd azt azután, hogy megszűnnek hatással lenni rád.

Most pedig nézzünk néhány olyan dolgot, amely valamennyire megerősít a területen.

38.7 A kezelésük

Most hogy már ezt egy kicsit felkavartuk, óvatosan nézzük meg, van-e valami kezelhető dolog.

Csukd be a szemed és vizsgáld át a tested és a körülötted lévő teret "tömeget" vagy "nyomást" tartalmazó helyek után kutatva.

Gondold azt, hogy kapcsolatba lépsz azzal a "lénnyel", aki ezt a tömeget vagy nyomást létrehozza.

Kérdezd meg tőle, hogy "mi vagy", és valamilyen válasszerűség fog visszatérni hozzád. Ez lehet, hogy csak egy benyomás vagy egy gondolat arról, hogy mi az. Lehet, hogy egy kis életet kell beléjük lehelned, hogy kicsald a választ. Nyugtázd.

Ezután kérdezd meg, hogy "ki vagy", és vedd rá, hogy azt mondja: "én". Ezt addig csináld, amíg nem "el nem száll".

Néha egy másik lény az eltávozottról egy másolatot hoz létre. Ezek a dolgok egy kicsit összekapcsolódnak. Ha ez történik, vedd észre, hogy mások másolják ezt, vetíts ki egy nyugtázást nekik azért, mert ezt csinálják, és ennek le kell állítania őket és szét kell oszlatnia a másolatot.

Néha egy másik lény próbál a távozóba kapaszkodni. Ha ez történik, vedd észre és nyugtázd ezért a másik lényt. Amikor az első elszáll, átválthatsz a másikra és kezelheted.

Megjegyzendő, hogy ezt a másolatokkal nem szabad csinálni (átváltani és a másolót kezelni), hacsak az csak egyvalaki és nagyon egyértelmű, ki az, mert ezek a dolgok nagyon szeretnek másolni (ez egyike az alapvető theta képességeknek), és hirtelen azon veheted észre magad, hogy egyszerre túl sokat akarsz kezelni.

Ha gondod akad, nem kapsz a kérdésre választ vagy akármi, folytasd és futtasd át őket az egyes eseményen (amelyik az "idők kezdetén" található, angyalokkal, kerubokkal, trombitásokkal és sok különböző dologgal, mint a szekérhajtóval (hatalmasnak lenni), a bölcs bolonddal (szabadnak lenni) vagy az akasztott emberrel (kitartani), és amelyik felállította az ezen univerzumbeli játékok szabályát, mint ahogy azt egy előző fejezetben megemlítettük).

Ha egyszerre túl sok minden kavarodik fel, akkor tarts egy kis szünetet, sétálj körbe szép dolgokra tekintve vagy bármely, az első fejezetekben található objektív eljárást végrehajtva.

Ezt addig folytasd, amíg le nem nyugszanak a dolgok, és jól nem érzed magad.

Ezek kezelésében egy könnyed és barátságos hozzáállást kell megvalósítanod.

Ha ezenközben úgy érzed, hogy a figyelmed olyasmire terelődik, ami saját magad lehasadt darabjának tűnik, mutattass rá vele arra a lényre, amelyiktől az elvált.

38.8 A teljesítményed feljavítása

Most pedig növeljük meg az ezeket eltávolító képességed.

Csukd be a szemed és képzelj el egy BT-t (mint egyfajta energia- vagy nyomásfoltot), nyugtázd azért, mert ott van és azzal a puszta ténnyel, hogy felismerted és nyugtáztad, küldd el és hagyd eltűnni a távolban.

Jó néhányat képzelj el és távolíts el ezekből, a testben jól meghatározott pontokba, körülötted a térbe, a falakba, a padlóba vagy a mennyezetbe helyezve ezeket.

Folytasd, amíg jól nem érzed magad ezzel kapcsolatban, és könnyedén nem tudod csinálni.

Ezután ismételd meg a 38.7 lépést, hogy még több elérhető entitást tudj kezelni.

Vedd észre, hogy azok, amelyeket te képzelsz el, egy kicsit más érzést keltenek mint az igaziak.

Természetesen néha úgy érzed, hogy elkaptál egy igazit, pedig csak te képzeled el. De ez rendben van, mert ha egy területről néhány elképzeltet eltávolítasz, akkor az igaziakat könnyebben tudod kezelni, és néha lemásolják az eltávolítást és a képzeletbelivel együtt ők is elhagynak téged.

Ha ezt jól elsajátítod, akkor a legtöbb esetben egy egyszerű nyugtázással is el tudod azokat távolítani.

38.9 Töredékek kezelése

Most pedig nézzük meg, van-e tudomásod olyan töredékről, amelyet te tartasz fent, különösen másokon.

Ha ezek közül bármelyiket észreveszed, mutattass velük arra, akitől elváltak. Ismételd addig, amíg el nem távoznak vagy valami eloszlik. Ha úgy tűnik, hogy jót mutattak, de nem lettek szabadok, kérdezd meg, hogy "ki vagy?", amíg csak el nem távoznak. Végső esetben, mint ahogy azt fentebb megbeszéltük, használd az 1-es eseményt.

Néha, amikor egy ilyet kezelsz, akkor több másikat, vagy más emberek töredékeit (a BT-ket) is megmutatja. Ha BT-nek tűnik, használd a mi/ki eljárást. De ne aggódj sokat emiatt, mert a "mutass rá" eljárás gyakran a BT-ken is ugyanúgy működik.

Ha már minden elérhetőt kezeltél (ha volt valami egyáltalán), akkor a következőképpen keresd őket:

Csukd be a szemed. Gondolj arra, hogy valakire a háta mögül ránézel, és embernek és a testében akarod tartani. Csak hangolódj rá erre a dologra. Egy látványról vagy egy alattad álló valakiről kaphatsz benyomást.

Akármin is hatolsz át, miközben ezt csinálod, mutattass rá vele arra, akitől elvált. El kell oszlania. Ha valami kapcsolat vagy akármi maradhatott a területen vagy azzal kapcsolatban, használd a "ki vagy" utasítást ehelyett, ha ez tűnik helyesnek. Hozd rendbe a területet a "mutass rá" és "ki vagy" utasítások használatával, amíg már semmi nem tartja ott a figyelmed.

Megjegyzendő, hogy akárhol lehetsz és akármit érzékelhetsz, tehát azután is nézheted az adott területet, hogy minden elszállt onnan, de semmi nem tarthatja ott a figyelmedet vagy erőltethet rád valamit, ha nem nézel oda.

Ezután ismételd ezt, egy másik olyan személyt kiválasztva, akit emberi állapotban akarsz tartani.

Amikor már nem találsz többet, változtasd meg úgy, hogy arra gondolsz, valaki testének a része vagy, szilárdan és emberinek akarod megtartani őt, és ismételd a fentieket.

38.10 Másokat emberinek tartani

Most menj egy népes helyre.

Válassz ki valakit és felváltva gondold azt, hogy emberinek tartod és hogy szabadon elengeded. Csináld ezt néhányszor, majd válassz ki valaki mást és ismételd meg. Folytasd, amíg jól nem érzed magad és hajlandó vagy másokat szabadnak hagyni.

Ezután a fentihez hasonlóan felváltva gondold azt, hogy mások emberinek akarnak tartani és szabadnak akarnak hagyni.

Ezután a fentihez hasonlóan felváltva gondold azt, hogy mások másokat emberinek akarnak tartani és szabadnak akarnak hagyni.

38.11 Végső lépés

Most ismételd meg a 38.7 (BT-kről szóló) és a 38.9 (töredékekről szóló) szakaszt és kezelj minden elérhető dolgot.

Ha ez a terület fogva tartja a figyelmed, haladj tovább és tanulmányozd a NOTS anyagokat és a Szuper Szció 6. fejezetét, és ezután futtasd újra a fentieket. De ha nem, akkor folytasd tovább a következő fejezettel és az alapos kezelést hagyd a második menetre.

Végül el akarod érni azt a pontot, ahol a BT-k nem befolyásolják a gondolataidat, nem gátolják az érzékeidet és nem tartanak vissza. És el akarod érni azt a pontot, ahol nem akarod a többieket emberi állapotban tartani azért, hogy jók, engedelmesek, stb. legyenek.39. ENERGIA

Most egy kicsit az energia kezelésével fogunk foglalkozni.

Ez az univerzum olyan alapelvekre épült, amelyek magukba foglalják az energia használatát, és ezért képesnek kell lenned az energiát konfrontálni, kezelni, sőt létrehozni is azért, hogy képes legyél mind itt cselekedni, mind innen megszabadulni. Szellemként nem szabadulhatsz meg tőle, ha nem tudod akaratod szerint újrateremteni.

Az energia kezelésére nem szabad túlzottan összpontosítani, mivel emiatt túlzottan egyetérthetsz a jelenlegi univerzummal. Tehát dolgozz itt egy kicsit, de előszörre ne próbálj meg túl keményen hajtani. Második alkalommal erre járva a Szuper Szció 7. fejezetében található sok másik gyakorlatot is használhatod.

39.1 Segítő energia

Sétálj körbe, mind egy szobában, mind a szabadban és csináld a következőket:

39.1 a) Figyelj meg olyan energiát, amely segíthet neked

39.1 b) Figyeld meg, hogy hogyan segíthet

39.1 c) Figyelj meg olyan energiát, amely másoknak segíthet

39.1 d) Figyeld meg, hogy hogyan segíthet

Ezeket a dolgokat testben vagy mentálisan is észreveheted. Más szavakkal, észreveheted a fényt, ami egy felkapcsolt lámpából jön és érzékelhető energiát áraszt, és észreveheted a falban futó áramot is.

39.2 Elfogadható energia

Ezeket akárhol megfigyelheted, elméletben és a valós univerzumban is.

39.2 a) Vegyél észre egy elfogadható energiaforrást

39.2 b) Vegyél észre egy mások számára elfogadható energiaforrást

39.3 Energia elindítása és megállítása

Keress néhány olyan, a fizikai univerzumban megtalálható energiaforrást, amelyet fizikailag elindíthatsz és megállíthatsz, mint például egy villanykapcsolót.

Amikor a készülék ki van kapcsolva, mentálisan nyúlj be, hatolj bele és érzékeld az energia áramlásának a hiányát. Maradj (mentálisan) belenyúlva, miközben (fizikailag)felkapcsolod, és figyeld meg az energiaáramlás jelenlétét. Még mindig maradj benne és kapcsold le, miközben az áram megszűnését figyeled.

Ezt ismételd meg néhányszor, határozottan elindítva és megszakítva és a lehető legjobban megfigyelve az energiaáramlást.

Csináld meg néhány készülékkel, amíg jól nem érzed magad ezzel kapcsolatban.

Legalább próbálj meg egy homályos érzetet kapni arról, hogy valami történik, amikor az energia áramlik. Ha lehetséges, próbáld meg lemásolni a mozgást, rezgést vagy akármi más jelenlévő tényezőt.

39.4 Az energiasugár gyakorlat

(Ez szakasz a Szuper Szció 7. fejezetéből származik.)

Az energiasugarakkal munkálkodás egyik legnagyobb problémája az, hogy megpróbálsz kezdeni velük valamit és a fizikai univerzum válasza híján invalidálod a sugarat, tehát soha nem haladsz eleget előre ahhoz, hogy esélyed legyen megerősödni. Tehát hiba egy sugarat valamire rátenni és használni azt (hacsak már nagyon sokat fejlődtél). Amire itt szükség van, az az egyenletes megközelítés, ahol tényleg elkezdhetsz érezni valamit és valami visszajelzést is kaphatsz anélkül, hogy a fizikai univerzum valóságát le kellene győznöd. És ezt adja ez a gyakorlat.

Hoz létre egy levegőben függő láthatatlan energiasugarat. Legyen körülbelül egy méter hosszú. Egy energiasugár nem bocsát ki energiát. Ez egyfajta önmagában áramló állóhullám. Ezeket a sugarakat arra használjuk, hogy megragadjunk vele dolgokat és mindenfélét ide-oda tologassunk, de ebben a fejezetben ezt most nem fogjuk csinálni. Mi itt csak azt akarjuk, hogy a sugár semmihez sem kapcsolódva a levegőben függjön. Nem kell belemenni a szerkezetébe (mint hogy töltések áramlanak ki és be a végein a sugár közepe és a felszíne között, amelyeknek különböző a feszültsége és az egész állandóan mozgásban van). Csak gondolj arra, hogy van ott egy energiasugarad, nem számít, mennyire erőtlennek és homályosnak tűnik.

Most felváltva nyújtsd ki három méter hosszúra és zsugorítsd vissza egyméteresre. Csináld állhatatosan oda és vissza. Ne csak felváltva képzeld el a két végső állapotot, mert a nyújtás és az összenyomás miatt működik ez az eljárás. És mind a két helyzetben posztuláld azt, hogy ez az a kellő mérete, majd ettől függetlenül nyújtsd ki vagy nyomd össze.

Egy kicsivel később a sugár hajlamos az egyik vagy a másik helyzetbe ugrani és ellen fog állni a változásnak, de te akkor is azt tehetsz vele, amit akarsz, hiszen a te sugarad. Azt fogod találni, hogy néha meg kell vele egy kicsit birkózni. Mindig állj meg azon a ponton, ahol a sugár teljesen az irányításod alatt van és jól érzed magad vele kapcsolatban.

Ez nem valami olyasmi, mint amit egy ülés alatt kell megcsinálni. Ez inkább olyan gyakorlat, mint a testedzés, mindennap egy kicsit csinálod és izmokat építesz fel. Végül fel fogod ismerni, hogy igazi erővel és jelentős mennyiségű energiával dolgozol, és ez már nem az a kis vérszegény képzeletbeli kis valami.

A legnehezebb része az, hogy visszajelzés nélkül kell folytatnod, de meg lehet csinálni. Egyszer olvastam egy leírást azokról az általában használaton kívüli izmokról, amelyek a fület mozgatják. Tehát egy órán át ültem és felváltva megfeszítettem azokat az izmokat anélkül, hogy akármit éreztem vagy akármi történt volna, úgymond csak képzelődtem. És akkor az izom megrándult, majd megmozdult és ezután már tudtam mozgatni a füleimet. Nem egy hasznos képesség, de nagyon tanulságos.

Amikor van valamilyen kis érzésed az energiasugarak kezelésével kapcsolatban, akkor menj tovább a következő gyakorlatra és ezt gyakorlásképpen a szabad pillanataidban folytathatod.

39.5 Az energiasugarak eltakarítása

Hunyd be a szemed, nézz a testedre és keress kívülről hozzákapcsolódó energiasugarakat. Ezek vékony vonalaknak vagy egy áramlás halvány lenyomatának látszhatnak.

Ha egyet sem találsz, akkor képzelj el egy olyan sugarat, amelyik a testbe jön (de ne fejts ki rá erőt), majd tüntesd el. Csináld néhányszor és figyeld, hogy kapsz-e hirtelen egy beérkező sugárról valamilyen benyomást. Ha még mindig nem találsz semmit, akkor ezt a gyakorlatot hagyd a második menetre.

Egy vagy akár több sugarat is találhatsz. Ahogy ezeket kezeled, még több jelenhet meg.

A sugár vagy a tiéd, vagy valaki másé. Ha nem a tiéd, akkor a gyakorlat futtatása során leválik rólad és eltűnik. Ha a tiéd, megtisztul és aranyszínűvé lehet változtatni. Ebben az esetben az eljárás futtatásának a hatására nem fog eltűnni, de utána már nem tartja fogva a figyelmedet és nem marad látható, csak ha szándékosan odafigyelsz.

A gyakorlat csak abból áll, hogy a megtalált sugárral párhuzamosan el kell képzelned néhány másikat. Ezeket különböző színben létrehozhatod és át is színezheted őket azért, hogy gyakorold az irányításukat, de legtöbbször aranyszínűt érdemes használni.

Ha a párhuzamos sugarak hajlamosak az "igazi"-ra ugrani, csinálj belőlük sokat (aranyszínűt), és folyamatosan tápláld bele azokat, amíg be nem fejezik ezt a viselkedést (és általában leválnak rólad vagy kitisztulnak ezen a ponton).

Most csak azokat a könnyű és nyilvánvaló dolgokat kell rendberaknod és lecsillapítanod. Végül (valószínűleg a második menetben), amikor az érzékeid már nagyon fejlettek és az entitás- és töredékkezelési képességeid nagyon jók, a sugarakat a forrásukig is visszakövetheted és megláthatod, kik és miért hozták azt létre.

Megjegyzendő, hogy néhány sugár a saját, távoli helyeken felállított gépezeteidtől származik. Ezekre a gépezetekre a következő fejezetben még visszatérünk.

39.6 Az energia gyakorlat

Eddig főleg a teremtésre, az anyagra és a birtoklásra összpontosítottunk. Ez fontos volt, de az érmének van egy másik oldala is.

Az energia inkább a pusztításból, mint a teremtésből származik.

Természetesen mindent létre kell hozni azelőtt, hogy elpusztítanánk, de nincs értelme a legszebb alkotásaink elpusztításának. Nem gyújtjuk fel a házunkat csak azért, hogy megmelegedjünk, ehelyett inkább szenet vagy valami mást tüzelünk el.

Megjegyzendő, hogy most inkább a pusztítás hagyományos, pongyola meghatározására gondolok, mint a fizikaira.

Minden energiánk a pusztulásból származik. Az autókat kis robbanások hajtják. A Nap anyagot pusztít el. A testünk élelmiszert.

Azért teremtesz, hogy anyagod legyen, és azért pusztítasz, hogy energiát nyerj.

Az energia közvetlen létrehozása soha nem működött valami jól, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni, de az eredmények lehangolóak.

Ha kizárólag a teremtésre koncentrálsz, inkább kevesebb, mint a több mozgást vagy hajlamos teremteni.

A pusztítás nem csak egyszerű eltüntetés. Ha elképzelsz egy követ és utána eltünteted, akkor nem szerzel energiát. De ha elképzelsz egyet és felrobbantod, akkor eredményként energiát kapsz.

Egy robbanás elképzelése messze nem olyan jó, mint egy szilárd dolgot, mint például egy kődarabot elképzelni és azt felrobbantani.

Megjegyzendő, hogy a teremtésnek és a pusztításnak nincs olyan egyensúlya, amelyet fent kell tartanod. Nyugodtan több dolgot létrehozhatsz, mint amennyit elpusztítasz. Az univerzum tágul. Inkább mindig több lesz, mint kevesebb, és a birtoklás miatt erre mindig szükségünk lesz.

Először kis részecskék elképzelésével és felrobbantásával kezdd. Ezekből a kis robbanásokból hozz létre láncolatokat. A láncolat alatt egy egyenes vagy egy görbe mentén egymás után sorban felrobbanó kis részecskéket értünk, mint egy gyújtózsinórnál.

Futtass át néhány ilyen kis robbanásokból álló láncolatot a szobában található tárgyakon.

Futtass át néhány ilyen kis robbanásokból álló láncolatot a levegőn.

Ilyen kis robbanásokból álló láncolatoknak az izmokon oda-vissza futtatásával egy kis melegséget és gyógyító energiát irányíthatsz a fájó vagy túlterhelt izmaidba. Ezt óvatosan próbáld ki néhány kar-, láb- és hátizmodon. Ennek csillapító hatása van.

39.7 Több energia

Most képzelj el nagy tárgyakat (sziklákat, épületeket, akármit) a körülötted lévő térben és robbantsd fel azokat.

Minél nagyobb tömegeket robbants fel.

Ezeket különböző irányokban helyezd el.

Ezután hozz létre hőt mint milliónyi kis robbanást és mozgó és ütköző részecskéket. Tegyél kis meleg-felhőket a körülötted lévő térbe és tárgyakba. Ez utóbbi esetben ne használj nagyon gyúlékony tárgyakat, így nem fogod úgy érezni, hogy vissza kell fognod magad.

Ezután képzelj el "hideg" energiát (amely az energia hiánya vagy annak elszívása), mint milliónyi kis összeomlás és a részecskék mozgásának megállása. Ennek a felhőjét is helyezd köréd a térbe és a tárgyakba.

Ezután váltogasd a hideget és a meleget, egy pontot kiválasztva és oda felváltva kis robbanások és összeomlások felhőjét helyezve.

Végül a távoli űrben egy nagy, bolygóméretű tárgy felrobbantásával fejezd be.

39.8 Energiaforrások

Hunyd be a szemed.

Gondold azt, hogy a nap felett helyezkedsz el és lenézel rá. Nyúlj ki és húzódj vissza a naptól, mentálisan hozzákapcsolódva és elengedve azt. A napon belül vegyél észre mozgást, pusztulást és energiát, majd néhányszor nyúlj ki felé és húzódj vissza tőle. Folytasd, amíg jó érzésed nem lesz ezzel kapcsolatban.

Ezután képzeletben másolj mellé egy másik napot. Vegyél észre a nap és a másolatod között különbségeket és ezeknek megfelelően igazítsd hozzá a képzetedet. Amikor már elégedett vagy és úgy érzed, hogy egy jó másolatot csináltál, képzelj egy másikat az ellenkező oldalon. Folytasd, amíg könnyedén kielégítő másolatokat nem tudsz létrehozni.

Keress egy másik csillagot, lehetőleg egy másmilyen színűt. Menj fölé. Addig vegyél észre közte és a nap között különbségeket, amíg meg nem javul az érzékelésed vagy az észlelt képről kapott érzékeid kielégítőnek nem tűnnek. Ezután ismételd meg rajta a fenti gyakorlatot.

Folytasd ezt néhány másik csillaggal addig, amíg úgy nem érzed, hogy képes vagy napokat mint energiaforrásokat birtokolni, és kényelmesen le tudod azokat másolni.

39.9 Energia birtoklása

Most képzelj el körülötted a térben néhány kis (tíz centiméterestől egy-két méteres átmérőig terjedő) napot. Kapcsold ezeket magadhoz, és tápláltasd magad belőlük energiával.

Addig folytasd, amíg kényelmesen nem tudsz energiát birtokolni.

Most képzelj el a testedben néhány kis (egy-két centiméteres) napot. Hagyd, hogy ezek meleget és energiát nyújtsanak neked. Ezeket a tenyereden, a talpadon és más helyeken is hozd létre.

Végül menj egy népes helyre. Válassz ki néhány embert és sugározz feléjük energiát, arra gondolva, hogy energikusabbnak és egészségesebbnek fogják magukat érezni.

39.10 Energia légzése

Az energia elképzelésének és a testbe áramoltatásának a legkönnyebb módja az, hogy egy arany energiafelhőt képzelsz magad köré és a belélegzéssel azt magadba áramoltatod.

A keleti gyakorlatokban is megvan ez a "práná"-nak nevezett fogalom, amely egyfajta belélegzett kozmikus energia, és ennek alapján rengeteg fajta gyakorlatot csinálnak. A haladóbb iskolák közül viszont néhány felismeri, hogy a gyakorlatozó ahelyett, hogy valamilyen isteni forrásból kapná az energiát, maga hozza létre azt.

Mi eltekinthetünk a légzés általuk használatos merev szabályozásától is, mivel ez igazából csak egy kivetített elképzelés, és ezek a szerkezetek nem sokat számítanak. A légzésirányítás nagyon hasznos abban az esetben, amikor oxigénnel akarjuk feltölteni a véráramot és a test automatikus szabályozását az irányításunk alá akarjuk vonni, de ehhez a gyakorlathoz ez nem létfontosságú.

Most igazából egy cselt fogunk bevetni. A testben és a test körül mindenféle energiamező, szerkezet és általad felállított dolog található , amelyek az energia létrehozását és a testbe továbbítását megnehezítik. De a lélegzettel beáramoltatva meg tudod kerülni ezeket a védelmi rendszereket és az energiát a test számára elfogadhatóvá tudod tenni.

Tehát képzelj magad köré egy nagy aranyszínű energiafelhőt és a lélegzeteddel együtt áramoltasd magadba azt. Ahogy az energia beérkezik, áramoltasd át a testeden és végig a végtagjaidon. Mivel ezt te hoztad létre, hatalmas méretű áramlatot tudsz a végtagjaidba továbbítani, még ha gondatlanul és felszínesen lélegzel is, de inkább jobban teszed, ha lassan és egy kicsit irányítottan lélegzel, így van időd az energia áramlásának az útját végig elképzelni.

A kiáramlást nem kell elképzelni (bár néha hasznos lehet), mivel ha az energia egyszer már a testben van, a test kilégzését figyelmen kívül hagyva tovább mozgathatod azt.

Egy kicsit eljátszogathatsz ezzel, emellett valamennyit a kilégzéssel szemben is áramoltass be, csak hogy biztosítsd magad, hogy nem kell megrögzötten egyetértened a testeddel.

De szerintem rá fogsz jönni, hogy a lélegzéssel beáramoltatás a legkönnyebb és a leggyorsabb módja annak, hogy a képzelőerőddel a test energiaszintjét megnöveld.40. GÉPEZETEK

Most, hogy egy pillantást vetettünk az energiára, tárgyak formájában vizsgáljuk meg az anyagot, valamint annak az energiával alkotott kombinációját, a gépezeteket.

40.1 Másolás

Válassz ki a szobádban egy olyan tárgyat, amelyet legalább egy kicsit kedvelsz és amely egy kicsit bonyolult.

Nyitott szemmel képzelj belőle mellé egy tökéletes hasonmást.

Most a két tárgy között figyelj meg különbségeket és folyamatosan igazítsd a képzetet úgy, hogy jobban hasonlítson az eredetire.

Folytasd addig, amíg elégedett nem leszel vele.

Ezután csukd be a szemed és "keress" a városodban vagy a vidékeden valami elég nagy dolgot (például egy épületet), amelyet valamelyest kedvelsz és amely egy kicsit bonyolult.

Ezt a gyakorlatot is a fenti módon végezd el, egy másolatot melléképzelve, a különbségeket megfigyelve és a másolatot addig módosítva, amíg elégedett nem leszel vele.

Ezután nyisd ki a szemed, nézz körül a szobában, válassz ki egy másik tárgyat és ismételd meg a fentieket. Majd csukd be a szemed, válassz ki kint egy másik nagy tárgyat, majd ezt is ismételd meg.

Váltogass oda-vissza ennek egy szobában (nyitott szemmel) látható tárgyon történő elvégzése és egy testen kívüli nézőpontú, külvilágbeli megtekintése között.

Addig folytasd, amíg bonyolultabb tárgyakat is képes nem vagy lemásolni és ezzel kapcsolatban elégedett nem vagy.

40.2 Gépezetek másolása

Most a fenti lépéseket néhány működő gépen vagy mozgásban lévő tárgyon kell elvégeznünk.

Első lépésként használjunk konyhai mosogatót vagy vagy valami ehhez hasonlót, ahol vizet tudsz folyatni és annak folyását figyelemmel tudod kísérni.

Először a víz megengedése nélkül képzeld el mellette a másolatát, figyeld meg a különbségeket és a képzetet a fenti gyakorlathoz hasonlóan igazítsd az eredetihez.

Amikor ezzel elégedett vagy, nyisd meg a vizet és ezt add hozzá a képzetedhez, figyeld meg az ezzel járó mozgást és energiát és azt is másold le.

Ezután ezt egy működő és látható mozgású készülékkel vagy géppel kell csinálnod. A rádióhoz és a kenyérpirítóhoz hasonló dolgokat hagyd későbbre, először kezdd olyasmivel, ami ténylegesen mozog.

Ebbe beletartozik az a gyakorlati megfontolás is, hogy valami olyasmire van szükséged, ami a gyakorlat végzése során a közeledben marad. Egy körben szaladgáló modellvasút tökéletes. Egy igazi autó vagy vasút, amely eltűnik a távolban, nem.

Bent vagy a szabadban is kereshetsz olyan dolgokat, amelyeken ezt a másolásos gyakorlatot elvégezheted.

Először néhányat a test szemeivel csinálj, mielőtt a mentális változatra kapcsolnál át. Ezen belül viszont keress nagyméretű és sok energiával működő gépeket, és másold le ezeket.

Ennek mind a fizikai, mind a mentális változatával dolgozhatsz. Szintén megragadhatod a lehetőséget, hogy lemásold a mindennapok során körülötted felbukkanó gépeket.

Ahogy ebben egyre jobb leszel, a belső működést és az ezzel járó energiákat is megpróbálhatod lemásolni.

Ha nem sokat tudsz arról, hogy ezek a dolgok hogy működnek, nem rossz ötlet néhány olyan alapvető könyvet keríteni, amely sok belső leírást és magyarázatot tartalmaz, és egy kicsit többet tanulni ezekről a dolgokról.

Végül ezt a gyakorlatot elektromos készülékekkel és ehhez hasonló dolgokkal is meg kell csinálnod. Ha még semmit nem tudsz ezekről a dolgokról, segíthet, ha megtekinted ezeknek a belsejét és néhány meghatározást letisztázol.

Az azonnali érzékelést és az általad ismeretlen bonyolultabb (főleg az elektronikus) készülékek megértését túl sok lenne elvárni. De te képes vagy ezen a módon dolgokat érzékelni és tanulni, csak ez túl sokáig tart (túl sok dolgot kell felismerned és túl sok részletről kell tudnod), legalábbis addig, amíg emberi körülmények között élsz.

Ha viszont egy kismértékű tudást csekély mértékben "theta" érzékeléssel vegyíted, meg fogsz lepődni, hogy mennyire bele tudsz látni valaminek a működésébe.

Ezt addig a pontig gyakorold, amíg eszközként képes nem leszel használni, és elégedett vagy a gépezetek és a mozgás lemásolásával. Ezt tedd hozzá a mindennapokban használt fortélyaidhoz és az életben is használd, miközben a könyvvel továbbhaladsz.

40.3 Gépezetnek lenni

Most képzeld azt, hogy te magad vagy egy gép.

Kezdetnek válassz ki valamit, amit valamennyire kedvelsz és amiről tudsz valamit.

Tegyél úgy, mintha az az autó, gőzmozdony, háztartási robotgép, hajszárító, stb. lennél.

A kisgyerekek hajlamosak egy kicsit ezt csinálni, de ezzel nem mennek elég messzire.

Most csukd be a szemed és tényleg képzeld magad egy gépnek, beleértve belső működést és az energiákat, és menj végig a képen, dolgozz egy kicsit vagy tedd azt, amit az illető gép csinál.

Amikor egy géppel kapcsolatban már kellemesen érzed magad, válassz ki egy másikat ezt tedd meg ezzel is. Ezt jó néhány géppel hajtsd végre.

Ezt először nagy tömegű és sok mozgást tartalmazó dolgokkal kezdd, de végül azt is el kell képzelned, hogy egy számítógéphez vagy tévékészülékhez hasonló dolog vagy.

Ez remek szórakozás is lehet és a szellemi nyereség valamint a képzelőerőd fejlődése mellett amiatt is hasznos lehet, hogy megtanulod, hogyan működnek a dolgok.

40.4 Mentális gépezetek

Az embereknek mindenféle automatikusan működő mentális gépezetük van.

40.4.1 Eltüntetés

Képzelj egy-két méterre magad elé egy bútordarabot, például egy asztalt.

Most képzeld azt, hogy egy "eltüntető gép" vagy, ami mögötted, a vállad felett helyezkedik el, és miközben ez a gép vagy, tüntesd el az asztalt, amikor elképzeled.

Ezt néhányszor ismételd meg, elképzelve az asztalt, miközben eltüntető gépként azonnal megsemmisíted azt. Ezt különböző tárgyakkal csináld meg, mindegyikkel néhányszor megismételve a dolgot. Ezután haladj tovább közben váltogasd az "eltüntető gép" helyét.

40.4.2 Feketeség

Most ismételd meg a fenti 40.4.1-et, de most egy "feketeség gép" legyél, amely a képzetedet egy fekete felhővel takarja el.

40.4.3 Láthatatlanság

Most úgy ismételd meg a gyakorlatot, hogy egy "láthatatlanság gép" vagy, ami a tárgyat láthatatlanná teszi.

40.4.4 Nézés

Ezután képzelj el asztalt vagy valamilyen más bútordarabot.

Legyél egy láthatatlanság gép, ahogy azt az előző gyakorlatban is csináltuk.

Ezután a tested fejében legyél egy "néző gép", ami átnéz a láthatatlanságon és valahogy meglátja az asztalt.

Majd legyél a fejed mögött, találd meg az asztal képét és nézz rá.

Ezt addig gyakorold, amíg egy cselekménysorként képes nem vagy ezt elvégezni, azaz odatenni az asztalt, egy géppel láthatatlanná tenni, egy másikkal ránézni és ezután meglátni azt a képet, amelyet ez utóbbi ad az asztalról.

Ezt csináld még néhányszor, miközben néha megváltoztatod a tárgyakat és a gépek helyét.

40.4.5 Még több nézés

Most ismételd meg a fenti fenti 40.4.4-et, de egy feketeség gépet használj a láthatatlanság gép helyett.

40.5 Interiorizáló gépezetek

Gondold azt, hogy a tested fejében vagy.

Most képzeld azt, hogy exteriorizálsz, kifelé és felfelé mozogsz a fejedből, a tested fölé.

Most legyél egy "interiorizáló gép", fölötted, és nyomd vissza magad a tested fejébe.

Néhányszor exteriorizálj és legyél az a gép, amely visszatol, amíg jól nem érzed magad ezzel kapcsolatban és örömmel dobod el ezt a gépet.

40.6 Feltalálás

A hangsúly most a mentális gépezeteken van. Gépeken, amelyek bizonyos dolgokra emlékeztetnek téged vagy kitalálnak neked dolgokat.

40.6 a) Találj ki egy mentális gépet

40.6 b) Találj ki egy olyan mentális gépet, amelyet most nem kell létrehoznod

40.7 Gépezetek birtoklása

A következő utasítások mindegyikét háromszor ismételd:

40.7 a) Képzeld el, hogy egy mentális gépezetet hogyan tudnál elveszíteni

40.7 b) Képzeld el, hogy hogyan tudnál több mentális gépezetet birtokolni

40.8 Valóság gépezetek

Menj egy népes helyre.

Válassz ki egy falat, egy nagy tárgyat vagy egy épület részét.

Válassz ki embereket és képzeld azt, hogy van egy, a fentiekhez hasonlító "valóság gép"-ük, amely a kiválasztott tárgy valóságát kivetítik nekik.

Ezután válassz ki embereket, képzeld el, hogy a fentiekhez hasonlóan van egy valóság gépük, és képzeld azt, hogy ezek a gépek egymásról lemásolják a valóságot, így mindenki ugyanazt a valóságot látja.

Amikor ezzel kapcsolatban már jól érzed magad, kezdd el váltogatni a kiválasztott tárgyat és folytasd a gyakorlatot.

Ezután csináld az egész általad látható fizikai univerzummal, elképzelve, hogy minden általad kiválasztott embernek van egy valóság gépe, amely kivetíti azt és mindegyik gép lemásolja azt, amit a többi gép kivetít, így mindenki ugyanabban a valóságban van.41. TESTEK

A test alapvetően egy olyan szimbólum, amelyet a lelkek a játékokban bábukként használnak. Ez egy olyan végpont (terminál), amelyen keresztül kommunikálnak, érzékelnek és cselekszenek.

Létünk korai szakaszában csupán kívántunk, és ezek a dolgok máris létrejöttek vagy eltűntek, vagy olyan helyen hagytuk őket, ahol mások megtalálhatták, ha kapcsolatba akartak lépni velünk. Eredetileg ezekkel a jelképekkel nem kevertük össze magunkat, és nem volt semmilyen korlátozás, amely meggátolt volna minket ezek kivetítésében.

De az érdekesebb játékok, a bonyolultabb és szórakoztatóbb képzetek utáni vágyunk miatt fokozatosan egyre több megkötést és bonyolítást helyeztünk ezekbe a testképzetekbe, míg végül egyszerű tárgyakból örökké változó élőlényekké dolgoztuk ki ezeket.

Még ekkor sem követtük el azt az ostoba hibát, hogy az általunk használt játékfigurákkal keverjük össze magunkat. Egy játékot megfigyelve, minden játékban léteznek olyan figurák, amelyeket mozgatunk, legyen az sakk, monopoly vagy egy videójáték, ahol egy szereplőt irányítasz. Képzeld el, milyen sokat kell süllyedned ahhoz, hogy elfelejtsd, te vagy a játékos és hogy magadat a játéktéren mozgó figurával azonosítsd.

Univerzumok hosszú során át süllyedtünk idáig, és csak az utolsó néhányban követtük el azt a rettenetes hibát, hogy magunkat, a puszta létünket és a túlélésünket azzal a játékfigurával kevertük össze, amelyet a játék során kivetítettünk és mozgattunk.

Nem várom el, hogy ezeket a dolgokat kinyilatkoztatott igazságként fogadd el. Inkább egy érdekes és elméleti gondolatként tűnődj majd el rajta. Viszont ezek közül a gyakorlatok közül próbálj ki néhányat, és nézd meg, mit tudsz belőlük megtanulni.

41.1 Gyalogok a táblán

Ehhez a gyakorlathoz néhány játékfigurára lesz szükséged. Ezek lehetnek sakkfigurák, játékbabák vagy -katonák, vagy bármely olyan dolog, amelyet egy játékban bábként mozgatni szoktál. Ezek inkább egyediek legyenek, mint egyformák (a sakk tisztjei jók lesznek, míg a dámafigurák nem).

A figurákat (bábukat vagy akármit) valamilyen érdekes elrendezésben helyezd el a táblán.

Mozgasd őket, gondold azt, hogy valamilyen módon egymásra hatnak, egymással kommunikálnak vagy érintkeznek, mint ahogy egy gyerek babákkal vagy játékkatonákkal játszana Csak játszadozz el ezzel egy kicsit, amíg tényleg úgy nem érzed, hogy ezek a figurák a játékban kapcsolatba kerültek egymással.

Eddig semmi többet nem csináltunk, csak amit egy átlagos gyerek a játszadozása során megtesz. Most pedig a gyakorlat különleges része következik.

Válassz ki egy általad kedvelt figurát, amennyire csak tudsz, válj vele eggyé, képzeld azt, hogy a figurában vagy, az vagy, a nézőpontjából látod a dolgokat és megtapasztalod az érzelmeit.

Ezután a játékból kilépve legyél a felett elhelyezkedve légy önmagad.

Ezt váltogasd oda-vissza, figura vagy, valamint önmagad, a játék mögött.

Amikor már könnyedén oda és vissza tudsz váltani, kezdd el a figurákat mozgatni és befolyásolni, egymással léptesd őket kapcsolatba, hagyd, hogy a befolyásod egyfajta automatikus módon folytatódjon akkor is, amikor a figura nézőpontjából tapasztalod meg a játékot.

Addig folytasd a váltogatást és a befolyásolást, amíg egyszerre mindkét nézőpontot kényelmesen fent tudod tartani, miközben egyszerre vagy a figura és a befolyásoló.

Ha szükséges, többfajta játékfigurával és játékkal ismételd ezt meg, amíg jól nem érzed magad és szórakoztatónak nem találod a dolgot.

Végezetül képes leszel addig eljutni, hogy az emberi létedet is ebből a nézőpontból látod, a tested pedig a játékban jelenleg használt figurának. De ez lehet, hogy addig nem történik meg, amíg másodszor is végig nem haladsz ezen a könyvön.

41.2 Testek elképzelése

Csukd be a szemed. Keress egy népes helyen, akár a szabadban, akár egy zárt helyen. Mint mindig, most is gondold azt, hogy letekintesz ide, ahogy csak tudsz.

Képzeld a tested erre a helyre. Gondold azt, hogy többen is nyugtázzák az ottléted, még ha nem is néznek a testedre vagy nem is foglalkoznak vele.

Tüntesd el a tested, és csupán egy külső nézőpontból tekints le.

Ezt néhányszor ismételd meg. Ezután egy másik népes helyet válassz ki és csináld még néhányszor. Folytasd, amíg ezzel kapcsolatban jól nem érzed magad.

41.3 Más játékfigurák elképzelése

Válassz ki egy egyszerű tárgyat, mint például egy kockát, egy gúlát vagy egy gömböt.

Ismételd meg a fenti 41.2-t, de a kiválasztott tárgyat képzeld el a testedként, és az ottlévőkkel nyugtáztasd az ottlétét.

Több különböző helyen képzeld el és tüntesd el, mint ahogy azt az előző gyakorlatban csináltad.

Ezután válassz ki egy másik tárgyat és ismételd.

41.4 Testek másolása

Menj (a testeddel) egy népes helyre.

Válassz ki egy mozdulatlan (ülő vagy álló) személyt, így a gyakorlatot anélkül végre tudod hajtani, hogy elmenne (ha kilép a látóteredből, akkor válassz ki egy másik személyt és vele végezd a gyakorlatot).

A személy mellé képzelj el egy másolatot. A teste és a másolatod között figyelj meg különbségeket és szüntesd meg azokat, ahogy ezt az előző fejezetben a gépezetekkel tetted.

Ha mozognak, nézd meg, a mozgást át tudod-e vinni a másolatra.

Amikor ezzel kapcsolatban jól érzed magad (vagy pedig a személy eltávozott), válassz ki valaki mást és ismételd meg a gyakorlatot.

Amikor már ez is kényelmesen megy, tőled telhetően a belső szerveket, csontokat, izmokat és minden mást is próbálj meg lemásolni.

Amikor már ez is kényelmesen megy, egy mozgó személyt válassz ki és próbáld meg őt mozgás közben lemásolni. Kövess el minden tőled telhetőt. Ismételd, amíg ezzel kapcsolatban jól nem érzed magad.

41.5 Állati testek

A legjobb az lenne, ha egy állatkertbe mennél, de ezt házi- vagy vadállatokkal, vagy akármilyen élőformával is megteheted.

Kezdd el megfigyelni az élőlényeket, és csendben nyugtázd őket azért, hogy ott vannak. Gondold azt, hogy ők meg téged nyugtáznak.

Amikor ez már kényelmesen megy, emberek helyett az állati testekkel hajtsd végre a 41.4-es gyakorlatot.

41.6 Állati testek elképzelése

A lélek a testéhez mindenféle mentális gépezetet hozzákötött. Minden annyira automatikus és kényelmes, hogy a megtalálásával és a vele történő munkával problémáid lehetnek.

Mivel már annyira hozzászoktál, az emberi testek elképzelése során hajlamos vagy arra, hogy mindent automatikusan csinálj.

Ezért különösen értékes olyan más testek elképzelésének a begyakorlása, amelyek működtetéséhez nem vagy hozzászokva és nagyon jó gyakorlat arra, hogy jobban tudd irányítani a testeket.

Eléggé érdekes, hogy egy kicsit a haladó kung-fu (harcművészeti) képzés is tartalmazza ezt, és egy történet szerint Merlin az ifjú Arthur királlyal olyan gyakorlatokat is elvégeztetett, amelyekben különböző állatoknak képzelve magát utazta körbe a vidéket.

Ezt legalább három különböző állattípusra kell elvégezned, mivel így egyikhez sem fogsz kötődni.

Kezdetnek egy négylábú állatot válassz. Egy szép és megfelelő tájon az általad kiválasztott állatként képzeld el magad. Mozgasd meg a végtagjaidat és a tested, képzeld el, hogy az izmaid hogyan működnek, az egyensúlyát hogyan tartja meg, és így tovább. Nézz körbe az állat szemeivel, helyezz el megtekinthető dolgokat és nézz rájuk. Működtesd a lélegzést és a vérkeringést.

Amikor ezzel kapcsolatban már jól érzed magad, kezdj el sétálni, majd futni és ugrálgatni, tanuld meg használni a tagjaidat, és így tovább. Képzeld azt, hogy a benyomások, a cselekvés és az élet érzése a testedből eljut hozzád.

Amikor ezzel már elégedett vagy, a gyakorlatot valamilyen úszó állattal, például hallal vagy delfinnel ismételd meg. Érezd a víz érintését, és így tovább.

Ezután egy repülő állattal tedd meg ugyanezt, például egy sassal vagy valamilyen más madárral.

Ha ez már jól megy és úgy érzed, hogy ebből egy kicsivel többet is ki tudsz hozni, haladj tovább és másfajta állatokat is próbálj ki. Még akár olyan mesebeli lényekkel is megteheted ezt, mint a sárkányok.

41.7 Emberi testek

Most a fenti 41.6-ot néhány emberi test elképzelésével ismételd meg.

Tedd ezt a) egy tökéletes, b) egy öreg és roskatag, c) valamint egy ellenkező nemű testtel.

A jelenlegi tested elképzelése ezen a ponton még nem annyira hasznos, mivel ahelyett, hogy újonnan hoznád azt létre, hajlamos lehetsz a már létező szerkezetet lemásolni. Tehát ezt hagyjuk későbbre.

Megjegyzendő, hogy a legtöbb esetben egy test egyszerű elképzelését elégségesnek találod anélkül, hogy a részletekre figyelmet fordítanál, de ebben az esetben a részleteket is ki akarjuk dolgozni.

Ezért nem lenne rossz ötlet, ha kerítenél egy anatómiakönyvet vagy valami más, az emberi test felépítésére vonatkozó anyagot és a belső szerkezet különböző részleteit kidolgoznád, elképzelve a különböző szerveket, és így tovább.

Az elképzelt testeket egy kellemes és érdekes környezetben mozgasd körbe.

41.8 A test lemásolása

Most képzeld el a tested két, egymással szembe néző másolatát.

Az egyik rendes, a másik pedig a tükrözött másolat legyen, más szavakkal, noha egymással szemben helyezkednek el, mind a kettőnek a jobb válla ugyanazon az oldalon helyezkedjen el úgy, hogy egymást tükrözzék.

Ha valamilyen áramlás vagy energiakisülés lép fel a két másolat között, hagyd, hogy megtörténjen, miközben a két másolatot egymással szemben tartod, amíg az áramlás meg nem szűnik.

Amikor ezeket már nyugodtan és kényelmesen egymással szemben tudod tartani, fordítsd meg őket, hogy a rendes és a tükrözött másolat fordítva helyezkedjék el. Ha a rendes másolat az előző lépésben a jobb oldaladon helyezkedett el, akkor most ehelyett balra kerül és a tükörkép lesz jobbra.

Most is hagyd, hogy energia süljön ki, majd egy percig tartsd őket kényelmesen.

Az irányultságokat folyamatosan váltogasd, és egy percig vagy amíg az energiakisülés tökéletesen meg nem szűnik, tartsd őket így.

Amikor ezeket már kényelmesen tudod tartani és további jelenségek nem lépnek fel, folytasd a következő lépéssel.

41.9 További másolás

Most ismételd meg a fenti 41.8-at, de ezen alkalommal egy bizonyos testrészre összpontosíts, például egy karra, egy lábra vagy egy szemre.

Elnagyoltan az egész testet helyezd oda, de az adott testrészt tisztán és finoman dolgozd ki.

Most is hagyd, hogy energia süljön ki és oda-vissza váltogasd az irányokat, de leginkább az adott testrész részleteire összpontosíts és helyez hangsúlyt arra, hogy egy bizonyos részletet mind a rendes, mind a tükrözött másolaton láss.

Amikor a testrészek már kényelmesen mennek, a belső szervekre összpontosítással és azok lemásolásával haladj tovább, mint például a gyomorral, vesével vagy a májjal.

Ezt a gyakorlatot a szcientológiában gyakran "kettős terminálozás"-nak nevezik, mivel a képek olyan terminálokként (végpontként) működnek, amelyek között néha kisülés lép fel. A testen kívül más dolgokkal is lehet használni, de a fent megadott gyakorlatok a leghasznosabbak.

41.10 Közvetlen megkettőzés

Ezen a ponton már képesnek kell lenned az exteriorizálásra és (legalább nagyjából) arra, hogy ránézz a testedre anélkül, hogy hajlamos legyél belecsapódni.

Ha ez még nincs így, akkor ezt a gyakorlatot hagyd a könyvön áthaladásod második menetére.

Kezdd azzal, hogy becsukod a szemed és arra gondolsz, hogy a jelenlegi helyén lévő testedre nézel le.

Ezután képzeld mellé a másolatát. Ennek egy ugyanolyan irányú másolatnak kell lennie, nem pedig a korábban használt, vele szemben álló tükörképnek.

Most figyeld meg a különbségeket és módosítsd azokat, ahogy ezt a korábbi gyakorlatokban is tettük.

Amikor ez már jól megy, mozdulj el, hogy a tested egy másik helyzetből lásd, majd ismételd meg a fentieket. Ezt mind a hat irányra (jobbra, balra, fent, lent, elől, hátul) végezd meg, valamint még azokra, amelyek ezeken kívül még fontosnak vagy természetesnek tűnnek neked.

Ha ezt fekve csináltad, egy székben ülve is ismételd meg. Ha egy székben csináltad, fekve is ismételd meg. Más szavakkal mind a két testhelyzetben el kell végezned az egész gyakorlatot, de az nem számít, melyiket teszed meg először. Ha szükségesnek tűnik, álló helyzetben is végezd el.

41.11 Irányító áramlatok

Gondold azt, hogy a tested mögött vagy és az agyadba egyfajta vezérlő sugárnyalábbal nyúlsz be. Ezt nyitott szemmel végezd, de valamennyire tartsd fent azt az érzést, hogy a tested mögött vagy mellett vagy, és rátekintesz, miközben működteted.

Most egy lassú és egyszerű mozdulatot végezz a kezeddel. Miközben ezt teszed, kövesd az agyadon keresztül a kezedig haladó és az azt megmozgató energiaáramlást és az idegi impulzusokat.

Ezt az áramlás működését megfigyelve néhányszor végezd el. Ezután néhányszor a másik kezeddel is végezd el.

Most térj vissza az először használt kezedhez és ismételd meg a gyakorlatot, de most az egyenletes áramlást gátló vagy megállító tényezőknek szentelj figyelmet.

Amikor egy akadállyal vagy egy gáttal találkozol, összpontosíts arra a helyre (ezt általában a test idegcsatornáiban lehet megtalálni, de a belőled az agyadba vezető sugárnyalábban vagy a sugárnyalábot a testeddel összekötő pontban is előfordulhat). A gáthoz közel, annak mindkét oldalán válassz ki egy-egy pontot és óvatosan addig áramoltass rajta oda-vissza energiát, amíg a gát el nem tűnik.

Mozgasd még egy kicsit a tested, találj még néhány korlátot és oszlasd fel így azokat.

Igen valószínű azonban, hogy kezdetben inkább az áramlások valamiféle megfelelőjét látod, nem pedig a tényleges áramlásokat. Ez egy olyan lelassított változat, amely még a számodra elfogadható határon belül van. Végül ezen is keresztül fogsz látni, egészen a tényleges áramlásig, amely olyan gyors, hogy szinte azonnalinak tűnik.

A beragadt pontok érzékleteit ne becsüld le csak amiatt, mert egy "megfelelő"-t látsz. A valódi, ténylegesen megrekedt áramlást általában így is meg tudod találni. Mindannyian rengeteg olyan, ehhez hasonló dolgokat végző szerkezettel vettük körbe magunkat, amelyek megvédenek bennünket attól, hogy az igazi világ sebességeit és az energiaszintjeit közvetlenül érzékeljük. Miközben előrehaladsz, az ehhez hasonló dolgokon egyre jobban képes leszel áthatolni és csak a kényelem kedvéért fogod ezeket használni.

41.12 Horgonypontok kiigazítása

Számos olyan szerkezeti- és energiarendszer van, amellyel a lélek a testhez köti magát.

Ezek materiális értelemben nem anyagiak, de szellemi szinten annak tekinthetők.

Az egyik véglet a jelenlegi univerzum fizikai anyaga és energiája.

A másik pedig a puszta szellem vagy thetán, amely egy gondolatokkal és lehetőségekkel rendelkező semmi. Ez vagy te, amikor semmihez sem kötöd magad.

A kettő között szellemi vagy theta szerkezetek és energiák különböző rétege helyezkedik el, amelyeket a test kivetítésére irányítására használsz. Az évezredek során rengeteget foglalkoztunk a bonyolultság újabb és újabb rétegeinek felépítésével. Azok a mentális gépezetek, amelyekkel a korábbi fejezetekben foglalkoztunk, ezen a szinten léteznek.

Ezek a rétegek különböző közbenső fokozatokat tartalmazva a szinte fizikailag létezőtől a szinte tiszta gondolatként létezőkig terjednek.

Ez a terület még rengeteg feltételezett és kísérleti dolgot tartalmaz, de néhány jel azt mutatja, hogy összesen nyolc szint létezik, a tisztán fizikaitól a puszta lélekig.

A fizikai felett elhelyezkedő réteg az asztráltest és a csakrák energiarendszere, amelyekkel sok keleti gyakorlat széles körben foglalkozik. Ezt inkább a haladó tanulókra hagyjuk, erről a Szuper Szcióban és az interneten is lehet adatokat találni.

Ezen rendszerek közül a kezdők számára horgonypontok rendszerével a legkönnyebb dolgozni, melyet Hubbard az 1950-es évek elején dolgozott ki.

Ez magasabb szintű réteg, mint az asztrális rendszer, ezért kevésbé szilárd és könnyebb kezelni.

Ideális állapotban ezek a horgonypontok a testen belül és a test környékén találhatóak, különböző méretű arany gömbökből állnak.

A fejen belül három nagy található.

Az ízületeknél és a különböző belső szervek kulcsfontosságú helyein, valamint általában nyolc helyen, a testtől egy-két méternyire közepesek vagy kisebbek találhatók.

És főleg a testben, de egy-két méternyire azon kívül is ezernyi kicsi található.

Ezek közül a horgonypontok közül sok megsérült, elszíneződött vagy a helyéről kimozdult. A rendbetételüktől a tested jobban érzi magát és néhány érdekes hatást is megtapasztalhatsz, miközben eljátszogatsz velük.

A gyakorlat nagyon egyszerű. A tested körül (és nem benne) képzelj el arany gömböket. Kezdd a fejben található három naggyal. Ezekből rengeteget képzelj el a fejed körül (nem benne).

Ahogy ezeket folyamatosan a fejed köré képzeled, az igaziak valamilyen homályos módon fokozatosan láthatóvá válnak. Ha lehetséges, hagyd, hogy az igaziak magukba olvasszák az általad elképzelteket.

Új horgonypontokat ne nyomj a fejedbe, mivel ezeket a test szerkezete nem tudja befogadni, és az általad megtaláltakat ne rángasd erős energiasugarakkal, ugyanis ez is egy jó módszer arra, hogy megfájdítsd a fejed.

Ahogy a horgonypontok láthatóvá válnak, fokozatosan kezdj el energiát áramoltatni beléjük és minden fekete foltot kimosva belőlük változtasd őket aranyszínűvé.

Ha úgy érzik, hogy nincsenek a helyükön (és valószínűleg nincsenek), lágyan és még több energia közlésével erőltetés nélkül bíztasd őket arra, hogy a rendes helyükre vándoroljanak.

A testben és a test körül található horgonypontok rendbetételét addig folytasd, amíg jól nem érzed magad. Lehet, hogy ezzel különböző feszült pontokat leszel képes enyhíteni vagy helyrehozni.

Ez az elképzeléses technika (az adott területen képzelj el másolatokat, amíg az igaziak láthatókká válnak) úgy tűnik, hogy sok különböző rendszerrel működik, beleértve a a csakrákat és az energianyalábok egyfajta rendszerét is. De ezeket a dolgokat hagyd későbbre, ha az ilyen dolgokkal ezelőtt még nem foglalkoztál.

Ezen rendszerek bármelyikével túl sokat dolgozni hiba, mivel túl nagy egyetértésbe kerülhetsz a már létező energiákkal és szerkezetekkel. Csak esetenként dolgozz velük, miközben más eljárásokat is végzel.

41.13 Genetikus Entitás

Ezt inkább csak háttérinformációként mondom el, mivel végül ezzel is össze fogsz találkozni és néhány korai szcientológia anyagban is megemlítik.

Létezik egy bizonyos "genetikus entitás", amely a testet vezérli.

Ez a "genetikus entitás" nem igazán egy tudatos entitás, hanem egy olyan "theta gépezet", amely a test fejlődését irányítja. Azért keresztelték el entitásnak, mert úgy tűnt, hogy a személyen magán kívül még valami más is befolyásolja a testet, de ez egy intelligens lény helyett inkább egy olyan számítógépprogramhoz hasonlít, amely futása közben a testet vezérli.

A korábban tárgyalt horgonypontokat gyakran genetikus entitás horgonypontoknak vagy GE horgonypontoknak hívják, de az bizonytalan, hogy közöttük tényleg létezik-e valamilyen kapcsolat.

Ezekkel a genetikus entitásokkal úgy tudsz dolgozni, hogy behatolsz a test adott területére és elhatározod, hogyan akarod, hogy az adott terület növekedjen, gyógyuljon vagy fejlődjön, és a program az emberi biológia lehetőségein belül ezt megpróbálja megvalósítani.

De az igazi entitások gyakran gondolják azt, hogy ők a GE és és így megzavarnak (lásd a töredékekről szóló fejezetet), tehát ezt azutánra a legjobb hagyni, hogy az entitásokat tökéletesen képes vagy kezelni.

Ha addig el tudsz jutni, hogy a tényleges GE-vel kapcsolatba lépj, valójában egy gépnek vagy egy programnak fog tűnni, amely pillanatról pillanatra fantasztikusan bonyolult posztulátumok egymásba kapcsolódó és rendezett sorozatát hajtja végre. De ha bármi tudatosba botlasz bele, akkor az egy entitás, amely GE-nek gondolja magát és amelyet NOTS-szal vagy valami ehhez hasonló technikával kell kezelned. Ezek az tényleges entitások csak összezavarják a rendszert. Az igazi GE gépezetre a NOTS technikák nincsenek hatással, így amiatt nem kell aggódnod, hogy a tested számára valami igazán hasznosat szedsz szét.42. TÁRGYAK ÉS VÉGTELENSÉG

Most a tárgyakkal fogunk még egy kicsit dolgozni, és néhány különleges fogalmat, például a végtelen elképzelését mutatjuk be.

42.1 Tilos megérinteni

Menj körbe a szobában, érints meg dolgokat, és ahogy mindegyiket megérinted, a falakkal "tilos megérintened" kiáltást hallass magadra és a tárgyat nagyon gyorsan engedd el.

Ezután ugyanezt az elméddel is cselekedd meg, egy tárgyat kiválasztva, kinyúlva és hozzákapcsolódva, majd a falakkal "tilos megérintened"-et kiáltatva magadra és a tárgyat gyorsan eleresztve.

Ezután ezeket (a fizikai érintést, majd mentális érintést) ismételd meg, de amikor a falak "tilos megérintened"-et kiáltanak rád, hagyd figyelmen kívül és továbbra is tartsd megérintve azt, majd akkor engedd el, amikor kedved van hozzá.

42.2 Feketeség

Nyitott szemmel nézz körül, válassz ki egy tárgyat és néhányszor felváltva feketeség-hullámmal áraszd el, majd húzd le azt róla. Ezután egy másikat válassz ki, és ismételd, amíg ezt képes vagy irányítani és ezzel kapcsolatban jól érzed magad.

Ezután ugyanezt csukott szemmel hajtsd végre.

Ezután válassz ki egy nagyobb várost és képzeld azt, hogy felülről lenézel rá. Figyelj meg benne olyan dolgokat, amelyeket kedvelsz, amíg valamilyen érzékletet nem kapsz. Ezután a várost felváltva egyfajta fekete felhővel fedd el, majd azt húzd le róla és tüntesd el. Folytasd, amíg úgy nem érzed, hogy a feketeséget és a takarást képes vagy irányítani. Néha válts át egy másik városra.

42.3 Bonyolult képzetek

Képzelj el egy olyan nagy és bonyolult épületet vagy egy hasonló szerkezetet, amely sok érdekes tulajdonságot és részletet tartalmaz. Ezen dolgozz egy darabig, a részletek kidolgozásának különleges figyelmet szentelve. Például képzeld oda a falak színét és szerkezetét, az üvegtáblákat, az ablakok és ajtók elhelyezkedését, a belül található szobákat és átjárókat, és így tovább. Ezt úgy tedd, hogy igazán úgy érezd, hogy van valamid.

Ezután ezt hajítsd el és képzelj el egy másikat. Ezt legalább három különbözővel hajtsd végre. Ha az elhajítással gondjaid vannak, másolj le belőle annyit, hogy az eldobásával kapcsolatban már jól érezd magad.

Most ezt egy vidéki tájképpel képpel végezd el, például egy fával borított domboldallal, vagy valami olyasmivel, amit kedvelsz. Ezt szintén részletesen hozd létre. Legalább háromszor hajtsd végre.

42.4 Végtelenek

Egyszerű végteleneket könnyebb létrehozni, mint bonyolult képzeteket.

Képzelj el egy utat, mondjuk egy világosszürkét, amely az űrben lebeg. Kerülj fölé és hosszában nézz el az egyik irányba. Képzeld el, hogy örökké folytatódik, azaz végtelen hosszú. Fordulj meg, és a végtelenséget a másik irányba is terjeszd ki.

Most képzelj el egy kilométerkövet vagy -táblát, amelyen egy "0" található.

Mozogj egy kilométerrel arrébb, és képzelj el egy követ vagy táblát, "1"-es számmal az oldalán. Ezután menj még egy kilométerrel tovább, és helyezz el egy "2"-es számút.

Figyeld meg, hogy ezt örökké folytathatod, mivel mivel az utat végtelennek tartjuk.

Most egy képzettel a kilométerkövek vagy -táblák végtelenbe terjedő sorát hozd létre, amelyek mindegyike az előzőnél eggyel nagyobb számot visel magán. A kilométerkövek akár egyformák is lehetnek.

Menj a 100. kilométerkőhöz és azt lásd meg ott. Ezután menj a 14.000.-hez, és azt is lásd a helyén. Ha ezzel bármi gondod van, akkor a kilométerkövek végtelen sorának posztulálását és az ellenőrzésüket addig ismételd, amíg ezeket a dolgokat ott nem találod.

Térj vissza a 0. kilométerkőhöz, fordulj az ellenkező irányba és onnan a negatív előjelű kilométerkövek -1-től a végtelenig tartó sorát képzeld el.

Ez természetesen semmi más, mint a matematikában használt számegyenes, vizuálisan megjelenítve.

Megjegyzendő, hogy ez egy egyszerű és könnyű posztulátum, sokkal könnyebb, mint egy bonyolult épület részleteit a kidolgozni.

Ezt még néhányszor képzeld el, amíg a képzeteket könnyedén, gond nélkül el nem tudod dobni.

42.5 Homokszemek

Most képzelj el egy homokszemet, nézd meg közelről és próbálj meg néhány részletet (mint a pontos alakot vagy felszínt) megkapni.

Képzelj el egy tucat egyedi, kicsit különböző alakú, színű és mintázatú homokszemet.

Most képzeld el ezek mindegyikének ezernyi másolatot, amelyek összekeveredve egy kis homokos területet alkotnak. A változatosság kedvéért adj hozzá néhány ragyogó kis tárgyat valamint érdekes színű kavicsokat.

Most ezt a homokfoltot (szükség szerint másolva) nyújtsd ki úgy, hogy egy homokos tengerpart jöjjön létre.

Most ezt a tengerpartot mindkét irányban terjeszd ki a végtelenbe.

A parton néhány helyet ellenőrizz le és bizonyosodj meg arról, hogy elnyúlik olyan messzire, amennyire elmész.

Folytasd, amíg kényelmesen nem tudod csinálni. Ha kedved van, ezt föld- vagy kavicssávok, vagy ehhez hasonló dolgok elképzelésével is variálhatod.

A végtelenről még a Szuper Szció 5. fejezetében is találhatsz egy keveset.

42.6 Tárgyak a végtelenbe

Most nézz körül a szobában és válassz ki egy neked tetsző dolgot.

Készíts róla egy másolatot, amely az eredetit átfedi, de egy kicsit arrébb van csúsztatva.

Készíts még egy másolatot, éppen csak egy kicsivel arrébb.

Készíts egy csomó másolatot, mindegyiket csak egy kicsivel távolabb, hasonlóan a legyezőszerűen szétnyitott kártyapaklihoz.

Most ezt a tárgyat másold le a végtelenségig. A másolatok egy végtelen sorozata, amelyek mindegyik eleme egy kicsit arrébb helyezkedik el, és amely egyfajta folytonos vonalat alkot, amely örökké tart.

Ezt egy posztulátummal is létrehozhatod.

Ezután dobd el a képzetet. Ha ezzel kapcsolatban problémád van, futtass a végtelenbe még egy másolatot, de a színét egy kicsit változtasd meg. Párhuzamosan egyre több és több sorozatot hozz létre, amíg azokat könnyen el nem tudod dobni.

Válassz ki egy másik tárgyat és ismételd meg a fentieket.

Folytasd, amíg a végtelen másolatokat könnyen kezelni nem tudod.

42.7 Ki képzel el téged

Ez lehet, hogy az első menetben egy kicsit túl nehéz lesz, de nézd meg, hogy valamit ki tudsz-e nyerni belőle.

Válassz ki egy tárgyat és kérdezd meg tőle, hogy "ki képzeld el téged?".

Olyan erős szándékkal kérdezd ezt, mintha valakinek egy fontos és komoly kérdést tennél fel, és ezt a szándékot helyezd a tárgyba, és ne csak a fejedben gondold el.

Ezt nem azzal az elvárással teszed, hogy a tárgyban van valaki, aki válaszolni fog. Ezzel csak azt szeretnénk biztosítani, hogy a tárgyat egy erős kérdező szándékkal hozd kapcsolatba ahelyett, hogy csak ülsz és elmerengsz a dolgon. Most hatolj bele a tárgyba és képzeld azt, hogy az válaszol neked. Más szavakkal, húzz ki egy választ a tárgyból.

Ez nem azt jelenti, hogy a tárgy beszélget veled, te vagy az, aki mindent odatesz, de ezt azért csinálod így, mert a tárgytól igazi választ szeretnél visszakapni, ezért ellátod a válasz megszerzéséhez szükséges "thetá"-val.

Megjegyzendő, hogy amikor valami egy létező személyként elkezd válaszolni (és nem csak a móka kedvéért képzeled el így), akkor – mint egy entitást – a NOTS technikákkal kezelve tüntesd el az útból.

Ha sikerül visszanyerned egy választ, akkor ez régi kapcsolatok, posztulátumok és a távolba futó vonalak benyomása lesz. Nyugtázd ezeket. Általában régi tervezőkre, készítőkre, előző tulajdonosokra vagy csodálókra mennek ezek vissza.

Ha ezt olyasmivel csinálod, amit valaki nagyon akar, egy erős és jelenidejű reakciót tapasztalhatsz. Ebben az esetben nyugtázd azt és hagyd úgy. Ez lehet, hogy valakinek a kedvenc autója, stb.

De ha ez valami régi dolog, és a posztulátumok mindegyike régi, tudatalatti és különböző személyek részei által automatikusan működtetett, akkor képes lehetsz arra, hogy ezek mindegyikének óvatos és alapos nyugtázásával átvedd az irányítást.

Most azonban csak figyelj meg tárgyakat, tedd fel a kérdést és nézd meg, hogy mit vagy képes megtudni. Amikor a szobában ezt már kényelmesen meg tudod csinálni, menj ki a szabadba és próbáld ki olyan tárgyakon, amelyekhez más emberek sokkal aktívabban kötődnek.

Végül ezt megpróbálhatod továbbvinni és meglátni, hogy át tudod-e venni az irányítást néhány olyan közös megegyezéssel létrejött képzet felett, amely a valóságot alkotja. De ezt a könyvön végighaladásod második menetére a a legjobb hagyni.43. Haladó elképzelések

43.1 Bátorság és szépség

A bátorságot már a a történelmünk legelején azzal rontották meg, hogy az embereket meggyőzték, hogy milyen szép és dicsőséges dolog nyomasztó fölénnyel szemben harcolni és veszíteni.

Így amikor valaki bátor, az ellenfelét hajlamos erősebbnek posztulálni.

A következő eljárás rendbe teheti ezt.

43.1 a) Képzeld el annak a szépségét, hogy bátor vagy és veszítesz.

43.1 b) Képzeld el annak a szépségét, hogy valaki más bátor és veszít.

43.1 c) Képzeld el annak a szépségét, hogy bátor vagy és nyersz.

43.1 d) Képzeld el annak a szépségét, hogy valaki más bátor és nyer.

Ezt legalább addig a pontig futtasd, ahol már nincs szükséged arra, hogy egy ellenfelet erősebbé tegyél azért, hogy megmutasd, milyen bátor vagy.

Alapvetően ez az oka annak, hogy valaki hajlamos megteremteni a saját ellenfelét.

43.2 Többet a bátorságról

Most hozz magadban létre az erős és mindent megvető bátorságnak azt az érzetét, amelynek nincs szüksége ellenfélre vagy bárminek a bizonyítására, hanem amely egyszerűen bármivel hajlandó szembenézni.

Ha ezzel problémád van, vagy bármilyen hajlandóságot érzel egy ellenfél megteremtésére vagy valaminek a bizonyítására, akkor menj vissza és futtasd tovább a fentebb megadott eljárást.

Amikor már érzed ezt a megalkuvás nélküli bátorságot, akkor használd fel a következő eljárás futtatása során:

43.2 a) Nagyvárosok felett hozz létre egy erős és megalkuvás nélküli bátorságból, a valamint bármivel szembenézés hajlandóságából álló felhőt.

43.2 b) A nagyvárosok lakosságának posztulálj erős és megalkuvás nélküli bátorságot, valamint a valamint a bármivel szembenézés hajlandóságát.

Ha szükségesnek látszik, akkor visszamehetsz tovább futtatni a fentebb megadott első eljárást.

43.3 Pusztulás

A szobában válassz ki egy tárgyat.

Hozd létre a másolatát.

Most hagyd, hogy a másolat elrozsdásodjon, elrothadjon, elromoljon, elkopjon, összeomoljon, szétessen vagy ami megfelelőnek látszik. Azután törd össze teljesen, hogy apró törmelék maradjon belőle.

Most ezt futtasd visszafelé, a töredékek valamilyen módon álljanak össze és fokozatosan gyógyuljanak vagy javuljanak addig, amíg a másolat újra olyan nem lesz, mint az eredeti.

A kiválasztott tárgyat néhányszor pusztítsd el majd ezt fordítsd meg. Ezután válassz egy másik tárgyat és ismételd meg.

Addig folytasd, amíg konfrontálni nem tudod a pusztulást.

Most képzelj el egy virágzó várost. Képzeld el, ahogy hanyatlik, széthullik és teljesen kihal. Ezután fordítsd meg az eljárást és változtasd újra egy virágzó várossá. Ismételd.

43.4 Testek pusztulása

Most képzelj el egy tökéletes fát, hervaszd el, fordítsd meg ezt és változtasd vissza a tökéletes állapotába, ezt a fent megadott módon oda-vissza elvégezve.

Ezután ugyanezt egy állati testtel végezd el.

Tedd ugyanezt többféle élőlénnyel, különböző sorrendben, amíg úgy nem érzed, hogy te vagy az okozója.

Ezután képzelj el egy fiatal emberi testet (nem a sajátodat) és néhányszor futtasd az öregkorig majd vissza.

Ezek után képzelj el egy másik, az előzőtől különböző testet és ugyanezt végezd el vele. Figyelj oda a szervek leromlására és túlozd el azt. Folytasd, amíg nem rettensz vissza a leromlott állapotú emberi testektől és valamelyest képes vagy uralni az eljárást.

Most hunyd be a szemed és figyeld meg a saját tested. Képzeld el, ahogy roskatag aggastyánná öregszik, majd fordítsd meg és fiatalítsd meg. Térj vissza egy korábbi ideális állapotba, majd újra öregítsd meg, oda-vissza dolgozva.

Amikor úgy érzed, hogy képes uralni ezt, akkor egy bizonyos szervnek vagy tulajdonságnak több figyelmet szentelve, annak az öregedésére és megfiatalodására összpontosítva végezd a gyakorlatot.

A képzetet egy ideálisan fiatal állapottal fejezd be, amelynek szándékát irányítsd a test GE gépezetébe (lásd a korábbi, testekről szóló fejezetet). Csak tegyél meg minden tőled tehetőt és figyeld meg, hogy történik-e valami a következő néhány hétben, miközben a többi eljárással továbbhaladsz.

43.5 A múlt

Gondolj egy érdekes tárgyra. Bármire, amit szeretsz.

Képzeld el részletesen.

Most helyezz mögé történetet, honnan jött, miken ment keresztül, stb.

Dobd el, majd hozd létre újra, de ezúttal egy másik történetet helyezz mögé. Ismételd.

Ezután válassz ki egy másik tárgyat és ugyanezt végezd el vele, különböző történeteket mögé helyezve.

Addig folytasd, amíg ezt kényelmesen meg nem tudod tenni.

43.6 Tapasztalat

Ezeket az utasításokat felváltva futtasd:

43.6 a) Képzeld el magad tapasztalatokat

43.6 b) Képzeld el magad tapasztalatok nélkül

Amikor ez már könnyen megy, akkor újra hajtsd végre, de most a ténylegestől különböző tapasztalatokkal képzeld el magad, újra magad tapasztalatok nélküli elképzelésével váltogatva. Miközben ezt teszed, minden egyes alkalommal változtasd meg a tapasztalatokat.

43.7 Lehetetlenségek

Ez egy zen stílusú gyakorlat, amely segít kilépni a jelenlegi vonatkoztatási keretből.

43.7 a) Gondolj valamire, ami a meghatározása szerint teljesen lehetetlen. Valami olyasmire, mint kettő meg kettő egyenlő öttel.

43.7 b) Ezután tudva, hogy ilyen hely nem létezhet, keress egy olyan helyet, ahol ez mégis igaz lehet.

43.8 Kilépés a küzdelemből

Ez nem a nemtörődömség apátiáját eredményezi, hanem annak a szabadságát, hogy a túlélésért nem kell harcolnod.

43.8 a) Dönts úgy, hogy a jövőben hajlandó vagy létezni

43.8 b) Dönts úgy, hogy a jövőben hajlandó vagy nem létezni

Ez addig csináld, amíg a játszma és a küzdelem megszűnik.

Amikor ez megtörténik, azt fogod találni, hogy még mindig itt vagy, de már nem nehezedik rád nyomás.

Ezután figyeld meg, hogy mely dolgokat élvezed még vagy szereted jobban másoknál. Nézd meg, melyek maradtak veled, amikor a túlélésért már nem kell tovább küzdened.

A küzdelemtől való megszabadulás lehet, hogy nem maradandó, mivel hajlamos lehetsz visszahúzódni a játékba.

De ezután tudni fogod, hogy mit kedvelsz, mik az alapvetőbb vágyaid és melyek a jelenlegi játszma és küzdelem tünékeny termékei.

43.9 Pontok kiválasztása a térben

Ez az első fejezetben található eljárások haladó változata.

Nézz körül a szobában és a szoba terében (más szavakkal a levegőben) válassz ki precízen meghatározott pontokat.

Amikor ez jól megy, akkor a szobán kívüli térben válassz ki meghatározott pontokat. Ez csukott szemmel is és nyitott szemmel is megteheted, de inkább mentálisan csináld, minthogy a tested szemeivel nézz a pontokra.

Ez jelentősen fejlesztheti valakinek az exterior (test nélküli) érzékelését.44. ETIKA, ERKÖLCS ÉS A DINAMIKÁK

Az erkölcs abból áll, hogy a társadalom, egy bizonyos csoport vagy egy bizonyos viselkedési és életviteli kódex szabályainak engedelmeskedve a jó és helyes dolgokat próbáljuk meg megtenni.

Ezzel szemben az etika abból áll, hogy azt próbáljuk megtenni, ami abszolút értelemben értelemben jó és helyes.

Ez a kettő gyakran összeütközésbe kerül.

Kezdetben a lények etikai érzéke nagyon magas szinten állt. Arra vágyott, hogy más lényekkel társuljon és hogy optimálisan viselkedjen velük, de a lények tapasztalatlanok voltak, a játékok és a küzdelmek szórakoztatóak voltak, és a látóteréből fokozatosan kikerült az, hogy mi optimális.

Végül arra a szintre hanyatlott, ahol valamilyen külső erkölcsi kódex segítségének szükségét érzi ahhoz, hogy optimálisan tudjon cselekedni.

Ez cserbenhagyja, de a hibája miatt mások halhatatlanságát vádolja, így az erkölcsi kódexét elkezdi másokra erőltetni.

Így ez további összeütközésekhez vezet.

A személy hamarosan azért harcol, hogy másokat erőszakkal a jó útra térítsen, és eközben minden egyes lépéssel a saját etikáját sérti meg.

És ha ezzel túl messzire megy, elveszíti a többiek iránti közösségérzetét és ezután megpróbálja leigázni őket.

De az emberek nem ragadnak le ennek a mintának az aljára. Szerencsére mindig újra lehet kezdeni.

Így mindig három viselkedési állapotot váltogatunk.

a) Az etikai érzékünk vezérel minket. Ebben az esetben a személy egy bizonyos értelemben kötetlenül viselkedik.

b) Egy merev erkölcsi kódex vezérel minket. Ebben az esetben a személy erős megkötéseket erőltet magára és másokra. Ebben a helyzetben a személy a bánkódás miatt ugyanúgy szenved, mint a túl sok visszatartása miatt.

c) Az erkölcsösség tagadása vezérel minket. Ez az eset a felszínen a kötöttségek nélküli viselkedésre emlékeztet, de a tudatalatti kötöttségek hatalmasabbak, mivel valahol mélyen a személy saját magával áll konfliktusban. Itt csak kevés bánkódást találunk és noha a visszatartások jelen vannak, nem tűnnek valóságosnak, viszont a személy az ártó tettek elkövetése miatt előhalászott motivátorok miatt szenved nagymértékben.

Nyilvánvaló, hogy a személy kedvezőbb helyzetben van, ha etikusan cselekszik, viszont ez az optimum megítélésének a problémáját veti fel. És ezáltal feltehetjük a kérdést, hogy milyen elvek alapján dönthetjük el, hogy mi az optimális?

Először néhány ilyen lehetséges elvet tekintsünk át.

44.1 A túlélés dinamikái

Hubbard a túlélés általános késztetését 8 dinamikára vagy működési területre osztotta. Ezt a dinamikarendszert az ortodox szcientológia széles körben használja.

Noha ez kihangsúlyozottan csak a túlélésre korlátozódik (hamarosan ezen túlra is tekintünk), elég értékes a dolgok osztályozásában és éppen ezért érdemes tanulni.

Ezt a mintát esetenként a könyv eljárásaiban is felhasználtuk, noha nem hívtuk fel rá a figyelmet.

Megjegyzendő, hogy egy halhatatlan szellem számára nem létezik a túlélés kérdése, ha egyszer nem képes meghalni. De most a részvételed a jelenlegi játékban különböző dolgoktól függ, kezdve a test túlélésével.

Megjegyzendő még az is, hogy ezek a dinamikák egy egyre táguló gömböt alkotnak, ahol a nagyobb magába foglalja a kisebbet (más szavakkal, ha az emberiség elpusztul, akkor a test, a család, stb. szintén elpusztul, mivel ezek is az emberiség részei).

Ez a 8 dinamika a következő:

1. dinamika: A fizikai vagy a testi túlélés. Ebbe az olyan dolgok tartoznak bele, mint a táplálkozás, az alvás, a menedék, valamint a betegség és a sérülés elkerülése.

Ha csak ezzel a 8 dinamikás rendszerrel foglalkozol, arra kényszerülhetsz, hogy az esztétikához hasonló késztetéseidet is az első dinamikába helyezd, de ez a fizikai túlélés fölé emelkedik és ezért későbbre hagyjuk.

2. dinamika: Az intim kapcsolatokon keresztüli túlélés, szex, család és gyerekek.

3. dinamika: Csoportokon keresztüli túlélés.

4. dinamika: Társadalmon, fajon és az emberiségen keresztüli túlélés.

Megjegyzendő, hogy az ortodox szcientológia a társadalmat általában itt nem említi meg, de ennek a dinamikának a hangsúlya olyan csoportokon van, amelyekbe beleszülettél és amellyel ki kell egyezned, nem pedig olyan csoportokon, amelyekbe szabadon be- és kiléphetsz, mint ahogy ez a 3. dinamikával történik.

Egy tudományos-fantasztikus nézőpontból (a szellem más időpontokban más testeket is használt) a személynek az emberiség helyett azt a fajt kell behelyettesítenie, amelynek a része volt.

5. dinamika: Az élőlényeken keresztüli túlélés. Ebbe a növények, az állatok és természetesen az emberiség is (valamint az idegen élőlények is, ha megjelennek) beletartozik.

6. dinamika: A fizikai univerzumon keresztüli túlélés.

7. dinamika: A gondolatokon, a thetán vagy a szellemen keresztüli túlélés.

Ez kicsit azoknak a nem fizikai dolgoknak a gyűjteménye, amelyek hatással vannak a túlélésre.

A gondolatot vagy thetát tartalmazó tényezőket egy túlélésnél magasabb nézőpontból érdemes osztályozni, és ezt később meg fogjuk vizsgálni.

A jelenlegi játékban a szellemmel kapcsolatos cselekedetek nem nyilvánvalóak, de jelen lehetnek, és mint kategória, biztosan indokolt, hiszen az emberek szoktak ilyen dolgokon gondolkodni.

8. dinamika: Isten, végtelenség vagy a teremtések összessége.

A legalacsonyabb nézőpontból tekintve ez tartalmazza a vallással és az istentisztelettel kapcsolatos dolgokat. Magasabb nézőpontból tekintve ez tartalmazza az univerzális elme vagy a végtelen élet statikumának szándékait vagy az annak részeként cselekvést, vagy a végtelem teremtésen keresztüli túlélést.

De most is arra kényszerülünk, hogy az egyszerű túlélésen túlra nyúló dolgokat helyezzünk ide.

44.2 A dinamikák eljárásai

Mielőtt ezt a területet tovább vizsgálnánk, nézzük meg, hogy el tudunk-e végezni néhány eljárást.

Ezek egyszerű ismétlő eljárások.

44.2.1 a) A tested hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.1 b) Hogyan tudnád a tested túlélését támogatni?

44.2.2 a) A családod vagy az intim partnered hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.2 b) Hogyan tudnád a családod vagy az intim partnered túlélését támogatni?

Megjegyzendő, hogy a következőbe az állás, a társaság, a nemhivatalos csoportod vagy a hivatalos szervezeted is beletartozik.

44.2.3 a) A téged tartalmazó csoport hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.3 b) Hogyan tudnád a téged tartalmazó csoport túlélését támogatni?

44.2.4 a) A társadalom hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.4 b) Hogyan tudnád a társadalom túlélését támogatni?

44.2.5 a) Az élőlények hogyan tudnák támogatni a túlélésed?

44.2.5 b) Hogyan tudnád az élőlények túlélését támogatni?

44.2.6 a) A fizikai univerzum hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.6 b) Hogyan tudnád a fizikai univerzum túlélését támogatni?

44.2.7 a) Szellemek hogyan tudnák támogatni a túlélésed?

44.2.7 b) Hogyan tudnád szellemek túlélését támogatni?

44.2.8 a) Isten vagy a végtelen teremtés hogyan tudná támogatni a túlélésed?

44.2.8 b) Hogyan tudnád Isten vagy a végtelen teremtés túlélését támogatni?

44.3 A legtöbb jó

Az egyik általános etikai irányelv a legtöbb emberrel a legtöbb jót cselekedni.

Ennek a szcientológus újraértelmezése a legtöbb dinamikán a legtöbb jót cselekedni. Ez fejlődés, mivel kitágítja a személy perspektíváját és a személy figyelmének a különböző területekre irányításával segít számba venni a lehetségesen létrejövő hatásokat.

De ezek mindegyikében benne rejlik az a lehetséges hajlam, amely a babszámlálást foglalja magába.

Mondjuk legyen szó tíz emberről, így valaki igazolhatja egyiküknek a a többiek érdekében rabságba taszítását vagy feláldozását. Ez a személynek problémákat okozhat és szembeállíthatja az etikai érzékével.

Ez nem azt jelenti, hogy ez egy rossz elv. Valaki előnyben részesítheti a a kisebbség helyett a többség táplálását. De ha ezt egy merev szabályként alkalmazzák és ártalmas tettek igazolására használják ahelyett, hogy egy hasznos irányelvnek tartanák és más tényezőkkel együtt vennék figyelembe, a személy minden bizonnyal olyan dolgokat fog tenni, amelyeket később megbán.

Ha bármi általad elkövetett dolog az eszedbe jut, ártalmas cselekedetként hozd rendbe, mint ahogy azt az ártó tettekről, a motivátorokról és a visszatartásokról szóló fejezetben tettük.

Most a következő eljárás futtatásával fejleszd ezen a területen az ítélőképességed.

44.3 a) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a legtöbbeknek okozott legtöbb jón alapuló döntés egy optimális cselekedethez vezethet.

44.3 b) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a legtöbbeknek okozott legtöbb jón alapuló döntés egy nem kívánt cselekedethez vezethet.

44.4 Az aranyszabály

Most Krisztus bölcs mondásához jutottunk el.

Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, ha mások cselekednének veletek.

Ez is egy kitűnő szabály, de ez sem vezethet eredményre, ha gondolkodás nélkül és túlzottan szó szerint értelmezik.

Ha valaki szereti a halat, akkor ez nem azt jelenti, hogy olyanokra is rá kell erőltetnie, akik nem szeretik a halat. Ehelyett inkább az ő nézőpontjukból kell tekintened a hatást, nem pedig a sajátodat kell rájuk erőltetned.

De még egy tökéletes értelmezés is csak egy személynek a másokhoz való viszonyával foglalkozik, és a tágabb hatásokat figyelmen kívül hagyja.

Most is tekintsük át, hogy hogyan tudjuk az ítélőképességedet növelni.

44.4 a) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol az aranyszabályon alapuló döntés egy optimális cselekedethez vezethet.

44.4 b) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol az aranyszabályon alapuló döntés egy nem kívánt cselekedethez vezethet.

44.5 Magasabb célt szolgálva

Most egy olyan szabályhoz jutottunk, amelyet gyakran borzalmas tettek elkövetéséhez használtak fel, de mégis megvan a maga működési területe.

Amikor valaki a félelemtől és a gyengeségtől szenved, egy magasabb cél szolgálatának az ideálja gyakran segíti a személyt abban, hogy átlépje a saját korlátait és egy valószínűleg elkerülhetetlen kudarc ellenére sikert érjen el.

Tehát értékeljük ki ezt és lássuk, hol lehet a legjobban használni.

44.5 a) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a magasabb cél szolgálatán alapuló döntés egy optimális cselekedethez vezethet.

44.5 b) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a magasabb cél szolgálatán alapuló döntés egy nem kívánt cselekedethez vezethet.

44.6 Végtelen teremtés

Személyes hiedelmem szerint a legmagasabb szinteken (amelyek felé haladunk) a végtelen teremtés táncában veszünk részt.

Ha tényleg egy végtelen teremtőképességű isteni semmi töredékei vagy visszaverődései vagyunk, akkor a cél a semminek a teremtés végtelenségével történő kiegyenlítése lenne, és ezt inkább tudatosan tesszük, mint a teremtett dolgok csapdájába zárva.

Ez viszont azt sugallja, hogy a dinamikáknak egy másik tartománya is létezik, amely nem a fizikai túlélés felé, hanem inkább a teremtés felé irányul.

Itt a magasabb dinamikáknak csak egy lehetséges mintáját mutatok be, amellyel egy végtelen teremtésre törekvő szellemhez illeszkedik. Ezt majd egy későbbi fejezetben fogjuk megtárgyalni.

1. (9.) Dinamika: Etika

2. (10.) Dinamika: Esztétika

3. (11.) Dinamika: Konstrukció (dolgok építése)

4. (12.) Dinamika: Gondolkodás (matematika és a többiek)

5. (13.) Dinamika: Változatosság (változás)

6. (14.) Dinamika: Játékok

7. (15.) Dinamika: Megértés

8. (16.) Dinamika: Teremtés

Ez valamilyen mértékben olyan mintát formáz, amely az előző, túléléshez szükséges dinamikák felharmonikusa. Például az etika, mint az optimális cselekedet kitalálása összecseng a test túlélésével, az esztétika a szeretettel és a szexuális tevékenységekkel függ össze, stb. Erről a Szuper Szcióban lehet többet találni.

Megjegyzendő, hogy a teremtés végtelensége végtelen számú teremtőt igényel, és ezért másokra ugyanúgy vonatkozik, mint a személyre magára.

Noha ezek a dinamikák igazából a teremtés gazdagsága felé irányulnak, a személynek mint szellemnek a túlélését támogató kifejezésekként is lehet ezeket látni.

Hogy képbe kerülj, a fenti 8 pont mindegyikét illeszd be a következő eljárásba:

44.6.1 a) Hogyan tudná a ________-d mások túlélését támogatni?

44.6.1 b) Mások ________-ja hogyan tudná a túlélésed támogatni?

Ezzel a rendszerrel később még többet fogunk foglalkozni, tehát ha még egy kicsit valótlannak tűnik, nyugodtan átugorhatod.

De ha készen állsz, a fenti megítélés eljárást a fenti pontok mindegyikén futtathatod.

Az üres helyeket a fenti nyolc tétel mindegyikével helyettesítsd be.

44.6.2 a) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a ________ növelésén alapuló döntés egy optimális cselekedethez vezethet.

44.6.2 b) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a ________ növelésén alapuló döntés egy nem kívánt cselekedethez vezethet.

44.7 Néhány alapvető elképzelés kiértékelése

Most tekintsünk vissza a bevezetőben ajánlott tizenkét ponthoz, mivel ezek is olyan kívánatos viselkedések és dolgok, amelyek eléréséért szívesen dolgozunk.

Noha ezek kivételesen jó gondolatok, semmi sem működik minden helyzetben.

Tehát ezeket is illesszük be a megítélés eljárásba vizsgáljuk meg őket.

44.7 a) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a ________-n alapuló döntés egy optimális cselekedethez vezethet.

44.7 b) Gondolj egy olyan helyzetre, ahol a ________-n alapuló döntés egy nem kívánt cselekedethez vezethet.

44.8 A saját elveid létrehozása

Most nézd meg, hogy ki tudsz-e találni néhány másik, optimális viselkedést és cselekedetet eredményező irányelvet.

Minden neked tetszőt illesz be a fenti megítélő eljárásba és nézd meg, hogy hova vezet.

44.9 Összegzés

Ennek a fejezetnek a végterméke a szabadon gondolkodás és ítélet képességének, sok hasznos irányelv ismeretének és az adott helyzetekben a pillanatról pillanatra történő jelen idejű optimális cselekedetek kiválasztásának kell lennie.45. ESZTÉTIKA

Az esztétikát leírhatjuk úgy, mint ami a művészetet a világi alkotásoktól megkülönbözteti.

Hubbard munkája során "a művészet a kommunikáció minősége" meghatározást használta.

Ha a semmit az teremtés gazdagságával ellensúlyozzuk, nagyon fontossá válik az alkotás minél érdekesebbé és kívánatosabbá tétele.

Úgy is meghatározhatjuk a művészetet, mint azt a valamit, ami a megismételt megszemlélés után is fenntartja az érdeklődésünket. Mint ilyenek, ezek lennének azok a dolgok, amelyeket valaki a szabad választása alapján azután is hajlandó lenne fenntartani, hogy tökéletesítette a dolgok úgy-vanságolását és azokat akarata szerint el tudja tüntetni.

E területet akár életünk végéig is tanulmányozhatnánk anélkül, hogy a határait megpillantanánk. Az emberek – úgy tűnik – egyre messzebb és messzebb jutnak ezen a területen.

45.1 Esztétika megtalálása

Az esztétika mindenütt jelen van.

Tegyük félre a kritikusok ítélkezését és a hivatalos címkéket.

Járj-kelj és találj rá az esztétikára, azokra a dolgokra, amelyeket szépnek, megragadónak találsz, amiket szívesen tudnál magad körül.

Esztétikát találunk a zenében, esztétikát találunk a tárgyakban, esztétikát találunk a különböző élőlényekben, esztétikát találunk a történetekben, körülöttünk mindenütt jelen van.

Nem csupán a könnyfakasztó vagy csodálatosan szomorú dolgokban, hanem a bátorságban és diadalban, ahogy a jól megtervezett autók tiszta vonalaiban is.

Ezt legalább néhány napig folytasd, miközben tovább éled az életed és tovább haladsz a könyvben. Csupán vedd észre az esztétikát az otthonodban, a munkádban, az utcán, a tévében, mindenhol.

45.2 Esztétika felidézése

Most azok a dolgok érdekelnek bennünket, amelyekben esztétikát érzel, félretéve minden külső kritikát.

45.2 a) Idézz fel valamit, ami esztétikus.

45.2 b) Figyelj meg rajta valamit, ami hozzájárul az esztétikához.

45.3 Kényszer és tiltás

Spirituális szinten az esztétika tekintélyes hatalommal bír. Fontos szerepet játszik a személy alkotásának elfogadásában vagy az emberekre hatás létrehozásában, ezért a lények gyakran féltékennyé, manipulatívvá vagy kritizálókká válnak ezen a területen.

Nézzünk hát szembe e terület töltéseivel.

45.3.1 a) Idézd fel azt, amikor egy esztétikus dolgot kényszerítettél valakire

45.3.1 b) Idézd fel azt, amikor rád kényszerítettek egy esztétikus dolgot

45.3.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolgot kényszerített valaki másra

45.3.1 d) Idézd fel azt, amikor egy esztétikus dolgot kényszerítettél magadra

45.3.2 a) Idézd fel azt, amikor eltiltottál valakit egy esztétikus dologtól

45.3.2 b) Idézd fel azt, amikor téged tiltottak el egy esztétikus dologtól

45.3.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki eltiltott valakit egy esztétikus dologtól

45.3.2 d) Idézd fel azt, amikor magadat tiltottad el egy esztétikus dologtól

Most néhány pozitív cselekedettel ellensúlyozd ezeket:

45.3.3 a) Idézd fel azt, amikor valaki egy olyan esztétikus dolgot élvezett, amit te osztottál meg vele.

45.3.3 b) Idézd fel azt, amikor egy olyan esztétikus dolgot élveztél, amit valaki más osztott meg veled.

45.3.3 c) Idézd fel azt, amikor valaki egy olyan esztétikus dolgot élvezett, amit valaki megosztott vele

45.3.3 d) Idézd fel azt, amikor egy olyan esztétikus dolgot élveztél, amit magad fedeztél fel

45.4 Értékelés és invalidálás

Ez hasonlít a rákényszerítéshez és tiltáshoz, de magával az esztétikával való foglalkozás helyett arra megfontolásra vonatkozik, hogy mi is az esztétikus.

45.4.1 a) Idézd fel azt, amikor valakire egy esztétikus dolog értékelését erőszakoltad rá.

45.4.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolog értékelését erőszakolta rád.

45.4.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolog értékelését erőszakolta rá valaki másra.

45.4.1 d) Idézd fel azt, amikor egy esztétikus dolog értékelését magadra erőszakoltad.

45.4.2 a) Idézd fel azt, amikor valaki számára egy esztétikus dolgot invalidáltál.

45.4.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolgot invalidált számodra.

45.4.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolgot invalidált valaki más számára.

45.4.2 d) Idézd fel azt, amikor egy esztétikus dolgot invalidáltál magad számára.

45.5 Bátorítás

Most dolgozzunk ennek a pozitív oldalán.

45.5 a) Idézd fel azt, amikor valakit egy esztétikus dolog létrehozásában bátorítottál

45.5 b) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolog létrehozásában bátorított téged

45.5 c) Idézd fel azt, amikor valaki egy esztétikus dolog létrehozásában valaki mást bátorított.

45.5 d) Idézd fel azt, amikor magad egy esztétikus dolog létrehozásában bátorítottad.

45.6 Ártó tettek

Keress olyan időpontokat, amikor ártó szándékkal hoztál létre esztétikus dolgokat, vagy az eredményük ártalmas lett.

Futtasd ki az áldozatok nézőpontjából, ahogy azt az ártó tettekről, a motivátorokról és a visszatartásokról szóló fejezetben olvastad.

45.7 Eladás

Az esztétika kívánatossága miatt gyakran szolgál hordozóul valami más, kevéssé kívánatos dolog számára.

Ez teljesen általános a kereskedelem területén. A tévéreklámok gyakran használnak fel egy esztétikus dolgot egy (egyébként rosszminőségű vagy nemkívánatos) termék bemutatásakor.

45.7 a) Idézd fel azt, amikor egy kívánatos esztétikus dolgot használtak egy nem túl kívánatos dolog bemutatására.

45.7 b) Az esztétikus részt és a nem túl kívánatos részt képzeld el elkülönítve, az egyiket a jobb, a másikat a bal oldalra helyezve.

45.7 c) Készíts erről másolatokat a képzeletedben addig, amíg képes nem leszel kényelmesen birtokolni vagy eldobni őket. Addig folytasd, amíg tényleg elkülönültnek látszanak. Ezután mindegyik résszel tedd azt, amit akarsz.

Addig folytasd a gyakorlatot, amíg az esztétikus csomagolást könnyedén el nem tudod különíteni a nemkívánt terméktől.

45.8 Esztétika létrehozása

Válassz ki egy tárgyat a szobában.

Készíts róla egy másolatot a képzeletedben.

A másolatot felváltva tedd esztétikusabbá és kevésbé esztétikussá.

45.9 A jövőre nézve

Amikor csak alkalom adódik rá, a téged érdeklő területeken tanulmányozd az esztétikát és foglalkozz vele.

Ez önmagából adódik. Többet kell tenned, mint csupán eljárásokat futtatni. Ugyanakkor ezek az eljárások segítenek emelni a konfrontációdat és tudatosságodat, valamint elég figyelmedet szabadítják fel ahhoz, hogy könnyedén alkothass.

Általánosságban, a bármely területen történő alkotáshoz az első lépés az esztétika és minőség miatti aggódás nélkül alkotni, amíg csak az alkotás gátjai el nem tűnnek.

Más szóval ha például írni szeretnél, anélkül kezdj el írni, hogy a tartalom, a belső értékek vagy a minőség miatt aggódnál, amíg könnyedén nem megy az írás.

Ezután jutsz el oda, ahol már olyan dolgokat is megpróbálhatsz írni, amiket valaki más is szívesen olvasna.

Először alkoss, majd ezután add hozzá az esztétikát ahelyett, hogy elsőre egyszerre próbálod csinálni mindkettőt.46. A FELSŐ DINAMIKÁK

Ezekről már ejtettünk szót az etikáról szóló fejezetben. Ezek rendkívül fontosak a szellemi egészséged szempontjából.

Itt van még egyszer a lista:

 1. (9.) Dinamika: Etika
 2. (10.) Dinamika: Esztétika
 3. (11.) Dinamika: Konstrukció (dolgok építése)
 4. (12.) Dinamika: Gondolkodás (matematika és a többiek)
 5. (13.) Dinamika: Változatosság (változás)
 6. (14.) Dinamika: Játszmák
 7. (15.) Dinamika: Megértés
 8. (16.) Dinamika: Teremtés

Az etika és az esztétika területén már dolgoztunk.

Ez a fejezet éppen csak egy kis bevezető ezekbe a területekbe. Ezek a dolgok a létezésünk sorába nagyon-nagyon messzire visszanyúlnak. Ahogy fejlődsz, egyre több anyagot fogsz ezekről a dolgokról találni, mind a messzi múltban, mind a jelen életedben.

46.1 Néhány pozitív eljárás

Most kezdjük minden egyes felső dinamika néhány pozitív tényezőjének az észrevételével. Mivel már futtatunk néhány eljárást az etika és az esztétika területén, ugord át a hozzájuk tartozó eljárásokat, ha túlfuttatottnak tűnnek.

46.1.1 a) Gondolj egy kívánatos etikai fogalomra.

46.1.1 b) Gondolj egy olyan etikai fogalomra, amelyet más kívánatosnak találna

46.1.2 a) Gondolj egy kívánatos esztétikus dologra.

46.1.2 b) Gondolj egy olyan esztétikus dologra, amelyet más kívánatosnak találna

46.1.3 a) Gondolj valamire, amit szórakoztató lehet felépíteni

46.1.3 b) Gondolj valamire, amit másnak szórakoztató lehet felépítenie

46.1.4 a) Gondolj egy olyan érdekes fejtörőre vagy logikai problémára, amelyet szórakoztató lehet megoldani

46.1.4 b) Gondolj egy olyan érdekes fejtörőre vagy logikai problémára, amelyet másnak szórakoztató lehet megoldania

46.1.5 a) Gondolj néhány olyan érdekes változásra, amely szórakoztató lehet a számodra

46.1.5 b) Gondolj néhány olyan érdekes változásra, amely más számára szórakoztató lehet

46.1.6 a) Gondolj néhány olyan játékra, amelyet szórakoztató lehet játszani

46.1.6 b) Gondolj néhány olyan játékra, amelyet másnak szórakoztató lehet játszania

46.1.7 a) Gondolj valamire, amit érdekes lehet megérteni

46.1.7 b) Gondolj valamire, amit másnak érdekes lehet megértenie

46.1.8 a) Gondolj valamire, amit érdekes lehet megteremteni

46.1.8 b) Gondolj valamire, amit másnak érdekes lehet megteremtenie

46.2 A negatív oldal

Sajnálatos módon ezeket a dolgokat egymás ellen használtuk fel.

A fájdalom és az irányítás alacsonyabb szintű mechanizmusai nem működnek egy isteni lényen.

Viszont ezek a felsőbb dinamikák jelentik az életteret azoknak, akik akik ilyen isteni állapotban vannak, és ők az etikát, az esztétikát, a játékokat és a többit kifejezetten érdekesnek találják.

Ezért így egy csapda számára csaléteknek lehet ezeket használni. Egy ártatlan lényt könnyen csapdába lehet csalni. Ezek a dinamikák voltak a csapdák lefektetésekor a kívánatos csalik.

De ne csak az egyik oldalát tekintsük a dolgoknak. Ez nem csak annyi, hogy téged az ártatlanságodban rászedtek és csapdába ejtettek. Az igazság az, hogy te is nagyon-nagyon keményen dolgoztál azon, hogy a többieket rászedd és csapdába csald. Ez egy kétirányú dolog volt, különben ennyire alaposan soha nem kaptak volna el.

Még mindig benne vagyunk ebben. Az esztétikát arra használjuk, hogy nemkívánatos dolgokat adjunk el vele, a logikát arra használjuk, hogy nemkívánatos dolgokra beszéljük rá az embereket, és így tovább.

Ez a terület annyira alapvető és olyan mély, hogy ezen a ponton csak a legeslegkülső részek elérhetők. De legalább egy kevés fullánkot el kell távolítani ezekről a területekről. Ha ezeket tudod mélyen futtatni (talán a második menetben), akkor tedd ezt. Ha nem, akkor csak egy gyenge nyereségig vidd el ezeket. Még ennek is mély hatásai lesznek.

Mivel ez egy nagyon haladó terület, egy nagyon enyhe formájú, "vegyél észre egy olyan késztetést, amikor …" kérdéseket fogunk használni, és hagyj minden olyan dolgot előjönni, amire rá tudod tenni a kezed. Ez lehet döntések vagy szándékok észrevétele, lehet múltbeli tényleges események felismerése, vagy egy "gondolj egy …-ra", amikor egy kicsit fellazítod és előtérbe hozod az adott területet.

Ezentúl az "irányítás" nyomógombot fogjuk használni a mások csapdába vagy foglyul ejtése helyett, mivel az mind általánosabb, mind alapvetőbb.

46.2.1 Etika

46.2.1 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben az etikai érzékükön keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.1 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben az etikai érzékeden keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.2 Esztétika

46.2.2 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a szépség vagy esztétika iránti vágyukon keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.2 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a szépség vagy esztétika iránti vágyadon keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.3 Konstrukció

Ez épületek vagy akár egy szervezet felépítése is lehet. Ez gyakran rengeteg munkát és csoportos tevékenységet tartalmaz, és ez az egyik oka annak, hogy egy szabad lény egy csoporthoz a saját döntése miatt csatlakozik.

46.2.3 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben az építő szándék örömén keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.3 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben az építő szándék örömén keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.4 Gondolkodás

A logikát is lehet csapdába ejtésre használni. Valaki egyetért "A"-val, majd "B"-vel, majd megmutatják neki, hogy a "C" ezeknek logikus következménye, még ha nem is tetszik neki, így egyetért "C"-vel is és így húzzák be a csőbe.

46.2.4 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a logikus érvekkel való egyetértéssel kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.4 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a logikus érvekkel való egyetértéssel kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.5 Változatosság és változás

Az emberek szeretik a változatosságot és a változást. Ha meg tudsz valakit győzni arról, hogy valami más éppen olyan jó, mint az, amit birtokolnak, akkor már csak a móka kedvéért is szívesen elcserélik. Hacsak, természetesen, nagyon cinikusak nem lettek emiatt, mivel ezt a beugratást már nagyon sokszor megjátszottuk.

46.2.5 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a változatosság vagy a változás iránti vágyukon keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.5 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a változatosság vagy a változás iránti vágyadon keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.6 Játékok

Ebbe a sok szenvedésbe csak azért nyugodtunk bele, mert egy érdekes játékot akartunk játszani. Az embereket rá lehet venni arra, hogy korlátozzák magukat azért, hogy a játékot sokkal érdekesebbé tegyék.

46.2.6 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben egy érdekes játék iránti vágyukon keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.6 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben egy érdekes játék iránti vágyadon keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.7 Megértés

A személy megértés iránti vágyát is fel lehet ellene használni. Az áldozatok játékát úgy játszák, hogy meggyőzöl valakit, hogy igazán nem érti, hogy mit érzel, amíg annyira rosszul nem érzi magát, mint amilyennek tetteted magad.

46.2.7 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a megértés iránti vágyukon keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.7 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a megértés iránti vágyadon keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.2.8 Teremtés

Ez az összes többit magába öleli.

A személy szereti a teremtett dolgokat és szeret teremteni.

Lemásolja a dolgokat és az akaratával létrehozza azokat csak azért, hogy birtokoljon. Egy mélyebb szinten fél attól, hogy visszaesik és nem lesz képes elég gazdagon és változatosan létrehozni dolgokat, így be lehet csapni azzal, hogy egy kellemetlen valóságot lemásoljon, létrehozzon majd belelépjen, mert az elég részletes és érdekes, játékokat, esztétikát és minden egyebet tartalmaz, nem számít, milyen alacsony színvonalú is az.

Magasabb szinten ezekre univerzumként vagy valóságokként gondolhatsz. De még az emberi létezésünkben is gyakran csalnak minket kellemetlen helyzetbe csak azért, mert azok érdekesnek és csábítónak tűntek.

46.2.8 a) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a teremtés vagy érdekes dolgok megtapasztalása iránti vágyukon keresztül kívántál másokat irányítani vagy manipulálni.

46.2.8 b) Vegyél észre egy olyan késztetést, amelyben a teremtés vagy érdekes dolgok megtapasztalása iránti vágyadon keresztül kívántak téged mások irányítani vagy manipulálni.

46.3 Pozitív cselekedetek

Még ha ezeket a felső dinamikákat csapdába ejtésre is használtuk, teljesen még nem tettünk le róluk.

Ahogy már ezelőtt megemlítettük, az a felszínes próbálkozás, hogy semmibe vegyünk valamit, nem tünteti el a mélyről jövő késztetéseket. Valaki lehet, hogy tagadja az etika és az esztétika létét, mondván hogy minden szabály azért van, hogy áthágjunk rajtuk, vagy hogy minden művészet szemét. És mégis van valamiféle becsületkódexe, amihez tartja magát, és valamilyen esztétikai érzéke, amellyel valamit szépnek talál.

Nem fog eldobni egy drágakövet csak azért, mert az összekoszolódott. Az egyetlen választás tehát kifényesíteni azt.

Tehát most, hogy már áttekintettük a negatív oldalt és azt, hogy ezeket a dinamikákat hogyan használtuk egymás csapdába ejtésére, térjünk vissza a pozitív oldalra és egy kicsit haladjunk itt tovább.

A következőket mind a 8 felső dinamikára futtasd:

Menj egy népes helyre és válassz ki embereket, posztuláld azt, hogy azon a területen megnövekednek a képességei. Például az etikára gondold azt, hogy nagyobb lesz az igazi etika (és nem a erkölcs) iránti érzékük.

Ezután menj végig még egyszer mind a 8 dinamikán, gondolj néhány olyan dologra a témakörükben, amelyet megtehetnél és tedd is meg azt. Az is rendben van, ha ezek a dolgok teljesen maguktól értetődőek. Az is teljesen rendben van, ha egy bizonyos területen csak néhány dolgot választasz ki, másokat pedig nem. De hajts végre néhány ténylegesen pozitív cselekedetet is.47. POSZTULÁTUMOK

A lények ősi képessége az, hogy dolgokat teremtsen csupán azok létezésének posztulálásával, vagy eseményeket idézzen elő csupán a történés posztulálása segítségével.

Ez majdnem olyan, mint amikor azt kívánjuk, hogy valami megtörténjen. De ez inkább külső, semmint belső történés. Ez nem egyszerű reménykedés valamiben, vagy nagyon erős vágyakozás valamire. Ez a gondolat tényleges és aktív kivetítése úgy, hogy az valóság lesz.

Ahhoz, hogy ez működjön, mindenféle megfontolás vagy ellenkező szándék nélkül kell csinálni, és a közvetett hatásokért is felelősséget kell vállalni.

A saját univerzumodban nagyon könnyű a posztulátumaidat létrehozni.

Vizualizálj egy ajtót. Ez az ajtó ott van a "képzeletedben". Ez egy posztulátum.

Most vizualizáld azt, hogy kinyílik az ajtó. Mivel ez a saját ajtód a saját világodban, minden további nélkül kinyílik. Ez egy posztulátum. Jegyezd meg, hogy ha csak ücsörögsz, azt kívánva, hogy bárcsak kinyílna az ajtó, akkor egyszerűen csak ezzel a kívánságoddal ücsörögsz ott, és az ajtó csukva marad. Ehelyett ha az az akaratod, hogy kinyisd az ajtót, akkor ki is nyitod az ajtót. Ez a tényleges "megnyitni" a posztulátum maga.

Amikor a "valódi" világban próbálsz egy posztulátumot létrehozni, akkor a helyzet némileg bonyolultabbá válik. Itt már léteznek mások is, és így, egybehangolva tartjuk fenn a valóságot. Sok ember létezik, akik sokféleképpen posztulálnak és tartanak kézben dolgokat, még akkor is, ha nincsenek tudatában annak, hogy ezt teszik. Itt mindenféle hatások, következmények és ellenérdekek léteznek.

A lény ebben a késői állapotában, ahol már nagyon mélyen belesüppedt az anyagi valóságba és ahol nagyon sok akarat és ellenérdek láthatatlanul dolgozik, ritkán fog tudni posztulálni a valódi világban. Amikor azonban mégis sikerül, hihetetlenül könnyen megy.

Egy posztulátumot nem lehet erővel kicsikarni. Amikor megtörténik, erőfeszítés nélkül történik meg. Ezek a dolgok a fizikai törvények megkerülésével következnek be.

A legfontosabb dolog, ami egy lény posztulátumaira hatással bír, a saját előzetes feltevései.

Most nézzük meg, milyen eljárásokat tudunk ezen a téren elvégezni:

47.1 Posztulátum megvalósulása

47.1 a) Melyik posztulátum megvalósulásának örülnél?

47.1 b) Melyik posztulátum megvalósulását nem szeretnéd?

47.2 Posztulátum működése

47.2 a) Melyik posztulátum működött tökéletesen?

47.2 b) Melyik posztulátum működött csak részlegesen?

47.2 c) Melyik posztulátum tűnt úgy, hogy nem működik?

47.3 Posztulátum megakadályozása

47.3 a) Képzelj el egy módszert, ami megakadályozza a posztulátumaid megvalósulását.

47.3 b) Képzelj el egy módszert, amivel megakadályozod mások posztulátumainak megvalósulását.

47.3 c) Képzelj el egy módszert, amivel mások megakadályozzák a többiek posztulátumainak megvalósulását.

47.3 d) Képzelj el egy módszert, amivel mások megakadályozzák a saját posztulátumaik megvalósulását.

47.4 Posztulátumok további létrehozása

Íme egy csokor eljárás, amelyeket azokon a posztulátumokon futtathatsz, amelyeket szeretnél megvalósítani.

Válassz ki néhány könnyű, érdekes és kellemes dolgot, ami nem áll messze a lehetségestől, és amely másokra nem jelent veszélyt.

Próbáld ki az eljárásokat néhány dolgon, csak hogy lásd milyen megfontolások bukkannak elő, és és hogy lásd, mi történik. Az egészet fogd fel úgy mint egy kísérletet, és ne légy túlságosan csalódott, ha bármi nem sikerül.

47.4.1 a) Gondolj a (posztulátumra)

47.4.1 b) Gondolj a (posztulátum ellentétére)

47.4.2 a) Honnan tudnád létrehozni a (posztulátumot)?

47.4.2 b) Honnan tudnád létrehozni a (posztulátum ellentétét)?

47.4.3 a) Ki lenne hajlandó létrehozni a (posztulátumot)?

47.4.3 b) Ki nem lenne hajlandó létrehozni a (posztulátumot)?

47.4.4 a) Találj egy okot, ami miatt létrehozod a (posztulátumot)

47.4.4 b) Találj egy okot, ami miatt nem hozod létre a (posztulátumot)

47.4.5 a) Találj egy kívánatos következményét a (posztulátumnak)

47.4.5 b) Találj egy nem kívánatos következményét a (posztulátumnak)

47.4.6 a) Találj egy elfogadható történetet, ami a (posztulátumhoz) vezet

47.4.6 b) Találj egy elfogadhatatlan történetet, ami a (posztulátumhoz) vezet

47.4.7 a) Gondold azt, hogy a (posztulátum) megvalósul

47.4.7 b) Gondold azt, hogy meggátolod a (posztulátum) megvalósulását

47.4.8 a) Kinek kellene lenned, hogy a (posztulátumot) megvalósíthasd?

47.4.8 b) Kinek nem szabadna lenned, hogy a (posztulátumot) megvalósíthasd?

47.4.9 a) Mivel kellene rendelkezned ahhoz, hogy a (posztulátumot) megvalósíthasd?

47.4.9 b) Mivel nem szabadna rendelkezned ahhoz, hogy a (posztulátumot) megvalósíthasd?

47.4.10 a) Minek kellene történnie ahhoz, hogy a (posztulátum) megvalósuljon?

47.4.10 b) Minek nem szabadna történnie ahhoz, hogy a (posztulátum) megvalósuljon?

47.4.11 a) Mit kellene tenned annak érdekében, hogy a (posztulátum) megvalósuljon?

47.4.11 b) Mit nem szabadna tenned ahhoz, hogy a (posztulátum) megvalósuljon?

47.4.12 a) Találj embereket, akik egyetértenének a (posztulátummal).

47.4.13 a) Találj egy időpontot, amikor nem akartad azt, hogy másvalaki (posztulátuma) megvalósuljon.

47.4.13 b) Találj egy időpontot, amikor akartad azt, hogy másvalaki (posztulátuma) megvalósuljon.

47.4.14 a) Milyen egyetértés akadályozná meg a (posztulátumot) a megvalósulásában?

47.4.14 b) Hogyan lehetne ezen változtatni?

47.5. További információk

Egyszerű, könnyed hozzáállással posztulálj dolgokat és figyeld meg, hogy mi történik.

Ezeket a dolgokat nincs értelme erőltetni vagy megpróbálni kikényszeríteni. Vagy működnek, vagy nem. A dolgok csak összekavarodnak, ha a posztulátumot annak meghozása után még tovább erőltetsz. Ez ritkán segít, úgyhogy csak vetítsd ki a szándékodat és hagyd, hogy megtörténjen.

Ha valami fontos számodra, esetleg különböző módokon is posztulálhatod, de soha ne hagyd magad befolyásolni a nem működőktől.

Hasznos lehet még feltérképezned az adott területen található előfeltevéseidet, és azonosítanod a posztulátumaid működését megakadályozókat.

Az egész könyv felfogható úgy is, mint azoknak az előfeltevéseknek és ellentétes szándékoknak a vizsgálata, amelyek egy lény útjában állnak.

És itt jön a képbe az elérhetőség. Valószínűleg nem tudod elérni azokat a legmélyebb meggyőződéseket, amelyek megakadályozzák a fizikai törvények könnyed és következetes megsértését, de ennek ellenére néha mégis sikerül egy-egy posztulátumot létrehozni.

A legkönnyebben azok a posztulátumok működnek, amelyeket inkább a mások, mint a saját kedvedért teszel. Még a legönzőbb és legcinikusabb személynek is vannak olyan mély (és valószínűleg elérhetetlen) előfeltevései, amelyek megakadályozzák, hogy túlzottan önző posztulátumokat tegyen.

A legnagyobb hasznot akkor érheted el, ha mások részére posztulálsz olyan dolgokat, amelyek kedvező mellékhatásaként a te szükségleteid is kielégülnek.

A kiutat valamilyen mértékben az jelenti, hogy ahelyett, hogy a sötétben magányosan küzdenénk, egymáson segítünk.

47.6. Egy magasabb fokú eljárás

Ezt lehet hogy jobb, ha a könyv második olvasására hagyod.

Sok saját posztulátumot automatikusan egy ellen-posztulátum létrehozásával állítasz meg.

Ezért próbálj egymással ellentétben álló posztulátumokat létrehozni és azután engedd lenyugodni őket.

Válassz néhány egyszerű posztulátumot, mint például toll vagy ceruza megfogása és mozgatása. Ismételd néhányszor: posztuláld a toll mozgását, és valóban mozgasd is a tollat.

Most posztuláld a mozgást, de azonnal gondold meg magad és posztuláld azt hogy nem mozog, vagyis hagyd a tollat a helyén.

Most posztuláld párhuzamosan mindkettőt: a mozgást és a nem mozgást. Tartsd fenn mindkét posztulátumot egy pillanatig, aztán hagyd elenyészni őket. Ahogy egymás mellett tartod a két posztulátumot, érezheted egy kis tömeg vagy ellenállás jelenlétét, amely megszűnik, mihelyst hagyod elenyészni a két gondolatot.

Gyakorold mindezt addig, amíg úgy nem érzed, hogy képes vagy elengedni két általad ellentétben tartott posztulátumot.

Ezek után megnézheted, találsz-e olyan posztulátumokat, melyeket jelenleg (és folyamatosan) ellentétben lebegtetsz. Találd meg és engedd elenyészni őket.48. KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A jelen könyv mégoly felszínes átdolgozása is szilárd alapot kell nyújtson számodra az igazság, a megvilágosodás és mindenféle képességek további keresésében.

Mostanra már eleget tudsz ahhoz, hogy bármivel biztonsággal kísérletezhess, és képesnek kell lenned arra is, hogy valamilyen fokú értékítéletet tudj mondani a különböző metafizikai irányzatokról és gyakorlatokról.

Nagyon ajánlott a könyv másodszori, alapos újra átdolgozása.

A tudattalan sötét területéből egy réteg eltávolítása felszínre hozza és elérhetővé teszi a következő réteget.

Az ebben a könyvben található eljárások többsége az alapokig nyúlik le, azonban egy kiválasztott területet nem tudsz teljesen felszámolni addig, amíg más területek érintetlenek maradnak.

Végül lehetségesnek bizonyul majd – mondjuk egyszerű felidézéses technikával vagy a problémák kezelésével – egészen azokig a korai istenszerű időkig visszamenően elérni dolgokat, amikor első alkalommal posztuláltuk a saját bukásunkat és csapdába esésünket.

Miután a könyv tartalmát mélyen és alaposan (általában a második alkalommal) átfuttattad, valószínűleg úgy fogod találni, hogy léteznek egyéb területek is, amiket meg kell vizsgálnod. Jó néhány haladó szintű rész van a Szuper Szcióban, és vannak továbbiak, melyeket a szabad zónában tekintettek át, és amelyek mindegyikével érdemes lehet foglalkoznod.

Amikor már messzire jutottál, helyesen teszed, ha újra visszatérsz ehhez a könyvhöz, és megnézned, hogy az eljárásokat tovább tudod-e vinni.

Az út hosszú, és nem teszek úgy, mintha mindenre tudnám a választ, viszont az itt bemutatott módszerek esetemben hasznosnak bizonyultak, még a számomra ismeretlen területekkel való ismerkedés esetében is.

Ha valaha egy sötét és ismeretlen területen találod magad, futtasd az első fejezetben található technikákat.

Az elérhetőség sávja csúcsfontosságú. Ez határozza meg, hogy mit tudsz elérni és mit tudsz megváltoztatni. Az E-méter csak az elérhetőség sávjában lévő dolgok esetében használható, és ez az oka annak, hogy nem használható a kozmikus kérdések megválaszolásában. Ugyanez igaz mindenre a hipnózistól a hit gyógyító erején át a pszichikai kommunikációig, vagy az orvosok által is elismert placebó hatásig. Ez mind az elérhetőség sávján belül működik, mert ez az a terület, ahol a személy még megváltoztathatja az elméjét, de már nem működik a mélyebben elhelyezkedő területeken.

A jelek arra mutatnak, hogy az elérhetőség sávja legjobb esetben is csak az összes dolog 20%-át teszi ki. Az ebben a könyvben leírt technikák működésének közös ismérve az, hogy az elérhetőség sávjából a tisztán áttekinthető területre helyeznek át dolgokat, és így lehetővé teszik mélyebben elhelyezkedő dolgok felbukkanását az elérhetőség sávjában.

Amint az elérhető 20% nagy részét feldolgoztad, úgy fogod találni, hogy olyan dolgokat is el tudsz érni, amire eddig nem is gondoltál, és olyan dolgokon tudsz javítani, amelyeket eddig az élet megváltozhatatlan tényei közé soroltál.

Mielőtt másodszorra vennéd át a könyvet, segítséget fog jelenteni a Szuper Szció 4. fejezete, amely az eljárások futtatásáról tartalmaz többletinformációkat, és szintén hasznos elolvasni a 2. fejezetet, amely a kozmikus történelemből ad ízelítőt és így segít a múlt életek során szerzett tapasztalatok elhelyezésében.

Szintén elolvashatod a jelen könyv mellékletét is, még akkor is, ha nem vagy hivatásos szakember. Mostanra már valószínűleg eleget tudsz a szcientológiáról ahhoz, hogy követni tudd a leírtakat.

Elolvashatsz néhányat Hubbard könyvei közül is, vagy meghallgathatod előadásait. Az 1952 és 1954 közötti szalagra rögzített előadások kimondottan ennek a könyvnek a szellemét tartalmazzák.

48.1. Más, követésre méltó területek

Ahhoz, hogy jól éld az életed, tudásra és különböző képességekre van szükséged. Ahhoz hogy megkeresd a napi betevőt, elő kell állítanod valamit, amit cserébe adhatsz érte.

Az egyik korábbi fejezetben vázolt felsőbb dinamikák területei ideálisak a követésre. Fejleszd képességeidet. Törekedj az esztétikára. Folytass építő jellegű tevékenységeket.

A felsőbb dinamikákon végzett munka ritkán jár azonnali jutalommal. Néha több élet munkája szükséges egy fontosabb képesség kifejlesztéséhez. De ez képezi az alapot egy szabad szellem számára.

Úgy fogod találni, hogy sokkal több örömmel dolgozol és jobban teljesítesz az életben, ha csak egy picikét is átviszel ezekből a dolgokból a napi tevékenységeidbe.

48.2. További tanulmányozandó területek

Természetesen a filozófia és a metafizika általános területei nagyon hasznosak, ugyanúgy mint bármilyen tanulmány, ami az elme és a szellem területével foglalkozik. Még a pszichológiában annyira népszerű erősen materialista beállítottságú behaviorista tanulmányok is hasznosak.

Az meg különösen hasznos, ha megtanulod, hogyan kell másokat kezelni. A másokon való segítség nem csak egyszerű jó cselekedet, hanem ezzel egyúttal magadon is segítesz, ugyanis jelentősen emeli a tudatosságod és a megértésed szintjét.

A magasabb matematika területe olyan fogalmakat tartalmaz, amelyek univerzumok teremtésében játszanak szerepet.

Az absztrakt (instrumentális, nem ének) zene jó gyakorlat egy olyan kicsi, állandó univerzum létrehozására, ami az emberek viszonyítási keretén kívül helyezkedik el.

A számítógép-programozás a posztulátumok rendezett sorozata létrehozásának képességéhez jelent gyakorlatot. Ennek a képességnek a segítségével (számítógép nélkül) lehet ugyanis sokkal összetettebb szellemi mechanizmusokat létrehozni.

A modern fizika – különösen az olyan területek, mint a kvantummechanika – az univerzum olyan működési szintjeit kutatják, amelyeket előbb-utóbb meg kell majd értened.

Valójában bármi, ami a tudásodat, tudatosságodat növeli, vagy a teremtő képességeidet edzi, a további fejlődésed termékeny talaját jelenti.

Ezek nem olyan dolgok, amiket egy hétvégén meg lehet tanulni, inkább olyanok, amelyekbe kezdetben csak belekóstolsz és szórakozol egy kicsit. Azonban ha már most elkezdesz némi alapot lerakni, készen fogsz állni arra, hogy ha elérkezik az idő, azonnal el tudj indulni.

Még ha úgy is gondolod, hogy túl öreg vagy már ehhez, vagy mindez túl magas számodra, akkor is érdemes előkészítened a talajt a "következő alkalomra".

48.3. Egy befejező eljárás

Végezetül csináljunk egy eljárást, amelynek célja az, hogy egy kicsit kiemeljen az univerzumokból és a bennük folyó játszmákból.

Ez az eljárás számos dolgon könnyít, és ráadásul különösen kellemes élmény futtatni.

Képzelj el egy helyszínt. Várost, tájat, bármit. Adj hozzá részleteket. Vigyél bele tömeget, akár hegyeket, akár épületeket vagy gőzmozdonyokat. Vigyél bele színt és esztétikát.

Azután felváltva vizualizáld magad a helyszínre, majd azon kívülre, amint figyeled azt. Váltogasd ezt néhányszor.

Ezután képzelj el egy másik helyszínt és ismételd újra a gyakorlatot.

Folytasd mindezt addig, amíg hozzá nem szoksz a helyszínekre való akaratod szerinti be- és kilépéshez. Legalább három különböző helyszínt futtass, hogy egyik se rögzüljön.

48.4. Befejezés

Sok szerencsét és a legjobbakat!

Ahogy Jézus mondta: "nagyobb dolgokat fogsz csinálni, mint én".

Mindannyian a saját csapdánk építői voltunk. Azt csak gondoltuk, hogy másokat ejtettünk csapdába. Itt az ideje, hogy kiszabadítsd magad!

"Bizony Isten vagy". A saját módján közülünk mindenki az.

Pilot

1997 decembereA FÜGGELÉK

MEGJEGYZÉSEK HIVATÁSOSOK SZÁMÁRA

Akik elvégezték a Szcientológia Egyház hivatalos tanfolyamait, azoknak feltűnhetett, hogy néhány, a könyvben található dolog ellentétben áll a "standard technikával".

A legszembeszökőbb eltérést maguk az önállóan végzendő eljárások jelentik, melyek ellentétben állnak a modern szabályokkal.

Ám ez a könyv elsődlegesen az '50-es évek szcientológiájához nyúl vissza, amikor is az önállóan végzett munkát nem csak hogy elfogadhatónak tartották, hanem még bátorították is az eljárások futtatásában jártas emberek számára. A szabványos javító lista még 1966-ban is csak akkor tekintette az önálló munkát hibának, ha az párhuzamosan folyt egy hivatásos által nyújtott intenzív eljárás szolgáltatásával.

A standard technika időszakából való gondolatok és felfedezések szintén megtalálhatók a könyvben, csak éppen a korábbi, tágabb összefüggésrendszerbe vannak visszahelyezve.

Egy másik figyelemreméltó különbség az "auditálás" szó elkerülése, amit a Szcientológia Egyház az "eljárásfuttatás" szinonimájaként használ. Mivel maga a szó "hallgatást" jelent, ezért használata feltételezi egy másik személy jelenlétét, aki meghallgat, ezért az öntisztítás esetében ez a szó nem tűnt jó kifejezésnek. Ráadásul mivel az "eljárásfuttatás" kifejezés sokkal könnyebben érthető, így az "auditálás" szót teljesen elhagytam.1

A standard technika esetén az ember egészen addig elkerüli az OT gyakorlatokat ("Operating Thetan" gyakorlatok; ilyenek például amikor csukott szemmel figyelsz tárgyakat egy szobában), ameddig minden máson túl nincs, kezdve a Fokozatokat (Grade-eket) kezelő eljárásokkal (kommunikáció, problémák, ártó tettek, stb.) és folytatva az alsóbb OT szintekkel (implantok és így tovább). A "híd" legutolsó átalakításával azt a kevés OT eljárást is, ami még megmaradt, áthelyezték egészen a jelenlegi legmagasabb szint (OT 8) fölé, de valószínűleg meg fognak jelenni valahol az OT 9 és 16 között.

De az '50-es években ezeket az OT eljárásokat kezdőkön alkalmazták. A legelejétől kezdve, kevés előkészülettel futtatták őket és a technika alapjában véve működött, roppant nagy képességjavulást elérve a segítségükkel.

Az ok, amiért ezek a standard technikában jelenleg nem használatosak az, hogy nem mindig működnek száz százalékosan, és a félig képzett auditorok nem tudták az eljárásokért pénzt fizető embereken gépiesen alkalmazni ezeket.

Kezdők esetében a könnyed, tedd-meg-amit-tudsz-és-majd-meglátod-mi-lesz-az-eredmény típusú megközelítés a helyes. Lesz olyan, amelyik működik, és lesz olyan is, amelyik alig vagy egyáltalán nem, de semmi esetre sem származik belőle kár.

Egy hivatásos, a Szcientológia Egyház által kiképzett személy, ha egy olyan személyt próbál meg kezelni, aki ezzel a könyvvel dolgozott, megkísérelheti azt, hogy nagyon alaposan végigdolgozza a könyvben fellelhető valamennyi eljárást. Ez hiba és ezt nem szabad tenni. Ezeket a kezdő OT gyakorlatokat könnyedén, erőltetés és az eredmény leértékelése nélkül kell végezni.

Az ember természetszerűleg átugorja vagy egyszerűen összecsapja a számára nehéz dolgokat. Az ilyen eljárások esetében ez be van tervezve. A könyv második, alapos átdolgozása alkalmával minden elintéződik. Némileg valamennyi területen csökkenteni kell a nyomást ahhoz, hogy rendesen meg lehessen csinálni ezeket az OT gyakorlatokat.

De már azért is az elejétől kezdve van szükségünk ezekre az OT gyakorlatokra, mert azok, amelyek működnek, messze a leggyorsabb, leghatékonyabb eljárások, melyeket valaki magán futtathat. Ez az, ami erőt ad ahhoz, hogy az ember önállóan dolgozzon a Fokozatok (Grade) stílusú technikákkal.

Még számos olyan szabály létezik a standard technikában, ami csak azért van, mert az eredeti standard technika "gyorstalpaló" volt, és minden fokozaton csak egy eljárást futtattak. Más szavakkal: csak egy eljárást alkalmaztak például a problémák területére, és figyelmen kívül hagyták a tucatnyi többit, melyet korábban már megismertek. Később a kiterjesztett fokozat eljárások újra alkalmazták a kihagyott technológiák egy részét, de a szabályok továbbra is érvényben maradtak.

Például néhány darab "gyorstalpaló" eljárást futtatásakor gondot okozhat az, ha az eljárás nem nem tartalmazza az összes "áramlatot" (önmagadtól a többiek felé, többiektől önmagad felé, és így tovább), mert ez lenne az egyetlen eljárás, amit egy bizonyos területen futtatsz. Ha egy tucat eljárást futtatnál egy területre, nem lenne igazán szükség valamennyi áramlatot sorba venni, amint azt a régebben alkalmazott eljárások is mutatják, melyek ugyan néha több áramlattal dolgoztak, de ez nem minden esetben volt így.

A standard technika viszont tartalmazza azt a szabályt, amely szerint minden eljárásban minden áramlatot futtatni kell, aminek eredményeképpen túlzó és néha ostoba próbálkozások történtek arra, hogy mindig, minden eljárás biztosan felölelje az összes áramlatot.

A gyakorlatban ha egy területen sok eljárást futtatsz, akkor némi hanyagság is megengedhető, mert amit az egyik eljárás kihagy, azt egy másik meg fogja találni. Ez az öntisztítás esetében különösen lényeges, mert itt nem lehet arra számítani, hogy az emberek mindig alapos és tökéletes munkát végeznek.

Az ilyen módon végzett eljárások javításának vagy rendbetételének alapelve, hogy csak azokkal a dolgokkal törődjünk, amik a javító listák segítségével jelentkeznek. Ne üldözz olyan dolgokat, amelyekről úgy gondolod, hogy hibásak, vagy amelyek nem illenek a standard elméletbe. Csak azokat kell kezelni, amelyekkel az öntisztítást végző maga úgy gondolja, hogy nehézségei voltak. Ha egy területtel kapcsolatban elégedett, békén kell hagyni, nem számít, hogy milyen hanyag munkát végzett rajta.

Ne próbálj képzeletbeli hibákat kijavítani. Csak a valódi hibákat javítsd ki!

Az öntisztításnál nem létezik olyan, hogy külső nyomás. E nélkül az ember nem futtat olyan mélyen, ennek következtében a dolgok több időt vesznek igénybe, cserébe viszont egy hiba kisebb valószínűséggel befolyásolja a munkát.

Az "elme önvédelme" az önálló eljárásfuttatás esetén maximális. Ez azt jelenti, hogy az ember egy eljárás futtatásakor nem fog olyan dolgokra gondolni, amelyekkel való szembesülésre még nem áll készen. Az önálló eljárásfuttatás esetében majdnem lehetetlen ily módon bajba kerülni. A legrosszabb ami történhet az, hogy az eljárás nem fog futni, vagy nem jár eredménnyel.

A dolgok elrontásának az az egyetlen módja, hogy valakit túl keményen ösztökélnek, vagy olyan elméleti hibákat erőszakolnak rá, amelyekkel valójában az égvilágon semmi gondja nincs.

A másik tényező, ami az önálló futtatást támogatja az, hogy ilyenkor mindenki maga tartozik felelősséggel a saját esetéért, és ezt nem adja át egy auditornak. Ez számottevően csökkenti a azokat a nehézségeket, amelyekkel ilyen esetekben valaki találkozhat.

Érdemes megjegyezni, hogy az exteriorizációval foglalkozó (11-es) fejezet első eljárása gyógyírt jelent az interiorizáció mellékhatásaira. Egy interiorizációs futtatás szintén segíthet, ha probléma adódik az interiorizáció-exteriorizáció folyamán, de nem szabad csak azért futtatni, mert valaki előtte exteriorizált állapotban volt. Nem szabad semmi rosszat feltételezni egészen addig, amíg valóban nem jelentkezik gond.

Az összes korai eljárásfuttatást – ha csak lehetett – exteriorizált személyen kellett végezni. Nincs semmi elfogadható indok arra, hogy egy exteriorizált személyt ne auditáljunk, kivéve, ha fennáll annak a lehetősége, hogy interiorizációt okozunk ezzel neki, amit az interiorizáció kezelésével lehet megoldani. Az exteriorizált személyek auditálását megtiltó szabály elavult és számottevően lassítja az eset haladását.

A legfontosabb tényezők, amelyek egy, a kezdettől fogva teljesen egyedül haladó személynél hiányozhatnak, a kommunikációs tanfolyamok (TR-ek), a nagyobb szintek és nyereségek elérésének nyugtázása, és az az egyszerű dolog, hogy nincs senki más, akinek el lehetne mondani dolgokat. Ha csak egy mód van rá, szüntesd meg ezeket a hiányosságokat.

A kiigazító eljárásokkal kapcsolatban tekintsd meg a "Mozgásban tartani magad" (27-es) fejezetet.

Aki önállóan végzi a munkát, kezdetben nem tud eleget ahhoz, hogy az alapkövetelményeket megtartsa, sőt ahhoz sincs, hogy egy esetet megragadjon és azt teljes gőzre kapcsolja.

Ha "Class 3" vagy magasabb képzést kaptál, képes vagy arra, hogy javító listákat futtass magadon, mielőtt belekezdenél valamibe. Ezek közé tartozhat az "Esetfelügyelők 53-as sorozata" ("C/S series 53"), a "Zöld lap" ("green form") és a következő mellékletben található Öntisztítás javító lista.

Ezeket öntisztítást végző tanítványon is lehet alkalmazni, akár az eset kezdetekor, akár javító célzattal.

A könyv feltételezi azt, hogy az öntisztító személy nincs megfelelően felkészítve és kezdetben az alapkövetelmények megléte nélkül végzi a munkát, valamint túltöltött vagy elnyomott állapotban van (ami magas vagy alacsony TA-ként olvasható az E-méteren).

Ez az egyik oka az OT és az objektív gyakorlatok, valamint a kellemes emlék-felidézések korai használatának. Ezek mind a töltések elvezetésében működnek közre és nem restimulálásában, valamint sikeresen futnak még nem megfelelő előkészítés esetén is.

Megjegyzendő, hogy az '50-es években az összes eljárást az alapkövetelmények meglétének figyelmen kívül hagyásával végezték, és nem figyelték közben az E-métert, hacsak annak az alkalmankénti kiértékelésére nem, hogy mely területek szorulnak futtatásra.

A könyvet kétszer kell átvenni úgy, hogy a személy lendületbe tudja magát hozni azzal, hogy először mindenbe felületesen belekóstol és megtanulja az összes technikát, azután másodszorra már mélyebben és sokkal biztosabban tud mindent újra futtatni.

Saját magad kezelésekor megfelelően felkészítheted magad és már elsőre mélyen futtathatsz dolgokat, de ne erőltesd azt, hogy minden OT gyakorlatot tökéletesen próbálsz meg futtatni, inkább könnyedségre van szükséged. Ezentúl ne torpanj meg akkor sem, ha úgy látod, hogy túl nehéz a saját eseted lendületbe hoznod és mozgásban tartanod. Az első fejezeteket mindenképpen haszonnal tudod futtatni.

Megjegyzendő az is, hogy a legtöbb OT gyakorlat olyan objektív eljárás, melyet inkább a thetán végez, mint a test. Ezért is működnek túlfuttatás esetében is (mint bármelyik objektív eljárás). Futtatás előtt nem kell ellenőrizned az E-métert, mert nem töltést keresel.

Szintén fontos az, hogy ha egy eset még nem jött lendületbe, elég kisebb nyereségekig futtatnod az eljárásokat, nem kell mindenáron a teljes lezáró jelenséget elérned. Minden nyereség csökkenti valamennyivel a töltést és javítja a személy állapotát. Ha ezek után a kisebb nyereségek után próbálod meg továbberőltetni a gyakorlatot, akkor csak invalidálod azt és túlfuttatásos jelenségeket tapasztalhatsz.

Ebben az esetben (könnyedebb dolgok futtatása azért, hogy a TA a megfelelő sávba kerüljön és az eset elkezdjen haladni) a személynek nem szabad az E-métert bámulnia, mert a látottak kiértékelése túlságosan elvonja a figyelmét. Ha ezt önállóan csinálod, akkor nem szabad a műszert használnod, mert így nem interiorizálhatsz bele.

Más szavakkal, ha egy eset halad, a műszer igazolja a haladást (a mutató általában lebeg), és ez azonnal, még a felmerülésük pillanatában segít elcsípni a hibákat, és egy jól képzett személy a műszer segítségével akár javító listákat futtathat magán önállóan, amikor az esete megakad. Azonban a műszer akadályozza az eset könnyed eljárásfuttatás módszerével történő lecsillapodását, úgyhogy ebben az esetben tegyük félre azt.

Ezek az OT gyakorlatok korlátozás nélkül használhatóak, újra és újra futtathatóak, és minden egyes alkalommal gyarapodik a tudásod. De néha ezek túl nehezek vagy bonyolultak lehetnek és nem járnak eredménnyel. Ez nem káros, mert ilyenkor az ember nem restimulál töltést, de bajba kerülhet akkor, ha egy nem működő eljárásnál ragaszkodik azoknak a szokásos "zárójelenségeknek" a kicsikarásához, amelyek egy megfelelően futó eljárás végén jelentkeznek.

Néhány OT gyakorlatot mindenki képes azonnal futtatni, de nem lehet megjósolni, hogy melyek fognak működni és melyek nem. Úgyhogy sokat próbálj ki közülük. Amelyek nem működnek megfelelően, nem okoznak kárt, amelyek viszont igen, azok fantasztikus eredményt produkálnak.

Várható, hogy az ember valahol az első tucat fejezet során nagyobb nyereséget fog megtapasztalni, és az az esetét lendületbe hozza.

Érdemes megjegyezni, hogy a kommunikációs és a felidézéses eljárásokat is inkább bevezetőként és javító tevékenységként használtuk, mint nagyobb fokozati elemekként, és gyakran olyan eseteken is működnek, amelyek nincsenek megfelelően előkészítve.

A futtatandó eljárás kiválasztásának szempontjából az érdeklődés iránya megelőzi az E-méter által mutatott adatokat. Az E-méter hasznos, de ne hagyd, hogy akadályozzon.

Ha OT gyakorlatot helyrehozatali szándékkal futtatsz máson (hogy átsegítsd őt az öntisztítás során támadt gondjain), gyöngéd, segítő stílust kell alkalmaznod, olyat, amilyet jelenleg nem tanítanak a Szcientológia Egyházban, de amelyet meg lehet tanulni, ha az 1952-54-es bemutató előadások kazettáit, mint például a "Philadelphia Doctorate Course"-t, meghallgatod.

A könyv minden fejezetét "főbb lépés"-nek nevezhetnék a standard technikában, mert mindegyik egy Fokozatot vagy egy OT szintet testesít meg. Valamennyit szükség esetén tovább lehet bővíteni. Úgy éreztem, hogy egy eset minden fontosabb területét jobb gyengéden kezelni, mintsem bármit is túl erőszakosan kényszeríteni.1 Az író itt az angol "processing" szót használja, amelyet az Egyház magyar fordításai egyben "processzing"-nek fordítanak (a fordító)B FÜGGELÉK

KIIGAZÍTÓ LISTA

Ez egy olyan, az öntisztítás számára használatos lista, amellyel egy általános tisztogatás esetén megtalálhatod a kiigazítandó hibákat.

A lista használati utasítását a 27. fejezetben találod meg.

1. Van-e ARK törés (zaklatottság)

2. Van-e jelen idejű probléma

3. Van-e elvétett visszatartásod

4. Egy eljárás túl lett-e futtatva

5. Befejezetlenül lett-e hagyva egy eljárás

5. Félre lett-e értve az eljárás

7. Az eljárás túlhaladt-e egy nagyobb kioldódási ponton

8. Az eljárás futtathatatlan volt vagy még nem volt kész a futtatásra

9. Az eljárást a közepén megváltoztattad

10. Az eljárás futtatása közben elvonták a figyelmedet

11. Akkor próbáltál meg eljárást futtatni, amikor fáradt vagy éhes voltál

12. Akkor próbáltál meg eljárást futtatni, amikor alkohol vagy gyógyszer (vagy kábítószer) hatása alatt voltál

13. Az alapelemek kiigazítása szükséges a futtatás előtt

14. Valamit invalidáltak

15. Rád erőltettek egy kiértékelést

16. Volt-e tiltakozás

17. Valami el lett fojtva

18. Hibás lett egy diagnózis

19. Olyasmit keresel, ami nincs

20. Hiba történt

21. Túl sok töltés van a területen

22. Valami nem-konfrontált dolog van a területen

23. Visszatartasz valamit

24. Ártalmas tettet követtél el

25. Hamisan vádoltál valakit

26. Valamit félreértettél

27. Elveszteted a a fonalat

28. Félsz attól, hogy megtudsz valamit

29. Valaki jelenleg is elnyom vagy megakadályoz a haladásodban

30. A listázásban hiba lépett fel

31. Interiorizációs problémák léptek fel

32. Túl gyorsan ugrasz át részeket

33. Túl sok minden restimulálódott

34. Egy kommunikáció megszakadt vagy figyelmen kívül hagyták

35. Valamilyen teljesítményt nyugtázni kell

36. Valamilyen rejtett érdeked fűződik a hibázáshoz

37. A figyelmedet leköti valami

38. Tulajdonképpen nincs semmi bajC FÜGGELÉK

A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ MEGFELELŐI

Létezik egy bizonytalan megfeleltetés – legalábbis a megcélzott témakörökben – a könyv néhány fejezete és az ortodox szcientológiában használt híd között.

Viszont ha ezeket részletesen megvizsgálod, a hasonlat megszakad. Még az első fejezet is tartalmaz OT gyakorlatokat és a jellemző lépések sem egyeznek meg.

A könyvben található sok eljárásnak nincs egyházbeli megfelelője, de a megfeleltethető szintek ezen listája segíthet a professzionális képzésben használt elméleti anyagok megtalálásában.

A könyvben széles körben használt, a fejlett OT gyakorlatok alapjául szolgáló elméleteket és az általános megközelítést a legjobban az 1.-9. ACC ("Advanced Clinical Course") szalagjainak tanulmányozásával lehet megérteni.

1: KEZDŐ LÉPÉSEK – Survival Rundown (TR-ek és Objektívek)

2: KINYÚLÁS ÉS VISSZAHÚZÓDÁS – Survival Rundown (TR-ek és Objektívek)

3: GONDOLATOK, ÉRZELMEK ÉS HOZZÁÁLLÁSOK

4: SZUBJEKTÍV ELJÁRÁSOK

5: TANULÁS

6: SZEMBENÉZÉS A MÚLTTAL – ARK Forródrót

7: HAJLANDÓSÁG ÉS ELÉRHETŐSÉG

8: KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK – 1. Fokozat

9: TÖBBET A KOMMUNIKÁCIÓRÓL

10: A DUPLIKÁCIÓS TÉNYEZŐ

11: EXTERIORIZÁCIÓ

12: SEGÍTSÉG – 1. Fokozat – Segítség

13: VÁLTOZÁS ÉS NEM VÁLTOZÁS – 3. Fokozat – Változás

14: TILTAKOZÁS

14A: INVALIDÁLÁS

15: PROBLÉMÁK – 1. Fokozat – Problémák

16: KELL NEKED ÉS NEM LEHET NEKED

17: EL KELL KERÜLNÖD ÉS NEM SZABADULHATSZ TŐLE

18: OKOZÁS

19: ÁRTÓ TETTEK, MOTIVÁTOROK ÉS VISSZATARTÁSOK – 2. Fokozat

20: EGY TOVÁBBI LÉPÉS KIFELÉ

21: AFFINITÁS, REALITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

22: TÖBBET A ZAKLATOTTSÁGRÓL – 3. Fokozat – ARKX

23: CSALÁS ÉS HAMIS ADAT

24: ELNYOMÁS – Elnyomott személy RD

25: IGAZOLÁS ÉS FELELŐSSÉG – 4. Fokozat

26: ELFOJTÁS

27: MOZGÁSBAN TARTANI MAGAD

28: ESEMÉNYFUTTATÁS – Dianetika

29: VESZTESÉG KEZELÉSE

30: HELYEK

31: HALADÓ ESEMÉNYFUTTATÁS

32: ÉRZÉKELÉS ÉS ORIENTÁCIÓ NÖVELÉSE

33: FORRÁSOK ÉS MÁS FEJLETT MECHANIZMUSOK – 5. Fokozat

34: IMPLANTOK – OT 2

35: BELÉPÉSI PONTOK

36: BELÉPÉS EBBE AZ UNIVERZUMBA

37: UNIVERZUMOK

38: ENTITÁSOK ÉS SZELLEMI TÖREDÉKEK – OT 3-7

39: ENERGIA

40: GÉPEZETEK

41: TESTEK

42: TÁRGYAK ÉS VÉGTELENSÉG

43: HALADÓ ELKÉPZELÉSEK

44: ETIKA, MORALITÁS ÉS A DINAMIKÁK

45: ESZTÉTIKA

46: A FELSŐ DINAMIKÁK

47: POSZTULÁTUMOK

48: KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK