36. BELÉPÉS EBBE AZ UNIVERZUMBALehet, hogy ezt a fejezetet túl megalapozatlannak találod. Ebben az esetben inkább egy megtekintendő ötletként olvasd, ne pedig végső igazságként.

Egy univerzum belépési pontja azért fontos, mert a benne zajló játszmák alapjául szolgál.

A jelen univerzumba lépés pontja – amelyikben most is élünk – emiatt különösen fontos.

Az előző a Mágia Univerzuma volt, amely az annyira népszerű fantasy és horrortörténetekhez hasonlított.

Ez az univerzum eredetileg azért épült, hogy megszabaduljanak a nem kívánatos elemektől, és ebbe nem csak a bűnözők és az elégedetlenkedők tartoztak bele, hanem a hadifoglyok és más legyőzött ellenfelek is. Végül a dolgok itt olyan érdekesek lettek és a mágikus univerzum annyira visszahanyatlott, hogy az emberek szándékosan is idejöttek és csak kevesen maradtak hátra.

Néhány embert többször bezártak ide és megmenekült, tehát ne lepődj meg, ha azt találod, hogy az ebbe az univerzumba belépésed többször történt meg. Mint általában, most is a legelsőt érdemes megtalálni.

A két univerzum között nincs közvetlen térbeli megfeleltetés. Vannak átjárási pontok, de nincs egy-az-egyhez megfeleltetés közöttük. Az átjárási pontok egy kis "konzervált" univerzumhoz kapcsolódnak (állandó "műsorral", mint egy felvétel), amely egyfajta hídként szolgál a kettő között.

Az átjárópontok a mágikus univerzumban általában egy (leginkább görögös jellegű) medenceként vannak felállítva, amelybe valaki lélek formájában kerül be. Általában egy oszlopokból álló spirál van a medence körül. Ezekből 64 darab van, amelyek tetején különböző (fej- vagy mell-)szobrok találhatók.

Azt nem tudom biztosan megmondani, hogy ezek a medencék mindig egyformák-e vagy van-e közöttük valamilyen különbség. Az bizonyos, hogy a táj változhat, és maga a bolygó is különböző lehet (különböző égszín, stb.).

Lehet, hogy egy bíróság ítélt el, és vittek a spirál elejéhez, de az is lehet, hogy a saját akaratodból kerültél oda.

Ezután a személyt valami energiafajta körbejáratja spirálon úgy, hogy a személy szellemként (vagy egy szellemtestben) oszloptól oszlopig lebegve fokozatosan sebességet gyűjt, és a végén belerepül a medencébe. Ha a lényt kényszerítik (azaz nem a saját akaratából megy), akkor különböző lények lesznek a medence felett, akik "betakarnak" (energiamezőkkel körbevesznek), és "belenyomnak" a medencébe, hogy biztosak legyenek benne, hogy belekerülsz.

Amint a medencében vagy, minden nehézkes és bezárt lesz, és úgy tűnik, mintha egy másik helyen lennél. Ez az a "konzerv" univerzum, amit az átvitelre használnak. Noha sok ilyen medence van a mágikus univerzumban, úgy tűnik, hogy az eseményben innentől kezdve mindig ugyanott vagy.

Az esemény nem tartalmaz sok fájdalmat vagy erőt, csak egy kismértékű nyomást és néha erős érzelmeket, mint a veszteség és a száműzöttség érzése. Az esemény legfőbb jellemzője a különlegesen erőteljes esztétika, amely arra hivatott, hogy felkeltse az érdeklődésedet és a jelenlegi univerzumba bevonjon.

A "felvétel" univerzum egy vízalatti világhoz hasonló homályos ürességgel kezdődik. De fokozatosan egy aranyszínű fényforrásszerűséget érzékelsz, és úgy érzed, arrafelé húznak. Majd fokozatosan sebességet gyűjtesz és végül egy aranyszínű, sugárzó nap formájú tárgyhoz érsz (inkább egy jelképhez, emblémához vagy egy ékszerhez, nem egy igazi naphoz). Ahogy belesüllyedsz, az "isteninek lenni" célt hallod (telepatikusan, nem szavakkal).

Áthaladsz rajta, és ahogy tovább mozogsz, sebességet gyűjtesz és néhány arany haranghoz érsz, és ahogy áthaladsz rajtuk, a "szabadnak lenni" célt hallod.

A következő cél a "Felelősnek lenni", és úgy hiszem, hogy néhány arany könyvön vagy törvénytáblán haladsz át.

Ez egy egész sorozat célon keresztül folytatódik.

A sorozat megközelítőleg a következő, de lehetnek benne hibák vagy kihagyások.

 • ISTENINEK LENNI
 • SZABADNAK LENNI
 • FELELŐSSÉGTELJESNEK LENNI
 • ALKOTÓNAK LENNI
 • FONTOSNAK LENNI
 • HOZZÁÉRTŐNEK LENNI
 • HÍRESNEK LENNI
 • JÓ MEGFIGYELŐNEK LENNI
 • HATÁROZOTTNAK LENNI
 • APRÓLÉKOSNAK LENNI
 • SIKERESNEK LENNI
 • IGAZSÁGOSNAK LENNI
 • NÉPSZERŰNEK LENNI
 • ÜGYESNEK LENNI
 • BÖLCSNEK LENNI
 • SZÉPNEK LENNI
 • TERMELÉKENYNEK LENNI
 • HATALMASNAK LENNI
 • SZENTNEK LENNI
 • OKOSNAK LENNI
 • ERŐSNEK LENNI
 • RAVASZNAK LENNI
 • BÁTORNAK LENNI
 • GAZDAGNAK LENNI
 • FÜGGETLENNEK LENNI
 • JÓNAK LENNI
 • KALANDOSNAK LENNI
 • RENDSZERETŐNEK LENNI
 • KÜLÖNBÖZŐNEK LENNI
 • TISZTELTNEK LENNI
 • BOLDOGNAK LENNI
 • KAPZSINAK LENNI
 • ÉRZÉKINEK LENNI
 • PARANCSOLÓNAK LENNI
 • ERŐSZAKOSNAK LENNI
 • KITARTÓNAK LENNI

Az utolsó cél, a "Kitartónak lenni" egy piramis. Belehatolsz és egy másik tájon jelensz meg, egyfajta síkon vagy emelvényen, amit angyalok, démonok és különböző más dolgok vesznek körül, mind nagyon esztétikus, bonyolult és nagyon érdekesnek látszik.

Az ekkor és az ezután megjelenő szereplők és valószínűleg az előzőleg megjelenő tárgyak is minden bizonnyal négydimenziósak, amelyből valaki egy folyamatosan eltolódó háromdimenziós nézőpontot lát úgy, hogy a nézőpontod változásával a kép folyamatosan változik (a negyedik tengely mentén eltolódsz, miközben ugyanazon háromdimenziós koordináták között maradsz, így anélkül mozogsz, hogy a szokásos értelemben mozognál).

Az egésznek olyan légköre van, mint egy felvonulásnak. Kerubok trombitálnak és csattogó hang hallatszik, ahogy különböző szereplők lépnek a színre és elmondanak egy sort. Az egésznek az a jelentősége, hogy fogva tartsa a figyelmedet.

Az előadás a "csak egyvalaki fog túlélni" sorral kezdődik, miközben egy csomóan az emelvényen nyüzsögnek.

Ezután az "ahhoz, hogy a túlélj, mindenkinél jobbnak kell lenned" sor következik.

Ezután a nyüzsgő tömeg visszahátrál és lenyugszik, miközben az első szereplő megjelenik.

Ő lehet "isten", és lehet, hogy egy fehér köpenybe öltözött, szakállas öregemberként jelenik meg (de a megjelenése különböző nézőpontokból szemlélve váltakozik). És megjegyzendő, hogy ez nem több, mint egy szerep, olyan, mint egy misztériumjátékbeli színész, az alakban nincs semmi istenszerűség.

A következő szavakat mondja (megközelítőleg, ez nem magyarul van)

a) (a bal oldaladra nézve (neki jobbra))

Isteninek lenni a megoldás az kitartó (makacs) emberek ellenállására.

b) (előre nézve)

Isteninek lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) (a jobb oldaladra nézve (neki balra))

Isteninek lenni szenvedni a szabad lények (emberek) elnyomásától.

Balra elmegy, majd a "szabad lény" lép jobbról az emelvényre, és ezt mondja:

a) (a bal oldaladra tekint, ahol az isten kiment)

Szabadnak lenni a megoldás az isteni lények ellenállására.

b) (előre nézve)

Szabadnak lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) (a jobb oldaladra tekint, ahol a következő szereplő meg fog jelenni)

Szabadnak lenni szenvedni a felelősségteljes lények elnyomásától.

Ezután ez ugyanazon minta szerint folytatódik, mint a fent bemutatott, célokból álló sorozat. Megjegyzendő, hogy néhány cél hiányozhat a listáról és a megadottakon kívül néhányhoz a fentitől különböző fordítás is elképzelhető.

Az utolsó:

a) Kitartónak a megoldás az erőszakos lények ellenállására.

b) Kitartónak lenni mindenki más felett állónak lenni.

c) Kitartónak lenni szenvedni az isteni lények elnyomásától.

Ez az egész mintát egy körbe állítja úgy, hogy az isteni lények a kitartókkal szembenállnak.

Az esemény a feketeség hullámaival ér véget.

Ezután a jelenlegi univerzumban találod magad. Több különböző belépési pont volt és van.

A jelenlegi "helybeli" belépési pont az Orionban található Lófej köd.

Az egész eseményt inkább az esztétika tartja össze, mint bármely nagymértékű fájdalom vagy erő.

Azt az elképzelést próbálja belédültetni, hogy hogy ebben az univerzumban a játék célja mindenki más felett állónak lenni és így idézi elő, hogy mindenkivel ellentétbe kerülj.

Ha mindenki ellen elkezdesz harcolni, akkor az természetes, hogy előbb vagy utóbb veszíteni fogsz, így nem tudod tartani az isteni helyzetedet, hanem ehelyett végigsüllyedsz a célok sorozatán, és végül egy végtelenül csökkenő spirálban átlendülsz a "kitartónak lenni" célról egy alacsonyabb szintű "isteninek lenni" célra.

Ahhoz, hogy ebből a mintából kitörj, abba kell hagynod a felsőbbrendűségért folytatott harcodat.

Az alapvető hazugság, ami ezt az egész dolgot előidézi az, hogy csak egyvalaki élhet túl. Ez egy nagyon érzékeny nyomógomb és esetenként a népszerű mozi- és tévéfilmek is felkapják (a Hegylakó a legújabb példa erre). Vedd észre, hogy ez a gondolat mindig a legerőszakosabb és legpusztítóbb játékokhoz vezet.

Ez az oka annak, hogy olyan sokat harcolunk. És ez semmi más, mint egy olyan hazugság, amit hatalmas mennyiségű esztétikával mutattak be.

Az esemény az "idők kezdetén" történik meg. De ez igazából csak az esemény konzervált univerzumára igaz. Azelőtt a mágikus univerzumban voltál, azután pedig a itt lettél, és ezeknek a pillanatoknak megvan mind a két univerzumban a maga dátuma. És ez valószínűleg a léted több különböző pontján többször is megtörtént, ahogy oda-vissza ugráltál az ezen és a mágikus univerzum között.

Ennek az eseménynek még a bizonytalan megtalálása is jó arra, hogy valamennyi töltést leszedjen az ebben az univerzumban ezután keletkezett nehézségeidről.

Hubbard ennek egy kis darabját megtalálta, és 1-es eseménynek keresztelte el. Elég hasznosnak bizonyult ahhoz, hogy a restimulálódott dolgokat lehűtse.

36.1 Néhány tennivaló

A kezdők csak azt tudom mondani, hogy próbálják meg ezt az eseményt az "idők kezdetén" megtalálni.

Ezután nézz előbbre, és keresd meg azt, amikor belelöknek a mágikus univerzumbeli medencébe.

Ezután keress olyan eseményeket, amikor másokat "takarsz be" és löksz bele a medencébe.

Ezután vegyél észre olyan pillanatokat, amikor másokat ebbe az univerzumba akartál száműzni.

Ezután keress olyan korábbi pillanatokat, amikor belehajszoltak ebbe az eseménybe.

Próbálj meg visszajutni a legkorábbi olyan időszakba, amikor belelöktek és a legkorábbiba, amikor te löktél bele másokat.

36.2 Rövidre zárásként használva

Ez az esemény az ezen univerzumban létrehozott későbbi implantok elébe vág.

Ha az implant platenekkel játszadozol, (mint a korábbi fejezetben megadott öngyilkossági mintával, vagy sok olyan másikkal, amely az interneten található) és kényelmetlenül, restimuláltnak vagy betegnek érzed magad, akkor a figyelmedet fordítsd erre az eseményre, és vizsgáld meg néhányszor.

Ennek a megvizsgálása elvonja a figyelmedet a későbbi eseményekről, és lehűti azokat. És ez nem tartalmaz komoly erőhatást, így magában senkit sem tesz beteggé.

Megjegyzendő, hogy ez nem törli a későbbi implantokat, csak lehűti azokat.

36.3 Egy megjegyzés a célsorozatról

A fenti ennek az univerzumnak a célsorozata.

Sokkal több anyag létezik arról, hogyan élünk ezek szerint, és hogyan lehet további töltést eltávolítani róluk.

De ez túl sok lenne a könyvön elsőre áthaladásra.

Ez a Szuper Szció című könyv 3. fejezetében található, és valószínűleg át kell majd tanulmányoznod, ha a második menetben ideérsz.

Megjegyzendő, hogy a fenti célsorozat kicsit bővebb a Szuper Szcióban találhatónál.

35. Belépési pontok Az új könyv bemutatása 37. Univerzumok