28. ESEMÉNYFUTTATÁSA lény gyakran visszaretten a fájdalmas eseményektől. Mivel az esemény tartalmával nem tud szembenézni, az eseményben foglaltakkal kapcsolatban kellemetlen vagy akár irracionális asszociációkat is kifejleszthet. Azért, mert az eseménnyel kapcsolatos dolgokkal vonakodik szembenézni, lesznek olyan dolgok, amelyekké többé nem akar válni, amelyeket többé nem akar tenni vagy birtokolni. Mert pedig nem akarja, hogy az esemény újra bekövetkezzen, egy automatikus, reaktívan működő mentális gépezetet fog felállítani azért, hogy megvédje magát, és ahogy az gyakran megtörténik, végül elveszti az ellenőrzést a mentális gépezete fölött, amely ezek után immár tudat alatt működik tovább.

Ez a mentális töltések, a képességek hiányának és a tudatosság csökkenésének egyik fő forrása.

A nem konfrontált fájdalmas események hajlamosak egymásra telepedni. Amikor valaki nem képes valamivel szembenézni, akkor hajlamos lesz újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerülni, mert nem tud hatékony lépéseket tenni a helyzet elkerülésére vagy kezelésére. A korábbi eseménytől visszarettenő elme okozza azokat a korlátozottabb gondolatokat és cselekedeteket, amelyek az eset megismétlődésének a lehetőségekor felmerülnek.

Az életben bekövetkező helyzetek felkavarhatják ezen régi esetek némelyikét és amint elegendő mennyiségű nem konfrontált tartalommal találkoznak, bekapcsolják azt. Ezt az esemény restimulálásának nevezzük.

Amint egy esemény restimulálódik, a személy hajlamos lesz az egészet a jelenbe helyezni és az eredeti eset kellemetlen hatásainak némelyikét újra érezni.

Ezeknek a régi, eltemetett fájdalmas eseteknek a kifuttatása volt a Dianetika célja. L. Ron Hubbard rengeteget írt erről a témáról. Sok, a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvben leírt jelenséget és mechanizmust lehet megfigyelni a gyakorlatban. Ámbár az is igaz, a "reaktív elme" óramű pontosságú működésének nagy része és a könyvben leírt végletekig menő feltevések pontatlanok és nem állják ki azon fejlettebb elméletek próbáját, amelyek a személyt már mint halhatatlan szellemet kezelik.

A lény maga az, aki a saját mentális állapotát létrehozza, felépíti a saját elméjének automatizmusait és régi fájdalmas képeket magához vonzza. A felsoroltak legtöbbje tudat alatt működik, de a lény ezek fölött vissza tudja nyerni a tudatos ellenőrzését. Sok – e könyvben szereplő – gyakorlat célját a dolgok tudatos ellenőrzés alá visszahelyezése képezi.

A lény azért cipeli magával ezeket a fájdalmas képeket, azért biztosít energiát a restimulációjuk és a (gyakran káros hatással járó) működésük számára, mert nem néz szembe azzal a fájdalommal, amely ezekben az eseményekben megtalálható.

Mivel a megtörténtük idején nem szembesült velük, az érintett területekkel kapcsolatos adatai és tudatossága nem teljes, de nem akarja, hogy az esemény újra megtörténjen. A lény egyrészt attól fél, hogy elfelejti a történteket, másrészt ezzel párhuzamosan nem akar tudatosan visszaemlékezni. Ennek eredményeképpen az esetről alkotott képet maga mellett tartja és anélkül hagyja azt hatni, hogy szembenézne vele vagy a tudatos irányítása alá vonná.

A megoldás nagyon egyszerű. Olyan mértékben kell szembesülnöd ezekkel az elmúlt fájdalmas eseményekkel, hogy a továbbiakban ez az egész már ne zavarjon és az egész mechanizmust el tudd hajítani. Ezt nevezték valaha clear, azaz megtisztult állapotnak, mert ezek a régmúlt fájdalmas események a továbbiakban már nem kerülnek ki a tudatos irányítás alól.

Sajnálatos módon ehhez a clear állapothoz sok reklám csapódott. Valójában a clear nem egy minden aberrációtól mentes állapotot jelent. Sok egyéb tényező is létezik még, és ezek közül nem keveset érintünk ebben a könyvben. Az az állapot viszont, amelyben a személy elméjét a régmúlt fájdalom már nem zavarja meg, elég nagy jelentőséget képvisel ahhoz, hogy nekigyürkőzz és az állapot eléréséhez végezz némi munkát.

Ennek az a módja, hogy a könnyű eseményekkel kezded el a munkát és csak fokozatosan haladj a nehezebbek felé.

A korai Dianetika ennek pontosan az ellenkezőjét tette, megpróbálta megtalálni azokat a mélyben meghúzódó eseményeket, amelyek valamit okozhattak, de ez egy csodaszer kidolgozására irányuló félresikerült próbálkozás volt, ugyanis különböző fortélyok bevetéséhez vezetett, amelyek a kezelhetőségi szintje feletti eseményekbe taszíthatták a személyt. Az ilyen jellegű technikák alkalmazása során még a hivatásosok is számos nehézséggel találkoztak, ráadásul ezek önálló használatra teljesen alkalmatlanok voltak. Az így előállt csodák mindig bizonytalanok voltak és csak szórványosan jelentkeztek, ugyanis a fájdalmas esemény messze nem az aberráció egyetlen forrása.

Úgyhogy ne légy elvakult és ne keresd fanatikusan azt az eseményt, amely mindent megmagyaráz vagy valami ehhez hasonló butaságot. Ehelyett azon dolgozz, hogy lépésről lépésre egyre nagyobb mértékben szembenézel a fájdalmas eseményekkel, egészen addig a pontig, ahonnan az egész már nevetségesnek tűnik számodra.

28.1 Egy eseményfuttatási technika

A következő dolgokat az eset futtatásával egyidejűleg le is kell írnod.

28.1 a) Találj egy eseményt!

Hogy mit, azt majd később fogjuk tárgyalni. Első eseményként a tegnapi reggelizésed vagy ebédelésed válaszd ki.

28.1 b) Azonosítsd vagy határozd meg hogy mikor történt az esemény!

Tegyél meg minden tőled telhetőt. Szükség esetén még a pontos pillanatot is állapítsd meg!Ha úgy gondolod, hogy körülbelül 20 vagy 30 évvel ezelőtt történt, akkor vizsgáld meg, hogy érzed, több, vagy kevesebb mint 25 éve, és ezután vizsgáld meg, pontosan melyik év tűnik helyesnek. Próbáld megtalálni vagy megbecsülni a pontos hónapot, napot és órát.

Azon események esetében, amelyek nagyon régen történtek, próbáld meg az azóta eltelt évek nagyságrendjét eltalálni.

Ha szükséges, úgy határozd meg egy esemény időpontját, hogy valamely ismert dologhoz viszonyítod (például az általános iskola 7. osztálya után, de még az érettségi előtt).

A lényeg az, hogy az esemény bekövetkeztének idejére próbálj meg összpontosítani.

A bemelegítésül szolgáló tegnapi reggelizés eseménye esetében természetesen tudod, hogy tegnap történt, így ebben az esetben a reggeli kezdetének pontos időpontjára próbálj meg koncentrálni.

28.1 c) Azonosítsd vagy határozd meg az esemény időtartamát.

Ebben az esetben is tegyél meg minden tőled telhetőt. Az esemény időtartamával kapcsolatban rendelkezned kell valamilyen elképzeléssel. Ez segíti az esemény felidézését.

28.1 d) Azonosítsd vagy határozd meg az esemény helyszínét.

Tedd ezt olyan pontossággal, amilyenre csak képes vagy. Szükség esetén a helyzetedhez képest érzett pillanatnyi irányt és távolságot is megadhatod.

28.1 e) Azonosítsd vagy határozd meg a tér méretét, amelyben az esemény végbement.

Ez csak annyit jelent, hogy azonosítanod kell: az egész csak egy szobában történt-e, vagy netalán sok kilométeren keresztül tartó autós üldözésről volt szó. Ezek a lépések mind segítenek az eseményre összpontosítani.

28.1 f) Hunyd le a szemed.

28.1 g) Menj az esemény kezdetére.

"Menj" abba az időpontba, amikor az esemény bekövetkezett. Próbáld meg magad körül újraalkotni az eseményt, mintha valóban újra az egész kellős közepében lennél. Figyelj mindarra, amit eközben azonosítani és érzékelni tudsz.

28.1 h) Menj át az eseményen.

Tégy meg mindent, hogy újratapasztald, újraéld az eseményt, és törekedj arra, hogy szembenézz annak minden mozzanatával.

28.1 i) Írd le, hogy mi történt.

Persze ekkor már kinyithatod a szemed. Azért kell leírnod az eseményt, hogy el tudj távolodni tőle.

28.1 j) Ismételd meg a lépéseket 28.1 f)-től 28.1 i)-ig.

Fuss át az egészen még egyszer. A következő két dolog következhet be: vagy kifut az esemény, vagy találsz egy korábbi dolgot, ami miatt nem tud kifutni, ezért ezt a korábbi anyagot is meg kell vizsgálnod.

Ha az esemény jó úton halad a kifutás felé, akkor első alkalommal még nem látott részletek bukkannak elő (például már felismered egy személy ingének a színét), vagy a meglévő részletek helyes sorrendbe rendeződnek át, vagy azok a dolgok, amelyek érzékenyen érintettek, hatásukban gyengülnek, míg végül elvesztik jelentőségüket.

Ha azt tapasztalod, hogy egy eseményt futtatása egyre lassul, a folyamat nehezül és merevvé válik, és egyre rosszabb érzésed van vele kapcsolatban, akkor létezik egy korábbi anyag, amit futtatnod kell.

Ha ez történik, akkor először az éppen futtatott eseménnyel kapcsolatban keress egy korábbi kezdőpontot. Például ha egy műtétet kezdtél el futtatni, akkor ebben az esetben a korábbi kezdőpont az a baleset lehet, ami miatt a kórházba kerültél.

Ha az esemény futtatása nehézzé válik és nem tudsz egy korábbi kezdőpontot találni, akkor egy korábbi hasonló eseményt kell keresned.

Ahogy egy eseménnyel szembesülsz, egyre könnyebb lesz azt konfrontálni, és ha ezt nem tapasztalod, akkor ez azért van, mert az esemény futtatása egy korábbi eseményt kavart föl. Ameddig nem nézel szembe a korábbi eseménnyel, a jelenlegi eseménnyel való foglalkozás csupán anélkül kavarja fel egyre jobban a korábbit, hogy bármilyen nyereségre szert tudnál tenni.

Amíg ez a korábbi esemény fel van kavarodva, addig szinte átviláglik azon az eseményen, amit éppen futtatsz. Könnyen nyerhetsz róla valamilyen fajta érzetet vagy benyomást még akkor is, ha az esemény távol esik a mindennapi tapasztalataidtól, még ha a dolog egyik korábbi életedben történt is.

Amíg legalább kétszer át nem futtattad az eseményt, addig nem szabad korábbiakat keresned. Ha viszont hirtelen ráébredsz, hogy létezik egy korábbi esemény anélkül, hogy kutatnod kellett volna utána, akkor rögtön kezdj bele a futtatásába, mert ez azt jelenti, hogy megérett rá.

Az öntudatlanságban töltött időszakok futtatása és az alatta történtek megtalálása is hasznos. Általában jó párszor át kell futnod egy ilyen időszakon, mielőtt feltisztul és egy keveset elkezdesz felfogni abból, ami ezalatt történt.

Vedd figyelembe, hogy az ezegy (azt mondani, hogy ez egy …) növelése az eseményen (ez azt jelenti, hogy a tartalmából egyre többet érzékelsz és idézel vissza) elsőbbséget élvez az esemény merevebbé válásával és nehezebben futtathatóságával szemben. Egy eseményen mindig újra átfuthatsz és megnézheted, hogy találsz-e még valamit, mielőtt egy korábbi eseményt keresnél.

A másik dolog, aminek tudatában kell lenned az, hogy egy nagyobb töltés jelenléte eltorzítja az eseményt, így álfelidézés történhet, amelynek következtében helytelen adatokhoz juthatsz. Ha a futtatás során az esemény tartalma folyamatosan módosul, akkor valószínűleg az álfelidézések rétegeit láthatod, ahogy sorban eltávolítod őket. Ilyenkor addig kell futtatnod az eseményt, amíg annak tartalma így vagy úgy, de állandóvá nem válik.

Az álfelidézési tényező még azt is jelenti, hogy egészen addig egy esemény tartalmában sem bízhatsz meg teljesen, amíg az a tiszta és tudatos visszaidézhetőség állapotáig el nem jut.

Fontos szabály, hogy bármi bukkan is fel, mindig futtasd, anélkül, hogy a dolog valóságtartalmát megkérdőjeleznéd. Minden megjelenő dologgal szembe kell nézned. Viszont mindaddig, amíg egy területen jelentős töltés van, annak adatai nem mindig lesznek egészen pontosak. Úgyhogy ne fuss el, ha az esemény futtatása során szerzett adatokon felidegesítetted magad. Ha az esemény tartalma fontos számodra, térj vissza rá később, amikor már nincs rajta töltés, és nézd meg, hogy valójában mire is tudsz visszaemlékezni.

A dolgok végül el fognak rendeződni és el fogod kezdeni helyesen felidézni a dolgokat. A figyelmeztetés főleg csak a területtel történő első találkozásodra vonatkozik. A dolgok általában egy kicsit másképp néznek ki, amint továbbhaladsz az úton és látod, hogy mi volt igaz (néhány dolog a kezdettől fogva valódinak fog bizonyulni) és mi nem.

Amikor egy korábbi eseményt kezdesz el futtatni (vagy az adott eseményt egy korábbi kezdéssel), a teljes utasításkészletet a 28.1 a) ponttól kezdve futtasd. Ugyanazon esemény további futtatásánál elég a 28.1 j) pontban leírtakat követni. Magyarul az időt és a helyszínt meghatározó lépéseket mindig el kell végezni, amikor új kezdőponttól kezdesz valamit futtatni.

28.1 k) Törlés

Akkor végeztél, ha az esemény – vagy a korábbi hasonló esemény – már teljesen kifutott. Ezt törlésnek nevezzük. Azt viszont tartsd észben, hogy hogy ami valójában kitörlődött, az a személynek az esettel kapcsolatos mentális töltése. Természetesen az esemény elmebeli képét akaratlagosan újra vissza lehet állítani, de a kép már nem lesz hajlamos megragadni az elmében (mert ez azt mutatná, hogy még mindig van jelen töltés).

Amint egy esemény törlődik, jobban fogod érezni magad vele kapcsolatban és többé nem riadsz vissza tőle.

Egy váratlan új felismerés vagy valami tudatossá válása gyakran azt jelenti, hogy a töltés törlődött, mivel ettől kezdve tisztán tudsz gondolkozni az adott területen.

Lehetséges az is, hogy egy esemény első ránézésre törlődik. Az ember egyszerűen azonnal helyesen látja az egész dolgot, ami ettől szétesik és máris jobban érzi magát.

Amint a törlés megtörtént, a következő lépés megtételével még több nyereséghez juthatsz:

28.1 l) Találj olyan posztulátumot vagy döntést, amelyet az esemény alkalmával hoztál.

Ez az utolsó lépés fokozza igazán a teljesítményt.

28.2 Mit futtass először

A KÖNNYŰ DOLGOKKAL KEZDD!

Addig semmi nehezet ne próbálj meg futtatni, amíg a fenti lépéseket be nem járattad és azokat gyakorlottan nem tudod használni.

Az ártalmatlan dolgokkal kezdd, például egy reggelid elfogyasztásának "eseményét" futtatva. Ezek az ártatlan dolgok nem igazán rendelkeznek töltéssel, így képesnek kell lenned többször átfutni az eseményen úgy, hogy jelentős javulást érsz el a felidézésükben és kellemes érzésed van azzal kapcsolatban, hogy tisztán visszaemlékszel rá.

Egészen addig foglalkozz ilyen, viszonylag töltés nélküli eseményekkel, amíg a technikát jól el nem sajátítod.

Ezután futtass néhány egyszerűbb fájdalmas eseményt, olyat, amelyben a fájdalmat kiváltó hatás egyértelmű és nyilvánvaló. Kezdetben a lábujjad vagy a sípcsontod beütése is jó lesz.

Ide lehet még sorolni a fejed beütését is, de a fejfájáshoz hasonló dolgokkal ne kezdj el dolgozni, mert ehhez nagy valószínűséggel olyan előző eseményekbe kell beleásnod magad, amelyekben valóban megsérült a fejed. Szintén ne kezdj olyan dolgokkal, mint például a betegségek, ahol általában sok különféle fájdalom jelentkezik együttesen.

Megjegyzendő, hogy már sok alkalommal beüthetted a lábujjadat. Az eset megjelenésekor nem kell szőrszálhasogató módon minden egyes alkalommal visszafutnod a korábbi hasonló eseményre. Amikor korábbi eseményhez térsz vissza, térj vissza a felbukkanók közül a lehető legkorábbihoz. Így is ugyanolyan hatékonyan növeled a konfrontációt az összes ilyen eseménnyel.

Mielőtt továbbhaladsz, a könnyű esetek futtatását jól gyakorold be. A valódi cél az, hogy apránként addig növeld a múltbéli fájdalmakkal szembeni konfrontációdat, amíg minden veled megtörtént dologgal különösebb megerőltetés nélkül szembesülni nem tudsz.

28.3 Fájdalmak futtatása

Sok ok nélkül megjelenő fájdalom korábbi, restimulálódott eseményekből ered, és sok állapota súlyosbodik miattuk. Ezentúl a régi, sérüléssel járó eseményekkel konfrontálás a fájdalom kezelését és a vele való szembenézést is megkönnyíti.

Azért, hogy egy bizonyos fájdalmat kifuttassunk vagy rajta enyhítsünk, végig kell követnünk az események azon láncolatát, amelyek ezt a bizonyos fájdalmat tartalmazzák. Ezért amikor egy korábbi hasonló eseményt keresel, próbálj meg olyat keresni, amelyben ugyanaz a fájdalom fordul elő, mint amilyet éppen kezelni próbálsz.

Ha minden közvetlen kiváltó ok nélkül fájdalmat vagy kényelmetlenséget érzel, akkor valószínűleg éppen egy esemény restimulálódott. Egyáltalán nem szokatlan, hogy ilyesmi történjen egy feszült helyzet vagy vitatkozás hatására, amely restimulálja azt az eseményt, amelyben a szóban forgó hatás valóban megtörtént.

Olyan eseményeket kell keresned, amelyek az adott fájdalmat okozhatták, nem pedig olyan időpontokat, amikor a fájdalom restimulálódott. Ha szükséges, kezdheted azzal, hogy egy olyan időpontot választasz ki, amikor az esemény restimulálódott, mert ezáltal jobban szembe tudsz nézni a fájdalommal, de próbálj minél hamarabb eljutni a valódi behatáshoz.

Ha lehetséges, a betegségeket hagyd későbbre és az egyszerű fizikai behatásokra és sérülésekre összpontosíts.

Az agy olyan különleges területnek számít, amely nagyon közel áll a szellemi lényhez, mert általában rajta keresztül irányítja a testet. Vannak egyéb dolgok is (a későbbi fejezetekben fogjuk ezeket tárgyalni) amelyek az egyszerű fejet ért fizikai behatásokon kívül még kapcsolatban vannak a fejfájással.

Most viszont ha fáj a fejed, akkor annak az erősségét a fejet ért fizikai behatásokat tartalmazó események futtatásával csökkentheted, de a fejfájás elmulasztását illetően ne bízd el magad és ne kezdj igazán erős fejfájást tartalmazó esemény futtatásába, mert ez általában tucatnyi különféle és különálló fájdalmat tartalmazhat. Ehelyett csak egy bizonyos fájdalommal foglalkozz (egy bizonyos sérülés egy bizonyos területen), amit a fejfájás alkalmával tapasztalhattál, és keress olyan fizikai behatással járó eseményt, amely ennek a bizonyos fájdalomnak a forrása lehet. Ezt számos egyedi fájdalomra elvégezve nagymértékben csökkentheted a fejfájásaid erősségét és gyakoriságát.

Egy fájdalom futtatásánál gyakran nem elégséges csak olyan eseményekkel foglalkozni, ahol a fájdalom veled történt. Általában olyan időpontok is léteznek, amikor te okoztál másnak ilyen fájdalmat és ezekkel se néztél szembe, így ezek ugyanúgy közrejátszanak a régi fájdalmak tudatalatti újraélesztésében.

Tehát, miután egy bizonyos fájdalommal tartalmazó eseményt törlésig futtattál, keress és futtass olyan eseményláncokat is, amelyekben te okoztál ilyen fájdalmat másnak. Mindezek után olyan eseményeket is kell keresned, amikor valaki valaki másnak vagy másoknak okozott ilyen fájdalmat, mert néha az alapvető ok az is lehet, hogy ennek a szemtanúja voltál, de a látottakkal nem néztél szembe.

A hangsúly mindig a fájdalommal és az erőszakkal szembenézésen van, nem pedig a történetek túlzott fontossággal vagy jelentőséggel felruházásán. Ahogy valóban elkezded felfedezni a múltbeli tapasztalataidat, úgy fogod azt találni, hogy az eseményfuttatás túl lassú technika és ezzel kapcsolatban nem nyújt eleget. Az első fejezetekben már tárgyalt felidézéses technikák az előző életeid feltárásának az igazi eszközei. Ahhoz viszont, hogy a felidézéses technikák teljes hatékonyságúvá váljanak, olyan szinten kell a múlt fájdalmaival szembenézned, hogy egyszerű felidézéssel a súlyos fájdalmakkal járó eseményeket is képes legyél kezelni.

28.4 Balesetek és műtétek

Természetesen egy egyszerű fájdalom futtatása is egy súlyos balesetig vezethet vissza, de az előző szakasz futtatását mindig az egyszerű fájdalmakkal, egyszerre csak egy fájdalomra összpontosítva kell végezned.

Az egyszerű fájdalmak kezelésében nagy jártasságra kell szert tenned és jól kell tudnod bánnod velük, mielőtt a jelen fejezettel kezdenél el foglalkozni.

Amikor közvetlenül egy balesettel vagy operációval kezdesz el foglalkozni, akkor sok különböző fájdalom, gyógyszerhatás, öntudatlanság és szóbeli tartalom keverékével találkozol.

Ebben az esetben lehet, hogy az eseményen sokszor keresztül kell menned. Ha az esemény eszméletvesztést is tartalmaz (ami műtétek esetére különösen igaz), akkor az eszméletvesztés oldódásáig kell az esetet futtatnod, addig, amíg fel nem tudod idézni az eszméletvesztés alatt történteket.

A szellemi lényt sosem lehet valóban "kiütni", csak kábulttá, zsibbadttá és gondolkodásra képtelenné válik. Ahogyan egy eseményen egyre többször futsz át, fokozatosan be fogsz tudni hatolni az eszméletvesztés mögé és meg fogod tudni találni az esettel kapcsolatos élményeidet. Ez gyakran külső (testen kívüli) nézőpontot jelent, ahol éppen szellemként vagy jelen és ebből a nézőpontból figyeled a tested, reménykedve, hogy minden rendben lesz.

Ha lehetséges, mindenképpen futtass egy olyan eseményt is, amely a jelenlegi életedben történt és eszméletvesztéssel járt, mert nem csak konfrontációt és megértést nyersz vele, hanem gyakorlati tapasztalatot is szerzel olyan különböző kifejezések alkalmazása terén, amelyekkel képes leszel leírni, hogy mi is történt veled.

Az a szabály viszont, hogy ha a futtatás nehezebbé válik, akkor még korábbra kell visszamenni, még most is érvényes.

Minél nagyobb a konfrontációs képességed, annál könnyebb lesz egy eseménnyel szembenézned és törölnöd azt anélkül, hogy korábbi eseményeket kavarnál fel. Egy összetett baleset vagy sebesülés valójában sok különböző korábbi esemény láncolatának a végén helyezkedik el, amelyek vegyesen vagy hasonló tartalmúak (például egy korábbi karambol) vagy hasonló fájdalmakat és érzeteket tartalmaznak.

Ha egy korábbi hasonló eseményt kell keresned, akkor egyszerűen válassz bármit, amit jónak érzel, akár hasonló tartalommal, akár hasonló fájdalommal bír.

Ha valami a jelenlegi életed során többször megtörtént, akkor a legkorábbi alkalom lesz a legkönnyebben futtatható.

Egy, a jelen életedben előfordult, eszméletlenséget tartalmazó súlyos esemény esetében, ha az eseményt fel tudod idézni, de az eszméletlenség időszakát nem, akkor ez azt jelenti, hogy az eset nem törlődött teljesen. Ha korábbra mész vissza és a megelőző eseményt kifuttatod, akkor ezzel a későbbi esemény töltését csökkentheted, de ez nem feltétlenül jelenti egyúttal annak a teljes törlését, mert ez utóbbi több láncban is szerepelhet, és mert a jelenlegi testeddel történt eseményekkel való szembenézés alacsonyabb hatásfokú lehet, mint a régmúlt korokban a rég eltűnt testeddel történtek.

Ha egy jelen életbeli baleset vagy műtét nem igazán törlődik (az öntudatlan időszak nem oldódik, amikor kifuttatsz egy megelőző eseményt), akkor később még visszatérhetsz rá és tovább haladhatsz vele. Lehet, hogy az esetet annak teljes törlése előtt sok alkalommal kell futtatnod, hogy a korábbi események láncolatát fel tudd göngyölni. Ha az esemény leköti a figyelmed, azonnal futtasd újra, de ha nem, akkor a konfrontációs képességed növelése érdekében először más eseményeket futtass és csak később térj vissza rá.

Ahogyan az előző részben, most is hasznos olyan események futtatása, amelyben te tettél vagy okoztál hasonló behatásokat másoknak.

28.5 További technikák

Az események futtatásra más módszerek is léteznek.

A leggyorsabb módszer az egyszerű felidézés, ha az eseményt csupán ezzel képes vagy teljesen szétoszlatni. Ahogy a konfrontációs képességed növekszik, azt fogod tapasztalni, hogy egyre több és több esetet vagy képes ilyen módon kezelni anélkül, hogy a komolyabb technikák bevetésére is szükséged lenne.

Ha valami egyszerű felidézéssel eloszlatható, akkor ne alkalmazd rá a fenti technikát, mert egy lassú és aprólékos módszer arra késztethet, hogy az eseményt annak törlése után visszaállítsd.

Végül el fogod érni azt az állapotot, ahol a fájdalmas események nyomása szépen eltűnik. Ezután csak akkor kell foglalkoznod ilyennel, ha valamivel szembe kell nézned és általában az egyszerű felidézés is elegendőnek fog bizonyulni.

Egy másik technika abból áll, hogy egyszerűen azonosítasz valamit az eseményben, majd azonosítasz valamit a jelenlegi környezetedben, és ezt a két utasítást felváltva ismételgeted.

Kezdőként ezt haszonnal alkalmazhatod az eseményfuttatási technika kiegészítéseként, mert segít a beragadt képek kezelésében.

Haladó szinten, amikor általában már csak felidézéssel kezeled az eseményeket, ezt a váltogatva azonosító technikát az alkalmanként jelentkező nehézségek esetében alkalmazhatod, akkor, amikor a dolgok nem válnak teljesen láthatóvá.

Az ötlet, ami alapján a váltogatva azonosítás technikája működik az az, hogy a jelen környezet megfigyelése (mint az 1-es fejezetben használtuk) javítja az érzékelésed és ezáltal jobban tudsz dolgozni, amikor egy eseményre tekintesz vissza. Ugyanúgy, mint az eseményfuttató technikával, az öntudatlan időszakról ezzel is képes vagy az adatokat visszanyerni. A váltogatva azonosító technika ezenkívül megóv attól, hogy "kiüssön" az eset, ha túl nehéznek bizonyul ahhoz, hogy egyszerűen kezelhető legyen.

28.6 Emlékezet

Az a technika, hogy menjünk ahhoz az időponthoz, ahol valami történt és fussunk át rajta, különbözik a közönséges visszaemlékezéstől.

Ez a fogás hatékony lépés a "fotografikus" (fényképszerű) vagy "fonografikus" (magnetofonszerű) emlékezet kialakításához. Ezen mechanizmus használatával, ha visszamész oda, ahol láttál vagy hallottál valamit, azt újra látni vagy hallani fogod.

Az öntudatlanságot tartalmazó események feloldása javítja ezt a képességet.

Ahogy egyre több ilyen eseményt futtatsz, azt fogod találni, hogy ezt a képességed egyre többször tudod használni a mindennapi életben. Ha valamit gondosan és erősen összpontosítva megtekintesz, képesnek fogod találni magad arra, hogy szükség szerint a kérdéses időpontig visszamenj az időben és újra megnézd azt. Ha gondosan odafigyelsz egy találkozón, koncerten vagy előadáson, képesnek találod majd magad arra, hogy visszatérj a kérdéses időpontra és újra meghallgasd azt. Próbáld ki ezeket és dolgozz valamennyit ezen a technikán. A képesség a használattal javul.

A további járulékos tényezők közé tartozik az érdeklődés, a figyelem, az összpontosítás és azon gátló tényezők hiánya, amelyek azzal a dologgal vannak kapcsolatban, amelyre vissza próbálsz emlékezni.

Még olyan dolgok "felvételét" is fel tudod idézni, amelyekre nem fordítottál akkoriban figyelmet, de ez már nehezebb. Ha valaki mond valamit, amire nem figyeltél, gyorsan a felvétel elejére ugorhatsz és "meghallgathatod" hogy mit mondott, annak ellenére, hogy nem figyeltél. De ez gyakorlást feltételez és azt, hogy megfelelő mértékű összpontosításra legyél képes.

Dolgozhatsz olyan hangok "visszajátszásán" is, melyeket alvás közben beszéltek melletted.

Addig a pontig eljutni, hogy egész jelenlegi életedre ezt pontosan és tisztán tudd alkalmazni, jóval több igyekezetet kíván, mint csupán a fájdalmas eseményekkel szembenézni, így például ne várd azt, hogy pontosan visszaemlékezz számokra, ha nem szereted a matematikát.

Azt elérni, hogy az előző életeidből hasznos tudásra és adatokra emlékezz vissza, még nagyobb lépést jelent.

Ezek azok a célok, amelyek felé törekszel és amelyeket az évek folyamán majd fokozatosan el is fogsz érni. Úgyhogy ne számíts ilyen képességekre a könyvön való első áthaladásodkor. Csak nézz szembe a fájdalommal, szerezz némi gyakorlatot az események kezelésében és haladj tovább a többi fejezetre. A későbbiekben még fogunk eseményt futtatni és mindig tovább tudod vinni ezeket a dolgokat, ha úgy érzed, hogy elérkezett az ideje.

Ha viszont kezdetben nem is jutsz el ilyen messzire, akkor is tartsd észben, hogy az elméd teljes felvételeket tartalmaz, amelyekhez hozzá tudsz férni, ha eleget dolgozol rajta.

28.7 Utószó

Az eseményfuttatásokkal kapcsolatban sok anyag létezik. Az ortodox dianetika és szcientológia jókora munkát végzett a területen, a szabad zónás csoportok még többet, sőt a regressziós technikák felhasználásával még a pszichológia is elkezdett visszahatolni az előző életekbe.

Sok hasznos fogás, szokatlan jelenség és általános technika található ezen a területen.

Ha azt itt tárgyalt módon a fájdalmas eseményekkel való konfrontációd növelésébe kezdesz, akkor képes leszel biztonságosan kísérletezni vagy kipróbálni bármi mást, ami ehhez a területhez kötődik.

27. Mozgásban tartani magad Az új könyv bemutatása 29. Veszteség kezelése