21. AFFINITÁS, REALITÁS, KOMMUNIKÁCIÓ



Az affinitás (vonzalom), a realitás (egyetértés) és a kommunikáció egy összefüggő háromszöget alkot, amely egységes egészként hajlamos nőni vagy csökkenni. A hatás annyira általános, hogy a szcientológia ARK háromszögként hivatkozik rá.

Ahogy az ARK valami iránt nő, azt fogod találni, hogy ez annak a valaminek a jobb megértésével jár, azaz azt látod, hogy fennáll az ARK=Megértés egyenlet. Egy hasznos módszer a tanárok számára az, hogy megnövelik a tanuló ARK-ját a tananyag iránt, mivel az ennek következtében könnyebben megértheti a tanult anyagot. A tanulás fejezetben tárgyalt technikák tulajdonképpen a tanult terület iránti A, R vagy K növelésére épültek.

Újra megjelenik egy kölcsönösen összefüggő visszacsatolási hatás. Ahogy többet kommunikálsz, hajlamos vagy megkedvelni valakit és ezáltal jobban egyetértesz vele és ennek következtében még inkább hajlamos vagy velük kommunikálni.

Ez nem egy abszolút tény. Nem vagy rákényszerítve arra, hogy egyetérts valakivel csak amiatt, mert kommunikálsz vele. Viszont egy hajlam fellép ebbe az irányba amiatt, hogy több mindent megtudsz és nagyobb megértésre teszel szert.

Az ARK ezen tényezőit egyének közötti áramlásnak vagy cserének is lehet értelmezni. Az emberek kommunikálnak, kedvelik egymást, egyetértenek egymással és így tovább. Vagy pedig megszakítják és visszautasítják ezeket a kapcsolatokat.

Néha ezeknek töréseknek alapos oka van, de általában szükségtelen és nem kívánatos mechanizmusok miatt lép fel.

A probléma ezen tényezők belső kapcsolatából következik. Például a kommunikáció véletlenül megszakad és a személy hirtelen egyet nem értéssel és a vonzalom hiányával találkozik.

Ezen túl azt is kimondhatjuk, hogy ezek a dolgok mentális energiával vannak kapcsolatban. Amikor az ARK hirtelen megtörik, akkor ez az energia hajlamos a személynél elraktározódni. Ez mentálisan érzékeny pontokat hoz létre, ahol a további törések sokkal könnyebben jönnek létre és az erejüket a korábbi hasonló törésekből nyerik.

Például akinek az affinitását (vonzalmát) gyakran visszautasították, az adott témával kapcsolatban eléggé érzékennyé válik és a visszautasítás legcsekélyebb jelére is hajlamos ingerülten reagálni. A megoldást a korábbi visszautasításokkal szembenézés jelenti, mivel ezek azok, ahonnan a ingerültség legnagyobb része származik.

Egy áramlás pedig erőltetéssel ugyanolyan könnyen megtörhető, mint gátlással. Valamiből túl sok pontosan annyira nem kívánt lehet, mint ha hiány van belőle. A kényszerített egyetértés a legtöbb embernél egy nagyon érzékeny nyomógomb és gyakran azonnali ARK törést (rövidítve ARKX-et) okozhat.

Mivel a zaklatottság mértéke általában jóval felülmúlja a kiváltó ok által szükségeltet, ezek az ARK törések nem kívánatosak.

Tegyük fel, hogy a kommunikáción, a realitáson vagy az affinitáson felmerült egy bizonyos tényező, egy szokatlan gátlás vagy visszautasítás. Ha a személy akkor néz vele szembe, amikor felmerül, akkor ezt egy egészséges és elfogadható módon talán lehet kezelni, de mivel a korábbi esetek mentális töltése felkavarodik, a személy ehelyett zaklatott lett.

A zaklatottsággal mind a három tényező együtt csökken le, tehát most megszakad a kommunikáció, a megértés és a vonzalom az iránt a személy, csoport vagy akármi iránt, aki a fenti dolgoknak a résztvevője volt. Most problémáik adódnak a legelőször elromlott dolognak a megkeresésével, mivel más dolgok is elromlottak.

Így egyszerre ők is zaklatottak lesznek, rosszul kezelik a dolgokat, hibákat követnek el és minden a legrosszabbra fordul.

Majdnem elkerülhetetlen, hogy az a tanács, amit egy zaklatott személy kap, nem más, mint hogy hogyha megnyugodna, akkor a dolgok helyrejönnének. A mindennapi életben viszont ez általában a zaklatottság elnyomásával valósul meg ahelyett, hogy szembenéznének a jelen helyzetben szereplő tényezőkkel. Ez eltemetett töltéseket hagy maga után, amelyek azután újra bekapcsolódhatnak.

Ez az eltemetett töltés nehezedik rá az emberre és teszi nyomorúságossá az életét.

Viszont feloldódik, ha a személy megtalálja az ARK gátlásának vagy kényszerítésének azon mélyen rejlő pillanatait, amelyek bekapcsolják a zaklatottságot, különösen ha valaki megtalálja ezen életében vagy akár egy korábbiban azt a legelső időpontot, amikor ezek megjelentek, mivel a későbbi előfordulások ezekre akaszkodnak rá.

Ezek minden területét egyedileg fogjuk kezelni, egyszerű felidéző típusú eljárások segítségével. Mindegyik utasításcsoportot addig kell végrehajtani, ameddig a töltés meg nem szűnik.

Ha bármelyik ezek közül túl sok töltést kavar fel és emiatt problémákat okoz neked, akkor a hangsúlyt a cselekedetek precíz észrevételezésére helyezd és a lehető legkorábbi ilyen esetet keresd meg.

21.1 Kényszerített affinitás

Most olyan pillanatokat keresünk, amelyekben az affinitást vagy a szeretetet kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelődzést vagy bármilyen fajta rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.1.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kedveljen valakit vagy valamit.

21.1.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kedvelj valakit vagy valamit.

21.1.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kedveljen valakit vagy valamit

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.1.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kedveljen téged.

21.1.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kedveld őt.

21.1.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kedvelje őt.

21.2 Gátolt affinitás

Most egy olyan pillanatokat keresünk, amikor az affinitás vagy szeretet gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.2.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne kedveljen valakit vagy valamit.

21.2.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne kedvelj valakit vagy valamit.

21.2.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne kedveljen valakit vagy valamit.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.2.2 a) Idézd fel azt, amikor visszautasítottad valaki más affinitását.

21.2.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más visszautasította az affinitásodat.

21.2.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki visszautasította valaki más affinitását.

21.3 Pozitív affinitás

Most ezt pozitív jellegű affinitás felidézésével fejezzük be.

21.3 a) Idézd fel azt, amikor kedveltél valaki mást.

21.3 b) Idézd fel azt, amikor valaki más kedvelt téged.

21.3 c) Idézd fel azt, amikor valaki kedvelt valaki mást.

21.4 Kényszerített egyetértés

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor az egyetértést vagy a valóságot kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelőzést vagy bármilyen rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.4.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más egyetértsen valakivel vagy valamivel.

21.4.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy egyetérts valakivel vagy valamivel.

21.4.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más egyetértsen valakivel vagy valamivel.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.4.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más egyetértsen veled.

21.4.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy egyetérts vele.

21.4.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más egyetértsen vele.

21.5 Gátolt egyetértés

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor az egyetértés vagy a valóság gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.5.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne értsen egyet valakivel vagy valamivel.

21.5.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne érts egyet valakivel vagy valamivel.

21.5.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne értsen egyet valakivel vagy valamivel.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.5.2 a) Idézd fel azt, amikor elutasítottad valaki más valóságát vagy visszautasítottad azt, hogy egyetérts vele.

21.5.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más elutasította a valóságodat vagy visszautasította azt, hogy egyetértsen veled.

21.5.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki elutasította valaki más valóságát vagy visszautasította azt, hogy egyetértsen vele.

21.6 Pozitív egyetértés

Most ezt pozitív jellegű egyetértés felidézésével fejezzük be.

21.6 a) Idézd fel azt, amikor egyetértettél valaki mással.

21.6 b) Idézd fel azt, amikor valaki más egyetértett veled.

21.6 c) Idézd fel azt, amikor valaki egyetértett valaki mással.

21.7 Kényszerített kommunikáció

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor a kommunikációt kikényszerítették. Ez tartalmazhat ragaszkodást, követelőzést vagy bármilyen rámenősséget.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.7.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon valakivel vagy valamivel

21.7.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kommunikálj valakivel vagy valamivel

21.7.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon valakivel vagy valamivel

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.7.2 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon veled.

21.7.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy kommunikálj vele.

21.7.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más kommunikáljon vele.

21.8 Gátolt kommunikáció

Most olyan pillanatokat keresünk, amikor a kommunikáció gátlódott. Ez visszautasítást vagy megtagadást is tartalmazhat.

Ezeket az utasításokat felváltva kell futtatni.

21.8.1 a) Idézd fel azt, amikor ragaszkodtál ahhoz, hogy valaki más ne kommunikáljon valakivel vagy valamivel.

21.8.1 b) Idézd fel azt, amikor valaki más ragaszkodott ahhoz, hogy ne kommunikálj valakivel vagy valamivel.

21.8.1 c) Idézd fel azt, amikor valaki ragaszkodott ahhoz, hogy valaki más ne kommunikáljon vele.

Majd a következőt személyes alapon futtasd.

21.8.2 a) Idézd fel azt, amikor visszautasítottad valaki más kommunikációját.

21.8.2 b) Idézd fel azt, amikor valaki más visszautasította a kommunikációdat.

21.8.2 c) Idézd fel azt, amikor valaki visszautasította valaki más kommunikációját.

21.9 Pozitív kommunikáció

Most ezt pozitív jellegű kommunikáció felidézésével fejezzük be.

21.9 a) Idézd fel azt, amikor jól tudtál kommunikálni valaki mással.

21.9 b) Idézd fel azt, amikor valaki más jól tudott kommunikálni veled.

21.9 c) Idézd fel azt, amikor valaki jól tudott kommunikálni valaki mással.

20. Egy további lépés kifelé Az új könyv bemutatása 22. Többet a zaklatottságról