18. OKOZÁSKorai időszakában mindenki képes volt cselekedni és dolgoknak az okozója lenni. Azonban néha megbánta azt, amit tett, és ezért elzárkózott a további cselekvéstől. Néha bűnt követett el vagy a cselekedetei miatt megszégyenült, ezért a többiektől mind magát, mind a kommunikációját elkezdte visszatartani. Ezek miatt a személy végül olyan állapotba került, amelyben már nem tud cselekedni, nem tud kommunikálni és önmagát szoros ellenőrzés alatt tartja.

Ebben a fejezetben nem az etikával, az erkölccsel, a felelősséggel vagy az önigazolással foglalkozunk. Ezek sokkal összetettebb, előrehaladottabb dolgok. Először a cselekedeteiddel kell szembesülnöd és csak azután leszel képes józanul felmérni, hogy mit kellene és mit nem kellene tenned.

Nem csak bűntények vagy gonosztettek azok, amelyeket a személy visszatart. Egy ilyen terület annyira el lehet záródva, hogy valaki minden ezzel a területtel összefüggő dolgot elnyom, így nem csak a rossz dolgokat, hanem a helyeseket is.

Úgyhogy most minden cselekedetet és minden visszatartást szemügyre kell vennünk.

Ahogyan azt az egyszerű kommunikációs akadályokkal tettük, a szándékunk most is az, hogy a cselekvés útjából lebontsuk a "tudatalatti" akadályokat. Azt szeretnénk, ha a személy anélkül lenne képes bármit megtenni, hogy ebben rejtett gátlások akadályoznák. Ez azonban nem a személy felelőtlenségét jelenti, hanem csak azt, hogy a személy választásai és cselekedetei tudatosak, nem pedig rejtettek okok által vezéreltek. Csak azért, mert mindent meg tudsz tenni, még nem jelenti azt, hogy minden tett kívánatos vagy segítő szándékú.

A kétségek eloszlatása végett hadd mutassak rá még egyszer arra, hogy a visszatartás a személy etikai érzékének romlását okozó egyik legerősebb tényező. A megbánás sötét terhe alatt további hibákat követünk el, amelyeket a személy egyre jobban megbán, azaz egy öngerjesztő folyamatnak lehetünk tanúi. A szándékunk az, hogy kitörjünk ebből a lefelé tartó spirális zuhanásból, melynek eredményeképpen a személy egyre kevésbé lesz képes a cselekvésre.

18.1 Hajlandóság a cselekvésre

Kezdjük egy nagyon egyszerű dologgal. Mint mindig, ezeket az utasításokat most is váltogatjuk, újra és újra.

18.1 a) Mi az, amit hajlandó lennél megtenni?

18.1 b) Mi az, amit hajlandó lennél valaki mással megtetetni?

18.1 c) Mi az, amit hajlandó lennél másokkal megtetetni?

18.2 Hajlandóság a dolgok felfedésére

18.2 a) Mi az, amit hajlandó lennél felfedni?

18.2 b) Mi az, amit hajlandó lennél valaki mással felfedetni?

18.2 c) Mi az, amit hajlandó lennél másokkal felfedetni?

18.3 Megismerés

18.3 a) Mit nem szabadna az embereknek megtudniuk rólad?

18.3 b) Kinek lehetne ezt nyugodtan elmondani?

18.3 c) Mit nem szabadna az embereknek valaki másról megtudniuk?

18.3 d) Kinek lehetne ezt nyugodtan elmondani?

18.4 A test

Most néhány sajátos területen fogunk dolgozni, kezdve a testekkel. Mindegyik eljárás két felváltva futtatandó utasításból áll.

18.4.1 a) Mit tettél a testeddel?

18.4.1 b) Milyen, a testeddel kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.4.2 a) Mit tett valaki más vagy mit tettek mások a testükkel?

18.4.2 b) Milyen, a testével kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.4.3 a) Milyen, a testükkel kapcsolatos dolog megtételét engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.4.3 b) Milyen, a testükkel kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.4 4 a) Milyen, a testeddel kapcsolatos dolog megismerését engednéd meg valaki másnak?

18.4.4 b) A testeddel kapcsolatban mit tartottál titokban?

18.4.5 a) Milyen, a testével kapcsolatos dolog megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg nyugodtan mások?

18.4.5 b) A testével kapcsolatban mit tartott titokban valaki más vagy mások?

18.5 Szex

Jegyezd meg, hogy "szexszel kapcsolatos" nem csak magát az aktust jelenti, hanem általában minden szexuális töltésű kapcsolatot is, például ahogy gyermekkorban a kisfiúk heccelik a lányokat, stb.

18.5.1 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tettél?

18.5.1 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.5.2 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.5.2 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.5.3 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.5.3 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.5.4 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.5.4 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.5.5 a) Milyen szexszel kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.5.5 b) Milyen szexszel kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.6 Család

Ide tartoznak a szülők, rokonok, házastársak, gyerekek, de még akár egy olyan nagyon erős kötődésű szűk csoport tagjai is, amelynek része vagy. Ha a felsoroltak közül bármelyik különösen feltöltött állapotban van (folyamatosan veszekedés a feleségeddel, a szülőkkel, stb.), akkor először a család helyett azt a tételt futtasd és csak utána a családot általánosságban. Megjegyzendő, hogy inkább a tétel általános megnevezését kell használnod ("egy feleség"), nem pedig a mostani feleséged megnevezését azért, hogy a korábbi hasonló dolgok is felszínre tudjanak kerülni.

18.6.1 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tettél?

18.6.1 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.6.2 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.6.2 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.6.3 a) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.6.3 b) Milyen családdal kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.6.4 a) Milyen családdal kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.6.4 b) Milyen családdal kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.6.5 a) Milyen családdal kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.6.5 b) Milyen családdal kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.7 Munka

Ez a munkának, a munkahelyeknek, az állásoknak és azoknak a csoportos tevékenységeknek a területe, ahol valamely dolog elvégzéséért valamekkora felelősséggel tartozol. Ez magába foglalja a házimunkát, a gyerekek felügyeletét, stb. is. Még egyszer megismétlem, hogy ha ennek a területnek valamely konkrét tétele feltöltött állapotban található, akkor először azt kell futtatnod, és csak utána a munkát általánosságban.

18.7.1 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tettél?

18.7.1 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.7.2 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.7.2 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.7.3 a) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.7.3 b) Milyen munkával kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.7.4 a) Milyen munkával kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.7.4 b) Milyen munkával kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.7.5 a) Milyen munkával kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.7.5 b) Milyen munkával kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.8 Társadalom

Ez a terület a kormányokat, a bíróságokat, a rendőrséget, a jogászokat, a tüntetőket, a háborút és a hadseregeket, a faji előítéleteket, az ideológiákat, a társadalmi osztályokat és az ehhez hasonlókat foglalja magába. Ha a terület egy bizonyos eleme erősen feltöltött állapotban van, akkor először azt futtasd, és csak utána a társadalmat általánosságban.

18.8.1 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tettél?

18.8.1 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.8.2 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.8.2 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.8.3 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.8.3 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.8.4 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.8.4 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.8.5 a) Milyen társadalommal kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.8.5 b) Milyen társadalommal kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.9 Gondolkodás és kreativitás

Ezzel a területtel mindenkinek nagyon bensőséges kapcsolatban áll. A gondolkodás magába foglalja az ötleteket, eszményeket, valamint az esztétika és a kreativitás területeire vezet el. Ezen kívül még az etika, a tudás és a megértés is idetartozhat.

18.9.1 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tettél?

18.9.1 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.9.2 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.9.2 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.9.3 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.9.3 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.9.4 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.9.4 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.9.5 a) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.9.5 b) Milyen gondolkodással és kreativitással kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.10 Egyéb területek

A problémákat és nehézségeket tartalmazó területeid gyakran ártó tetteket, gátolt cselekedeteket és visszatartott titkokkal is magukba foglalnak.

Így ha egy bizonyos személy, egy dolog vagy egy terület komoly nehézségeket okoz, akkor az üres helyeket értelemszerűen töltsd ki és és az alábbi eljárásokat ezeken futtasd.

Ezt az eljárást más általános területeken is futtathatod, mint az élőlényeken, a birtokláson, a szellemeken, a valláson, de még (haladók esetében, vagy a könyv második menetében) a teremtésen és pusztításon is.

18.10.1 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tettél?

18.10.1 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartottad vissza magad?

18.10.2 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tett valaki más vagy tettek mások?

18.10.2 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.10.3 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.10.3 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolog megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.10.4 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolgod megismerését engednéd meg valaki másnak vagy másoknak?

18.10.4 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolgot tartottál magadról titokban?

18.10.5 a) Milyen ________-val kapcsolatos dolga megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.10.5 b) Milyen ________-val kapcsolatos dolgát tartotta magáról valaki más vagy tartották magukról mások titokban?

18.11 Az általános változat

Miután már elég körülhatárolt területet futtattál, ezt egy általános (nem csak egy bizonyos területre irányuló) futtatással fejezd be, hogy a véletlenül kihagyott területek se maradjanak el.

18.11.1 a) Mit tettél?

18.11.1 b) Minek a megtételétől tartottad vissza magad?

18.11.2 a) Mit tett valaki más vagy mit tettek mások?

18.11.2 b) Minek a megtételétől tartotta vissza magát valaki más vagy tartották vissza magukat mások?

18.11 3 a) Minek a megtételét engedélyeznéd valaki másnak vagy másoknak?

18.11.3 b) Minek a megtételétől tartottál vissza valaki mást vagy másokat?

18.11.4 a) Milyen veled kapcsolatos dolog megismerését engednék meg valaki másnak vagy másoknak?

18.11.4 b) Mit tartottál magadról titokban?

18.11.5 a) Milyen vele kapcsolatos dolog megismerését engedné meg neked nyugodtan valaki más vagy engednék meg neked nyugodtan mások?

18.11.5 b) Mit tartott magáról valaki más vagy tartottak mások titokban?

18.12 Előző életek megbocsátása

Természetesen a fenti eljárásokat az előző életeid anyagain is futtathatod. Erre nem bátorítalak, de ettől nem is tiltalak el.

Ebben az esetben viszont minket inkább azok a dolgok érdekelnek, amelyeket tudatos visszaemlékezéssel nem tudsz elérni, de amelyek talán ott csücsülnek a háttérben.

Mindannyian nagyon-nagyon régóta létezünk és szinte minden jót és rosszat megcselekedtünk. Ezen emlékek legtöbbje még azoknál is mélyre temetődött, akik jó néhány előző életre vissza tudnak emlékezni.

Ezek feloldásának igazi kulcsa a megbocsátás, mivel a másoknak megbocsátás egyben az önmagunknak megbocsátást is jelenti.

Most nem csak azokra a cselekedetekre korlátozzuk magunkat, amelyekre vissza tudsz emlékezni, sem csak azokra, amelyeket valóban el is követtél. A képzelet és a találgatás is teljesen helyénvaló, sőt még akár az is megtörténhet, hogy a megszabadulás érdekében valami olyasmit is el kell elmondanod, amit igazából soha nem tettél meg.

Íme az eljárás, és ezt egy nagyobb megkönnyebbülés- és szabadságérzet létrejöttéig kell csinálnod.

18.12 a) Milyen szörnyű dolgot követhettél el?

18.12 b) Képzed el, hogy bocsánatot nyersz a tettedért.

18.12 c) Milyen szörnyű dolgot követhetett el ellened valaki más?

18.12 d) Határozd el (amilyen erősen csak tudod), hogy megbocsátasz nekik ezért.

18.12 e) Milyen szörnyű dolgot követhetett el mások ellen valaki más?

18.12 f) Képzeld el, hogy az áldozataik megbocsátottak nekik ezért.

Ha a fenti eljárást az összes általad hallott vagy általad elképzelhető rettenetes dolgon végigviszed, akkor képes lehetsz arra, hogy eljuss a teljes megbocsátás Krisztus-szerű állapotába. Elsőre viszont valószínűleg túl nagy elvárás lehet, úgyhogy ebben az esetben ez a könyv futtatásának második menetére hagyható.

17. El kell kerülnöd és nem szabadulhatsz tőle Az új könyv bemutatása 19. Ártó tettek, motivátorok és visszatartások