Függelék

Szójegyzék

Aberráció: A racionálistól való bármely eltérés.

Akcióciklus: A szcientológiában az akcióciklus egy előre eltervelt cselekedet kezdetétől annak befejezéséig tartó tevékenységek sora.

Alacsony tónusú: A személy viselkedése vagy a tettei a tónusskála 2,0 pontjára vagy az az alatti tartományra esik.

Általánosság: Egy olyan általános vagy közelebbről meg nem határozott kijelentés, amely mindenre vagy mindenkire vonatkozik, és amely kifejezést a szcientológiában arra használnak, hogy jelezzék, amikor valaki megpróbálja az okot elrejteni vagy egy másik személyt egy mindenre kiterjedő (pl. Mindenki azt gondolja…) állítással lehengerelni.

Analitikus elme: A személy gondolkodásra és emlékezésre használt gépezetének azon része, amely aránylag teljesen az uralma alatt áll.

Ártó tett (overt): Valaki más ellen elkövetett, sérelmet okozó cselekedet.

Ártó tett–motivátor sorozat: Az az eseménysorozat, amelynek során egy ártó tettet elkövetett személy motivátornak érzi szükségét. A motivátorok ezek után hajlamosak további ártó tettek igazolásául szolgálni.

Auditálás: A szcientológia eljárásainak egy képzett auditor által történő alkalmazása. Az auditálás pontos meghatározása a következő: Az a cselekedet, hogy a preclearnek felteszünk egy kérdést (olyat, amelyet képes megérteni és megválaszolni), megválaszoltatjuk a kérdést, végül a választ nyugtázzuk.

Auditálási kommciklus: Az auditálásban használt kommunikációs ciklus.

Auditálási ülés: Az a jól meghatározott időszak, amely alatt az auditor a precleart auditálja.

Auditor: Valaki, aki figyelmesen meghallgatja az emberek mondandóját. Egy auditor olyan személy, akit arra képeztek ki és arra képesítettek, hogy a szcientológia eljárásait mások javára alkalmazza.

Bank: A reaktív elme.

Bankos: Reaktív módon viselkedik.

Clear: Egy olyan személy, aki a VII fokozat teljesítésével a teljes bankját kitörölte. Nincs többé saját reaktív elméje vagy időnyoma, újra teljes egészében önmaga, és képes a saját alapvető céljait követni. (Ez a lét egy sokkal magasabb szintű állapota, mint amely korábban az emberiség számára elképzelhető volt.)

Cselekvőség: Egy személy azon képessége, hogy egy cselekedetet végrehajtson.

Dianetika: A mentális egészség tudománya.

Eljárás (processz): Olyan, auditor által feltett kérdéscsoport, amely segítségével a személy több dolgot ismerhet meg az életről vagy önmagáról.

Elme: A thetán és a fizikai univerzum között található irányítórendszer. Az elme nem az agy.

Elnyomó személy (SP): Olyan valaki, aki a körülötte lévőket szándékosan felzaklatja és őket folyamatosan lent akarja tartani. Az SP a többiek elpusztítása mellett kötelezte el magát, ugyanis úgy érzi, hogy mindenki más a túlélését fenyegeti, ezért fél attól, hogy bárki jobban legyen.

Elszáll (blow): Egy reaktív elmében található dologtól megszabadulni.

Engram: Egy fájdalmat, öntudatlanságot vagy a túlélés valós vagy képzelt veszteségét tartalmazó mentális képmás. Ez a reaktív elme egy olyan felvétele, amely a személlyel a múltban ténylegesen megtörténtekről készült.

Érzelmi tónusskála: Egy épelméjűséget mérő, valamint a viselkedés, az érzelmek és a gondolatok különböző tényezőit egymással kapcsolatba hozó skála.

Etika: A szcientológia etikarészlege az, amely bármely személy auditálás, képzés vagy adminisztráció terén (általa vagy mások által) elérhető haladását akadályozó tényezőket és viselkedést kezeli.

Felelősség: Az az elképzelés, hogy képes valaminek gondját viselni, kinyúlni vagy lenni, az okozásra képessége és az okozásra való hajlandóság. Ha valaki valamivel kapcsolatban felvállalja a felelősséget, akkor elfogadja, hogy az adott területen okozóként viselkedik. Ezt a fogalmat az alacsonyabb szintű fogalmaktól, mint a hibáztatástól vagy a dicsérettől határozottan el kell különíteni, ugyanis azok az okozott dolog jóságának vagy gonoszságának további kiértékelését is tartalmazzák.

Hullámvasutazás: Valaki felváltva jobban és rosszabbul lesz.

K/F (kérdés-felelet): Egy akcióciklus sikertelen befejezése.

Komm: A kommunikáció szó rövidítése.

Kommciklus: Kommunikációs ciklus. Egy kérdésből, a kérdés megválaszoltatásából és a válasz nyugtázásából álló cselekvéssorozat.

Leértékel (invalidál): Meggyengít, bírál vagy hibáztat.

Lehetséges bajforrás (PTS): Lehetséges bajforrás. Bármely személy, aki preclearként vagy miközben a szcientológia területén tevékenykedik, egy elnyomó személlyel vagy csoporttal áll kapcsolatban. (A személy vagy a preclear csak akkor hullámvasutazik, azaz felváltva lesz jobban és rosszabbul, amikor egy elnyomó személlyel vagy csoporttal van kapcsolatban, és ahhoz, hogy a szcientológiával szerzett nyereségei tartósak legyenek, az elnyomás forrását vagy kezelnie kell, vagy pedig meg kell szakítania vele a kapcsolatot.)

Magas tónusú: Egy személy akkor számít magas tónusúnak, ha az érzelmi viselkedése a tónusskálán 2,0 felett található.

Mínusz randomitás: Bármi, amely a személy által elviselhetőnél kevesebb mozgást tartalmaz.

Motivátor (indíték): A motivátor a személy ellen elkövetett ártó tett, amely hajlamos az illető által elkövetett ártó tetteket ellensúlyozni. Ez több, mint egy nemkívánatos cselekedet, annak esetén ugyanis a helyzet megoldása érdekében hajlandó cselekedni, míg a motivátor esetén csupán az ártó tettet akarja ellentételezni, panaszkodik és semmit nem tesz, hogy a keletkezett helyzetet helyrehozza.

Nyomógomb: Olyan tételek, szavak, kifejezések, témakörök vagy területek, amelyeket egy személy elméjében mások szavai vagy tettei könnyen restimulálnak, és amelyek benne kényelmetlenséget, szégyent, zaklatottságot vagy megállíthatatlan nevetést okoznak.

Nyugtázás: Egy olyan kommunikáció, amely egy másik személynek jelzi, hogy a tettét befejezettnek tekintjük. Példa: Köszönöm.

Optimális randomitás: Egy olyan dolog, amely az egyén számára a pontosan megfelelő mennyiségű mozgást és kiszámíthatatlanságot tartalmazza.

Tudatosság: A személynek az a része, amely képes a környezetet érzékelni és felismerni.

O/W-k (overts and withholds): ártó tettek és visszatartások.

PC: Preclear.

Plusz randomitás: Bármi, amely a személy által elviselhetőnél több mozgást vagy kiszámíthatatlanságot tartalmaz.

Processzing: Az a szcientológia alapelvekre és szabályokra alapuló tevékenység vagy tevékenységsorozat, amelynek során a precleart eljárások (processzek) futtatásával szabadabbá teszik.

Preclear: Ez a kifejezés alapvetően mindenkire vonatkozik, aki nem clear, bár elsősorban azokra használják, akik szcientológia auditálás hatására egyre többet tudnak meg önmagukról és az életről.

Pszichoszomatikus: A reaktív elméből származó testi fájdalom vagy kellemetlenség.

PTS (Potential Trouble Source): Lehetséges bajforrás.

Randomitás: A megjósolhatatlan és a megjósolható mozgások egymáshoz viszonyított aránya.

Reaktív: Irracionális, cselekvés helyett reagál, a reaktív elme és nem az egyén jelen idejű determinizmusa alapján létrejövő viselkedés vagy gondolat.

Reaktív elme: A személy elméjének az a része, amely nem a saját uralma alatt áll , és amely képes a cselekedetei és a gondolatai felett az uralmat átvenni.

Restimulál: A reaktív elmében valamit aktivál.

Restimulátor: A személy környezetében bármi, ami a reaktív elmében eltároltakhoz eléggé hasonlít ahhoz, hogy annak egy része restimulálódjon.

Saint Hill birtok: Az Angliában, Sussex megyében, East Grinstead városa közelében található Hubbard Szcientológia Akadémia címe.

Szcientológia: Egy olyan, a tudás tanulmányozásával foglalkozó alkalmazott filozófia, amely a technológiájának alkalmazásával az életkörülményekben kívánatos változásokat hoz létre. (A latin scio: tudni, a szó legteljesebb értelmében, valamint a görög logosz: tanulmányozni szavakból származtatva.)

SP (supressive person): elnyomó személy.

Thetán: A lény maga, nem a teste vagy az elméje. Lélek. Szellem.

Tónusskála: lásd az Érzelmi tónusskálát.

TR (training routine): Szcientológia tanfolyamokon végzett képzési gyakorlat, amely segítségével a személyt kommunikációs és auditálási képességeit fejlesztik.

Visszatartás: Valami, amit titokban tartanak. Egy ártó tett visszatartása az, ami valakit a motivátor behúzására késztet.

19. Legvégül Ruth Minshull: Csodák reggelire