HCS-6 – A parancsnok törvénye

Ha elgondolkodtál már azon, hogy a szcientológia mely területei értelmetlenek, ne keress tovább! Az üldözött szent tehenek közül ez a legszentebb. Öt glória ragyogja be! Ez mindannyiunkat meglepett. Viszont ahogy a részletes elemzésünkkel előrébb haladtunk, a kép egyre tisztább és tisztább lett. Olvasd el magad is. Nincs szükség reklámozás-ra és fekete PR-ra, csak a Etikai kódex – Szabálysértések és büntetések lépésről lépésre történő elemzésére. Olyan readeket produkál, mintha csak egy engramot futtatnál ki.

Igazságszolgáltatás és csoportengramok

Emlékszem, hogy minden egyes alkalommal, amikor a Szabálysértések és büntetések-et el akartam olvasni, az elme önvédelme bekapcsolt és az előttem heverő lapot nem voltam képes végigolvasni. Mindig elgondolkodtatott, hogy mi történhetett, ugyanis a félreértett szavak biztosan nem okozhatták ezt.

Ennek a fejezetnek a megírásával végül képes lettem az egészet alaposan átolvasni. Az viszont szöget ütött a fejembe, hogy ha ez a fajta elsötétedés veled és talán sok más szcientológussal és szabad zónással is megtörténik, akkor lehet, hogy egyfajta csoportengram lépett működésbe.

Ezeknek a szabályoknak és törvényeknek régóta alá vagyunk rendelve, de ezt fájdalom és öntudatlanság rejti el. Ezeket még elolvasni is túl fájdalmas. Lehet, hogy némely elnyomó rendszer így képes a kegyetlen vagy még annál is rosszabb törvényeit megúszni. Az emberek egyszerűen képtelenek felismerni, hogy az létezik. Öntudatlanná válnak vagy elsötétedik előttük a világ, amikor beleszaladnak, ezeket az alkalmakat pedig szerencsétlen vagy szokatlan esetnek keresztelik el.

A szcientológia™ bírósági feljegyzései A Tényfeltáró Bizottság által talált dolgok, stb.) nyilvánosan nem érhetőek el. Ennek is az a következménye, hogy az igazságszolgáltatási rendszer rejtve marad és nem a csoport analitikus elméjének, hanem a bank-jának a részévé válik.

Az elemzések szempontjából hatalmas értéke lenne annak, ha ezeket a szcientológia™ feljegyzések a kormányzatok bírósági feljegyzéseihez hasonlóan elérhetőek lennének, mi pedig le tudnánk ülni és azokat egyesével el tudnánk olvasni.

A parancsnok törvénye

Azért, ahogy a Szabálysértések és büntetések-et megírták, azt a Parancsnok törvényé-nek kereszteltem el. Erősen hasonlít Nelson tábornok, a Brit Tengerészet híres hőse idejében uralkodó igazságszolgáltatási rendszerre.

Mivel Hubbard amerikai háborús veterán (és a Sea Org parancsnoka) volt, feltételezhetjük, hogy a rendszerének modelljéül az amerikai haditengerészet katonasági törvényei szolgáltak. A lázadás, engedetlenség, dezertálás, kötelességmulasztás és a többi katonai fegyelmet sértő cselekedet kizárólag a katonasági törvényekbe ütköznek. Ezek viszont mind megtalálhatók a Szabálysértések és büntetések-ben. A szcientológia™ bíróságai, úgymint a Kivizsgáló testület, az Etikai meghallgatás, az Etikai bíróság és a Tényfeltáró Bizottság erősen emlékeztetnek arra, ahogy a haditengerészet és a katonaság szolgáltatja az igazságot. A legismertebb katonasági bíróság pedig a hadbíróság.

A szcientológia etikai kódexe sem egy törvényhozói testület (például egy országgyűlés, ha egy ország lenne), sem jogi szakértők (amit vállalatok tesznek, amikor a törvényeiket, rendeleteiket vagy irányelveiket meghozzák) kezén nem ment keresztül. Így létezik egy törvénykönyv, amelyet a Parancsnok maga írt, és csak a Parancsnok maga változtathatja meg vagy törölheti el, és mivel ő már nem elérhető, ezek már örökké így maradnak.

A hiányzó felülvizsgálat

Íróként Hubbardnak lett volna egy ügynöke és egy szerkesztője, akik letisztázzák a dolgokat. Javaslatokkal és tanáccsal, néha pedig utasításokkal álltak volna elő. Diplomatikusan tárgyaltak volna az érdekében, és segítették volna, hogy virágozzon és szárnyalhasson. Közbeléptek és megvédték volna őt, ha kritikusok támadják meg, amitől az alkotó emberek a leginkább borzadnak. LRH nem különbözött tőlük. Szenvedélyesen védelmezte a tanításait – ami az úttörő írók és tudósok közös jellemvonása.

Amikor a Szabálysértések és büntetések megírására sor került, Hubbardnak nem volt egy ügynökhöz vagy szerkesztőhöz hasonlítható barátja. Nem tudunk olyan jogi szakértőről, aki tanácsot adott volna neki. A legtöbb elemét először irányelvekben vagy bizonyos technikai hírlevelekben tette közzé, egy olyan lábjegyzet kíséretében, hogy ezt és ezt a tettet az Etikai Kódex-ben hibák-tól főbenjáró bűn-ökig (azaz elnyomó cselekedetekként) kell elkönyvelni. Ezeket soha nem kérdőjelezték meg vagy vizsgálták felül. Egyszerűen csak hozzáadták, mert a Parancsnok ezt mondta.

Lehet, hogy ez az első!

Amit most megkísérelünk, az lehet, hogy a maga nemében az első. Én legalábbis még soha nem láttam előtte elvégezve – legalábbis a Szcientológia™ Etikai Kódexé-n elvégezve. Egyetemen viszont általános gyakorlat. Az Etikai Kódex-et alaposan átvizsgáljuk.

Az USA kongresszusa valami sokkal mélyrehatóbbat csinált a Katonai Kódex-szel, amikor 1951-ben létrehozta az Egységes Katonasági Igazságszolgáltatási Kódex-et. Mivel a katonasági igazságszolgáltatás nevében a II. Világháború során számtalan rémtettet követtek el, a katonaság igazságszolgáltatási rendszerét teljesen átdolgozták és azért, hogy tisztességes alkalmazását biztosítsák, a működtetését professzionális jogászok kezébe helyezték.

Az elemzésünk során először meghatároztuk, hogy mi lehet a Szcientológia alkotmánya. Ez volt a legelső lépés. Mind az országoknak, mind a nagyvállalatoknak létezik ilyenje. Ezek azok a legmagasabb rendű dokumentumok vagy törvények, amelyek minden ezek után írt törvény, rendelet vagy irányelv kereteit megszabják. Törvénytelen és alkotmányellenes ezekkel a dokumentumokkal ellentétben álló rendeleteket elfogadni. Csupán szükséghelyzet-ben (amely egy kormányzati vagy alkotmányos kifejezés) vagy statárium bevezetésekor szabad ezektől a törvényektől eltérni, és ekkor is csak ideiglenesen.

Bizonyos körülmények között az alapvető egyéni jogokat félre lehet tenni, ha a helyzet olyan azonnali intézkedést követel, amely esetében nincs idő magyarázkodásra. A csoportengramok pontosan erről szólnak. Sietős parancsok, magyarázat nélkül. (a II világháborús veteránok a kegyetlen katonai igazságszolgáltatás miatt számtalan csoportengram hatásának lettek kitéve).

A Szcientológia™ alkotmánya

A szcientológia hatalmas irodalmát vizsgáltuk át ahhoz, hogy az alkotmányos pontokat meghatározzuk. Mivel a szcientológia™ alapvetően egy emberbaráti mozgalom, ezeket nem volt nehéz megtalálni. Ha csak egy írást kellene kiválasztanunk, akkor az a Szcientológia Egyház™ hitvallása lenne. Mindegy egyház hitvallása alapvető és végérvényű dokumentum. Mi viszont egy kicsit tovább vizsgálódtunk és kiválasztottunk néhány pontot.

A legfontosabbak a Szcientológia céljai, a >Szcientológia Egyház™ hitvallása és a Szcientológus Kódex. Most csupán az igazságszolgáltatás és az alkotmányosság szempontjából fontos néhány sort idézem:

A hitvallásból, amely részleteiben az Emberi jogok nyilatkozatá-t követi, a következőkre van szükségünk:

 • hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját vallásos gyakorlataihoz és azok végzéséhez (címke: vallásszabadság)
 • hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van létrehozni, kiválasztani, segíteni vagy támogatni saját szervezeteit, egyházát és kormányát (címke: szerveződés)
 • hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van szabadon gondolkodni, szabadon beszélni, szabadon leírni saját véleményét, és ellenezni mások véleményét, valamint beszélni vagy írni mások véleményéről (címke: szólásszabadság)
 • hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van önmaga megvédéséhez (címke: önvédelem)

A címke a lentebbi táblázatban használt rövidítés.

A Szcientológus Kódex-ből a következőket használjuk:

 1. Folyamatosan és pontosan tájékoztatom a szcientológusokat, a közönséget és a sajtót a Szcientológiáról, a mentális egészség világáról és a társadalomról.
 2. Felemelem a szavam mindennemű, az élet vagy az Emberiség elleni visszaéléssel szemben, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megszüntessem őket. (címke: visszaélés)
 3. Támogatom az igaz emberbaráti törekvéseket az emberi jogok különböző területein.
 4. Magamévá teszem azt az irányelvet, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. (címke: törvény előtt egyenlő)
 5. Dolgozom azért, hogy szólásszabadság legyen a világon. (címke: szólásszabadság)
 6. Aktívan felemelem a szavam az olyan tudás, bölcsesség, filozófia vagy adatok elnyomása ellen, amelyek segítenék az Emberiséget. (címke: gondolatszabadság)
 7. Támogatom a vallásszabadságot. (címke: vallásszabadság)

Ezek mind kitűnő emberi jogi alapelvek. Sokukat alkotmányokban is megtalálhatod, mások csak a szcientológiá™-ra jellemzőek.

Most nem a szcientológia™ alkotmányát próbáljuk megalkotni, arra viszont szükségünk van, hogy minden egyes pontot valami alapján kiértékelhessünk. Az Igazságszolgáltatási Kódex minden egyes pontját a fenti pontokhoz – az alkotmányos pontokhoz – hozzámérjük, és feltesszük a kérdést, hogy ezekkel az alapvető jogokkal és szabályokkal szembemegy-e? A szcientológia szempontjából alkotmányos-e?

Táblázat és kimutatás

Lentebb található egy hosszú táblázat, melyben a Szabálysértések és büntetések 1978-as kiadásában felsorolt 160 vétség mindegyikét kiértékeljük. Ennek a kódexnek későbbi kiadásai is léteznek, a különbség csak annyi, hogy új vétségek kerültek bele és bizonyos pozíciók címei megváltoztak (mint például a WW most Nemzetközi Igazságszolgáltatási Főnök). Mivel egy vétséget sem töröltek el, célunknak, azaz a rendszer jellege feltérképezésének az 1978-as kiadás is megfelel. Ezen túl Hubbard 1978-ban még hatalmon volt, így biztosak lehetünk benne, hogy a Kódex az ő munkája, semmi sem változott meg benne. [A mégis eltörölt pontokat *-gal jelöltem meg – a fordító]

Minden egyes pontot kiértékeltünk és ezeket a lentebb található táblázatban összegeztük.

Lehet, hogy először a kimutatást szeretnéd elolvasni. Ez táblázat több mint 160 sorának összegzése és következtetése.

Ne hagyd, hogy ez az egész kiüssön. Tegyél meg magadnak egy szívességet és olvasd végig az egész táblázatot, egészen lelkesítő és felvillanyozó az, ha a részleteket megérted.

Számomra olyan volt, mint egy engramot (a régiek számára inkább mint egy engramláncot) kifuttatni. Ne ugord át az egészet azzal, hogy azt mondod, Ja, elég jól tudom, hogy mi történt. Számomra hatalmas felismerést okozott az, hogy megvizsgáltam rendben és a kint lévő pontokat. Lehet, hogy ebben nincs semmi meglepő, ugyanis szerintem ez volt az első alkalom, amikor az egészen beájulás, elfeketedés vagy meglógás nélkül képes voltam végigmenni.

A Kódex-nek ez a részletes elemzése az, ami ezt a fejezetet az összes többi fekete PR és rábeszélés jellegű próbálkozástól megkülönbözteti. A szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszerét számtalan alkalommal kukázták. Ez a fejezet a tényleges esemény-t vagy eseményláncot próbálja meg kifuttatni.

Kattints, ha az összegző kimutatást szeretnéd látni.

Olvasd el a fejezet elkészítéséhez használt szójegyzéket is.

Etikai Kódex – Szabálysértések és büntetések

Az összes vétség, bűn és főbenjáró bűn felsorolása a Bevezetés a Szcientológia Etikába 1978-as kiadásából. Csak a Vétség/Bűn oszlop származik a könyvből.

A táblázat oszlopai a következők:

Hiv. szám
A könnyebb hivatkozás kedvéért a sorszámozás folytonos.
Kihágás
A Vétség/Bűn maga
Alkotmányos?
Megsérti a szcientológia hitvallását, kódexét vagy alapjait, azaz a szcientológia alkotmányát?
Megjegyzések
Megjegyzések
Hasonlítva?
Mely szabályokkal lett összehasonlítva?
Osztályzat
Osztályzat (A flunk megbukott, az összes többi átment)
Vétségek
Tech vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
1 Tudatos és ismételt eltérések a standard technológiától, az oktatási eljárásmódoktól vagy az irányelvektől. Igen Nincs Professzionális viselkedés
2 Ismert bajforrásnak, illetve egy elnyomó személy vagy csoport családjának vagy támogatóinak auditálása. Igen A lehetséges bajforrás techjére épül. Mivel az elnyomó meghatározása nem áll eléggé biztos lábakon, valamint mivel leértékelő kifejezésként gyakran használják, az önkényes adalékok könnyen belekerülhetnek. Professzionális viselkedés Általánosság
Problémás
(flunk)
3 Az Auditorkódex megszegése, amelyek a preclearnél nyugtalanságot eredményeznek. Igen Jó. Létfontosságú a témakör szempontjából. Professzionális viselkedés
4 A Tanfolyamfelügyelő kódex követésének elmulasztása, ami a tanulóknál nyugtalanságot okoz. Igen Jó. Professzionális viselkedés
5 Adatok vagy információk közzététele nem megfelelő fokozatoknak vagy jogosulatlan személyeknek vagy csoportoknak, illetve adatok vagy információk széleskörű közzététele az erre való felhatalmazás nélkül. Igen Rendben van. Professzionális viselkedés
6 [*] Bármely munkatársi auditor olvashatatlan jelentést ad le. Igen Professzionális viselkedés
7 [*] Bármely munkatársi auditor hamis TA-t tanúsít vagy hamisan jelenti le egy eljárás ellaposítását. Igen Jó. Létfontosságú. Professzionális viselkedés
8 [*] Bármely munkatársi auditor a szervezet egy preclearjén olyan eljárást futtat, amely a szintek és a fokozatok HCOB-iben nem szerepelnek. Igen Jó. Ne hagyjuk a techet elfajulni. Professzionális viselkedés
9 [*] Az eljárások megváltoztatása vagy nem standard értelmezése Igen Amíg nem a kutatások leállítására használják, jó. Professzionális viselkedés
10 [*] Bármely munkatársi auditor egy precleart a következő fokozat helyett a preclear szintje felett futtat, vagy egy fokozat eljárásait nem sorrendben futtatja. Igen Jó, képzett kutatók kivétel. Professzionális viselkedés
11 [*] Bármeny tanuló, aki tanulóként a technológiát tudatosan megváltoztatja, az eljárásokat helytelenül alkalmazza, vagy a technológiát a fizető precleareken, az alacsonyabb szintű tanulókon vagy a közönségen jogosulatlanul alkalmazza.
Igen Jó. Professzionális viselkedés
12 [*] Egy tanuló szóbeli technikai adatra vagy szokatlan megoldásra vonatkozó követelésére mást válaszolni, mint az engedélyezett Az anyag a (HCOB-ben, iránylevélben vagy hangszalagon) található., Mit állít az anyagod? Milyen szót vétettél el a (HCOB-ben, iránylevélben vagy hangszalagon)?, valamint a szokatlan auditálási megoldásokra vonatkozó kérések esetén: Valójában mit tettél? Igen Így a felügyelés nagyon gépiessé válik és hátráltatja a megértést. A tanfolyamtermekből kiképzőtábort hoz létre, nem a tanulás és a megértés (=ARK) helyszínét. Más módszerre lenne szükség ahhoz, hogy a techet a megváltoztatástól megvédjük. Katonasági törvények Játszma-
állapot
(flunk)
Általános vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHason-
lítva?
Osztály-
zat
13 Nem-teljesítés. Igen Elősegíti a katonai szervezetté válást. Katonasági törvények
Munkáltatás
Durva
14 Udvariatlanság. Igen Elősegíti a katonai szervezetté válást. Katonasági törvények
Munkáltatás
Durva
15 Az engedelmesség megtagadása. Igen Ugyanaz. Ez a három rossz hatással van az ARK-ra és az öndeterminizmusra, de néha szükség lehet rá. Katonasági törvények
Munkáltatás
Durva
16 Anyagi vagy forgalomveszteséget eredményező tévedések. Igen Minden munkavállalói vagy munkaszerződésben szerepel. Munkáltatás
17 Olyan tettek vagy mulasztások, amelyek a felettes státusának elvesztését vagy a felettes megbüntetését eredményezik. Igen Nagyon homályos és szubjektív. Mivel a szcientológia igazságszolgáltatás nem alkalmazza a precedenseket, megfelelő meghatározásra van szükség.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
18 Hanyagság vagy durva hibák, amelyeknek következtében a Válság képletét kell alkalmazni az illető személyre, részlegre, egységre, alosztályra, szervezetre, zónára vagy osztályra. Igen Ugyanaz, mint az előbb, de most legalább a statisztikákat meg lehet tekinteni. Munkáltatás
Általánosság
19 Mókusokkal folytatott folyamatos kapcsolat. Sérti a hitvallást A hitvallást sérti, ugyanis katonai törvénysértéssé teszi, mint barátkozást az ellenséggel. Katonasági törvények Durva
20 A szervezet felszerelésének nem megfelelő használata, elvesztése vagy rongálása. Igen Minden munkavállalói vagy munkaszerződésben szerepel. Munkáltatás
21 A szervezet felszerelésének pazarlása. Igen Minden munkára vonatkozik. Munkáltatás
22 A pénzalap pazarlása. Igen Minden munkára vonatkozik. Munkáltatás
23 A felsőbb szintű irányelvek megmásítása vagy azok folyamatos figyelmen kívül hagyása. Igen Minden munkára vonatkozik. Munkáltatás
24 Valaki következetesen és ismétlődően nem viseli a kalapját a dev-t-t illetőleg. Igen Érzed LRH kétségbeesését? A szabály jogos, de az értelmezése túl nyitott. Munkáltatás
Általánosság
25 E-méteres ellenőrzés visszautasítása. Megsérti a hitvallást. Szabadon vissza lehet vele élni és megnyitja az utat a biztonsági ellenőrzések elnyomó használata előtt.
Az alkotmány sérül = statárium.
Katonasági törvények
Statárium
Játszma-
állapot
(flunk)
26 Auditálás visszautasítása, amikor azt magasabb hatóság rendeli el. Megsérti a hitvallást és a kódexet. Szabadon vissza lehet vele élni és megnyitja az utat a biztonsági ellenőrzések elnyomó használata előtt.
A hitvallás sérül = statárium.
Sérti az Auditorkódex-et.
Katonasági törvények
Statárium
Játszma-
állapot
(flunk)
27 Tanfolyam vagy osztály megzavarása. Igen Említést sem érdemel, nemhogy törvényt. Munkáltatás
Általánosság
28 Egy gyűlés félbeszakítása. Igen Említést sem érdemel, nemhogy törvényt. Munkáltatás
Általánosság
29 Ha valakiről kiderül, hogy felfedetlen bűnöző múltja van ebben az életében. Igen Háttérellenőrzés. Széles körben elfogadott. Munkáltatás
30 Ha valakiről kiderül, hogy nem fedte fel, hogy állást töltött be egy elmegyógyintézetben. Igen Határeset, de mivel ez a lehetséges bajforrásokról szóló tech egyik központi eleme, együtt tudunk vele élni. Munkáltatás PTS irányelvek Durva
31 Mulasztások, amelyek rossz hírnevet vagy anyagi veszteséget eredményeznek. Igen Meg kell határozni. Az általánosság nem elég. Munkáltatás
Általánosság
32 Nem elegendő vagy csökkenő bevétel vagy forgalom egy részlegben, egységben, alosztályban, szervezetben, zónában vagy osztályban. Igen Ha a dolgok nem mennek jól, ettől senki sincs biztonságban. Meghatározás szükséges.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
Munkáltatás
Általánosság
(flunk)
33 Nem nyugtázni, nem továbbítani vagy nem teljesíteni egy ügyvezető munkatárs egyértelmű és legális utasítását. Igen Alapvetően rendben van. Jobban meg kellene határozni. Katonasági törvények
Általánosság
34 A kötelesség elhanyagolása. Igen Hoppá. Az etikai visszaélések egész seregének tár ajtót.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
35 [*] Engedélyezett kiadvány, olyan anyagok kiadása, amelyre az illetőnek nincs felhatalmazása. Sérti a kódexet Még a nyilvánosságnak szánt híradásokon is rajta van, hogy engedélyezett kiadvány. Ebben a formában nem működik.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
36 Bűnrészesség. Igen Alapvetően rendben van. Jobban meg kell határozni. Katonasági törvények
Munkáltatás

Általánosság
37 [*] Bármely felsőbb szervezet munkatársa, aki egy VÁLSÁG ÁLLAPOTÁBAN található szervezetről, részlegről, egységről létfontosságú adattal rendelkezik, vagy olyan információval rendelkezik, hogy az VÁLSÁG ÁLLAPOTÁBA besorolandó, és ezt a szervezetében nem hozza hatékonyan a felettesei tudomására. Igen Ha elég jó csapatjátékos vagy, akkor megfelelőnek tűnik. A hatékony módon rész az, ami zűrössé teszi. Katonasági törvények
Munkáltatás

Durva
Etikai vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHason-
lítva?
Osztály-
zat
38 Nem jelenni meg tanúként vagy érintett félként a Tényfeltáró Bizottság előtt, amikor erre személyesen vagy ajánlott levélben kapunk idézést. Igen. Jó, minden bírósági rendszerre igaz. Polgári törvények
39 Vallomástétel megtagadása a Tényfeltáró Bizottság előtt. Igen. Jó, minden bírósági rendszerre igaz. Polgári törvények
40 Megvetés vagy tiszteletlenség tanúsítása a Tényfeltáró Bizottság iránt, amikor előtte áll valaki. Igen. Jó, minden bírósági rendszerre igaz. Polgári törvények
41 Olyan dokumentumok megsemmisítése, amelyeket a Tényfeltáró Bizottság igényel, vagy ezek bemutatásának megtagadása. Igen. Jó, minden bírósági rendszerre igaz. Büntető törvények
42 Bizonyíték visszatartása. Igen Kicsoda tartja vissza? A gyanúsított? Polgári törvények Általánosság
(flunk)
43 Hamis eskütétel aláírással ellátott nyilatkozatban vagy nyomtatványon. Igen. Jó, minden bírósági rendszerre igaz. Büntető törvények
44 Az igazságszolgáltatás hátráltatása. Igen? Ezzel mindenki szabad préda lesz, aki kicsit is nem figyel.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
45 Tényfeltáró Bizottságban való részvétel megtagadása. Igen Lehetnek okok. Polgári törvények Nem helyes
(flunk)
46 Tényfeltáró Bizottság tagjaként a szavazás megtagadása. Igen Polgári törvények
Bűnök
Nem-teljesítések és figyelmen kívül hagyások
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
47 Sürgős és életbevágó utasítások nem-teljesítése, ami rossz hírt kelt a közönség szemében. Igen Szabadon félreértelmezhető és visszaélésekre ad alkalmat. Gyakran használják arra, hogy tönkretegyenek embereket. Katonasági törvények
Durva
48 A Szcientológiát vagy a Szcientológusokat kockázatnak kitenni. Igen A Tényfeltáró Bizottság nagyon gyakran talál erre bizonyítékot.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
49 Olyan mulasztások vagy nem-teljesítések, amelyek komoly beavatkozást igényelnek a felettesektől, idő- és pénzigényesek, és dev-t-vel járnak. Igen Sok más ponthoz hasonlóan túl szabadon értelmezhető. El kell gondolkoznod azon, hogy valamit nem fejtettek ki vagy nem határoztak meg pontosan. Munkáltatás Durva
Általánosság
50 A Nemzetközi Testület egy tagjától vagy egy helyettes testületi tagtól származó egyértelmű és legális utasítás nyugtázásának, továbbításának vagy teljesítésének elmulasztása vagy megtagadása. Igen Tisztességes, de a katonai szervezetek légköre lengi be. Munkáltatás
Katonasági törvények
51 Illegális utasítások, illegális helyi irányelvek vagy alter-is követése, tudván, hogy ezek eltérnek vagy ellenkeznek azokkal, amelyeket a Nemzetközi Testület adott ki. Igen Tisztességes, de a katonai szervezetek légköre lengi be. Katonasági törvények
52 Nem jelenteni közvetlenül egy részlegben, egységben, alosztályban, szervezetben, zónában vagy osztályon lévő, a Nemzetközi Testület irányelveitől való kirívó eltéréseket. Igen Tisztességes, de a katonai szervezetek légköre lengi be. Katonasági törvények
Durva
53 Rangidős ügyvezetőként hosszú időre távol lenni a poszttól anélkül, hogy osztályunk testületi tagját tájékoztatnánk. Igen Túl kevés az adat ahhoz, hogy értelme legyen.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Munkáltatás Általánosság
(flunk)
54 Hagyni, hogy egy részleg, egység, alosztály, szervezet, zóna vagy osztály összeomoljon. Igen A Tényfeltáró Bizottság nagyon gyakran talál erre bizonyítékot.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
55 Helyettesként nem venni át az irányítást egy olyan krízisben, amit máshogyan nem kezelnek. Igen Helyettesként ez a dolgod, de bűnként tekinteni rá a katonaságra jellemző. Katonasági törvények
Durva
56 Egy felfedezett bűnt vagy főbenjáró bűnt nem jelenteni a legközelebbi Szcientológia szervezet HCO-jának, olyankor amikor az illető vezető pozícióban van, illetve Tényfeltáró Bizottság tagja, vagy tanú egy Tényfeltáró Bizottság előtt. Igen Tisztességes, de amikor bűnként tekintenek rá, a katonai szervezetek légköre lengi be. Katonasági törvények
Általánosság
57 Jogorvoslati akció során kirótt büntetések elfogadásának megtagadása. Igen Jó. Polgári törvények Jó.
58 Egy ügyvezetőt agyondolgoztatni azáltal, hogy valaki elhanyagolja a kötelességeit. Igen A Tényfeltáró Bizottság nagyon gyakran talál erre bizonyítékot. Katonasági törvények Általánosság
(flunk)
59 Olyan munkatárs védelmezése, aki egy ebben a kódexben felsorolt bűnben vagy főbenjáró bűnben vétkes. Igen Általában bűntárs és felbujtó-ként ismert. Jó. Polgári törvények Jó.
60 Olyan szabálysértések vagy mulasztások elkövetése, amellyel valaki felettesét, illetve egységének, alosztályának, szervezetének vagy zónájának felelősét személyes veszélybe sodorja és/vagy Tényfeltáró Bizottság, polgári vagy bűnügyi bíróság elé juttatja. Igen Ha erre létezik valamilyen szabály, akkor követeljük, hogy ismertessék velünk. Ellenkező esetben túl könnyű visszaélni vele.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
Munkáltatás
Általánosság
(flunk)
61 Olyan körülmények vagy szabálysértések elnézése, amelyek képesek egy tanfolyamot, részleget, egységet, alosztályt, szervezetet, zónát vagy osztályt összeomlasztani. Igen Ha erre létezik valamilyen szabály, akkor követeljük, hogy ismertessék velünk. Ellenkező esetben túl könnyű visszaélni vele.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
Munkáltatás
Általánosság
(flunk)
62 A Szcientológia szerzői jogainak, bejegyzett jegyeinek, védjegyeinek és bejegyzett neveinek védelmével kapcsolatos hanyagság vagy mulasztás. Igen A Szcientológia Egyház™ nagyon védelmezi a szerzői jogait és a védjegyeit. Jó lenne, ha az anyagaikat hajlandóak lennének szabadon továbbadni. Szerzői jogi törvények
63 Olyan kötelességmulasztás, ami katasztrófát eredményez, még ha valaki másnak sikerül is elhárítania a végső következményeket. Igen Ha erre létezik valamilyen szabály, akkor követeljük, hogy ismertessék velünk. Ellenkező esetben túl könnyű visszaélni vele. Az egyik leggyakrabban megállapított bűn. Katonasági törvények
Munkáltatás
Általánosság
Pénzügyi bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
64 A szervezet tanulóinak vagy preclearjeinek magánjutalékért való átadása külső auditoroknak. Igen Minden ésszerű munkatársi szerződésnek része lenne. Munkáltatás
65 Szervezetbeli pozíciót magánpraxis kiépítésének szándékával elfoglalni. [* Most: Szervezetbeli pozíciót magánpraxis kiépítésére használni]. Igen? Szándékról van szó, ami nem bizonyíték, se nem büntethető. Munkáltatás Nem jó
(flunk)
66 Munkatársként magándíj elfogadása azért, hogy külső precleareket auditáljunk, magántanfolyamokat tartsunk, tanulókat vagy szervezethez tartozó precleareket eddzünk vagy auditáljunk. Igen Ez sok szakmának régi problémája. Könnyen játszmaállapotba fordulhat. Munkáltatás
67 Sikkasztás. Igen Egyetértek. Büntető törvények
68 Jutalék elfogadása kereskedőktől. Igen Egyetértek. Büntető törvények
Munkáltatás
69 A szervezet felszerelésének újraeladása személyes haszonért. Igen Egyetértek. Büntető törvények
70 Szervezeti pozíciót arra használni, hogy a közönségtől, egy cégtől, tanulótól vagy precleartől személyes vagy nem Szcientológiával kapcsolatos anyagiakra vagy szokatlan szívességekre tegyünk szert. Igen Túl általános ahhoz, hogy egyértelműen bűn legyen. Sok példát lehet kitalálni, amikor nem az.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Munkáltatás Általánosság
(flunk)
71 Hamis vételi megbízások kiállítása, benyújtása vagy elfogadása. Igen Egyetértek. Büntető törvények
72 Számlák manipulálása. Igen Egyetértek. Büntető törvények
73 A szervezet vagyontárgyainak illegális magunkhoz vétele vagy birtoklása. Igen Egyetértek. Büntető törvények
74 Csalárd fondorlatokkal hitelt vagy pénzt szerezni. Igen A szervezetek, regisztrátorok és az FSM-ek folyamatosan ezt teszik. Nagyobb hangsúlyt kellene rá fektetni. Büntető törvények Jó – gyakran megsértik
75 Valaki pénz- vagy hitelszerzés céljából úgy tesz, mintha olyan Szcientológia bizonyítványai, osztályozása vagy jutalmai lennének, amilyenek nincsenek. Igen Egyetértek. Büntető törvények
Professzionális viselkedés
76 Adományok előzetes elfogadása olyan auditálási órákra vagy képzési tanfolyamokra, amelyeket azután az órákat és a képzésben eltöltött időt tekintve (de nem az eredményeket vagy az anyagot tekintve) nem szolgáltatnak le. Igen A szervezetek, regisztrátorok és az FSM-ek folyamatosan ezt teszik. Nagyobb hangsúlyt kellene rá fektetni. Polgári törvények Jó – gyakran megsértik
77 Lopás. Igen Egyetértek. Büntető törvények
Tech bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
78 Lehetséges bajforrásnak lenni vagy azzá válni anélkül, hogy jelentenénk, vagy lépéseket tennénk ezzel kapcsolatban. Igen A jelenlegi megfogalmazása alapján a munkatársakat, a tanulókat és a nagyközönséget egyaránt meg lehet vele vádolni. A bűnné tétele a katonasági törvényekhez teszi hasonlatossá.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
Munkáltatás
Nem tisztességes a preclearekkel
(flunk)
79 Lehetséges bajforrásként nem a lehetséges bajforrás-állapot kezelését célzó auditálást kapni. [* Most: Lehetséges bajforrásként auditálást kapni.] Igen A jelenlegi megfogalmazása alapján a munkatársakat, a tanulókat és a nagyközönséget egyaránt meg lehet vele vádolni. A bűnné tétele a katonasági törvényekhez teszi hasonlatossá.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
PTS Tech
Nem tisztességes a preclearekkel
(flunk)
80 Valaki visszatartja a helyi Szcientológia ügyvezetőktől, hogy ő lehetséges bajforrás. Igen A jelenlegi megfogalmazása alapján a munkatársakat, a tanulókat és a nagyközönséget egyaránt meg lehet vele vádolni. A bűnné tétele a katonasági törvényekhez teszi hasonlatossá.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Katonasági törvények
PTS Tech

Durva
81 Egy lehetséges bajforrást nem jelenteni a helyi HCO-nak. Igen A rendőrállamok előtt nyitja meg a kaput. Általánosság. Katonasági törvények
PTS Tech
Általánosság
Durva
(flunk)
82 A Szcientológia ártalmas használata. Igen A megfogalmazás túl tágan értelmezhető. A többi pontnak kellene lefednie. Professzionális viselkedés Általánosság
83 Egy precleart nem a fokozatokon keresztül felvinni, hanem magasabb szintekkel lehengerelni. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
84 Auditálni, segítséget vagy támaszt nyújtani egy elnyomó személynek vagy csoportnak. Igen A Szcientológia Egyház™-ból hírhedten hiányzik a könyörületességre való hajlam. Ennek kimutatása akár még bűn is lehet. Katonasági törvények
Professzionális viselkedés
Játszma-
állapot
(flunk)
85 Az adatok, információk, oktatási vagy admin eljárásmódok közzététele szerzőjének elismerése nélkül, vagy hamisan másnak tulajdonítani az elismerést ezekért. Igen Ez csak LRH-ra jellemző lehet. Aligha létezik olyan bírói testület, amely bűnnek tekintené. Szerzői jogok
PR
Jó, ha van valami haszna.
86 Egy olyan praktikával összefüggésbe hozni a Szcientológiát, amelyhez semmi köze nincs. Igen Ez is csak LRH-ra jellemző lehet. Aligha létezik olyan bírói tsstület, amely bűnnek tekintené. Túl sok ellentmondást szül. Professzionális viselkedés? Játszma-
állapot
(flunk)
87 Ártalmas, kirívó és folyamatos kódexszegések, amelyek jelentős zaklatottságot eredményeznek. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
88 Bármilyen Szcientológia adat közzététele más néven. Ellentmond a hitvallásnak Ez is csak LRH-ra jellemző lehet. Túl sok ellentmondást szül. A tisztességes felhasználás alá sorolható idézetek és az újraírások teljesen jogszerűek és általánosan elterjedtek. Professzionális viselkedés
Munkáltatás
Szerzői jog
Lényegében
játszma-
állapot
89 [*] Ha egy tanuló egy másiknak helytelen technológia szándékos alkalmazásával sérelmet okoz, a tanfolyamfelügyelői bűn elkövetésével vádolhatják meg és a tanfolyamfelügyelők Etikai Bíróság összehívását kell, hogy kezdeményezzék. Igen Jó. Professzionális viselkedés
90 [*] Bármely tanfolyamfelügyelő olyan módszert tanít vagy javasol, amely a HCOB-kben vagy a hangszalagokon nem található meg, vagy létező HCOB-ket, irányleveleket vagy hangszalagokat hagy figyelmen kívül. Sérti a hitvallást és a kódexet A jelentőség kiértékelése a tanulási folyamat fontos része. Ezt a pontot félre lehet úgy alkalmazni, hogy ezt jogba ütközővé tegyék. Bűnként besorolni helytelen. Professzionális viselkedés Nem jó
(flunk)
91 [*] Bármely munkatársi auditor szóban vagy auditorjelentésben írásban hamisan jelent. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
92 [*] Egy tanuló jogtalanul beiratkozik. Igen Egyetértek. Polgári törvények
93 [*] A HCO tekintélyét egy tanuló vagy preclear hamis tanúsításával veszélybe sodorni. Igen Alapvetően a Tech részleg feladata, hogy ezt kiszűrje. Ezért a precleart bűnöző-nek nyilvánítani ostobaság. Ezeknek ellenére a hamis tanúsítás esetével foglalkozni kell. Katonasági törvények Durva
94 [*] Tanfolyamot ellenőrzőlap nélkül elindítani. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
95 [*] Egy tanuló ellenőrzőlapját annak kiosztása után megváltoztatni. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
96 [*] Egy Erő-auditor szóbeli vagy írásbeli tanácsokat kér vagy fogad el azzal kapcsolatban, hogy az Erő-eljárásokat hogyan kell futtatni, egy olyan személytől, aki azokat nem végezte el. Igen Egyetértek. Professzionális viselkedés
97 [*] Bármely auditor, aki anélkül fogad el szokatlan megoldásokat, hogy munkaveszélyeztetési jelentést töltene ki, vagy pedig szokatlan megoldásokat használ, Bűn elkövetésével kell megvádolni és Etikai Meghallgatást kell számára tartani. Egy szokatlan megoldás javaslatának nem-jelentését vagy annak felhasználását szintén kezelni kell. Egy szokatlan megoldás az, amely a létező technológia magmásításának helyrehozására fejlődött ki. Igen Alapvetően egyetértek. Lehet rosszul használni, hogy így a rendszert merevvé tegyék, a kutatásokat akadályozzák, stb. Egy szolgáltató szervezetben viszont rendben van. Professzionális viselkedés
Tekintélyelvű
98 [*] Egy Lehetséges Bajforrás tudatosan hagyja, hogy egy Elnyomó személy anélkül kapjon processzinget, hogy azt az auditornak vagy a Szcientológia hatóságoknak jelentené. Igen Rengeteg önkényes vélemény létezik a lehetséges bajforrásokkal és az elnyomókkal kapcsolatos techben. Amíg azokat le nem tisztázzák, ennek a pontnak nem lenne szabad bűnnek lennie. Például gyerekek a saját esetük miatt gyakran címkézték fel a szüleiket elnyomó-nak. Professzionális viselkedés
Tekintélyelvű
Általánosság
Általános bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
99 Megszervezni vagy megengedni, hogy munkatársak, területi auditorok vagy a közönség csoportosuljon vagy összegyűljön abból a célból, hogy egy felettes utasításai ellen tiltakozzanak. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Csak a statárium igazolhatja a hitvallás háttérbe szorítását, és akkor is csak ideiglenesen. Ennek ellenére számos bűn és főbenjáró bűn jelenik meg itt. Ezeket más módokon kell megoldani. Katonasági törvények
Statárium
Játszma-
állapot
(flunk)
100 Helyi Szcientológia címet használni arra, hogy a Nemzetközi Testülettől származó utasításokat vagy irányelveket érvénytelenítsük. Igen. Jó. A helyi vezetők számára viszont a rendszernek nagyobb rugalmasságot kellene biztosítania. Egyszerűbb működési irányelvekre lenne szükség. Katonasági törvények
101 Valaki egy Szcientológusnak vagy munkatársnak adja ki magát, amikor erre nincs felhatalmazva. Igen Jó. Munkáltatás
102 Engedelmesség megtagadására való felbujtás. Igen Az engedelmesség megtagadása katonai kifejezés. Újabb katonai vezetési jellemző. Katonasági törvények
Durva
103 Helyi erőket arra szítani, hogy egy felettesre nyomást gyakoroljanak. Igen Ezt jó okból is lehet használni, de vissza is lehet élni vele. Katonasági törvények Általánosság
104 Destruktív híreszteléseket terjeszteni rangidős Szcientológusokról. Hitvallás
szólás-
szabadság
Senki sem szereti, de annál, hogy erre bűnként tekintsenek, jobb módszerek is léteznek. Statárium
Polgári törvények
Játszma-
állapot
105 Olyan életbevágó jelentésekben, amelyek befolyással lehetnek helyettes testületi vagy testületi döntésekre, úgy tenni, mintha az illető sokak véleményét fejezné ki (a "mindenki" használata). Hitvallás
szólás-
szabadság
Senki sem szereti, de annál, hogy erre bűnként tekintsenek, jobb módszerek is léteznek. A testületnek több esze is lehetne annál, mint hogy ilyen jelentéseknek higgyen. Munkáltatás Durva
106 A fegyelem fenntartásának megtagadása. Igen Az fegyelem fenntartása katonai kifejezés. Újabb katonai vezetési jellemző. Katonasági törvények Durva
Általánosság
107 Hamis jelentések írásával elérni, hogy egy másik munkatársat megbüntessenek. Igen Jó. Polgári törvények
108 Felettes hatóságtól származó kommunikáció meghamisítása. Igen A felszínen jónak tűnik, viszont katonai vezetésre tűnik jellemzőnek. Katonasági törvények Durva
109 Telexüzenet vagy távirat meghamisítása. Igen Jó. Polgári törvények
110 Hamis jelentések írásával presztízsveszteséget okozni egy másik munkatársnak, vagy azt, hogy megbüntessék. Igen Úgy tűnik, hogy az etika ezt a mindennapi működése során alkalmazza. Ez túl sok csapdát rejt magában ahhoz, hogy bűnként tekintsenek rá. Katonasági törvények
Munkáltatás
Durva
111 Megpróbálni egy ártatlan munkatársra hárítani a felelősséget saját szabálysértéseinek következménye miatt. Igen Ez túl sok csapdát rejt magában ahhoz, hogy bűnként tekintsenek rá. Munkáltatás Durva
112 A Szcientológia vagyontárgyainak szándékos elvesztése vagy tönkretétele. Igen Jó. Polgári törvények
113 Komoly és elítélendő felfordulás okozása, amely rosszhírbe keveredést okoz. Igen Ez általánosság, amelyet mindenki a saját szája íze szerint értelmezhet.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Munkáltatás Általánosság
(flunk)
114 Szcientológia anyagokat vagy irányelveket nevetség, megvetés vagy gúny tárgyává tenni. Hitvallás
szólás-
szabadság
Sajnos a szólásszabadságnak megvan a maga ára. Ezt nem kellene törvény segítségével elnyomni, ugyanis egyszerűen nem így működik. PR Játszma-
állapot
(flunk)
115 Szcientológia oktatót vagy előadót közbeszólásokkal heccelni. Igen Ez nem szép dolog, de bűnnek tartani ostobaság. Csoportos szabályok Túl durva
116 Megtévesztő módon lealacsonyítani egy auditor technikai megbecsülését. Igen Ez nem szép dolog, de bűnnek tartani ostobaság. Az etika teszi ezt a tényállások megtalálásakor. Csoportos szabályok Durva
117 Valaki vezető munkatársnak adja ki magát. Igen Egyetértek. Munkáltatás
Durva
118 Annak elnézése, hogy a Szcientológia szót használatában vagy gyakorlásában elnyomják. Hitvallás
szólás-
szabadság
Sajnos a szólásszabadságnak megvan a maga ára. Ezt nem kellene törvény segítségével elnyomni, ugyanis egyszerűen nem így működik. Statárium
PR
Játszma-
állapot
(flunk)
119 Súlyos testi sértés. Igen Véleményem szerint csak azért került ide, hogy ez a szakasz tetszetősebb legyen. Büntető törvények
120 Elnyomó cselekedetben tudatosan bűnrészesnek lenni. Igen Ez teljesen azon múlik, hogy mi számít elnyomó cselekedetnek. A bűnrészesség a bíróságon komoly dolognak számít.
(precedensre vagy meghatározásra van szükség)
Büntető törvények Általánosság
Főbenjáró bűnök (elnyomó cselekedetek)
Meg-
hatá-
rozás
ELNYOMÓ SZEMÉLYNEK vagy CSOPORTNAK azt nevezzük, aki elnyomó tettekkel aktívan arra törekszik, hogy elnyomja, illetve megkárosítsa a Szcientológiát vagy egy Szcientológust.
Miért?Az elnyomó személy fenti meghatározása nagyon személyfüggő, és emiatt jó eséllyel a rengeteg vita és gond mögött található valódi miért a Főbenjáró Bűnök szakasz lesz. A törvénykezésben a jogilag nem beszámítható egy nagyon szűk és orvosi alapot nélkülöző meghatározás. Az elnyomó személy meghatározása jelen esetben a jogilag elnyomó személy, és egyértelmű, hogy ez semmilyen technológiai tényre nem támaszkodik, csupán egy címke, amelyet az ellenfelekre és az ellenségekre lehet akasztani. Ez megalapozza a játszmaállapotot.
Meg-
hatá-
rozás
Azokat a cselekedeteket nevezzük ELNYOMÓ CSELEKEDETEKNEK, amelyek kitervelten a Szcientológia vagy egy Szcientológus szándékos hátráltatására vagy tönkretételére törekszenek, és amelyeket itt részletesen felsorolunk.
Miért?Minden csoportnak joga van ahhoz, hogy megvédje önmagát. Az ellenfelek nevekkel illetése a játszma része. Azzal viszont, hogy ezeket egy megváltoztathatatlan (és a saját elvei ellen szóló) törvény részévé tette, nagyban hozzájárult azokhoz a gondokhoz, amelyekkel a Szcientológia Egyház™ az elmúlt években találkozott. LRH a legtöbb úttörőhöz hasonlóan szenvedélyesen védte a tanításait. Hatalmas ellenfelekkel és ellenségekkel állt háborúban. A háborúban statáriumot vezethetnek be. Ahhoz viszont, hogy ez állandósuljon, a csoport gondolkodását úgy kell megváltoztatni, hogy a statáriumot normálisnak tekintsék és képesek legyenek az alapvető elveket bármikor figyelmen kívül hagyni.
Mivel a statárium lehetővé teszi, hogy hatályba lépése során a polgári törvényeket figyelmen kívül hagyják, lentebb több alkalommal is folyamatosan hivatkozunk rá. Egy kormányzat a vészhelyzet kifejezést is alkalmazhatja. Mivel viszont ennek a szcientológiában más jelentése is van, ezért a statárium kifejezést használjuk.
Statárium: A statárium sajátos szabályok alapján történő rögtönítélő bíráskodást jelent. Általában kivételes közrendészeti és közbiztonsági állapotok idején alkalmazzák súlyosabb bűncselekményekkel megvádoltakkal szemben. …
A szcientológia™ és a szcientológusok elleni támadások
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
121 Olyan törvények vagy szabályok előterjesztése, ajánlása, illetve megszavazása a törvényhozás vagy helyi rendeletek számára, amelyek a Szcientológia elnyomását célozzák. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
122 Ellenségesen tanúskodni a Szcientológia állami vagy nyilvános kivizsgálása során annak elnyomása céljából. Sérti a szólás-
szabadságot
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
123 Nyilvános nyilatkozatok a Szcientológia vagy Szcientológusok ellen, de nem megfelelően összehívott Tényfeltáró Bizottságok előtt. Sérti a szólás-
szabadságot
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
124 Polgári hatóságoknak feljelenteni, illetve ilyen feljelentéssel fenyegetni a Szcientológiát, illetve Szcientológusokat arra törekedvén, hogy elnyomják a Szcientológiát vagy Szcientológusokat a standard Szcientológia gyakorlása, illetve az abban való részesülés miatt. Sérti a szólás-
szabadságot
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. (Elnyomja a mindenkit megillető eljárást). Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
125 Polgári pert indítani bármely Szcientológia szervezet vagy Szcientológus ellen, beleértve a számlák nem fizetését vagy a visszatérítés elmulasztását anélkül, hogy előbb a Nemzetközi Igazságügyi Főnök figyelmét felhívták volna az ügyre, és erre választ kaptak volna. Sérti az önvédelmet A Szcientológia Egyház™ ezt nagyon szereti. Ha a szcientológusoknak nem fizeti ki a számlákat, akkor ők semmit sem tehetnek. Elnyomó cselekedetté téve viszont nem terelhetik jogi útra úgy, hogy közben tagok is maradhassanak. (Igazságszolgáltatás elnyomása) Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
126 Szcientológia-ellenes levelek írása, illetve Szcientológia- vagy Szcientológus-ellenes adatok szolgáltatása a sajtónak. Sérti a szólás-
szabadságot
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
127 [*] A Szcientológia ellen a nyilvánosság előtt ellenségesen tanúskodni. Sérti a szólás-
szabadságot és az önvédelmet
Ilyen személyt nem szeretnél a csoportodban tudni. Ő egyértelműen ellenfélnek számít. Elnyomó cselekedetnek nyilvánítása viszont az ehhez való jogának az elnyomását sugallja. (Elnyomja a mindenkit megillető eljárást). Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
128 Szcientológia-ellenes csoportok vagy személyek alkalmazásában állni. Sérti a szerveződést Nem igazán tiszta. Jó módszernek tűnik arra, hogy az egyéneket az ellenség részeként határozzuk meg. Statárium Játszma-
állapot
129 Beszivárogni egy Szcientológia csoportba, szervezetbe, vagy munkatársak közé elégedetlenség vagy tiltakozás szításának céljából, ellenséges erők felbujtására. Igen Itt kémekről és árulókról beszélünk. Ez egyértelműen főbenjáró bűn. Hírszerzés
130 Lázadás. Igen Szerintem mielőtt felakasztanád őket, a szótárban utána kellene nézned. Egy bűnt a törvényeknek kellene meghatározniuk. Egy ilyen idevetett kifejezés a jogi eljárások és szakértelmek hiányát jelzik. Katonasági törvények
Tengeri törvények
Durva
Általánosság
131 Pénzt, szívességet, vagy bátorítást elfogadni a Szcientológia, vagy Szcientológusok elnyomására. Igen Ezzel meg lehet határozni az ellenség-et. Teljes mértékben az elnyomás használatától függ. Hírszerzés
Durva
132 [*] Tiltakozásként vagy elnyomás céljából munkatársként vagy ügyvezetői pozícióból felmondani. Flunk! Nem vádolhatsz meg valakit szándék-ért. Ilyet csak a rendőrállamok tesznek. Ez a pont minden másiknál jobban jelzi a jogi eljárások és szakértelem hiányát. Statárium
Rendőrállam
Játszma-
állapot
(flunk)
133 [*] Más csoport vagy kormányzat számára lopni vagy kémkedni. Igen Egyetértek, de tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy mások tegyenek veled. Hírszerzés
134 Szcientológusokat bűnösnek nyilvánítani standard Szcientológia használatáért. Igen Ezt arra használják, hogy az ellenséges szakmákat és hivatalokat meghatározzák. Az elnyomónak bélyegzésük ostobaság. Katonasági törvények Durva
Játszma-
állapot
135 Rosszindulatú rémhírterjesztésbe bocsátkozni a célból, hogy a Szcientológia felső tisztségviselőinek vagy vezető neveinek hírnevét, vagy tekintélyét lerombolják, vagy hogy "megvédelmezzenek" egy pozíciót. Igen Egy ilyen személyt mindenhol kirúgnának. Munkáltatás Durva
136 Egy Szcientológus személyt kiszolgáltatni a polgári vagy büntető törvénykezés követelésére jogszerű védelem, vagy törvényes tiltakozás nélkül. Igen Egy szökevénynek szeretnél bűntársa és felbujtója lenni, vagy csak kijelentéseket teszel? Az ilyen pontok jelzik a jogi eljárások és szakértelem hiányát. Katonasági törvények
Csoportos szabályok
???
137 [*] Feljegyzések meghamisítása, amellyel egy szcientológus szabadságát vagy biztonságát veszélybe sodorja. Igen Ez egyértelműen bűn. Munkáltatás
Büntető törvények
138 Tudatosan olyan tanúvallomás tétele, a célból, hogy veszélybe sodorjon egy Szcientológust.. Igen Ez egyértelműen bűn. Büntető törvények
139 Szcientológusokat vagy Szcientológia szervezeteket zsarolással fenyegetni vagy zsarolni – mely esetben a zsarolási célokra felhasznált bűn teljesen az Etika hatókörén kívül kerül, és a zsarolás ténye felmentést ad a bűn elkövetése alól, amennyiben az nem ismétlődik meg. Igen Ez egyértelműen bűn. A vicc az egészben az, hogy a Szcientológia Egyház™ a gyónások felhasználásával rendszeresen zsarolja meg a volt tagjait, hogy így fogja vissza őket. Büntető törvények
140 Hamis történeteket terjeszteni a Clearek leértékelésére. Sérti a szólás-
szabadságot
Ennek az elnyomóvá tétele nem csak LRH szenvedélyét jelzi, hanem játszmaállapotot is létrehoz. PR
Polgári törvények
Játszma-
állapot
(flunk)
141 Becsületsértő és rágalmazó kijelentéseket tenni a Clearek állítólagos viselkedéséről. Sérti a szólás-
szabadságot
Ennek az elnyomóvá tétele nem csak LRH szenvedélyét jelzi, hanem játszmaállapotot is létrehoz. PR
Polgári törvények
Játszma-
állapot
(flunk)
142 [*] Gyilkosság, gyújtogatás, egy személy vagy tulajdonának megsemmisítése. [Most: Bármilyen személy vagy tulajdon elleni súlyos bűntett (például gyilkosság vagy gyújtogatás). – a fordító] Igen Egyetértek, de az utolsó három tétel így, ebben sorrendben vicces. Büntető törvények
Megtagadás, elszakadás, eltérés
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
143 A Szcientológia, illetve Szcientológia szervezetekkel jó viszonyban álló Szcientológusok nyilvános megtagadása. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Tanuljátok meg kezelni. A jelen álláspont szerint ez az emberi jogok elnyomása. LRH szenvedélye megnyilvánul. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
144 [*] A szcientológiától megválás bejelentése (de nem azért, mert egy szervezetet, helyet, helyzetet hagy el, vagy mert meghal). Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Tanuljátok meg kezelni. A jelen álláspont szerint ez az emberi jogok elnyomása. LRH szenvedélye megnyilvánul. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
145 [*] Megpróbálni felmondani, megszakítani egy tanfolyam vagy ülések elvégzését, és megfelelő erőfeszítések ellenére sem térni vissza. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Tanuljátok meg kezelni. A jelen álláspont szerint ez az emberi jogok elnyomása. LRH szenvedélye megnyilvánul. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
146 [*] Minden bizonyítványról, osztályozásról és díjról (de nem posztról vagy helyről) lemondani Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Tanuljátok meg kezelni. A jelen álláspont szerint ez az emberi jogok elnyomása. LRH szenvedélye megnyilvánul. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
147 Továbbra is fenntartani a kapcsolatot egy a HCO által elnyomónak nyilvánított személlyel, illetve csoporttal. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Tanuljátok meg kezelni. A jelen álláspont szerint ez az emberi jogok elnyomása. LRH szenvedélye megnyilvánul. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
148 Ténylegesen, vagy részben megkapott olyan standard képzésért vagy processzingért fizetett adomány teljes összegének, illetve egy részének visszatérítését követelni, ami még mindig elérhető, és kizárólag a visszatérítést követelő személy távozása miatt nem került szolgáltatásra (az adományt vissza kell téríteni, de ez az irányelv érvényes). Igen, de lásd auditor-
kódex
Ellentmond az Auditorkódex 24. pontjának: Ígérem, hogy gondoskodom róla, hogy a processzingért kapott minden adományt … visszatérítsenek …; az egyetlen kikötés az, hogy az illető többé nem kaphat auditálást vagy képzést. Statárium Játszma-
állapot
(flunk)
149 [*] Egy elnyomó cselekedetek elkövetésében bizonyíthatóan vétkes személy bűntársának vagy felbujtójának lenni. [Most: Egy elnyomó cselekedetek elkövetésében bizonyíthatóan bűnös személy kezelésének, illetve megtagadásának és a vele való kapcsolat megszakításának elmulasztása. – a fordító] Igen Az elnyomó cselekedet igazságtalan. Ha itt egy bűnöző bűntársa és felbujtója szerepelne, akkor jó lenne. Statárium Játszma-
állapot
150 [*] Bizonyítványok, osztályozások és díjak elfogadása után a szcientológián kívül más mentális vagy filozófiai eljárásokra támaszkodni (kivéve az orvosi és műtéti eseteket). Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez jelzi azt vonalat, amelyet átlépve a vallásfilozófia területéről a szektákéra lépünk át. Mi történt a tekintélyek bírálatával? Ha számodra nem igaz, akkor nem igaz? stb. Katolikus egyház
Igazhitűek
Játszma-
állapot
(flunk)
151 [*] Egy elszakadt csoporttól kezelést kapni. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez főleg az ügymenet védelme érdekében létezik. Nem rossz, de LRH szenvedélye érződik ki belőle. Csoportos szabályok Játszma-
állapot
152 Továbbra is egy divergens csoport tagjának lenni. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez főleg az ügymenet védelme érdekében létezik. Nem rossz, de LRH szenvedélye érződik ki belőle. Üzleti szabályok Játszma-
állapot
153 Szakadár csoport szervezése Szcientológia adatok, vagy azok bármely részének felhasználására, hogy ezzel embereket vonjanak el a standard Szcientológiától. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez főleg az ügymenet védelme érdekében létezik. Nem rossz, de LRH szenvedélye érződik ki belőle. Üzleti szabályok Játszma-
állapot
154 Szakadár csoportok szervezése a Szcientológia gyakorlatától való eltéréshez, miközben azt továbbra is Szcientológiának nevezik, illetve úgy, hogy valami másnak nevezik. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez főleg az ügymenet védelme érdekében létezik. Nem rossz, de LRH szenvedélye érződik ki belőle. Keresztes háború? Üzleti szabályok Játszma-
állapot
(flunk)
155 Munkatársi, területi auditor vagy közönség találkozók összehívása a célból, hogy a Szcientológiát jogosulatlan személyek vagy olyan személyek kezébe adják, akik a Szcientológiát el fogják nyomni, vagy meg fogják változtatni, vagy akiknek nem az a híre, hogy követik a standard vonalakat és eljárásokat. Sérti a szólás-
szabadságot és a szerveződést
Ez főleg az ügymenet védelme érdekében létezik. Nem rossz, de LRH szenvedélye érződik ki belőle. Keresztes háború? Üzleti szabályok Játszma-
állapot
(flunk)
156 Megpróbálni a Szcientológia egy területét elszakítani és megtagadni tőle a megfelelően kinevezett felsőbb hatósággal való kapcsolatot, személyes nyereségért, személyes hatalomért vagy azért "hogy megmentsük a szervezetet a Szcientológia magasabb tisztségviselőitől". Igen Ez főleg az ügymenet vagy csoport védelme érdekében létezik. Jogod van az ügymeneted vagy a csoportodat megvédeni. Ez lázadó jellegű tevékenységeket ír le. Katonasági törvények Durva
Tech főbenjáró bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
157 Csillagfokozatú ellenőrzések hiányának eltűrése, illetve az, ha nem ragaszkodnak a csillagfokozatú ellenőrzésekhez minden processzel és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó technológiával, valamint a vonatkozó iránylevelekkel kapcsolatban HGC gyakornokoknál, a Technikai osztályon levő munkatárs auditoroknál, a Kvalifikációs osztályon levő munkatárs auditoroknál, illetve gyakornokoknál, azokra a szintekre és akciókra, amelyeket használni fognak, mielőtt engedélyeznék nekik, hogy a szervezet preclearjeit auditálják, és olyan Tanfolyamfelügyelők esetében, akik Technikai és Kvalifikációs osztályokon oktatnak vagy vizsgáztatnak, vagy az ezen irányelv érvényre juttatásához való ragaszkodás elmulasztása, illetve ezen irányelv érvénybe lépésének megakadályozása, vagy az ellenőrzések vagy listák minimalizálása. Igen Jó érzés tudni azt, hogy a tech standard alkalmazásá-nak ekkora jelentőséget tulajdonítanak. A pont itt van, használhatod is, amikor megvádolnak. Professzionális viselkedés
Katonasági törvények
158 [*] Úgy tenni, mintha egy szervezet létezne, miközben a Techen és a Kvalon egy munkatárs vagy személy sincs jelen. Igen Egyetértek, ez átverés lenne. Büntető törvények
Anyagok bűnös kiadása
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
159 [*] Hamis, tiltott vagy veszélyes adatok nyilvános közzététele. Igen Egyetértek. Azt még meg kell határozni, hogy melyek ezek. Hírszerzés Durva
Szándékos félrealkalmazás
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
160 [*] Valójában minden Ügyvezetői Tanács, amely anélkül hoz etikai büntetéseket, hogy etikai jutalmakat is osztana, joggal vádolható szándékos félrealkalmazással. Igen Rendszeresen megsértik. Jutalmul kaphatnál zöld csillagot, arany csillagot, Ka-Kán rangot, stb. Erre viszont ritkán gondolnak. Katonasági törvények Durva

Összegző táblázatok

Szabálysértés típusa Darabszám
(Hivatkozási szám)
Szci (alapok)
alkotmányosság
OK/Nem OK
Alkotmányosság
százalékban
Statárium Elfogadhatóság
Átment/Flunk
Elfogadhatóság
százalékban
Vétség 46
(1-46)
42/4 87% 0 35/11 76%
Bűnök 74
(47-120)
67/7 90.5% 3/74 57/17 74%
Főbenjáró bűnök
(Elnyomó cselekedetek)
40
(121-160)
18/22 45% 16/40 21/19 52.5%
Összes szabálysértés 160 127/33 79.4% 19/160 113/47 70.6%

Azaz a összes szabálysértés több mint 20%-a szcientológia™-alkotmány-ellenes.

Több mint 10%-ot csak statárium esetén lehetne alkalmazni, mivel elidegeníthetetlen jogokat hagy figyelmen kívül.

Több mint 30% nem menne át egy felülvizsgálaton, mint érvénytelen jog vagy szabály.

Ezek a számok a fenti táblázatra alapulnak, amelyben próbáltunk nagyvonalúak lenni.

További részletek – Vétségek
Vétség típusa Darabszám
(Hivatkozási szám)
Szci (alapok)
alkotmányosság
OK/Nem OK
Alkotmá-
nyosság
százalékban
Elfogadhatóság
Átment/Flunk
Elfogadhatóság
százalékban
Tech vétségek 12
(1-12)
12/0 100% 10/2 83.3%
Általános vétségek 25
(13-37)
21/4 84% 19/6 76%
Etikai vétségek 9
(38-46)
9/0 100% 6/3 67%
Összes Vétség 46 42/4 87% 35/11 76%
Összes Vétség
ha a meghatározásokat és precedenseket megadják:
46 46/6 87%

A vétségek csoportja teljesített a legjobban

Errefelé a legtöbb csoport mindennapi szabályainak a szintjén vagyunk.

Amikor Hubbard a techről beszél, akkor – mint általában – pontosan fogalmaz.

További részletek – Bűnök
Bűn típusa Darabszám
(Hivatkozási szám)
Szci (alapok)
alkotmányosság
OK/Nem OK
Alkotmá-
nyosság
százalékban
Elfogadhatóság
Átment/Flunk
Elfogadhatóság
százalékban
Nem-teljesítések és figyelmen kívül hagyások 17
(47-63)
17/0 100% 12/5 70.6%
Pénzügy 14
(64-77)
14/0 100% 12/2 85.7%
Tech 21
(78-98)
19/2 90.5% 15/6 71.4%
Általános 22
(99-120)
17/5 77.3%% 18/4 81.8%
Összes Bűn 74 67/7 90.5% 57/17 77%
Összes Bűn
ha a meghatározásokat és precedenseket megadják:
74 59/15 79.7%

A bűnök statisztikái a vétségekéhez hasonlatosak.

A dolgok viszont kezdenek elfajulni. Megfelelő meghatározás nélküli általánosságok jelennek meg.

Az igazságszolgáltatás terén nincs helye az általánosságoknak, ugyanis ez igazságtalansághoz, visszaélésekhez és csoportengram-okhoz vezet.

További részletek – Főbenjáró bűnök, elnyomó cselekedetek
Főbenjáró bűn (elnyomó cselekedet) típusa Darabszám
(Hivatkozási szám)
Szci (alapok)
alkotmányosság
OK/Nem OK
Alkotmá-
nyosság
százalékban
Háborús
törvények
Elfogadhatóság
Átment/Flunk
Elfogadhatóság
százalékban
A szcientológia™ és a szcientológusok elleni támadások 22
(121-142)
11/11 50% 9 12/10 54.5%
Megtagadás, elszakadás, eltérés 14
(143-156)
3/11 21.4% 7 5/9 35.7%
Tech 2
(157-158)
2/0 100% 0 2/0 100%
Egyebek 2
(159-160)
2/0 100% 0 2/0 100%
Összes Főbenjáró bűn (elnyomó cselekedet) 40 18/22 45% 16/40 21/19 52.5%
Összes Főbenjáró bűn (elnyomó cselekedet)
ha a meghatározásokat és precedenseket megadják:
Nincs változás Egyértelműek Egyértelműek Egyértelműek

Ezen a ponton szabadul el a statárium és az alkotmányellenes törvények.

A szcientológia™ alkotmánya szerint 55% alkotmányellenes!

40% statárium, amelyek esetén elidegeníthetetlen jogokat hagynak figyelmen kívül!

És ezek a visszafogott számok – ahol lehetett, kedvezőbben döntöttünk.

Ellenérvek

Hubbard azt állította, hogy a szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere nem ugyanolyan, mint a kormányok bírósági rendszere, és ezt megértjük. Nincs szükség egy teljes kormányzati hivatalra ahhoz, hogy a dolgokkal csoportszinten foglalkozzunk.

A szcientológián belül leginkább számos kisebb szervezet található, amelyekben sem munkatárssal, sem idővel, sem szakértelemmel nem rendelkeznek ahhoz, hogy egy szabályos bírósági tárgyalást meg tudjanak rendezni. (Ami viszont azt sejteti, ezzel nem is szabadna próbálkozniuk, a belső problémákkal más módon is el lehet bánni).

Katonasági igazságszolgáltatásra alapozva

A szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszerét a katonaság igazságszolgáltatására alapulva hozták létre. Ismert, hogy békeidőkben egy alacsony költségvetésű bírósági rendszerként működik és ezt a szerepét elég jól ellátja.

Háborúban viszont kegyetlen és önkényes rendszer. Egylépéses igazságszolgáltatás, gyors eredményekkel. Egy nap alatt elítélhetnek és lelőhetnek – nincs szükség várakozásra. A parancsnok az Isten.

Noha a szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere főleg belső és polgári dolgokkal foglalkozik, a büntetés pedig jóvátételi munkából, lefokozásból, elbocsátásból és néha szolgáltatások kifizetéséből áll, közéjük tartozik a szcientológia™ halálbüntetés is.

Ez a rettegett elnyomó személlyé nyilvánítás (kiközösítés) – a pont, ahonnan nincs visszatérés. Azért van ilyen hatása, mert a tagok úgy találják, hogy a Teljes szabadság felé vezető út-on egyáltalán nem mehetnek tovább. Kiközösítették és teljesen elvágták őket a csoportban található régi barátaiktól. Nyomokban a Katolikus Egyház örök kárhozatá-ra emlékeztet.

Egylépéses igazságszolgáltatás

A szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere sajnálatos módon híres az egylépéses igazságszolgáltatás-áról. (Az iránylevelekben meghatározott egyik dolog az, hogy az igazságszolgáltatásnak gyorsnak és perdöntőnek kell lennie).

Nem jelenik meg benne a kormányzati bíróságokra jellemző ellensúlyok és fékek rendszere. Az etikatiszt – és most a gonosz ikertestvérről, Igazságról beszélünk – gyakran egy személyben a rendőr, a vádló, az esküdtszék, a bíró, a fegyőr és a tartótiszt egy személyben. A kormányzati rendszerekben törvény kötelez arra, hogy az ellensúlyok és fékek rendszerét megvalósítva ezek különböző személyekben testesüljenek meg. Ez természetesen lelassítja az ügyek intézését, de a vádlottnak így jobb esélye lesz arra, hogy tisztességes tárgyalásban és méltó ellátásban legyen része.

Ha a Tényfeltáró Bizottságokra (a hadbíróság szcientológia™ megfelelőjére) gondolunk, akkor az Összehívó Hatóságról és a Bizottság tagjairól beszélünk. A tagok kikérdezik az érdekelt felek-et (a védelmet), a tanúkat, stb. Sem az irányelvek, sem a törvények terén nem rendelkeznek különleges ismeretekkel. Szabályként kimondható, hogy nem foglalkoznak a korábbi Tényfeltáró Bizottságok eredményeivel, és azokból tanulni sem akarnak. Többé-kevésbé úgy választják ki, sorozzák és tanítják be őket, ahogy a kormányzati bírósági rendszerekben ezt az esküdtszék tagjaival szokás.

Nem létezik bizonyítási kötelezettség, ami miatt aggódniuk kellene. A tagoknak csupán kérdezősködniük kell, egyet kell érteniük abban, hogy ők mit gondolnak igaznak, valamint megszerzik az Összehívó Hatóság jóváhagyását. Általában nagyon jó elképzelésük van arról, hogy mit is várnak el tőlük.

Senki sem segíti a vádlottat (ahogy azt egy védőügyvéd teszi). Semmilyen irányelv nem garantál számára időt ahhoz, hogy a védekezésre felkészüljön, és nincsenek kőbe vésett szabályok, amelyek alapján tisztességes tárgyaláshoz juthat. Teljesen ki van szolgáltatva.

Ahogy azt említettük, a Bizottság olyan személyekből álló esküdtszék, akiket az Összehívó Hatóság nagyon erősen befolyásol és akik viszont általában ugyanannak a szervezetnek a felettes tisztségviselőiből állnak.

Az egész rendszer manipulációra és a visszaélésre nyújt lehetőséget. Ahogy azt láthattuk, a szabálysértések számos pontját fel lehet használni arra, hogy bármilyen elnyomó felcímkézést igazolhassanak és hogy igazságtalan ítéleteket oszthassanak ki.

A hiányzó meghatározások

A világ kormányzati bírósági rendszerei kétfajta alapvető felépítéssel rendelkeznek. Az egyik rendszer (amelyet az angolszász országok alkalmaznak), a precedensre alapuló ítélkezés. Más szóval számos korábbi hasonló esetet tanulmányoznak azért, hogy a törvény gyakorlati és helyes alkalmazását megértsék.

A másik rendszer, amely az európai kontinensre jellemző, a római jog-ra épül, amely az ítéleteit a tisztán megfogalmazott törvényekre alapozza, amelyek (remélhetőleg) részletesen foglalkoznak az adott esettel. Mind a kettő olyan rendszer, amely meghatározza a törvénykezést. Nagy gondot fordítanak arra, hogy a fogalmakat, a körülményeket és a megfelelő eljárásokat meghatározzák, valamint hogy a vádlottnak tisztességes tárgyalást biztosítsanak.

Ahogy azt szcientológia™ fenti igazságszolgáltatási kódexeiben láthattad, azok az általánosságok gyűjteményei, valamint olyan skatulyázások, amelyek soha nem próbálták meg a dolgokat vagy a cselekedeteket pontosan meghatározni. A korábbi hasonló esetek tanulmányozása sem képezi részét a rendszernek. Az egyik példa a lázadás, az egész pont összesen ez az szó: lázadás. Egy értelmező szótárban kell utánanézned, mielőtt elkezded kivégezni az embereket.

Ha egy értelmes igazságszolgáltatási rendszerben az alapelveket ilyen mennyiségben sértik meg, nem csoda, ha az emberre nem lehet rábízni az igazságszolgáltatást. Először is a területen egy kis tech-et kellene felmutatni, nem pedig a szcientológia™ fejlett igazságszolgáltatási rendszeré-nek csodáiról kellene csodákat mesélni, amikor az egyáltalán nem is létezik.

A rendszer által elért haladást a rehabilitáció (helyrehozatal) és az etika címszavak alá sorolják be. Ezeket a korábbi Etika, és a gonosz ikertestvére Igazság fejezetekben tárgyaltuk, amely területeken tényleg valódi előrelépés fedezhető fel.

Hubbard esetében, azaz amikor a helyrehozatalt, a személyes fejlődést, valamint a létezés magasabb állapotait és viselkedését tekintjük, kijelenthetjük, hogy elemében volt. Amikor viszont az etikát és az igazságszolgáltatást próbálta meg egyesíteni, az igazságszolgáltatási rendszer alapjainak hiánya cukrozott méregpirulává változott.

Most abban a helyzetben vagyunk, amelyben az etika rendszerének igazsága (akit Etika testvérnek hívtunk) a hatalmával a gonosz ikertestvért, Igazságot szolgálja.

Az igazságszolgáltatás így a letisztázott meghatározások, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének hiánya miatt az önös érdekekkel rendelkező felsővezetők és más befolyásos személyek könnyű célpontjává vált.

A hiányzó meghatározások

A szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere leginkább a talárhoz és a parókához hasonlít, amelyeket azért vesznek fel, hogy az eljárást személytelenné tegyék és hogy a vádlottat engedelmességre kényszerítsék. Nagy-Britanniában a bíróság hivatalnokai még mindig viselik a talárt és a parókát. Az igazságszolgáltatás kedvéért beöltözés-nek hosszú és zavaros története van, a Katolikus Egyház inkvizíciójától kezdve a Ku Klux Klanon keresztül a bírósági termekig. az igazságszolgáltatást személytelenné és Istentől eredővé próbálják változtatni. A hivatalnokok moshatják a kezüket. Ez a hagyomány tiszteletet, félelmet és az etika jelenlétét köti a bíróság fogalmához.

A szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere nem tisztességes tárgyalást biztosító és értelmes igazságügyi alapelvekre, se nem a legtöbb jót a legtöbb dinamikán elvére épül. Úgy tűnik, hogy célja az a Parancsnok törvényével egyetértés kikényszerítése és az annak történő behódolás.

A Parancsnok törvényét egy olyan író és kutató jegyezte le, aki a művének és tanításainak érvényességét szenvedélyesen próbálta biztosítani. Az akadémiai társaság, a szervezett vallások, néhány rejtett céllal rendelkező csoport, valamint számos kormányzat és kormányügynökség szállt vele szembe.

A törvénye makacsul, újra és újra azt a leckét ismétli, hogy mindenki rá vadászik. A tüzes vérmérséklet és talán egy csillogó vértezetbe öltözött lovag érzetét kelti. A Hubbard által nem kijelentett és szerzői joggal nem védett vélemények és gondolatok iránt nagyon alacsony tűréshatárról ad bizonyságot. Valahol ez egy színes, személyiséggel és szenvedéllyel megtöltött irat, nem kifejezetten egy tipikus törvénykönyvi szöveg.

Sok éven át voltam szcientológus, valamint a szcientológia™ és Hubbard támogatója. Még mindig az vagyok. Ez viszont nem jelenti azt, hogy elfecsérelem az elidegeníthetetlen jog-aimat, sem köteleztem magam arra, hogy az idők végezetéig katonai törvények alá vessem magam. Az, hogy Hubbard egy rendkívüli tech kutató volt, nem jelenti azt, hogy a jognak is nagyszerű és elkötelezett tudósa lett volna. Elsősorban és leginkább a tanításait védelmezte.

Nyilvánvaló, hogy az igazságszolgáltatási kódex különböző szenvedélyesen megfogalmazott iránylevelek és technikai kiadványok lábjegyzeteként jött létre. Ahogy készült, pontot pont után adtak hozzá.

Ez a szenvedély és a mindenféle ellenállással szembeni játszmaállapot az, amit intézményesített. Az 1951-ben az Esszé a vezetésről profétikusabbá teszi, mint amennyire azt tudni szeretnénk:

Az álmok álmodója és a korbácsok csattogtatója nem testesülhet meg ugyanabban az emberben, ugyanis ahhoz, hogy az álom valósággá váljon, csodálni kell, a bírát és a munkafelügyelőt viszont csak tisztelni lehet. A célnak része a csillogás, és minden álomnak része az, aki azt megálmodja. A demokrácia valószínűleg akkor vallott kudarcot, amikor Jefferson elvállalta az az elnökséget, nem azért, mert Jefferson rossz elnök lett volna, hanem mert Jefferson, a vezetés nyűgjei közé keveredve többé már nem csiszolta fényesebbre a célokat.

Ha a szcientológia™ célját, azaz a bűnözés nélküli világ-ot komolyan szeretnék venni, akkor egy olyan igazságszolgáltatási rendszert kellene tartalmaznia, amely a jelenleg létezőkből tanul és amely azok legjavát felöleli – beleértve a vádlott kinyilvánítottan elidegeníthetetlen jogait is.

Ha az alapvető jogoktól eltekintünk, akkor jó eséllyel vérbosszút – azaz ártó tett-motivátor sorozatot – indítasz be. Az igazságtalanság gyakran még több bűnhöz vezet, amelyekre csak a keményebb büntetések jönnek válaszul.

Az igazságszolgáltatás problémája magával a társadalommal egyidős. Több ezer éve vizsgálgatják a legjobb és a legélesebb elmék. Évszázadról évszázadra új rendszereket próbálnak ki. Újra és újra áttekintették s felülvizsgálták azokat. Távol állnak a tökéletestől ebben a tökéletlen világban. Amikor viszont a bűnösség és az ártatlanság kérdésében kell dönteni, messze a szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszere felett állnak.

Amikor helyrehozatal-ra kerül sor, a szcientológia™ igazságszolgáltatási rendszerelőnyben van, de ez csak akkor működik, ha először helyes ítéletet hoznak.

A szcientológia™ igazságszolgáltatása úgy tűnik, hogy csupán a tagok kordában tartásával foglalkozik. Arra tervezték, hogy zavaros időkben egy hajót kemény kézzel kormányozzanak, valamint a bírálókat és az ellenséget távol tartsák. Ez a statárium.

Talár és paróka

Egy kisebb szervezet kisebb rendszer felállításával is jól elboldogulhat. A régifajta rendszer a szabálykönyvekkel és a főnök szava törvény – a jogi szakma talárja és a parókája nélkül – a legtöbb esetben teljesen jól működik. Amikor viszont igazságszolgáltatás címén önkényes ítéleteket hozunk és tesszük közzé úgy, hogy azokat mindenki láthassa, azzal sót szórunk a sebekbe.

Amikor a szcientológia™ igazságszolgáltatását közelebbről megvizsgáltam, azt találtam, hogy az – ha a szcientológia™ etikájától (amellyel a korábbi cikkben foglalkoztam) eltekintünk – csupán üres talár és púderes paróka. Azokat csupán ráhúzták a Etikai kódex – Szabálysértések és büntetések-re. Az iratok a Parancsnok törvényé-t fogalmazzák meg.

Közvetve azt az érzetet kelti, hogy tökéletes. Egyik szabálysértést sem törölték el vagy vizsgálták felül, se nem próbálták meg tisztább fogalmakkal körülírni. Állandósult katonai törvényekké és részben statáriummá alakult.

A korábbi szcientológia™ tényfeltáró bizottságok feljegyzései lehet, hogy valahol, bekötve, megtalálhatóak. Azt a gondolatot viszont, hogy valaki ezeket információt keresve végignézze (ahogy a jogi szakma tanul a precedensekből) valószínűleg ellenséges cselekedetekként értelmeznék, a nyilvánosságra hozásuk pedig elképzelhetetlen árulás lenne.

A különös az egészben az, hogy egy ilyen nyitottság elkerülhetetlenül nagyobb javulásokat eredményezne. Olyan lenne, mintha kihúznánk a szervezetek visszatartásait, azaz minden reaktív dolgot előhozunk, hogy azokat tisztán megtekinthessük, kiértékelhessük, majd ez így tanultakat pedig a csoport analitikus elméjének a részévé tehessünk.

Sem a korábbi tényfeltáró bizottságok megállapításai, sem maguk a kódexeket nem lettek egy független felülvizsgálat tárgyai, ugyanis ezeket magukban a kódexekben megbúvó maroknyi tétellel összhangban elnyomó cselekedet-ként vagy bűn-ként kezelték volna. A kódexek elősegítik a saját túlélésüket. A kódexeket jó eséllyel soha nem fogják felülvizsgálni vagy eltörölni – ezt csak a parancsnok tehetné meg – ő pedig most már nem elérhető.

A kifelé vezető út a keresztülvezető út

Bizonyos értelemben most pontosan a csoport reaktív elméjének a szemébe tekintünk. Az összes értelmetlenséget, régi túlélésre vonatkozó megoldásokat és önfenntartást, fájdalmat és öntudatlanságot, igazam van és te tévedsz-eket, stb. könnyen fel lehet ismerni. Képzett auditorként mindezt igézőnek találom. Tudom, hogy a kifelé vezető út a keresztülvezető út. Ez a pc tényleg érdekel engem. Tudom, hogy alapvetően jó. Tudom, hogy rengeteg lehetőség rejlik benne és hogy az alapvető vágya az, hogy a lehető legtöbbet segítsen. Azt is tudom, hogy valami forró, forró!-t találtam. Egy kicsit sem lennék meglepve, ha – miközben ezt az egészet megpróbálom szétkapni – egy-két rockslammel találkozok össze.

Amikor ezt a területen processzáljuk, szikrák repkednek. Mindenféle csontváz hullik ki a szekrényből. Hihetetlen rémtettekre derül fény.

Ha viszont képesek vagyunk a sarkunkra állni és az eljárást tovább folytatjuk, akkor változást fogunk elérni. Hirtelen ennek a harcias pc-nek megcsillan a szeme és elnyom egy kis mosolyt. Néhány több csetepatéval később feltörjük és megállíthatatlanul el fog kezdeni nevetni. Ebben a pillanatban tudni fogjuk, hogy célba értünk!

Ez az, amiért bátran gyakorlom a gondolkodáshoz a beszédhez, a véleményem szabad megírásához való, valamint a mások véleményével való megütközésről, azokkal kinyilatkoztatásáról vagy azok leírásról szóló elidegeníthetetlen jogomat.

És remélem, te is ezt teszed!

Tisztelettel,

Szent Tehén!

Utóirat

Lehet úgy tekinteni, hogy az egyháznak idő kell ahhoz, hogy kinője magát. Csodálom a szervezeteket és a munkatársakat, akik keményen dolgoznak, nagyon kevés fizetést kapnak és néha az igazságszolgáltatás nevében durván bánnak velük.

Egy ponton túl viszont a statáriummal fel kell hagyni és a normál működés sávjába kell emelkedni. Ez még mindig ugyanaz a nóta: igazolja-e a cél az eszközöket?

Ellenérvként felhozhatod, hogy az egyház tényleg a veszély állapotában található, melyben csak véges ideig tartózkodik, amíg azt nem kezeli. (Mint ahogy háború idején a katonasági törvények is mások). Ha viszont elfelejted, hogy veszély állapotában tartózkodsz, akkor készülj fel arra, hogy sokat fogsz csúszni lefelé.

A kódexek a jelen megfogalmazásuk alapján örökre figyelmen kívül hagyják a hitvallást, ez az út pedig katasztrófához vezet!

Szent Tehén

Szent Tehén Rundown (6)

Tanulmányozd át a cikket és az enciklopédia-hivatkozásokat tartalmazó szójegyzéket.

Nyomtasd ki a táblázatot.

Hagyd figyelmen kívül szerző által a kódexhez fűzött megállapításokat, ehelyett a kinyomtatott táblázat alapján, lépésről lépésre, példákkal és megjegyzésekkel te magad értékeld ki a pontokat.

Szójegyzék

polgárjog (civil law)
A világ legtöbb államában civiljogi jogrendszer működik. E jogrendszer egy szuverén vagy szuverenitással felruházott szerv vagy személy által alkotott absztrakt törvényeken, kodifikált jogszabályokon, általában írott alkotmányon alapul, másrészt jogszokáson, mely jogforrásokat a konkrét ügyre vonatkoztatnak. … A modern civiljogi jogrendszerek közvetlenül visszavezethetők a római jog írott jogforrásaira, melyeket a középkorban fedeztek fel ismét és vált az európai államok jogrendszerének alapjává. A római jog erősen eljárásjogi jellegű volt, az ügyeket a iudex, praetor döntötte el a jogszabályok alapján. A római jog magas absztrakciójának is köszönhetően precedenst nem alkalmaztak, így minden egyes ügy elbírálása más ügyektől függetlenül történt. … A felvilágosodás követőinek egyik követelése volt, hogy az állam a szétaprózott, partikuláris joganyagot foglalja egy kódexbe, történjen meg a kodifikáció. Ennek első állomása a Code Napoléon – Code Civil volt a 18. században Franciaországban, amelyet követtek a kontinensen lévő államok más jogalkotói is, így például: Németországban a Bürgerliches Gezetzbuch. Az új kódexek nagy hatással voltak nemcsak Kelet-Európa jogrendszereire (például: Görögország, Oroszország), hanem Japán és Korea jogrendjére is. Napjainkban a civiljogi jogrendszerhez tartozik Oroszország, Kína, Közép- és Dél-Amerika, a kontinentális Európa, és még számos más állam is. – http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog#Civiljogi_-_kontinentális_-_jogrendszer
közönséges jog/precedensjog (common law)
A common law ("közönséges jog") alapú jogrendszer egyik fő jellemzője és egyben megkülönböztető jegye a civiljogi jogrendszertől a precedens, azaz a stare decisis – az ítéleteken alapuló jog. A bíró alkotta jog lényege, hogy a egyes konkrét esetekből állapít meg jogszabályt a bíró, ezáltal jön létre egy általában íratlan szokásjogon alapuló vagy írott, az eldöntött ügyekről készült jelentésekben megtestesülő szokásjog, mely felépíti a jogrendszert. A jogszabályok nem öltenek kodifikált formát, a jogszabályokat nem a szuverén alkotja meg, hanem a bíróság. A common law jogrendszer Angliában fejlődött ki a legteljesebb formájában, és a Brit Birodalom egykori gyarmatain terjedt el – kivéve Máltát, Skóciát, Az Egyesült Államokban Louisianát és Québec-et – ezért is hívjuk angolszász jogrendszernek. – http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog#Common_law
büntetőjog
A büntetőjog a jog azon ága, amely meghatározza azokat a közösségellenes, nem kívánatos magatartásokat – bűncselekményeket – amelyek tanúsítása esetén az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják és megbüntetik. A jogalkotó megalkotja a törvényi tényállást, melyhez büntetési tételeket kapcsol. A törvényi tényállást kimerítő cselekmény a bűncselekmény, a törvényi büntetési tétel keretei között kiszabásra kerülő jogkövetkezmény pedig a büntetés. A büntetőjognak két fő vizsgálódási területe van, a bűncselekménytan, ami a bűncselekmény megvalósulását, elemeit (jogtárgy, elkövetési tárgy, elkövetési magatartás, eredmény, okozati összefüggés, szándékosság, gondatlanság), a büntetőjogi felelősségre vonás akadályait (gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer, tévedés, jogos védelem stb.), a bűncselekmény megvalósulásának stádiumait (befejezett bűncselekmény, kísérlet, előkészület) illetve a bűncselekmény elkövetőit (tettes, részes) vizsgálja. A másik nagy csoport a büntetéstan, ami a büntetés alapját, célját, mértékét, speciális elkövetőkre (például: fiatalkorú), vonatkozó szabályait rendezi rendszerbe. – http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog#Büntetőjog
alkotmány
Alkotmány alatt általában a társadalom működésével kapcsolatos érdekek és célok, az állam belső szabályozására és külkapcsolatára vonatkozó alapelvek, a jogforrási rangsor csúcsán elhelyezkedő, egy alaptörvényben megjelenő összességét értjük. Szabályozási tárgya még az alkotmány és az alkotmányosság védelme. Létrejöhet a társadalmi csoportok, különböző térségek, nemzeti közösségek érdekszövetsége alapján, vagy a központi hatalom által. Megnevezése a világban legelterjedtebb kartális alkotmányokhoz kapcsolható, de átvitt értelemben, visszavetített fogalomként használatos a korábbi történeti alkotmányokra is. Alkotmány, alkotmánytörvény, alaptörvény, konstitúció vagy charta néven jelenik meg. – http://hu.wikipedia.org/wiki/Alkotmány
hadbíróság (court martial)
A hadbíróság a fegyveres erők vagy a hatályuk alá tartozó személyek ellen felhozott vádak megítélésében jár el …. Ma a legtöbb ország rendelkezik katonai bíróság által alkalmazott katonai törvénykönyvvel, amelyek gyakran polgári polgári feljebbviteli vizsgálat tárgyai. A haditörvényszék általában sebtében összehívott bíróság, amely egy vagy több magasabb tisztségű katonai személy által benyújtott esetet tárgyal meg. Az összehívő tiszt jelöli ki a parancsnoksága alá tartozó tiszteket és néha sorkatonákat, hogy ítéletet üljenek, bűnösség vagy ártatlanság kérdésében döntsenek és hogy az ítéletet végrehajtsák.
szükségállapot
A szükségállapot olyan helyzet, amelyben emberek egy nagyobb csoportjának egészsége, élete, tulajdona vagy a környezet közvetlen veszélynek van kitéve. A szükségállapotot létrejöhet természetes okból (pl. az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető elemi csapás) és mesterséges úton (emberi cselekvés által) is. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 19. § (i) pontja szerint az Országgyűlés az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki. – http://hu.wikipedia.org/wiki/Szükségállapot
Statárium (martial law)
A statárium sajátos szabályok alapján történő rögtönítélő bíráskodást jelent. Általában kivételes közrendészeti és közbiztonsági állapotok idején alkalmazzák súlyosabb bűncselekményekkel megvádoltakkal szemben. A latin eredetű elnevezés eredetileg azt jelentette, hogy a bíróság állva hozta meg a döntését, ezért a statáriális bíróságot magyarul lábon álló bíróságnak is nevezték. … A statáriális eljárás során a bírósági tanács egyetlen tárgyalás után egyhangúlag hozza meg ítéletét, ami általában csak halálbüntetés vagy felmentés lehet, fellebbezésre és kegyelemre nincs lehetőség, a végrehajtásra pedig haladéktalanul sor kerül. Alkalmazására (bevezetésére) csak rendkívüli esetekben, az államrendet vagy a közbiztonságot súlyosan fenyegető vagy megzavaró körülmények között kerül sor. Ilyen körülmények különösen a háború, forradalom vagy súlyos természeti katasztrófa. Hasonló körülmények szükségállapot bevezetésére is alapul szolgálhatnak, de ebben az esetben nem csupán a bíráskodás, hanem az állam egyéb feladatainak ellátását is rendkívüli szabályok határozzák meg.
Katonai törvények (military law)
A kormány fegyveres erőit és az őket kiszolgáló civil személyzetet szabályozó rendeletek összessége. Semmilyen mértékben nem menti fel a katonai személyzetet az országának polgári törvénykönyve vagy a nemzetközi törvények alól. Lázadás, engedetlenség, dezertálás, tiszteletlenség és más, a katonai fegyelmet sértő vétségek alkotják a katonai törvényekben meghatározott szabálysértéseket, a vétkesek pedig hadbíróság elé kerülhetnek. A kisebb vétségekért a felettes tiszt is szabhat ki büntetéseket (például előjogok megvonásával vagy a szabadság eltörlésével).
szikla
1. Ez olyan valami volt, aminek az eléréséért auditáltunk és felbecsültünk, egy olyan forma, amelyen később egy eljárást futtathattunk. Abban az időben azon elmélet alapján futtattunk, hogy ez volt az első tárgy, amelyet a fickó az időnyomán megalkotott. (SH Spec 83, 6612C06)
2. Amelyet a személy arra használt, hogy embereket vagy dolgokat elérjen vele, az értékét pedig annak teremtő és pusztító képessége alapján határozta meg. Ez egy egyszerű kinyúló és visszahúzódó gépezet, amely ridge-et alkot és amely megakasztja a tűt. A szikla egy tárgy, nem jelentéstartalom. (HCOB 29 Jul 58)
rockslam (R/S)
A tű őrült, rendszertelen, jobbra-balra csapkodó mozgása az E-méter számlapján. A rockslamek szabálytalanul és vadul ismétlik a jobbra-balra csapásokat, gyorsabban, mint ahogy a szem könnyedén követni tudná. A tű eszeveszett. A rockslam azt jelenti, hogy egy rejtett gonosz szándék van az auditált vagy a szóban forgó kérdéssel kapcsolatban.
HCS-5 - Etika, és a gonosz ikertestvére Igazság Szent Tehén Sorozat HCS-6 - A parancsnok törvénye (üres táblázat)