TR helyrehozatalok

A TR-eket végző tanulók beleszaladhatnak olyan nehézségekbe, amelyek helyrehozatalt igényelnek.

Mivel ezek a helyrehozatalok nem vonatkoznak minden tanulóra, ezen gyakorlatok és tevékenységek alkalmazása az oktató belátására van bízva.

Az oktatónak a helyrehozatali eljárásokat alaposan meg kell értenie. Az edzőknek ismerniük kell ezeket és tudniuk kell jelezni, ha olyan nehézségekkel küzdő tanulókba akadnak, akiknek a helyrehozatalok közül egyre vagy többre szükségük van.

Hangulatgyakorlatok

Néhány tanuló a TR-ek végzése közben úgy viselkedik, mint aki a tónusskála egy szintjére van ragadva.

A TR-ek nem arról szólnak, hogy a tanuló auditor hogyan érzi magát, hanem hogy milyennek hangzik és látszik. A tanuló TR-jeinek élőnek, érdeklődőnek és természetesnek kell hangzania. Ha látszólag egy rögzült vagy kedvenc tónust mutat (nem pedig nyugodt érdeklődést), akkor a hangulat-TR-ek ebből kizökkenthetik.

Rögzült tónusok

Vannak, akik egy hangulatban vagy érzelemben tartósan leragadtak. Néhányan mindig szomorúak, mások mindig dühösek, félnek vagy unatkoznak, stb. Ez érdekessé tesz az ülést, lelassítja a dolgokat és eltereli a preclear figyelmét. Amikor a tanuló krónikus érzelmet mutat, a Hangulatgyakorlatok-at alkalmazzuk arra, hogy ezekből kitörjön.

A Hangulatgyakorlatok

A tanulónak a TR–1-et egy bizonyos módon kell végeznie. A tanuló és az edző megkapja a tónusskála egy teljes példányát és a tanulónak a TR–1-et a 0,0 és a 4,0 közötti szintek mindegyikén kell újra és újra elvégeznie.

A tanuló TR–1-et a skála alján, a haldoklás tónusán kezdi el végezni. Amikor azt jól tudja végezni, egy szinttel feljebb lép és a TR–1-et a hasznavehetetlen szinten végzi.

Ezen a módon megy végig a tónusskálán, minden egyes tónussal foglalkozva, amíg a tónust és az adott tónuson nem képes kommunikálni. Mindegyik tónust nyereségig kell végezni.

(A gyakorlatot célzottan, a tanuló rögzült tónusával foglalkozva is lehet végezni.)

Az ilyen rögzült tónusok önkéntelenek és automatikusak, ez a gépezet nem a tanuló irányítása alatt áll.

A fenti módon végezve a tanuló képes lesz az automatizmus felett átvenni az uralmat. Ahogy ezt újra és újra megteszi, megtöri az adott tónus rögzültségét.

Mind a testtartás, a hang színezete, az arckifejezés és viselkedés a hangulat vagy tónus kifejezésének részét képezik. A Hangulatgyakorlatok-at végző tanuló ezeket nyugodtan alkalmazhatja. Nem kell tökéletes TR–0-t végeznie és a hangulatot kifejeznie. A TR–1-e során egyszerűen csupán a fenti összes elem segítségével kell kifejeznie az adott hangulatot. Az edző mindenben segíti a tanulót abban, hogy az adott hangulatot át tudja juttatni.

Ha például a harag-on dolgoznak, az edző megkérheti a tanulót, hogy a TR–1 során legyen fenyegető, hangos, ideges és rázza az öklét. Az edző időről időre meggyőződik arról, hogy a tanuló tényleg átérzi az adott tónust.

Mind a tanulónak, mind az edzőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy megérti azt az adott tónust, amivel éppen foglalkozik. Lehet, hogy a szavakat a Technikai szótár-ban vagy egy rendes szótárban kell fellapozniuk.

Előbb vagy utóbb telibe találsz. Beleakadsz abba a tónusba, amelyet a tanuló egész idő alatt használ. Bizonyosodj meg arról, hogy ezen addig dolgozol, amíg a rögzült tónust kezelni nem tudjátok.

A teljes gyakorlat a tónusskála alján indul, minden egyes gyakorlatot nyereségig visztek és egészen a legfelső szintekig tart, beleértve az erős érdeklődés-t és a lelkesedés-t is.

Amikor a tanuló ezt jól elvégzi, kedve szerint a tónusskála bármely szintjén képes lesz kommunikálni.

Ez a gyakorlat a métergyakorlatokban található felbecslésekkel kapcsolatban is alkalmazható. Ha a tanuló egyhangúan, túl édesen, túl bármilyen, nem szokásos módon kommunikál, akkor azt ez a gyakorlat képes kezelni.

50 láb hangulatgyakorlatok

Az 50 láb hangulatgyakorlatokat akkor lehet alkalmazni, amikor a hagyományos Hangulatgyakorlatok a nehézséget nem képesek kezelni.

A tanulónak és az edzőnek a gyakorlat elvégzése céljából a szabadban egy zavartalan helyet kell keresnie.

Egymástól 10-15 méterre állnak, és a tanulónak a TR–1 Hangulatgyakorlatok-at tényleg hangosan kell végeznie ahhoz, hogy a távolságot le tudja küzdeni. A gyakorlatot minden más tekintetben a fenti módon kell végezni.

A Hangulatgyakorlatok remek szórakozást tudnak nyújtani és néhány auditor TR-jét fel tudják törni, hogy így ők az ülésben a precleareken sokkal jobb eredményeket tudjanak elérni.

Helytelen nyugtázások kezelése

Semmi gond nincs azzal, ha helyzetnek megfelelő hangulatot mutatsz. A gyakorlatban majd meglátod, hogy pontosan mi is működik. Egy, a preclear irányába történő jó nyugtázással ki lehet mutatni a törődést. Azt viszont vedd észre, hogy az Auditorkódex 9. pontja azt állítja, hogy Ne érezz együtt a preclearrel, hanem legyél hatékony. Az együttérzés a tónusskálán 0,9-nél található, ahol egy személy valaki más hullámhosszára áll át. Például ha egy kisbaba sír, az egész bölcsőde tele lesz síró kisgyerekekkel. A TR–2 célja a preclear kommunikációjának irányítása. Természetesen ha elkezdesz a preclearrel együtt sírni, minden irányítást elveszítesz. Így a nyugtázásoddal képes vagy, sőt gyakran muszáj is valamilyen érzelmet és affinitást kimutatnod. Arról viszont bizonyosodj meg, hogy az irányítás nálad marad. (Ne kritizálj, viccelődj, tegyél nevetségessé, ne értékelj vagy értékelj le. Az edzőnek az Auditorkódex minden megsértését flunk-olnia kell.)

A helytelen nyugtázásokat Hangulatgyakorlatokkal lehet kezelni: Az automatikusság okozó kiáramoltatásával és annak nyereségig történő végzésével a tanuló át tudja venni az irányítást. Más szavakkal ha az auditornak az a szokása, hogy folyamatosan hálálkodva, mint egy pénzt kapott koldus, azt mondja, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm, akkor az auditorral a gyakorlatot ezen viselkedésének teljes tudatában kell elvégeztetni, és meg kell próbálni rávenni, hogy ezt teljesen eltúlozza.

Korai nyugtázás

A korai nyugtázást a képzés részeként érdemes gyakorolni, hogy magad is lásd, hogy ez a precleart hogyan érinti és hogy ezt miért is nem szabad csinálni.

A TR-ekhez hasonlóan ülj le a tanulópároddal, és tegyél fel neki egy kérdést. Még azelőtt nyugtázd, hogy a válaszadást befejezte volna. Hagyd, hogy a párod elmondhassa, hogy ez milyen érzés (bár ezt valószínűleg a válasza előtt látni fogod).

(További információt a Kommunikációs ciklusok az auditálás-ban találhatsz.)

TR–3 helyrehozatalok

Érdekesnek lenni

Amikor a tanuló a TR–3-at végzi, nem szabad úgy éreznie, hogy érdekesnek kell magát mutatnia. Ha a tanulónak nehézségei vannak azzal kapcsolatban, hogy egy székben ülve egy másik emberi lénnyel szemben legyen, akkor küldd vissza TR–0-ra és bizonyosodj meg arról, hogy azt tényleg meg tudja csinálni. Amikor a TR–3-ra visszajön, sokkal ügyesebb lesz.

(Mielőtt a TR–0-ra visszamegy, az érdekesnek lenni-t automatizmusként a hangulatdrillekhez hasonlatosan lehet gyakorlatozni).

A duplikáló utasításokkal kapcsolatos problémák

Létezik egy egyszerű gyakorlat, amely segítségével a tanfolyam-felügyelő a duplikáló utasítások terén nehézséget mutató tanulók esetében alkalmazhat.

A tanulóval érintesd meg ötször a falat, és érd el, hogy egy érintést az összes többitől meg tudjon különböztetni. Ennek a tanulóra nagyon jó hatása lehet. Hamarosan mind az öt érintést meg fogja tudni egymástól különböztetni és utána a TR–3-at sikeresen el fogja tudni végezni.

Konfrontálás és visszatartások

Egy másik, helyrehozatalt igénylő helyzet az, ha az adott személy eleve képtelen a konfrontálásra. Ha még komoly mennyiségű gyakorlás után sem képes a tanuló konfrontálásra való képtelenségén enyhíteni, akkor visszatartásai (olyan dolgok, amelyekről nem akar tudni) vannak.

Egy képzett auditornak vagy egy etikaosztályon dolgozó személynek kell a tanulóval foglalkoznia.

A tanuló olyan ártó tetteket követett el, amelyekről nem akar tudni, és ennek hatására a figyelmét visszatartja. Nem hajlandó mások szemébe nézni és emiatt a konfrontálási képessége lecsökkent.

Egy adott témakörrel kapcsolatos ártó tettek és visszatartások hatására a témakör valakinek a ténylegesnél sokkal bonyolultabbnak tűnhet. Ahhoz, hogy valaminek az alapvető egyszerűségét meglássuk, azt igényli, hogy az egyszerű dolgokat egyszerűnek lássuk.

Az ilyen nehézségekkel küzdő tanulót a tanfolyam-felügyelő nem ítéli el és nem mond le róla, csupán a fenti adatokat kell értelmes módon alkalmaznia.

A tanulóból, ha egy mód van rá, akkor egy ülés során egy II-es osztályú auditornak kell kihúznia a visszatartásokat. Másik megoldásként kiírhatja az ártó tetteit és visszatartásait és a végrudimentjeit leellenőriztetheti.

A visszatartásokról és a konfrontálásról rengeteget lehet tanulni. A visszatartásokat általában auditálásban kezelik. Ezekről a Standard Tech 2. szintjén fogsz tanulni.

Robotikus TR-ek

Robotikus TR-ek
Robotikus TR-ek

A merev, természetellenes TR-eket robotikus TR-eknek nevezzük. A robotikus TR-ek megölik az auditálást. A robotikus TR-ek egyáltalán nem TR-ek, hanem csak színlelés.

Azt szeretnéd elérni, hogy a TR-ek olyan természetesnek tűnjenek és hangozzanak, hogy nem gondolsz arra, hogy az auditor TR-eket végez, ehelyett a TR-ek a létének és a kommunikációjának a természetes részét képezik. Ő maga válik a TR-ekké.

Az egyének különbözőek, különbözően hangzanak és viselkednek.

A múltban, amikor megpróbálták elérni, hogy minden auditor szabványos legyen és pontosan ugyanúgy hangozzon, akkor az kifejezetten nem járt eredménnyel. A katonai kiképzőtisztekből nem válik jó TR-edző.

A TR-ek segítségével a kommunikációs formulára alapulva próbálunk élő és természetes kommunikációt kifejleszteni.

A tanulótól azt várjuk el, hogy a precleart pusztán a TR-jeivel ülésben tudja tartani (azaz hogy hajlandó legyen az auditorhoz beszélni és hogy érdeklődjön a saját esete iránt).

Ha ezt meg tudja tenni, akkor a TR-jei bent vannak.

A tanuló TR-jei a következők miatt lehetnek gépiesek:

 1. A tanuló nem értette meg a kommunikációs formulát és a kommunikációs ciklust.
 2. A tanulónak több OT TR–0-ra van szüksége.
 3. A tanulót a TR–0-n és a TR–0 heccelésen keményebben kell edzeni.
 4. Az edzőnek a TR–1-en keményebben kellett volna dolgoznia azon, hogy a tanulót rávegye arra, hogy az állítást a magáénak érezze, majd pedig hogy minden kommunikációt a saját időegységében indítson el.
 5. Az élő kommunikáció egy új tanulónak még nem igazán valóságos. Lehetnek még régről maradt kommunikációs szokásai.
 6. A tanuló nagyon amatőr edzésben részesült és ennek eredményeként valamilyen rendkívüli megoldáshoz folyamodott azért, hogy a szintet lezárhassa.

A fentiek hatására néhány tanuló TR-je robotikusnak látszik és hangzik.

Emlékezz arra, hogy te, mint tanuló, azért végzed a TR-eket, hogy pusztán a TR-jeiddel képes legyél a precleart ülésben tartani, nem pedig más célból.

Helyrehozatal

A robotikus TR-ekkel rendelkező tanulót azzal kezeljük, hogy visszaküldjük az alapok újratanulására. Teljesen meg kell értenie az ARK-t és az ARK-háromszöget, a kommunikációs formulát és a TR-ek értékes végtermékét.

Ezek után a TR-eket OT TR–0-tól kezdve újra el kell végeznie – és ezúttal mindegyiket tisztességesen kell lezárnia.

Az Auditori TR tanfolyam végzettjei kommunikációjának természetesnek és könnyednek kell lennie. Ha valaki elkezd robotikus lenni, akkor rossz irányba halad.

A TR-ek megfelelő végzésével és lezárásával válsz jó auditorrá, továbbá így fogsz másokkal jobban boldogulni és az életben előforduló mindenféle helyzetet kezelni.

A TR-ek során elkövethető hibák listája

Ha a fenti helyrehozatalok a tanuló által nyújtott teljesítményt nem növelik, akkor a TR anyagain szótisztázd őt le. Ha a szótisztázás sem hoz drámai fordulatot, akkor a tanfolyam-felügyelőnek a következő méteres felbecslést kell végeznie.

Az ezt végző tanfolyam-felügyelőnek tapasztalt és megfelelően képzett felbecslőnek kell lennie.

Az oktató a tanulót méterre teszi és megbizonyosodik arról, hogy ülésképes (eleget evett és pihent).

A tanulónak megadja az R-faktort: Egy rövid felbecslést végzünk, hogy kitaláljuk, mi a TR-ekkel kapcsolatos valódi gond.

Az összes sor minden egyes szavát tisztázd le, először az utolsót, majd előre haladva, végül az első szót. Mindegyik félreértett szót F/N-ig vigyél.

Ezután méterrel ellenőrizd le a sort, és ha jelzett, akkor kezeld, mielőtt továbbmész.

 1. A TR-eket egy félreértett szón keresztül végzed?
  (Mindegyik félreértett szót F/N-ig tisztázz.)
 2. A TR-ek végzése során exterior lettél?
  (Jelezd. Ha nincs F/N, kérdezd meg: Mennyiszer? A mennyiséget F/N-i nyugtázd. Ha ezen nincs F/N, akkor az ülés jelentését továbbítsd a C/S-nek).
 3. A TR-ek túl lettek futtatva? (Jelezd, és rehabilitáld, ha nincs F/N.)
 4. Egy másik auditálási akció közben kezdted el a TR-eket? (Kétirányú kommunikációval F/N-eltesd a befejezetlen akciót. Az adatokat küldd a C/S-hez, hogy rendben van-e, hogy a TR-eket folytathassa.)
 5. A TR tanfolyam végzése közben az életben felzaklatott-e valami? (Kezeld az ARK-törést vagy küldd a C/S-hez.)
 6. A TR tanfolyam végzése közben áll fent egy halasztást nem tűrő probléma? (Kezeld a problémát vagy küldd a C/S-hez.)
 7. A TR tanfolyam végzése közben volt már valami, amit nem akartál, hogy mások megtudjanak? (Húzd ki a visszatartást vagy küldd a C/S-hez.)
 8. A TR tanfolyam végzése közben az egyik szint tévesen lett lezárva? (Elvétett visszatartásként kezeld, korábbi hasonlókkal, F/N-ig.)
 9. A TR tanfolyam végzése közben valakinek a szintjét tévesen zártad le? (Elvétett visszatartásként kezeld, korábbi hasonlókkal, F/N-ig.)
 10. A TR tanfolyam végzése közben az egyik szintet hamisan lezártnak jelentetted ki, hogy ne kelljen többet csinálnod? (Elvétett visszatartásként kezeld, korábbi hasonlókkal, F/N-ig.)
 11. Valamilyen más ok van? (Szerezd meg az adatot. Küldd a C/S-hez további akciókért.)
 12. Ez a lista szükségtelen volt? (Jelezd és küldd vissza a tanulót a tanfolyamhoz.)

A TR-ek használatára egy másik eszköz, amelyet a tanfolyam-felügyelő használhat, a Hamis Adat Lefejtés, amely az Út a clearhez 0-s szintjéhez tartozik. Lehet méterrel és méter nélkül végezni.

TR utasítások Clear Bird auditori TR tanfolyama Asszisztok