TR utasítások

Edzőgyakorlatok, TR 0-4

R. Hubbard az edzőgyakorlatokat 1956-ban (London) és 1957-ben (Washington DC) fejlesztette ki. A fejlesztés célja az volt, hogy a már képzett auditorok jobban auditáljanak. Azonnal látta, hogy az ülések során az auditoroknak a TR-ek segítségével elért képességei óráról órára mennyire átalakították a preclear átal elért eredményeket. A TR-ek azóta is minden szint auditor-tanfolyamának a szerves részét képezik. Hubbard később, 1971-ben és 1978-ban néhány további gyakorlatot adott hozzá.

TR-ek és az auditálás során elért eredményeik

Az auditor által az ülés során nyújtott teljesítmény teljes egészében a TR-jein múlik.

A TR-ekben jelentkező hibák és zűrzavar mindig ülésben megjelenő hibákat és zűrzavart fognak okozni.

Az összes, a tanuló részéről a TR-ekkel kapcsolatban megnyilvánuló zűrzavar megakadályozza azt, hogy az ülés többi alapját, például a méterkezelést, az ülés nyomtatványának kitöltését és magát az eljárás futtatásának mikéntjét elsajátítsa. Egy auditor anélkül is elronthatja a méterkezelést, hogy a TR-ekkel nehézségei vannak, de ha a hibák kijavítására tett próbálkozások ellenére is folyamatosan rosszul kezeli a métert, akkor a TR-ek terén szerzett ismereteit nagyon alaposan át kell vizsgálni.

Az tanuló, aki nem sajátította el mesteri szinten a TR-jeit, soha nem lesz képes mesteri auditorrá válni.

Az eljárások nem fognak megfelelően működni, ha az auditornak rosszak a TR-jei.

A ma Standard Tech-jének eljárásai gyorsan működnek és ahhoz, hogy a preclear nyereségeket érjen el, tökéletes TR-eket igényelnek.

A TR-eket keményen, sokáig és magas színvonalon kell végezni, különben az elérhető eredmények 90%-át elveszítjük.

A TR nem babazsúr! Azokat végezd el, végeztesd el, pontosan úgy, ahogy azt a tananyagod állítja – mindenféle változtatás vagy kiegészítés nélkül.

Név: OT TR–0

Elmélet:
Ez a gyakorlat valójában a kommunikációs formulánál is alapvetőbb. Valakinek először jelen kell lennie ahhoz, hogy kommunikációt indíthasson, másvalakinek pedig jelen kell lennie ahhoz, hogy azt fogadja. Az OT TR–0 során a tanuló a potenciális okként (kiindulópontként) vagy potenciális hatásként (fogadópontként) jelenlétet gyakorolja.
Szándék:
A tanulónak képesnek kell lennie egy másik személyt kényelmesen konfrontálni. A tanuló egyszerűen azt gyakorolja, hogy egy másik személy előtt egy méterrel legyen. Jelen van, nyugodt és kényelmesen érzi magát.
Utasítások:
Nincs.
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, körülbelül egy méter távolságra, csukott szemmel ülnek.
Útmutatás:
Ez egy csendes gyakorlat. A tanuló és az edző egymástól távol, csukott szemmel ülnek.
A tanuló nem mozoghat, semmilyen testrésszel nem konfrontálhat és semmilyen módszert nem alkalmazhat a konfrontálásra. Az álmosság és a kábultság nem fogadható el. Ez egy egyszerű gyakorlat. Minden hozzáadott dolog elfogadhatatlan. A tanuló csukott szemmel általában feketeséget lát.
Amikor a tanuló képes nyugodtan és éberen jelen lenni, valamint mindezekkel kapcsolatban jól érzi magát, akkor a gyakorlatot elvégezte.
Megjegyzés: Ennek a gyakorlatnak a konfrontálás nem része.
Megjegyzés:
Ezt a gyakorlatot gyakran edzés nélkül és egyszerűen addig a pontig végzik, amíg a tanuló nyugodt lesz, éber, és nagyszerűen érzi magát attól, hogy ott van. A felügyelő néha odamegy hozzá és edzési utasításokat ad ki.

Név: TR–0, konfrontálás

Elmélet:
A potenciális ok és hatás mellett a kommunikációs ciklus következő részletei kerülnek elő: megfigyelés, távolság, konszideráció, figyelem és konfrontálás.
Szándék:
Egy tanulót kiképezni arra, hogy csupán az auditáláson keresztül vagy még anélkül is képes legyen a preclearrel szembenézni. Az alapvető elképzelés az, hogy a tanulónak a preclear előtt egy méterrel képesnek kell lennie a helyzetét megtartania, ezzel kapcsolatban nyugodtnak kell lennie és mindezt kényelmesen tudnia kell megtenni. Egyszerűen jelen kell lennie és semmi mást nem kell tennie, mint hogy jelen van.
Utasítások:
Nincs
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymástól egy méter távolságra, egymással szemben ülnek.
Útmutatás:
A tanuló és az edző nem beszélgetnek, nem próbálnak érdekesek lenni. Egyszerűen néhány órán át ott ülnek és egymást nézik anélkül, hogy bármit mondanának vagy tennének. A tanulónak nem szabad beszélnie, idegesen pislognia, mocorognia vagy elmozdulnia, nevetnie, mosolyognia, zavarba jönnie, elálmosodnia vagy elkábulnia. Gyakran találhatod azt, hogy a tanuló egy testrésze, például az arca, az orra, a mellkasa, stb. segítségével néz szembe ahelyett, hogy egyszerűen ott ülne és kényelmesen az edzőre tekintene. Beleeshet konfrontálási módszerekbe ahelyett, hogy egyszerűen jelen lenne. A konfrontálás egyszerűen ezt jelenti. Nem teszel semmit. Az egész gyakorlat arról szól, hogy az auditort hozzászoktatjuk ahhoz, hogy jelen legyen, egy méterre a precleartől, anélkül, hogy bocsánatot kérne tőle, mocorogna vagy önmagát megvédené. A testrész segítségével történő szembenézés abban a testrészben szomatikát okozhat. Erre a megoldás egyszerűen a gyakorlat folytatása, a szembenézés és a jelenlét.
A hangsúly elsődlegesen azon van, hogy a preclear képes legyen a vele szemben ülő személyt (az edzőt) konfrontálni, a test megnyilvánulásait, azaz a rándulásokat, pislogásokat, stb. majd a gyakorlat későbbi részében ráér kezelni.
A tanuló a TR-t akkor teljesíti, amikor képes jelen lenni, konfrontál és nagyobb tartós nyereséget ért el.
A gyakorlatot a tanuló teljesen és végérvényesen akkor zárja le, amikor képes egy helyben két teljes órán át mindenféle fentebb felsorolt kényelmetlenség, álmosság, stb. nélkül ülni. Természetes pislogás megengedett. Túlzott (ideges) pislogás nem.

Név: TR–0, heccelés

Elmélet:
Ugyanaz, mint a heccelés nélküli TR–0-nál. A hangsúly az okként viselkedő preclear konfrontálásán van.
Szándék:
A tanulónak csupán az auditáláson keresztül vagy még anélkül is képesnek kell lennie a preclearrel szembenézni. Az alapvető elgondolás az, hogy a tanulót képessé tesszük arra, hogy az elhelyezkedését a preclear előtt egy méterrel nyugodtan és kényelmesen meg tudja tartani. Egyszerűen jelen kell lennie, anélkül, hogy a gyakorlatot megszakítaná, a figyelme elterelődne vagy hogy a preclear által mondottakra vagy általa megcselekedett dolgokra bármilyen reakciót mutatna.
Megjegyzés:
A TR–0-nak az volt a szándéka, hogy az illető egyszerűen ott üljön és konfrontáljon. A TR–0 heccelés szándéka viszont az, hogy a tanulót képessé tegye a preclear konfrontálására.
Utasítások:
Az edző a következő kifejezéseket alkalmazza: Start!, Ennyi!, Flunk!
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
Miután a tanuló auditor elvégezte a TR–0-t és képes jelen lenni, eljött a heccelés ideje. Minden, ami nem jelenlevés, az edzőtől azonnali flunk-ot érdemel. Rándulás, ideges pislogás, sóhajtás, mocorgás vagy elmozdulás, minden, kivéve a jelenlevés azonnal flunk-olandó, de a flunk okát is meg kell mondani.
Az edzőnek: A tanuló elneveti magát. Az edző: Flunk! Nevettél. Start! Az edzőnek edzőként csupán ennyit kell mondania.
A tanulónak: Az edző bármit mondhat vagy tehet, de a székét nem hagyhatja el. Az edző megkeresi a tanuló nyomógombjait és azokat keményen megdolgozza. Semmilyen szó (az edzői utasítások kivételével) sem okozhat semmiféle választ. Ha a tanuló arra reagál, akkor az edző azonnal edzővé változik (lásd fentebb). A tanuló akkor végzett, amikor tekintet nélkül az edző által mondottakra vagy tettekre képes nyugodtan, megszakítás, figyelem-elterelődés vagy bármiféle reakció nélkül jelen lenni, valamint nagyobb tartós nyereséget ért el.
nyomógomb:
Olyan mások által használt szavak, kifejezések, témák vagy mások által végzett tevékenységek, amelyek a személy bankjában reakciót okoznak és amelyek kényelmetlenséget, szégyent vagy zaklatottságot eredményeznek, illetve irányíthatatlan nevetésre kényszerítik.

Név: TR–1, auditálási utasítás

Elmélet:
A TR–0 elméletéhez a következőt add hozzá: a tanuló tényleges ok és a hatás tudatában van. Az üzenet-et a távolság-on a fogadópont-ba juttatja.
Szándék:
Az auditálási utasítás preclearhez történő eljuttatását begyakorolni és tökéletesíteni (minden egyes utasítást újonnan, a saját időegységében kell továbbítani), valamint azt rándulások és feszültség nélkül, természetesen és az auditortól a preclearhez közvetlenül kell továbbítani.
Utasítások:
A tanuló egy könyvet használ – például Richard Bach Sirály-át. Mondatokat választ ki, (kihagyja a mondta részeket), azokat magának elolvassa, majd azt az edzőhöz továbbítja.
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
A tanuló kiválaszt egy mondatot és azt a sajátjává teszi. Azt az edzőnek természetes módon mondja el. Nem szabad úgy hangzania, mintha egy könyvből olvasná. Nem egy szereplőt próbál meg megszemélyesíteni. Egyszerűen a saját gondolataként, tisztán és egyenesen mondja ki.
Az edzőnek a gondolatot tisztán meg kell kapnia és azt meg kell értenie, mielőtt azt mondja, hogy .
Az ülést az edző irányítja. Az mondja, hogy Start! Meghallgatja a tanulót, ahogy a mondatot továbbítja. Ha az tisztán megérkezett hozzá, akkor azt mondja, hogy , és a tanuló áttérhet a következő mondatra. Ha az origináció nem jut el hozzá tisztán vagy valami mást kell kijavítania, akkor a tanuló azt mondja, hogy Flunk, és annak okát megmondja a tanulónak. A tanuló megismétli az elrontott originációt. Ennyi-t kell mondani, ha valamit meg szeretnének beszélni vagy az edzőülés végére értek. Az edző a Start!-ot használja az edzés legelején és arra, hogy a megbeszélés után az ülést folytassák.
A TR–1-et a tanuló akkor végezte el, amikor egy originációt természetesen és nyugodtan keresztül tud juttatni. Ezt erőfeszítés és rándulások nélkül, azaz testmozgás, színészkedés, mesterkéltség vagy előadói allűrök nélkül kell tudnia megtenni. A hangjának tisztának és természetesnek kell lennie.
Megjegyzés:
A tanuló affinitásának szintje nagyon fontos. Túl gyakran fordul elő az, hogy annak az auditornak, akinek a TR–1-e nincs bent, hiányzik az affinitása. Nem képes elérni a másik személyt vagy nem képes a másik személlyé válni (legyen az edző vagy preclear), így a kommunikációval nehézségei vannak.

Név: TR–2, nyugtázás

Elmélet:
A tanuló a hatás-ból az ok-ba váltást gyakorolja. Fogadja, megérti és duplikálja a preclear válaszát (hatás), majd ok-ként nyugtáz.
Szándék:
Megtaníttatni a tanulóval, hogy a nyugtázás a preclear ülés közbeni kommunikációja irányításának fontos eszköze. A nyugtázás teljes megállítás, amely lezárja a kommunikációs ciklust. A tanulónak megértést kell tanúsítania és megfelelően kell nyugtáznia ahhoz, hogy a kommunikációt lezárja.
Utasítások:
Az edző elolvas egy sort egy könyvből – például a Sirály-ból. Kihagyja a mondta részeket, a tanulónak pedig minden egyes originációt alaposan nyugtáznia kell. Az edző megismétel minden sort, amellyel kapcsolatban úgy érezte, hogy azt a tanuló nem nyugtázta megfelelően. A tanuló a , Rendben, Oké, Hallottam, vagy bármely más odaillő kifejezést használhat. Ennek meg kell győznie a precleart vagy az edzőt arról, hogy őt meghallgatták és megértették.
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
A tanulónak pontosan az elhangzottakat kell nyugtáznia, így az edző tudhatja, hogy meghallgatták. Néha kérdezd meg a tanulót, hogy Mit mondtam? Eleinte a tanuló bármit tehet azért, hogy a nyugtázását átjuttassa, a részleteket majd később javítsd ki. Tanítsd meg őt arra, hogy a nyugtázás megállítás, egy ciklus vége – nem pedig egy új kommunikációs ciklus kezdete vagy a preclear folytatásra történő bátorítása. Ezen túl a tanulót arra is tanítsd meg, hogy a nyugtázás nem gépies dolog, az elmondottak megértését kell tükröznie. Még az Ez borzalmas! is helyénvaló lehet, ha a preclear egy borzalmas történetet mesél el. Így a TR–2 gyakorlása során a realitás is fontos.
Továbbá azt is mutasd meg neki, hogy előfordulhat, hogy valakinek egy nyugtázást nem sikerül keresztüljuttatni, egy precleart nyugtázással nem képes megállítani vagy előfordulhat az is, hogy valakit túl erősen nyugtáznak – amely a precleart az ülésből teljesen kiütheti.
Az edző azt, mondja, hogy Start!, felolvas egy sort, majd Flunk!-ot mond, amikor úgy érzi, hogy a nyugtázás nem volt megfelelő. Az edző a felolvasott sort minden egyes Flunk! után megismétli. Az Ennyi!-t használja arra, hogy egy társalgásra az ülést megszakítsa vagy hogy magát az ülést befejezze. Az Ennyi! után egy Start! kezdi el az új gyakorlást.

Név: TR–2 ½, félnyugtázás

Elmélet:
Ugyanaz, mint a TR–2-nél. A hangsúly ebben az esetben viszont azon van, hogy a gyakorlás során a nyugtázásnak és az irányításnak a kontroll-ciklus folytatás (vagy változás) elemét kell létrehoznia.
Szándék:
Megtanítani a tanulót arra, hogy a félnyugtázás segítségével hogyan tudja további beszédre bátorítani a precleart.
Utasítások:
Az edző elolvas egy sort egy könyvből – például a Sirály-ból. Kihagyja a mondta részeket, a tanulónak pedig minden egyes originációt félnyugtáznia kell. Az edző megismétel minden sort, amellyel kapcsolatban úgy érezte, hogy azt a tanuló nem félnyugtázta.
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
A tanulónak a preclear további beszédre bátorítása érdekében félnyugtázásokat kell adnia. Javíts ki minden túlnyugtázást, amely a precleart a beszédben megállítja. Gyakoroltasd be a tanulóval azt, hogy a félnyugtázás azáltal, hogy benne az érdeklődve meghallgatottság érzését kelti, hogyan készteti a precleart a beszéd folytatására.
Az edző azt, mondja, hogy Start!, felolvas egy sort, majd Flunk!-ot mond, amikor úgy érzi, hogy a félnyugtázás nem volt megfelelő. Az edző a felolvasott sort minden egyes Flunk! után megismétli. Az Ennyi!-t használja arra, hogy egy társalgásra az ülést megszakítsa vagy hogy magát az ülést befejezze. Az Ennyi! után egy Start! kezdi el az új gyakorlást.

Név: TR–3, ismétlődő kérdés

Elmélet:
A tanuló ebben a gyakorlatban a kommunikációs ciklus összes elemét használja. Be kell fejeznie a kommunikációt és azt jelen időben, újra és újra duplikálnia kell.
Szándék:
Megtanítani a tanuló auditort arra, hogy az auditálási kérdést (szóhasználatbéli) változtatások nélkül duplikálja, minden alkalommal újonnan, új időegységben tegye azt fel és hogy a választ nyugtázza.
Továbbá az auditort megtanítani arra, hogy soha ne tegyen fel egy második kérdést addig, amíg az elsőnek feltettre választ nem kap.
Utasítások:
Úsznak a halak? Repülnek a madarak?
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
A saját időegységében egy kérdés feltétele, valamint a tanuló válaszának, amikor azt befejezte, a nyugtázása. Ne hagyd, hogy az auditor a kérdést változtatgassa. Noha ugyanazt a kérdést teszik fel, azt vadonatúj gondolatként kell feltenni – és soha ne mosd össze a korábbi ciklusokkal (amely gépies ismétléssé tenné).
A tanuló auditornak meg kell tanulnia, hogy a saját különálló időegységében adjon ki egy utasítást, kapjon rá választ és adjon nyugtázást.
A tanuló auditor flunk-ot kap, ha nem sikerül a kérdésére választ kapnia, ha az adott kérdést nem sikerül pontosan megismételnie, vagy ha az edzőtől kapott eltérítésekkel K/F-ezik.
Az edző a korábbi TR-ekhez hasonlóan a Start! és az Ennyi! utasításokat használja. A Start! kiadása után az edzőnek nem kötelessége az auditor kérdésére válaszolni. Tétovázhat (kommunikációs késés), vagy a tanuló heccelése céljából a kérdéstől teljesen független megjegyzéseket tehet. Az edző a kérdéseket közvetlenül és gyakran megválaszolja, és a megjegyzéseit és hasonló dolgokat véletlenszerűen szúr be, hogy a tanulót kibillentse az egyensúlyából.
Valamivel ritkábban az auditor megpróbálhatja a tanulót K/F-ezésbe kényszeríteni vagy felzaklatni.
Példa:
Tanuló auditor: Úsznak a halak?
Edző: Igen.
Tanuló auditor: Jó.
Tanuló auditor: Úsznak a halak?
Edző: Ettől nem fáradtál el?
Tanuló auditor: De.
Edző: Flunk!
Amikor a tanuló nem kap választ, megismétli a kérdést. Az auditornak szelíden azt kell mondania, hogy Megismétlem az auditálási kérdést (ezt hívjuk a megismétlő kijelentés-nek), és ezt addig folytatjuk, amíg a kérdésre választ nem kapunk.
Minden, ami nem a kérdés, a szükség szerinti nyugtázás vagy a megismétlő állítás, flunk-ot kap. A nem megfelelően kiadott utasítást flunk-ot kap. A helytelen nyugtázás flunk-ot kap. A (példában szereplő) K/F-ezés flunk-ot kap. A tanuló érzelemnyilvánításai és zavarodottsága flunk-ot kap. A tanuló sokáig tartó késlekedése (kommunikációs késés) flunk-ot kap. A korai nyugtázás flunk-ot kap. A nyugtázás hiánya (vagy annak jelentős késéssel történő kiadása) flunk-ot kap.
Az edzőtől minden kifejezés, kivéve a kérdésre adott választ, a Start!-ot, a Jó!-t, a Flunk!-ot és az Ennyi!-t, nem szabad, hogy az auditort befolyásolja. Neki a megismétlő kijelentést kell folyamatosan kiadnia és a kérdést kell mindaddig feltennie, amíg azt meg nem válaszolják.
A tanuló heccelésére nem szabad a a Start!-ot, a Jó!-t, a Flunk!-ot és az Ennyi!-t használni. Minden más kifejezés engedélyezett.
Az edző ebben a TR-ben megpróbálhatja elhagyni a székét. Ha a tanuló ezt lehetővé teszi, flunk-ot kap. (A tanuló használhatja a kezét, hogy megakadályozza, hogy az edző a székét elhagyja.) Az edző nem használhat személyes vagy esettel kapcsolatos kifejezéseket, mint például a Rájöttem valamire …-t (ezek a TR–4-hez tartoznak). Az edzői állításoknak a tanulóval kapcsolatosaknak kell lenniük, a céljuknak a tanuló kizökkentése kell, hogy legyen, és arra kell őt rávenniük, hogy az ülés vagy a cselekedetei feletti irányítást elveszítse.
A tanuló feladata az, hogy mindezek ellenére fenntartsa az ülést. Csak az utasítást, a megismétlő kifejezést és a nyugtázást (valamint a fent említett módon a kezét) használhatja. Ha a tanuló ezeken kívül bármit tesz, az edző flunk-ot ad neki, és megmondja, hogy ezt miért kapta.

Név: TR–4, originációk

Elmélet:
Az origináció egy olyan fontos dolog, amellyel a preclear magától áll elő. A preclear váratlanul okká válik. A preclear fejlődésének a jele.
Szándék:
Megtanítani a tanuló auditornak, hogy hogyan tartsa fent az ARK-t a preclearrel, amikor az originál. Ettől nem szabad elhallgatnia, meglepődnie vagy haboznia, hanem az origináció alatt a preclearrel végig fent kell tartania a kommunikációt és az ARK-t.
Utasítások:
A tanuló az Úsznak a halak?-at és a Repülnek a madarak?-at futtatja az edzőn. Az edző válaszol, de néha váratlan kijelentéseket tesz. A tanulónak képesnek kell lennie sebességet váltani és az edző originációit fennakadás nélkül és annak megelégedésére kezelni.
Elhelyezkedés:
A tanuló és az edző egymással szemben, egymástól egy méter távolságra ülnek.
Útmutatás:
A tanuló auditor végighallgatja az originációt és három dolgot tesz: 1. Megérti. 2. Nyugtázza azt. 3. Visszatéríti a precleart az üléshez. Ha az edző úgy érzi, hogy a tanuló kapkod, túl sokat időt pazarol el vagy nem mutatja a megértés jeleit, akkor a tanulónak flunk-ot ad és kijavítja, hogy az originációt képes legyen fennakadás nélkül kezelni.
Minden origináció az edzővel, az ő esetével, gondolataival, reakcióival vagy nehézségeivel kapcsolatos, egyik sem vonatkozik a tanulóra, máskülönben nagyon hasonlít a TR–3-hoz.
A tanulónak eleget kell mondania és tennie ahhoz, hogy 1. Letisztázza és megértse az originációt. 2. Nyugtázza az originációt. 3. Kiadja az edzőnek az ismétlő utasítást, Megismétlem az auditáló utasítást, és azt meg is ismétli. Minden más flunk.
A tanuló megtanulja, hogyan akadályozza meg az ARK megtörését és hogyan tudja tisztán észlelni a különbséget az a) a precleart érintő létfontosságú problémák és b) a (TR–3-ban megjelenő) ülések megszakítására tett erőfeszítések között. Flunk-ot kell adni, ha a tanuló több mindent csinál, mint 1. megért, 2. nyugtáz, 3. visszavezeti a precleart az ülésbe.
Amikor a tanuló auditor az originációk kezelésével kapcsolatban már jól érzi magát, az edző a TR–3-hoz hasonlatosan néhány személyes megjegyzést is hozzáad.
Ha a tanuló auditor nem képes különbséget tenni a megjegyzések (amelyek célja a figyelem elterelése vagy az ülés megszakítása) és az originációk (amely az ülésben lévő preclear számára fontos megjegyzés) között, flunk-ot kap.
Ha a tanuló auditor nem kitartó, akkor az minden TR-ben, de ebben a TR-ben rendkívüli módon flunk-ot érdemel.
Megjegyzés:
Nem cél, hogy a tanuló az egyik TR-en örökre fennakadjon. Ehelyett a TR-eken számos alkalommal, folyamatosan egyre nehezebb fokozaton is végig lehet menni.
TR-ek oktatása 3: A teljes elmélet Clear Bird auditori TR tanfolyama TR helyrehozatalok